Ľúbostná mágia

Spájanie partnerov, ľúbostné rituály, opätovné spojenie partnerov.

Vzťahy sú posvätné. Potrebujeme toho druhého, aby sme zažívali a rozvíjali seba. Ak však od partnera očakávame šťastie a naplnenie, budeme sklamaní.
Nikto a nič nás nemôže urobiť šťastnými. Šťastní sme len vtedy, keď sme spojení so svojou dušou (s duchovným svetom). Keď sme sa naučili priblížiť k svojej duši v meditácii, zrazu už nebudeme vo vzťahoch závislí a namiesto „očakávaní“ si budeme toho „druhého“ užívať a rozdávať lásku.

Kdekoľvek pôjdeš,
čokoľvek robíš,
nakoniec hľadáš len svoju večnú dušu.

Biela mágia Logo

Ľúbostná mágia

Radi vás budeme pomocou našich schopností sprevádzať na ceste bielej mágie. Pomôžeme vám pochopiť, prečo u vás došlo k disharmónii.

Okrem toho vám pomôžeme odstrániť disharmonické aspekty vo vašom vzťahu. Pomôžeme vám tiež porozumieť tomu, ako žiť v harmónii so svojím životným partnerom.
Vďaka ľúbostnej mágii a ľúbostným rituálom rozkvitne vaša láska tým najprirodzenejším spôsobom. Prostredníctvom duchovného rozvoja pocítite vo svojom vnútri svoj stred a šťastie, vďaka čomu sa stanete v očiach svojho partnera atraktívnejšími.

Pokiaľ v duši žije láska, tak je odlúčenie nemožné. Hlavné je vedieť, že tohto človeka miluješ. Ako by si ho mohol stratiť, keď pre tvoju dušu naozaj toľko zna­mená, keď Spomienky a Láska k nemu žijú naďalej v tebe samotnom. - Anastasia Novych, Sensei zo Šambaly II.

Spájanie partnerov, ľúbostnú mágiu alebo opätovné spájanie rozídených partnerov, robíme iba tým párom, u ktorých existuje duševné a karmické prepojenie. Tu je predpoklad, že ľúbostná mágia povedie k väčšej radosti, rovnováhe a prospechu u oboch partnerov. Robíme len bielu mágiu a rituály bielej mágie, pri ktorých odstraňujeme blokády a strachy partnerov, ktoré bránia šťastnému spoločnému životu.

Mágia lásky

Keď sa vám nedarí, napriek viacerým pokusom, dať sa dokopy s vašim partnerom snov, ľúbostná mágia vám môže byť veľmi nápomocná. Pomocou bielej mágie vieme odstrániť tie bariéry, ktoré bránia tomu, aby k vám prišiel váš partner snov. Potom sa používa kúzlo lásky a duchovný rozvoj, čo napomáha tomu, aby ste sa stali v očiach partnera snov atraktívna/y.

Chcete aj vy sami vyskúšať nejaké malé rituály na spájanie partnerov? Pozrite sa TU a vyskúšajte ich: Ľúbostná mágia.

Niektorí ľudia, ktorí si objednajú spájanie partnerov alebo ľúbostnú mágiu, si myslia, že rituál, ktorý vykonáme, stačí na to, aby partnerstvo nadobudlo opäť ten správny smer. Ale je to tak iba čiastočne. Ľúbostná mágia iba otvára možnosť dať vzťahu novú šancu. Používa sa, keď sa vzťah začína rozpadať a druhá osoba už nie je v partnerskom vzťahu spokojná. Spájanie partnerov vstúpy do hry, ak partner už vzťah ukončil.

V obidvoch prípadoch to však nemá zmysel, ak nedôjde k žiadnym vnútorným zmenám. To znamená, že niekto si objedná jednu z týchto dvoch služieb (spájanie partnerov alebo ľúbostnú mágiu), ale nezmení nič na svojom správaní a zotrváva ďalej vo svojich starých koľajách tak, ako predtým. To znamená, že skôr alebo neskôr sa vzťah znovu rozpadne. Preto je podstatné sa duchovne rozvíjať a nájsť svoju duchovnú rovnováhu, aby ste mali jasno v tom, čo chcete a čo nechcete. To všetko je úžasne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých, popísané v knihe "Láska a osvietenie - mágia ako životný štýl".

Všetko, čo existuje vo vesmíre, existuje na základe protikladov. To znamená, že Boh je takpovediac ako východiskový bod (bod 0), ktorý je v strede. A ak niečo vyjde z tohto východiskového bodu, zoberme si napríklad lásku, potom je tu aj niečo opačné, v tomto prípade nenávisť. Čo znamená, že bez východiskového bodu (bodu 0) a bez protikladov, nie je možné stvorenie.

Uveďme si iný príklad: Svetlo a tma. Červená farba a zelená farba. Zvuk a ticho. Alebo - 1 je presným opakom + 1. Keď sa budete 30 sekúnd pozerať na červený bod a potom sa pozriete na nejaký biely povrch, tak uvidíte zelený bod. To znamená, že v zelenej farbe je potlačená červená (nie je viditeľná), rovnako ako tma vo svetle. Ide o tzv. komplementárne (protichodné) farby. Zoberme si hmotu, keď tá existuje, potom existuje aj antihmota. Táto hmota sa chce vrátiť späť k východiskovému bodu (nultému bodu), čo sa prejavuje ako bod príťažlivosti.

Teraz si určite položíte otázku, čo to má spoločné s ľúbostnou mágiou a spájaním partnerov. Človek existuje len preto, že existuje aj niečo neprejavené. Pokiaľ sa človek identifikuje len so svojím telom a hľadá svoju chýbajúcu časť v partnerovi, pretože si myslí, že sa k nemu hodí, nebude to fungovať.

Človek musí nájsť svoju chýbajúcu (komplementárnu) časť pri meditácii, hlboko vo svojom vnútri. Čo znamená, že sexuálna príťažlivosť je len falošným pokusom dostať sa k východiskovému bodu. Viete, že máte dušu a môžete sa spojiť so svojou chýbajúcou časťou vo svojom vnútri. To však neznamená, že nemôžete spoznať alebo milovať vhodného partnera! Znamená to len, že sa už nestanete závislým na partnerovi. Pretože už neodvodzujete svoju vlastnú spokojnosť a naplnenie od svojho partnera. Milujete svojho partnera a užívate si čas s ním, ale už nie ste na ňom závislí. Vďaka tomu je celá komunikácia a váš spoločný život úplne iný. Nejde tu viac o boj o moc, ale o vzájomnú podporu a lásku.

Náhoda je výsledkom nekontrolovaných myšlienok.
- Rigden Jappo

Vypočuj si meditáciu (mágia lásky) a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje vzťahy, hojnosť a sebapoznanie!

Vďaka ľúbostnej mágii, meditácii a múdrosti budete v očiach partnera vyzerať atraktívnejšie, rád s vami opäť niečo podnikne, pretože bude vidieť, že sa meníte a máte snahu pre vzťah niečo urobiť. Bude hrdý na to, ako sa pozitívne meníte po spirituálnej, duchovnej a telesnej stránke. Vaše partnerstvo zažije pozitívnu zmenu. Nikto nie je zodpovedný za šťastie a spokojnosť toho druhého!

Iba vy sami môžete pravidelnou meditáciou a čítaním duchovných kníh splynúť so svojou dušou. A tým dosiahnuť aj východiskový bod v sebe samom. A čo má duchovno spoločné s vašou zmenou? Na začiatku každej činnosti je myšlienka! Aká je táto myšlienka u vás? Je to láska a inšpirácia alebo strach a nenávisť?! Každý, kto si položí tieto otázky, je už na svojej ceste k opätovnému spojeniu partnerov.

Spájanie partnerov

Biela mágia a jej rituály nemôžu byť ani príliš silné, ale ani príliš slabé. Klient sa samozrejme musí snažiť o svoju vonkajšiu a vnútornú rovnováhu. Sú situácie, kedy si musí nanovo definovať svoje životné priority. Aj v tejto oblasti vieme byť nápomocní. Ľúbostnou mágiou vytvorený ľúbostný vzťah musí vytvárať blahobyt u oboch strán!

Rituály spájania partnerov zákonite prebudia u toho druhého túžbu po vás. To samozrejme neznamená, že sa môžete správať povrchne a odmietavo po tom, čo vás váš partner snov kontaktuje a vyzná vám lásku.

Ľúbostná mágia a spájanie partnerov je jednou z najkrajších činností našej práce a praxe. Je to spôsob, ako sa priblížiť k hlbšiemu zmyslu života a naučiť sa byť šťastný sám aj vo vzťahu. Kto nedokáže byť šťastný sám, nemôže byť šťastný ani v partnerstve, pretože sa vždy bojí opustenia.

Rituály spájania partnerov dodávajú chýbajúci impulz k prvým stretnutiam. Následne má človek šťastie vo svojich rukách!

Neľúbime, pokým nechápeme. Nechápeme, keď neľúbime.

Opätovné spojenie partnerov, ľúbostná mágia

Pri spájaní partnerov, alebo opätovnom spájaní partnerov, sú často opakujúce sa príčiny, prečo sa partneri rozchádzajú, a nie sú spolu. Obvyklá je situácia, kedy obidve strany navzájom od seba očakávajú pomoc, lásku a porozumenie. Odozva býva len z jednej strany alebo vôbec žiadna. Je to ako keď sa stretnú dvaja žobráci a každý od toho druhého očakáva pomoc, lásku a porozumenie, ale ani jeden z nich to nemá. A preto sú obaja sklamaní.

Každý človek môže nájsť pomoc, lásku a porozumenie v sebe. Je dobré nájsť v sebe silu a vieru v Boha, a nebude viac žobrákom. Je to len klamlivé zdanie, že potrebujeme pozornosť iných ľudí, pretože sa cítime osamotene. Ilúzia. Nikdy nie sme sami! Boh a jeho služobníci, ako aj duchovia sú stále s nami. Ak to raz klient pochopil, a hlboko túto pravdu v sebe prežil, začne byť sebavedomý, plný porozumenia a lásky. Následne bude vyžarovať veľkú silu príťažlivosti, ktorú všetci precítia a podvedome prijmú.

To, čo podvedome hľadáme v našom partnerovi, je naša vlastná duša. Preto má spájanie partnerov, opätovné spájanie partnerov, a ľúbostná mágia, veľa spoločné s otázkami: „Kto som? Aký je cieľ môjho života?" Každý človek má svoje priority, ktoré by mali byť v harmónii s prioritami jeho partnera, a dopĺňať sa.

Etika ľúbostnej mágie

Morálka v mágii

Veľa ľudí si nie je istých tým, či je morálne správne používať ľúbostnú mágiu na to, aby našli svojho partnera snov alebo získali ex-partnera naspäť. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je pozrieť sa hlboko do vnútra svojho srdca, na vaše tajné myšlienky... Prečo chcete práve tohto partnera? Aká hlboká je skutočne vaša láska? Existujú veľké rozdiely medzi pravou láskou a túžbou niekoho vlastniť. Pravá láska dáva slobodu a rešpektuje partnera. Prijíma ju/ho, takú/takého, aká/ý naozaj je. Pravá láska by ju/ho nechcela zmeniť. Čisté a pravé úmysly smerujú k vašej vlastnej zmene, pretože vy sami musíte urobiť niečo preto, aby sa váš vzťah mohol zlepšiť alebo zmeniť!

To je zároveň aj vaša obeta, ktorú do vzťahu prinesiete! Aby ste sa stali lepšou verziou samého seba, aby ste zlepšili vašu osobnosť, vlastnosti, vaše porozumenie a komunikáciu. Ak je vaša túžba po tomto prianí naozaj čistá a úprimná, tak potom stojí za to, aby sme "bojovali" po vašom boku a pomohli vám jej/jeho lásku získať naspäť! Sme len nástrojom, ktorý budete používať na dosiahnutie svojho priania. Poradíme vám, a povieme vám, ako by to malo byť z nášho uhla pohľadu, ale vy sami musíte za to prevziať zodpovednosť. Ak ste schopní prevziať túto zodpovednosť a milovať bez očakávania a podmienok, tak potom bude aj ľúbostná mágia a spájanie partnerov pracovať pre vás, pretože prinesiete do sveta viac šťastia a lásky.

Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.

Ľúbostná mágia

Ako si správne priať

Boli raz dve jednovaječné dvojičky, obidve boli rovnakého pohlavia, boli si tak veľmi podobné, že ich od seba skoro vôbec nedokázali odlíšiť, taktiež spolu trávili veľmi veľa času a dokonca obidve študovali to isté. Jedného dňa si obidve podali žiadosť na rovnaké pracovné miesto. Bola to ich vysnívaná práca. Jedno z dvojčiat si pomyslelo, že toto miesto musí okamžite získať, a tak si aj okamžite dohovorilo pracovný pohovor. Druhé dvojča si naproti tomu pomyslelo: "Urobím všetko pre to, aby som túto prácu získala, ale ak sa mi to teraz nepodarí, tak pri ďalšom pokuse to už určite vyjde, a v prípade, že by to nevyšlo ani nabudúce, tak potom to tak malo byť a určite si nájdem nejakú lepšiu prácu."

Čo si myslíte, ktorá z nich dostala tú prácu? Samozrejme, že to bola tá druhá dvojička. A viete aj prečo? Pretože prvá dvojička sa svojim vlastným prístupom dostala pod príliš veľký tlak. Chcela túto prácu získať za každú cenu, a tým pádom stratila „svoju“ rovnováhu. Postoj tejto dvojičky spôsobil to, že táto dvojička nemohla poriadne spať, bola nervózna, mala strach, potila sa a dokonca začala koktať, takže na pracovnom pohovore pôsobila veľmi neprirodzeným dojmom.

Na druhej strane tá druhá dvojička, ktorá si od začiatku myslela, nuž keď sa to nepodarí teraz, tak potom nabudúce a na pracovný pohovor išla uvoľnená, toto miesto aj dostala. Prečo? Pretože táto dvojička bola veľmi prirodzená a nemala vôbec žiadny strach.

Podobné je to aj vo vzťahu. Keď si poviem, že môjho partnera musím získať naspäť ešte tento týždeň alebo tento mesiac, že to musí fungovať teraz okamžite, tak potom sa zachováte ako prvý brat z dvojičiek alebo prvá sestra z dvojičiek, nebudete môcť zaspať, budete mať strach, budete sa potiť, budete sa zakoktávať, jednoducho budete pôsobiť neprirodzene. To je hlavnou prekážkou vo vzťahu. Vždy, keď sa človek niečoho bojí, tak potom si to k sebe aj pritiahne. Keď mám strach z toho, že ma niekto opustí, alebo že ma druhá strana neakceptuje, tak to pre mňa neskončí dobre a táto osoba ma po určitom čase aj opustí.

Bez nátlaku to funguje aj v mágii. Keď magicky pracujeme - a mágia nám tu slúži ako nejaký druh zosilňovača - kedy vzťah dostane novú šancu. Ale čo máme z tejto šance, keď ideme na stretnutie a sme spotení, koktáme, sme nevyspatí, úplne hotoví a v strese… Čo ak to nepôjde podľa našich predstáv? Existuje neskutočné množstvo „ale čo ak…“, „čo keď…“ Pri stretnutí, alebo keď niekomu odpovedáte na facebooku si skúste nechať trošku času a skúste si jednoducho len užívať to, čo robíte, alebo čo píšete. Nejde o to, či je ten druhý s vami spokojný, ale ide o to, či ste vy sami so sebou spokojný. Ste so sebou spokojný? Ste spokojný s tým, čo robíte a hovoríte?

Ak áno, tak potom túto svoju spokojnosť a radosť prenesiete aj na túto druhú osobu. Ale keď ste plný strachu, tak si toho druhého k sebe nepritiahnete. Vo vzťahoch je to, čo k sebe priťahuje ľudí, práve radosť a spontánnosť. Prečo chcú ľudia tráviť svoj čas s deťmi, so psami alebo mačkami? Pretože deti, psy alebo mačky si danú chvíľu užívajú Tu a Teraz. Dieťa nájde niekoľko farebných ceruziek, namaľuje si obrázok a má z toho radosť. Dieťa sa teší, ak mu dáme kúsok čokolády. Či prší alebo svieti slnko, dieťa má stále radosť. Rovnako tak mačka alebo pes.

Ľúbostná mágia, mágia, mystika & rituály

Ľúbostná mágia, mágia, mystika & rituály Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

My dospelí sme však v našej mysli oveľa komplikovanejší. Máme strach z toho, že by sme mohli o niečo prísť alebo si robíme starosti s tým, čo by na to povedali iní ľudia. Je nám to k niečomu dobré? Nie, to teda nie je.

Preto vám dávame stále túto radu: Pustite to! Nechať to tak alebo to pustiť z hlavy neznamená povedať, že nechcem tohto partnera alebo ako v tomto príbehu, že nechcem túto prácu. Je v poriadku, ak chcete mať tohto partnera, alebo keď sa chcete ukázať v dobrom svetle. Taktiež je v poriadku, ak sa usilujete robiť veci tak, že ste spokojný nielen vy, ale aj ostatní okolo vás, a keď na nich beriete ohľad. Pokúste sa iba zbaviť sa tejto myšlienky, že teraz to musí byť tak, ako to chcete vy. Každý robí chyby. Ale sú tieto chyby skutočne chybami, keď sa ako chyby uznajú? Koľkokrát musí také dieťa spadnúť, kým sa naučí chodiť?

Rovnaké je to aj vo vzťahoch. Najskôr musíte spoznať samého seba a aj toho druhého, aby ste rozpoznali a mali cit pre to, ako rozprávať, ako tomu druhému porozumieť, ako interpretovať rovnaké vlastnosti a prejavovať náklonnosť. Dovoľte si aj chyby, uvoľnite sa trošku. Chyby nie sú chybami, ak sa z nich človek poučí. Chyby sú dôležité preto, aby sme sa z nich vedeli poučiť.

Pokúste sa vo vašom partnerstve alebo pri iných veciach k tomu postaviť tak, ako tá zdruhá z dvojičiek, ktorá povedala: "Urobím všetko pre to, aby som túto prácu získala, ale ak sa mi to teraz nepodarí, tak nabudúce to už určite vyjde, a v prípade, že by to nevyšlo ani nabudúce, tak potom to tak malo byť a určite si nájdem nejakú lepšiu prácu." Keď sa takto postavíte k svojej práci, partnerskému vzťahu, alebo ku čomukoľvek inému, tak sa vo vašom živote nebudete toľko nervovať a zažijete viac radosti. Odkiaľ viete, či budete skutočne šťastní, ak získate túto prácu alebo partnera? Budete šťastný alebo opäť plný strachu, že o svoju prácu alebo svojho partnera znovu prídete?

Zákon príťažlivosti

Použitie zákona príťažlivosti v praxi

Po prečítaní knihy Tajomstvo (Secret) a vzhliadnutí filmu som bola touto témou fascinovaná. Aké jednoduché, úžasné… Naše myšlienky sú magnet, vieme si pritiahnuť všetko, čo chceme. Len pevne veriť svojim snom, byť pozitívny, starostlivo vyberať svoje myšlienky, vizualizovať si svoj zámer, odoslať svoju objednávku do vesmíru, zbaviť sa strachu a vesmír sa sám postará o "splnenie mojej objednavky“. Povedala som si, toto bude pre mňa hračka. Navodila som si príjemné pocity, negatívne pocity a strachy vypúšťala, moje vibrácie začali stúpať do výšin. Vo svojich predstavách som pravidelne zažívala nádherné príbehy, ktoré boli také krásne, až som sa bála, či aj realita bude taká krásna. Čakala som, vyhliadala rytiera na bielom koni, týždne ubiehali… a nič sa nedialo. Ešte viac sa vzdialil, začal sa strácať v hmle.

Znova som si prečítala knihu, pozrela film, vizualizovala znova a znova ako blázon… a nič. Chyba v programe? Až po čase som si uvedomila jednu vec. Americkí tvorcovia zabudli dopísať, kedy zákon príťažlivosti nefunguje. Nie je to len o strachu, či negatívnom myslení. A nie každý na to príde sám. Ak sa nám láska, sympatia, vášeň, či iný silný a hrejivý pocit k druhej osobe vymkne spod kontroly a my v dôsledku syndrómu hladného srdca stratíme nad sebou kontrolu, prepadneme pocitu naliehavosti, strachu, aby sme našu vysnenú osobu nestratili, začneme byť na nej závislý. A tu začína problém. Sme zamilovaní, cítime, že on/ona je ten pravý, že si už bez tohto človeka nevieme a nechceme predstaviť svoj život. Že toho človeka POTREBUJEME. Aké romantické.

Potom zrazu začne náš rytier cúvať, neozýva sa a my prepadneme panike. Nerozumieme, prečo sa to deje, veď naša láska je úprimná a čestná. Nevadí, stále sme ešte pozitívni, nepripúšťame si neúspech. Vizualizujeme ako blázni, intenzívne na neho myslíme, testujeme telepatiu. Bez úspechu, ani obraz, ani zvuk. Toto mali tvorcovia knihy na mysli? Som zmätená… Veď dovolenku som si pritiahla bez problémov a veľmi rýchlo. Vtedy to fungovalo. Čo sa teraz deje? Je to jednoduché, mne to bohužiaľ ale docvaklo v pomerne vysokom veku (a to sa považujem za vzdelaného človeka). Vysnenú osobu som začala bytostne POTREBOVAŤ. Bez nej nič nemalo zmysel, len ON bol ten pravý. Hoci som pozitívne nastavený a vysmiaty človek, nevedela som si predstaviť život bez neho. Visela som na ňom a čakala a čakala.

Čo mi pomohlo? Odstúpiť od situácie, ktorá mi ubližovala a na nejaký čas túto osobu odovzdať vesmíru. Denne sa tisíckrát kontrolovať a nemyslieť na ňu intenzívne.

Vedomé budovanie vnútornej sily, sebadôvery, sebalásky, sebavedomia, rovnováhy dávania a prijímania. Je to proces, cesta. Nefunguje to hneď. Až keď si samých seba začneme na tomto svete ceniť zo všetkého najviac, až keď sme jedine my ten najdôležitejší človek v našom živote, príde raz deň, kedy si povieme, že už odmietame visieť na niekom, kto ešte dnes nevidí a necíti našu skutočnú hodnotu, kto nám nedáva svoj čas, svoju pozornosť, svoju lásku, svoju energiu. Veď ja chcem rytiera, ktorý si ma váži a ktorý ma vie oceniť, ktorý ma miluje. Nie som masochista.

Až spoznaním svojej hodnoty si raz povieme DOSŤ!!! Chcem vedľa seba človeka, čo ma ocení. Niekoho, kto bude vidieť našu hodnotu, komu nemusím dokazovať, že som dosť dobrá. Toto nie je EGO, toto je SEBALÁSKA. A zrazu príde úľava, divný pocit… Z nášho rytiera odnímeme bremeno našej obrovskej energie, ktorú sme mu posielali (chudáčik môj, musel to byť riadne ťažký náklad). Už necítime potrebu v tom pokračovať. Máme ho stále v srdci, stále ho ľúbime, ale už ho nevyhnutne NEPOTREBUJEME. Povieme si: “Počkám bez pocitu očakávania, buď odíde navždy a príde niekto lepší, prežijem to aj bez neho, nezbláznim sa, veď doteraz som bez neho žila šťastne…”. Alebo rytier jedného dňa príde a začne nám dokazovať, že si nás začal vážiť, že už cíti našu dušu, že to už nie je ďalšia hra. Nastáva moment synchronizácie duší.

Okrem toho, že toho rytiera chceme, ale už nevyhnutne nepotrebujeme, by sme mu vo vizualizácii nemali priraďovať konkrétnu tvár. Oberáme toho človeka o právo svojej slobodnej voľby. Tá moja zajtrajšia vizualizácia nebude mať tvár, bude mať ale tie najkvalitnejšie emócie. O to ide. A ak to bude nakoniec tento môj rytier, tak to bude úplne úžasné. Ale ak je tou najlepšou voľbou náhodou niekto iný (nie ľahšia voľba, ale len tá najkvalitnejšia a najlepšia voľba), aj tak je to super. Nepoznám ešte výsledok tohto môjho príbehu. Chce to dlhší čas (on zažíva zase svoje lekcie, svoj príbeh transformácie), duša vraví, že to bude dobré, pretože na toto “zlyhanie” má rytier svoje dôvody. Chce to čas…

Čo by sa však mohlo udiať už skôr je, že tvorcovia knihy dopíšu kapitolu na záver, aby zmätení ľudia ako ja neboli prekvapení, prečo raz zákon príťažlivosti funguje a druhý raz vôbec nie.

Ďakujeme veľmi pekne za osobnú skúsenosť!!!

Tu je jeden malý rituál, ktorý môžete vyskúšať aj sami.

Partner späť.

Umiestnite sviečky v poradí, ako je tu napísané: ČERVENÁ BIELA ČERVENÁ. Vezmite trošku ružového éterického oleja a kvapnite si z neho na ukazovák. Potom priložte ukazovák do stredu sviečky, a posúvajte ho od stredu smerom k knôtu, a od stredu k podlahe. Urobte to so všetkými tromi sviečkami. Počas toho si hovorte modlitbu, ktorú poznáte.

V ďalšom kroku si zoberte kúsok pergamenového papiera, a napíšte naň červenou fixkou meno svojho partnera, alebo svojej partnerky. Začnite so slovami:

Ja…….(vaše osobné meno a priezvisko) prosím božskú silu o pomoc, aby sa môj/moja partner/partnerka ... vrátil/a naspäť ku mne. Ďakujem božskej sile za pomoc.

Potom pergamenový papier štyrikrát zložte a položte ho na 7 dní pod červenú sviečku. Zapaľujte ju vždy zápalkou a zhášajte ju tiež kúskom dreva. Každý deň sa pri sviečke modlite k anjelovi vzťahov! Na siedmy deň vezmite pergamenový papier a spáľte ho nad červenou sviečkou so slovami:

(Meno partnera/partnerky) ... túžim po tebe celým srdcom, vráť sa v láske naspäť ku mne. Nech je tak, nech sa tak stane.

Vonku rozfúknite popol do všetkých štyroch svetových strán. Modlite sa 7 dní k anjelovi čistoty! Teraz musíte, aj keď to môže byť ťažké, svoje prianie pustiť, a pokúste sa dostať svojho najmilšieho/svoju najmilšiu na nejaký čas z hlavy.

Spájanie partnerov je najkrajšou súčasťou našej bielo-magickej praxe.

Partner späť: Chcete aj vy sami vyskúšať nejaké malé rituály na spájanie partnerov? Pozrite sa TU a vyskúšajte ich. Ste pripravený/á čakať na svojho vysnívaného partnera? Skúste využiť našu profesionálnu pomoc a zažite profesionálne spájanie partnerov.

Na začiatku je iskra a túžba v srdci človeka. Láska je potom darom od Boha. Zjednocujte, čo bolo rozdelené: radosť a bolesť, spomienky a zabudnutie, narodenie a smrť. Láska je veľký osloboditeľ. Láska neberie, láska dáva!

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I iStockPhoto.Com skynesher

Ľúbostná mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, komunikáciu a sebaúctu!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti