Voodoo - história a princípy

Pôvod základných princípov

Ak sa spýtaš tisíc kňazov voodoo alebo mágie na ich vieru, vypočuješ si tisíc rôznych odpovedí a odôvodnení. Ak sa spýtaš tisíc voodoo mágov na ich mágiu, dostaneš opäť tisíc rôznych odpovedí a vysvetlení. Vo voodoo nie je žiadna „svätá kniha“, ako je napríklad Biblia v kresťanstve alebo Korán pre moslimov. Existuje mnoho rôznych ústnych tradícií a zvykov, ktoré formovali voodoo. Ale je to aj synkretizmus (syntéza náboženských myšlienok alebo filozofií do nového systému), ktorý výrazne ovplyvnil voodoo, a preto voodoo alebo Santeria získavajú na popularite. Každý k tomu môže pridať niečo malé alebo to spojiť s niečím iným. Miestni obyvatelia sa snažili naučiť sa od mudrcov to najlepšie. Síce uctievali svoje vlastné božstvá, ale tie nezabránili ich zotročovaniu. Preto si otroci mysleli, že mudrci majú silnejšiu „mágiu“. Dnešné voodoo je teda niečo úplne iné ako tomu bolo pred 500 rokmi, bolo to však dobré na prežitie systému. Každý systém, ktorý sa nevyvíja (ako dnešné kresťanstvo), časom upadne a tým stratí na význame a popularite.

Otroci tiež museli uchovávať rituály a techniky v tajnosti. Preto prevzali mnohé kresťanské symboly a rituály a spojili ich s voodoo, aby sa tak vyhli trestom. Existujú však aj hlavné charakteristické znaky, ktoré sa nemenia: viera v minulé životy, uctievanie mŕtvych, práca s orákulom (najmä s Obi orákulom), uctievanie duchov a bohov, tanec, tranz a rituálne posadnutie ako brána do astrálneho sveta….

Mágia je umenie využívať veci, ktoré veda ešte nepreskúmala. - Maz Bour

Voodoo

Kúzla voodoo

Kmeň slova „vodun”, z ktorého pochádza haitské slovo voodoo, prináleží africkému jazyku Fon. Ním sa hovorí aj v súčasnosti v štáte Benin. Vodun v preklade znamená „božstvo“, „modla“ alebo „duch“. V budhizme nájdeme aj techniky, pri ktorých sa človek spája s božstvom alebo ideálnym Ja, čo je vo voodoo veľmi časté.

História voodoo začína oveľa skôr, než si dnes mnohí ľudia myslia, teda že to bolo okolo roku 1500 n. l. na Haiti. Dnešný odhad je približne 12.000 rokov pred Kristom, v Afrike. V súčasnosti už vieme, že voodoo reálne vzniklo v dobe egyptských pyramíd. Vtedajší ľud sa neskôr začal nazývať „Yoruba". Boli to otroci faraónov a kráľov. Tento ľud neskôr pyramídy opustil, pretože nastupujúci kňazi boli negatívni a materialistickí.

Voodoo

© Daghan-Malenky GmbH / Foto istockphoto.com / VeraPetruk / Pavol Malenký

Postupne si títo ľudia uvedomili, že sa nedá zabudnúť na neuveriteľné veci, ktoré tam zažili. K Bohu prechovávali nesmierne hlboký obdiv a úctu, čo ich viedlo k túžbe po poznaní Boha, anjelov a duchov. V tom období sa ľud Yoruba vydal na cestu z Egypta do vnútrozemia Afriky. Šli naprieč Afrikou zo stredu Nílu až do stredu Nigeru.

V Afrike, na území dnešnej Nigérie, existovala v tom čase kultúra, ktorú dnes nazývame kultúra „Nok”.

Pravdepodobne v rokoch 200 až 500 pred n.l. sa kultúra ľudu Yoruba zblížila s kultúrou ľudu Nok a splynuli do jednej. Tu je najdôležitejšia kolíska Voodoo a Santerie. Pod vedením yorubského kráľa Oduduwu sa ľud Yoruba v tomto čase usadil v meste zvanom Ile-Ife, ktoré domorodí ľudia považovali za posvätné. Bojovníci dobyli rozsiahle územia a položili základy kráľovstva Yoruba. Pravdepodobne takto vznikla Yorubská ríša. Popri tom rozšírili voodoo vo všetkých získaných krajinách.

V roku 1492 n.l. Krištof Kolumbus objavil ostrov, dnes známy ako Haiti. Vtedy ho pomenoval „Hispaniola”. Kolonisti čoskoro zistili, že bavlna je úžasná plodina a objavili cukrovú trstinu i tabak. Zaujímavé bolo aj ďalšie poľnohospodárske bohatstvo ostrova Hispaniola. Postupne sa ukázalo, že pôvodní obyvatelia ostrova neboli dostatočne silní na otrocké práce, a navyše boli náchylní na choroby. Tak španielsky kráľ Karol V. nariadil deportáciu 20 000 černochov z Afriky, a vyhovel požiadavkám španielskych kolonistov, usídleným na ostrove Hispaniola (Haiti) a na Kube. Mnohí, ale nie všetci, z týchto čiernych otrokov patrili k etnickej skupine Yoruba. Kultúry a náboženstvá sa čoskoro začali zmiešavať a dali základy dnešnému voodoo v Karibiku. Tak sa na Haiti pomaly rozšírilo náboženstvo Voodoo, Umbanda a Candomble v Brazílii, Santeria na Kube. Otrokom nebolo dovolené oficiálne uctievať svoje božstvá a boli donútení ku kresťanstvu, ale našli východisko zo svojej situácie.

Otroci našli paralely medzi kresťanskými svätými a božstvami voodoo. Erzulie bola uctievaná ako Mária Magdaléna, Yemaya ako Matka Mária a Legba ako svätý Peter. Vo voodoo nie je žiadna svätá kniha, ktorá by všetko určovala, a preto je voodoo veľmi flexibilné. Dokonca aj v Afrike, keď nastal problém, s ktorým si šamani klanu nevedeli poradiť, tak vyslali poslov. Títo poslovia sa vydali hľadať riešenie do susedných krajín. Hľadali iných šamanov, kulty alebo kňazov, ktorí by problém vyriešili. Keď takýto kult našli, tak ho spolu s novými kňazmi začlenili do už existujúceho uctievania voodoo. Aj dnes pribúdajú nové kulty, loa a božstvá a antropológovia našli viac ako 600 rôznych loa, duchov a božstiev.

Dnes odhadujeme, že v období od 16. po 19. storočie bolo z Afriky deportovaných desať až dvanásť miliónov pôvodných obyvateľov. Z tých, čo prežili útrapy cesty, skončili svoju púť najmä v Karibiku – na Haiti, Kube a Jamajke. Hovorí sa, že ich bolo viac ako štyridsať percent. Približne rovnaký počet pohltila Brazília, nejakých päť percent Severná Amerika a zvyšok sa rozplynul v španielskych, francúzskych a holandských provinciách v Južnej Amerike. Tak vzniklo haitské voodoo, kubánsky variant voodoo nazvaný santéria, a aj brazílske obmeny voodoo – candomble a umbanda. Keďže voodoo je dosť flexibilné, postupy, spôsob uctievania a rituály sú na Kube, Haiti alebo v Brazílii veľmi odlišné.

V roku 1996 sa voodoo stalo oficiálnym štátnym náboženstvom v africkom Benine. 4. apríla 2003 sa začala písať aj iná nová kapitola náboženstva voodoo. Na Haiti bolo prehlásené za oficiálne náboženstvo. Kňazi a kňažky na Haiti majú teraz rovnaké práva ako ich katolícke proťajšky. Môžu vykonávať oficiálne svadobné obrady, krsty a pohreby. Aj pápež pred niekoľkými rokmi uznal voodoo za samostatné náboženstvo. Urobil tak, lebo kňazi a kňažky voodoo vyliečili veľké množstvo ľudí. Ich liečivá sila sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Ale kňazi voodoo to nemajú ľahké ani dnes. Ešte stále je tu prenasledovanie a hon na čarodejnice.

V historickom povedomí Haiťanov má voodoo výnimočné postavenie. Zohralo dôležitú úlohu na mieste zvanom Bois Caiman a v tamojšej revolúcii. Tieto udalosti spravili z voodoo istý druh haitského celonárodného náboženstva. Preto má dnešné voodoo aj istú vojenskú symboliku, ktorá sa nevyskytuje v iných afroamerických náboženstvách. To viedlo k založeniu prvého nezávislého štátu v Latinskej Amerike bývalými otrokmi. Liečebné rituály sa počas bitky používali naopak - na zničenie, otrávenie a vyhladenie nepriateľa (bielych Európanov, ktorí tvorili elitu v koloniálnej spoločnosti).

Voodoo mágia
Biela mágia

Voodoo mágia je spojenie s božstvami a duchmi. Vo voodoo mágii sa uctievajú duchovia, bohovia a predkovia, oslovujú sa a sú prosení o pomoc. Voodoo kňaz sa vykonávaním veľkých rituálov a modlitieb pokúša vytvoriť nielen spojenie s bohmi a duchmi. Ale praktizovaním rituálov aj pozitívne ladí duchov a bohov, aby sa postarali o žiadané veci. Kontakt s bohmi alebo duchmi sa vytvára v tranze, pričom sa určujú aj potrebné obete pre zrealizovanie objednávky.

Väčšina ľudí považuje voodoo mágiu za temnú, negatívnu alebo dokonca za diabolskú. Takéto uvažovanie však nie je správne. Je potrebné si uvedomiť, že voodoo mágia svojimi liečebnými rituálmi už zachránila veľké množstvo životov. V našej praxi robíme voodoo mágiu modlitbami k Bohu a k nositeľom svetla, čím zamedzujeme vplyvu všetkého negatívneho. Správne použitá voodoo mágia môže ľuďom priniesť šťastie, úspech, zdravie a ešte omnoho viac.

Voodoo je tu od nepamäti a sprevádza ľudstvo stále. Je to koncentrovaná vesmírna sila, s ktorou sa treba zodpovedne naučiť pracovať. Potom funguje. Vnímam to ako schopnosť pretaviť silu zámeru do nášho materiálneho sveta. Zámer musí byť jasný, a mág musí vedieť presne zacieliť na ten problém, ktorý treba vyriešiť. Tak ako práca s laserovým lúčom. On je tiež koncentrovanou silou získanou z energie premenenou na svetlo. Je to veľmi silný a zaujímavý fenomén - hovorí o ňom Gregg Braden v Matrixe.

Ten, kto má jasno v tom, čo chce a silno pracuje na sebe, dokáže nepredstaviteľné veci…

Tranz vo voodoo
Rytmus a posadnutosť

Rytmické bubnovanie je dôležitou súčasťou voodoo rituálov a obradov. Nie je to len o tom, aby ste sa naladili na určité loa (božstvo), ale aj o privolaní želaných udalostí a skutkov. Každé loa (božstvo) má svoj vlastný rytmus, pri ktorom sa nehrá iba na bubnoch, ale môže byť vytvorený aj tlieskaním, spievaním a recitovaním. Rytmy a recitácie sa vyberajú na základe toho, aké vlastnosti má loa. Tanec pritom pomáha dostať sa do extázy a dosiahnuť tak zmenený stav vedomia, kde je možná komunikácia s inými svetmi.

Človek sa môže samozrejme pýtať, kde je hranica medzi psychickou chorobou, keď človek počuje hlasy a rituálnou posadnutosťou. Rozdiel je v ovládaní. Pokiaľ to dokážete ovládať a dať tomu jasný začiatok a koniec, je to v poriadku. Keď ale nemôžete spať kvôli tomu, že počujete hlasy, vtedy to už nie je v poriadku. Táto hranica je samozrejme veľmi tenká a nebezpečná.
Tanec a spev pomôžu aj posilniť voodoo komunitu a upevniť príslušnosť. V zmenenom stave tranzu komunikujete s božstvom a získavate odporúčania pre každodenný život. Kam máte investovať čas a energiu, prečo je niekto chorý, ako je to s láskou. To všetko sa môžete opýtať, aby ste si formovali svoj vlastný život.

Keď dáš svetu niečo dobré, tvoja karma sa časom zlepší a budú k tebe prichádzať dobré veci. (Russell Simmons)

Komunikácia s inými svetmi

Dôležitou súčasťou voodoo rituálov je rytmické bubnovanie. Nejde tu len o naladenie sa na konkrétne loa (božstvo), ale aj o privolanie želaných udalostí a skutkov. Každé loa má svoj vlastný rytmus, pri ktorom sa nehrá len na bubny, ale je možné ho vytvoriť aj tlieskaním, spievaním alebo recitovaním. Rytmy a recitácie by sa mali vyberať podľa vlastností loa. Tanec údajne pomáha dostať sa do extázy a dosiahnuť tak zmenený stav vedomia, kedy je možná komunikácia s inými svetmi. Možno sa samozrejme pýtať, kde je hranica medzi psychickou chorobou, keď človek počuje hlasy a rituálnou posadnutosťou.

Rozdiel je v ovládaní. Ak to dokáže ovládať a dať tomu jasný začiatok a koniec, tak je to v poriadku. Ale ak nemôže spať, lebo počuje hlasy, tak to už nie je v poriadku. Táto hranica je veľmi tenká a nebezpečná. V zmenenom stave tranzu je možné komunikovať s božstvom a získavať odporúčania pre každodenný život. Kam máte investovať čas a energiu, prečo je niekto chorý, ako je to s láskou. To všetko sa môžete opýtať, aby ste si formovali svoj vlastný život. Možno tomu veriť?

Voodoo praktiky Wanga, gris-gris, magické bábiky

Wanga alebo aj Ounga je hlavný pojem a má dva významy, jedným je mágia ako taká a druhým je vec, ktorá je spojená s mágiou. Wanga a Ounga môže byť niečo, čo je čisto astrálne, čo znamená toľko ako virtuálne, nedá sa to teda vidieť. To znamená, že mág urobil rituál a tento rituál má nejaký účinok, napr. človek sa zrazu začne zaujímať o nejakú ženu alebo bude úspešnejší, alebo dokonca aj to, že človek bude prekliaty a bude mať smolu. Môže to byť ale aj taká vec, kde sa mágia na niečo viaže, čo znamená, že mág sa zameria na tie vlastnosti, veci, ktoré sa majú stať, a spojí tieto veci napr. s nejakým príveskom. Dá sa to predstaviť tak, že človek dostane darček, ktorý bol magicky upravený, čo znamená, že s týmto darčekom sa vykonali rituály.

Vedľajším pojmom je gris-gris. Gris-gris je takmer vždy vec, ktorá slúži ako ochranný amulet. Gris-gris môže byť ľubovoľná vec, ktorá je v poriadku pre mága alebo klienta. Pri výrobe gris-gris vrecúška existujú určité pravidlá, ktoré by sa mali vo voodoo vždy dodržiavať. Prvé pravidlo je, že tieto vrecúška majú vo vnútri tri až trinásť zložiek. Jednou zložkou je rastlina, jedna zložka je zo zvieraťa a jednou zložkou je kameň. Ktoré časti z rastlín, zvierat alebo kameňov sú potrebné, závisí už od zákonov analógie, ktoré sa použijú pri mágii alebo vo voodoo.

Každé gris-gris má nejaký magický účel, to znamená, že má nejakú vec pričarovať, čo tiež znamená, že to musí byť zasvätené aj určitému božstvu. Pri výrobe sa vždy musí uskutočniť obrad, pri ktorom toto božstvo povie, čo sa má v tomto konkrétnom prípade dať do tohto vrecúška. Ak človek nemá tieto schopnosti z astrálnych ciest alebo mimozmyslovej komunikácie, tak potom musí siahnuť po literatúre a zákonoch analógie.

Každé gris-gris vrecúško sa musí vydymiť kadidlom a toto vydymovanie musí zodpovedať božstvu, ktorému prislúcha. Pri rituáli to musí mág posúdiť, dýchnuť na toto vrecúško, a tak povediac ho oživiť. V gris-gris existuje aj tekutina, ktorá je veľmi často olejom. Tú môžete použiť pri božstve na obetu alebo uctenie. Musí to byť tekutina, ktorá zodpovedá božstvu, resp. vášmu cieľu. V podstate je to tak, že gris-gris by malo obsahovať najmenej tri a maximálne trinásť vecí. Musí mať aj špecifickú farbu, ktorá závisí znovu od toho, ktorému božstvu to bude zasvätené.

Vo voodoo sa často používali aj magické bábiky. Bábiky mali tú výhodu, že niektorí ľudia si dokázali ľahko predstaviť, že táto bábika predstavuje istý druh božstva. Táto bábika môže ale rovnako predstavovať aj tvojho priateľa alebo aj tvojho nepriateľa. V dnešnej dobe sa používajú nielen dátumy narodenia, mená alebo fotky, ale môžu sa zobrať aj veci obetí alebo tých, ktorým chceme pomôcť. Či už ide o pozitívnu alebo negatívnu mágiu, čím viac sa človek touto bábikou zaoberá a hovorí k nej alebo jej napr. dáva k dispozícii obety, tým lepšie mágia zapôsobí. Najdôležitejším bodom je, že tu pôsobí naša koncentrácia energie. Nezáleží na tom, či chcete prekliať svojho nepriateľa alebo chcete pomôcť svojmu priateľovi, alebo poprosíte o pomoc nejaké božstvo, pri zasväcovaní a výrobe bábiky jej musíte venovať veľa pozornosti. Ak má táto bábika predstavovať božstvo, ktoré chcem uctievať, tak si musím nájsť aspoň raz do týždňa čas na zapálenie sviečky. Ak ide o škodlivé kúzlo, tak potom musíte vašu kliatbu opakovať pri splne Mesiaca dovtedy, až kým nemáte pocit, že sa tej osobe nedarí. Ak ide o pozitívnu mágiu, je výhodou, keď bábika leží pri tom, koho má vyliečiť.

Ako vdýchnuť život voodoo bábike?Magické bábiky

Vo voodoo sa často používajú rôzne magické bábiky. Tie majú tú výhodu, že niektorí ľudia si ľahko dokážu predstaviť, že predstavujú určitý druh božstva. Bábiky môžu predstavovať aj vášho priateľa či nepriateľa. V dnešnej dobe sa používajú nielen dátumy narodenia, mená alebo fotky. Používajú sa aj veci obetí alebo tých, ktorým chceme pomôcť. Či už ide o pozitívnu alebo negatívnu mágiu, čím viac sa človek touto bábikou zaoberá a hovorí k nej alebo jej napr. dáva k dispozícii obete, tým lepšie mágia zapôsobí. My sami odporúčame používať bábiky predovšetkým na liečebné účely. A to napríklad tak, že vyrobíte bábiku, ktorá bude predstavovať chorého. Ideálne je, ak sa na neho môže aj podobať. Najlepšia farba pre takú bábiku je biela. Pri takomto liečení sa volajú na pomoc božstvá Loco a Ghedes. Pripravená bábika musí byť počas rituálu „oživená".

Robí sa to tak, že sa jej skutočne vdýchne život dýchnutím z úst do úst (do úst a nosa). Ide tu hlavne o pozornosť, emóciu a tajné techniky. Bábika sa následne prepojí s chorým tak, že je trikrát oslovená jeho alebo jej menom. Nakoniec bábiku pokrstíme a dáme jej meno chorého. Výrazne lepší výsledok rituálu dosiahneme, keď do bábiky vložíme vlasy alebo nechty daného človeka. Keď je bábika už „oživená", je potrebné si predstaviť, ako choroba prechádza z chorého do bábiky. Na konci rituálu sa bábike zapichne špendlík presne do miesta, kde má naozaj chorý lokalizovanú chorobu. Tak zostane choroba v bábike. Naozaj to môže fungovať?

Náboženstvo Voodoo:Základné princípy

Tak ako iné náboženstvá, aj voodoo má svoju základnú ideu - podstatu. Od nej sa všetko odvíja. Vo voodoo sa vychádza z uctievania predkov a reinkarnácie. Ďalej sa vzýva Loa (Boh, Božská bytosť, dobrý Duch) a robí sa orákulum, čo je výklad budúcnosti - veštenie. Vo voodoo sa verí v reinkarnáciu a to, že aktuálne konanie osoby ovplyvňuje rovnako jej súčasný i nasledujúci život. Ak sa niekto počas svojho života správa dobre, spravodlivo a verne, tak má šancu dostať sa do stavu Loa (božstva). To mu dáva moc a vplyv, ale aj možnosť pomáhať formovať svet. Ak sa niekto počas svojho života nesprával ani veľmi dobre, ani nebol zlý, potom sa znovu narodí ako človek a začína sa pre neho nový cyklus. V tomto ohľade má voodoo určitú podobnosť s hinduizmom, ktorý vyššie uvedené označuje ako karmu: "Všetko sa vracia k odosielateľovi!"

Povedané inak: ak niekto počas svojho života nebol dobrý človek, je veľký predpoklad, že v budúcom živote ho Loa potrestá. Trest môže byť na úrovni duchovných prekážok, ale rovnako aj vo forme telesného postihnutia. Čo sa ale vo voodoo týka skôr menšieho počtu prípadov a za poklesky sa trestá iba mierne. Avšak ťažké hriechy bývajú potrestané nešťastím alebo chorobou, dokonca znovuzrodením vo zvieracej podobe. Ak bol niekto počas života mimoriadne zlým človekom, môže sa znovu narodiť ako Diab. Čo je označenie pre diabolské stvorenie, ktoré iba strpčuje život iným ľuďom, so snahou ich ovládať. Vyznavači voodoo veria, že Loa aj Diab sú všadeprítomní. Máme ich vo svojom každodennom živote a vedia o všetkých našich činoch dobrých i zlých.

Každé Loa, duch a Diab má svoju vlastnú osobnosť. Loa nie sú len zlí alebo dobrí. Rovnako ako ľudia, aj oni majú svoje dobré a zlé stránky a pocity. Mnohí Loanovia žili predtým ako ľudia alebo králi a keďže sa tak vysoko vyvinuli, boli povýšení na Loa (božstvo). Každý sa potom môže modliť k Loa (božstvu) a prinášať obete a na oplátku získať pomoc. Voodoo nie je náboženstvo, ktoré by bolo oddelené od každodenného života. Loa potrebujú ľudí a ich pozornosť a obetné dary. Ľudia potrebujú od božstiev (Loa) požehnanie a energiu. Preto je v každom dome malý oltár, kde sa uctievajú predkovia, duchovia a Loa. Pri každej príležitosti prosia o energiu, požehnanie, lásku a pozitívny vplyv a na oplátku prinášajú obety a robia obrady a rituály. Pri uctievaní sa vždy zohľadňujú charakterové vlastnosti, preferencie a vlastnosti príslušného Loa. Preto sa rituály líšia v závislosti od božstva a príležitosti. Loa, božstvá a predkovia môžu mať dobrú náladu, ale môžu byť aj nahnevaní alebo dokonca urazení.

Pokrytecký, mierne nezaujatý starší muž (ako boh) s huňatou bradou a megalomanskými sklonmi pre voodooistu neexistuje. Vo Voodoo je Bon Dieu uctievaný ako pôvodný a prvotný boh, ale tento prvotný boh preniesol na ľudí a Loa aj zodpovednosť za zem a nebo. Preto sa voodooisti modlia k Loa a prosia ich o silu a pozitívny vplyv.

Mnohé viery majú veľmi zjednodušený pohľad na nebo. Človek môže páchať nepredstaviteľné zverstvá, pokiaľ patrí do „klubu“, dodržiava určité rituály alebo daruje niečo na „konto klubu“, všetko bude opäť v poriadku. Vo voodoo to tak rozhodne nie je. Zlé skutky môžu na veriaceho uvaliť hnev a neochotu jedného alebo v nepriaznivých prípadoch aj viacerých Loa. Nemôže dostať od kňaza ani rozhrešenie za svoje činy. Nie, páchateľ musí oľutovať svoje činy, niesť za ne zodpovednosť a uzavrieť mier s božstvami (Loa - množné číslo). Kňaz síce môže zasiahnuť a pokúsiť sa naladiť božstvá na páchateľa priaznivejšie, ale nemôže ho oslobodiť od jeho hriechov.

Sú to tiež tí, ktorí trestajú páchateľa zla a nie človeka.

Teraz vám chceme predstaviť jednotlivé Božstvá i to, ako sú vo viere Voodoo tradične vykresľované. V časti Candomblé (Voodoo) a jednota náboženstiev prezentujeme náš jedinečný pohľad na Voodoo Božstvá a súvislosti, ako ich používame v našej praxi voodoo a bielej mágie.

Božstvá VoodooLoanovia Rada a loanovia Petro

Voodoo mágia má svoje vlastné božstvá. Označujú sa ako loanovia Rada a loanovia Petro. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že loanovia Rada sú "dobrí bohovia" a loanovia Petro tzv. "démonickí - zlí - bohovia". Dobré je vedieť, že vo voodoo mágii je rozlišovanie medzi zlom a dobrom iné, ako to vo všeobecnosti poznáme u nás, v našej kultúre. Rozhodnutie, čo je dobré alebo zlé je vo voodoo mágii úplne individuálne. Záleží vždy na každom jednom kňazovi. Preto sa niekedy aj loanovia Petro môžu vyvolávať pre dobré účely. Vlastne tu nejestvuje žiadne striktné rozdelenie v zmysle kresťanských anjelov a démonov. Loanovia Rada mali na starosti stvorenie sveta, jeho pravidiel a udržateľnosť života. Súčasťou tejto skupiny je Boh lesa Loco, Boh mora Agwé a Bohyňa krásy Erzulie... Niektorí, ako Boh križovatiek Legba, prináležia do obidvoch skupín. Vtedy, ak Legba je privolávaný ako loan Rada, prináša blahobyt. Ak je však privolávaný ako loan Petro, vykonáva skazu. Samotní loanovia Petro tvoria skupinu démonov a privolávajú sa na spôsobenie zla. Ale môžu sa použiť aj na pozitívne účely, ak sa použijú správne obetné dary. Spojením afrických tradícií s kultmi indiánskych kmeňov z Haiti, sa urobil z haitského voodoo nebezpečný nástroj v oblasti poškodzujúcich rituálov. Privolanie loana Petro je zakaždým spojené s rizikom poškodenia tela i duše. Vystríhame preto dôrazne osoby, ktoré na to nie sú dostatočne pripravené, aby takéto privolávanie nerobili!

Loanovia Rada

Legba alebo Elegba, Eshu, Ellegua

Vlastnosti: Zodpovedá Petrovi v kresťanstve. Otvára dvere do sveta Loa a duchov. Boh križovatiek, spevák, bojovník, blázon, strážca dverí do oblasti duchovnej sféry.

V haitskom kulte voodoo sa Legba uctieva v dvoch protichodných formách: ako dieťa, alebo ako zhrbený, vetchý starec s paličkou. Obidve tieto podoby vyjadrujú, napriek zjavnému rozdielu, jeho rýchlosť a aj nevypočítateľnosť. Je považovaný za podvodníka, ale aj za osobného vyslanca osudu. Je rebelantským dieťaťom a zároveň múdrym starcom. V niektorých mýtoch je Legba aj zlodejom, pretože ukradol tajomstvá Bohov a dal ich ľuďom. Môže veľmi dobre slúžiť tým, ktorí ho uctievajú. Každý rituál sa začína jeho privolaním a končí sa rozlúčkou s ním. Zanedbanie tohto môže mať katastrofálne následky. Privoláva sa pre ochranu, obchod a šťastie. Dňom je pondelok. Medzi vhodné obetné dary patria obilniny, sladkosti, kukurica, rum...

Kontakt s Legbom - strážcom dverí - umožňuje porozumenie s ostatnými Bohmi. Počas rituálu vystupuje ako boží posol, pretože tlmočí slová Duchov do ľudskej reči. Ak Legba súhlasí, je dokonca možné sa porozprávať aj so zosnulým.

 • Voodoo Vévé Papa Legba

  Voodoo Vévé Papa Legba


Kruh Logo Divider

Oshun alebo Oxum, Ezili, Erzulie

Vlastnosti: Zodpovedá Márii Magdaléne v kresťanstve. Bohyňa lásky a sily stvorenia, pani hojnosti a vášne. Je to krásna, zvodná, mladá žena ako Ezili-Freda. Pre rodinné záležitosti je privolávaná ako Ezili-Danto.

Oshun je africká Venuša alebo Afrodita. Zodpovedá jej krása, láska a vášeň. Dobré skúsenosti máme s ružami ako obetnými darmi, ale aj med, dobrý drahý parfum, oblečenie s trblietkami sa tiež super hodia.

Erzulie je vládkyňou umení, najmä maliarstva a sochárstvo. Symbolizujú ju šperky. Jej úlohou je šíriť chuť do života a vášeň. Musíte ju privolať pri každom rituáli ľúbostnej mágie. Ale pozor! Erzulie je aj matkou čarodejníc a maľuje sa krvou svojich nepriateľov. Je vládkyňou supa. V tomto aspekte ju môžete porovnať s hinduistickým bohom Šivom, ktorý je uctievaný ako boh lásky, jogy a boh smrti. Šiva sa zdobí náhrdelníkom z lebiek, rovnako ako sa Erzulie rada krášli krvou nepriateľov.

Keď má Erzulie dobrú náladu, tak uzdravuje chorých. Vládne nad studenou vodou a lieči ňou chorých. Je veľkorysá a vyživuje hladných. Rozdáva kozmickú hojnosť, aby sa všetci mohli tešiť z krásy stvorenia. Šíri vášeň, lásku, radosť a bohatstvo. Má rada drahé darčeky, ale daruje ich ďalej tým, ktorých miluje.

 • Voodoo Vévé Erzulie Oshun

  Voodoo Vévé Erzulie Oshun


Kruh Logo Divider

Ogun alebo Ogum, Ogu

Vlastnosti: Ogun má dve protikladné vlastnosti, na jednej strane má rád lesy a samotu. Na druhej strane prináša pokrok, inovácie a nové technológie. Divý muž z lesov, Boh železa a kováčskeho umenia. Ochranca bohatstva a práce. Pokojný, ale aj nebezpečný muž.

Nigérijský boh Ogun premieňa divoké lesy na Novú Zem pre Bohov. Na vytvorenie cesty používa mačety a sekery. Preto je tiež nazývaný Bohom pionierov, či „Ten, ktorý pripravuje cesty“. Vďaka týmto inováciám bolo možné vytvoriť v džungli cesty a rozšíriť kolónie. Na jednej strane chráni prírodu, na druhej strane umožňuje moderný život.

Ogun učí ľudí, ako používať v buši nôž na obranu. Učí kováčskemu umeniu, pomáha ľuďom stavať domy, ktoré ich majú chrániť. Je otcom celej civilizácie a všetkej technológie. Podľa povesti ho najprv ľudia korunovali za kráľa. Nejaký čas aj žil ako kráľ, ale keď mal pocit, že pre ľudí urobil toho dosť, odišiel naspäť do lesov. Možno ho prirovnať k Vyasovi v hinduizme alebo Jánovi Krstiteľovi v kresťanstve. Ako obetné dary sa používajú orechy, rastliny džungle a mäso. Dodáva silu a odvahu.

 • Voodoo Vévé Ogun

  Voodoo Vévé Ogun


Kruh Logo Divider

Agwé alebo Agwé - Taroyo

Vlastnosti: Boh vôd, pán mora. Pekný, hrdý, má rád poriadok, stará sa o svoj zovňajšok. Obľúbenou rastlinou je kmín alebo lotosový kvet.

Agwé má pevný charakter a plní dôležité úlohy. Ochraňuje všetky živočíchy a rastliny vo všetkých vodách na Zemi a udržuje prirodzenú rovnováhu. Často je prirovnávaný k európskemu Bohu mora Neptúnovi. Od neho pravdepodobne prevzal symbol trojzubca.

Agwé sa privoláva, aby ukľudnil rozbúrené vody a bdel nad šťastnou plavbou. Uctievajú ho najmä rybári a tí, ktorých živobytie závisí od zachovania vôd. Ten, kto je pod jeho ochranou, sa nikdy neutopí a voda mu nespôsobí nikdy škodu. Koláče, mušle a perly sú veľmi dobrými obetnými darmi. Človek by sa mal tiež snažiť neznečisťovať vodu!

 • Voodoo Vévé Agwe-taroyo

  Voodoo Vévé Agwe-taroyo


Kruh Logo Divider

Damballah alebo Aida-Wedo

Vlastnosti: Toto božstvo možno prirovnať k bohyni Kundalini Šakti v Indii. Pradávny Boh, Boh hadov. Má aj podobu hada, je to kozmická prasila, ochranca stromov a vôd – vždy dobrý a hlboký, snaží sa pomáhať ľuďom v ich rozvoji. Temperamentný, prísny a odvážny.

Damballah je ochrancom kozmického poznania, ktoré sa v nás prejavuje ako sexuálna energia. Každý, kto chce mať vyššie schopnosti, musí skrotiť svoju sexuálnu energiu a nasmerovať ju do vyšších energetických centier. Je prapôvodná, večne sa obnovujúca Bytosť, tvorivá prapôvodná sila.

Damballah alebo Aida-Wedo je zodpovedný za múdrosť, liečenie, ochranu, plodnosť a rodinu, ochranu a zachovanie.

 • Voodoo Vévé Damballah

  Voodoo Vévé Damballah


Kruh Logo Divider

Loco

Iným prapôvodným božstvom je Boh Loco. Je to neviditeľný Duch vegetácie, predstavuje do istej miery mužskú formu rastlín.

Loca môžeme prirovnať k svätému Pavlovi. Podľa legendy bol Loco prvým kňazom, ktorý sa premenil z človeka na loana. Stále sa usiloval o sebakontrolu a snažil sa zhromažďovať múdrosť. Vďaka mnohým dobrým skutkom a uzdraveniam sa teda pridal k loanom. Preto mu prislúcha pozícia sprostredkovateľa medzi ľuďmi a Bohmi. Ak sa Loco objaví na nejakej ceremónii, dá sa rozpoznať podľa sukovitej palice, ktorú má vždy pri sebe. Iným poznávacím znamením je jeho služobník, ktorý fajčí fajku a neustále Loca sprevádza. Je odborníkom a ochrancom rastlinnej ríše. Pri ceremónii dokáže prezradiť, ako je možné človeka vyliečiť pomocou rastlín. Rovnako dobre sa vyzná v rôznych zmesiach na vydymovanie a mastiach.

Loco sa privoláva pri liečebných rituáloch a neprehľadných situáciách. Je dobrý radca, keď človek nevie, čo má robiť v zložitých situáciách. Ako obetný dar je vhodné sladké ovocie a vykurovadlo zo šalvie.

 • Voodoo Vévé Loco

  Voodoo Vévé Loco


Kruh Logo Divider

Simbi

Je loanom bielej mágie. Damballah alebo Aida-Wedo symbolizujú kozmickú prvotnú silu, Simbi je skôr osobnejšej povahy. Simbi sa znázorňuje ako zelený had a je veľmi múdry. Človek posadnutý Simbom sa krúti ako had, aj sa cíti ako had a je priťahovaný k vode. Oveľa viac ako Damballah, ktorý je tiež závislý od elementu voda.

Simbi tiež zaisťuje istý druh spojenia medzi ľuďmi a Duchmi. Je zodpovedný za hlbšie vrstvy nevedomia, ktoré duša dosiahne po smrti. Medzi obľúbené rastliny patrí mango a mangostan. Ako obetný dar sú vhodné vajcia, ryby a voda. Mágovia ho uctievajú, pretože pomáha pri astrálnom cestovaní a umožňuje nám skúmať naše hlboké podvedomie. To dáva mágovi silu a poznanie. Vyznávači voodoo nachádzajú mystický druhý breh kdesi hlboko v mori.

 • Voodoo Vévé Simbi

  Voodoo Vévé Simbi


Kruh Logo Divider

Shango alebo Xango, Chango

Vlastnosti: Boh ohňa, bojovník, sudca, kráľ, pán blesku a hromu. Odvážny, temperamentný, dobre vyzerajúci muž.

Pôvodne bol Shango uctievaný kmeňom Yoruba z dnešnej Nigérie. Aj keď patrí medzi sedem najmocnejších loanov, nie je na Haiti privolávaný tak často, ako iní Bohovia. Narodil sa ako jeden z Bohov Zeme a najprv žil ako kráľ ríše Oyo na Zemi spolu s ľuďmi. Bol to spravodlivý a dobrý kráľ. Ale keď videl, že jeho zákony a odporúčania sa nedodržiavali, vyhladil celé mestá a zabil ľudí. Potom sa stiahol a žil sám. Dnes sa uctieva ako boh spravodlivosti. Na domácom oltári je symbolom Shanga dvojitá sekera, alebo roh barana. Privolanie Shanga pomáha pri nastávajúcom súdnom konaní, či dodáva silu a odvahu.

Oya alebo Yansa, Aida-Lenso, Olla

Vlastnosti: Rozhnevaná bohyňa vetra, ohňa, vody, dúhy. Vládkyňa prírodných síl, bojovníčka. Odvážna, krásna, vášnivá a nevypočitateľná. Neodporúča sa vyvolávať netrénovaným mágom. Oya je uctievaná ako veľká magička a pomáha nám prežiť prírodné katastrofy. Je ťažké ju skrotiť a upokojiť, rada pomáha pri magickom výcviku a rituáloch. Je však veľmi žiarlivá a nemá rada, keď mág privoláva aj iných loanov. Okamžite sa cíti zradená a prináša nešťastie.

Oya je Bohyňou náhlych zmien. Jej energia sa prejavuje v jej ničivej sile. Prichádza ako víchrica, prietrž mračien či zemetrasenie. Ak niekto potrebuje zmenu (nová práca, rozšírenie obzorov) je dobrou voľbou. Dokáže dobre pomôcť pri cestovaní a sprostredkovaní.

Moc Oye pramení z jej rýchlosti a schopnosti okamžite všetko zmeniť.

Yemaya alebo Imanje, La Balianne

Vlastnosti: Zodpovedá Matke Márii v kresťanstve. Bohyňa mora. Jej prejavom je materská energia. Poskytuje výživu a je láskyplná a žiadúca.

Yemaya je vládkyňou mora a ochrankyňou rodín. Je stelesnením ženskej sily. Stráži všetky sily, ktoré poskytujú výživu a potravu. Riadi a spravuje všetky ženské záležitosti. Často sa privoláva, keď žena nemôže mať deti. Jej požehnanie umožňuje mať, chrániť a živiť veľa detí. Má vždy dobrú náladu. Yemaya chráni zárodok v maternici. Má vyživujúce, ale aj ničivé sily. Jej podstatou je znovuzrodenie. V mnohých krajinách na jej počesť ľudia konajú pri splne slávnosti, počas ktorých posielajú do mora svetlá a kvety. Yemaya je uctievaná viac na Kube a v Brazílii, veľmi málo na Haiti.

Obatala alebo Oxala, Batala, Blanc Dani

Vlastnosti: Zodpovedá Ježišovi v kresťanstve. Bohyňa nebies, ktorá zastupuje Boha Stvoriteľa na Zemi - je stará a bielovlasá, láskavá a nekonečne mocná.

Obatala je Boh/Bohyňa stvorenia Yorubov. Jej/jeho meno je vyjadrením Božstva ako takého. Obatala je zároveň muž aj žena. Je priamym potomkom najvyššieho, všadeprítomného Boha Oludumara. Stelesňuje najvyššie etické princípy ako spravodlivosť, múdrosť, šikovnosť a veľkomyselnosť. Rovnako ako Legba je poslom medzi svetmi, ale nemá žiadne negatívne vlastnosti.

Prináša ľuďom hojnosť a blahobyt, má moc vyliečiť aj smrteľné choroby. Obatala neustále tvorí a ochraňuje - aj životné prostredie. Snaží sa chrániť ľudstvo ako také a uviesť ho na správnu cestu. Je vždy pomalý a láskavý a prináša stabilitu do života. Obatala je uctievaný viac na Kube a v Brazílii, menej na Haiti.

Loanovia Petro

Symbol Petro

Symbol Petro má čisto temnú povahu. Predstavuje agresívnu stránku voodoo. Ako obeta sa prináša napríklad krv, rum alebo tabak.

Barón Samedie, Barón La Croix a Cemetiere Boumba

Baróni sú Bohmi smrti a cintorínov. Medzi nimi sa za najmocnejšieho považuje barón Samedie. Barón Samedie vládne podsvetiu vo voodoo. Je zodpovedný za to, že duša po smrti nájde svoje miesto a po zotavení sa znovu narodí. Objavuje sa ako čierny, chudý muž s cilindrom a v ruke má vychádzkovú paličku. Guede Barón La Croix sa objavuje ako kostra, na všetky otázky odpovedá uštipačne a vzbudzuje strach kvôli svojmu hrozivému výzoru. Barón Cemetiere Boumba má strašidelný zovňajšok a naháňa strach kvôli svojmu hrozivému vystupovaniu. Farby barónov sú čierna a fialová. Všetky rituály sa musia konať v noci na cintoríne. Najlepšie v sobotu alebo nedeľu. Ako obetné dary sa najviac hodí uhlie, čierne sviečky, fialové kvety alebo kamene, ale aj rum a čierne kurence. Baróna Samedieho možno prirovnať k Luciferovi a Satanovi v kresťanstve.

Barón Samedie a Guede sa privoláva pri škodlivej mágii. Guede zosmiešňuje ľudské snaženie a opakovane poukazuje na pominuteľnosť, ktorú mnohí ľudia nechcú vidieť. Majú znalosti predkov a ak chce mág zistiť, čo zosnulý urobil, ako a prečo zomrel, barón Samedie a Guede mu môžu pomôcť. Baróna Samedieho ako anjela smrti použil aj Mojžiš na potrestanie egyptského faraóna (pozri desať biblických rán).

 • Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix a Cemetiere Boumba

  Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix a Cemetiere Boumba


Kruh Logo Divider

Marassa

Božské dvojčatá a trojčatá Marasa zodpovedajú Jin a Jang (predstavujú vzájomné polárne protiklady a predsa navzájom prepojené sily), ako aj Trojici, Božej Trojici. Predstavujú mužskú aktívnu a ženskú pasívnu energiu, stelesnenú v slnku a mesiaci. Vo voodoo je narodenie dvojčiat vždy spojené s veľkým nepokojom. Od začiatku sú dvojčatá a trojčatá vnímané ako komplikované, výbušné, zlomyseľné a mimoriadne citlivé.

Zvláštnosťou vo voodoo je uctievanie dvojičiek. Majú významné miesto hneď vedľa loanov, čo je prebrané a charakteristické pre africké zvyky. Zvláštna pozornosť, ktorá sa venuje živým a zomrelým dvojčatám, má pôvod v uctievaní božského páru dvojičiek: Mawu a Lisa. Oni symbolizujú mužskú aktívnu a ženskú pasívnu energiu. Stelesňujú Slnko a Mesiac. Spoločne tvoria dvojpohlavné božstvo, ktoré symbolizuje nedeliteľnú Božskú Jednotu. Dvojičky - najmä chlapec Dossou a dievča Dossa - sa považujú za ich pozemských zástupcov. Marassa sú zodpovední za škodlivú mágiu, ale aj za rodinu, plodnosť a liečenie. Obľúbenými farbami sú modrá a hnedá. Medzi vhodné obetné dary patrí kaša, ovocie a hračky.

V každodennom živote je dôležité zaobchádzať s obidvomi deťmi rovnako. Citlivo reagujú na to, keď sa medzi nimi robia rozdiely. Často bývajú rodiny dvojičiek postihnuté chorobami alebo nešťastnými udalosťami, čo si stúpenci voodoo vysvetľujú tým, že si rodiny nesplnili povinnosti voči Marassovi.

 • Voodoo Vévé Marassa

  Voodoo Vévé Marassa

Orúnmila (Òrúnmìlà, Orula, Orúnla)Nesmrteľnosť vo voodoo a Santérií

Jedným z najdôležitejších božstiev vo voodoo a Santérií je Orúnmila. Patrónom veštenia je veštecký systém ifá. Ifá sa používa vo voodoo a Santérií rovnako ako tarotové karty alebo krištáľové gule v našom západnom svete. Orúnmila je preto patrónom tohto veštenia, pretože pozoroval stvoriteľa (boha) pri stvorení tohto sveta a preto vie, ako dlho bude daný človek a dané stvorenie žiť. Vie aj to, aké problémy a prečo, človek musí alebo by mal prežiť.

Existujú proroctvá, ktoré hovoria o tom, že Orúnmila je silnejší ako smrť, a keď zistil, že smrť si niekoho zobrala príliš skoro, ako bolo nevyhnutné, vzal zubatej jej kosu a vyjednával s ňou. Nefunguje to tak, že si zoberieš ľudí priskoro, ľudia musia prežiť to, čo je určené. Smrť povedala, že existuje priveľa ľudí a bolo by lepšie, keby si vzala niektoré duše skôr. Orúnmila povedal: „Dobre, ak niekto bude nosiť na ľavom zápästí náramok s mojimi farbami – zelenou a žltou a so 16 kamienkami, tak potom si ho smrť nesmie vziať predčasne.“ Tento náramok bol vyrobený zasväteným kňazom (babalawom) z ifá-orákula.

Bola jedna známa spisovateľka Migene González-Wippler ktorej matka trpela vážnou chorobou. Ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a lekári si mysleli, že pravdepodobne v nasledujúcich hodinách alebo dňoch umrie. Išla potom k jednému zasvätenému kňazovi a on sa poradil s orákulom. Povedal jej, že by mohla ešte dlho žiť, ale musí byť chránená týmto náramkom. Preto jej kňaz vyrobil a zasvätil takýto náramok. Dcéra chorej matky sa vrátila naspäť do nemocnice a priniesla svojej matke, ktorá bola v bezvedomí, náramok. V krátkosti sa ešte rozprávala s lekármi, ktorý potom odstavili infúziu, pretože si mysleli, že matka tak či tak zomrie. Dcéra jej potom nasadila náramok a na druhý deň lekári zistili, že matka sa odrazu uzdravila. Lekári nemali slov a matka žila šťastne ešte niekoľko rokov, tak to píše autorka.

Orunmila je uctievaný v Santérií a vo voodoo ako liečiteľ a prorok a je mu pripisovaná veľká múdrosť. Pozná osud všetkých duší. Jeho farbami sú, ako sme už spomínali, zelená a žltá a jeho číslom je 16.

ZombieVoodoo mágia

Zombie sú vytváraní čiernymi mágmi. Sú schopní zabíjať ľudí: To znamená, že duše týchto ľudí nemôžu odísť do tej roviny, kde idú všetky ostatné mŕtve duše, aby sa znovu reinkarnovali, ale zostanú tak povediac bez pohnutia visieť nad telom.

Po niekoľkých dňoch privedie čierny mág dušu späť do tela pomocou ďalších rituálnych procesov. Väčšinou sú títo ľudia nielen fyzicky, ale aj psychicky oslabení a nie sú schopní a nedokážu sa brániť, alebo utiecť. Sú to pomerne jednoduchí poľní robotníci, po „znovuoživení“ predávaní mágmi ako jednoduchí robotníci na poliach.

Na Haiti to robia aj bieli mágovia, keď je zrejmé, že niekto spáchal zločin a z určitých dôvodov nebol potrestaný zákonnými inštitúciami, napr. z toho dôvodu, že on sám je policajtom a pod. Ak tento človek spôsobil väčšie škody vo forme zabití, znásilnení atď., tak potom si môže komunita dať zavolať bieleho mága, aby potrestal tohto človeka.

Tieto praktiky sú veľmi časté na Haiti a v niektorých iných afrických krajinách. U nás sa v takejto forme nepraktizujú a nie sú tu bežné. Musia sa rozlišovať mágovia a mágovia ako zasvätenci. Pri takých ľuďoch, ktorí majú byť potrestaní, je bežné otráviť ich rybím jedlom a nechať ich zomrieť. Varianta jedu, ktorý je pridávaný, je jedom štvorzubca. Po 1 - 3 dňoch sa telo znovu vykope a používa sa ako robotník na poliach, alebo sa dá rodine, ktorej spôsobil utrpenie. Každý mág si musí tieto praktiky veľmi dobre premyslieť, pretože sa to niekedy niekomu vráti naspäť. To je veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sa v mágii musí dbať. V tomto smere existuje veľa prípadov, ktoré boli zdokumentované a neboli vymyslené.

Existuje jedna kniha od Wade Davisa „Passage of Darkness: The Etymology of Haitian Zombie” ("Pasáž temnoty: Etymológia haitského zombie"), v ktorej sa píše o Clairviusovi Narcisseovi. Tento Clairvius zomrel, bol pochovaný a po 18 rokoch sa vrátil domov a mohol aj dokázať, že je to skutočne on osobne.

Jeho smrť bola potvrdená dvomi americkými lekármi. Rodina mala jeho úmrtný list a on mohol dokázať a vysvetliť veci, o ktorých vedel len on a členovia jeho rodiny. Telo, ktoré sa nachádzalo v jeho hrobe, boli pozostatky niekoho iného. Pán Narcis podal výpoveď, že cítil mravenčenie po celom tele, a zrazu sa už nemohol viac pohnúť. Videl však, ako ho jeho rodina oplakáva a "prežil" aj svoj vlastný pohreb. Pozoroval ho zo vzduchu nad hrobom a nemohol nič urobiť, až kým neprišiel tento čierny mág a pomocou obradných rituálov tak povediac nevrátil jeho dušu späť do jeho tela, čo bolo pre Narcisa veľmi dramatickým zážitkom. Potom ho mág predal ako robotníka a musel niekoľko rokov tvrdo pracovať na plantážach. V tomto období mal strach vrátiť sa naspäť do svojej dediny, pretože sa bál, že ho znovu niekto otrávi a bude to musieť všetko prežiť ešte raz. O tomto prípade bolo napísaných viacero kníh a informovali o tom aj médiá. Wade Davis našiel pri hľadaní podkladov pre svoju knihu aj to, aké zloženie má tento jed. Povedala mu ho jedna ochotná čarodejnica na Haiti. Zverejnil túto receptúru v jeho knihe. Avšak v konečnom dôsledku je zloženie jedu len natoľko dôležité, aby niekoho zabilo a odnieslo dušu z jeho tela, ale to naozaj najdôležitejšie na tejto práci je znovuoživenie, ktoré je možné len vďaka špeciálnym schopnostiam mága. Magické schopnosti slúžia na komunikáciu s dušami, na pohybovanie sa v astrálnych rovinách, pre videnie určitých jemnohmotných vecí z éterickej látky a pre vyzdvihnutie týchto duší z iných frekvenčných úrovní, ktoré sú viditeľné len pre určitých ľudí.

To si vyžaduje veľa poznatkov a cvičenia a nezostáva sa len pri jednom obrade. Ak sa niekto chce zaoberať mágiou, resp. chce sa naučiť túto magickú prácu od nejakého mága, hogana alebo voodoomajstra, tak sa musí bezpodmienečne zaoberať astrálnymi bytosťami, videním duchov a božstiev a videním energií.

Wade Davis opísal v jeho knihe tiež všetky možné chyby vyrábania zombie, ako aj ich oživovania. Kto chce o tom vedieť viac a zaujíma sa o túto problematiku, odporúčam mu prečítať si celú túto knihu.

Voodoo a súčasnosťVoodoo mágia

Len hlúpi ľudia používajú voodoo na zlé účely. My odporúčame používať voodoo na liečenie. Voodoo sa v súčasnosti v Európe a Amerike stáva čoraz populárnejším, pretože sa nezameriava na posmrtné dosiahnutie neba, ale na riešenie aktuálnych problémov. Ale mali by ste byť opatrní. Najlepšie je nechať sa viesť voodoo kňazom. Tiež varujem pred „skúšaním“ rituálneho posadnutia duchmi len tak na skúšku, doma v obývačke. Väčšinou takéto pokusy skončia na psychiatrii posadnutím alebo u exorcistu. Nejde o to, že by to samé o sebe bolo nebezpečné. No je to podobné, ako keď niekto nikdy netrénoval behanie a potom chce odbehnúť maratón pod tri hodiny. Určite si roztrhne šľachu, natiahne si sval alebo si poraní meniskus. Nezáleží na tom, či je niekto kresťan, moslim alebo ateista: „Voodoo môže používať každý.“

Voodoo je stále populárnejšie v Európe a Amerike, pretože:

1. sa nezameriava na posmrtné dosiahnutie neba, ale na optimálne prežitie terajšej inkarnácie (Voodoo, či Santéria veria v minulé a budúce životy). Takže bežné problémy sú súčasťou komunikácie v skupine, či pravidelnej konzultácie s kňazom (zdravie, liečenie, peniaze, láska, ochrana, šťastie, duchovný rozvoj… či v temnej verzií likvidácia nepriateľa, pomsta, vytvorenie zombieho…).

2. sa nezameriava na vieru, ale na rituálne prežitie kontaktu s Idolom (Božstvom). Tu je potrebná opatrnosť a dať dôraz na vedenie správnym kňazom. Odrádzame od používania drog a sme za používanie dychových cvičení, tanca a odovzdania sa vyššej sile ako brány k tranzu a ku kontaktu s božstvom voodoo.

Dôrazne varujeme pred „skúšaním“ rituálneho posadnutia len tak na skúšku v obývačke neskúseným. Väčšinou takéto pokusy skončia na psychiatrii posadnutím, či exorzismom. Tu nejde o to, že by to samé o sebe bolo nebezpečné, no je to podobné, ako keď niekto nikdy netrénoval behanie a kúpi si tenisky a skúsi odbehnúť maratón pod 3 hodiny… Určite si roztrhne šľachu, natiahne si sval alebo si poraní meniskus. Keď však začne pomaly, jedného dňa to odbehne v pohode. Je potrebné začať modlitbami, meditáciou, čítaním duchovnej literatúry a literatúry o voodoo!

3. Voodoo je kombinovateľné s akýmkoľvek iným náboženstvom, či vierou.

Voodoo mágia: Odporúčaná literatúra

Heike Owusu - Rituály voodoo – pôvod, praktiky a ochrana
Papa Shanga - Voodoo v praxi – mágia
Papa Shanga - Praktizovanie voodoo – nové techniky, rituály a praktiky voodoo
Papa Nemo - Cesta voodoo – od základov po použitie v praxi
Astrid Reuter - Voodoo a iné afro-americké náboženstvá
Gert Chesi - Voodoo v Afrike
Marco Bergmann - Der Voodoo des Bokor Marco
Marco Bergmann - Bokor Marco's Voodoo - Nové teórie & Prax
Kenaz Filan - Voodoo Love Magic
Kenaz Filan - Príručka haitského voodoo
Veronika Šulcová - Vúdú (Mágia a náboženstvo)
Veronika Šulcová - Santería (Uctievanie svätých na Kube)

Voodoo mágia

Uctievanie predkov vo voodoo

Ak zomrie člen rodiny, nie je dôvod, prečo by sa s ním ostatní členovia rodiny nemohli zhovárať, alebo ho požiadať o pomoc či radu. Za túto podporu sa platí obeťami a starostlivosťou o hrob zosnulého. Tým si ho členovia rodiny častejšie pripomínajú a viac na neho pamätajú. Existuje mnoho obradov, ktoré sú určené na pomoc zosnulému v posmrtnom živote predkov. Ak sa niekto zabil alebo zomrel príliš mladý, často nemôže prísť k svojim predkom priamo. Potom sa modlia za jeho rýchlu novú inkarnáciu. Predkov nepovažujú za všemocných ako Loa, ale z pohľadu pozostalých majú vyššie poznanie. Veria v ich moc ovplyvňovať budúcnosť i osud svojich potomkov.

Duša vo voodoo

Vyznávači voodoo si dušu nepredstavujú ako celok, ale delia ju podľa tradície na dve, tri alebo dokonca aj štyri časti:
Ti-bon-ange, čo znamená životodarná iskra a vedomie – voodoo a Gros-bon-ange, čo znamená jedinečná a nesmrteľná Duša, z pohľadu dneška ego. Po fyzickej smrti sa táto časť duše vracia do podsvetia duší. Tieto dve časti spolu tvoria myseľ a dušu živého človeka.

Ďalej nájdete vo voodoo vieru v astrálneho dvojníka, ktorý sa v mágii používa mnohými rôznymi spôsobmi. Mágovia používajú dvojníkov v mágii počas astrálneho cestovania, ako aj pri rituáloch týkajúcich sa posadnutia. Takýto astrálny dvojník ide do astrálneho sveta (sveta ideí, zámerov a sily) vždy, keď spíme. Ak niekto nie je trénovaný, je počas spánku v astrálnom svete zraniteľný, a preto by sa mal pred zaspávaním pomodliť a meditovať, aby bol astrálny dvojník počas spánku chránený.

Ti-bon-ange je jedinečná životodarná iskra v človeku, ktorá v sebe nesie rôzne vlastnosti a zhromažďuje poznatky o celom živote (osobnosť v danom živote). Dáva mu život a nemôže bez nej žiť. Po smrti Ti-bon-ange odchádza do Dahome, čo je podľa voodoo „miesto na druhom brehu". Tu prebýva spolu s predkami a stáva sa jedným z nich. Gros-bon-ange je božské ja a nesmrteľná časť ľudskej bytosti (naša duša). Ak po smrti Gros-bon-ange zotrvá dostatočne dlho v Dahome, jeho Gros-bon-ange sa narodí znova a pri narodení získa novú Ti-bon-ange. Toto Ti-bon-ange ale dostáva aj informácie z rôznych predchádzajúcich životov Gros-bon-ange, ktoré sú potom uložené v podvedomí človeka. Preto veriaci vo voodoo sa prirodzene rozprávajú so svojimi predkami, a žiadajú ich o radu i pomoc. Dokonca aj vtedy, keď zomreli pred mnohými rokmi.

Bon Dieu

Výraz Bon Dieu pochádza z francúzštiny a znamená „Bože Dobrotivý", vo voodoo predstavuje univerzálnu silu a prvotného Boha. On stvoril všetky pôvodné Božstvá (Loa, mystéria a duchov) a On je stelesnením univerzálnej sily. On daroval svetu božský poriadok a On udelil Božstvám moc ovládať vesmír a svet. Jeho slovo je zákon, dokonca aj pre Božstvá. Veriaci voodoo sa na Dobrotivého Boha nikdy neobracajú priamo, pretože je príliš vysoko. Robia tak prostredníctvom Božstiev. Božstvá (Loa, mystéria a duchovia) sú zodpovedné za starosti a prosby veriacich.

Voodoo - Mambo a Oungan

Veľkňažka a Veľkňaz vo voodoo

Voodoo je praktické náboženstvo. Každý problém má svoj význam, a predkladá sa Bohom a Duchom. Voodoonsi kontaktujú kňazov a kňažky nielen pri svadbách alebo keď niekto zomrie, ale aj so všetkými praktickými otázkami a záležitosťami každodenného života. Či už je to láska, zdravotné ťažkosti alebo finančné problémy. Rovnako problémy detí v škole, rodinné spory alebo konflikty v práci - Mambo alebo Oungan sú vždy pripravení požiadať Božstvo (Loa alebo jeho pomocníkov) o radu a podporu.

Úloha veľkňažky (mambo) a veľkňaza (oungan) sa nedá porovnávať s kresťanským kňazom, či pastorom. Vo voodoo sa mambo a oungan venujú hlavne praktickej pomoci v každodennom živote. Sú skôr liečiteľmi, než kňazmi. „Chrámy" voodoo sú viac "poradenské centrá", niečo ako zákon. Mnohé veľkňažky mambo a veľkňazi oungan pre veriacich organizujú pravidelné workshopy (rečnícke hodiny), pri ktorých sa pýtajú Božstiev na konkrétne problémy. Tak najlepšie môžu ukázať, že choroba, či iné formy utrpenia a nepriazne osudu, sú dôsledkom narušených vzťahov v duchovnej oblasti. Vo voodoo sa verí, že je možné napojiť sa na zodpovedajúce duchovné sily a ovplyvniť ich pre prospech veriaceho. Voodoo mág je teda životný kouč, pomáha robiť správne rozhodnutia, nájsť správny životný štýl, aby mali voodooisti čo najjednoduchší život. Je to povolanie medzi psychológiou, medicínou a stavom kňazstva. Existujú aj iní nezávislí Bokori, ktorí sa venujú viac mágii ako kňazstvu, ale rozdiely medzi nimi sú nepatrné a často sa nedá presne povedať, kto je Bokor a kto je kňaz voodoo. Povedať, že Bokori sú čierni mágovia vo voodoo, je neprimerane zjednodušené.

Máte problém alebo potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať!

Preložené z nemeckého originálu: Voodoo

E-mail od čitateľa:

Dobrý večer pán a pani Daghan-Malenky,
nemám záujem o žiadnu službu. Dôvod, prečo Vás kontaktujem je nasledovný: našla som vašu webovú stránku a prečítala som si vaše vysvetlenie o voodoo. Narodila som sa vo voodoo rodine, ja sama som voodoo kňažka a žijem tu v Nemecku. Ďakujem za pozitívne vyhlásenie o voodoo. Voodoo pochádza, ako správne píšete z Egypta. Skutočnými Židmi sú Afričania, nie noví Židia, ktorí tieto vedomosti ukradli a privlastnili si ich. Voodoo je predchodcom buddhizmu, hinduizmu, kresťanstva atď. Veľmi sa teším, že Európania sa snažia objasniť a aj praktizovať voodoo. Slovo voodoo pochádza z francúzštiny a znamená: Žiť v jednote so Stvoriteľom / Vesmírom, ľuďmi a prírodou. Voodoo siaha až k počiatkom ľudstva, oveľa starším ako akékoľvek známe svetové náboženstvá. Ďakujem za vašu pozitívnu prezentáciu. Mimochodom, voodoo nemá nič spoločné s bábikami a ich prepichovaním, to je iba hollywoodske znázornenie, aby ľuďom úmyselne poskytli negatívnu predstavu o voodoo za účelom ich manipulácie a aby si neuvedomili pravdu. To je jeden z dôvodov, prečo mnohí Afričania a Američania zišli zo svojej cesty a dnes popierajú svoj pôvod a dedičstvo svojich predkov.
Prajem Vám požehnanie a všetko, všetko len to najlepšie.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti