Vykladanie kariet, jasnovidectvo

Predpovedanie, Runy, I-ťing

Radi sa s vami pozrieme sa na vašu situáciu z "duchovného uhla pohľadu" a podporíme vás pri riešení vašich problémov.
Naša duša alebo naše ne-vedomie vytvára situácie, okolnosti, stretnutia a skúsenosti, ktoré prežívame ako „náhody“. Tie potom v určitom zmysle „tvoria“ náš osud. Nič nie je náhoda!

Preniknúť k podstate takýchto "náhod" dokáže práve veštec a orákulum. Ako mágovia vždy vysvetľujeme, ako sa v ktorých situáciách optimálne zachovať! V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru, alebo o skontaktovanie e-mailom kliknite TU.

"Ak sa človek vnútorne mení, potom sa v súlade s jeho voľbou mení aj celý jeho život, a teda aj budúcnosť. Sú to prirodzené zákony prírody. Zmena frekvencie vnímania totiž nalaďuje človeka na úplne novú vlnu, teda na inú „realitu“. Ak sa zmení jeho postoj k životu, jeho rovnováha medzi duchovnou a živočíšnou podstatou, potom sa v súlade s tým zmení aj jeho celková frekvencia energie, a teda aj jeho budúcnosť."

Anastasia Novych, Sensei zo Šambaly 1, kapitola 47

"Problémy možno riešiť iba vtedy, keď človek odkryl ich pravú príčinu." - Patanjali

Jasnovidectvo je prirodzená schopnosť každého skutočného mága, ktorá slúži aj na predpovedanie budúcnosti. Každý človek má svoju slobodnú vôľu, aby mohol robiť to, čo chce. Boh každého z nás dokonale pozná, a preto je možné v istom časopriestore uvidieť to, čo už vlastne je, a predpovedať to. Vyložením kariet sa stáva zrejmým, čo sa udeje a prečo. Otvára sa pole možností ako konať tak, aby sa zabránilo určitej udalosti, ktorá môže nastať.

Pri veštení sa nedá nič vynucovať. Nájdite si nejaké pokojné miesto. Máte dojem, že ste v tejto uponáhľanej dobe zabudli, ako nájsť pokoj a načúvať druhým? Začnite ešte dnes s meditáciou! Svoj prístav pokoja môžete nájsť vždy vo svojom vnútri, potom sa upokoja aj vonkajšie veci!

Ale bohužiaľ v zhone každodenného života sa nechávame odviesť od našich vešteckých schopností. Musíme sa odznova naučiť, ako sa zbaviť každodenného stresu a odolávať nárokom života.

Až keď veštec nájde svoj vnútorný pokoj, môže sa sústrediť na skutočné veštenie. V opačnom prípade budú obrazy v nepokojnej mysli nejasné a nezrozumiteľné. Ak je niekto príliš zaneprázdnený sám sebou, nedokáže veštiť.

Biela mágia, ktorá je tiež súčasťou predpovedania budúcnosti, umožňuje interpretáciu, ktorá môže byť veľmi užitočná. Interpretácia nám umožňuje obrátiť veci k lepšiemu. Pomocou cielených cvičení bielej mágie vám pomôžeme nájsť vnútornú silu a cielene ju využívať.

Mág môže nazerať do minulosti i do budúcnosti. Keďže sa budúcnosť ešte nestala, je možné ju zmeniť. Zmenou svojich postojov, myšlienok a návykov sa dá zmeniť aj budúcnosť. Samozrejme nie je ale každý pripravený zmeniť svoje postoje, a tým svoju budúcnosť. Výklad kariet odhalí, čo sa udeje, keď človek zotrvá vo svojich navyknutých vzorcoch správania. Odhalí tiež čo sa stane, ak človek vedome zmení svoje správanie. A odhalí tiež, čo sa stane, keď zasiahne do deja biely mág.

Vykladanie kariet a jasnovidectvo slúžia na predpovedanie budúcnosti. Ozrejmujú tiež to, čo človek musí urobiť, aby zvrátil určitú udalosť. Jasné, že sa nedá predpovedať celá budúcnosť. Dokonca sa niektoré udalosti musia udiať. Mág musí byť čestný a klientovi to povedať.

Každý človek a každá situácia je iná. My sa nepozeráme iba na to, čo príde, ale aj na to, prečo. Vidíme hlbšie súvislosti, i to, ako tomu človek môže eventuálne zabrániť. Pri určitých predpovediach nám pomáhajú aj runy, tarotové karty alebo krištáľová guľa. Pre menej skúsených odporúčame jednoduchšie nástroje ako sú I-ťing alebo runy. Práca s nimi urýchľuje aj rozvoj duchovného vnímania.

U nás pri predpovedaní budúcnosti a veštení nejde iba spoznanie toho, čo príde. Zisťujeme hlavne, aké spôsoby správania ovplyvňujú budúcnosť.

Tak sa dá vyťažiť aj zo zlej situácie to najlepšie. Niektorá situácia si vyžaduje pokojné vyčkávanie, iná naopak rýchlu reakciu a akčnosť. Runy, I-ťing, Žolíkové karty a Tarot sú nástrojmi, ktorými nielen predpovedáme budúcnosť. Oni tiež situáciu objasňujú, a ponúkajú riešenie. Preto je u nás predpovedanie a veštenie prostriedkom na podporu duchovného rozvoja.

Veštenie, jasnovidectvo: Cvičenie

Zaujmite uvoľnenú, pohodlnú polohu a premýšľajte: Ako doteraz prebiehal váš život? Urobili ste v poslednom čase nejaké dôležité rozhodnutia? Alebo sa pred nimi ešte len nachádzate? Ako môžu tieto rozhodnutia ovplyvniť váš budúci život? Predstavte si, že stojíte na nejakej križovatke. Pred vami sa nachádza veľa ciest. Čo chcete dosiahnuť? Vo svojom vnútri sa pokúste nájsť správnu cestu k tomuto cieľu!

Buďte odvážny! Je to len predstava! Dokážte, že máte fantáziu. Predstavujte si najrozličnejšie scenáre vašej budúcnosti. Vcíťte sa do toho, ako by ste sa mohli cítiť v tejto alebo inej situácií. Tam, kde cítite najväčšiu radosť duše, to je tá správna cesta! Môžete si vybrať, ktorou cestou sa chcete ďalej uberať.

Veštenie so žolíkovými kartami

Tarot, runy a i-ťing

Pre zefektívnenie svojej práce používa u nás veštec viac ako jeden prostriedok veštenia. Sú to žolíkové karty, tarotové karty, runy a I-ťing. Runy a žolíkové karty sú najjednoduchším prostriedkom na veštenie. Tarotové karty sú oveľa náročnejšie a veštec musí porozumieť ich reči a predpovedaniu venovať oveľa viac času. I-ťing je tiež veľmi vhodný prostriedok na veštenie, pretože dáva návody na vyriešenie situácií priaznivými spôsobmi konania.

Žolíkové karty, tarotové karty, runy a I-ťing sú prastaré nástroje, využívané mágmi a veštcami na vhľady do budúcnosti a predpovedanie udalostí. Správny mág ich reči nielen slepo verí, ale precíti predpoveď v meditácii. V mimozmyslovom stave získava prístup k dôležitým informáciám, ktoré mu veštbu upresnia.

Odpoveď z tarotových kariet je vždy v súlade s položenou otázkou. Na ľahkovážnu alebo nezmyselnú otázku človek nikdy nedostane uspokojivú odpoveď, keďže karty sú na pýtajúceho sa prísne.

So zvoleným nástrojom veštenia (orákulom) je dôležité mať osobný vzťah. Vytvorí sa častým používaním alebo označením kvapkou krvi.

Nechajte samotné orákulum ku vám prehovoriť, nespoliehajte sa len na návody v knihách. Runy, či tarotové karty, majú mnoho rôznych významov. Výklad kariet a predpovedanie budúcnosti by sa mali robiť zásadne až po meditácii a modlitbe.

Veštenie, jasnovidectvo - vnuknutie:

nábožensko - duchovné umenie

Existuje veľa spôsobov veštenia. Nie je to o strate kontaktu s realitou alebo o upadnutí do snívania! Majte prosím na pamäti: Veštenie možno nájsť vo všetkých kultúrach a náboženstvách. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá cesta je tá správna, je vhodné poradiť sa so svojím srdcom a podvedomím. V takýchto momentoch má veštenie svoje miesto. Postupujte podľa týchto krokov:

  • Dôkladne sa pripravte predtým, ako začnete s vlastným predpovedaním budúcnosti. Informujte sa o rôznych metódach veštenia a venujte im potrebný čas.

  • Intuitívne sa rozhodnite pre tú metódu, ktorá vám je najpríjemnejšia.

  • Odporúča sa nájsť si pokojné miesto, na ktorom vás nebude nikto rušiť a kde budete chránený pred očami zvedavcov. Teraz môžete začať s veštením.

  • Používajte vždy rovnaký prostriedok veštenia. Na začiatok odporúčame runy, tarot alebo i-ťing. Vyberte si jednu z týchto troch metód a zahĺbte sa do nej. Až keď si metódu dokonale osvojíte, vás veštenie začne baviť a užijete si ho.

Kontakt

Veštenie, jasnovidectvo

V najvyššej bielej mágii nie je potrebný žiadny prostriedok na veštenie.

Najpresnejšie informácie k veštbe sa dajú získať v meditácii a astrálnom cestovaní. Prichádzajú k mágovi samé od seba, pretože vie ľuďom čítať myšlienky, ako aj na základe jasnovidenia. Informácie, prichádzajúce z ďalekej minulosti, alebo z predošlého života, mág musí spracovať oveľa náročnejším spôsobom a ponoriť sa do hlbokej meditácie. Pri vyššej bielej mágii nie je potrebný žiadny nástroj na veštenie. Mág jednoducho vie, kde sa problém nachádza.

Orákulum: Skúmavý pohľad do budúcnosti cez krištáľovú guľu alebo magické zrkadlo patrí ku každodennej praxi mága. Krištáľové gule slúžiace na nahliadanie do budúcnosti bývajú zo skla alebo brúseného horského krištáľu. Ďalej môžete použiť strieborný tanier s vodou a fluidickým kondenzátorom. Keď si mág dobre osvojí veštenie z krištáľovej gule, dokáže čítať budúcnosť z čohokoľvek, pretože v zásade sa potrebuje mág dostať len do bezmyšlienkového stavu, aby dostal odpovede. Tak sa môže stať, že výklad budúcnosti pre vás sa udeje bez kariet, rún, či I-ťingu.

"Tvoje najvnútornejšie pochopenie seba samého, kým vlastne si, je neoddeliteľnou súčasťou tvojho vnútorného pokoja. Keď stratíš kontakt so svojím vnútorným pokojom, stratíš kontakt aj sám so sebou."

Predpovedanie budúcnosti, veštenie

Veštenie je tak trošku ako kartová hra. Boli vám rozdané určité karty, s ktorými nemôžete nič urobiť. Aj napriek „zlým kartám“ však môžete hrať optimálne a aj vyhrávať!

Zasej myšlienku a budeš žať činy;
Zasej čin a budeš žať zvyky;
Zasej zvyk a budeš žať charakter;
Zasej charakter a budeš žať svoj osud.

Žiak sa spýtal svojho majstra: „Majster, ako môžem dosiahnuť osvietenie?“
Majster odpovedal: "Každý robí to, čo mu prináša radosť. Urob, aby ti disciplína prinášala radosť a dosiahneš osvietenie!"

Navyše, čím má mág viac energie, rovnováhy a zdravia, je mu udelený väčší prístup do iných svetov a ku komplexnejším informáciám.

"Všetky veci pochádzajúce z Ducha, sú našimi najväčšími duchovnými výtvormi. Hovor z čistej duše, konaj z čistej duše, a bude ťa nasledovať šťastie ako tieň nasleduje telo!"

Gautama Buddha

Pane, sprav zo mňa nástroj svojho pokoja.
Kde je nenávisť, nechaj ma rozosievať lásku,
kde je krivda, odpustenie,
kde sú pochybnosti, dôveru,
kde je zúfalstvo, nádej,
kde je tma, svetlo,
kde je žiaľ, radosť.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Viac YouTube videí

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Veštenie úspešne & osobne

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti