Biela mágia - rituály

Postup rituálu ochrannej mágie alebo pentagramového rituálu!

Ochranný kruh: Začiatok a koniec rituálu!

Na začiatku rituálu vytvorí mág okolo seba ochranný magický kruh. Urobí tak vždy, bez ohľadu na to, či ide o mágiu peňazí, ľúbostnú mágiu alebo ochrannú mágiu. Ak neviete, kde sa nachádzajú svetové strany, pomôžte si kompasom! Potom intenzívne precíťte, že ste v strede zlatej gule. Táto guľa predstavuje nepreniknuteľnú prekážku pre všetky energetické bytosti a pre všetkých duchov! Až potom sa sústreďte na pentagramy a farby, ktoré zodpovedajú príslušným svetovým stranám. Tento rituál sa používa na ochranu pred negatívnymi energetickými vplyvmi zvonku a na privolanie pozitívnych energií (síl).

Na privolanie pozitívnych energií použijeme pentagram na všetkých štyroch svetových stranách a to tak, že ho pomocou voodoo paličky alebo iba svojou rukou nakreslíme do vzduchu. Každej svetovej strane je priradený príslušný element, farba, ako aj znamenie zverokruhu. (viď obrázok A nižšie)

Krok 1:

Postavte sa smerom k východu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od východu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na východe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel RAFAEL (רפאל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
EXARP volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"ORO IBAH AOZPI"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
JAHWE (יהוה) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Vodnár ♒️


Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké žlté svetlo.

Pentagramový rituál - Východ

Kruh Logo Divider

Krok 2:

Postavte sa smerom k juhu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od juhu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na juhu.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel MICHAEL (מיכאל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
BITOM volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"OIP TEA PEDOCE"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
ADONAY (אֲדֹנָי) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Lev ♌️


Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké červené svetlo.

Pentagramový rituál - Juh

Kruh Logo Divider

Krok 3:

Postavte sa smerom k západu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od západu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na západe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel GABRIEL (גַּבְרִיאֵל ) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
HCOMA volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"EMPEH ARSEL GAIOL"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
EL SCHADDAI (אל שדי,) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Škorpión ♏️


Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké modré svetlo.

Pentagramový rituál - Západ

Kruh Logo Divider

Krok 4:

Postavte sa smerom k severu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) zo severu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na severe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel URIEL (אוּרִיאֵל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
NANTA volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"EMOR DIAL HECTEGA"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
ELOHIM (אֱלֹהִים) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Býk ♉️


Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké zelené svetlo.

Pentagramový rituál - Sever

Kruh Logo Divider

Potom sa postavte znovu smerom k východu a nakreslite nad svoju hlavu Dávidovu hviezdu.

Začnite kresliť do vzduchu horný „trojuholník“ (v smere hodinových ručičiek) a povedzte:

„EHEJE ASHER EHEJE“ (v hebrejčine) alebo „ÓM, SÓ HAM“ (v sanskrite)
Význam: SOM, KTO SOM.

Potom nakreslite do vzduchu „dolný“ trojuholník a povedzte:

„ATA GIBOR LE OLAM ADONAY“ alebo „AGLA“ (skratka; v hebrejčine)
Význam: Boh je Všemohúci.

Zopakujte to 3 x za sebou a poďakujte sa za energiu.

Dávidova hviezda

Potom povedzte nasledovné:

„Predo mnou stojí Rafael, za mnou stojí Gabriel po mojej pravici stojí Michael po mojej ľavici stojí Uriel.

Okolo mňa horia pentagramy, a nado mnou svieti Dávidova hviezda. Všetky negatívne energie odo mňa odchádzajú.“

„JA SOM SILA.
JA SOM VEČNÁ DUŠA.
JA SOM V ROVNOVÁHE.
JA SOM LÁSKA.
JA SOM DUCH BOŽIEHO DUCHA.
JA SOM LÁSKAVOSŤ.
JA SOM SVETLO.
JA SOM VEDOMIE.
JA SOM ZDRAVIE.
JA SOM ŠŤASTIE.
JA SOM.”

Mágia a voodoo Rituály

Obrázok A © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Na konci rituálu (podľa potreby) môžete ešte povedať jednu alebo viac z týchto pozitívnych afirmácií.

Archanjeli, ktorých tu uvádzame, sú Boží poslovia a hlásajú jeho slová. Viac informácií nájdete TU: Archanjeli.

Vysvetlivky: JAHWE, ADONAY, ELOHIM a El SCHADDAI sú Božie mená podľa Starého zákona v hebrejčine.

Každému elementu je priradený jeden anjel a ich názvy pochádzajú z henochiánskej mágie.

EXARP: Element Vzduchu
BITOM: Element Ohňa
HCOMA: Element Vody
NANTA: Element Zeme

Moja skúsenosť s pentagramovým rituálom

Jedného dňa som mala termín na telefonický rozhovor s klientkou, u ktorej robíme exorcizmus. Po našom rozhovore sa mi začali diať zvláštne veci. Prestal mi fungovať niekoľkomesačný iPhone a na nič nereagoval. Nakoniec sa mi ho podarilo po nejakom čase reštartovať a obnoviť. Cítila som sa ale zvláštne a vedela som, že niečo nie je v poriadku. V ten deň som mala cestovať do Bratislavy na jeden víkendový seminár o hypnóze, na ktorý som bola prihlásená už dávno. Odrazu sa ma začal zmocňovať strach a cítila som, ako vo mne narastá napätie. Mala som pocit akoby ma niekto ovládal a podsúval mi negatívne myšlienky. Bola som už pripravená a zbalená na cestu, keď mi zrazu začali prichádzať myšlienky typu, že nemám nikde ísť a mám zostať doma. Niekto mi hovoril, že som v nebezpečenstve a situácia je vážna. Určite nikde nechoď a zostaň doma!

V prvom momente som chcela zavolať Paľkovi s tým, že tu mám nejakú negatívnu bytosť, aby mi poradil, čo mám robiť. Potom som si ale uvedomila, že Paľko na mňa nakričí, aká som to magička, keď si neviem pomôcť sama. A naozaj som to zvládla aj sama. Rozhodla som sa urobiť pentagramový rituál. Keďže som bola vo veľkej časovej tiesni, lebo som za chvíľku mala cestovať, tak som ho chcela najskôr urobiť až potom, keď sa ubytujem v hoteli, kde som bola v Bratislave ubytovaná. Bytosť sa ale nevzdávala a napätie sa stupňovalo. Nakoniec som si povedala, že stačilo a nedovolím jej, aby pokračovala ďalej. Napriek časovej tiesni som urobila doma pentagramový rituál a krátku meditáciu. Bytosť bola zažehnaná a s ňou aj všetky negatívne pocity a myšlienky.

(Osobná skúsenosť Moniky Slivovej)

Mágia a voodoo - rituály

Mágia a voodoo sú osobné

Rituál je pre každého človeka osobný úkon. Je vyjadrením vlastnej túžby dosiahnuť určitý cieľ. Nie je samoúčelný, že to človek chce a hotovo. Preukazujeme ním, že veríme vo vyššiu silu, a robíme preto obete. Iba s vierou a dôverou v seba samého môžu byť naše ambiciózne ciele úspešné. Vtedy aj jednoduché napísanie problémov na papier, jeho spálenie a následné zakopanie v záhrade, môže byť veľmi efektívnym rituálom. Nie sú žiadne zlé alebo dobré rituály, nesprávne alebo správne. Úspech rituálu závisí vždy od sebadôvery a viery v život, v Boha alebo v lásku.

Rituály sú s nami od nepamäti, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Každý národ a každá krajina má svoje vlastné zvyky a rituály. Ich osobitný charakter odráža vieru vo vyššie sily.

Ak chce mág zrealizovať určité prianie, musí si ho vedieť vizualizovať a predstaviť si sám všetky jeho detaily. V mágii sa vychádza z toho, že prírodné sily majú vplyv na ľudí, na ich pocity, myšlienky i na telo. Preto sú pri rituáloch rovnako dôležité: správny čas a pevná vôľa, ale aj použité magické pomôcky. Zázraky alebo nadprirodzené javy vlastne neexistujú. Je to iba svojské vnímanie deja obmedzenými schopnosťami ľudí, ktorí nechápu sled udalostí a nerozumejú im. Pritom je mnoho spôsobov, ako môže mágia pomôcť.

Mágia nám ponúka spirituálnu pomoc pri získaní novej práce, a pri schopnosti udržať si ju. Pomáha pri liečení tela a duše. Chráni ľudí pred kliatbami. Podporuje nás pri naozajstnom splnení našich skvelých snov a želaní. “Mágia je univerzálna sila, ktorá pracuje všade na rovnakom princípe.” Rozlišujeme tri hlavné oblasti mágie: mágia peňazí, ľúbostná mágia a ochranná mágia.

Úspech rituálu závisí viac od mágovho osobného rozvoja, ako od samotného rituálu!

Biela mágia a Voodoo

Čo by mal mág urobiť pred začiatkom rituálu.

Prv než mág čokoľvek vykoná, musí si vytvoriť celkový obraz o probléme. Nájsť a odhaliť príčinu problému, aby sa mohol rozhodnúť, aký druh rituálu je najvhodnejší pre danú situáciu.

Osobný rozhovor s klientom mu pomôže lepšie porozumieť celému problému. Iba lepšie spoznanie sa s klientom je cestou na nájdenie najvhodnejšieho riešenia daného problému. Preto sa mág pýta aj orákula, a vykoná astrálnu cestu, alebo meditáciu.

Pri astrálnej ceste mág jasne vidí a pochopí príčinu problémov vecí i udalostí. Súčasne sa dozvie, prečo je to tak. Ak človek ešte nie je schopný vykonať astrálnu cestu, môže použiť orákulum.

Tu odporúčame: Mali by ste začať s runami. Je lepšie, keď si ich vyrobíte sami, ale môžu byť aj kúpené v obchode. Začnite tým, že sa s každou runou spojíte. Urobíte to tak, že na každú runu dáte jednu kvapku svojej krvi. Potom s ňou budete meditovať každý deň, pokým k vám ako k mágovi runa neprehovorí. Presný význam pre každý znak si prečítajte v knihe o runách.

Tu odporúčame: I-ťing - Knihu premien, runy a tarotové karty.

Mág musí s týmito symbolmi pracovať veľmi pozorne. Ku každej rune, tarotovej karte alebo i-ťingu by ste mali meditovať, pokiaľ sa s ňou vnútorne nespojíte a nepochopíte jej hlbší význam. Porozprávajte sa o týchto veciach so skúseným mágom.

Iba vtedy, keď viete, v čom spočíva skutočný problém, je možné zvoliť vhodný rituál, aké božstvo privolať a určiť postup pri rituáli. Všetko treba pripraviť pár dní pred samotným rituálom.

Literatúra:
Richard Wilhelm - Kniha premien; I-ging, tajomná čínska veštba
Ralf Blum - Runy
Alan Oken - Základný tarot

Biela mágia ako životný štýl: jediný spôsob, ako dodať rituálu silu!

Prvá vec, ktorú musí mág pochopiť a zažiť, je, že nie je oddelený od všetkého ostatného. Ježiš a Mojžiš urobili niečo veľké, ale nekonali zo svojho ega. Boli v inom stave vedomia, v stave, v ktorom človek neverí ani nedúfa, ale vie. Vieme, čo povedal Ježiš, Ráma alebo Mojžiš pred väčšími zázrakmi. Títo ľudia vedeli, akú moc majú ich slová, a tak ich aj používali. Neverili ani nedúfali, že Boh by im mohol alebo mal dať potrebnú moc. Vedeli, že je to tak. Bol to akt poznania, nie akt nádeje! Keď nejaký blázon povie zo svojho ega: "Som väčší ako vy." nejde tu o akt poznania. Niečo iné je, keď niečo hovorí človek, ktorý je spojený s duchovným svetom a cez duchovný svet so všetkým ostatným. Všetko so všetkým súvisí a všetci sme jedno. Boh nám dal veľkú moc, aby sme vytvárali našu vlastnú realitu a skúsenosti slovami, myšlienkami a činmi. A túto realitu neustále vytvárame! S každou myšlienkou a každým naším činom! Niektorí sú vedomí, iní nie.

Platí, že k svojmu cieľu sa dopracujete rýchlejšie, ak na ňom budete pracovať spoločne s ľuďmi, ktorí majú rovnaké ciele. Naopak, vaša cesta bude náročnejšia, keď sa spojíte s ľuďmi, ktorí budú o vašich cieľoch pochybovať. Takže, aby ste dosiahli svoje ciele, musíte vždy venovať pozornosť aj svojmu okoliu a ľuďom, ktorí vás obklopujú!

Je dôležité, čo si myslíme, hovoríme a robíme, aby sme boli v súlade s našimi cieľmi a zámermi. Všetko, čo hovoríme, myslíme a robíme, je odrazom nás samotných. Toho, čo si myslíme sami o sebe a Bohu! Je dôležité, aby ste ako mág dobre porozumeli sami sebe. Nemôžete pochopiť nikoho iného, ak nerozumiete sami sebe. Ak vykonáte rituál s týmto poznaním, bude to mať neuveriteľný účinok. Určité postoje sú však súčasťou nášho každodenného života! Ako interpretujem, čo vidím každý deň vo veciach, ktoré mám pred sebou? Seba ako obeť? Katastrofu? Alebo možno vidím príležitosť? Vidím všetko pesimisticky alebo sa môžem pozerať na veci a ľudí optimisticky? Sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť a ktoré nedokážeme ovplyvniť: Budúcnosť bude moderná, ľudí nahradia roboty, ľudia budú čoskoro klonovaní a tu sa opäť vynára otázka: „Je to katastrofa alebo príležitosť?" Mnoho ľudí to vníma ako príležitosť a mnohí očakávajú katastrofu. Využívate nové príležitosti? Ktoré nastavenie si vyberiete?

Vzťahy sú preto také posvätné, pretože nás učia spoznávať samých seba. Je dôležité vedieť chápať a milovať iných ľudí. V opačnom prípade nedosiahneme ani v mágii žiadne veľké úspechy! To neznamená, že musíte všetko znášať, pretože aj vedieť povedať „nie" patrí k láske. Matka, ktorá svojmu dieťaťu zakazuje hrať sa na ulici, mu tým hovorí, že ho miluje. Často konáme príliš rýchlo a ani nevieme, prečo sme niečo povedali alebo urobili. Musíte zabrániť tomu, aby niekto ublížil iným ľuďom, a preto niekedy musíte ísť aj do vojny, aby ste zabránili vojne. Keď dovolíme násilným ľuďom alebo fanatickým vládcom používať násilie, podporujeme tým zneužívanie. Ten, komu je dovolené zneužívať druhých, bude aj sám zneužívaný! Musíte počúvať svoje vnútro a vedieť, prečo chcete niečo urobiť alebo povedať. Čím hlbšie do svojho vnútra pôjdete, tým jasnejšia bude odpoveď.

Vo vnútri už všetko vieme, musíme si len spomenúť. Sme zajedno s Bohom a naša moc je nekonečná. Sme Božím telom! Keď je nám toto jasné, môžeme vnímať to božské v sebe i v druhých. A to je začiatok mágie. Každý je mág!

Každý, kto chce robiť mágiu, musí v sebe cítiť božskú vôľu. Boh hovorí ku každému. Ľudia ako Ježiš dokázali tento hlas jasne počuť a ​​prijať ho za svoj. Nechali sa viesť týmto hlasom. Každý dokáže počuť tento vyšší hlas, ale nie je také ľahké ho rozlúštiť, nasledovať a prijať ho za svoj vlastný. Výzvou je načúvať iba tomuto božskému hlasu a nie mnohým iným hlasom, ktoré sa ukrývajú v našich hlavách (pozri kapitolu: Elementy v nás. Päť vnútorných hlasov). Nebolo to pre mňa ľahké, keď mi tento hlas povedal, aby som prestal pracovať ako úspešný manažér a pokračoval som ako mág. Vzdať sa takejto pozície sa zdá byť šialené, ale tento hlas má často na prvý pohľad nelogické nápady. Ale to ešte neznamená, že každý bláznivý nápad pochádza z tohto vnútorného božského hlasu! To je na tom to ťažké: naučiť sa rozlišovať medzi týmito hlasmi. Na tomto mieste odporúčam knihu Rámajána. Kniha bola napísaná ešte predtým, ako sa Ráma narodil. Popisuje, čo by mal človek robiť, ako by mal reagovať a konať, aby bol v súlade s Božským. Aj v mnohých ďalších knihách, ktoré v tejto knihe odporúčam, sa opisuje spôsob, ako prijať mágiu ako životný štýl. Sme Božím telom a všetci sme bratmi a sestrami. Smrť neexistuje. Všetkého je dostatok. Každý problém má riešenie! Sme ochotní pozrieť sa na to z duchovnej perspektívy s otvorenou mysľou?

Tu sa dozviete viac o rituáloch: Biela mágia: Rituály

Biela mágia: Zásady pri rituáloch

  • Na to, aby bol rituál úspešný si každý mág musí nájsť a rozvíjať svoj vlastný štýl.
  • Pravidelné čítanie duchovných kníh a kníh o mágii a mystike je nevyhnutnosťou. V opačnom prípade budete opakovať chyby, ktoré už niekto urobil predtým!
  • Pravidelná meditácia a obetné dary pre božstvá sú nevyhnutné, aby ste zostali v spojení so silami. Nemôžete privolávať božstvá, duchov a anjelov len vtedy, keď ich potrebujete a potom očakávať, že hneď priskočia!
  • Čarodejnícke spoločenstvá vo všeobecnosti trvajú na týchto tradíciách. Ale aj tam existujú rôzne druhy, pretože každé spoločenstvo si vytvára svoje vlastné rituály.
  • V čarodejníckych spoločenstvách sa svetové strany zobrazujú čarodejnicami a čarodejníkmi, ktorí sa v niektorých prípadoch označujú aj ako "hlavní čarodejovia". Títo vyššie spomenutí čarodejovia môžu mať v skupine a pri rôznych rituáloch rozličné úlohy. Čarodej na Východe je zodpovedný za usporiadanie priestoru a rituálnych predmetov. Vytvorí magický kruh, vyhľadá pomocou kompasu svetové strany a vytvorí bránu medzi svetmi. Pri slávnostnom začatí rituálu sú prítomní všetci čarodejovia.

Sigilová mágia predstavuje jednoduchý symbol, ktorý slúži ako akási kotva pre naše podvedomie. Obrázok sigilu môžete po meditácii vhodiť do vody alebo ho môžete zakopať pri nejaký pekný strom, najlepšie pod strom, ktorý prináša ovocie. Predtým ho môžete spáliť, ale pri spaľovaní je dôležité pripraviť aj obetné dary. Ak chcete, aby niečo odišlo, musíte okrem sigilu spáliť aj muškátový oriešok. Ak chcete, aby niečo rástlo, použil by som ružu.

Vždy závisí od božstva a rituálu, aké obetné dary použijete, pretože každé božstvo uprednostňuje iné obetné dary. Ide o to, aby ste našli niečo, čo sa páči vám aj božstvu a čo považujete za cenné. Napríklad nemôžem použiť najlacnejšiu čokoládu, musím použiť tú najdrahšiu alebo najobľúbenejšiu. Nejde o množstvo, ale o hodnotu, je to určitý druh symboliky.

Priniesť obetu môže každý! Poviem vám k tomu jeden krátky príbeh z Indie:

Tento príbeh je o ľuďoch, ktorí chcú priniesť obetu bohu Šivovi. Krajina je tu veľmi suchá a boh uprednostňuje vodu, takže každý niesol božstvu džbán s vodou. Jeden z ľudí cestou uvidel smädného somára, dal tomuto somárovi vodu a ostatní sa sťažovali. Ostatní nevedeli, prečo to urobil, a on odpovedal: "Šiva ku mne prišiel ako somár, a preto som mu dal vodu."

To znamená, že v každom zvierati a v každom človeku je aj boh a tohto boha môžeme uctievať tak, že pomáhame tým, ktorí to potrebujú. Nezáleží na tom ako, dôležité je len to, aby sa to nepremrhalo, ale použilo na správnu vec.

Biela mágia a Voodoo - Rituály a Obrady

Zákon príťažlivosti (rezonancie)

Slovo "rezonancia" pochádza z latinčiny a znamená ozvena, doslovne "znieť naspäť". Keď na jednej strune na gitare zaznie tón E, automaticky zavibruje aj druhá struna E. Čo vyšleme, to sa k nám vráti späť. Inak povedané: Tvoje okolie je zrkadlom teba samého.

Do svojho života si priťahujeme len také veci, situácie a ľudí, s ktorými rezonujeme. Znieme v súzvuku, vibrujeme na rovnakej frekvencii. Naše okolie vždy ukazuje, čo vyžarujeme. Agresívny človek, plný nenávisti, ťažko môže očakávať lásku od svojho okolia. Rovnako ten čo podvádza, bude podvedený. Tiež bojazlivý, bude neustále konfrontovaný so svojim strachom. Naopak, ak niekto žije v láske a radosti, priťahuje do svojho života udalosti, ktoré so sebou prinášajú lásku a radosť.

Ten, kto hrá na gitaru alebo iný strunový nástroj vie veľmi dobre, o čom je tu reč. Ak niekto iný hrá tú istú melódiu na inom nástroji, gitara odpovedá. Znie v nej presne tá istá melódia, gitara rezonuje.

Zákon kauzality – Zákon karmy

Slovo karma je zo starodávneho jazyka SANSKRIT. Zákon činu a odplaty, príčina a následok. Vplyv vnútorného presvedčenia na ľudské konanie. Inak povedané – všetko, čo sa udeje je súhrn akcie a reakcie. Ako vo fyzike! Základný fyzikálny zákon hovorí, že energia je nezničiteľná. Môže sa len premieňať, ale nestráca sa. Vyslaná energia teda vždy niečo vyvolá. To, čo vyšleme, sa k nám opäť vracia. Ak narazíme do steny, stena pôsobí protichodne, zatlačí späť na naše ruky. Je to úplne jednoduché. Ak budeme robiť dobré skutky – dáme niekomu peniaze, tak sa nám peniaze vrátia späť! Neznamená to, že k nám prídu od tej istej osoby. Osud rozhodne, osud zariadi, ako a kedy to bude. Ak niekomu zachránime život, niekto iný zachráni život nám...

Z pohľadu karmy je všetko, čo sa vo svete deje, logické a zmysluplné. Znamená to, že každá myšlienka, každý pocit a každý čin sú nezmazateľné, a ako bumerang sa vrátia k nám. Takže zlé životné skúsenosti nie sú trestom bohov, ale sú tu za účelom dozrievania duše. Na proces sebauvedomenia cez skúsenosti a poznatky. Zákon karmy slúži na to, aby bol človek neustále konfrontovaný tým istým problémom, pokiaľ ho svojim konaním nezdolá. Vtedy sa zákon karmy uzatvára a viac sa s tým človek nestretáva.

Zákon karmy od nás vyžaduje, aby sme prebrali plnú zodpovednosť za svoj osud. Dôležité je, čo sme z okolností vytvorili a ako sme pozitívne využili všetky príležitosti!


Máte problém a potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať!

Ochranná meditácia

4 anjeli

Ochrannú meditáciu 4 anjeli je možné robiť 3 rôznymi spôsobmi.

  • Ak je niekto unavený alebo prepracovaný, tak ju jednoducho len počúva a nechá ju na seba pôsobiť.
  • Ak má niekto dostatok energie, robí ju aktívne a postupuje podľa dychových cvičení a pokynov tak, ako sa hovorí v meditácii.
  • Ak sa pri jednej z bytostí objaví dôležitá informácia z podvedomia, venujte tejto bytosti viac času a nepokračujte aktívne v ďalších cvičeniach, zaoberajte sa len bytosťou, pri ktorej cítite silnú emóciu.

Vypočuj si Ochrannú meditáciu 4 anjeli a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoju pohodu, radosť a sebapoznanie!

Ale pozor! Mnohí hovoria, že pri meditácii nič necítia, ale keď meditujú, tak k nim prichádzajú rôzne negatívne myšlienky! Presne to je ono! Myšlienka typu: „Rob niečo zmysluplnejšie...“ a podobne pochádza od pravej bytosti! Myšlienka: "Nedokážem to... je to príliš komplikované... od zadnej bytosti! Myšlienka: "K ničomu to nevedie..." od ľavej bytosti. A tak ďalej...

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ochranná mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a ochranu!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti