Mágia lásky & Spájanie partnerov & Ľúbostné rituály ❤

Ľúbostná mágia

Spájanie partnerov, ľúbostné rituály, opätovné spojenie partnerov

Boh je láska a láska je skutočná biela mágia.

Vždy existuje dôvod, prečo dvaja ľudia spolu harmonizujú alebo nie. Magickou cestou vieme obnoviť harmóniu. Opustil vás partner? Vždy existuje cesta ku šťastiu!

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru alebo o skontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Spájanie partnerov, či opätovné spájanie rozídených partnerov, sú najstaršou oblasťou pôsobnosti bielej mágie. Ľúbostná mágia je jednou z najkrajších činností našej práce a praxe. Vďaka ľúbostnej mágii a ľúbostným rituálom rozkvitne vaša láska tým najprirodzenejším spôsobom.

Spájanie partnerov, ľúbostnú mágiu alebo opätovné spájanie rozídených partnerov, robíme iba tým párom, u ktorých existuje duševné a karmické prepojenie. Tu je predpoklad, že ľúbostná mágia povedie k väčšej radosti, rovnováhe a prospechu u oboch partnerov.

Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezáväznú konzultáciu!

Keď sa vám nedarí, napriek viacerým pokusom, dať sa dokopy s vašim partnerom snov, ľúbostná mágia vám môže byť veľmi nápomocná. Pomocou bielej mágie vieme odstrániť tie bariéry, ktoré bránia tomu, aby k vám prišiel váš partner snov. Ľúbostná mágia napomáha tomu, aby ste sa stali v očiach partnera snov atraktívna/y.

Chcete aj vy sami vyskúšať nejaké malé rituály na spájanie partnerov? Pozrite sa TU a vyskúšajte ich. Ste pripravený/á čakať na svojho vysnívaného partnera? Skúste využiť našu profesionálnu pomoc a zažite profesionálne spájanie partnerov.

Mágia lásky

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Spájanie partnerov

a duchovný rozvoj

Niektorí ľudia, ktorí si objednajú spájanie partnerov alebo ľúbostnú mágiu, si myslia, že rituál, ktorý vykonáme, stačí na to, aby partnerstvo nadobudlo opäť ten správny smer. Ale je to tak iba čiastočne. Ľúbostná mágia iba otvára možnosť dať vzťahu novú šancu. Používa sa, keď sa vzťah začína rozpadať a druhá osoba už nie je v partnerskom vzťahu spokojná. Spájanie partnerov vstúpy do hry, ak partner už vzťah ukončil.

V obidvoch prípadoch to však nemá zmysel, ak nedôjde k žiadnym vnútorným zmenám. To znamená, že niekto si objedná jednu z týchto dvoch služieb (spájanie partnerov alebo ľúbostnú mágiu), ale nezmení nič na svojom správaní a zotrváva ďalej vo svojich starých koľajách tak, ako predtým. To znamená, že skôr alebo neskôr sa vzťah znovu rozpadne. Preto je podstatné sa duchovne rozvíjať a nájsť svoju duchovnú rovnováhu, aby ste mali jasno v tom, čo chcete a čo nechcete. To všetko je úžasne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých, popísané v knihe "Láska a osvietenie - mágia ako životný štýl".

Všetko, čo existuje vo vesmíre, existuje na základe protikladov. To znamená, že Boh je takpovediac ako východiskový bod (bod 0), ktorý je v strede. A ak niečo vyjde z tohto východiskového bodu, zoberme si napríklad lásku, potom je tu aj niečo opačné, v tomto prípade nenávisť. Čo znamená, že bez východiskového bodu (bodu 0) a bez protikladov, nie je možné stvorenie.

Uveďme si iný príklad: Svetlo a tma. Červená farba a zelená farba. Zvuk a ticho. Alebo - 1 je presným opakom + 1. Keď sa budete 30 sekúnd pozerať na červený bod a potom sa pozriete na nejaký biely povrch, tak uvidíte zelený bod. To znamená, že v zelenej farbe je potlačená červená (nie je viditeľná), rovnako ako tma vo svetle. Ide o tzv. komplementárne (protichodné) farby. Zoberme si hmotu, keď tá existuje, potom existuje aj antihmota. Táto hmota sa chce vrátiť späť k východiskovému bodu (nultému bodu), čo sa prejavuje ako bod príťažlivosti.

Teraz si určite položíte otázku, čo to má spoločné s ľúbostnou mágiou a spájaním partnerov. Človek existuje len preto, že existuje aj niečo neprejavené. Pokiaľ sa človek identifikuje len so svojím telom a hľadá svoju chýbajúcu časť v partnerovi, pretože si myslí, že sa k nemu hodí, nebude to fungovať.

Biela-magia-logo

Človek musí nájsť svoju chýbajúcu (komplementárnu) časť pri meditácii, hlboko vo svojom vnútri. Čo znamená, že sexuálna príťažlivosť je len falošným pokusom dostať sa k východiskovému bodu. Viete, že máte dušu a môžete sa spojiť so svojou chýbajúcou časťou vo svojom vnútri. To však neznamená, že nemôžete spoznať alebo milovať vhodného partnera! Znamená to len, že sa už nestanete závislým na partnerovi.

Pretože už neodvodzujete svoju vlastnú spokojnosť a naplnenie od svojho partnera. Milujete svojho partnera a užívate si čas s ním, ale už nie ste na ňom závislí. Vďaka tomu je celá komunikácia a váš spoločný život úplne iný. Nejde tu viac o boj o moc, ale o vzájomnú podporu a lásku.

To isté však platí aj pre iné oblasti, ako sú bohatstvo, priateľstvo atď. To všetko je pominuteľné, na žiadny z týchto oporných bodov sa nemôžete a nesmiete spoliehať.
To je dôvod, prečo má zmysel priblížiť sa k svojej duši prostredníctvom meditácie. Priblížením sa k svojej duši sa dostanete späť k východiskovému bodu (bodu 0), z ktorého vychádza všetko, čo nazývame Bohom. Opäť sa budete pýtať, čo to má spoločné s ľúbostnou mágiou a so spájaním partnerov. Súvisí to s tým, že svoje osobné šťastie a svoju spokojnosť už neodvodzujete od svojho partnera. Cítite, že nie ste sami, aj keď ste sami. Naopak, veľa neduchovných ľudí sa cíti osamelých, aj keď sú obklopení mnohými ľuďmi.

Spokojnosť a šťastie môžeme dosiahnuť len sami. Potom zistíme, že k tomu nepotrebujeme materiálne veci a ani iných ľudí. Uveďme si príklad: Stratili ste svoju prácu, ako to beriete, či ako novú príležitosť na nájdenie lepšej práce alebo ako konečnú stanicu, je to, na čom záleží. To, ako sa k tomu postavíte, či ako ku koncu alebo ako k príležitosti na niečo lepšie, závisí od myšlienok, ktorým venujete pozornosť! Ako to sami hodnotíte! A rovnaké je to aj v partnerstve. Ak napríklad partnera pozvú niekde jeho priatelia, môžete si myslieť, "Je skutočne vonku s priateľmi?" alebo "teším sa spolu s ním/s ňou…", takže závisí to presne od toho, ako to hodnotíte.

Mnohé vzťahy sa rozpadnú kvôli žiarlivosti a nedôvere namiesto toho, aby sa ľudia zamerali na seba (duchovný a spirituálny rozvoj). Veríte svojim zmanipulovaným myšlienkam alebo láske, ktorú máte v sebe? Človek sa pýta, prečo a načo partner hovorí alebo robí určité veci. Pýtate sa ho/jej, prečo tam ideš, prečo nezostaneš doma? V určitom okamihu už partner nemôže vydržať neustále otázky prečo, načo, ako, pretože ho to otravuje a odchádza.

Nemali by ste neustále podozrievať svojho partnera a namiesto toho by ste sa mali sústrediť viac na seba. To znamená duchovne sa ďalej rozvíjať, venovať sa meditáciám, čítaniu, učeniu sa cudzích jazykov a pod. Fyzicky môžete zmeniť svoje stravovacie návyky, prípadne znížiť svoju hmotnosť a vzdať sa zlých návykov, ako je fajčenie alebo pitie alkoholu. Venovať sa nejakému športu, možno sa dokonca pripojiť k športovému klubu.

Vďaka tomu všetkému budete v očiach partnera vyzerať atraktívnejšie, rád s vami opäť niečo podnikne, pretože bude vidieť, že sa meníte a máte snahu pre vzťah niečo urobiť. Bude hrdý na to, ako sa pozitívne meníte po spirituálnej, duchovnej a telesnej stránke. Vaše partnerstvo zažije pozitívnu zmenu. Nikto nie je zodpovedný za šťastie a spokojnosť toho druhého! Iba vy sami môžete pravidelnou meditáciou a čítaním duchovných kníh splynúť so svojou dušou. A tým dosiahnuť aj východiskový bod v sebe samom. A čo má duchovno spoločné s vašou zmenou? Na začiatku každej činnosti je myšlienka! Aká je táto myšlienka u vás? Je to láska a inšpirácia alebo strach a nenávisť?! Každý, kto si položí tieto otázky, je už na svojej ceste k opätovnému spojeniu partnerov.

Meditácia: Mágia lásky

Vyriešiť vnútorné konflikty, dosiahnuť radosť a cítiť lásku...

Každý z nás je jedinečný. Ste jedinečná duša. Ste milovaní Božou Matkou a Božím otcom, pretože ste Božím dieťaťom. Precíťte hlbokú pravdu, ktorá je ukrytá v týchto slovách. Všetci sme láska, svetlo a večná, individuálna duša.

Vypočuj si meditáciu (mágia lásky) a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, hojnosť a sebapoznanie!

Spájanie partnerov

Mágia lásky

Pri spájaní partnerov je nevyhnutná intenzívna spolupráca medzi nami mágmi a klientom. Iba vtedy môžeme správne odhadnúť, koľko energie máme klientovi poslať. Biela mágia a jej rituály nemôžu byť ani príliš silné, ale ani príliš slabé. Klient sa samozrejme musí snažiť o svoju vonkajšiu a vnútornú rovnováhu. Sú situácie, kedy si musí nanovo definovať svoje životné priority. Aj v tejto oblasti vieme byť nápomocní. Ľúbostnou mágiou vytvorený ľúbostný vzťah musí vytvárať blahobyt u oboch strán!

Rituály spájania partnerov zákonite prebudia u toho druhého túžbu po vás. Ak príde očakávané vyznanie lásky od partnera snov, nie je to pre klienta dôvod na vkĺznutie do rutiny každodenného života. V zmysle: „Už ho/ju mám, a viac sa nemusím o nič usilovať.“

Naopak, práve tu a teraz je dôležité žiť inak, novospoznaným spôsobom. Len prax z nás urobí majstrov. Aj v láske to plati. Lepšie povedané, ešte viac, než v iných oblastiach života.

Spájanie partnerov Ľúbostná mágia

Foto © skynesher http://www.istockphoto.com I pmalenky

Dôležité je uvedomiť si: Rituály spájania partnerov dodávajú chýbajúci impulz k prvým stretnutiam. Následne má človek šťastie vo svojich rukách!

Ľúbostná mágia

Partner snov

Ak už ste svojho partnera snov mali a rozišli ste sa, ľúbostná mágia vám môže pomôcť získať stratenú rovnováhu. Dôležité je, aby sa partner oslobodil z blokád, ktoré majú svoj pôvod v detstve, či vo vzťahoch, v ktorých vyrastal. V tomto procese je dôležité, aby klient s nami pravidelne komunikoval a držal sa pokynov, ktoré mu dávame.

To znamená: minimálne jedenkrát týždenne si spraviť kúpeľ v slanej vode a najmenej dvakrát v týždni meditovať, aby sme mohli robiť prenos energie. Pri meditácii by mala byť zapálená sviečka.

Pri spolupráci s nami sa dá zamerať aj na zmenu zaužívaných životných postojov, alebo si stanoviť nové priority. Veľmi vhodné je pri tom venovať sa čítaniu odporučenej literatúry súvisiacu s konkrétnou situáciou.

Tu chceme znovu podotknúť, že spájanie partnerov, opätovné spájanie partnerov, ľúbostná mágia a ľúbostné rituály nefungujú bez spolupráce klienta.

Ľúbostná mágia

Foto © skynesher http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ak klient nespolupracuje, trvá želané šťastné nájdenie oboch zaľúbených oveľa dlhšie. Ako dlho bude celý proces trvať, to závisí od rozsahu blokád a pripravenosti oboch zainteresovaných učiť sa. Preto odporúčame neustálu intenzívnu spoluprácu počas celej dĺžky trvania, aby sa želaný cieľ dosiahol čo najskôr.

Spájanie partnerov, ľúbostné rituály, ľúbostná mágia alebo opätovné spájanie partnerov sú, v porovnaní s oslobodzovaním od čiernej mágie, príjemnou stránkou magickej praxe. Láska je prirodzený stav, a preto je pre skutočného mága ľahko vykonateľná. Knihy opisujú rôzne ľúbostné rituály a elixíry. Takéto rituály môžu pomôcť získať pozornosť druhej osoby, avšak pre návrat dlhodobého vzťahu nestačia. Dobrý mág musí vedieť identifikovať blokády, a ako ich eliminovať. Na to spotrebuje veľa energie. Všetky zložky tejto magickej práce musia byť vykonané správne. Až na základe toho sa klient pretransformuje na nový spôsob správania a reagovania. Ak má napríklad niekto silný sklon k žiarlivosti bez príčiny, a preto neustále kontroluje svojho partnera, jeho vzťah dlho nevydrží. Taký človek musí pracovať sám na sebe. Pochopiť, že skutočná láska nekladie žiadne podmienky. Že dáva slobodu, a to je prirodzené. Takže správanie žiarlivca má niečo spoločné s chýbajúcou sebadôverou. Tu je dobre vidieť, že spájanie partnerov, ľúbostné rituály, ľúbostná mágia, či opätovné spájanie partnerov je prepojené s psychológiou.

Opätovné spájanie partnerov nie je manipuláciou so slobodnou vôľou. Zmyslom je obnovenie predtým existujúcej harmónie.

PZF Logo nové

Neľúbime, pokým nechápeme. Nechápeme, keď neľúbime.

Opätovné spájanie partnerov

Biela mágia a voodoo

Pri spájaní partnerov, alebo opätovnom spájaní partnerov, sú často opakujúce sa príčiny, prečo sa partneri rozchádzajú, a nie sú spolu. Obvyklá je situácia, kedy obidve strany navzájom od seba očakávajú pomoc, lásku a porozumenie. Odozva býva len z jednej strany, alebo vôbec žiadna. Ľahko pochopiteľným príkladom je situácia, kedy sa stretnú dvaja žobráci a pýtajú vzájomne od seba almužnu. Ani jeden z nich povestný groš nemá. A preto sú obaja sklamaní.

Každý človek má v sebe potenciál pre lásku a porozumenie. Je dobré nájsť v sebe silu a vieru v Boha, a nebude viac žobrákom. Je to len klamlivé zdanie, že potrebujeme pozornosť iných ľudí, pretože sa cítime osamotene. Ilúzia. Nikdy nie sme sami! Boh a jeho služobníci, ako aj duchovia sú stále s nami. Ak to raz klient pochopil, a hlboko túto pravdu v sebe prežil, začne byť sebavedomý, plný porozumenia a lásky. Následne bude vyžarovať veľkú silu príťažlivosti, ktorú všetci precítia a podvedome prijmú.

To, čo podvedome hľadáme v našom partnerovi, je naša vlastná duša. Preto má spájanie partnerov, opätovné spájanie partnerov, a ľúbostná mágia, veľa spoločné s otázkami: „Kto som? Aký je cieľ môjho života?" Každý človek má svoje priority, ktoré by mali byť v harmónii s prioritami jeho partnera, a dopĺňať sa.

Mágia lásky

Etika ľúbostnej mágie

Veľa ľudí si nie je istých tým, či je morálne správne používať ľúbostnú mágiu na to, aby našli svojho partnera snov alebo získali ex-partnera naspäť. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je pozrieť sa hlboko do vnútra svojho srdca, na vaše tajné myšlienky... Prečo chcete práve tohto partnera? Aká hlboká je skutočne vaša láska? Existujú veľké rozdiely medzi pravou láskou a túžbou niekoho vlastniť. Pravá láska dáva slobodu a rešpektuje partnera. Ona ju / ho prijíma, takú / takého, aká / ý ona / on naozaj je. Pravá láska by ju / ho nechcela zmeniť. Čisté a pravé úmysly smerujú k vašej vlastnej zmene, pretože vy sami musíte urobiť niečo preto, aby sa váš vzťah mohol zlepšiť alebo zmeniť!

To je zároveň aj vaša obeta, ktorú do vzťahu prinesiete! Aby ste sa stali lepšou verziou samých seba, aby ste zlepšili vašu osobnosť, vlastnosti, vaše porozumenie a komunikáciu. Ak je vaša túžba po tomto prianí naozaj čistá a úprimná, tak potom stojí za to, aby sme "bojovali" po vašom boku a pomohli vám jej / jeho lásku získať naspäť! Sme len nástrojom, ktorý budete používať na dosiahnutie svojho priania. Poradíme vám, a povieme vám, ako by to malo byť z nášho uhla pohľadu, ale vy sami musíte za to prevziať zodpovednosť. Ak ste schopní prevziať túto zodpovednosť a milovať bez očakávania a podmienok, tak potom bude aj ľúbostná mágia a spájanie partnerov pracovať pre vás, pretože prinesiete do sveta viac šťastia a lásky.

Jednoduchá ľúbostná mágia

Mágia lásky

Zoberte svoju fotografiu a fotografiu svojho partnera. Zapáľte jednu bielu a jednu červenú sviečku. Najprv sa pomodlite „Otčenáš" a potom povedzte modlitbu k Márii Magdaléne alebo k hinduistickému bohu Šivovi alebo k voodoo bohyni Erzulie. Na oltár dajte čerstvú červenú ružu. Povedzte svoje želanie, a zlepte dokopy obe fotky s voskom z červenej sviečky.

Dajte fotky pod červenú sviečku a meditujte. Myslite na to, čo si želáte, nie nato, čo si neželáte. Po meditácii zoberte ružu, sviečku a fotografie do prírody a zakopte to pod krásny vysoký strom. Poďakujte sa Bohu a snažte sa v tichu vycítiť, prečo sa veci udiali tak, ako sa udiali. TU nájdete rituály pre spájanie partnerov a ľúbostné rituály. Máte trápenie v láske? Hovorte s nami!

Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.

Ľúbostná mágia

Ako si správne priať

Boli raz dve jednovaječné dvojičky, obidve boli rovnakého pohlavia, boli si tak veľmi podobné, že ich od seba skoro vôbec nedokázali odlíšiť, taktiež spolu trávili veľmi veľa času a dokonca obidve študovali to isté. Jedného dňa si obidve podali žiadosť na rovnaké pracovné miesto. Bola to ich vysnívaná práca. Jedno z dvojčiat si pomyslelo, že toto miesto musí okamžite získať, a tak si aj okamžite dohovorilo pracovný pohovor. Druhé dvojča si naproti tomu pomyslelo: "Urobím všetko pre to, aby som túto prácu získala, ale ak sa mi to teraz nepodarí, tak pri ďalšom pokuse to už určite vyjde, a v prípade, že by to nevyšlo ani nabudúce, tak potom to tak malo byť a určite si nájdem nejakú lepšiu prácu."

Čo si myslíte, ktorá z nich dostala tú prácu? Samozrejme, že to bola tá druhá dvojička. A viete aj prečo tomu tak bolo? Pretože prvá dvojička sa svojim vlastným prístupom dostala pod príliš veľký tlak a chcela túto prácu získať za každú cenu, a tým pádom stratila „svoju“ rovnováhu. Postoj tejto dvojičky spôsobil to, že táto dvojička nemohla poriadne spať, bola nervózna, mala strach, potila sa a dokonca začala koktať, takže na pracovnom pohovore pôsobila veľmi neprirodzeným dojmom.

Na druhej strane tá druhá dvojička, ktorá si od začiatku myslela, nuž keď sa to nepodarí teraz, tak potom nabudúce a na pracovný pohovor išla uvoľnená, toto miesto aj dostala. Prečo? Pretože táto dvojička bola veľmi prirodzená a nemala vôbec žiadny strach.

Podobné je to aj vo vzťahu. Keď si poviem, že môjho partnera musím získať naspäť ešte tento týždeň alebo tento mesiac, že to musí fungovať teraz okamžite, tak potom sa zachováte ako prvý brat z dvojičiek alebo prvá sestra z dvojičiek, nebudete môcť zaspať, budete mať strach, budete sa potiť, budete sa zakoktávať, jednoducho budete pôsobiť neprirodzene. To je hlavnou prekážkou vo vzťahu. Vždy, keď sa človek niečoho bojí, tak potom si to k sebe aj pritiahne, teda keď mám strach z toho, že ma niekto opustí, alebo že ma druhá strana neakceptuje, tak to pre mňa neskončí dobre a táto osoba ma po určitom čase aj opustí.

Bez nátlaku to funguje aj v mágii. Keď magicky pracujeme - a mágia nám tu slúži ako nejaký druh zosilňovača - kedy vzťah dostane novú šancu. Ale čo máme z tejto šance, keď ideme na stretnutie a sme spotení, koktáme, sme nevyspatý, úplne hotový a v strese… Čo ak to nepôjde podľa našich predstáv? Existuje neskutočné množstvo „ale čo ak…“, „čo keď…“ Pri stretnutí, alebo keď niekomu odpovedáte na facebooku si skúste nechať trošku času a skúste si jednoducho len užívať to, čo robíte, alebo čo píšete. Nejde o to, či je ten druhý s vami spokojný, ale ide o to, či ste vy sami so sebou spokojný. Ste so sebou spokojný? Ste spokojný s tým, čo robíte a hovoríte? Ak áno, tak potom túto svoju spokojnosť s radosťou prenesiete aj na túto druhú osobu. Ale keď ste plný strachu, tak si toho druhého k sebe nepritiahnete.

Vo vzťahoch je to, čo k sebe priťahuje ľudí, práve radosť a spontánnosť. Prečo chcú ľudia tráviť svoj čas s deťmi, so psami alebo mačkami? Pretože deti, psy alebo mačky si danú chvíľu užívajú Tu a Teraz. Dieťa nájde niekoľko farebných ceruziek, namaľuje si obrázok a má z toho radosť. Dieťa sa teší, ak mu dáme kúsok čokolády. Je šťastné, ak sa hrá s hračkou. Či prší alebo svieti slnko, dieťa má stále radosť. Rovnako tak mačka alebo pes. Ale my sme však v našej mysli ešte vždy komplikovanejší, máme strach z toho, že by sme mohli o niečo prísť alebo si robíme starosti s tým, čo by na to povedali iní ľudia. Je nám to k niečomu dobré? Nie, to teda nie je.

Preto vám dávame stále túto radu: Prosíme vás, nechajte to tak, pustite to! Nechať to tak alebo pustiť to z hlavy neznamená to, keď poviem, že chcem tohto partnera alebo ako v tomto príbehu, že chcem túto prácu. Je v poriadku, ak chcete mať tohto partnera, alebo keď sa chcete ukázať v dobrom svetle. Taktiež je v poriadku, ak sa usilujete robiť veci tak, že ste spokojný nielen vy, ale aj ostatní okolo vás, a keď na nich beriete ohľad. Pokúste sa iba zbaviť sa tejto myšlienky, že teraz to musí byť tak, ako to chcete vy. Každý robí chyby. Ale sú tieto chyby skutočne chybami, keď sa ako chyby uznajú? Koľkokrát musí také dieťa spadnúť, kým sa naučí chodiť. Ale keby si toto dieťa pomyslelo, že už pol roka sa snažím naučiť sa chodiť a stále mi to nejde, skúšam to stále znova a znova, a stále znova a znova spadnem, idem do boku, urobím pár krokov a opäť padnem. Dobrý bože, veď už som spadlo aspoň 10 000-krát. Smejete sa, ale takto neuvažuje žiadne dieťa. Dieťa to robí znovu a znovu, až kým sa to nenaučí, tak isto ako to robí pri čítaní alebo ďalších veciach.

Rovnaké je to aj vo vzťahoch. Najskôr musíte spoznať samého seba a aj toho druhého, aby ste to rozpoznali a tento pocit aj mali, ako rozprávate, ako dokážete porozumieť tomu druhému, ako interpretujete rovnaké vlastnosti a prejavujete náklonnosť. Dovoľte si aj chyby, uvoľnite sa trošku. Chyby nie sú chybami, ak sa z nich človek poučí. Chyby sú dôležité preto, aby sme sa z nich vedeli poučiť.

Pokúste sa vo vašom partnerstve alebo pri iných veciach k tomu postaviť tak, ako tá druhá z dvojičiek, ktorá povedala: "Urobím všetko pre to, aby som túto prácu získala, ale ak sa mi to teraz nepodarí, tak pri ďalšom pokuse to už určite vyjde, a v prípade, že by to nevyšlo ani nabudúce, tak potom to tak malo byť a určite si nájdem nejakú lepšiu prácu." Keď sa takto postavíte k svojej práci, partnerskému vzťahu, alebo ku čomukoľvek inému, tak sa vo vašom živote nebudete toľko nervovať a zažijete viac radosti. Odkiaľ viete, či túto prácu, alebo svojho partnera aj naozaj dostanete, a budete potom aj naozaj šťastný? Budete opäť šťastný alebo znovu plný strachu, že o svoju prácu alebo svojho partnera znovu prídete?

Mágia lásky

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote? Zraňujúce slová, hádky, chýbajúca harmónia? Skončil sa práve váš vzťah, alebo ho chcete vy alebo váš partner ukončiť? Tieto problémy sa dajú často odstrániť, keď sa zdôveríte niekomu, kto vie, ako by sa dala vaša konkrétna situácia riešiť. Vieme vám pomôcť, aby bol váš vzťah opäť v harmonickom súzvuku!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Ľúbostná mágia patrí k najčastejším rituálom mágie. Predtým, než začneme so spájaním partnerov alebo opätovným spájaním partnerov, musí si klient ujasniť, prečo vôbec toho druhého tak veľmi chce.

Zodpovedne si položiť otázky: „Čo hľadám u partnera? Som unudený, alebo len nechcem byť sám? Som pripravený nielen niečo vyžadovať, ale do vzťahu aj investovať? Sú moje životné priority v súlade s prioritami toho druhého? Akceptujem toho druhého takého aký je, alebo očakávam, že sa zmení? Čo získam ja, a čo získa ten druhý? Sú v našich životoch podobnosti, alebo sú naše cesty úplne rozdielne?“

Spájanie partnerov, alebo opätovné spájanie partnerov, môže fungovať iba vtedy, keď si je človek istý svojimi zámermi a pohnútkami.

Pri spájaní partnerov, ľúbostnej mágii, alebo pri opätovnom spájaní rozídených partnerov, existujú rozdielne úrovne a sila rituálov. Je tu jednoduchá ľúbostná mágia, silnejšie voodoo rituály, či naozaj mocné previazanie prostredníctvom vzývaných božstiev. Použitý druh rituálu závisí od konkrétnej situácie. Najdôležitejšia pre nás je vždy harmónia a zdravie oboch partnerov.

Ak si najmä mladí ľudia, ktorí využívajú naše služby, nie sú úplne istí, či sa jedná o silnú lásku na celý život, tak im spájanie partnerov, ľúbostnú mágiu či opätovné spájanie partnerov neodporúčame. Správne vykonaný rituál nie je totiž vôbec jednoduché zrušiť či odvolať.

Biblia Kazateľ 4

"Dvaja sú na tom lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Keď jeden spadne, druhý ho zdvihne; beda však samotnému, ak spadne! Nemá druhého, ktorý by ho zdvihol.
A opäť, ak dvaja ležia spolu, vedia sa zohriať; ale samotný, ako sa zohreje?
A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja pred ním obstoja. Zdvojený povraz vydrží viac ako jednoduchý.”
Biblia

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, komunikáciu a sebaúctu!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote? Zraňujúce slová, hádky, chýbajúca harmónia? Skončil sa práve Tvoj vzťah, alebo ho chceš Ty alebo Tvoj partner/Tvoja partnerka ukončiť? Tieto problémy sa dajú často odstrániť, keď sa zdôveríš niekomu, kto vie, ako by sa dala Tvoja konkrétna situácia riešiť. Vieme Ti pomôcť, aby bol Tvoj vzťah opäť v harmonickom súzvuku! Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar