Rituály & Tipy & Triky

Biela mágia: Ako sa naučiť bielu mágiu

Rituály bielej mágie & Tipy & Triky

Keď hovorím o bielej mágii, myslím tým vytvorenie novej, jedinečnej vnútornej architektúry dôvery, lásky a vďačnosti. Okrem toho mám na mysli schopnosť pozitívne „okúzliť" ľudí a zároveň im poskytnúť neobyčajný, dlhotrvajúci okamih lásky a bezmyšlienkovosti.

Keď hovorím o bielej mágii, mám na mysli umenie a vedu o výbere vnútornej reality a o zámernej pozitívnej zmene sveta.
Je to umelecké remeslo. Je to práca na sebe samom. Je to skrotenie myšlienok, pocitov a energetických prúdov vo vnútri. Je to vnútorné remeslo, životný štýl.

Náhody neexistujú. Keď sa pýtame: "Prečo človek myslí, hovorí alebo koná tak alebo onak, dostávame sa k dvom základným pocitom: strachu a láske." Náš duchovný vývoj rozhoduje o tom, čo si vyberieme. Odpoveď na otázky: "Kto som a prečo som tu?" rozhoduje o tom, či si vyberieme strach alebo lásku.
Neznámy mystik

Filozofiou Bielej mágie je, že všetko vo vesmíre pochádza z transcendentálnej sily. Inak povedané z jedinej najvyššej sily, ktorá presahuje zmyslové a rozumové chápanie, a je preto vnímaná ako nadprirodzená sila. Biela mágia dáva ľuďom schopnosť vplývať na túto silu. Z pohľadu mágie je svet na všetkých úrovniach reality prepojený do jedinej nesmierne veľkej a mnohoúrovňovej energetickej siete. To vysvetľuje, prečo sa niečo môže diať na jednom mieste, zdanlivo nesúvisiacom s iným miestom, kde bola cielene nazhromaždená energia a cez magický zásah odoslaná na ono žiadané miesto.

Dodatočná navigácia stránky

Mágia predpokladá, že za celým stvorením sa skrýva inteligencia, ktorá riadi všetok vývoj a celý život. Všetko má vedomie: kamene, rastliny, zvieratá a v stave tranzu a hlbokej meditácie môže človek dôjsť k zdroju stvorenia, a tak ovplyvňovať svoj osud a pozitívne ovplyvniť samého seba a svoje okolie.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? TU nás môžete kontaktovať!

Biela mágia Obrus pre rituály a ochranu

Biela mágia Obrus pre rituály a ochranu

Rituál bielej mágie je osvedčeným a najúčinnejším prostriedkom pre praktické využitie magických síl. Význam slova rituál označuje sled úkonov, pri ktorých sa dá dostať do kontaktu s nadprirodzeným svetom (s duchmi, bohmi, univerzálnou láskou, voodoo božstvami…). Každý rituál má svoje zaužívané časti, modlitby, akcie, špeciálne obetné dary a očistné obrady.

Biela mágia: Biela mágia je práca s energiou. Pri zameraní sa na zdravie, nájdenie lepšej práce, či na harmonický vzťah, používa mág energiu na dobré účely a hovoríme o bielej mágii. Je dobré vedieť, že v bielej mágii sa často používajú analógie kúzla. Ovplyvňovanie toho istého tým istým je hlavný zákon analógie – hermetický zákon. Niet pochybností o tom, že všetky bytosti, veci a udalosti spolu súvisia, vzájomne sa podmieňujú a dopĺňajú. Cieľom bielej mágie je ochrana a zlepšenie zdravia. Počiatky bielej mágie siahajú až do dávnych hebrejských a starovekých egyptských čias.

Biela mágia Oltár

Biela mágia je vlastne usmerňovanie energie v pozitívnom zmysle. Inak povedané vytváranie harmónie a jej pôsobením odstraňovať negatívne ľudské vplyvy, pôsobiace cez démonické zásahy. Biela mágia znamená v božskom ponímaní chrániť jeden druhého, ale i seba samého, pred vplyvmi čiernej mágie a pred démonmi.

V bielej mágii sa pracuje nielen s analógiami a koncentráciou pozornosti, ale aj s duchmi, božstvami a živými energiami, ktoré je možné vyvolať a ovládať. Biela mágia je preto označovaná ako "biela", lebo poslaním bielej mágie je vždy docieliť zlepšenie situácie a prinášať "dobro". Samozrejme čo je dobré alebo zlé, je veľmi relatívne. To, čo bolo pred 500 rokmi považované za dobré, môže byť dnes absurdné a zlé. Aj zvyky v jednotlivých kultúrach môžu byť úplne protichodné. To, čo je v napríklad v Číne vnímané a označované ako dobré, je na Slovensku nepredstaviteľné a neprijateľné. Z tohoto uhla pohľadu je, a tiež zostáva, „biela mágia“ polemickou a diskutabilnou.

Skúste pochopiť a prijať, že forma je len ilúzia. Tu niekde začína biela mágia. Uvedomte si a prijmite, že neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Len forma a predstava, o ktorej meditujete, sa stáva skutočnosťou.

Biela mágia Pentagram

Šuškovité teliesko (epifýza)

Tretie oko - šiesta čakra (ádžňáčakra)

Šuškovité teliesko, epifýza alebo vo východných kultúrach známa aj ako tretie oko, je v skutočnosti zdrojom nadprirodzených a magických síl. Táto šiesta čakra, alebo lepšie povedané šuškovité teliesko je orgánom jasnovidectva a kontroly vyšších energií. Schopnosť transformovať svoju sexuálnu energiu slúži na akumuláciu psychickej energie. V dávnych dobách v Indii, v ktorých mali ľudia tieto znalosti, hľadali žiaci rôznych guru, keď bolo telo ich guru spálené, zvyšky šuškovitého telieska. Na základe jeho veľkosti mohli vidieť, ako duchovne rozvinutý bol príslušný človek (guru). Šuškovité teliesko alebo epifýza váži obvykle 0,15 gramu. Ak je však niekto duchovne málo rozvinutý, tak v takom prípade môže šuškovité teliesko vážiť len 0,0025 gramu. U vysoko rozvinutých ľudí môže vážiť až 0,45 gramu. Šuškovité teliesko sa vyvíja a zosilňuje až do prebudenia sexuálnej energie. Ak sa osoba už potom ďalej duchovne nerozvíja a nepracuje na sebe, tak veľkosť šuškovitého telieska zostáva zachovaná. Ak sa niekto duchovne ďalej rozvíja a akumuluje svoju psychickú energiu, tak môže šuškovité teliesko ešte ďalej rásť.

Existuje legenda o Gilgamešovi, ktorý od svojho gurua, svojho duchovného učiteľa získal znalosti o tom, ako meditovať a ísť hlbšie do seba samého. Naučil sa rôzne meditačné techniky, okrem iných aj meditáciu s lotosovým kvetom a meditáciu so 4 elementmi a vďaka čomu získal veľa rôznych informácií a veľa poznatkov. Šuškovité teliesko alebo epifýza majú ale aj dvoch strážcov prahu. Jeden sa objavuje vo forme hada a druhý vo forme vševidiaceho oka. Iba ten, kto opustil svoju živočíšnu podstatu, iba ten, kto dokáže kontrolovať svoje myšlienky a pocity, môže prejsť cez týchto strážcov prahu. Gilgameš nedokázal úplne opustiť a skrotiť svoju živočíšnu podstatu. Preto nedosiahol osvietenie a status bódhisattvu. Z tohto dôvodu sa Gilgameš nestal nesmrteľným.

Nesmrteľnosť existuje len v duchovnom svete. Počas svojho života musíte spojiť svoju vlastnú osobnosť so svojou božskou dušou, aby ste sa stali bódhisattvom. Takíto ľudia neprichádzajú na tento svet preto, lebo musia, ale preto, že to sami chcú.

Robia to zo súcitu, aby pomohli ľuďom a bytostiam ďalej sa rozvíjať. Nie sú viazaní na čas. V šuškovitom teliesku je zaznamenané všetko, čo ste urobili a čo ste si mysleli tak v tomto, ako aj v minulých životoch. Existujú tiež večné, nesmrteľné zámery, takže nejde iba o to, čo ste urobili a mysleli, ale aj prečo. Je to uložené v nás. Takže to nemôžeme oklamať. Ak sa to pokúsite oklamať pomocou rituálov alebo niečím podobným, a nie ste dostatočne duchovne rozvinutí, zošaliete. V najlepšom prípade dostanete psychickú chorobu a skončíte na psychiatrickej klinike. Preto je nesmierne dôležité pochopiť, že techniky ako meditácia, modlitba alebo magické rituály by sa nemali vykonávať bez úprimných duchovných zámerov. Ak to však napriek tomu urobíte, budete sklamaní, pretože sa nestane nič z toho, čo si želáte. Ale ak robíte tieto veci so srdcom, s čistým úmyslom duchovne sa ďalej rozvíjať, môžete nadobudnúť rôzne sily. Tieto veci prichádzajú iba ako vedľajšia záležitosť a sú tu preto, aby sme mali viac príležitostí. Aby sme mohli viac pomáhať ľuďom, zvieratám, prírode a všeobecne našej Zemi. Ak ich použijete nesprávne, padnete veľmi hlboko. Strážcov prahu nemôžeme oklamať, pretože majú prístup k našim zámerom.

V hypotalame existujú programy, živočíšne programy a šuškovité teliesko sa otvorí len vtedy, keď sa otvoríme duchovnému programu. Tým sa staneme duchovným človekom. Duchovný človek neznamená, že si musíte nechať všetko ľúbiť alebo, keď sa stane niečo negatívne, že budete držať zatvorené ústa a nič nepoviete. Epifýza zosilňuje buď naše negatívne alebo pozitívne programy.

Ak chcete dosiahnuť šuškovité teliesko, musíte sa vzdať svojich živočíšnych (egoistických) programov. Tieto programy sa často označujú ako drak. Ak ste teda skrotili svojho vnútorného draka, môžete otvoriť dvere do vyššieho sveta.

Najdôležitejšie je prekonať svoje vnútorné strachy. Musíme pochopiť a prehĺbiť tieto 3 veci.

 • LÁSKU, lásku k sebe samému a lásku k Bohu, a teda k celému životu.
 • VĎAČNOSŤ, vďačnosť za božskú silu, vďačnosť za Matku Zem a vďačnosť za vyššie bytosti.
 • DÔVERU, dôverujem Bohu, ktorý ma vedie, dôverujem guruovi, ktorý ma vedie. Dôverujem Matke Zemi, ktorá ma vyživuje.

Toto vnútorné nastavenie musí byť nasledované aj vonkajším nastavením alebo vonkajšou cestou.

 • 1. Tou je CESTA MÚDROSTI, musím sa stále ďalej rozvíjať, psychicky, fyzicky a intelektuálne. Ak chcem pochopiť Boha a ak nechcem byť sužovaný negatívnymi silami, musím sa rozvíjať. Preto sa negatívne sily ešte aj v dnešnej dobe snažia zastaviť tok informácií. Chcú nás presvedčiť, že nepotrebujeme žiadnu školu, žiadne vedomosti okrem poznatkov z určitých kníh. Čím viac toho viete, tým viac ste chránení pred negatívnymi silami.

 • 2. Cesta DISCIPLÍNY, navonok musíte mať rovnako veľkú disciplínu, akú máte vnútorne. Musíte zastaviť tieto negatívne programy železnou disciplínou. Nebojujte s negatívnymi myšlienkami, ale prostredníctvom svojej pozornosti nájdite znovu cestu k pozitívnym programom.
  Niečo také ako „moje myšlienky“ neexistuje. Náš mozog je ako rádio a ak sa oň nebudeme starať, skončí na smetisku. Musíme sa preto starať o to, aby sme náš mozog udržiavali vždy na správnych frekvenciách. Potrebujete mať disciplínu v modlitbe, meditácii a pri čítaní svätých písiem, kníh a literatúry.

 • 3. Cesta SÚCITU, iba vtedy, ak niečo robím s pocitom, že to robím pre druhých, budem môcť zlepšiť aj svoj duchovný život. Čo to znamená, je vždy individuálne. Niekto píše knihy, niekto robí hudbu, niekto maľuje a kreslí, niekto podniká a pomáha druhým niečo dosiahnuť, niekto vstúpi do politiky, niekto sa stará o starých ľudí a niekto je vedcom, ktorý sa snaží zistiť pravdu. Každý má svoju vlastnú cestu a každý je individuálnym vyjadrením božskej lásky. Každá snehová vločka je iná, tiež každá cesta je navonok iná, každý z nás má iný talent a tieto talenty by ste mali dať do služby života.

Ak budete neustále nasledovať tieto 3 vnútorné a vonkajšie cesty, šuškovité teliesko sa otvorí a budete môcť prejsť dverami do iného sveta. To je cesta mága!

Viac o tom nájdete v knihách: Ezoosmóza (v češtine) a Vtáci a kameň (v češtine).

Orákulum

Biela mágia: Ako urobiť správny rituál s náležitým postupom sa biely mág pýta orákula. Správna voľba nevychádza z logického myslenia, lebo veľakrát z neho prichádzajúce informácie sú skreslené a neúplné. Biely mág sa preto pýta bohov, duchov a svojho vnútorného cítenia. Slovom orákulum je v tomto prípade pomenovanie pre Tarot, I-ťing, Runy alebo Voodoo Obi Orákulum.

Biela mágia: Výber správneho času

Princíp analógií hovorí:

Ako hore, tak aj dole; Ako vo vnútri, tak i vonku; Ako duša, tak aj telo.


Preto hlavne pri pribúdajúcom Mesiaci vykonávajú mágovia rituály, ktoré slúžia na to, aby niečo rástlo a zväčšovalo sa (láska, peniaze, šťastie…).

Naopak pri ubúdajúcom Mesiaci vykonávajú rituály, ktoré slúžia na zmenšenie, či zmiznutie niečoho, (choroba, nešťastie, smola...). Viac si prečítajte v našom lunárnom kalendári.

Pri planetárnej mágii (bielej mágii) je každému dňu a každej hodine priradená jedna planéta:

Stacks Image 33485
Sobota, Saturn:
Pomáha ľuďom zbaviť sa rôznych návykov a s nimi súvisiacich záležitostí.
Nedeľa, Slnko:
Bohatstvo, sebavedomie, vitalita, peniaze, zdravie.
Pondelok, Mesiac:
Intuícia, rodina, vzťahy, zmeny, duchovno.
Utorok, Mars
Dáva silu prekonať prekážky, tiež operácie a nehody.
Stacks Image 33499
Streda, Merkúr:
Komunikácia a presvedčivosť, je naozaj vynikajúcim pomocníkom pri skúškach.
Štvrtok, Jupiter:
Pre prosperitu a blahobyt vplyvom tzv. šťastnej náhody, pri akútnom nedostatku finančných prostriedkov a pre spravodlivosť.
Piatok, Venuša:
Ľúbostná mágia, harmónia, radosť, romantika, vášeň, potešenie, umenie a krása.

Čas aktívneho pôsobenia planét (ku ktorej hodine je priradená vplývajúca planéta) si môžete prečítať TU.

Biela mágia

Ako dosiahnuť svoj cieľ

Povedzme si na rovinu: "Každá ľudská bytosť je mágom!" Môžeme tomu naozaj uveriť, lebo každý z nás si priťahuje vlastnú realitu, iným slovom skutočnosť, akú má vo svojej pozornosti. To sa nazýva vedomie a to nie je nič iné ako energia. Táto téma je veľmi dobre vysvetlená v knihách:

Esther a Jerry Hicks - Peniaze a zákon príťažlivosti: ako si pritiahnuť zdravie, bohatstvo a šťastie
Neale Donald Walsch - Rozhovory s Bohom I. a Šťastnejší než Boh
Rhonda Byrne - Sila

Veľmi stručne vystihnuté poznanie z nich je:

To, na čo dnes myslíš, tým sa zajtra staneš.

Arnold Schwarzenegger je veľmi dobrým príkladom toho, o čom hovoríme. Keď mal 16 rokov, už vedel, že jedného dňa vyhrá súťaž Mr. Olympia. Mal úplne jasné v tom, že bude hrať vo filmoch. Ale aj to, že neskôr bude pomáhať ľuďom ako politik. Jeho predstava bola zreteľná a neustále pracoval na dosiahnutí svojich cieľov. Raz povedal: „Mal som veľmi veľké ciele. A nemal som ani jedinú myšlienku, že sa mi ich nepodarí splniť.“ Možno aj vy máte obdobný talent a ste rovnako bystrí. Nazrite do svojho vnútra, aby ste zistili, prečo ste tu? Čo chcete, a ako by ste to mohli dosiahnuť?! A potom môžete každý deň, každú minútu vášho života zasvätiť tomu, aby ste naplnili svoj osud!

Neustále učenie je dôležitou a výraznou vlastnosťou pre všetky veľké osobnosti. Arnold Schwarzenegger alebo Bruce Lee, sa ustavične učili. Hlavne od ľudí, ktorí boli v ich povolaní lepší ako oni sami. Neskôr si uvedomili, že je prospešné učiť sa aj od ľudí s menej rozvinutými schopnosťami.

Biela mágia

Napriek tomu, že Bruce Lee bol jedným z najlepších športovcov v oblasti bojových umení, nehanbil sa priučiť novej technike, ktorú nepoznal, od jedného čínskeho chlapčeka.

Svätec sa vie učiť dokonca aj od hlupáka, hlúpy človek sa však nedokáže naučiť nič ani od svätca.


Táto téma je veľmi dobre spracovaná v knihe:
Shunryu Suzuki: Zenová myseľ, myseľ začiatočníka.

Biela mágia však zachádza oveľa hlbšie. Zaoberá sa pojmami, ako sú karma, čakry a božstvá.

Karma je princíp akcie a reakcie na duchovnej úrovni. Zákon akcie a reakcie hovorí, že každá akcia (sila) okamžite spôsobuje rovnocennú reakciu (protichodnú silu), ktorá sa vracia späť k iniciátorovi akcie. Tento zákon platí nielen vo fyzike, ale aj v úplne všeobecnej rovine bytia. To čo dávame, sa nám vráti späť v inom čase. Mág musí byť schopný zistiť, prečo sa v živote niektoré veci dejú „z hľadiska karmy“. Malý príklad: niekto sa narodí s istým telesným postihnutím. Je to preto, že v predošlom živote tento človek spôsobil niekomu inému telesnú ujmu.

Čakry sú „silové centrá" alebo energetické víry v jemnohmotnom tele. Vo fyzickom tele ovplyvňujú činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním a lymfatický systém.

Božstvá (viac sa o božstvách dočítate TU).

Biela mágia

Oltár a rituály

Oltár je miesto určené na pravidelné meditácie a modlitby. Je to váš osobný svätostánok. Najlepšie je, ak si na vykonávanie magických úkonov vyhradíte osobitnú miestnosť. Ak často vykonávate rituály vonku, oltár môže byť aj prenosný. Urobte si ho podľa vlastného cítenia. Odporúčame, aby ste na oltár umiestnili bielu sviečku, pentagram zobrazený v kruhu alebo kríž. Vhodná je aj soška Buddhu alebo Šivu.

Oltár, na ktorom budete vykonávať svoje magické rituály, sa časom stane silným magicky nabitým miestom. Čím viac magických rituálov budete na oltári vykonávať, tým silnejšie a mocnejšie miesto to bude. Preto dávajte pozor na to, aké aromatické látky používate. Vždy používajte len čisté prírodné esencie, nie syntetické! Ako mág by ste vždy mali mať kadidlo, santalové drevo a kadidelnicu s uhlíkom. Ďalej je vhodné mať na oltári rituálny nôž a magickú paličku (voodoo paličku). Používajú sa na privolávanie a odvolávanie božstiev a duchov, na vytvorenie magického kruhu a za účelom vlastnej ochrany pred astrálnymi darebnosťami.

Biela mágia je umením ako ovplyvniť skutočnosť silou vôle. Svet okolo nás sa potom stáva odrazom nášho vedomia.

Biela mágia je komunikácia s driemajúcimi silami v nás. Sú „tajné" a na prvý pohľad nespozorovateľné. Pri praktizovaní mágie by ste sa vždy mali ponoriť do svojho vnútra! A tam sa stretnúť s týmito silami. Pri vchádzaní do svojho vnútra prestávame byť bdelí v pravom zmysle slova. Pozor, nejde tu ale o spánok! Takže úspešný biely mág pracuje so svojimi driemajúcimi silami, avšak nespí. Práve tu je dôležité vyjasniť si, prečo vlastne potrebujeme spánok a ako to súvisí s mágiou.

Mág potrebuje byť svieži a silný. S tým úzko súvisí aj dĺžka doby využívaná pre spánok a fyzickú regeneráciu. Dobrému mágovi stačí na plnohodnotnú regeneráciu len niekoľko málo hodín spánku. Aj Albert Einstein, hoci nebol mág, ale vedec, bol jeden z tých, ktorým stačilo len pár hodín spánku. Na druhej strane, niekto môže spať aj desať hodín denne, a stále sa cíti unavený. Pozor, môže to byť aj skrytý signál, že niečo nie je v poriadku. Vtedy radšej magické rituály vynechajte.

Biely mág pracujúci s analógiami, vychádza z toho, že podobné sa priťahuje s podobným. Naša realita je vytváraná zo zmaterializovaných túžob. Veľmi veľa sa teda dá dosiahnuť pomocou cielených želaní. A paradoxne niekedy na ich zhmotnenie stačí veľmi krátky čas. Želanie je hnacím motorom pre myšlienky, a cez ne konáme. Konanie je cestou ku skutočnosti. Zjednodušene povedané: keď biely mág zmení svoje vedomie, zmení sa aj skutočnosť.

Rituály bielej mágie sú symbolické činy, pomocou ktorých privolávame sily, potrebné na dosiahnutie určitého zámeru. Viete, že magické rituály vykonávame aj v bežnom živote? Len si to vlastne neuvedomujeme. Neviete aké? Úplne jednoduché – ako ranná toaleta, príprava akéhokoľvek nápoja, či jedla atd. Ak ich robíme s láskou a radosťou, stávajú sa pozitívnymi rituálmi nášho dňa. Uvedomme si, že každý z nás si priťahuje takú formu skutočnosti, na akej má pozornosť! Takže ak frfleme na politikov, či ak sa sťažujeme na prácu, vykonávame naživo svoj negatívny rituál. Rovnako, ak sme naštvaní pri správach v televízii, i pri šoférovaní hoci len nadávame na červenú na semafore. Jedným z najpozitívnejších rituálov je večerná modlitba alebo meditácia pred spaním.

Biela mágia Rituál

Nateraz sa čitateľovi môže zdať, že s rituálmi to je vlastne úplne jednoduché. Práve teraz a tu je dôležitá informácia: NEODPORÚČAME, aby adept mágie sám vzýval božstvá, démonov alebo duchov! Všetky rituály môže robiť len pod dohľadom majstra. Neuposlúchnutím sa vystavuje nebezpečenstvu. Je dobre vedieť, že keď je žiak pripravený, majster k nemu príde sám. Kým sa tak stane, a majster sa zjaví, odporúčame adeptovi, aby sa sám zameral na modlitby a afirmácie. Význam slova afirmácia je zmysluplné pozitívne tvrdenie, utvrdenie, ubezpečenie. Tiež je dôležité obracať sa so svojimi želaniami na anjelov.

Čo ODPORÚČAME: Aby vzývanie božstiev a duchov bolo bezpečné, mal by adept veľa čítať, a venovať dostatok času meditovaniu. Musí vedieť zotrvať v bezmyšlienkovom vedomí a dokázať rozpoznať zdroj, odkiaľ prichádzajú jeho myšlienky a želania. Prevláda názor, že človek si sám vo svojej hlave vytvára všetky myšlienky. Pravda je iná. Myšlienky k nám prichádzajú z piatich rôznych zdrojov:

 1. Boh a jeho poslovia (anjeli, duchovní učitelia) a naša duša. Tento zdroj je absolútne pozitívny. Z neho prichádza láska, veľké inšpirácie a tiež diela v podobe kníh alebo umeleckých výtvorov. Tu čerpajú inšpiráciu mnohí umelci a vedci, a tiež ľudia, ktorí robia niečo pozitívne pre ostatných, ako napríklad: Matka Tereza, Albert Einstein alebo Leonardo da Vinci a mnohí ďalší.
 2. Naše vlastné ego. Náš skreslený obraz o tom, kto sme. Predstava, že sme iba toto telo, s pocitmi a myšlienkami. Pritom svoj pôvod majú v duši, a tá je nesmrteľná! Tento zdroj nám často prináša pocity strachu a stres.
 3. Naše okolie. Sem patrí všetko, čo si prečítame, rozhlas, televízia, priatelia, škola, práca, reklama. Tento zdroj môže byť dobrý, ale aj zlý. Veľa závisí od toho, akých priateľov máme, čo čítame, aké televízne programy sledujeme.
 4. Diabol, Satan, Kanduk a jeho poslovia. Tento zdroj môže spôsobovať bezdôvodnú depresiu, paniku, hnev, nenásytnosť, žiadostivosť a agresivitu. Je absolútne negatívny.
 5. Iní duchovia, ktorí môžu byť pozitívni alebo negatívni. Je nespočetné množstvo duchov, a preto sa nemôžeme zmieniť o všetkých. Iba komunikácia s nimi pomôže ujasniť, prečo vás tieto bytosti kontaktovali. Môžu mať dobré, ale aj zlé úmysly, rovnako ako s ľudia.

ZAČIATOK je vtedy, keď si adept uvedomí, odkiaľ prichádzajú podnety, ktoré cíti vo svojom vnútri. Vtedy je pripravený na skutočnú duchovnú cestu mágie. Mágia nie je hra, ktorú budeme v jeden deň hrať, a na druhý deň sa rozhodneme, že prestaneme. Mágia je nástroj, podobne ako jadrová energia. Pri správnom používaní nám môže dávať svetlo na svietenie. Ak sa použije nesprávne, môže byť ničivá. Príbehy o Atlantíde sú o veľkej civilizácii, ktorá bola zničená škodlivými experimentami čiernych mágov.

Biela mágia: Adept sa musí naozaj veľa učiť. Dôležité je uvedomiť si, že určité schopnosti a sily prichádzajú od Boha v pravý čas. To znamená vtedy, keď je človek na to pripravený. Má v sebe dostatočnú hĺbku a dokáže načúvať tomu, čo mu je hovorené. Svätý Peter získal svoje sily a schopnosti, keď porozumel týmto slovám: „A ja ti hovorím, ty si Peter, silný ako skala. A na tejto skale postavím svoju Cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského: čo zviažeš na Zemi, bude zviazané v Nebi. A čo rozviažeš na Zemi, bude rozviazané v Nebi.”

Ak človek používa sily správnym spôsobom, stávajú sa silami magickými. V každom ďalšom živote sú čoraz mocnejšie. Ale: ak sú tieto sily zneužívané, stávajú sa čoraz slabšími.


Biela mágia

Invokácia a evokácia

Invokácia prežíva v týchto časoch renesanciu. Invokácia znamená privolávanie rozličných energií a ich vedenie do tela. Podobne ako pri voodoo ceremóniách, pri ktorých do tela človeka vstupujú rôzni duchovia. Invokáciou môže byť aj jednoduchá modlitba, pri ktorej sa človek snaží spojiť s určitými silami.

Evokácia znamená privolávanie síl a ich materializovanie a rozprávanie. Na to sa používa väčšinou magický kruh a rôzne metódy pre svoju ochranu, ako napríklad sviečky, kadidlo, mantry, modlitby.

Mimo tohto kruhu sa takpovediac objaví démon alebo bytosť. Pri evokácii to začne trošku praskať a človek vníma hmlu, ktorá sa spája a v nej sa potom objavuje bytosť. Invokácia môže byť pre začiatočníkov trochu jednoduchšia. Len pri evokácii sa privolávajú negatívne bytosti alebo démoni, pretože nie je vhodné ich invokovať, keďže môže dôjsť k posadnutiu a zvrátiť späť sa to dá iba exorcizmom, ktorý zvyčajne nemôže byť vykonaný týmto dotyčným človekom samým.

V podstate existujú 3 metódy invokácie - cítenie určitých síl v sebe samom:

- je vhodná pre každého prostredníctvom koncentrácie, určitej sily, modlitby k určitým silám, spievania o určitých silách alebo božstvách, výroby darčekov,

- je trošku zložitejšia a spojená s magickými technikami, pri ktorých sa vedomie človeka a vedomie bytosti dostáva do súladu, harmónie a rezonancie a tak sa človek prostredníctvom silnej koncentrácie spojí s bytosťou.

Človek potom počuje vo svojom vnútri tento iný hlas:

- ide o to, že človek sa snaží prostredníctvom rôznych ceremónií privolať bytosti a spojiť sa s týmito silami. V Indii napr. recitovali rôzne mená, ako napríklad Šiva, Krišna, alebo v mágii hovorili rôzne modlitby k silám a vykonávali určité rituály a využívali pritom rôzne zákony analógie, ktoré pri invokácii pomáhajú.

Úspech pri invokácii dosiahne človek len vtedy, keď stratí tento pocit samého seba a ego a spojí sa s danou silou tým spôsobom, že je to podobné posadnutiu. Je rozumné, aby bol pri invokácii prítomný ešte jeden mág, ktorý potom bude viesť ďalšie rozhovory s touto silou.

Veľa moderných mágov sa pokúša viesť komunikáciu prostredníctvom astrálneho cestovania. Pri astrálnom cestovaní ide o to, že naše vlastné energetické telo cestuje do úrovni, v ktorej sa nachádza génius, démon, anjel alebo sila, a tak komunikuje. Problémom tejto metódy je to, že pre začiatočníkov existuje v astrálnej rovine mnoho odklonov. Naše podvedomie tam vždy hrá nejakú rolu. To znamená, že ak človek nepozná dobre svoje podvedomie a nespraví podvedomie takpovediac vedomým, tak pri astrálnom cestovaní sa zobrazia všetky veci z podvedomia. Ak je niekto pri takejto invokácii, mal by dbať na správne držanie tela. Je možné pozorovať, že správanie danej osoby, ktorá sa spojí s touto bytosťou, sa zmení.

Pre lepšie zvládnutie tohto stavu je rozumné vopred sa oboznámiť s rôznymi dychovými technikami, napr. rytmickým dýchaním, pri ktorom človek naberie viac kyslíka a zároveň aj viac energie než zvyčajne. Tak sa človek dostane ľahšie do tranzu. Pri evokácii je ťažšie priviesť bytosť k tomu, aby sa materializovala, pretože na to musíte vynaložiť oveľa viac energie. Preto mágovia uprednostňujú skôr invokáciu. Evokácia je ale veľmi dôležitá pre komunikáciu a tiež mágovu bezpečnosť, pretože len vďaka dobrému poznaniu tejto techniky sa cíti aj ako mág bezpečnejšie.

Pri evokácii sú určité kroky nevyhnutné. Na začiatku si musíte všetko pripraviť podľa toho, akú bytosť chcete privolať. Potom môžete začať s rôznymi modlitbami, alebo pri privolávaní démonických bytostí s recitovaním určitých božských mien. A predovšetkým je potrebná koncentrácia, ktorá vedie k tomu, že sa bytosť ľahšie materializuje. Keď bytosť príde, musíte s ňou komunikovať a predniesť jej svoje priania alebo žiadosti. Väčšinou bytosť povie, čo za to požaduje. Na konci je dôležité poďakovať sa a rozlúčiť sa s bytosťou, a potom ju vrátiť naspäť do tej sféry, z ktorej prišla. Evokácia sa vždy vykonáva v magickom kruhu. Bez magického kruhu alebo iných ochranných techník to nejde.

Biela mágia

Rituály a magické modely

Existujú rôzne rituály a magické aspekty. Samozrejme sa môžete pýtať sami seba, keď som už všetko zmenil tak, ako to bolo opísané v predchádzajúcich kapitolách, moje jedlo, myslenie, zvyklosti, prečo mám vlastne robiť ešte jeden rituál? Odpoveď je veľmi jednoduchá: ako prvé musím zmeniť pravdepodobnosť, aby som si pritiahol veci, ktoré sa zdajú byť veľmi nepravdepodobné. Na tento účel musím vyslať veľké množstvo energie. Po druhé by som mal na problém úplne zabudnúť.

Toto sú dve dôležité súčasti každého rituálu! Najskôr sa zo všetkých síl sústredím. Vydám všetko, čo potrebujem na materializáciu toho, čo chcem. To znamená, že sa modlím, meditujem a robím sigilovú mágiu (to je mágia, pri ktorej kreslím určité znaky, ktoré reprezentujú daný problém alebo prianie. Tieto znaky môžem potom spáliť alebo zakopať, môžem použiť aj svoju vlastnú krv a môžem uctievať duchov a božstvá, aby som pritiahol to, čo chcem).

Druhý, rovnako dôležitý krok je zabudnúť a sústrediť sa len na cestu. Samozrejme, musím podniknúť aj určité svetské kroky. Napríklad ak si chcem nájsť novú prácu, tak sa o ňu musím aj aktívne uchádzať, ak ju chcem získať. Avšak moje prianie dostať toto alebo tamto miesto musí zostať trošku v pozadí. To znamená, že sa nepozeráte každý deň do schránky, či ste už dostali odpoveď. Toto zabudnutie je rovnako dôležité ako táto kumulácia energie. Je to množstvo subtílnej energie, ktorá sa uvoľňuje pri rituáloch.

Pri rituáloch rozlišujem medzi veľkými a malými rituálmi, pričom tieto „malé rituály“ nemusia byť vôbec malé alebo časovo nenáročné. Môžu byť aj veľmi náročné na čas. Pod malým rituálom definujeme v mágii rituál, pri ktorom sa sústredím celou svojou silou, vedomou aj podvedomou. Urobím sigil, niečo spálim, niečo nakreslím, niečo zakopem a pomodlím sa.

Pod „veľkým rituálom“ rozumiem rituál, pri ktorom privolávam aj duchov alebo božstvá. Ďalšou dôležitou otázkou je, ktoré božstvo alebo ktorého ducha by som mal privolať. Ľudia sa často pýtajú, ktorý rituál je najlepší a najsilnejší. Ktoré božstvo mám privolať, aby to bol ultimatívne silný rituál? Odpoveď je veľmi jednoduchá, ale aj zložitá. Je to veľmi individuálne. Toto božstvo alebo duch musí chcieť pre mňa pracovať. Ak si myslím, že voodoo mágia je najsilnejšia, bude to skutočne tá najsilnejšia mágia, ale len vtedy, keď sa budem zaoberať voodoo božstvami. Preto by som ich mal uctievať, čítať si o nich knižky a robiť skutočne niečo, čo vytvorí spojenie medzi mnou a týmto božstvom alebo týmto magickým pracovným modelom. Či u niekoho lepšie pôsobí voodoo mágia, tibetská mágia alebo runová mágia, závisí od individuálnych vlastností každého jednotlivca.

Ako zistiť, ktoré božstvo a ktorý magický pracovný model je pre mňa ten najlepší?

Potrebujete na to trošku času. Najlepšie je, ak budete venovať pozornosť svojim vlastným snom. Každému adeptovi mágie alebo aj každému klientovi radím, aby si zapisoval svoje sny. Mnoho snov predstavujú len podvedomé veci, ktoré každý človek spracováva. Iné sny sú zase veľmi, veľmi dôležité pre osobný rozvoj. Musím však vedieť rozlíšiť jedno od druhého. Samozrejme môžem povedať, že to, čo je pre mňa dôležité, má veľmi silnú emocionálnu väzbu a potom sa zobudím a viem, že to bolo dôležité. Veľa vecí sa ale dá natrénovať aj dopredu, alebo keď mám nejaké problémy, tak si môžem tieto dôležité sny aj vyvolať. Najjednoduchší spôsob je zaoberať sa rôznymi pracovnými modelmi. Napríklad si môžete prečítať niečo o runách, o archanjelovi Michaelovi a Gabrielovi, o tibetskej mágii alebo o čomkoľvek inom. Ak sa potom zrazu objavia veľmi živé sny, akoby sme sa vznášali nahor po určitom systéme, znamená to, že pravdepodobne som sa s týmto systémom stretol už v minulom živote alebo že je s ním spojené moje podvedomie. Možno si to vysvetliť dvoma spôsobmi. Moje podvedomie reaguje na tento systém alebo vo svojom minulom živote som bol niekde na severe, kde som sa zaoberal runovou mágiou alebo som sa tam s ňou prvýkrát stretol, a práve preto s ňou mám toto silné puto. Najskôr teda musíte nájsť systém, s ktorým máte skutočne určité spojenie/vzťah.

Po druhé, mali by ste sa trošku zaoberať týmto pracovným modelom, náboženstvom alebo systémom, ktorý je za tým. Je to rovnaké ako pri ľuďoch. Ak ste sa nikdy nepozdravili svojmu susedovi a ešte nikdy ste s ním neprehovorili ani slovko, potom vám tento sused ani nepomôže, ak budete mať nejaký problém. Ale ak máte so susedom dobrý vzťah a občas si s ním vypijete pivo, zaujímate sa o neho a sem tam sa ho opýtate, ako sa má, aké má problémy, či mu nemôžete nejako pomôcť, tak potom vám aj on pomôže, keď to budete potrebovať. Ako už bolo povedané, rovnaké priťahuje rovnaké - to, čo vyšlem a dám sa vráti ku mne naspäť. Také isté je to aj v duchovnom svete s božstvami a duchmi. Ak sa s určitými duchmi stále rozprávam, som s nimi v spojení, venujem im svoj čas alebo im obetujem kadidlo a sviečky, potom mi tieto božstvá aj pomôžu. Potom musím najskôr tento systém spoznať a tiež uctievať určité božstvá, aby som ich pozitívne naladil.

Môžete to urobiť napríklad tak, že položíte na oltár svoje runy alebo sigil Šivu alebo voodoo sigil a pokúsite sa o nadviazanie tohto mentálneho kontaktu. Väčšinou sa potom tieto božstvá objavia aj v snoch a tak s nami nadviažu kontakt. Ak je tomu tak a toto „priateľstvo“ sa začalo, tak potom môžete pri rituáli požiadať tieto božstvá alebo sily o pomoc. Aj tu opäť platí, že potrebujete trošku tréningu, aby ste vedeli, ako máte s takýmito božstvami komunikovať.

Na začiatku to môže byť prostredníctvom snov, v pokročilom štádiu je možné s takýmito duchmi alebo božstvami komunikovať aj priamo alebo v stave tranzu, pri ktorom dané božstvo vstúpi priamo do človeka a hovorí cez neho. Veľmi často je preto pri voodoo ceremóniách osoba, ktorú potom toto božstvo posadne. Toto božstvo vstúpi na krátky čas do tela človeka namiesto jeho duše a následne bude priamo cez tohto človeka aj hovoriť. Pokročilý mág môže takéto božstvá potom cítiť, vidieť a aj s nimi priamo komunikovať. Môže aj dohodnúť, čo toto božstvo chce za to, aby sa moje prianie stalo skutočnosťou. Ak ešte nie ste dostatočne vytrénovaný, tak potom choďte po rituáli jednoducho spať a 7 dní veľmi pozorne sledujte, čo sa vám snívalo. Krátko po prebudení by ste si mali tieto sny ihneď zapísať. Najlepšie je mať poznámkový blok pri posteli, aby ste ho mali hneď poruke.

Pri niekom netrénovanom sa môže veľmi ľahko stať, že namiesto božstiev sa budú snažiť s touto osobou komunikovať určití démoni, aby jej niečo narozprávali. Tu je potrebné dávať si naozaj pozor! Poznal som veľa ľudí, ktorí zrazu povedali, že toto tibetské božstvo chce, aby som obetoval jednu kozu a keď som sa na to pozrel v astrálnej rovine, nemalo s tým toto božstvo vôbec nič spoločné a bol to len démon, ktorý využil túto situáciu a pokúsil sa získať od ľudí nejakú obetu alebo ich na niečo nahovoriť. Je dôležité, aby ste sa najskôr v meditácii dostali dostatočne hlboko, aby ste pochopili, odkiaľ prichádzajú určité hlasy a tiež to, ako si môžete overiť, či ste sa naozaj rozprávali s božstvom, alebo či to bol iba démon alebo moje podvedomie. Preto odporúčam, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, najskôr pracovať s elementmi. Každá bytosť elementu má obmedzené poznanie a môže so mnou komunikovať aj prostredníctvom obrazov a vízií.

Môžem to skutočne pripísať tomuto elementu, alebo je to niečo úplne iné a určite to nie je duch tohto elementu?

Je dôležité ďalej sa rozvíjať. Rozvíjať sa v zmysle energie, múdrosti a magickej múdrosti. Lebo rovnako ako v tomto živote, ak je niekto na sociálnej podpore, tak pravdepodobne k nemu príde len málo ľudí a povie, že s ním chcú obchodovať. Naopak, ak je niekto milionárom, potom má určite tisíce ľudí, ktorí ho obťažujú alebo mu neustále lichotia a hovoria: „Prosím, prosím, urob s nami obchod.“ Také isté je to aj v duchovnom svete. Čím má človek viac energie a múdrosti, tým je pravdepodobnejšie, že určité božstvá a duchovia prídu k tomuto mágovi alebo človeku samé a ponúknu mu pomoc alebo sa pokúsia nadviazať priateľstvo alebo spojenectvo. Povedia: pozri sa, som to a to božstvo, prosím skús pustiť moju energiu do tvojich vedomostí a keď sa spojíme, môžem ti pomôcť pri tvojom magickom vývoji a ty mi môžeš pomôcť, aby na mňa ľudia nezabudli alebo aby som sa mohol ako božstvo ďalej rozvíjať.

Môžete si samozrejme položiť otázku, ako sa môže božstvo ďalej rozvíjať. V duchovnom svete je to rovnaké ako v tomto. Každý duch, božstvo alebo démon sa ďalej rozvíja. Ak takýto duch uzatvorí spojenectvo s mágom, tak sa aj tento duch ďalej rozvíja. Najsilnejšie magické modely alebo najsilnejšie rituály sú vždy tie, ktoré sa spájajú s určitým náboženstvom alebo s daným magickým náboženstvom. Ak sú božstvá stále uctievané alebo sa im na pravidelnej báze niečo obetuje, tak sa stávajú zvyčajne silnejšími a sú viac naklonené pomôcť človeku. Mág musí byť vždy pripravený prerobiť svoj magický model a ďalej ho rozvíjať. Nejde o to, aby ste vytvorili nejaký statický model a striktne ste pri ňom zostali. Musím pochopiť, že čím viac sa rozvíjam, čím viac mám vlastných skúseností a nových poznatkov, tým viac musím rozvíjať aj svoje poznatky o tom, čo je Boh a čo je energia.

Preto sú modely, ktoré hovoria, že je to tak, tak to bolo a tak to vždy aj bude, veľmi nebezpečné. To je mimochodom aj problém všetkých veľkých náboženstiev. Tie vždy hovoria, že ten alebo ten prorok bol posledný a už žiadny ďalší nepríde. Možno príde ešte jeden na konci sveta, ale v skutočnosti sa musí každé náboženstvo, ako aj magický model ďalej rozvíjať. V opačnom prípade raz zamrzne a už nebude použiteľný. Rovnako ako sa ľudia technicky rozvíjajú ďalej, musí sa rozvíjať aj ich náboženstvo, múdrosť a poznatky o tom, kto sú a čo je zmyslom života, čo je dôležité a kto je to Boh. Ak sa to neurobí, tak potom ľudia psychicky ochorejú.
Jeden príklad z Japonska. Japonsko je technicky veľmi rozvinuté, ale spirituálne sa tam ľudia stále snažia veriť vo veci, v ktoré sa verilo pred tisíckami rokov. Toto jednoducho nefunguje, a preto je tam čoraz viac ľudí veľmi zúfalých a páchajú samovraždy. Je dôležité, aby sa človek popri mentálnom a technickom vývoji vyvíjal ďalej aj spirituálne, pretože inak dôjde k nerovnováhe!

Rituály: k tejto téme odporúčame nasledovné knihy

Josef Veselý - Magie (všetkých 22 častí)
Patrick Dunn - Chaos magie
Peter J. Carroll - Liber Null & Psychonaut
Elisabeth Haich - Zasvätenie
Eckhart Tolle - Sila prítomného okamihu (Príručka duchovného osvietenia)
Papa Nemo - Der Weg des Voodoo - Von den Grundlagen zur Praxis
ANSHA - Weiße Magie - Das große Praxisbuch; Magie der Seele
Heike Owusu - Rituály Voodoo v praxi (Magické cvičenia a rituály ochrany)
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
František Bardon - Praxe magické evokace
Veronika Šulcová - Vúdú: Magie a náboženství
Veronika Šulcová - Santería: Uctívání svatých na Kubě
Johannes von Hohenstätten - Auf der Suche nach Meister Arion (Hľadá sa majster Arion)

Biela mágia

Zmenené stavy vedomia

Zmenený stav vedomia je kľúčom k magickým schopnostiam. Pravidelné meditácie nám pomáhajú dosiahnuť absolútny vnútorný meditatívny stav, nazývaný aj bod nula alebo božský bod. Vtedy je jedna časť našej pozornosti zameraná do nášho vnútra, a dokážeme okamžite rozpoznať negatívne myšlienkové vzorce, ktoré nám bránia byť šťastným. S plnou pozornosťou rozoznávame strach a napätie. Ihneď ich môžeme transformovať a obnoviť našu vnútornú rovnováhu. Čím hlbšie sa v meditácii dostaneme, tým intenzívnejší je náš bezmyšlienkový stav, ktorý nám umožňuje zažiť aj astrálne cestovanie.

Náš pokrok môžeme merať na základe toho, ako dlho trvá náš bezmyšlienkový stav a z neho vyplývajúci pocit šťastia. Aj veľmi krátke okamihy týchto skúseností nám pomáhajú ostať v kritických situáciách v rovnováhe a vnútornom pokoji. Smrť našich blízkych, choroby, nedostatok peňazí… sú práve istými našimi skúškami. Ak ich zvládame, sme pripravení na vyšší stupeň meditácie! Práve v tejto fáze je dôležitá aj pozícia, v ktorej meditujeme. Čím viac sa v meditácii dostávame hlbšie, tým viac strácame kontrolu nad naším telom. To je dôvod, prečo by sme mali meditovať v poloľahu v kresle, ľahu na chrbte alebo v lotosovej pozícii. Ako sa dá postupovať pri meditácii čoraz hlbšie a ďalej si môžete overiť tu:

1. Prvý hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, kde bývame mimovoľne počas spánku pri snívaní.

2. Druhý hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, kde bývame mimovoľne počas hlbokého spánku.

3. Tretí hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, v ktorej prebývajú mŕtvi ľudia. Bez toho, aby sme zomreli, a môžeme sa slobodne vrátiť naspäť do svojej reality.

Ako môžeme dosiahnuť tento stav? Akumulovaním subtílnej energie a silou svojej vôle!!! Na túto tému vám odporúčame prečítať si knižku od Elisabeth Haich: Sexuálna sila a joga.

Magický stav je vyšším stupňom tzv. magického tranzu. Metódy, ktorými ho môžeme dosiahnuť sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií:

1.) Utlmujúca metóda upokojí našu myseľ natoľko, že nakoniec v nej zostane len cieľ koncentrácie a nič iné.

2.) Excitačná metóda pôsobí opačne – cez veľmi veľké vzrušenie ducha počas koncentrácie na magický cieľ.

Silné utlmenie, a jeho protiklad silné vzrušenie, má napokon rovnaký účinok: vedomie zamerané na jeden bod alebo magický stupeň vedomia.

Každý by mal robiť to, čo podľa svojho najhlbšieho poznania o sebe samom považuje za správne. Všetko, čo je súčasťou tohoto sveta, má svoje vedomie, ktoré je vzájomne prepojené.

Biela mágia

Pôvod mágie

Každé náboženstvo má nejaký magický pôvod. Dokonca aj Ježiš bol neskôr okrem iného označený aj za mága. Niektorí hovoria, že existovala vyššia civilizácia, ktorá je zodpovedná za pôvod mágie a postarala sa o to, aby sme dnes poznali mágiu.

Iná teória hovorí o tom, že každý človek má tretie oko alebo aj iné čakry vo svojom energetickom systéme. Hovorí sa, že keď sa čakry prebudia, tak človek získa prístup k určitej magickej sile.

Ďalšia teória zase tvrdí, že mágia nepochádza z tohto sveta, ale že ju k nám priniesli ľudia z neba - anjeli. V každej tradícii existuje nejaký druh ságy alebo proroctva, ktoré hovorí, že prišli anjeli a párili sa.

To potom viedlo k tomu, že ľudia nosia túto mágiu v sebe. My zastávame všetky tieto teórie, pretože si myslíme, že ľudia neexistujú sami v tomto obrovskom vesmíre a v každom človeku sa skrýva aj mág. To znamená, že každý, kto intenzívne pracuje na svojich dychových alebo energetických technikách, medituje a cvičí jogu, môže v sebe prebudiť takéto magické sily.

Biela mágia

Zasvätenie v mágii

Zasvätenie je vždy určitou časťou magického výcviku. V prvom rade je neformálneho charakteru, ale môže byť potom aj formálneho charakteru v zmysle toho, že sa urobí nejaká ceremónia, pri ktorej sa niekomu oficiálne povie, že teraz je vysvätený za kňaza/kňažku voodoo, mága, lámu a podobne. Týmto formálnym veciam ale vždy predchádzajú neformálne veci - neformálne skúšky, ako aj neformálny výcvik. To znamená, že každý žiak dostáva také úlohy, aby sa za A.) zvýšila jeho energia, B.) zväčšila jeho rovnováha, C.) zvýšilo jeho poznanie, D.) aby podvedomé veci sa stávali stále viac a viac vedomými, a tie stupne zasvätenia potom sú:

1.) Ovládnutie svojich emócií a myšlienok.
2.) Schopnosť zotrvať v bezmyšlienkovom stave.
3.) Schopnosť dosiahnuť stav tranzu.
4.) Dostať sa tam, kde ľudia idú v snovom spánku, ale vedome.
5.) Dostať sa tam, kde ľudia idú v hlbokom spánku, ale vedome, a vrátiť sa aj s poznaním.
6.) Dostať sa tam, kde idú mŕtvi ľudia, ale vedome a vrátiť sa aj s poznaním.

Tým sa vždy zvyšuje aj schopnosť komunikácie s rôznymi bytosťami. A to sú vlastne aj stupne zasvätenia. Nejde o to, aby mal niekto nejaký diplom o tom, že je napríklad veľkňazom/veľkňažkou voodoo, ale o to, aby daný človek dokázal tieto vyššie uvedené veci. Tiež aby bol schopný invokovať a evokovať rôzne bytosti. Každý takýto krok výraznejšieho charakteru je možné potom popísať ako ďalší krok k nejakému zasväteniu, ďalší krok ku kňažstvu a podobne. Ale pokiaľ to daný človek nevie a nepracuje na sebe, tak mu zbytočne dá niekto diplom a povie mu, že je teraz kňazom voodoo. Nebude mu to nič platné. Vie astrálne cestovať alebo nevie? Je energeticky silný alebo nie je? Zloží ho nejaká životná situácia, napríklad že nemá peniaze, niekto o ňom niečo povedal, niekto mu dal facku, niekto mu zomrel, člen jeho rodiny má rakovinu alebo má nejaké iné problémy? Zlomí ho to alebo je v kľude a v kľude robí veci, ktoré sú potrebné na to, aby vyriešil situáciu?

Či je tento proces dlhodobý alebo to daný človek zvládne za pár mesiacov, nie je otázkou toho, či váš majster zvolí kratšiu alebo dlhšiu cestu, ale je to otázkou toho, ako si dá človek povedať. Len tieto veci nie sú také jednoduché. Dĺžka magického výcviku nezávisí od mága, ale od žiaka! Samotný proces nezávisí teda od času, ale od pripravenosti a od toho, do akej miery je žiak ochotný cvičiť dané veci. Ako rýchlo je žiak schopný všetky veci, ktoré mu jeho učiteľ dáva, spracovať. A to nielen v zmysle rýchlosti prečítania knižiek, ale aj v zmysle toho, či je energeticky silný, dá si povedať, alebo nie je a nedá si povedať? Je dostatočne citlivý na to, aby mohol komunikovať s inými bytosťami? Alebo stále nič necíti? Čo mu povedala runa, nad ktorou meditoval? Nič? Čo mu povedala tarotová karta, nad ktorou meditoval? Nič? V tom prípade človek nie je pripravený. To, že sú to často veci, ktoré sa daného žiaka bytostne dotýkajú, je samozrejmé. Mág môže na neho preniesť energie koľko chce, ale on musí zvýšiť svoju citlivosť, alebo svoju energetickú úroveň a stabilitu. Každý žiak dostáva tie úlohy a skúšky, kde má nejaký problém. To znamená, že ak má niekto problém s peniazmi, tak dostane skúšku týkajúcu sa peňazí. U každého je to niečo iné. U jedného žiaka je to citlivosť, u druhého je to disciplína, u tretieho je to energia a u štvrtého je to rovnováha. Ale všetky tieto cesty vedú koniec koncov k tým veciam, ktoré sme popísali. Len jeden nemá peniaze, druhý je lenivá sviňa, tretí nemá dostatočnú citlivosť a štvrtý nemá dostatočnú energetickú rovnováhu a nechá sa vyviesť z rovnováhy hlúposťami, pretože má strach. Každý má niečo, na čom musí pracovať. A nejde tu o to, či je niečo horšie alebo lepšie, je to iné. Každý žiak musí pracovať na niečom inom. Ale práca na tých iných vlastnostiach v konečnom dôsledku vedie k tomu, že ten človek je citlivejší a zároveň je energeticky stabilnejší. Je to podobné ako v športe. Keď chce byť človek napríklad gymnastom, tak jeho sval musí byť aj silný, ale zároveň aj ohybný. A to sú dve veci, ktoré si na prvý pohľad ako keby odporujú. V mágii je to to isté. To znamená, že človek musí z jednej strany zvyšovať svoju citlivosť, z druhej strany zvyšovať svoju energiu. Z jednej strany zvyšovať svoje poznanie na intelektuálnej úrovni, z druhej strany zlepšovať prax.

Príklad: Je to podobné, ako keď sa niekto spýta: „Ako dlho mi bude trvať, kým zabehnem maratón pod 3 hodiny?“ Rýchlosť v mágii závisí od dvoch aspektov, rovnako ako v športe: Závisí to za A.) od genetiky daného človeka (v mágii môžeme povedať, že to závisí od jeho karmy - to znamená od pozitívnych vecí, ktoré urobil v minulých životoch a od úsilia, ktoré vynaložil v minulých životoch) a za B.) závisí to od toho, ako tvrdo bude človek trénovať, správne sa stravovať, či dá svojim svalom správny oddych, jeho tréning bude adekvátny, bude mať vhodnú bežeckú obuv a bude adekvátne športovať. Ak má niekto super genetiku a bude super trénovať, tak možno za 2 - 3 roky to zvládne. Ale možno to nezvládne v tomto živote vôbec. A zostane iba pri rekreačnom behaní. To je tiež v poriadku. Presne to isté je to aj v mágii!!! To znamená, že nie je možné povedať, za aký dlhý čas človek zabehne maratón pod 3 hodiny. Možno ho v tomto živote nezabehne nikdy, pretože na to nemá genetiku alebo nedostatočne, či nesprávne trénuje. Alebo jeho tréning je síce super, ale nestravuje sa správne alebo má nesprávnu bežeckú obuv. V mágii je to také isté. Dbá človek na svoju energetiku? Dbá na poznanie seba samého? Číta duchovnú literatúru? Má na to karmu? Má z minulých životov dostatok pozitívnych skutkov? Dostal už v minulom živote nejaký stupeň zasvätenia alebo poznania? Spomenul si už v minulých životoch na svoje minulé životy? Alebo sa hneď vrhá na evokácie, invokácie a potom skončí ako posadnutý s depresiami? Ďalej to závisí od toho, ako sa ten človek snaží. Niekto môže mať super predpoklady na behanie, ale je mu to zbytočné, ak povie, že jeho behanie nezaujíma a nechce sa mu. Nič z neho nebude. Bude síce vždy behať lepšie ako priemerný človek, ale kvôli tomu, že netrénuje, tak to ďalej nerozvinie a maratón pod 3 hodiny nezabehne, pretože netrénuje.

Tiež to platí aj v mágii. Ak má niekto dobré predpoklady byť mágom, ale povie, že jeho to nezaujíma a nechce alebo nemôže, pretože sa v minulých životoch už veľa natrápil a chce žiť „obyčajný život“, tak bude. A keďže nebude trénovať, tak to nerozvinie a nikto ho nebude nútiť. Pokiaľ magický výcvik nie je spojený aj s duchovným výcvikom, tak to vždy ide do mínusu.

Zrýchlený magický výcvik je možný iba v individuálnych prípadoch, ako napríklad u Lobsanga Rampu. On dostal zrýchlený výcvik, pretože na to mal predpoklady a bolo to pri ňom možné. Záviselo to od neho a bolo jasné, že niekto iný by to týmto tempom nezvládol. On áno. Nemalo by zmysel dať zrýchlený výcvik niekomu inému, pretože nemal na to karmu, schopnosti a bolo by to zbytočné. Ale vždy boli a budú taký jednotlivci, u ktorých to je možné. Keď zomrie mág, ktorý dosiahol vysoký stupeň zasvätenia a znovu sa narodí, tak už v 10 rokoch môže byť mágom so všetkým, čo k tomu patrí. Nebude potrebovať ani to, aby ho niekto uznal alebo zasvätil.

Proces zasvätenia v zmysle slávnosti je už druhoradý krok. Podstatné je to, či vie daný človek astrálne cestovať, či dokáže zotrvať v bezmyšlienkovom stave, či má silnú energiu, či dokáže evokovať a invokovať bytosti. Ak sú odpovede na všetky tieto otázky „áno“, tak potom sa môže urobiť ceremónia, pri ktorej sa prehlási, že tento človek je už kňazom/kňažkou voodoo alebo mágom, lámom, kňazom buddhizmu a podobne. Nezáleží na tom, o akú kultúru alebo systém ide. Avšak táto vonkajšia ceremónia je už nepodstatná a je to iba formalita. Lebo to, čo mága robí mágom sú práve jeho schopnosti, vedomosti a energia. To ho robí mágom a nie diplom alebo ceremónia. Žiak získava schopnosti a spojí sa s daným božstvom už predtým v rámci toho, ako prechádza skúškami a pracuje na sebe samom. Čím ďalej ide, tým hlbšie zasvätenie dostáva, a tým väčším kňazom/kňažkou voodoo potom je. Prešiel všetkými skúškami a potom sa to iba slávnostne prehlási. Všetky podmienky musia byť splnené predtým a slávnosť je iba formálna vec. V mágii to môže byť aj tak, že v rámci tejto ceremónie sa potom urobí ešte nejaký rituál, vyvolá sa božstvo, s ktorým sa žiak spojí, povie ostatným zúčastneným nejaké posolstvo od tohto božstva, a tieto veci sa spoja do niečoho, čo bude užitočné aj pre tých ľudí, ktorí tam budú, aby sa aj oni niečo dozvedeli, prijali energiu a posolstvo.

Ale všetko to podstatné sa stalo už predtým neformálnym spôsobom, či už vo forme skúšky alebo vo forme toho, že daný človek prijal určitú energiu alebo získal určité schopnosti. Ak túto energiu a schopnosti má a tieto veci sú stabilné, to znamená, že to nezažil iba raz, tak je pripravený. (Napríklad, keď sa niekto prvýkrát dostane do astrálu, tak to ešte neznamená, že už je veľkňazom voodoo, pretože je možné, že mu iba jeho majster poslal určitú energiu na to, aby ho motivoval, a aby videl, že to je možné a potom ho to má motivovať k tomu, aby to skúšal ďalej a ďalej z vlastnej energie, a aby to potom z vlastnej energie vedel pravidelne robiť). Takže to, že sa mu to podarí raz ešte neznamená, že to aj vie, ale často je to dané práve tým, že majster tam svojho žiaka zoberie a ukáže mu: „Pozri sa, takto to ide. Dá sa to predsa, cvič ďalej.“ Ale to ešte nie je dôvodom na to, aby sa urobila slávnosť a prehlásilo sa, že tento človek môže byť zasvätený a je veľkňazom voodoo, pretože 1 - 2 x astrálne cestoval a spojil sa s nejakou bytosťou, ktorá mu niečo povedala. To je príliš málo.

Skúšky sú tiež neformálneho charakteru a adept nevie dopredu o tom, že to je skúška. To znamená, že Vyššia sila alebo mág vie, aký má daný človek problém a takej skúške ho vystaví. Niektoré skúšky môžu byť ale aj formálneho charakteru, keď chce napríklad majster nastaviť žiakovi zrkadlo alebo mu niečo ukázať, tak to môže urobiť aj formálne. Tieto formálne skúšky ale nemajú ten účinok a nemajú také ďalekosiahle dôsledky, ako neformálne skúšky, pretože keď vieme dopredu, že ide o skúšku, tak to skúška nie je. Slúži to iba na to, aby sa žiakovi ukázalo, s čím má problém.
Formálnou skúškou je napríklad aj zatvorenie do truhly s hadom. Môže to byť, ale nemusí a vždy to závisí od individuálneho prípadu. To znamená, že zatvorenie do truhly s hadom je vhodnou skúškou pre človeka, ktorý má problém byť v temnote a má strach z hadov. V tom prípade by bola zvolená táto skúška, aby majster videl, či sa žiak dostal ďalej, či dokáže ovládať svoje myšlienky a strach. Vtedy je táto skúška namieste. Ale to, či sa zvolí formálna alebo neformálna skúška, alebo ich kombinácia, je vždy individuálne.

Pri magickom výcviku je vždy nutný aj osobný kontakt majstra so žiakom. Minimálne 1 x do roka alebo 1 x za 2 roky musí byť žiak fyzicky s majstrom, pretože niektoré veci sa nedajú robiť na diaľku. Určité veci je možné robiť aj na diaľku. Podstatné je to, aby žiak zostal s majstrom v kontakte - telefonicky, cez Skype a podobne, a aby pracoval na úlohách, ktoré dostáva od svojho majstra.

Veľa mágov alebo kultúr používa rôzne drogy na to, aby sa dostali do astrálu (napr. kokaín, marihuanu, hašiš, muchotrávky...). Majstri niekedy, ak žiaci neboli energeticky pripravení, používali drogy, aby žiakom pomohli vstúpiť do astrálu, ale z druhej strany museli byť dostatočne pripravení, aby napriek drogám niektoré poznatky, energie prijali a pochopili. Túto metódu vôbec neodporúčame, pretože vedie k poškodeniu zdraviu dôležitých energetických centier, ktoré sú pre mága a jeho prácu dôležité. Odporúčame namiesto toho dychové cvičenia a meditácie. Okrem toho takéto vstupy do astrálu zostávajú z väčšej časti nepochopené a mág má málo sily na to, aby sa v astrále mohol pohybovať, kde chce, a aby sa mohol dostať k potrebným informáciám. Okrem toho má mág aj málo síl na to, aby si podmanil rôzne bytosti, ktoré keď v astrále premôže, mu môžu preukazovať rôzne služby.

Otvorte sa bielej mágii a voodoo

Duchovná cesta

Otvorte svoje vnútro a od zdroja – Boha – k vám budú prúdiť informácie, podnety. Získate istotu v správnosti konania. Prestanete byť spútaní obavami zo straty niekoho, či niečoho. Uvoľníte sami seba a následne dáte slobodu aj svojim blízkym. Začnete ich vnímať úplne iným spôsobom. Budete rešpektovať ich vôľu a začne k vám prúdiť Energia Lásky. Jej preciťovanie vás začne meniť tým najdokonalejším spôsobom. Najprv zistíte, že ľúbite celé svoje okolie. Postupne budete mimovoľne vyžarovať láskavú energiu navonok. Vtedy sa vás tí citlivejší z vášho okolia budú pýtať: „Čo sa ti stalo? Si taký iný!“ To preto, lebo jednoducho cítia niečo príjemné z vás, a budú si želať byť neustále s vami. Nielen ľudia, ale i zvieratá. A vtedy to začína pracovať úplne dokonale, automaticky. Vo vašom živote sa začnú diať neuveriteľné veci. Dá sa povedať – zázraky.

Biela mágia a duchovnosť sú cestami osvietenia samého seba, sebapoznania a múdrosti. Bielou mágiou a duchovnosťou získavame duševnú rovnováhu, zdravie a radosť.

Vždy existuje cesta k Svetlu!

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené! Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Biela mágia Info

Ako sa naučiť bielu mágiu

Potrebujete pomoc alebo máte problém? TU nás môžete kontaktovať!

Biela mágia si žiada od človeka, ktorý sa chce naozaj a úprimne zaoberať sám sebou, robiť tú najťažšiu prácu: neustále na sebe pracovať! Biela mágia je duchovná cesta k sebarealizácii a osvieteniu.

Mnoho ľudí sa na nás obracia so žiadosťou, aby sme ich učili mágiu. Kladú otázky:

"Čo treba robiť? Ako treba konať, aby človek mohol viesť šťastný a úspešný život? Ako žiť bez strachu pred útokom zo strany magických síl?!"

Na všetky tieto otázky je len jedna odpoveď:

1. Neustále vyhľadávajte a navštevujte duchovne založených ľudí, majstrov. Skvelé sú pobyty na posvätných, energiu vyžajujúcich miestach, ako napr. LURDY. Môžete sa pokúsiť nájsť také výnimočné miesto plné sily aj vo svojom okolí. V prírode u vás doma alebo aj na mieste, kde kedysi žil nejaký svätec.

2. Čítajte duchovnú literatúru alebo sväté knihy, a robte tak bez prestania.

3. Vytrvalo vykonávajte duchovné cvičenia – meditujte a modlite sa. Pravidelne sa očisťujte kúpeľom v slanej vode. Pôsobia tu dve z očistných síl: soľ = Matka Zem + Voda. Taktiež vydymujte miestnosti šalviou, kadidlom alebo myrhou.

Radi by sme vám tieto tri body priblížili citátom.

Hovorím vám:
Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.

Kto z vás je taký človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, kameň by mu dal? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach dobré dary tým, čo ho prosia.

Biela mágia - Ako sa naučiť bielu mágiu

Ste tým, čím sú vaše najhlbšie želania.
Vaša vôľa vychádza z vašich želaní.
Vaše činy vychádzajú z vašej vôle.
Váš osud vychádza z vašich činov.

Skutočná biela mágia znamená pochopiť a ovládať svoje želania.

Nežeň sa za minulosťou,
a nestrácaj sa v budúcnosti.
Minulosť už nie je.
Budúcnosť ešte neprišla.
Život je tu a teraz.

To je kľúč ku skutočnej bielej mágii.

Vo svete mágie a mysticizmu nie je žiadne „ja“, „ty“, „on“ alebo „ona“.
Existuje tam len Boh, len „Ja som”.
Všetko je svetlo, vedomie a radosť:
ktoré sa prejavuje v rôznych formách a na rôznych úrovniach uvedomenia.

Ak si niečo želáte, a vaše želanie sa splní, to naplnenie vás zmení. Preto dávajte pozor na to, čo si želáte, lebo vaše želanie sa môže splniť!

Spoznajte seba samého!

Princíp bielej mágie veľmi podrobne opísali už starí Gréci – prostredníctvom orákula v Delfách.

Nech hovoríme a konáme len to, čo je dobré pre všetkých.
Nech počujeme a vidíme len to, čo je dobré pre všetkých.
Dovoľ nám, Boh Lásky, aby sme ti slúžili po celý život.
Nech sa naším prostredníctvom šíri Tvoja sloboda po celej Zemi,
v každom okamihu našich životov, aj vtedy, keď používame sily bielej mágie.

Majster bielej mágie hovorí s najvyššími duchovnými majstrami, Bohmi a Anjelmi, aby priviedol svet a ľudstvo k harmónii, múdrosti a k sebe samým.

To, čo je nemožné pre ľudí, je možné pre Boha.

Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Om, Namaste Buschido. Nome Ten Buschido Tischami.

Magie je vědou králů
cennější svatého grálu
lze-li věřit klasikům
těm vousatým staříkům.

Vyžaduje hodně cviku
intelektu gymnastiku
je to velká zábava
církev na ni nadává.

Není bílá ani černá
tvojí podobě je věrná
záleží, jaký máš vkus
chová se jak Próteus.

Tajemství ti poodhalí
co nevidí lidé malí
co neslyší chátra hluchá
je to dobrodružství ducha.

Jenom člověk zasvěcený
provádí v matrixu změny
korektury reality
nauč se je dělat i ty!

Zda to vážně funguje?
Někdy ano, někdy ne.

Autor: Josef Veselý

Potrebujete pomoc alebo máte problém? TU nás môžete kontaktovať!

Skúsenosti adeptky mágie

Šepot duše, odkazy zhora?

Keď tak spätne rozmýšľam, ani neviem, kedy som si to začala uvedomovať. Ale určite som tieto odkazy dostávala oveľa skôr, ako som ich vôbec začala vnímať. Práca s myšlienkami. Áno, oni chodia stále, stále sa nejako vkradnú do mojej hlavy. Niekedy sa im to podarí, inokedy zas nie. Žiť v prítomnom okamihu, to je dôležité.

Cestou do práce sa vždy snažím sústrediť sa na cestu, čo robím (vnímať každý jeden pohyb), čo vidím a hlavne si opakujem: „ďakujem za všetko..., s láskou a vďačnosťou…“. Boli/ sú aj také dni, kedy tie myšlienky chodia vo veľkom a ja sa niekedy neubránim a ďalej ich rozvíjam. No z času na čas prebehla myšlienka/odkaz, ktorú som zaregistrovala a hneď som na ňu zabudla, ďalej ju neriešila a nerozvíjala. A práve to bolo ono. Typu: Dnes toho bude dosť v robote, dnes budeš musieť volať v práci pohotovosť (robím ako zdravotná sestra v DSS) alebo mi preletelo hlavou nejaké meno pacienta. A presne sa to aj tak stalo. Hneď ako sa to stalo v robote som si spomenula na odkaz, ktorý mi nedávno preletel hlavou. Dávala som si na tieto odkazy veľký pozor.

Zo začiatku, keď mi podobná myšlienka preletela hlavou, hneď som ju prekrútila. Dnes bude v robote super, pokojná služba bez problémov a poďakovala som sa. Jasné, že to až tak nefungovalo. :) Veď, ako by človek mohol rásť bez prekážok na ceste. A tak teraz, keď dostanem takýto odkaz, poďakujem (sem tam trošku nahnevane, že dnes sa to až tak nehodí) a pripravím sa na to. Keď mi preletí hlavou meno nejakého pacienta, zameriam sa hlavne na to a snažím sa hneď zozbierať informácie, čo sa stalo za posledné dni, aby som vedela, čo najrýchlejšie zareagovať a hlavne nestresovať, keď to príde. Nie je to len o práci, ale aj v každodennom živote. Sprav to a to teraz, lebo potom nebudeš mať čas. Niekedy mi to nejde do hlavy, že ako nebudem mať čas, keď dnes nič neplánujem. No a je to tu. Stále niečo nečakané prišlo. Takže teraz, keď dostanem „rozkaz“, hneď ho vykonám a zjednoduší mi to deň a hlavne nemusím stresovať a byť zbytočne nervózna. Je to krásny pocit, niekedy je to až trošku vtipné, ale magické. ❤️

Ďakujeme veľmi pekne Lenke!!!

Ako sa môžem naučiť bielu mágiu?

Podmienky učenia sa mágie

Vo všeobecnosti: Na začiatku existujú dva predpoklady, ktoré majú zásadný význam: Prvým je ochota a otvorenosť preskúmavať paradigmy/vzory správania sa naučené výchovou a/alebo autoritami, spochybňovať ich a ak je to potrebné, ich modifikovať alebo dokonca úplne odhodiť. 

Druhým je pevná vôľa (duchovná, psychická a telesná), pretože ani na tejto "magickej ceste" nemusí ísť všetko hladko. Opak je pravdou: Je potrebná odvaha a schopnosť relativizovať realitu, aby ste ju v prípade potreby vedeli transformovať.

Každodenné cvičenia s meditáciami ducha pre viac pozornosti, duše pre viac pokoja a rovnováhy a tela pre viac uvoľnenia sú taktiež predpokladmi, ako aj čítanie kníh, ktoré sú pre cestu žiaka bielej mágie nevyhnutné a umožňujú položiť prvé teoretické základy magickej myšlienkovej budovy. Prostredníctvom pozornosti ducha sa zaostrujú vaše zmysly a učíte sa lepšie spoznať seba a svoje vlastné impulzy. Prostredníctvom pokoja sa naučíte odhadnúť bez emócií a predpojatého hodnotenia všetky fenomény, ktoré vás postretnú na magickej cestičke, a budete ich vedieť konštruktívne využiť.

Prostredníctvom telesného uvoľnenia sa naučíte lepšie ovládať svoje telo a odstrániť blokády, ktoré vám inak len zavadzajú. Všetky tieto 3 faktory na seba vzájomne pôsobia a patria k trom princípom tejto cesty k bielej mágii.

Finančná odmena voči učiteľovi je druhoradá. Investícia času a energie je vzájomná a mala by byť vyrovnaná z obidvoch strán. Po tomto čase „prípravy“ bude s vami učiteľ viesť rozhovory a aj prostredníctvom otázok vás bude skúšať, či ste pre „Učenie sa bielej mágie“ vhodným adeptom.

Spoznať sám seba znamená preskúmať aj svoje podvedomie a svoje minulé životy a karmu. To je možné dosiahnuť prostredníctvom hlbokých meditácii a astrálnych ciest. Žiaci sú vyberaný tak, že sa zameriavame na kvalitu, a nie na kvantitu. Magický výcvik trvá niekoľko rokov a u každého je vedený celkom individuálnym spôsobom.

TU nájdete informácie o tom, ako v mágii chápeme boha.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar