Jedinečný úvod do bielej mágie ♱ Tipy ♱ Triky ☝

Mágia a voodoo - rituály

Mágia a voodoo sú osobné

Rituál je pre každého človeka osobný úkon. Je vyjadrením vlastnej túžby dosiahnuť určitý cieľ. Nie je samoúčelný, že to človek chce a hotovo. Preukazujeme ním, že veríme vo vyššiu silu, a robíme preto obete. Iba s vierou a dôverou v seba samého môžu byť naše ambiciózne ciele úspešné. Vtedy aj jednoduché napísanie problémov na papier, jeho spálenie a následné zakopanie v záhrade, môže byť veľmi efektívnym rituálom. Nie sú žiadne zlé alebo dobré rituály, nesprávne alebo správne. Úspech rituálu závisí vždy od sebadôvery a viery v život, v Boha alebo v lásku.

Rituály sú s nami od nepamäti, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Každý národ a každá krajina má svoje vlastné zvyky a rituály. Ich osobitný charakter odráža vieru vo vyššie sily.

Ak chce mág zrealizovať určité prianie, musí si ho vedieť vizualizovať a predstaviť si sám všetky jeho detaily. V mágii sa narába s istotou, že prírodné sily majú vplyv na ľudí, na ich pocity, myšlienky i na telo. Preto sú pri rituáloch rovnako dôležité: správny čas a pevná vôľa, ale aj použité magické pomôcky. Zázraky alebo nadprirodzené javy vlastne neexistujú. Je to iba svojské vnímanie deja obmedzenými schopnosťami ľudí, ktorí nechápu sled udalostí a nerozumejú im. Pritom je mnoho spôsobov, ako môže mágia pomôcť.

Mágia Obrady

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Mágia nám ponúka spirituálnu pomoc pri získaní novej práce, a pri schopnosti udržať si ju. Pomáha pri liečení tela a duše. Chráni ľudí pred kliatbami. Podporuje nás pri naozajstnom splnení našich skvelých snov a želaní. “Mágia je univerzálna sila, ktorá pracuje všade na rovnakom princípe.” Rozlišujeme tri hlavné oblasti mágie: mágia peňazí, ľúbostná mágia a ochranná mágia.

Biela mágia Pentagram

Biela mágia a Voodoo

Čo by mal mág urobiť pred začiatkom rituálu.

Úspech rituálu závisí viac od mágovho osobného rozvoja, ako od samotného rituálu!

Prv než mág čokoľvek vykoná, musí si vytvoriť celkový obraz o probléme. Nájsť a odhaliť príčinu problému, aby sa mohol rozhodnúť, aký druh rituálu je najvhodnejší pre danú situáciu.

Osobný rozhovor s klientom mu pomôže lepšie porozumieť celému problému. Iba lepšie spoznanie sa s klientom je cestou na nájdenie najvhodnejšieho riešenia daného problému. Preto sa mág pýta aj orákula, a vykoná astrálnu cestu, alebo meditáciu.

Pri astrálnej ceste mág jasne vidí a pochopí príčinu problémov vecí i udalostí. Súčasne sa dozvie, prečo je to tak. Ak človek ešte nie je schopný vykonať astrálnu cestu, môže použiť orákulum.

Tu odporúčame: Mali by ste začať s runami. Je lepšie, keď si ich vyrobíte sami, ale môžu byť aj kúpené v obchode. Začnite tým, že sa s každou runou spojíte. Urobíte to tak, že na každú runu dáte jednu kvapku svojej krvi. Potom s ňou budete meditovať každý deň, pokým k vám ako k mágovi runa neprehovorí. Presný význam pre každý znak si prečítajte v knihe o runách.

Tu odporúčame: I-ťing - Knihu premien, runy a tarotové karty.

Mág musí s týmito symbolmi pracovať veľmi pozorne. Ku každej rune, tarotovej karte alebo i-ťingu by ste mali meditovať, pokiaľ sa s ňou vnútorne nespojíte a nepochopíte jej hlbší význam. Porozprávajte sa o týchto veciach so skúseným mágom.

Iba vtedy, keď viete, v čom spočíva skutočný problém, je možné zvoliť vhodný rituál, aké božstvo privolať a určiť postup pri rituáli. Všetko treba pripraviť pár dní pred samotným rituálom.

Mágia Rituály

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Literatúra:
Richard Wilhelm - Kniha premien; I-ging, tajomná čínska veštba
Ralf Blum - Runy
Alan Oken - Základný tarot

Postup rituálu ochrannej mágie alebo pentagramového rituálu!

Ochranný kruh: Začiatok a koniec rituálu!

Na začiatku rituálu vytvorí mág okolo seba ochranný magický kruh. Urobí tak vždy, bez ohľadu na to, či ide o mágiu peňazí, ľúbostnú mágiu alebo ochrannú mágiu. Ak neviete, kde sa nachádzajú svetové strany, pomôžte si kompasom! Potom intenzívne precíťte, že ste v strede zlatej gule. Táto guľa predstavuje nepreniknuteľnú prekážku pre všetky energetické bytosti a pre všetkých duchov! Až potom sa sústreďte na pentagramy a farby, ktoré zodpovedajú príslušným svetovým stranám. Tento rituál sa používa na ochranu pred negatívnymi energetickými vplyvmi zvonku a na privolanie pozitívnych energií (síl).

Na privolanie pozitívnych energií použijeme pentagram na všetkých štyroch svetových stranách a to tak, že ho pomocou voodoo paličky alebo iba svojou rukou nakreslíme do vzduchu. Každej svetovej strane je priradený príslušný element, farba, ako aj znamenie zverokruhu. (viď obrázok A nižšie)

Na začiatku rituálu sa robí privolávanie: Pentagram v smere hodinových ručičiek.

Na konci rituálu sa robí odvolávanie: Pentagram proti smeru hodinových ručičiek.

Krok 1:

Postavte sa smerom k východu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od východu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na východe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel RAFAEL (רפאל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
EXARP volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"ORO IBAH AOZPI"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
JAHWE (יהוה) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Stacks Image 1140921
Vodnár

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké žlté svetlo.

Pentagram Východ

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 2:

Postavte sa smerom k juhu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od juhu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na juhu.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel MICHAEL (מיכאל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
BITOM volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"OIP TEA PEDOCE"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
ADONAY (אֲדֹנָי) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Stacks Image 1141071
Lev

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké červené svetlo.

Pentagram Juh

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 3:

Postavte sa smerom k západu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) od západu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na západe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel GABRIEL (גַּבְרִיאֵל ) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
HCOMA volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"EMPEH ARSEL GAIOL"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
EL SCHADDAI (אל שדי,) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Stacks Image 1141221
Škorpión

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké modré svetlo.

Pentagram Západ

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 4:

Postavte sa smerom k severu a postupujte v smere šípky (viď obrázok) zo severu v smere hodinových ručičiek. Nakreslite do vzduchu pentagram a uzatvorte ho znovu na severe.

Povedzte nasledujúcu formulku:
„Archanjel URIEL (אוּרִיאֵל) volám Ťa, prosím príď ku mne.”

- nakreslite znovu pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
NANTA volám Ťa, prosím príď ku mne.“

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
"EMOR DIAL HECTEGA"

- nakreslite pentagram, ako je popísané vyššie, a povedzte:
ELOHIM (אֱלֹהִים) volám Ťa, prosím príď ku mne.“

Potom nakreslite do vzduchu príslušné znamenie zverokruhu:

Stacks Image 1141371
Býk

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Povedzte: „Ďakujem Vám Sily za to, že ste prišli.“ Predstavte si veľké zelené svetlo.

Pentagram Sever

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Potom sa postavte znovu smerom k východu a nakreslite nad svoju hlavu Dávidovu hviezdu.

Začnite kresliť do vzduchu horný „trojuholník“ (v smere hodinových ručičiek) a povedzte:

„EHEJE ASHER EHEJE“ (v hebrejčine) alebo „ÓM, SÓ HAM“ (v sanskrite)
Význam: SOM, KTO SOM.

Potom nakreslite do vzduchu „dolný“ trojuholník a povedzte:

„ATA GIBOR LE OLAM ADONAY“ alebo „AGLA“ (skratka; v hebrejčine)
Význam: Boh je Všemohúci.

Zopakujte to 3 x za sebou a poďakujte sa za energiu.

Hexagram Mágia

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Potom povedzte nasledovné:

„Predo mnou stojí Rafael
za mnou stojí Gabriel
po mojej pravici stojí Michael
po mojej ľavici stojí Uriel.

Okolo mňa horia pentagramy
a nado mnou svieti Dávidova hviezda.
Všetky negatívne energie odo mňa odchádzajú.“

„JA SOM SILA.
JA SOM VEČNÁ DUŠA.
JA SOM V ROVNOVÁHE.
JA SOM LÁSKA.
JA SOM DUCH BOŽIEHO DUCHA.
JA SOM LÁSKAVOSŤ.
JA SOM SVETLO.
JA SOM VEDOMIE.
JA SOM ZDRAVIE.
JA SOM ŠŤASTIE.
JA SOM.”

Pentagramový rituál

Obrázok A © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Na konci rituálu (podľa potreby) môžete ešte povedať jednu alebo viac z týchto pozitívnych afirmácií.

Vysvetlivky:

Archanjeli, ktorých tu uvádzame, sú Boží poslovia a hlásajú jeho slová. Viac informácií nájdete TU: Archanjeli.

JAHWE, ADONAY, ELOHIM a El SCHADDAI sú Božie mená podľa Starého zákona v hebrejčine.

Každému elementu je priradený jeden anjel a ich názvy pochádzajú z henochiánskej mágie.

EXARP: Element Vzduchu
BITOM: Element Ohňa
HCOMA: Element Vody
NANTA: Element Zeme

Moja skúsenosť s pentagramovým rituálom

Jedného dňa som mala termín na telefonický rozhovor s klientkou, u ktorej robíme exorcizmus. Po našom rozhovore sa mi začali diať zvláštne veci. Prestal mi fungovať niekoľkomesačný iPhone a na nič nereagoval. Nakoniec sa mi ho podarilo po nejakom čase reštartovať a obnoviť. Cítila som sa ale zvláštne a vedela som, že niečo nie je v poriadku. V ten deň som mala cestovať do Bratislavy na jeden víkendový seminár o hypnóze, na ktorý som bola prihlásená už dávno. Odrazu sa ma začal zmocňovať strach a cítila som, ako vo mne narastá napätie. Mala som pocit akoby ma niekto ovládal a podsúval mi negatívne myšlienky. Bola som už pripravená a zbalená na cestu, keď mi zrazu začali prichádzať myšlienky typu, že nemám nikde ísť a mám zostať doma. Niekto mi hovoril, že som v nebezpečenstve a situácia je vážna. Určite nikde nechoď a zostaň doma!

V prvom momente som chcela zavolať Paľkovi s tým, že tu mám nejakú negatívnu bytosť, aby mi poradil, čo mám robiť. Potom som si ale uvedomila, že Paľko na mňa nakričí, aká som to magička, keď si neviem pomôcť sama. A naozaj som to zvládla aj sama. Rozhodla som sa urobiť pentagramový rituál. Keďže som bola vo veľkej časovej tiesni, lebo som za chvíľku mala cestovať, tak som ho chcela najskôr urobiť až potom, keď sa ubytujem v hoteli, kde som bola v Bratislave ubytovaná. Bytosť sa ale nevzdávala a napätie sa stupňovalo. Nakoniec som si povedala, že stačilo a nedovolím jej, aby pokračovala ďalej. Napriek časovej tiesni som urobila doma pentagramový rituál a krátku meditáciu. Bytosť bola zažehnaná a s ňou aj všetky negatívne pocity a myšlienky.

(Osobná skúsenosť Moniky Slivovej)

Logo Biela mágia Rituály

Biela mágia a Voodoo - Rituály a Obrady

Máte problém a potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať!

Biela mágia: Zákon príťažlivosti (rezonancie)

Slovo "rezonancia" pochádza z latinčiny a znamená ozvena, doslovne "znieť naspäť". Čo vyšleme, to sa k nám vráti späť. Inak povedané: Tvoje okolie je zrkadlom teba samého.

Do svojho života si priťahujeme len také veci, situácie a ľudí, s ktorými rezonujeme. Znieme v súzvuku, vibrujeme na rovnakej frekvencii. Naše okolie vždy ukazuje, čo vyžarujeme. Agresívny človek, plný nenávisti, ťažko môže očakávať lásku od svojho okolia. Rovnako ten čo podvádza, bude podvedený. Tiež bojazlivý, bude neustále konfrontovaný so svojim strachom. Naopak, ak niekto žije v láske a radosti, priťahuje do svojho života udalosti, ktoré so sebou prinášajú lásku a radosť.

Ten, kto hrá na gitaru vie veľmi dobre, o čom je tu reč. Ak niekto iný hrá tú istú melódiu na inom nástroji, gitara odpovedá. Znie v nej presne tá istá melódia, gitara rezonuje.

Biela mágia: Zákon kauzality – Zákon karmy

Slovo karma je zo starodávneho jazyka SANSKRIT. Zákon činu a odplaty, príčina a následok. Vplyv vnútorného presvedčenia na ľudské konanie. Inak povedané – všetko, čo sa udeje je súhrn akcie a reakcie. Základný fyzikálny zákon hovorí, že energia je nezničiteľná. Môže sa len premieňať, ale nestráca sa. Vyslaná energia teda vždy niečo vyvolá. To, čo vyšleme, sa k nám opäť vracia. Ak narazíme do steny, stena pôsobí protichodne, zatlačí späť na naše ruky. Je to úplne jednoduché. Ak budeme robiť dobré skutky – dáme niekomu peniaze, tak sa nám peniaze vrátia späť! Neznamená to, že k nám prídu od tej istej osoby. Osud rozhodne, osud zariadi, ako a kedy to bude. Ak niekomu zachránime život, niekto iný zachráni život nám...

Z pohľadu karmy je všetko, čo sa vo svete deje, logické a zmysluplné. Znamená to, že každá myšlienka, každý pocit a každý čin sú nezmazateľné, a ako bumerang sa vrátia k nám. Takže zlé životné skúsenosti nie sú trestom bohov, ale sú tu za účelom dozrievania duše. Na proces sebauvedomenia cez skúsenosti a poznatky. Zákon karmy slúži na to, aby bol človek neustále konfrontovaný tým istým problémom, pokiaľ ho svojim konaním nezdolá. Vtedy sa zákon karmy uzatvára a viac sa s tým človek nestretáva.

Zákon karmy od nás vyžaduje, aby sme prebrali plnú zodpovednosť za svoj osud. Dôležité je, čo sme z okolností vytvorili a ako sme pozitívne využili všetky príležitosti!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar