Ako sa naučiť bielu mágiu

Rituály bielej mágie & Tipy & Triky

Odkiaľ pochádzajú tvoje myšlienky?
Sú tvoje myšlienky naozaj tvojimi myšlienkami?
Sú ti tvoje myšlienky užitočné?
Dokážeš svoje myšlienky kontrolovať & zastaviť?

Neviditeľný ľudský svet je podobný moru.
Je v ňom veľmi veľa života, ale človek je taký nevedomý, že to nevidí.
Mudrc sa líši od obyčajného človeka tým, že vidí to, čo nevidí obyčajný človek.
A strážca znalostí sa líši od mudrca tým, že on ovláda to, čo vidí len mudrc.
- Všemocnosť, Bereke

Biela mágia Logo

Ako sa naučiť bielu mágiu

Skutočný majster musí použiť diabla (rozumej svoju myseľ, intelekt a myšlienky) ako koňa a docválať na ňom k bránam večnosti. Blázon nosí tohto koňa na chrbte až do svojej smrti.

Keď hovorím o bielej mágii, mám na mysli umenie a vedu o výbere vnútornej reality a o zámernej pozitívnej zmene sveta.
Je to umelecké remeslo. Je to práca na sebe samom. Je to skrotenie myšlienok, pocitov a energetických prúdov vo vnútri. Je to vnútorné remeslo, životný štýl.

Keď hovorím o bielej mágii, myslím tým vytvorenie novej, jedinečnej vnútornej architektúry dôvery, lásky a vďačnosti. Okrem toho mám na mysli schopnosť pozitívne „okúzliť" ľudí a zároveň im poskytnúť neobyčajný, dlhotrvajúci okamih lásky a bezmyšlienkovosti.

Sme tu preto, aby sme sa duchovne rozvíjali. Našou úlohou je vrátiť sa k Bohu ako vyvinutí anjeli. Ale musíme vyhrať náš vnútorný boj medzi zlom (živočíšne myšlienkové štruktúry a deštruktívne vnútorné programy) a dobrom (hlboký zdroj lásky a vďačnosti).

Filozofiou Bielej mágie je, že všetko vo vesmíre pochádza z transcendentálnej sily. Inak povedané z jedinej najvyššej sily, ktorá presahuje zmyslové a rozumové chápanie, a je preto vnímaná ako nadprirodzená sila. Biela mágia dáva ľuďom schopnosť vplývať na túto silu. Naša duša je z inej „božskej“ dimenzie a iba naše telo (nástroj) je hmotné. Ak nebudeme konať a reagovať podľa pravidiel materiálneho matrixu (systému), ale sa dokážeme dostať nad myšlienky, môžeme túto silu pozitívne ovplyvňovať. Je to spojené s hlbším pochopením toho, čo, prečo a ako existuje. Prečo sa ľudia alebo zvieratá riadia (správajú) podľa určitých šablón (programov) a ako sa z tohto matrixu (systému) dostať von... Z pohľadu mágie je svet na všetkých úrovniach reality neoddeliteľne prepojený do jedinej nesmierne veľkej a mnohoúrovňovej energetickej siete energie a vedomia. To vysvetľuje, prečo sa niečo môže diať na jednom mieste, zdanlivo nesúvisiacom s iným miestom, kde bola cielene nazhromaždená energia a cez magický zásah odoslaná na ono žiadané miesto.

Mágia predpokladá, že za celým stvorením sa skrýva inteligencia (Boh), ktorá riadi všetok vývoj a celý život. Všetko má vedomie: kamene, rastliny, zvieratá... a v stave tranzu a hlbokej meditácie môže človek dôjsť k zdroju stvorenia, a tak ovplyvňovať svoj osud a pozitívne ovplyvniť samého seba a svoje okolie.

Náhody neexistujú. Keď sa pýtame: "Prečo človek myslí, hovorí alebo koná tak či onak, dostávame sa k dvom základným pocitom: strachu a láske." Náš duchovný vývoj rozhoduje o tom, čo si vyberieme. Odpoveď na otázky: "Kto som a prečo som tu?" rozhoduje o tom, či si vyberieme strach alebo lásku.

Biela mágia je vlastne usmerňovanie energie v pozitívnom zmysle. Pod pozitívnym zmyslom sa chápe v prvom rade vývoj vlastnej duše! My ako ľudia máme v sebe časť antihmoty, ktorú môžeme opísať ako Božskú Dušu. Biela mágia znamená spojenie vlastnej osobnosti s touto božskou dušou! Rovnováha, ktorú narušili negatívne ľudské alebo démonické (materialistické, egoistické) vplyvy, sa musí obnoviť. Biela mágia znamená v božskom ponímaní chrániť jeden druhého, ale i seba samého, pred vplyvmi čiernej mágie.

V bielej mágii sa pracuje nielen s analógiami a koncentráciou pozornosti, ale aj s duchmi, božstvami a živými energiami, ktoré je možné vyvolať a ovládať. Biela mágia je preto označovaná ako "biela", lebo poslaním bielej mágie je vždy docieliť zlepšenie situácie a prinášať "dobro". Samozrejme čo je dobré alebo zlé, je veľmi relatívne. To, čo bolo pred 500 rokmi považované za dobré, môže byť dnes absurdné a zlé. Aj zvyky v jednotlivých kultúrach môžu byť úplne protichodné. To, čo je v napríklad v Číne vnímané a označované ako dobré, je na Slovensku nepredstaviteľné a neprijateľné. Z tohoto uhla pohľadu je, a tiež zostáva, „biela mágia“ polemickou a diskutabilnou. Naše svedomie je nám tu dobrou pomocou!

Čím viac máte pod kontrolou svoje vlastné ego a myšlienky, tým väčší vplyv budete mať na matrix (systém), v ktorom žijeme. Mág vie, že všetko, na čo sa pozeráme, je umelý svet, matrix (systém). Naše ego a myšlienky sú súčasťou matrixu (systému), preto je taká dôležitá kontrola ega, tela a myšlienok! Tu odporúčame ísť hlboko do meditácie. Po zvládnutí základných cvičení odporúčame našu meditáciu Ochranná meditácia: 4 anjeli. ↓


Kruh Logo Divider

Vypočuj si Ochrannú meditáciu 4 anjeli a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoju pohodu, radosť a sebapoznanie!

Ochrannú meditáciu 4 anjeli je možné robiť 3 rôznymi spôsobmi.

 • Ak je niekto unavený alebo prepracovaný, tak ju jednoducho len počúva a nechá ju na seba pôsobiť.
 • Ak má niekto dostatok energie, robí ju aktívne a postupuje podľa dychových cvičení a pokynov tak, ako sa hovorí v meditácii.
 • Ak sa pri jednej z bytostí objaví dôležitá informácia z podvedomia, venujte tejto bytosti viac času a nepokračujte aktívne v ďalších cvičeniach, zaoberajte sa len bytosťou, pri ktorej cítite silnú emóciu.

Pokiaľ sa nachádzame vo vnútornej rovnováhe, v láske, dôvere a vďačnosti, negatívne sily nám nemôžu ublížiť. Systém (matrix) to vie a bude sa preto snažiť podrobiť nás rôznym negatívnym myšlienkovým prúdom, ako sú strach, egoizmus, chamtivosť a pochybnosti. Dôležité je pochopiť, ako negatívne sily fungujú a ako sa proti nim chrániť a v tom nám samozrejme pomáhajú aj anjeli.

Ale pozor! Mnohí hovoria, že pri meditácii nič necítia, ale keď meditujú, tak k nim prichádzajú rôzne negatívne myšlienky! Presne to je ono! Myšlienka typu: „Rob niečo zmysluplnejšie...“ a podobne pochádza od pravej bytosti! Myšlienka: "Nedokážem to... je to príliš komplikované... od zadnej bytosti! Myšlienka: "K ničomu to nevedie..." od ľavej bytosti. A tak ďalej...

Šuškovité teliesko (epifýza)

Tretie oko - šiesta čakra (ádžňáčakra)

Šuškovité teliesko, epifýza alebo vo východných kultúrach známa aj ako tretie oko, je v skutočnosti zdrojom nadprirodzených a magických síl. Táto šiesta čakra, alebo lepšie povedané šuškovité teliesko je orgánom jasnovidectva a kontroly vyšších energií. Schopnosť transformovať svoju sexuálnu energiu slúži na akumuláciu psychickej energie. V dávnych dobách v Indii, v ktorých mali ľudia tieto znalosti, hľadali žiaci rôznych guru, keď bolo telo ich guru spálené, zvyšky šuškovitého telieska. Na základe jeho veľkosti mohli vidieť, ako duchovne rozvinutý bol príslušný človek (guru). Šuškovité teliesko alebo epifýza váži obvykle 0,15 gramu. Ak je však niekto duchovne málo rozvinutý, tak v takom prípade môže šuškovité teliesko vážiť len 0,0025 gramu. U vysoko rozvinutých ľudí môže vážiť až 0,45 gramu. Šuškovité teliesko sa vyvíja a zosilňuje až do prebudenia sexuálnej energie. Ak sa osoba už potom ďalej duchovne nerozvíja a nepracuje na sebe, tak veľkosť šuškovitého telieska zostáva zachovaná. Ak sa niekto duchovne ďalej rozvíja a akumuluje svoju psychickú energiu, tak môže šuškovité teliesko ešte ďalej rásť. 

Existuje legenda o Gilgamešovi, ktorý od svojho gurua, svojho duchovného učiteľa získal znalosti o tom, ako meditovať a ísť hlbšie do seba samého. Naučil sa rôzne meditačné techniky, okrem iných aj meditáciu s lotosovým kvetom a meditáciu so 4 elementmi a vďaka čomu získal veľa rôznych informácií a veľa poznatkov. Šuškovité teliesko alebo epifýza majú ale aj dvoch strážcov prahu. Jeden sa objavuje vo forme hada a druhý vo forme vševidiaceho oka. Iba ten, kto opustil svoju živočíšnu podstatu, iba ten, kto dokáže kontrolovať svoje myšlienky a pocity, môže prejsť cez týchto strážcov prahu. Gilgameš nedokázal úplne opustiť a skrotiť svoju živočíšnu podstatu. Preto nedosiahol osvietenie a status bódhisattvu. Z tohto dôvodu sa Gilgameš nestal nesmrteľným.

Nesmrteľnosť existuje len v duchovnom svete. Počas svojho života musíte spojiť svoju vlastnú osobnosť so svojou božskou dušou, aby ste sa stali bódhisattvom. Takíto ľudia neprichádzajú na tento svet preto, lebo musia, ale preto, že to sami chcú.

Robia to zo súcitu, aby pomohli ľuďom a bytostiam ďalej sa rozvíjať. Nie sú viazaní na čas. V šuškovitom teliesku je zaznamenané všetko, čo ste urobili a čo ste si mysleli tak v tomto, ako aj v minulých životoch. Existujú tiež večné, nesmrteľné zámery, takže nejde iba o to, čo ste urobili a mysleli, ale aj prečo. Je to uložené v nás. Takže to nemôžeme oklamať. Ak sa to pokúsite oklamať pomocou rituálov alebo niečím podobným, a nie ste dostatočne duchovne rozvinutí, zošaliete. V najlepšom prípade dostanete psychickú chorobu a skončíte na psychiatrickej klinike. Preto je nesmierne dôležité pochopiť, že techniky ako meditácia, modlitba alebo magické rituály by sa nemali vykonávať bez úprimných duchovných zámerov.

Ak to však napriek tomu urobíte, budete sklamaní, pretože sa nestane nič z toho, čo si želáte. Ale ak robíte tieto veci so srdcom, s čistým úmyslom duchovne sa ďalej rozvíjať, môžete nadobudnúť rôzne sily. Tieto veci prichádzajú iba ako vedľajšia záležitosť a sú tu preto, aby sme mali viac príležitostí. Aby sme mohli viac pomáhať ľuďom, zvieratám, prírode a všeobecne našej Zemi. Ak ich použijete nesprávne, padnete veľmi hlboko. Strážcov prahu nemôžeme oklamať, pretože majú prístup k našim zámerom. V hypotalame existujú programy, živočíšne programy a šuškovité teliesko sa otvorí len vtedy, keď sa otvoríme duchovnému programu.

Tým sa staneme duchovným človekom. Duchovný človek neznamená, že si musíte nechať všetko ľúbiť alebo, keď sa stane niečo negatívne, že budete držať zatvorené ústa a nič nepoviete. Epifýza zosilňuje buď naše negatívne alebo pozitívne programy.

Ak chcete dosiahnuť šuškovité teliesko, musíte sa vzdať svojich živočíšnych (egoistických) programov. Tieto programy sa často označujú ako drak. Ak ste teda skrotili svojho vnútorného draka, môžete otvoriť dvere do vyššieho sveta.

Najdôležitejšie je prekonať svoje vnútorné strachy. Musíme pochopiť a prehĺbiť tieto 3 veci.
LÁSKU, lásku k sebe samému a lásku k Bohu, a teda k celému životu.
VĎAČNOSŤ, vďačnosť za božskú silu, vďačnosť za Matku Zem a vďačnosť za vyššie bytosti.
DÔVERU, dôverujem Bohu, ktorý ma vedie, dôverujem guruovi, ktorý ma vedie. Dôverujem Matke Zemi, ktorá ma vyživuje.

Toto vnútorné nastavenie musí byť nasledované aj vonkajším nastavením alebo vonkajšou cestou.

 • 1. Tou je CESTA MÚDROSTI, musím sa stále ďalej rozvíjať, psychicky, fyzicky a intelektuálne. Ak chcem pochopiť Boha a ak nechcem byť sužovaný negatívnymi silami, musím sa rozvíjať. Preto sa negatívne sily ešte aj v dnešnej dobe snažia zastaviť tok informácií. Chcú nás presvedčiť, že nepotrebujeme žiadnu školu, žiadne vedomosti okrem poznatkov z určitých kníh. Čím viac toho viete, tým viac ste chránení pred negatívnymi silami.

 • 2. Cesta DISCIPLÍNY, navonok musíte mať rovnako veľkú disciplínu, akú máte vnútorne. Musíte zastaviť tieto negatívne programy železnou disciplínou. Nebojujte s negatívnymi myšlienkami, ale prostredníctvom svojej pozornosti nájdite znovu cestu k pozitívnym programom.
  Niečo také ako „moje myšlienky“ neexistuje. Náš mozog je ako rádio a ak sa oň nebudeme starať, skončí na smetisku. Musíme sa preto starať o to, aby sme náš mozog udržiavali vždy na správnych frekvenciách. Potrebujete mať disciplínu v modlitbe, meditácii a pri čítaní svätých písiem, kníh a literatúry.

 • 3. Cesta SÚCITU, iba vtedy, ak niečo robím s pocitom, že to robím pre druhých, budem môcť zlepšiť aj svoj duchovný život. Čo to znamená, je vždy individuálne. Niekto píše knihy, niekto robí hudbu, niekto maľuje a kreslí, niekto podniká a pomáha druhým niečo dosiahnuť, niekto vstúpi do politiky, niekto sa stará o starých ľudí a niekto je vedcom, ktorý sa snaží zistiť pravdu. Každý má svoju vlastnú cestu a každý je individuálnym vyjadrením božskej lásky. Každá snehová vločka je iná, tiež každá cesta je navonok iná, každý z nás má iný talent a tieto talenty by ste mali dať do služby života.

Ak budete neustále nasledovať tieto 3 vnútorné a vonkajšie cesty, šuškovité teliesko sa otvorí a budete môcť prejsť dverami do iného sveta. To je cesta mága!

Viac o tom nájdete v knihách: Ezoosmóza a Vtáci a kameň.

Dokonalosť sa nachádza vo všetkom! Tvoje slová sa ťažko počúvajú. Poviem ti však toto: Dokonalosť sa nachádza vo všetkom. Usilujte sa ju vidieť. To je zmena vedomia, o ktorej rozprávam. Nepotrebujte nič. Želajte si všetko! Rozhodnite sa pre to, čo príde. Preciťujte svoje pocity. Vychutnajte si plač. Vychutnajte si smiech. Uctievajte svoju pravdu. A keď všetky pocity odznejú... Zachovajte pokoj. A vedzte, že Ja som Boh.
Povedané inými slovami:
Vnímajte posvätnosť okamihu uprostred najväčšieho nešťastia! Aj vtedy, keď zomierate s guľkou v hrudi, ba dokonca i vtedy, keď vás hromadne znásilňujú. Teraz to znie ako niečo nemožné. Keď sa však priblížite k úrovni Božského vedomia, dokážete to. Samozrejme, že to nemusíte robiť. Záleží na tom, ako si želáte ten konkrétny okamih prežívať. V okamihu najväčšieho nešťastia si musíte utíšiť myseľ a ponoriť sa do hĺbky svojej duše.
Automaticky to robíte vtedy, keď nad ňou nemáte žiadnu kontrolu.
Rozprávali ste sa niekedy s človekom, ktorý autom zišiel z mosta? Alebo sa díval do ústia zbrane? Alebo sa takmer utopil? Často vám takíto ľudia povedia, že v tom okamihu sa čas celkom spomalil, ovládol ich zvláštny pokoj a odrazu necítili žiaden strach.
"Nebojte sa, lebo Ja som s vami!" Presne to majú moje "poetické" slová povedať človeku, ktorý čelí nešťastiu...
Vo vašej najtemnejšej hodine Ja budem vaším svetlom. Vo vašom najčernejšom okamihu Ja budem vašou útechou. Vo vašom najnáročnejšom životnom období Ja budem vašou silou. A preto... majte vieru!
Lebo Ja som váš pastier; privediem vás na zelené pastviny; privediem vás k tichým vodám. Vzkriesim vašu dušu a budem vás viesť cestou správnosti v Mojom mene.
A áno, nebudete sa báť zlého, hoc by ste šli temným údolím.
Môj prút a moja palica vám budú útechou.
Prestieram vám stôl pred očami vašich protivníkov. Lejem vám olej na hlavu a kalich vám napĺňam až po okraj. Dobrota a súcit vás budú isto sprevádzať po všetky dni vášho života a vy budete prebývať v Mojom dome a v Mojom srdci, navždy.
Neale Donald Walsch: Rozhovory s Bohom, Kniha 1-3, Kniha druhá: Spoločnosť a zmena vedomia, koniec 11 kapitoly.

Biela mágia

Ako dosiahnuť svoj cieľ

Povedzme si na rovinu: Každá ľudská bytosť je mágom, pretože každý z nás si priťahuje takú realitu, iným slovom skutočnosť, na ktorú zameriava svoju pozornosť. Pozornosť a vedomie sú energie. Táto téma je veľmi dobre vysvetlená v knihách:

Esther a Jerry Hicks — Peniaze a zákon príťažlivosti: ako si pritiahnuť zdravie, bohatstvo a šťastie
Neale Donald Walsch - Rozhovory s Bohom I. a Šťastnejší než Boh
Rhonda Byrne - Sila

To, na čo dnes myslíš, tým sa zajtra staneš.

Arnold Schwarzenegger je veľmi dobrým príkladom toho, o čom hovoríme. Keď mal 16 rokov, už vedel, že jedného dňa vyhrá súťaž Mr. Olympia. Mal úplne jasno v tom, že bude hrať vo filmoch. Ale aj to, že neskôr bude pomáhať ľuďom ako politik. Jeho predstava bola zreteľná a neustále pracoval na dosiahnutí svojich cieľov. Raz povedal: „Mal som veľmi veľké ciele. Ale nenávidel by som sa, keby som si povedal, že to nedokážem.“ Možno aj vy máte obdobný talent a ste rovnako bystrí. Nazrite do svojho vnútra, aby ste zistili, prečo ste tu? Čo chcete, a ako by ste to mohli dosiahnuť? A potom môžete každý deň, každú minútu vášho života zasvätiť tomu, aby ste naplnili svoj osud!

Neustále učenie je ďalšou dôležitou vlastnosťou pre všetky veľké osobnosti. Arnold Schwarzenegger alebo Bruce Lee, sa ustavične učili. Hlavne od ľudí, ktorí boli v ich povolaní lepší ako oni sami. Neskôr si uvedomili, že je prospešné učiť sa aj od ľudí s menej rozvinutými schopnosťami.

Napriek tomu, že Bruce Lee bol jedným z najlepších športovcov v oblasti bojových umení, nehanbil sa priučiť novej technike, ktorú nepoznal, od jedného čínskeho chlapčeka.

Svätec sa vie učiť dokonca aj od hlupáka, hlúpy človek sa však nedokáže naučiť nič ani od svätca.


Táto téma je veľmi dobre spracovaná v knihe od Shunryu Suzuki: Zenová myseľ, myseľ začiatočníka.

Biela mágia však zachádza oveľa hlbšie. Zaoberá sa pojmami, ako sú karma, čakry a božstvá. Karma je princíp akcie a reakcie na duchovnej úrovni. Zákon akcie a reakcie hovorí, že každá akcia (sila) okamžite spôsobuje rovnocennú reakciu (protichodnú silu), ktorá sa vracia späť k iniciátorovi akcie. Tento zákon platí nielen vo fyzike, ale aj v úplne všeobecnej rovine bytia. To, čo dávame, sa nám vráti späť v inom čase. Mág musí byť schopný zistiť, prečo sa v živote niektoré veci dejú „z hľadiska karmy“. Malý príklad: niekto sa narodí s istým telesným postihnutím. Je to preto, že v predošlom živote tento človek spôsobil niekomu inému telesnú ujmu.

Biela mágia je komunikácia s driemajúcimi silami v nás. Sú „tajné" a na prvý pohľad nespozorovateľné. Pri praktizovaní mágie by ste sa vždy mali ponoriť do svojho vnútra! A tam sa stretnúť s týmito silami. Pri vchádzaní do svojho vnútra prestávame byť bdelí v pravom zmysle slova. Pozor, nejde tu ale o spánok! Takže úspešný biely mág pracuje so svojimi driemajúcimi silami, avšak nespí. Práve tu je dôležité vyjasniť si, prečo vlastne potrebujeme spánok a ako to súvisí s mágiou.

Mág potrebuje byť svieži a silný. S tým úzko súvisí aj dĺžka doby využívaná pre spánok a fyzickú regeneráciu. Dobrému mágovi stačí na plnohodnotnú regeneráciu len niekoľko málo hodín spánku. Aj Albert Einstein, hoci nebol mág, ale vedec, bol jeden z tých, ktorým stačilo len pár hodín spánku. Na druhej strane, niekto môže spať aj desať hodín denne, a stále sa cíti unavený. Pozor, môže to byť aj skrytý signál, že niečo nie je v poriadku. Vtedy radšej magické rituály vynechajte.

Biela mágia

Oltár a rituály


Oltár je miesto určené na pravidelné meditácie a modlitby. Je to váš osobný svätostánok. Najlepšie je, ak si na vykonávanie magických úkonov vyhradíte osobitnú miestnosť. Ak často vykonávate rituály vonku, oltár môže byť aj prenosný. Urobte si ho podľa vlastného cítenia. Odporúčame, aby ste na oltár umiestnili bielu sviečku, pentagram zobrazený v kruhu alebo kríž. Vhodná je aj soška Buddhu alebo Šivu. Oltár, na ktorom budete vykonávať svoje magické rituály, sa časom stane silným magicky nabitým miestom. Čím viac magických rituálov budete na oltári vykonávať, tým silnejšie a mocnejšie miesto to bude. Preto dávajte pozor na to, aké aromatické látky používate. Vždy používajte len čisté prírodné esencie, nie syntetické. Ako mág by ste vždy mali mať kadidlo, santalové drevo a kadidelnicu s uhlíkom! Ďalej je vhodné mať na oltári rituálny nôž a magickú paličku (voodoo paličku). Používajú sa na privolávanie a odvolávanie božstiev a duchov, na vytvorenie magického kruhu a za účelom vlastnej ochrany pred astrálnymi démonmi.

Je dôležité pochopiť, že každý je iný a rituál a oltár by mali mágovi pomôcť spojiť sa s duchovným svetom a dostať sa do zmeneného stavu vedomia. Stav, keď je človek mimo čas a priestor, v iných astrálnych dimenziách, kde sú dôvody, energie a informácie, ktoré sú príčinami toho, čomu tu hovoríme „realita“. Preto je meditácia taká dôležitá. Najdôležitejším nástrojom a pomôckou pre mága je mág sám a jeho úroveň duchovného rozvoja.

Nič také ako „moje myšlienky“ alebo moja „vôľa“ neexistuje! Môžeme si slobodne vybrať medzi „Božou vôľou“ a myšlienkami a „materiálnou vôľou“ a myšlienkami! Naše telo a myšlienky sú len našimi nástrojmi, ktoré buď ovládame my, alebo oni ovládajú nás! Každý, kto to rozpoznal, sa vydal na cestu bielej mágie.

Anjel a diabol v nás

Krátky príbeh

V mojom vnútri je anjel a diabol.
Ten, komu venujem viac pozornosti a emócií, je silnejší a vyhráva.
Anjel je láska, diabol je strach.
Anjel je inšpirácia, diabol je nepokoj a lenivosť.
Anjel je dôvera, diabol je zúfalstvo.
Anjel je život, diabol je smrť.
Anjel je láska a večnosť, diabol je hlad a dočasná existencia.
Anjel je pokojná a veľkorysá bytosť duchovného sveta, plná života a rozdávajúca lásku;
Diabol je hladný bezduchý program, ktorý vampirizuje a zabíja človeka.
Anjel je slobodný, diabol je otrok.
Anjel je jednota v mnohosti, túžba po jednote,
Diabol je nutkaním rozdeľovať a panovať.
Ak si mylne myslím, že som telo a myseľ, podporujem diabla. Ale moje telo, myšlienky a pocity sú len mojimi nástrojmi, ktoré môžem používať na obmedzený čas.
Ja som pozorovateľom pozorovateľa, ja som láska, vďačnosť a dôvera.
Sústreď sa na lásku a never svojim myšlienkam.
Sú ti tvoje myšlienky užitočné?
Pochádzajú od anjela alebo diabla?

Zmenené stavy vedomia

Tranz

Zmenený stav vedomia je kľúčom k magickým schopnostiam. Pravidelné meditácie nám pomáhajú dosiahnuť absolútny vnútorný meditatívny stav, nazývaný aj bod nula alebo božský bod. Vtedy je jedna časť našej pozornosti zameraná do nášho vnútra, a dokážeme okamžite rozpoznať negatívne myšlienkové vzorce, ktoré nám bránia byť šťastnými. S plnou pozornosťou rozoznávame strach a napätie. Ihneď ich môžeme transformovať a obnoviť našu vnútornú rovnováhu. Čím hlbšie sa v meditácii dostaneme, tým intenzívnejší je náš bezmyšlienkový stav, ktorý nám umožňuje zažiť aj astrálne cestovanie.

Náš pokrok môžeme merať na základe toho, ako dlho trvá náš bezmyšlienkový stav a z neho vyplývajúci pocit šťastia. Aj veľmi krátke okamihy týchto skúseností nám pomáhajú zostať v kritických situáciách v rovnováhe a vnútornom pokoji. Napríklad smrť našich blízkych, choroba, nedostatok peňazí… sú práve istými našimi skúškami. Ak ich zvládame, sme pripravení na vyšší stupeň meditácie! Práve v tejto fáze je dôležitá aj pozícia, v ktorej meditujeme. Čím viac sa v meditácii dostávame hlbšie, tým viac strácame kontrolu nad naším telom. To je dôvod, prečo by sme mali meditovať v poloľahu v kresle, v ľahu na chrbte alebo v lotosovej pozícii. Ako sa dá postupovať pri meditácii čoraz hlbšie a ďalej si môžete overiť tu:

1. Prvý hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, kde bývame mimovoľne počas spánku pri snívaní!

2. Druhý hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, kde bývame mimovoľne počas hlbokého spánku.

3. Tretí hlbší stupeň: V meditácii sa vedome dostaneme do dimenzie, v ktorej prebývajú mŕtvi ľudia. Bez toho, aby sme zomreli, a môžeme sa slobodne vrátiť naspäť do svojej reality.

Ako môžeme dosiahnuť tento stav? Akumulovaním subtílnej energie. Na túto tému vám odporúčame prečítať si knižku: Sexuálna sila a joga od Elisabeth Haich!

Magický stav je vyšším stupňom tzv. magického tranzu.

Každý by mal robiť to, čo podľa svojho najhlbšieho poznania o sebe samom považuje za správne. Všetko, čo je súčasťou tohto sveta má vedomie a všetko je navzájom prepojené.

Technika na nahliadnutie do minulého života

Ak chcete nahliadnuť do niektorého zo svojich minulých životov, vyskúšajte túto techniku. Sadnite si približne 1 meter - 90 cm pred zrkadlo. Chrbát musí byť vystretý a nohy máte v 90 stupňovom uhle. Pred sebou máte zapálenú jednu bielu sviečku. Zaobstarajte si zrkadlo v takej veľkosti, aby ste sa v ňom videli aj trošku nad hlavou a trošku pod kolenami. Presne do polovice zrkadla umiestnite bielu sviečku. Môžete použiť podstavec alebo niečo, na čo ju položíte.

Plameň sviečky musí byť vo výške solárneho pletenca a pri vykonávaní techniky nepoužívate žiadny iný zdroj svetla. V zrkadle pozeráte sami sebe do očí a pritom periférne sledujete svoj solárny pletenec. Úplná tma a človek musí mať schopnosť sa úplne utíšiť a byť pozorovateľ pozorovateľa, na to, aby nedochádzalo ku skresleniu.

Upozornenie: Nie každý obraz, ktorý pri tejto technike uvidíte musí byť automaticky váš minulý život!

Narodíme a znovuzrodíme sa nespočetne veľakrát. - Buddha

Technika na nahliadnutie do minulého života

Technika nácviku astrálnych ciest

Táto starodávna technika je vhodná len pre ľudí, ktorí pravidelne meditujú už dlhší čas. Dbajte na to, že nie je vhodná pre ľudí, ktorí nie sú dostatočne stabilní. Dôležitá je tu presnosť a precíznosť. Okrem nácviku astrálnych ciest sa pri nej naučíme pracovať aj so svojím vedomím a pochopíme, čo vedomie je. Naučíme sa správne pracovať so svojou pozornosťou a vedome ju riadiť. Technika má niekoľko častí a teraz si popíšeme prvú z nich.

Techniku odporúčame robiť iba jedenkrát denne, najlepšie pred spaním. Postup je veľmi jednoduchý, ale vyžaduje si presnosť a sústredenie sa. Prvá časť:

 • Sadni si na posteľ alebo akúkoľvek inú podložku. Zaujmi pozíciu lotosového sedu, polovičného lotosového sedu alebo iba spusti nohy z postele dole. Ubezpeč sa, že sedíš pohodlne, inak môžeš začať pociťovať bolesť v chrbte alebo inej časti tela. Najlepším spôsobom je oprieť sa o niečo. Uvoľni sa a zatvor svoje oči. Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychuj sa pomaly nosom a vydychuj pomaly ústami. V pozícii lotosového alebo polovičného lotosového sedu sú ruky položené na kolenách dlaňami smerom nahor. Ak sú nohy spustené z postele dole, tak ruky sú položené na stehnách rovnako dlaňami smerom nahor.

 • Dýchaj pomaly a uvoľnene. Odporúča sa dýchať bránicovým (brušným) dýchaním. Teraz zameraj pozornosť na svoje telo. Pomaly precíť svoje prsty, dlane a celé ruky. Uvedom si ako sa uvoľňujú. Precíť svoje nohy, stehná, kolená, lýtka a celé chodidlá. Potom začni preciťovať svoj chrbát a hrudník. Postupne choď ku krku a k hlave. Uvoľni ich. Keď si všetko precítil a uvoľnil, chvíľku vnímaj svoj uvoľnený stav. Medituj približne 15 minút alebo tak dlho, ako to budeš cítiť.

 • Na konci meditácie sa snaž vyvolať teplo najskôr v jednej ruke a potom v druhej ruke. Začína sa väčšinou dominantnou rukou. Ak je niekto pravák, tak pravou, ak je ľavák, tak ľavou. Precíť toto teplo najskôr v jednej a následne v druhej ruke. Teplo musíš skutočne fyzicky cítiť. Ide tu o zmyslové vnímanie. Nemôže to byť iba tvoja predstava. Akonáhle začneš v danej ruke cítiť teplo, pomaly tento pocit stlm a začni ho vyvolávať v druhej ruke. Ešte raz precíť celé svoje telo a znovu vyvolaj teplo najskôr v jednej a potom v druhej ruke.

 • Potom si ľahni spať do vodorovnej polohy. Najlepšie je ležať na chrbte, ale v podstate je jedno, akú polohu tela si zvolíš. Si uvoľnený a pokojný. Dýchaš stále brušným dýchaním. Teraz sa snaž opäť precítiť svoju dominantnú ruku. Snaž sa v nej vyvolať teplo, potom tento pocit tepla stlm a vyvolaj teplo v druhej ruke a zase ho stlm. Po precítení dýchaj stále rovnomerne a plynule. Teraz si predstav sám seba, ako sa zdvíhaš a sedíš v tej istej polohe ako pri meditácii nad sebou. Precíť sám seba ako sedíš. Vcíť sa do toho, ako si sedel predtým bez toho, aby si zmenil svoju polohu. Stále ležíš, ale preciťuješ, ako sedíš. Presne tak, ako keby si naozaj sedel. Opäť pripomíname, že tu nejde o predstavu, ale o skutočné precítenie. Zopakuj celý postup ešte raz. Najskôr precíť teplo v jednej ruke, potom v druhej, a upokoj sa. Opäť precíť sám seba, ako ležíš. Ďalej môžeš kľudne zaspať.

Viac o tejto technike sa dozviete vo videu: Krok k dokonalosti.

Odkiaľ prichádzajú podnety a myšlienky?

Až keď si adept uvedomí, odkiaľ prichádzajú podnety, ktoré cíti vo svojom vnútri, je pripravený na skutočnú duchovnú cestu bielej mágie. Biela mágia nie je hra, ktorú budeme v jeden deň hrať, a na druhý deň sa rozhodneme, že prestaneme. Biela mágia je nástroj, podobne ako jadrová energia. Pri správnom používaní nám môže dávať svetlo na svietenie. Ak sa použije nesprávne, môže byť ničivá. Príbehy o Atlantíde hovoria o veľkej civilizácii, ktorá bola zničená škodlivými experimentami čiernych mágov. Myšlienky k nám prichádzajú z piatich rôznych zdrojov:

 • Boh a jeho poslovia (anjeli, duchovní učitelia) a naša duša. Tento zdroj je absolútne pozitívny. Z neho prichádza láska, veľké inšpirácie a tiež diela v podobe kníh alebo umeleckých výtvorov. Tu čerpajú inšpiráciu mnohí umelci a vedci, a tiež ľudia, ktorí robia niečo pozitívne pre ostatných, ako napríklad: Matka Tereza, Albert Einstein alebo Leonardo da Vinci a mnohí ďalší.
 • Naše vlastné ego. Náš skreslený obraz o tom, kto sme. Predstava, že sme iba toto telo, tieto pocity a myšlienky. Pritom svoj pôvod majú v duši, a tá je nesmrteľná! Tento zdroj nám často prináša pocity strachu a stres.
 • Naše okolie. Sem patrí všetko, čo si prečítame, rádio, televízia, priatelia, škola, práca a reklama. Tento zdroj môže byť dobrý, ale aj zlý. Veľa závisí od toho, akých priateľov máme, čo čítame, aké televízne programy sledujeme.
 • Diabol, Satan, Kanduk a jeho poslovia. Tento zdroj môže spôsobovať bezdôvodnú depresiu, paniku, hnev, nenásytnosť, žiadostivosť a agresivitu. Je absolútne negatívny.
 • Iní duchovia, ktorí môžu byť pozitívni alebo negatívni. Je nespočetné množstvo duchov, a preto sa nemôžeme zmieniť o všetkých. Iba komunikácia s nimi pomôže ujasniť, prečo vás tieto bytosti kontaktovali. Môžu mať dobré, ale aj zlé úmysly, rovnako ako aj ľudia.

Biela mágia: Adept sa musí naozaj veľa učiť. Dôležité je uvedomiť si, že určité schopnosti a sily prichádzajú od Boha v pravý čas. To znamená vtedy, keď je človek na to pripravený. Má v sebe dostatočnú hĺbku, čisté srdce a dokáže načúvať tomu, čo mu je hovorené. Svätý Peter získal svoje sily a schopnosti, keď porozumel týmto slovám: „A ja ti hovorím, ty si Peter, silný ako skala. A na tejto skale postavím svoju Cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského: čo zviažeš na Zemi, bude zviazané v Nebi. A čo rozviažeš na Zemi, bude rozviazané v Nebi.”

Ak človek používa sily správnym spôsobom, stávajú sa silami magickými. V každom ďalšom živote sú čoraz mocnejšie. Ale: ak sú tieto sily zneužívané, stávajú sa čoraz slabšími.


Práca s podvedomím

Podvedomie je najlepšie ovplyvniteľné v prvých minútach predtým, ako zaspíme a niekoľko minút po tom, ako sa zobudíme. Je potrebné si uvedomiť, že písanie je pre naše podvedomie silným signálom! Má väčšiu silu, ako keď na niečo iba myslíme alebo to povieme! Podvedomie prehovára ku každému iným jazykom. Je dôležité, aby ste našli kľúč k svojmu podvedomiu a zistili ste, ktorý sen, ktoré obrazy a pocity majú aký význam. Zapíšte si sny hneď, ako sa zobudíte, inak na ne zabudnete. Prostredníctvom snov s nami komunikujú vyššie sily. Poznáme veľa príbehov o tom, ako sa sny neskôr stali skutočnosťou. Albert Einstein tiež dlho premýšľal nad určitými teóriami a na nič neprišiel. Raz sa mu v spánku prisnilo, že letí rýchlosťou svetla a svieti baterkou tým istým smerom... Zrazu mu veci zapadli do seba a získal odpovede, ktoré mu chýbali. Preto by si mág mal vždy zapisovať svoje sny, aby rozlúštil svoje podvedomie! Na tento účel vám odporúčame náš denník: „Denník mága.“

Určite ste už počuli o Osmanskej ríši. Osman bol vodcom klanu a v tom čase nebol príliš známy ani mocný. Ale mal tiež veľmi silné sny o tom, že sa stane zakladateľom ríše a táto ríša sa veľmi rozšíri. Keď vstal, musel sa zamyslieť nad tým, ako by to mohol urobiť. Chcel dobyť nejaké bohaté mesto v Turecku. Vybral si Bursu. Osman však nemal dostatok ľudí, aby sa to mohlo stať skutočnosťou. Bursa bola dobre chránená. Preto sa Osmani pokúsili vyhladovať obyvateľov Bursy tým, že im prerušili zásobovanie potravinami. Tento zámer sa po dlhých rokoch podaril! Keď už Osman ležal na smrteľnej posteli, prišiel za ním jeho syn Orhan a povedal mu: „Mesto bolo dobyté.“ To bol začiatok Osmanskej ríše.

Veľa vecí sa zrodilo zo snov, a preto každému žiakovi alebo adeptovi mágie odporúčame, aby si viedol denník snov. Ďalšími veľmi dobrými metódami na prácu s podvedomím je meditácia a autohypnóza, ktorú odporúčame aj každému adeptovi alebo žiakovi mágie.

Mágia & Mystika & Rituály: k tejto téme odporúčame nasledovné knihy

Elisabeth Haich - Zasvätenie
Josef Veselý - Magie (všetkých 22 častí)
Anastasia Novych - AllatRa + Sensei zo Šambaly: Kniha 1 - 4
Patrick Dunn - Postmoderná mágia: Magické techniky informačného veku
Peter J. Carroll - Liber Null & Psychonaut
Eckhart Tolle - Sila prítomného okamihu: Sprievodca na ceste k duchovnému rastu
Papa Nemo - Der Weg des Voodoo - Von den Grundlagen zur Praxis
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
Veronika Šulcová - Vúdú: Magie a náboženství
Veronika Šulcová - Santería: Uctívání svatých na Kubě

Biela mágia

Ako sa naučiť bielu mágiu

Mágia je životný štýl. Biela mágia si žiada od človeka, ktorý sa chce naozaj a úprimne zaoberať sám sebou, robiť tú najťažšiu prácu: neustále na sebe pracovať! Biela mágia je duchovná cesta, cesta k sebarealizácii a osvieteniu.

Mnoho ľudí sa na nás obracia so žiadosťou, aby sme ich učili mágiu. Kladú otázky: "Čo treba robiť? Ako treba konať, aby človek mohol viesť šťastný, úspešný a zdravý život? Ako žiť bez strachu pred útokom zo strany magických síl?!" Na všetky tieto otázky je len jedna odpoveď:

1. Neustále vyhľadávajte a navštevujte duchovne založených ľudí, majstrov. Skvelé sú pobyty na posvätných, energiu vyžajujúcich miestach, ako napr. LURDY. Môžete sa pokúsiť nájsť také výnimočné miesto plné sily aj vo svojom okolí. V prírode u vás doma alebo aj na mieste, kde kedysi žil nejaký svätec.

2. Čítajte duchovnú literatúru alebo sväté knihy, a robte tak bez prestania.

3. Vytrvalo vykonávajte duchovné cvičenia – meditujte a modlite sa. Pravidelne sa očisťujte kúpeľom v slanej vode. Pôsobia tu dve z očistných síl: soľ = Matka Zem + Voda. Taktiež vydymujte miestnosti šalviou, kadidlom alebo myrhou.

Hovorím vám: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Kto z vás je taký človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, kameň by mu dal? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach dobré dary tým, čo ho prosia.

Ak si niečo želáte, a vaše želanie sa splní, to naplnenie vás zmení. Preto dávajte pozor na to, čo si želáte, lebo vaše želanie sa môže splniť!

Spoznaj seba samého!

Tento princíp bielej mágie veľmi podrobne opísali už starí Gréci – prostredníctvom orákula v Delfách.

Nech hovoríme a konáme len to, čo je dobré pre všetkých.
Nech počujeme a vidíme len to, čo je dobré pre všetkých.
Dovoľ nám, Boh Lásky, aby sme ti slúžili po celý život.
Nech sa naším prostredníctvom šíri Tvoja sloboda po celej Zemi,
v každom okamihu našich životov, aj vtedy, keď používame sily bielej mágie.

To, čo je nemožné pre ľudí, je možné pre Boha.

Si tým, čím sú tvoje najhlbšie želania.
Tvoja vôľa vychádza z tvojich želaní.
Tvoje činy vychádzajú z tvojej vôle.
Tvoj osud vychádza z tvojich činov.
Skutočná biela mágia znamená pochopiť a ovládať svoje želania.

Nežeň sa za minulosťou,
a nestrácaj sa v budúcnosti.
Minulosť už nie je.
Budúcnosť ešte neprišla.
Život je tu a teraz.
To je kľúč ku skutočnej bielej mágii.

Vo svete mágie a mysticizmu nie je žiadne „ja“, „ty“, „on“ alebo „ona“.
Existuje tam len Boh, len „Ja som”.

Magie je vědou králů
cennější svatého grálu
lze-li věřit klasikům
těm vousatým staříkům.

Vyžaduje hodně cviku
intelektu gymnastiku
je to velká zábava
církev na ni nadává.

Není bílá ani černá
tvojí podobě je věrná
záleží, jaký máš vkus
chová se jak Próteus.

Tajemství ti poodhalí
co nevidí lidé malí
co neslyší chátra hluchá
je to dobrodružství ducha.

Jenom člověk zasvěcený
provádí v matrixu změny
korektury reality
nauč se je dělat i ty!

Zda to vážně funguje?
Někdy ano, někdy ne.

Autor: Josef Veselý

Rituál pre lásku prostredníctvom manifestácie

Našu vlastnú realitu vedome ovplyvňujeme, vytvárame si ju. Teraz už chápeme, že pozornosť je energia, ktorá môže z myšlienkových vĺn priťahovať pomaly hmotu.

Je potrebné vysloviť (napísať) pozitívnu afirmáciu, napríklad: "Čím bližšie som k svojej duši, tým bližšie som k nášmu lepšiemu vzťahu." a to 12-krát denne. Dôležité je pracovať na sebe aj duchovne. Pozrite si prosím naše meditácie, ktoré vám s tým pomôžu.

Predstavte si svojho partnera, ako sa spolu smejete. Robte to prosím ráno a večer. Predstavujte si len to, čomu aj veríte! Ak si niečo predstavíte a vnútorne si poviete „Áno, to je síce pekné, ale je to veľmi nepravdepodobné...“ alebo niečo podobné, len sa vnútorne zablokujete! Preto je pokrok v meditácii taký dôležitý!

Naša kniha:Láska & osvietenie

Mágia ako životný štýl

Ako mágov sa nás ľudia väčšinou pýtajú: Ako môžem napraviť svoj ľúbostný život alebo ako sa môžem stať bohatým a úspešným alebo ako si môžem zlepšiť zdravie?

A keď sme klientovi pomohli, prichádzajú otázky: A ako ste to urobili? Aj keď sú mnohé rady veľmi individuálne, existujú všeobecné koncepty, myšlienky a cvičenia, ktoré je potrebné dodržiavať! Preto sme napísali túto knihu! Nájdeš tu veľmi veľa prekvapivých a neobyčajných myšlienok, postupov a cvičení na vytvorenie naplneného ľúbostného života, na to, aby si bol úspešný, aby si bol zdravý, aby si sa v meditácii spoznal ako večná duša.

A ak máš odvahu, nájdeš tu aj úvodné kroky na nastúpenie svojej magickej cesty!

Postupne prechádzame od jednoduchých cvičení k hlbokým súvislostiam, aby sme v tebe prebudili mága! V našej knihe teda nenájdeš len text, ale aj cvičenia, pomocou ktorých dosiahneš to, čo chceš, ale aj ďalšiu odporúčanú literatúru a tipy na štúdium v ​​každej dôležitej oblasti! Samozrejme, iba cvičením, meditáciou a sebaovládaním sa človek stane majstrom, preto sme ku knihe vydali aj pracovnú knihu s cvičeniami.

Kniha je dostupná zatiaľ v nemeckom jazyku, na slovenskom preklade pracujeme.

Požiadaj o o novú knihu Láska & osvietenie (v nemeckom jazyku) a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať okamžite svoje vzťahy, sebapoznanie a spoznávať mága v sebe samom!

Boh prehovára ku každému. Každý má vedenie. Ide o to, kto počúva. A kto sa nechá viesť.
Neale Donald Walsch, Rozhovory s Bohom

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I Biela mágia Skúsenosti

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti