Predpovedanie budúcnosti, vykladanie kariet, astrálne cestovanie

Vykladanie kariet, jasnovidectvo

Predpovedanie, Runy, I-ťing

Radi sa s vami pozrieme sa na vašu situáciu z „duchovného uhla pohľadu” a podporíme vás pri riešení vašich problémov.

Naše ne-vedomie vytvára situácie, okolnosti, stretnutia a skúsenosti, ktoré prežívame ako „náhody“. Tie potom v určitom zmysle „tvoria“ náš osud. Preniknúť k podstate takýchto náhod dokáže práve veštec. V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru, alebo o skontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Jasnovidectvo

Jasnovidectvo je prirodzená schopnosť každého skutočného mága, ktorá slúži aj na predpovedanie budúcnosti. Každý človek má svoju slobodnú vôľu, aby mohol robiť to, čo chce. Boh každého z nás dokonale pozná, a preto je možné v istom časopriestore uvidieť to, čo už vlastne je, a predpovedať to. Vyložením kariet sa stáva zrejmým, čo sa udeje a prečo. Otvára sa pole možností ako konať tak, aby sa zabránilo určitej udalosti, ktorá môže nastať.

Problémy možno riešiť iba vtedy, keď človek odkryl ich pravú príčinu. Patanjali

Biela mágia Pentagram

Jasnovidectvo

Vykladanie kariet

Mág môže nazerať do minulosti i do budúcnosti. Keďže sa budúcnosť ešte nestala, je možné ju zmeniť. Zmenou svojich postojov, myšlienok a návykov sa dá zmeniť aj budúcnosť. Samozrejme nie je ale každý pripravený zmeniť svoje postoje, a tým svoju budúcnosť. Výklad kariet odhalí, čo sa udeje, keď človek zotrvá vo svojich navyknutých vzorcoch správania. Odhalí tiež čo sa stane, ak človek vedome zmení svoje správanie. A odhalí tiež čo sa stane, keď zasiahne do deja biely mág.

Vykladanie karietjasnovidectvo slúžia na predpovedanie budúcnosti. Ozrejmujú tiež to, čo človek musí urobiť, aby zvrátil určitú udalosť. Jasné, že sa nedá predpovedať celá budúcnosť. Dokonca sa niektoré udalosti musia udiať. Mág musí byť čestný a klientovi to povedať.

Ľudia a situácie sa líšia. My sa nezohľadňujeme iba to, čo príde. Vidíme hlbšie súvislosti, i to, ako tomu človek môže eventuálne zabrániť. Pri určitých predpovediach nám pomáhajú aj runy, tarotové karty alebo krištáľová guľa. Pre menej skúsených odporúčame jednoduchšie nástroje ako sú I-ťing a runy. Práca s nimi urýchľuje aj rozvoj duchovného vnímania.

U nás pri predpovedaní budúcnosti a veštení nejde iba spoznanie toho, čo príde. Zisťujeme hlavne, aké spôsoby správania ovplyvňujú budúcnosť.

Vykladanie kariet

Tak sa dá vyťažiť aj zo zlej situácie to najlepšie. Niektorá situácia si vyžaduje pokojné vyčkávanie, iná naopak rýchlu reakciu a akčnosť. Runy, I-ťing a Tarot sú nástrojmi, ktorými nielen predpovedáme budúcnosť. Oni tiež situáciu objasňujú, a ponúkajú riešenie. Preto je u nás predpovedanie a veštenie prostriedkom na podporu duchovného rozvoja.

Žolíkove a tarotové karty

Runy a I-ťing

Pre zefektívnenie svojej práce používa u nás veštec viac ako jeden prostriedok veštenia. Sú to žolíkove karty, tarotové karty, runy a I-ťing. Runy a žolíkove karty sú najjednoduchším prostriedkom na veštenie. Tarotové karty sú oveľa náročnejšie a veštec musí porozumieť ich reči a predpovedaniu venovať oveľa viac času. I-ťing je tiež veľmi vhodný prostriedok na veštenie, pretože dáva návody na vyriešenie situácií priaznivými spôsobmi konania.

Žolíkove karty, tarotové karty, runy a I-ťing sú prastaré nástroje, využívané mágmi a veštcami na vhľady do budúcnosti a predpovedanie udalostí. Správny mág ich reči nielen slepo verí, ale precíti predpoveď v meditácii. V mimozmyslovom stave získava prístup k dôležitým informáciám, ktoré mu veštbu upresnia.

Odpoveď z tarotových kariet je vždy v súlade s položenou otázkou. Na ľahkovážnu alebo nezmyselnú otázku človek nikdy nedostane uspokojivú odpoveď. Karty neklamú.

So zvoleným nástrojom veštenia (orákulom) je dôležité mať osobný vzťah. Vytvorí sa častým používaním alebo označením kvapkou krvi.

Vytvorte si s orákulom vzťah, nespoliehajte sa len na návody v knihách. Runy, či tarotové karty, majú mnoho rôznych významov. Výklad kariet a predpoveď budúcnosti by sa mali robiť zásadne až po meditácii a modlitbe.

Predpovedanie budúcnosti

Meditácia a astrálne cestovanie

V najvyššej bielej mágii nie je potrebný žiadny prostriedok na veštenie.

Najpresnejšie informácie k veštbe sa dajú získať v meditácii a astrálnom cestovaní. Prichádzajú k mágovi samé od seba, pretože vie ľuďom čítať myšlienky, a veštbe rozumie. Informácie, prichádzajúce z ďalekej minulosti, alebo z predošlého života, mág musí spracovať oveľa náročnejším spôsobom a ponoriť sa do hlbokej meditácie. Pri vyššej bielej mágii nie je potrebný žiadny nástroj na veštenie. Mág jednoducho vie, kde sa problém nachádza.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Orákulum: Skúmavý pohľad do budúcnosti cez krištáľovú guľu alebo magické zrkadlo je už intuitívne nahliadanie. Krištáľové gule slúžiace na nahliadanie do budúcnosti bývajú zo skla alebo brúseného horského krištáľu. Dôležité je, aby nemali vo vnútri žiadne kazy. Aj najmenšia nečistota v ich vnútri skresľuje prenášaný obraz a získaná informácia je nepresná. Človek s praxou v intuitívnom nahliadaní, môže čítať budúcnosť bez akéhokoľvek vešteckého nástroja. Jeho schopnosť už v princípe žiadnu pomôcku nepotrebuje. Tak sa môže stať, že výklad budúcnosti pre vás sa udeje bez kariet, rún, či I-ťingu.

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Veštenie

Predpovedanie budúcnosti

Máte problém urobiť rozhodnutie? Neviete, aký by mal byť váš ďalší krok, či aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme stáť pri vás v procese rozhodovania. Uvedomte si, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké budú následky vášho konania. Práve s týmto vám dokážeme pomôcť.

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Veštenie

Zasej myšlienku a budeš žať činy;
Zasej čin a budeš žať zvyky.
Zasej zvyk, a budeš žať svoj osud.

Veštenie, jasnovidectvo a formovanie budúcnosti patria k samozrejmým schopnostiam bieleho mága.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Navyše, čím má mág viac energie, rovnováhy a zdravia, je mu udelený väčší prístup do iných svetov a ku komplexnejším informáciám.

“Všetky veci pochádzajúce z Ducha, sú našimi najväčšími duchovnými výtvormi. Hovor z čistej duše, konaj z čistej duše, a bude ťa nasledovať šťastie ako tieň nasleduje telo!”

Gautama Buddha

Pane, sprav zo mňa nástroj svojho pokoja.
Kde je nenávisť, nechaj ma rozosievať lásku,
kde je krivda, odpustenie,
kde sú pochybnosti, dôveru,
kde je zúfalstvo, nádej,
kde je tma, svetlo,
kde je žiaľ, radosť.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar