Dýka, trojzubec & Výroba magického meča

Magický meč

Dýka, Trojzubec

Magický meč je veľmi silným pracovným nástrojom pre každého mága. Má v sebe silu víťazstva a nadradenosti nad všetkými silami, i nad každou bytosťou. Meč v sebe nesie analógiu svetla a aspekt elementu oheň. Pri používaní v mágii je viacúčelový, ale hlavne je symbolom absolútnej poslušnosti pre spolupracujúce bytosti voči mágovi a jeho silám.

Niekedy mág pri rituáloch evokuje aj negatívne bytosti alebo bytosti, ktoré neradi prebývajú v zemskej sfére. Prekvapivo, pri správnej komunikácii s nimi, môžu byť veľmi užitočné pre spoluprácu v pozitývnych vplyvoch. A práve tu sila magickej paličky nemusí byť dostatočne veľká. Vtedy prichádza ku slovu magický meč, pôsobiaci  svojou silou oveľa účinnejšie.


V Biblii sa hovorí:

Na počiatku bolo Svetlo – Slovo – a to Slovo bolo u Boha.Každý, kto sa vyzná v mytológii a symbolike vie, že atribútom archanjela Michaela, ktorý zabil draka, je práve ohnivý meč. Drak je vyjadrením kvality nepriateľstva a celého negatívneho princípu.

Biblickí Adam a Eva boli vyhnaní z Raja práve anjelom s ohnivým mečom. Symbolika je tu jasná a jednoznačná. Preto aj mág, ak má pri silnom rituáli získať žiadaný efekt, použije magický meč. Jeho pôsobením dokáže vo svoj prospech vyvinúť nátlak voči nejakej sile - bytosti - aj proti jej vôli.

Magický meč

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Magický meč je nenahraditeľnou pomôckou najmä pre tých mágov, ktorí sa zaoberajú výhradne prácou s démonmi. Bez použitia meča nikdy nič pozitívne nedosiahnu. Skutočne dobrý mág pracuje zväčša so svojou magickou paličkou. Napriek tomu sa nevyhýba ani iným pomocným magickým prostriedkom, ako je meč. Máva ho pri sebe, aby ho mal v prípade núdze vždy po ruke.

Magický meč zvyšuje mágovu bezpečnosť a upevňuje jeho autoritu. Pri svojich magických operáciách, najmä pri evokácii, má meč pri sebe. Použije ho však až vtedy, keď sa ním vytipovaná sila postaví proti nemu, alebo ho odmietne počúvať. V niektorých grimoároch sa namiesto meča spomína magická dýka. Magická dýka nie je v podstate nič iné ako zmenšený meč a má aj rovnakú symboliku. Spôsob výroby dýky je presne taký istý, ako pri výrobe meča.

Pri práci s démonmi a nižšími duchmi môže byť meč alebo dýka nahradená aj trojzubcom. Ten sa nasadí na dlhú drevenú palicu - rukoväť. Trojzubec je, rovnako ako meč alebo dýka, donucovacím prostriedkom. V grimoároch sa tiež odporúča vyryť na trojzubec rôzne mená bohov. Toto je už veľmi špecifické, v mnohom závislé od účelu evokácie a od postavenia mága. Trojzubec v istom zmysle symbolizuje meč, pričom jeho tri hroty vyjadrujú trojdimenzionálny svet. Ak kúzelník chce, aby mu ovládnuté bytosti splnili jeho priania nielen v mentálnej a astrálnej rovine, ale aj v hmotnom svete, využije silu trojzubca. Vtedy mágia pôsobí vo všetkých troch rovinách súčasne.

Tu je vhodné spomenúť, že démoni sa vo všeobecnosti objavujú s vidlicou s tromi hrotmi. S ňou bývajú aj zobrazovaní. Neznamená to však, že na ňu doslova napichujú duše, ako je to častokrát znázorňované na obrazoch výjavov z pekla. Prenesene je v nich vyjadrené skryté nebezpečenstvo šírenie zla, a jeho vplyvu siahajúceho od hmotného, cez mentálny až po astrálny svet.

Výroba magického meča je vždy individuálna. Meč vyrobený z najlepšej ocele (najlepšie z ušľachtilej ocele) je úplne postačujúci. Ak si mág nevie vyrobiť meč sám, tak si ho môže nechať vyrobiť u dobrého kováča, alebo iného odborníka v oblasti spracovania kovov. Dĺžka meča závisí od výšky človeka a pohybuje sa v rozmedzí 70 cm až 1 metra. Rukoväť meča môže byť vyrobená z medi, pretože meď je veľmi dobrý fluidný vodič. Tvar meča nezohráva žiadnu významnú úlohu. Stačí, ak je len jedna strana meča ostrá. Môže byť zaostrený aj z obidvoch strán. Rozhodne však musí mať ostrý hrot. Mág sa môže rozhodnúť, či meč vyzdobí vhodnými symbolmi, alebo ornamentami na rukoväti. Toľko k výrobe magického meča.

Magické nabíjanie meča prebieha tak, že sa do meča za pomoci predstavivosti vložia vlastnosti, ktoré mu prináležia:
- moc nad všetkými bytosťami,
- absolútne víťazstvo a rešpekt,
- symbol boja,
- symbol života a iné.

Častým opakovaním nabíjania sa tieto vlastnosti dynamicky posilňujú.

Podľa tradícií, opísaných v rôznych knihách, sa mágovi odporúča používať pre jeho magické operácie meč, s ktorým bol sťatý človek. Zámerom je zobudiť v mágovi silný pocit rešpektu a napätia v okamihu, keď sa dotkne meča. Takýto meč môžu používať skutoční mágovia alebo ľudia na vysokej vibračnej úrovni, ktorí sa potrebujú preniesť do pozdvihnutého stavu vedomia. Čo sa týka bežnej mágie, ak má praktizujúci človek rozvinuté potrebné výnimočné schopnosti, nie sú z hermetického hľadiska spomínané techniky nevyhnutné.

Logo Magický meč

Magický meč

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar