Kúzla voodoo ☩ Rituály ♰ Tipy ♱ Triky

Voodoo - história a princípy

Pôvod základných princípov

Ak sa spýtate stovky kňazov voodoo na to, čo vlastne voodoo je, vypočujete si sto rôznych odpovedí. Kmeň slova „vodun”, z ktorého pochádza haitské slovo „voodoo", prináleží africkému jazyku Fon. Ním sa hovorí aj v súčasnosti v štáte Benin. Vodun v preklade znamená „božstvo" a aj „modla".

História voodoo začína oveľa skôr, než sa pôvodne myslelo a tvrdilo, že to bolo okolo roku 1500 n. l. na Haiti. Dnešný odhad je približne 15.000 rokov pred Kristom, v Afrike. V súčasnosti už vieme, že voodoo reálne vzniklo v dobe egyptských pyramíd. Vtedajší ľud sa neskôr začal nazývať „Yoruba". Boli to otroci faraónov a kráľov. Postupne si títo ľudia uvedomili, že sa nedá zabudúť na neuveriteľné veci, ktoré tam zažili. K Bohu prechovávali nesmierne hlboký obdiv a úctu, čo ich viedlo k túžbe po poznaní. 

V tom obobí sa ľud Yoruba vydal na cestu z Egypta do vnútrozemia Afriky. Šli naprieč Afrikou od Nílu až po Niger. V oblasti dnešnej Nigérie existovala v tom čase kultúra nazývaná „Nok”. V rokoch 500 až 200 pred n.l. sa kultúra ľudu Yoruba zblížila s kultúrou ľudu Nok a splynuli do jednej. Pod vedením yorubského kráľa Oduduwu sa ľud Yoruba usadil v meste zvanom Ile-Ife, ktoré domorodí ľudia považovali za posvätné. Bojovníci dobyli rozsiahle územia a položili základy kráľovstva Yoruba. Popri tom rozšírili voodoo vo všetkých získaných krajinách.

V roku 1492 Krištof Kolumbus objavil ostrov, dnes známy ako Haiti. Vtedy ho pomenoval „Hispaniola”. Kolonisti čoskoro zistili, že bavlna je úžasná plodina a objavili cukrovú trstinu i tabak. Zaujímavé bolo aj ďalšie poľnohospodárske bohatstvo ostrova Hispaniola. Postupne sa ukázalo, že pôvodní obyvatelia ostrova neboli dostatočne silní na otrocké práce, a navyše boli náchylní na choroby. Tak španielsky kráľ Karol V. nariadil deportáciu 15 000 černochov z Afriky, a vyhovel požiadavkám španielskych kolonistov, usídleným na ostrove Hispaniola. Mnohí z týchto čiernych otrokov, patrili k etnickej skupine Yoruba. Kultúry a náboženstvá sa čoskoro začali zmiešavať a dali základy dnešnému voodoo.

Biela mágia Pentagram
Voodoo Oltár

Dnes odhadujeme, že v období od 16. po 19. storočie bolo z Afriky deportovaných takmer 12 miliónov pôvodných obyvateľov. Z tých, čo prežili útrapy cesty, skončili svoju púť najmä v Karibiku – na Haiti, Kube a Jamajke. Hovorí sa, že ich bolo viac ako 40 %. Ostatných pohltila Brazília, nejakých 5 % Severná Amerika a zvyšok sa rozplynul v španielskych, francúzskych a holandských provinciách v Južnej Amerike. Tak vzniklo haitské voodoo, kubánsky variant voodoo nazvaný santéria, a aj brazílske obmeny voodoo – candombleumbanda.

V historickom povedomí Haiťanov má voodoo výnimočné postavenie. Zohralo dôležitú úlohu na mieste zvanom Bois Caiman a tamojšej revolúcii. Tieto udalosti spravili z voodoo istý druh haitského celonárodného náboženstva. Preto má dnešné voodoo aj istú vojenskú symboliku, ktorá sa nevyskytuje v iných afro-amerických náboženstvách.

V roku 1996 sa voodoo stalo oficiálnym štátnym náboženstvom v africkom Benine. 4. apríla 2003 sa začala písať aj iná nová kapitola náboženstva voodoo. Na Haiti bolo prehlásené za oficiálne náboženstvo. Kňazi a kňažky na Haiti majú teraz rovnaké práva ako ich katolícke proťajšky. Môžu vykonávať oficiálne svadobné obrady, krsty a pohreby. Aj pápež pred niekoľkými rokmi uznal voodoo za samostatné náboženstvo. Urobil tak, lebo kňazi a kňažky voodoo vyliečili veľké množstvo ľudí. Ich liečivá sila sa dostala do povedomia širokej verejnosti.

Voodoo mágia

Biela mágia

Voodoo mágia je spojenie s božstvami a duchmi. Vo voodoo mágii sa uctievajú duchovia, bohovia a predkovia, oslovujú sa a sú prosení o pomoc. Voodoo kňaz sa vykonávaním veľkých rituálov a modlitieb pokúša vytvoriť nielen spojenie s bohmi a duchmi. Ale praktizovaním rituálov aj pozitívne ladí duchov a bohov, aby sa postarali o žiadané veci. Kontakt s bohmi a duchmi sa vytvára v tranze, pričom sa určujú aj potrebné obete pre zrealizovanie objednávky.

Väčšina ľudí považuje voodoo mágiu za temnú, negatívnu alebo dokonca za diabolskú. Takéto uvažovanie však nie je správne. Je potrebné si uvedomiť, že voodoo mágia svojimi liečebnými rituálmi už zachránila veľké množstvo životov. Správne použitá voodoo mágia môže ľuďom priniesť šťastie, úspech, zdravie a ešte omnoho viac.

V našej praxi robíme voodoo mágiu modlitbami k Bohu a k nositeľom svetla, čím zamedzujeme vplyvu všetkého negatívneho.

Voodoo je tu od nepamäti a sprevádza ľudstvo stále. Je to koncentrovaná vesmírna sila, s ktorou sa treba zodpovedne naučiť pracovať. Potom funguje. Vnímam to ako schopnosť pretaviť silu zámeru do nášho materiálneho sveta. Zámer musí byť jasný, a mág musí vedieť presne zacieliť na ten problém, ktorý treba vyriešiť. Tak ako práca s laserovým lúčom. On je tiež koncentrovanou silou získanou z energie premenenou na svetlo. Je to veľmi silný a zaujímavý fenomén - hovorí o ňom Gregg Braden v Matrixe.

Ten kto ma jasno v tom, čo chce a silno pracuje na sebe, dokáže nepredstaviteľné veci…

Tranz vo voodoo

Rytmus a posadnutosť

Rytmické bubnovanie je dôležitou súčasťou voodoo rituálov a obradov. Nie je to len o tom, aby ste sa naladili na určité loa (božstvo), ale aj o privolaní želaných udalostí a skutkov. Každé loa (božstvo) má svoj vlastný rytmus, pri ktorom sa nehrá iba na bubnoch, ale môže byť vytvorený aj tlieskaním, spievaním a recitovaním. Rytmy a recitácie sa vyberajú na základe toho, aké vlastnosti má loa. Tanec pritom pomáha dostať sa do extázy a dosiahnuť tak zmenený stav vedomia, kde je možná komunikácia s inými svetmi.

Človek sa môže samozrejme pýtať, kde je hranica medzi psychickou chorobou, keď človek počuje hlasy a rituálnou posadnutosťou. Rozdiel je v ovládaní. Pokiaľ to dokážete ovládať a dať tomu jasný začiatok a koniec, je to v poriadku. Keď ale nemôžete spať kvôli tomu, že počujete hlasy, vtedy to už nie je v poriadku. Táto hranica je samozrejme veľmi tenká a nebezpečná.
Tanec a spev pomôžu aj posilniť voodoo komunitu a upevniť príslušnosť. V zmenenom stave tranzu komunikujete s božstvom a získavate odporúčania pre každodenný život. Kam máte investovať čas a energiu, prečo je niekto chorý, ako je to s láskou. To všetko sa môžete opýtať, aby ste si formovali svoj vlastný život.

Voodoo praktiky

Wanga, gris-gris, magické bábiky

Wanga alebo aj Ounga je hlavný pojem a má dva významy, jedným je mágia ako taká a druhým je vec, ktorá je spojená s mágiou. Wanga a Ounga môže byť niečo, čo je čisto astrálne, čo znamená toľko ako virtuálne, nedá sa to teda vidieť. To znamená, že mág urobil rituál a tento rituál má nejaký účinok, napr. človek sa zrazu začne zaujímať o nejakú ženu alebo bude úspešnejší, alebo dokonca aj to, že človek bude prekliaty a bude mať smolu. Môže to byť ale aj taká vec, kde sa mágia na niečo viaže, čo znamená, že mág sa zameria na tie vlastnosti, veci, ktoré sa majú stať, a spojí tieto veci napr. s nejakým príveskom. Dá sa to predstaviť tak, že človek dostane darček, ktorý bol magicky upravený, čo znamená, že s týmto darčekom sa vykonali rituály.

Vedľajším pojmom je gris-gris. Gris-gris je takmer vždy vec, ktorá slúži ako ochranný amulet. Gris-gris môže byť ľubovoľná vec, ktorá je v poriadku pre mága alebo klienta. Pri výrobe gris-gris vrecúška existujú určité pravidlá, ktoré by sa mali vo voodoo vždy dodržiavať. Prvé pravidlo je, že tieto vrecúška majú vo vnútri 3 až 13 zložiek. Jednou zložkou je rastlina, jedna zložka je zo zvieraťa a jednou zložkou je kameň. Ktoré časti z rastlín, zvierat alebo kameňov sú potrebné, závisí už od zákonov analógie, ktoré sa použijú pri mágii alebo vo voodoo.

Každé gris-gris má nejaký magický účel, to znamená, že má nejakú vec pričarovať, čo tiež znamená, že to musí byť zasvätené aj určitému božstvu. Pri výrobe sa vždy musí uskutočniť obrad, pri ktorom toto božstvo povie, čo sa má v tomto konkrétnom prípade dať do tohto vrecúška. Ak človek nemá tieto schopnosti z astrálnych ciest alebo mimozmyslovej komunikácie, tak potom musí siahnuť po literatúre a zákonoch analógie.

Každé gris-gris vrecúško sa musí vydymiť kadidlom a toto vydymovanie musí zodpovedať božstvu, ktorému prislúcha. Pri rituáli to musí mág posúdiť, dýchnuť na toto vrecúško, a tak povediac ho oživiť. V gris-gris existuje aj tekutina, ktorá je veľmi často olejom. Tú môžete použiť pri božstve na obetu alebo uctenie. Musí to byť tekutina ktorá zodpovedá božstvu, resp. vášmu cieľu. V podstate je to tak, že gris-gris by malo obsahovať najmenej 3 a maximálne 13 vecí. Musí mať aj špecifickú farbu, ktorá závisí znovu od toho, ktorému božstvu to bude zasvätené.

Vo voodoo sa často používali aj magické bábiky. Bábiky mali tú výhodu, že niektorí ľudia si dokázali ľahko predstaviť, že táto bábika predstavuje istý druh božstva. Táto bábika môže ale rovnako predstavovať aj tvojho priateľa alebo aj tvojho nepriateľa. V dnešnej dobe sa používajú nielen dátumy narodenia, mená alebo fotky, ale môžu sa zobrať aj veci obetí alebo tých, ktorým chceme pomôcť. Či už ide o pozitívnu alebo negatívnu mágiu, čím viac sa človek touto bábikou zaoberá a hovorí k nej alebo jej napr. dáva k dispozícii obety, tým lepšie mágia zapôsobí. Najdôležitejším bodom je, že tu pôsobí naša koncentrácia energie. Nezáleží na tom, či chcete prekliať svojho nepriateľa alebo chcete pomôcť svojmu priateľovi, alebo poprosíte o pomoc nejaké božstvo, pri zasväcovaní a výrobe bábiky jej musíte venovať veľa pozornosti. Ak má táto bábika predstavovať božstvo, ktoré chcem uctievať, tak si musím nájsť aspoň raz do týždňa čas na zapálenie sviečky. Ak ide o škodlivé kúzlo, tak potom musíte vašu kliatbu opakovať pri splne Mesiaca dovtedy, až kým nemáte pocit, že sa tej osobe nedarí. Ak ide o pozitívnu mágiu, je výhodou, keď bábika leží pri tom, koho má vyliečiť.

Náboženstvo Voodoo

Základné princípy:

Tak ako iné náboženstvá, aj voodoo má svoju základnú ideu - podstatu. Od nej sa všetko odvíja. Vo voodoo sa vychádza z uctievania predkov a reinkarnácie. Ďalej sa vzýva Loa (Boh, Božská bytosť, dobrý Duch) a robí sa orákulum, čo je výklad budúcnosti - veštenie. Vo voodoo sa verí v reinkarnáciu a to, že aktuálne konanie osoby ovplyvňuje rovnako jej súčasný i nasledujúci život.

Povedané inak: ak niekto počas svojho života nebol dobrý človek, je veľký predpoklad, že v budúcom živote ho Loa potrestá. Trest môže byť na úrovni duchovných prekážok, ale rovnako aj vo forme telesného postihnutia. Spočiatku sa vo voodoo trestá za poklesky iba mierne. Avšak ťažké hriechy bývajú potrestané nešťastím alebo chorobou, dokonca znovuzrodením vo zvieracej podobe. Ak bol niekto počas života mimoriadne zlým človekom, môže sa znovu narodiť ako Diab. Čo je označenie pre diabolské stvorenie, ktoré iba strpčuje život iným ľuďom, so snahou ich ovládať. Vyznavači voodoo veria, že Loa aj Diab sú všadeprítomní. Máme ich vo svojom každodennom živote a vedia o všetkých našich činoch dobrých i zlých.

Teraz vám chceme predstaviť jednotlivé Božstvá i to, ako sú vo viere Voodoo vykresľované. V časti Candomblé, prezentujeme náš jedinečný pohľad na Voodoo Božstvá.

Voodoo mágia

Božstvá Voodoo

Loanovia Rada a loanovia Petro

Voodoo mágia má svoje vlastné božstvá. Označujú sa ako loanovia Rada a loanovia Petro. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že loanovia Rada sú "dobrí bohovia" a loanovia Petro tzv. "démonickí - zlí - bohovia". Dobré je vedieť, že vo voodoo mágii je rozlišovanie medzi zlom a dobrom iné, ako vo všeobecnosti poznáme u nás, v našej kultúre. Rozhodnutie, čo je dobré alebo zlé je vo voodoo mágii úplne individuálne. Záleží vždy na každom jednom kňazovi. Preto sa niekedy aj loanovia Petro môžu vyvolávať pre dobré účely. Vyznávači voodoo delia uctievané bytosti na loanov Rada a loanov Petro. Vlastne tu nejestvuje žiadne striktné rozdelenie v zmysle kresťanských anjelov a démonov. Loanovia Rada mali na starosti stvorenie sveta, jeho pravidiel a udržateľnosť života. Súčasťou tejto skupiny je Boh lesa Loco, Boh mora Agwé a Bohyňa krásy Erzulie. Niektorí, ako Boh križovatiek Legba, prináležia do obidvoch skupín. Vtedy, ak Legba je privolávaný ako loan Rada, prináša blahobyt. Ak je však privolávaný ako loan Petro, vykonáva skazu.
Samotní loanovia Petro tvoria skupinu démonov a privolávajú sa na spôsobenie zla. Spojením afrických tradícií s kultmi indiánskych kmeňov z Haiti, urobilo z haitského voodoo nebezpečný nástroj v oblasti poškodzujúcich rituálov. Privolanie loana Petro je zakaždým spojené s rizikom poškodenia tela i duše. Vystríhame preto dôrazne osoby, ktoré na to nie sú dostatočne pripravené, aby takéto privolávanie nerobili!

Loanovia Rada


Legba alebo Elegba, Eshu, Ellegua

Vlastnosti: Boh križovatiek, spevák, bojovník, blázon, strážca dverí do oblasti duchovnej sféry. Zjavuje sa ako dieťa alebo zhrbený starec.

V haitskom kulte voodoo sa Legba uctieva v dvoch protichodných formách: ako dieťa, alebo ako zhrbený, vetchý starec. Obidve tieto podoby vyjadrujú, napriek zjavnému rozdielu, jeho rýchlosť a aj nevypočitateľnosť. Je považovaný za podvodníka, ale aj za osobného vyslanca osudu. Je rebelantským dieťaťom a zároveň múdrym starcom. V niektorých mýtoch je Legba aj zlodejom, pretože ukradol tajomstvá Bohov a dal ich ľuďom.

Každý rituál sa začína jeho privolaním a končí sa rozlúčkou s ním. Kontakt s Legbom - strážcom dverí - umožňuje porozumenie s ostatnými Bohmi. Počas rituálu vystupuje ako boží posol, pretože tlmočí slová Duchov do ľudskej reči. Ak  Legba súhlasí, je dokonca možné, aby sa mŕtvi vrátili do ríše živých.

Voodoo Vévé Papa Legba

Shango alebo Xango, Chango

Vlastnosti: Boh ohňa, bojovník, sudca, pán blesku a hromu. Odvážny, zdravo vyzerajúci muž.

Pôvodne bol Shango uctievaný kmeňom Yoruba z dnešnej Nigérie. Aj keď patrí medzi sedem najmocnejších loanov, nie je na Haiti privolávaný tak často, ako iní Bohovia. Narodil sa ako jeden z Bohov Zeme a najprv žil ako kráľ ríše Oyo na Zemi spolu s ľuďmi.

Dnes sa uctieva ako boh spravodlivosti. Na domácom oltári je symbolom Shanga dvojitá sekera, alebo roh barana. Privolanie Shanga pomáha pri nastávajúcom súdnom konaní, či dodáva silu a odvahu.


Oshun alebo Oxum, Ezili, Erzulie

Vlastnosti: Bohyňa lásky a sily stvorenia, pani hojnosti a vášne.

Zodpovedá Márii Magdaléne v kresťanstve. Je to krásna, zvodná, mladá žena ako Ezili-Freda. Pre rodinné záležitosti je privolávaná ako Ezili-Danto.

Oshun je africká Venuša alebo Afrodita. Zodpovedá jej krása, láska a vášeň. Dobré skúsenosti máme s ružami ako obetnými darmi, ale aj med, dobrý drahý parfum, oblečenie s trblietkami sa tiež super hodia.

Erzulie je vládkyňou umení, najmä maliarstva a sochárstvo. Symbolizujú ju šperky. Jej úlohou je šíriť chuť do života a vášeň. Musíte ju privolať pri každom rituáli ľúbostnej mágie. Ale pozor! Erzulie je aj matkou čarodejníc a maľuje sa krvou svojich nepriateľov. Je vládkyňou supa. V tomto aspekte ju môžete porovnať s hinduistickým bohom Šivom, ktorý je uctievaný ako boh lásky, jogy a boh smrti. Šiva sa zdobí náhrdelníkom z lebiek, rovnako ako sa Erzulie rada krášli krvou nepriateľov.

Keď má Erzulie dobrú náladu, tak uzdravuje chorých. Vládne nad studenou vodou a lieči ňou chorých. Je veľkorysá a vyživuje hladných. Rozdáva kozmickú hojnosť, aby sa všetci mohli tešiť z krásy stvorenia. Šíri vášeň, lásku, radosť a bohatstvo. Má rada drahé darčeky, ale daruje ich ďalej tým, ktorých miluje.

Voodoo Vévé Erzulie Oshun

Oya alebo Yansa, Aida-Lenso, Olla

Vlastnosti: Bohyňa vetra, ohňa, vody, dúhy. Vládkyňa prírody, bojovníčka. Odvážna, krásna, vášnivá a nevypočitateľná.

Oya je Bohyňou náhlych zmien. Jej energia sa prejavuje v jej ničivej sile. Prichádza ako víchrica, prietrž mračien či zemetrasenie.

Moc Oye pramení z jej rýchlosti a schopnosti okamžite všetko zmeniť.


Yemaya alebo Imanje, La Balianne

Vlastnosti: Bohyňa mora. Jej prejavom je materská energia. Poskytuje výživu a je láskyplná a žiadúca.

Yemaya je vládkyňou mora a stelesnením ženskej sily. Stráži všetky sily, ktoré poskytujú výživu a potravu. Riadi a spravuje všetky ženské záležitosti. Yemaya chráni zárodok v maternici a je ochrankyňou domácností. Má vyživujúce, ale aj ničivé sily. Jej podstatou je znovuzrodenie. V mnohých krajinách na jej počesť ľudia konajú pri splne slávnosti.


Obatala alebo Oxala, Batala, Blanc Dani

Vlastnosti: Bohyňa nebies, stelesnenie energie tvorenia. Je stará a bielovlasá, láskavá a nekonečne mocná.

Obatala je Boh/Bohyňa stvorenia Yorubov. Jej/jeho meno je vyjadrením Božstva ako takého. Obatala je zároveň muž aj žena. Je priamym potomkom najvyššieho, všadeprítomného Boha Oludumara. Stelesňuje najvyššie etické princípy ako spravodlivosť, múdrosť, šikovnosť a veľkomyselnosť.

Prináša ľuďom hojnosť a blahobyt, má moc vyliečiť aj smrteľné choroby. Obatala neustále tvorí a ochraňuje - aj životné prostredie.


Ogun alebo Ogum, Ogu

Vlastnosti: divý muž z lesov, Boh železa a kováčskeho umenia. Ochranca bohatstva a práce. Pokojný, ale aj nebezpečný muž.

Nigérijský boh Ogun premieňa divoké lesy na Novú Zem pre Bohov. Na vytvorenie cesty používa mačety a sekery. Preto je tiež nazývaný Bohom pionierov, či „Ten, ktorý pripravuje cesty“. Ogun učí ľudí, ako používať v buši nôž na obranu. Učí kováčskemu umeniu, pomáha ľuďom stavať domy, ktoré ich majú chrániť. Je otcom celej civilizácie a všetkej technológie. Podľa povesti ho najprv ľudia korunovali za kráľa. Neskôr sa od neho všetko naučili. Vtedy im korunu vrátil a odišiel naspäť do lesov.

Voodoo Vévé Ogun

Agwé alebo Agwé - Taroyo

Vlastnosti: Boh vôd, pán mora. Pekný, hrdý, má rád poriadok, stará sa o svoj zovňajšok.

Agwé má pevný charakter a plní dôležité úlohy. Ochraňuje vetky živočíchy a rastliny a udržuje prirodzenú rovnováhu. Často je priprovnávaný k európskemu Bohu mora Neptúnovi. Od neho pravdepodobne prevzal symbol trojzubca.

Agwé sa privoláva, aby ukľudnil rozbúrené vody a bdel nad šťastnou plavbou. Uctievajú ho najmä rybári a tí, ktorých život závisí od zachovania vôd. Ten, kto je pod jeho ochranou, sa nikdy neutopí a voda mu nespôsobí nikdy škodu.

Voodoo Vévé Agwe-taroyo

Damballah alebo Aida-Wedo

Vlastnosti: pradávny Boh, Boh hadov. Má aj podobu hada, je to kozmická prasila, ochranca stromov a vôd. Temperamentný, prísny a odvážny.

Damballah je prapôvodná, večne sa obnovujúca Bytosť. Je ochrancom kozmického poznania, tvorivá prapôvodná sila.

Voodoo Vévé Damballah

Loco

Iným prapôvodným božstvom je Boh Loco. Je to neviditeľný Duch vegetácie, predstavuje do istej miery mužskú formu rastlín.

Loca môžeme prirovnať k svätému Pavlovi. Podľa legendy bol Loco prvým kňazom, ktorý sa premenil z človeka na loana. Stále sa usiloval o sebakontrolu a snažil sa zhromažďovať múdrosť, a vďaka mnohým dobrým skutkom a uzdraveniam sa teda pridal k loanom. Preto mu prislúcha pozícia sprostredkovateľa medzi ľuďmi a Bohmi.

Ak sa Loco objaví na nejakej ceremónii, dá sa rozpoznať podľa sukovitej palice, ktorú má vždy pri sebe. Iným poznávacím znamením je jeho služobník, ktorý fajčí fajku a neustále Loca sprevádza. Je odborníkom a ochrancom rastlinnej ríše. Pri ceremónii dokáže prezradiť, ako je možné človeka vyliečiť pomocou rastlín. Rovnako dobre sa vyzná v rôznych zmesiach na vydymovanie a mastiach.

Loco sa privoláva pri liečebných rituáloch a neprehľadných situáciách. Je dobrý radca, keď človek nevie, čo má robiť v zložitých situáciách. Ako obetný dar je vhodné sladké ovocie a vykurovadlo zo šalvie.

Voodoo Vévé Loco

Simbi

Je loanom bielej mágie. Simbi sa znázorňuje ako zelený had a je veľmi múdry. Človek posadnutý Simbom sa krúti ako had a je priťahovaný k vode. Oveľa viac ako Damballah, ktorý je tiež závislý od elementu voda.

Simbi tiež zaisťuje istý druh spojenia medzi ľuďmi a Duchmi. Vyznávači voodoo nachádzajú mystický druhý breh kdesi hlboko v mori.

Voodoo Vévé Simbi

Loanovia Petro


Symbol Petro

Symbol Petro má čisto temnú povahu. Predstavuje agresívnu stránku voodoo. Ako obeta sa prináša napríklad krv kozy.

Barón Samedie, Barón La Croix a Cemetiere Boumba

Baróni sú Bohmi smrti a cintorínov. Medzi nimi sa za najmocnejšieho považuje barón Samedie. Objavuje sa ako čierny, chudý muž s cilindrom a v ruke má vychádzkovú paličku.

Barón La Croix sa objavuje ako kostra, na všetky otázky odpovedá uštipačne a vzbudzuje strach kvôli svojmu hrozivému výzoru.

Barón Cemetiere Boumba má strašidelný zovňajšok a naháňa strach kvôli svojmu hrozivému vystupovaniu.

Farby barónov sú čierna a fialová. Všetky rituály sa musia konať v noci na cintoríne. Ako obetné dary sa najviac hodia uhlie, čierne sviečky, fialové kvety alebo kamene, ale aj rum a čierne kurence.

Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix und Cemetiere Boumba

Marassa

Zvláštnosťou vo voodoo je uctievanie dvojičiek. Majú významné miesto hneď vedľa loanov, čo je prebrané a charakteristické pre africké zvyky. Zvláštna pozornosť, ktorá sa venuje živým a zomrelým dvojčatám, má pôvod v uctievaní božského páru dvojičiek: Mawu a Lisa. Oni symbolizujú mužskú aktívnu a ženskú pasívnu energiu. Stelesňujú Slnko a Mesiac. Spoločne tvoria dvojpohlavné božstvo, ktoré symbolizuje nedeliteľnú Božskú Jednotu. Dvojičky - chlapec Dossou a dievča Dossa - sa považujú za ich pozemských zástupcov.

Narodenie dvojičiek je vždy spojené s mnohými problémami a obtiažami. Preto sa dvojičky považujú za mimoriadne mocné bytosti. Už dopredu sa považujú za zložité, prudké, zlomyseľné a citlivé bytosti.

V každodennom živote je dôležité zaobchádzať s obidvomi deťmi rovnako. Citlivo reagujú nato, keď sa medzi nimi robia rozdiely. Často bývajú rodiny dvojičiek postihnuté chorobami alebo nešťastnými udalosťami, čo si stúpenci voodoo vysvetľujú tým, že si rodiny nesplnili povinnosti voči Marassovi.

Voodoo Vévé Marassa

Orúnmila (Òrúnmìlà, Orula, Orúnla)

Nesmrteľnosť vo voodoo a Santérií

Jedným z najdôležitejších božstiev vo voodoo a Santérií je Orúnmila. Patrónom veštenia je veštecký systém ifá. Ifá sa používa vo voodoo a Santérií rovnako ako tarotové karty alebo krištáľové gule v našom západnom svete. Orúnmila je preto patrónom tohto veštenia, pretože pozoroval stvoriteľa (boha) pri stvorení tohto sveta a preto vie, ako dlho bude daný človek a dané stvorenie žiť. Vie aj to, aké problémy a prečo, človek musí alebo by mal prežiť.

Existujú proroctvá, ktoré hovoria o tom, že Orúnmila je silnejší ako smrť, a keď zistil, že smrť si niekoho zobrala príliš skoro, ako bolo nevyhnutné, vzal zubatej jej kosu a vyjednával s ňou. Nefunguje to tak, že si zoberieš ľudí priskoro, ľudia musia prežiť to, čo je určené. Smrť povedala, že existuje priveľa ľudí a bolo by lepšie, keby si vzala niektoré duše skôr. Orúnmila povedal: „Dobre, ak niekto bude nosiť na ľavom zápästí náramok s mojimi farbami – zelenou a žltou a so 16 kamienkami, tak potom si ho smrť nesmie vziať predčasne.“ Tento náramok bol vyrobený zasväteným kňazom (babalawom) z ifá-orákula.

Bola jedna známa spisovateľka Migene González-Wippler ktorej matka trpela vážnou chorobou. Ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a lekári si mysleli, že pravdepodobne v nasledujúcich hodinách alebo dňoch umrie. Išla potom k jednému zasvätenému kňazovi a on sa poradil s orákulom. Povedal jej, že by mohla ešte dlho žiť, ale musí byť chránená týmto náramkom. Preto jej kňaz vyrobil a zasvätil takýto náramok. Dcéra chorej matky sa vrátila naspäť do nemocnice a priniesla svojej matke, ktorá bola v bezvedomí, náramok. V krátkosti sa ešte rozprávala s lekármi, ktorý potom odstavili infúziu, pretože si mysleli, že matka tak či tak zomrie. Dcéra jej potom nasadila náramok a na druhý deň lekári zistili, že matka sa odrazu uzdravila. Lekári nemali slov a matka žila šťastne ešte niekoľko rokov, tak to píše autorka.

Orunmila je uctievaný v Santérií a vo voodoo ako liečiteľ a prorok a je mu pripisovaná veľká múdrosť. Pozná osud všetkých duší. Jeho farbami sú, ako sme už spomínali, zelená a žltá a jeho číslom je 16.

Zombie

Voodoo mágia

Zombie sú vytváraní čiernymi mágmi. Sú schopní zabíjať ľudí: To znamená, že duše týchto ľudí nemôžu odísť do tej roviny, kde idú všetky ostatné mŕtve duše, aby sa znovu reinkarnovali, ale zostanú tak povediac bez pohnutia visieť nad telom.

Po niekoľkých dňoch privedie čierny mág dušu späť do tela pomocou ďalších rituálnych procesov. Väčšinou sú títo ľudia nielen fyzicky, ale aj psychicky oslabení a nie sú schopní a nedokážu sa brániť, alebo utiecť. Sú to pomerne jednoduchí poľní robotníci, po „znovuoživení“ predávaní mágmi ako jednoduchí robotníci na poliach.

Na Haiti to robia aj bieli mágovia, keď je zrejmé, že niekto spáchal zločin a z určitých dôvodov nebol potrestaný zákonnými inštitúciami, napr. z toho dôvodu, že on sám je policajtom a pod. Ak tento človek spôsobil väčšie škody vo forme zabití, znásilnení atď., tak potom si môže komunita dať zavolať bieleho mága, aby potrestal tohto človeka.

Tieto praktiky sú veľmi časté na Haiti a v niektorých iných afrických krajinách. U nás sa v takejto forme nepraktizujú a nie sú tu bežné. Musia sa rozlišovať mágovia a mágovia ako zasvätenci. Pri takých ľuďoch, ktorí majú byť potrestaní, je bežné otráviť ich rybím jedlom a nechať ich zomrieť. Varianta jedu, ktorý je pridávaný, je jedom štvorzubca. Po 1 - 3 dňoch sa telo znovu vykope a používa sa ako robotník na poliach, alebo sa dá rodine, ktorej spôsobil utrpenie. Každý mág si musí tieto praktiky veľmi dobre premyslieť, pretože sa to niekedy niekomu vráti naspäť. To je veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sa v mágii musí dbať. V tomto smere existuje veľa prípadov, ktoré boli zdokumentované a neboli vymyslené.

Existuje jedna kniha od Wade Davisa „Passage of Darkness: The Etymology of Haitian Zombie” ("Pasáž temnoty: Etymológia haitského zombie"), v ktorej sa píše o Clairviusovi Narcisseovi. Tento Clairvius zomrel, bol pochovaný a po 18 rokoch sa vrátil domov a mohol aj dokázať, že je to skutočne on osobne.

Jeho smrť bola potvrdená dvomi americkými lekármi. Rodina mala jeho úmrtný list a on mohol dokázať a vysvetliť veci, o ktorých vedel len on a členovia jeho rodiny. Telo, ktoré sa nachádzalo v jeho hrobe, boli pozostatky niekoho iného. Pán Narcis podal výpoveď, že cítil mravenčenie po celom tele, a zrazu sa už nemohol viac pohnúť. Videl však, ako ho jeho rodina oplakáva a "prežil" aj svoj vlastný pohreb. Pozoroval ho zo vzduchu nad hrobom a nemohol nič urobiť, až kým neprišiel tento čierny mág a pomocou obradných rituálov tak povediac nevrátil jeho dušu späť do jeho tela, čo bolo pre Narcisa veľmi dramatickým zážitkom. Potom ho mág predal ako robotníka a musel niekoľko rokov tvrdo pracovať na plantážach. V tomto období mal strach vrátiť sa naspäť do svojej dediny, pretože sa bál, že ho znovu niekto otrávi a bude to musieť všetko prežiť ešte raz. O tomto prípade bolo napísaných viacero kníh a informovali o tom aj médiá. Wade Davis našiel pri hľadaní podkladov pre svoju knihu aj to, aké zloženie má tento jed. Povedala mu ho jedna ochotná čarodejnica na Haiti. Zverejnil túto receptúru v jeho knihe. Avšak v konečnom dôsledku je zloženie jedu len natoľko dôležité, aby niekoho zabilo a odnieslo dušu z jeho tela, ale to naozaj najdôležitejšie na tejto práci je znovuoživenie, ktoré je možné len vďaka špeciálnym schopnostiam mága. Magické schopnosti slúžia na komunikáciu s dušami, na pohybovanie sa v astrálnych rovinách, pre videnie určitých jemnohmotných vecí z éterickej látky a pre vyzdvihnutie týchto duší z iných frekvenčných úrovní, ktoré sú viditeľné len pre určitých ľudí.

To si vyžaduje veľa poznatkov a cvičenia a nezostáva sa len pri jednom obrade. Ak sa niekto chce zaoberať mágiou, resp. chce sa naučiť túto magickú prácu od nejakého mága, hogana alebo voodoomajstra, tak sa musí bezpodmienečne zaoberať astrálnymi bytosťami, videním duchov a božstiev a videním energií.

Wade Davis opísal v jeho knihe tiež všetky možné chyby vyrábania zombie, ako aj ich oživovania. Kto chce o tom vedieť viac a zaujíma sa o túto problematiku, odporúčam mu prečítať si celú túto knihu.

Voodoo a súčasnosť

Voodoo mágia

Voodoo je stále populárnejšie v Európe a Amerike, pretože:

1. sa nezameriava na posmrtné dosiahnutie neba, ale na optimálne prežitie terajšej inkarnácie (Voodoo, či Santéria veria v minulé a budúce životy). Takže bežné problémy sú súčasťou komunikácie v skupine, či pravidelnej konzultácie s kňazom (zdravie, liečenie, peniaze, láska, ochrana, šťastie, duchovný rozvoj… či v temnej verzií likvidácia nepriateľa, pomsta, vytvorenie zombieho…).

2. sa nezameriava na vieru, ale na rituálne prežitie kontaktu s Idolom (Božstvom). Tu je potrebná opatrnosť a dať dôraz na vedenie správnym kňazom. Odrádzame od používania drog a sme za používanie dychových cvičení, tanca a odovzdania sa vyššej sile ako brány k tranzu a ku kontaktu s božstvom voodoo.

Dôrazne varujeme pred „skúšaním“ rituálneho posadnutia len tak na skúšku v obývačke neskúseným. Väčšinou takéto pokusy skončia na psychiatrii posadnutím, či exorzismom. Tu nejde o to, že by to samé o sebe bolo nebezpečné, no je to podobné, ako keď niekto nikdy netrénoval behanie a kúpi si tenisky a skúsi odbehnúť maratón pod 3 hodiny… Určite si roztrhne šľachu, natiahne si sval alebo si poraní meniskus. Keď však začne pomaly, jedného dňa to odbehne v pohode. Je potrebné začať modlitbami, meditáciou, čítaním duchovnej literatúry a literatúry o voodoo!

3. Voodoo je kombinovateľné s akýmkoľvek iným náboženstvom, či vierou.

Voodoo mágia

Odporúčaná literatúra

Heike Owusu - Rituály voodoo – pôvod, praktiky a ochrana
Papa Shanga - Voodoo v praxi – mágia
Papa Shanga - Praktizovanie voodoo – nové techniky, rituály a praktiky voodoo
Papa Nemo - Cesta voodoo – od základov po použitie v praxi
Astrid Reuter - Voodoo a iné afro-americké náboženstvá
Gert Chesi - Voodoo v Afrike
Marco Bergmann - Der Voodoo des Bokor Marco
Marco Bergmann - Bokor Marco's Voodoo - Nové teórie & Prax
Kenaz Filan - Voodoo Love Magic
Kenaz Filan - Príručka haitského voodoo
Veronika Šulcová - Vúdú (Magie a náboženství)

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Voodoo

Voodoo

Uctievanie predkov vo voodoo

Ak zomrie člen rodiny, a stále zostáva v materiálnej forme, nie je dôvod, prečo by sa s ním ostatní členovia rodiny nemohli zhovárať, alebo ho požiadať o pomoc či radu. Za túto podporu sa platí obeťami a starostlivosťou o hrob zosnulého. Tým si ho členovia rodiny častejšie pripomínajú a viac na neho pamätajú. Predkov nepovažujú za všemocných ako Loa, ale z pohľadu pozostalých majú vyššie poznanie. Veria v ich moc ovplyvňovať budúcnosť i osud svojich potomkov.

Duša vo voodoo

Vyznávači voodoo si dušu nepredstavujú ako celok, ale delia ju na dve časti:
Ti-bon-ange, čo znamená životodarná iskra a vedomie – voodoo a Gros-bon-ange, čo znamená jedinečná a nesmrteľná Duša, z pohľadu dneška ego. Po fyzickej smrti sa táto časť duše vracia do podsvetia duší.

Tieto dve časti spolu tvoria myseľ a dušu živého človeka.

Ti-bon-ane je jedinečná životodarná iskra v človeku. Dáva mu život a nemôže bez nej žiť. Po smrti Ti-bon-ange odchádza do Dahome, čo je podľa voodoo „miesto na druhom brehu". Tu prebýva spolu s predkami a stáva sa jedným z nich.

Gros-bon-ange je jedinečná časť duše a predstavuje myseľ človeka. Ak po smrti Gros-bon-ange zotrvá dostatočne dlho v Dahome, narodí sa znova a pri narodení získa novú Ti-bon-ange. Preto veriaci vo voodoo sa prirodzene rozprávajú so svojimi predkami, a žiadajú ich o radu i pomoc. Dokonca aj vtedy, keď zomreli pred mnohými rokmi.

Bon Dieu

Výraz Bon Dieu pochádza z francúzštiny a znamená „Bože Dobrotivý", vo voodoo predstavuje univerzálnu silu a prvotného Boha. On stvoril všetky pôvodné Božstvá a On je stelesnením univerzálnej sily. On daroval svetu božský poriadok a On udelil Božstvám moc. Jeho slovo je zákon, dokonca aj pre Božstvá. Veriaci voodoo sa na Dobrotivého Boha nikdy neobracajú priamo. Robia tak prostredníctvom Božstiev.

Voodoo - Mambo a Oungan

Veľkňažka a Veľkňaz vo voodoo

Každý problém má svoj význam, a predkladá sa Bohom a Duchom. Či už je to láska, bolesť alebo finančné problémy. Rovnako problémy detí v škole, rodinné spory alebo konflikty v práci. Zdravotné ťažkosti sa dajú riešiť cez mambo alebo oungan, oni môžu požiadať Božstvo (Loa alebo jeho pomocníkov) o radu a podporu. Úloha veľkňažky (mambo) a veľkňaza (oungan) sa nedá porovnávať s kresťanským kňazom, či pastorom.

Vo voodoo sa mambo a oungan venujú hlavne praktickej pomoci v každodennom živote. Sú skôr liečiteľmi, než kňazmi. „Chrámy" voodoo sú viac "poradenské centrá", niečo ako zákon. Mnohé veľkňažky mambo a veľkňazi oungan pre veriacich organizujú pravidelné workshopy (rečnícke hodiny), pri ktorých sa pýtajú Božstiev na konkrétne problémy. Tak najlepšie môžu ukázať, že choroba, či iné formy utrpenia a nepriazne osudu, sú dôsledkom narušených vzťahov v duchovnej oblasti. Vo voodoo sa verí, že je možné napojiť sa na zodpovedajúce duchovné sily a ovplyvniť ich pre prospech veriaceho.

Máte problém alebo potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať.

Preložené z nemeckého originálu: Voodoo


E-mail od čitateľa:

Dobrý večer pán a pani Daghan-Malenky,
nemám záujem o žiadnu službu. Dôvod, prečo Vás kontaktujem je nasledovný: našla som vašu webovú stránku a prečítala som si vaše vysvetlenie o voodoo. Narodila som sa vo voodoo rodine, ja sama som voodoo kňažka a žijem tu v Nemecku. Ďakujem za pozitívne vyhlásenie o voodoo. Voodoo pochádza, ako správne píšete z Egypta. Skutočnými Židmi sú Afričania, nie noví Židia, ktorí tieto vedomosti ukradli a privlastnili si ich. Voodoo je predchodcom buddhizmu, hinduizmu, kresťanstva atď. Veľmi sa teším, že Európania sa snažia objasniť a aj praktizovať voodoo. Slovo voodoo pochádza z francúzštiny a znamená: Žiť v jednote so Stvoriteľom / Vesmírom, ľuďmi a prírodou. Voodoo siaha až k počiatkom ľudstva, oveľa starším ako akékoľvek známe svetové náboženstvá. Ďakujem za vašu pozitívnu prezentáciu. Mimochodom, voodoo nemá nič spoločné s bábikami a ich prepichovaním, to je iba hollywoodske znázornenie, aby ľuďom úmyselne poskytli negatívnu predstavu o voodoo za účelom ich manipulácie a aby si neuvedomili pravdu. To je jeden z dôvodov, prečo mnohí Afričania a Američania zišli zo svojej cesty a dnes popierajú svoj pôvod a dedičstvo svojich predkov.
Prajem Vám požehnanie a všetko, všetko len to najlepšie.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar