Tipy & Triky & Návod

Rituál pre vyvolanie elementálnych bytostí

Dostať sa do rovnováhy znamená otriasť tým, ako momentálne vnímame svet!

Tento rituál bol veľmi neobvyklý, pretože za normálnych okolností sa privoláva len jedna bytosť z jedného elementu. Kvôli tomu, že tohto rituálu sa zúčastnili rôzni adepti mágie, ktorí mali rôzne potreby a rôzne charaktery, dohodli sme sa s Marion a Buschidom, že privoláme všetky elementy.

Každý adept mágie mal privolať ten element, ktorý je pre neho, pre jeho vnútornú a magickú rovnováhu najdôležitejší. Zvyčajne sa privoláva len jeden element a najľahšie sa vyvoláva práve ten element, ktorý najlepšie zodpovedá charakteru adepta alebo mága.

Napríklad, ak je niekto inteligentný, dokáže sa presadiť, má veľa energie a veľa toho v živote dosiahol, tak potom by bolo pre neho najjednoduchšie privolať nejakú bytosť ohňa a komunikovať s ňou. Pre jeho vnútornú magickú rovnováhu to ale vhodné nie je. Nejde o to, aby sme urobili všetkých ľudí rovnakých, ale niektoré veci, ako astrálne bytosti alebo iné magické operácie sú možné len vtedy, keď je človek vo vnútornej i vonkajšej rovnováhe. To možno dosiahnuť ľahšie, keď privolá bytosti, ktoré nezodpovedajú jeho vlastnému charakteru, ale tento jeho charakter dopĺňajú.

Ak je niekto úspešným manažérom, ktorý toho veľa dosiahol, je teda spojený s elementom ohňa, je pre neho lepšie komunikovať s bytosťou vody, pretože bytosť vody mu prezradí, čo všetko mu v jeho osobnom vývoji ešte chýba, na čom musí ešte popracovať, ako môže človek napr. súcitiť s ostatnými, tak povediac zväčšiť svoj súcit, rozvinúť viac svoju emočnú inteligenciu, alebo aj urobiť niečo pre iných ľudí atď. Ide o to, že keď sú niektoré vlastnosti vyvinuté viac a niektoré zase menej, tak sa človek dostáva do nerovnováhy a nemôže sa ako mág, a ani ako človek ďalej rozvíjať.

Príklad: Ja (Pavol Malenký) som bol vždy dobrý v matematike, ale zlý v cudzích jazykoch a nikdy mi dobre nešli. Dokonca ani ako matematik sa nemôžem ďalej vyvíjať, alebo len do určitého stupňa, ak nehovorím žiadnou inou rečou. Potom som zvyčajne obmedzený len napr. na slovenčinu a češtinu a niektoré idey v týchto jazykoch nie sú dostupné. Je výhodou, či sa mi to páči alebo nie, hovoriť aj po nemecky, anglicky alebo rusky, pretože sa potom môžem dostať k väčšiemu množstvu informácií, ktoré ma ako matematika posunú ďalej.

Dodatočná navigácia stránky

Matematické vzorce sú v podstate v jednom jazyku a pre matematika pochopiteľné, ale informácia, ako niekto prišiel k danému vzorcu alebo rovnici, môže byť vysvetlená v inom jazyku, ktorý ja neovládam. Vtedy mi len samotný vzorec veľmi nepomôže.

Ďalším príkladom je: Niekto je veľmi extrovertný, je rád stredobodom pozornosti, rád sa prezentuje, má rád okolo seba priateľov, rád sa stretáva s inými ľuďmi a má rád zábavu. Zmyslom mágie nie je urobiť z neho úplný opak, úplného introverta, ale ide o to, že ako mágovi by mu nemalo robiť žiadny problém stráviť pár dní osamote, rozprávať sa aj sám so sebou. Naopak platí to isté. Ak je niekto prevažne introvert, bude ním aj naďalej, ale nemalo by pre neho byť problémom, stretnúť sa aj s inými ľuďmi, ísť na nejaké prednášky alebo sa vyjadriť na veľkých akciách.

Rituál na Sylte

Pôvodným zámerom rituálu na Sylte bolo predstaviť žiakom kráľa trpaslíkov ako živelnú bytosť elementu zeme (Pavol a Marion s ním majú kontakt už dlhšiu dobu).

Pavol Malenký išiel na miesto, kde sa vyskytujú. Na tom mieste je veľa povestí o výskyte trpaslíkov. Dedina ležiaca kúsok od toho miesta má v erbe kotlík plný sladkej kaše, ktorý tam je preto, aby ľudia nezabudli na časy, keď sa v tomto kraji trpaslíci vyskytovali vo veľkej miere a ľudia s nimi mali spory. Táto dedina sa dnes volá Wenningstedt, ale vtedy mala iný názov.

Ako erb sa používa dodnes v Neukirchen – Nordfriesland a tiež v Utersum pre celú oblasť. Muži s trpaslíkmi viedli vojnu. Ženy prišli na bojisko s hrncami plnými kaše, aby sa muži posilnili, ale muži len ustupovali. Ženy to veľmi nahnevalo a tak začali proti trpaslíkom bojovať samé pomocou varešiek a lyžíc a polievať ich tou vriacou kašou. Trpaslíkov to zastrašilo a mužov to veľmi zahanbilo, takže začali konečne naozaj bojovať a spoločnými silami vyhnali trpaslíkov ďaleko od dediny, na územie Braderupu, kde sme rituál vykonali. To znamená, že trpaslíci a kráľ sa usadili v tejto oblasti.

Pre tých, ktorí vedia aj po nemecky pripájam link na stránku, kde si môžete prečítať pôvodnú verziu legendy – Bitka obrov s trpaslíkmi.

Erb: Wenningstedt

Pavol tam išiel so žiakom P. (mená žiakov budú nahradené iba iniciálkami z dôvodu výskytu osobných informácií v priebehu rituálu) jeden deň dopredu, aby zistili, či je OK, aby tam ten rituál robili a či je kráľ trpaslíkov ochotný komunikovať aj so žiakmi.

Rituál Sylt

Toto prvé stretnutie bolo veľmi zaujímavé a trochu nečakaný zážitok v tom zmysle, že kráľ trpaslíkov prišiel a povedal Pavlovi, že nie je vhodné, aby o ňom ľudia určitého typu vedeli a poznali jeho meno a sigil, ale že dáva k dispozícii svojich dvoch synov, ktorí sú ochotní s nami komunikovať a pomáhať nám a našim žiakom a je aj možné zverejniť ich sigil a mená. Títo bratia sa volajú Muray a Mahea.

Ďalšou zaujímavou vecou bolo to, že sa Pavlovi do komunikácie primiešali (v pozitívnom zmysle slova) aj ďalšie bytosti. Kráľ trpaslíkov povedal, že je tiež spojený s jednou bytosťou ohňa, ktorá sa volá Hashea a s jednou bytosťou vody, Elwe, a že môžeme nadviazať kontakt aj s nimi. Pavol Malenký nadviazal teda krátku komunikáciu aj s týmito dvomi bytosťami, ktoré mu dali svoje sigily a mená a dohodli sa na čase, kedy môžu všetci spoločne nadviazať spojenie aj s ďalšími žiakmi počas rituálu.

Po ďalšom rozmýšľaní a porade s Buschidom (majster Pavla a Marion, liečiteľ v Brazílii, duchovný majster) sa zhodli na tom, ktorý žiak by mal komunikovať s ktorou bytosťou na základe jeho alebo jej momentálneho charakteru, teda živelného nastavenia. Aby bol celý rituál vyrovnaný, rozhodli sa prizvať ešte jednu bytosť, zastupujúcu živel vzduchu. Meno tejto bytosti je Haeli. Žiakov bolo päť, piaty žiak (P.) dostal za úlohu vyvolať Strážcu prahu, ktorý sa inak nazýva aj Démon smrti. Takto bolo rozhodnuté preto, že P. má tendenciu sa príliš sústrediť na materiálne veci a je potrebné, aby si trochu zhora uvedomil, čo je vlastne podstatné a snažil sa vidieť celkový obraz - teda nie len to, čo chce dosiahnuť v tomto živote, ale aj to, čo je podstatné z hľadiska všetkých životov. Tiež preto, aby začal lepšie astrálne cestovať, nebál sa smrti a tak ďalej.

Miesto pre vykonanie rituálu, hoci aj takto pozmeneného oproti pôvodnému zámeru, mohlo byť zachované podľa pôvodného plánu. Bolo to možné preto, že sa na tomto mieste stretávajú všetky živly: Voda ako Severné more, Vzduch ako neustále fúkajúci vietor, Zem zastúpená už popísaným výskytom trpaslíkov a Oheň, ktorý sme si jednoducho rozložili :-).

Rozdelenie bytostí bolo teda nasledujúce:

Muraya a Mahea, ako bytosti elementu Zeme, dostal na starosť D., pretože má určité problémy s financiami a v určitých veciach nestojí nohami na zemi. Bolo by pre neho jednoduchšie vzývať Vodu, pretože je to umelec - hudobník, má cítenie, ľahko by to teda pochopil a precítil, ale pre jeho rozvoj je lepšie pracovať práve na Zemi, teda aby sa o seba vedel postarať, aby sa lepšie ukotvil v tomto svete a nelietal toľko v oblakoch atď. D. bol zvolený teda preto, lebo jeho zemný element, teda vnútorná rovnováha, ako aj vzťah k peniazom, by sa mali posilniť.

Pre neho sú po 1. peniaze špinavé. A to bola prvá vec, ktorú mu trpaslíci povedali, že táto myšlienka je úplný nezmysel. Pokiaľ má toto hlboko vo svojom podvedomí, nikdy nebude mať dosť peňazí. Ako druhé mu bolo povedané, že by mal prevziať zodpovednosť za seba samého a svoje okolie, mal by sa starať o seba aj iných, pretože inak sa nemôže ďalej rozvíjať. Viac toho D. opísal v liste a tiež pri ňom sa ďalšie veci nemôžu zverejniť.

Hashea, ako bytosť elementu Ohňa, dostala na starosť J. kvôli tomu, že sa príliš rozdáva a má momentálne problémy s energiou. Tieto problémy pramenia z toho, že sa príliš obetuje pre iných. Má tendenciu mať výčitky svedomia týkajúce sa jej minulosti a ďalšie nespracované veci, na čo sa snaží "zabudnúť" v práci. Keďže to s prácou preháňa, je potom vyčerpaná. J. má veľmi dobre vyvinutú citlivosť, to znamená, že vodný element je u nej veľmi dobre vyvinutý, avšak je vyvinutý až extrémne. Aby sa to vyrovnalo, mala zavolať bytosť ohňa.

Bytosť Ohňa, teda Hashea, jej mala povedať, čo by mala robiť. Teda ako má žiť v rovnováhe a odkiaľ má čerpať energiu. A to v zmysle motivácie, stravy, dýchania, ale aj v zmysle toho, kedy je dobré povedať „Nie“. Táto bytosť súhlasí tiež s tým, že jeho meno a tiež sigil budú zverejnené. Niektoré veci boli určené ale len pre J. a nebudú zverejnené. Dôvodom pre to, že J. privolala bytosť ohňa, je to, že sa J. príliš stará o iných.

Zem Oheň

Bytosť ohňa jej povedala, že oheň nemôže existovať sám o sebe. Bez podpory iných elementov vyhasne. Potrebuje element zeme kvôli drevu a potrebuje vzduch - bez týchto 2 elementov oheň nemôže existovať a ak je element ako voda príliš silný, tak potom vyhasne.

Ak niekto chce mať veľa energie, musí sa naučiť hovoriť toto “Nie“, musí sa naučiť odpočívať, pretože v opačnom prípade potom človek vyhorí a dostane burnout, čo znamená, že oheň vyhasne, pretože človek nedostáva dostatočnú vyrovnávajúcu energiu z iných zdrojov. Pre J. to znamená vo vzťahoch, rovnako ako aj v práci, vedieť povedať „Nie“ a mala by tým pochopiť, že sa množstvom práce a prílišným obdarovávaním iných ľudí pokúša získať od ostatných len lásku. Táto láska tu je stále, ale nedá sa v tejto forme kúpiť. Týmto „obetovaním“ sa táto láska kvalitatívne nezlepší. Táto potreba lásky sa týmto spôsobom neuspokojí.

Vzduch Voda

Haeli, ako bytosť elementu Vzduchu, bola pridelená G. Nie preto, že by potrebovala pracovať na svojej inteligencii, ale vzhľadom k svojmu veku. Má ešte málo životných skúseností a vedomostí a tým pádom to, na čo by sa teraz mala sústrediť, je získavanie širšieho obrazu a náhľadu. To znamená čítanie, spoznávanie nových kultúr atď., aby získala čo najviac vedomostí a mohla sa tým pádom aj duchovne posunúť niekam inam.

G. ju vzhľadom k svojmu nízkemu veku len jemne cítila, ale bytosť jej aj tak preniesla energiu, vďaka ktorej sa G. bude teraz snažiť viac hĺbať do vecí, čítať, atď.

Elwe, ako bytosť elementu Vody, bol vyvolávaný A., ktorý je naopak príliš málo citlivý. Preto Voda, aby sa jeho citlivosť zvýšila. A. počas rituálu pocítil určitý pokoj a vyrovnanosť a silné energie, ale ku komunikácii ako takej nedošlo, opäť kvôli jeho nižšej citlivosti. Teraz, po niekoľkých týždňoch od rituálu, sa jeho citlivosť výrazne zvýšila. Začal si aj trúfať na to, aby invokoval alebo evokoval určité bytosti, čo predtým nebolo možné.

P. toho vzhľadom na svoj vek tiež mnoho necítil, ale Strážca prahu sa dostavil a teraz bude viesť jeho situácie k tomu, aby mu ukázal: „Dosiahneš svoje ciele...a? Aký to má zmysel? Aký to má zmysel v celkovom obraze?“ Dostane ho do situácií, ktoré ho prinútia sa zastaviť a popremýšľať nad tým: „Prečo som tu?“

Dostať sa do harmónie

Keďže sme vyvolávali toľko bytostí naraz, Pavol ani nečakal, že by sa niektorá z týchto bytostí objavila, že by ich bolo vidieť. Nesklamala veľmi citlivá J., ktorá veľmi jednoznačne okrem jej prideleného Hashea, s ktorým mala veľmi silný zážitok, videla aj trpaslíkov a nadviazala s nimi určitú komunikáciu. Samozrejme pre Pavla, Marion a J. boli viditeľné, pre ostatných aspoň do určitej miery cítiteľné.

U každého zo žiakov vyvolal tento rituál niečo ako otras. Keď človek vyvoláva bytosť, ktorá pasuje alebo približne zodpovedá jeho charakteru, prebieha to hladko a vyladene. Niečo, čo je ale opačného charakteru, čo má daného človeka vyladiť (to znamená posunúť ho bližšie k opačnému pólu, než ku ktorému práve inklinuje), máva podobný efekt ako keď zatrasiete fľašou - všetko sa rozvíri. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili rituálu, formulovali nasledujúce dni po jeho prebehnutí podobne: „Potrebujem byť sám, veľmi veľa premýšľam, potrebujem určité veci zmeniť, chcem sa uberať trochu iným smerom.“ Okrem toho sa spojenie s elementálnymi bytosťami premietlo aj do ich snov, kde práca s nimi, u každého v jedinečnej podobe, pokračovala a teraz aj naďalej pokračuje.

Biela mágia Pentagram

Praktické vyvolávanie elementálnych bytostí

Ako už bolo uvedené na začiatku, na vykonanie rituálu si vyberieme miesto, ktoré zodpovedá danému živlu. Pre oheň je potrebná prítomnosť dobre živeného ohňa, pre vodu je to čistá voda, napr. jazero, horský potok atď., pre vzduch kdekoľvek, kde napr. dosť fúka a pre zem niekde v skalách, v jaskyni a podobne.

Vhodné miesto na rituál: Tento rituál môže mať rovnaký účinok aj vtedy, keď ho urobíme doma, ale závisí to vždy od danej bytosti a od toho, koľko obetí tam dáme a koľko energie do toho vložíme. Na teoretickej úrovni môžeme vyvolávať nejakú bytosť aj na letisku, ale problémom tu je sústredenie. Bude to rušivé tak pre nás, ako aj pre bytosti, ktoré chceme privolať. Človek si musí uvedomiť to, že vyvolanie a materializovanie určitých bytostí alebo to, aby sa oni prejavili, nie je ľahké ani pre mága, ani pre danú bytosť. A preto je potrebné pre mága a aj pre bytosť vytvoriť ideálne podmienky. To znamená, že na nejakej veľmi teoretickej úrovni to môžeme robiť aj na letisku, ale na praktickej úrovni s tou bytosťou na letisku asi žiadny kontakt mať nebudeme, pretože to kvôli rôznym rušivým elementom nebudeme vôbec schopný vnímať.

Miesto na rituál

A tak isto bude aj bytosť rušená lietadlami a inými rušivými vplyvmi. Okrem toho budeme na to potrebovať oveľa viac energie, ako keby sme bytosť vyvolávali v tom mieste, kde sa táto bytosť cíti ako doma, a kde sú pre ňu vytvorené určité podmienky. To znamená, že keď sa chceme stretnúť s trpaslíkom, tak to budeme robiť v jaskyni.

Môžeme to teoreticky robiť aj doma a môžeme byť tiež úspešní, ale potom si doma musíme dať dosť predmetov, ktoré v rámci analógií zodpovedajú elementu zeme. Ak sme schopní vytvoriť si takéto podmienky aj doma na oltári, tak to môžeme urobiť aj doma. Ale v jaskyni na to budeme potrebovať najmenej energie a najmenej podporných vecí okolo seba, pretože už jaskyňa samotná zodpovedá trpaslíkom a elementu zeme. Pretože už samotné toto miesto vyžaruje určitú energiu bez toho, aby sme tam priniesli nejaké zodpovedajúce korešpondencie. Keď porovnáme tieto tri miesta a trpaslíkov tak z toho vyplýva, že keď v jaskyni budeme potrebovať energiu, ktorú označíme ako 1, tak na mieste, kde sa pravidelne robí mágia (napr. v našom Centre pre bielu mágiu) budeme potrebovať energiu, ktorú by sme označili ako 2 (to znamená 2 x takú), a keď to budeme robiť v obývačke, kde pozeráme televízor, tak energia, ktorú budeme potrebovať je asi 5 x taká, a na letisku by tá energia mala byť asi 30 x taká.

Dôležité je upozorniť, že neradíme vyvolávať viac bytostí súčasne, pokiaľ vedľa seba človek nemá skúseného mága. Lepšie je sústrediť sa na komunikáciu s jednou bytosťou, záležitosť uzavrieť a ďalší deň alebo ďalší týždeň sa spojiť s ďalšou bytosťou.

Pokiaľ pri sebe pri vyvolávaní magický adept nemá niekoho ako je Marion Daghan-Malenky, Buschido a pod. a nemá teda istotu, že komunikácia bude čistá, je potrebné sa uistiť, že komunikuje naozaj s tým, s kým chce. Odpovedá bytosť skutočne tak, ako by odpovedala bytosť, ktorá prináleží vode alebo ohňu?

Napr. oheň nikdy nebude hovoriť nič o tom, ako sa máme prispôsobiť, to bude hovoriť voda. Teda podľa tónu komunikácie je potrebné posúdiť, či je vyvolaná naozaj tá bytosť, ktorú chcel vyvolať.

Pre dobré prijatie energie a informácií, ktoré konkrétna elementálna bytosť mágovi odovzdá, je potrebné s ňou po určitej dobe kontakt obnoviť. Ak sa naozaj necháme viesť a ideme po tej ceste, na ktorú nás bytosť smeruje, dostávame sa energeticky vyššie. Akonáhle sme vyššie, automaticky sa menia naše vnútorné podmienky a tým pádom aj veci, ktoré máme alebo nemáme robiť, aby sme boli v rovnováhe. Vďaka tomu je možné, že D., ktorý sa teraz potrebuje viac sústrediť na to, aby si užíval súčasnú prácu a vyrovnal sa s tým, že je tam, kde práve potrebuje byť, sa dostane za niekoľko mesiacov na takú úroveň, že bude potrebné, aby túto prácu nechal a vydal sa takým smerom, akým sa bude jeho situácia vyvíjať.

Ideálne je nadviazať kontakt s elementálnou bytosťou približne raz za mesiac, keď je dobrá konštelácia planét Slnka a Mesiaca. To znamená vedieť, v akom znamení je Slnko a na základe toho určiť, ktorému živlu súčasné znamenie patrí. Podľa toho sa v daný mesiac sústredíme na daný živel.

Na vyvolanie bytostí používame jednak všeobecné sigily, prislúchajúce živlom, jednak sigil patriaci konkrétnej individuálnej bytosti, s ktorou chceme nadviazať kontakt a samozrejme meno tejto bytosti.

Magické formulky použité pri našom konkrétnom rituáli boli z časti tajné, z časti intuitívne, prináležiace len tomuto konkrétnemu prípadu, a z časti použité z knižky „Magie“ od Josefa Veselého. Na túto knižku vás tiež odkazujeme v prípade, že chcete s elementálnymi bytosťami takisto nadviazať kontakt.

Vhodné obete

Každá bytosť má svoje preferencie, tieto odporúčania môžu teda platiť len pre tieto konkrétne bytosti, ktoré sme vyvolávali na Sylte a iným bytostiam, hoci zodpovedajúcim rovnakému živlu, môžu byť tak povediac „ukradnuté“. Veľmi záleží na úrovni danej bytosti.

Stacks Image 264
Hashea, ako bytosť ohňa:
Čokoľvek, čo dobre horí. To znamená kadidlo, santalové drevo, gáfor, vzácne drevo.
Muray, Mahea, ako bytosti zeme:
V ideálnom prípade zlato alebo striebro. Stačí maličký kúsok, ktorý má ale skutočnú cenu, ako použiť dajme tomu medený pliešok. Na to sú tieto bytosti veľmi citlivé. Tento kúsok drahého kovu potom na mieste rituálu zahrabeme, starostlivo ho schováme pod kameň, skrátka docielime to, aby ho tam nikto iný nenašiel.
Stacks Image 272
Elwe, ako bytosť vody:
Elwe je bytosť vysokej úrovne, ide jej teda o vyššie dobro vody. Stačí jednoducho robiť niečo pre čistotu vody. Čistiť každý deň jazierko, urobiť niečo symbolické, ako napr. podporiť miestnu organizáciu zaoberajúcu sa touto témou atď.
Haeli, ako bytosť vzduchu:
Haeli je podobne ako Elwe bytosť vysokej úrovne, preto je v jej záujme vyššie dobro. Urobte niečo pre očistenie ovzdušia alebo použite dobré kadidlo. Rovnako tak sú vhodné dobré vtáčie perá.
Biela mágia Pentagram

Postup rituálu a meditácie

V tejto časti sa budeme zaoberať tým, ako dosiahnuť vyvolanie konkrétnej živlovej bytosti, prípadne ako meditovať všeobecne na element ohňa, element vody, element vzduchu, element zeme alebo element éteru. Tieto dva postupy sa od seba líšia, preto si ich prejdeme každý zvlášť, krok za krokom. Opakujeme, že tieto rituály a meditačné techniky sú už pre pokročilých.

Mená, sigily a odporúčania na vyvolanie týchto elementálnych bytostí tu uverejňujeme zámerne. Na jednej strane na doplnenie celkového obrazu o funkcii 5 živlov v ľudskom živote, na druhej strane preto, aby sme vám pomohli v tom, ako viac do hĺbky pracovať na dosiahnutí rovnováhy.

Či už budeme používať jednu alebo druhú techniku, je dobré pred každou z nich najskôr urobiť samohláskové cvičenie na daný element a pentagramový rituál.

1.) Meditácia na všeobecný sigil elementu

Tento postup použijeme v prípade, že nechceme evokovať alebo invokovať konkrétnu živelnú mocnosť, ale chceme posilniť naše spojenie, cítenie a prejavenie niektorého z elementov v nás.

Po vykonaní samohláskového cvičenia, ktoré robíme vždy v stoji v smere príslušnej svetovej strany, zodpovedajúcej danému elementu, máme na výber z dvoch meditačných pozícií – ležiacej alebo sediacej. Ležíme samozrejme na chrbte, rovno natiahnutí. Ak si vyberieme pozíciu v sede, v ideálnom prípade zaujmeme lotosovú pozíciu, pozíciu polovičného lotosu, prípadne sed so skríženými nohami. V každom prípade je však nevyhnutné, aby sme sedeli s rovným chrbtom.

Sigily jednotlivých elementov:

*Kliknite pre zväčšenie obrázku!

 • Sigil - Element ohňa

  Sigil - Element ohňa

 • Sigil - Element vody

  Sigil - Element vody

 • Sigil - Element vzduchu

  Sigil - Element vzduchu

 • Sigil - Element zeme

  Sigil - Element zeme

 • Sigil - Element éteru / ducha

  Sigil - Element éteru / ducha

Ďalší postup závisí od toho, na ktorý živel chceme práve meditovať. Vždy si vyberáme len jeden, a to ideálne podľa toho, v akom znamení sa práve nachádza Slnko - každé znamenie totiž zodpovedá svojou povahou jednému zo 4 živlov. Na éter, teda ducha, môžeme meditovať kedykoľvek.

 • Ohnivé znamenia - Baran, Lev a Strelec
 • Vodné znamenia - Rak, Škorpión a Ryby
 • Vzdušné znamenia - Blíženci, Váhy a Vodnár
 • Zemské znamenia - Býk, Kozorožec a Panna

Zaujmeme preferovanú meditačnú pozíciu. Sme v bezmyšlienkovom stave. Povieme mantru „Nome Ten Buschido Tischami“. Táto mantra platí ale len pre žiakov Pavla a Marion. Pre ostatných odporúčame všeobecnú mantru „Om Só Ham“. Zaujmeme pozíciu rúk alebo mudry v závislosti od toho, na ktorý element meditujeme a tiež od toho, či sedíme alebo ležíme. (viď obrázky)

Mudry pre jednotlivé elementy:

Element vzduchu, element ohňa, element vody, element zeme

*Kliknite pre zväčšenie obrázku!

 • Element Ohňa - v sede

  Element Ohňa - v sede

 • Element Ohňa - v ľahu

  Element Ohňa - v ľahu

 • Element Vody - v sede

  Element Vody - v sede

 • Element Vody - v ľahu

  Element Vody - v ľahu

 • Element Vzduchu - v sede

  Element Vzduchu - v sede

 • Element Vzduchu - v ľahu

  Element Vzduchu - v ľahu

 • Element Zeme - v sede

  Element Zeme - v sede

 • Element Zeme - v ľahu 1

  Element Zeme - v ľahu 1

 • Element Éteru - hlboká koncentrácia

  Element Éteru - hlboká koncentrácia

 • Element Zeme - v ľahu 2

  Element Zeme - v ľahu 2

Všetky fotky © Monika Slivová I Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Vykonávame 7 hlbokých (plných jogických) nádychov nosom, nasledovaných 7 výdychmi ústami. Dbáme na to, aby výdych bol naozaj hlboký a úplný, ideálne dvakrát dlhší ako nádych. Počas toho si už vizualizujeme príslušný sigil takým spôsobom, že sa "ním stávame“.

Na sigil sa sústredíme tak dlho, kým nám 3 x neujde pozornosť. Čo v praxi môže znamenať, že to prvýkrát vydržíme napríklad pol minúty, druhýkrát 2 minúty a tretíkrát 15 minút. Výsledky sú veľmi individuálne, každý udrží svoju pozornosť inak dlho - závisí to od schopnosti koncentrácie meditujúceho. Tiež je potrebné spomenúť, že táto doba, počas ktorej udržíme daný sigil v pozornosti, sa bude postupom času predlžovať. Nečakajte teda zázraky hneď počas prvej meditácie, pretože trpezlivosť a usilovnosť prináša svoje ovocie a dôležité sú dlhodobé výsledky, ktoré sa dostavia - u niekoho skôr, u niekoho neskôr.

Potom čo nám tretíkrát ujde pozornosť, pustíme mudru a ďalej meditujeme „voľne“, teda bez očakávania a cieleného smerovania a to tak dlho, ako potrebujeme. Bezprostredne po meditácii si do svojho magického denníka zapíšeme, čo sme zažili. A to aj v prípade, že sme nič nezažili.

2.) Rituál na vyvolanie konkrétnej živlovej bytosti

Ak chceme privolať konkrétnu bytosť prislúchajúcu jednotlivým elementom, bude náš postup úplne iný. Taktiež tu máme na výber z dvoch možností – evokácie alebo invokácie. Pri evokácii nám ide o víziu, prípadne priamo zhmotnenie danej bytosti, invokáciou rozumieme skôr vnútorné prežitie a stotožnenie sa s bytosťou.

Či už si vyberieme postup jeden alebo druhý, pred začatím vyvolávania vždy vykonáme ochranný veľký pentagramový rituál, vytvoríme magický kruh, v ktorom budeme rituál vykonávať a vykonáme samohláskové cvičenie zodpovedajúce danému živlu.

Sigily živelných bytostí:

*Kliknite pre zväčšenie obrázku!

 • Sigil bytosti elementu Ohňa

  Sigil bytosti elementu Ohňa

 • Sigil bytosti elementu Vody

  Sigil bytosti elementu Vody

 • Sigil bytosti elementu Vzduchu

  Sigil bytosti elementu Vzduchu

 • Sigil bytosti elementu Zeme - Muray

  Sigil bytosti elementu Zeme - Muray

 • Sigil bytosti elementu Zeme - Mahea

  Sigil bytosti elementu Zeme - Mahea

Evokácia elementálnych bytostí

Za magickým kruhom vytvoríme tzv. trojuholník zjavov – teda miesto, kde chceme, aby sa daná bytosť zjavila. V trojuholníku umiestnime obete pre danú bytosť (viď vyššie), nakreslený sigil danej bytosti a v magickom kruhu smerom k trojuholníku zapálime silné kadidlo opäť zodpovedajúce danej bytosti.

Trojuholník zjavov - napríklad na Sylte sme ho vytvorili tak, že tam bol piesok a v rámci toho piesku sme urobili veľký kruh a na vonkajšom obvode toho kruhu sme v tom piesku nakreslili trojuholníky. Tento trojuholník ale môžeme urobiť tak povediac z hocičoho (napr. z lasa, kriedy, nakresliť ho na nejaký veľký papier a podobne). To, čo je podstatné je, že si musíme uvedomiť to, či už ide o kruh alebo trojuholník zjavov ako taký, že nie je podstatné to, do akej miery ich urobíme na fyzickej úrovni (napr. na fyzickej úrovni môžem mať deku a na nej urobím kruh, ale táto deka mi nebude nič platná, pretože cez deku prejde každý duch tak, ako prejde cez stenu).

Trojuholník zjavov

Pri magickom kruhu nejde teda o to, aby sme ho urobili kriedou, vonnou tyčinkou, lasom, alebo aby sme mali nejakú podložku, ale ide o to, aby sme sa dostatočne sústredili a vytvorili sústredením ochrannú guľu okolo nás.

Podobné je to aj s trojuholníkom zjavov. To znamená, že si ho nejakým spôsobom fyzicky načrtneme (napr. do piesku, vytvorím ho lasom alebo kriedou a podobne), ale to podstatné je to, že sa potom sústredíme na trojuholník a na danú bytosť alebo sigil. Ďalej je podstatné to, že v tom trojuholníku zjavov je kadidlo alebo nejaké dary, obete alebo iné veci, ktoré potom daná bytosť používa ako potravu na to, aby sa mohla zhmotniť a prejaviť. Toto sú podstatné veci. To znamená, že je jedno, či ho urobíme kriedou alebo tam dáme laso, či reťaz, ale podstatné je, aby táto čiara nebola pretrhnutá (či už kruh alebo trojuholník) a aby sme sa sústredili a dali sme do toho aj niečo, čo bytosť môže použiť ako potravu.

Konkrétne na Sylte sme boli na pieskovej pláži, a preto sme to urobili v piesku. Ale to podstatné nebolo urobenie v piesku, ale sústredenie sa a obete, ktoré sme dali do trojuholníkov, prípadne sigily bytostí, ktoré sú v trojuholníkoch (na Sylte sme my tieto sigily ešte nemali, pretože bytosti nám ich dali iba pri tomto rituáli, ale je to podstatné pre iných).

Stojíme alebo sedíme v magickom kruhu, sústredíme sa na sigil konkrétnej bytosti a jej meno a odriekavame magické formulky. Ich znenie bude zo skúseností vždy trochu iné - na jednej strane použijeme zavedené magické formulky (pre inšpiráciu odporúčame knižku Magie od Josefa Veselého), na druhej strane modlitby, ktoré sme dostali od svojho Majstra, a tak isto spontánne zaklínania, ktoré nám prídu počas danej situácie.

Bytosť sa zjaví v trojuholníku.

Invokácia elementálnych bytostí

Ak chceme bytosť invokovať alebo astrálne cestovať za účelom stretnutia s ňou, vykonáme opäť veľký pentagramový rituál a samohláskové cvičenie a následne si najlepšie ľahneme.

Predstavíme si, že sme v akomsi praku a pred sebou máme sigil danej bytosti. Prak natiahneme a necháme sa prestreliť cez ten sigil. Ďalej potom už komunikujem s danou bytosťou.

Skúsenosti žiakov z rituálu

Rituál Sylt 2016 / Hashea

Ahoj Pavol,

tu je môj zážitok z rituálu s elementami: Môj element bol oheň. Veľmi silno a intenzívne som cítila stret s ohňom.

Zavolala som môjho ducha a on bol veľmi prítomný. Išlo o moju prácu a spôsob práce. Bolo mi vysvetlené, že som v detstve stále hľadala potvrdenie toho, aby som bola uznávaná a aby si ma iní všimli. Stále mi bolo opakované, akí dobrí sú iní ľudia, no to človek môže dosiahnuť len s troškou usilovnosti a práce. Dodnes mám tieto vety v hlave a znovu a znovu mi boli vtĺkané. Bolo to veľmi emočné, ale ten hlas mi ukázal, že sa len mám naučiť milovať samú seba takú, aká som, a s láskou už viac nepotrebujem žiadne potvrdenie, ale prichádza to zo srdca. Nepotrebujem potvrdenie, mám si veriť a dôverovať.

Dni potom bol stále niekto so mnou, držal mi ruku, pri každej meditácii som dostala novú informáciu, ktorú som mala pre seba spracovať. V noci som mala sny, videla som šnúrku s uzlami, ktoré som postupne rozplietla. Úlohou bolo opustiť to staré, to čo sa už stalo, aj keď ma to stále stretáva. Prostredníctvom práce sa to dá len potlačiť. Mojou úlohou počas tých dvoch týždňov bolo naučiť sa opustiť minulosť, odpustiť a prijať samú seba.

Rôzne osoby ma stretávajú pri meditácii a v noci, ktoré mi ako dieťaťu dali pocítiť veľa bolesti, o čom tu nechcem veľmi hovoriť. Prežila som tieto veci a na konci sna som im odpustila. V sobotu bolo stretnutie s mojou mamou, žobráčkou, ženou, ktorá žije na ulici, bola opitá a prosila ma o cigaretu. Nazvala ma poklad a hovorila mi, že jej dcéra sa volá XY, že má prebodnuté srdce, a jej muž ju včera večer zbil a chce ísť len k jej dcére. Hneď som vedela, že je to ona, no nemohla som jej odpustiť, rada by som ju vzala do náručia, ale niečo ma zadržalo. Sme doma a totálne som sa zložila na zem, hanbila som sa, že som jej neodpustila, že jej nemôžem pomôcť a potom sa mi znovu vrátil ten odpor a znechutenie zo seba samej, tá hanba. Čo to má znamenať, prečo jej nemôžem odpustiť? Prežila som horšie veci, ako to s mamou. Od pondelka sa snažím opäť rozptýliť sa prácou, ako môžem napredovať??? Na čo si mám dávať pozor a čo mám robiť.

Nestačí milovať len samú seba, musím si odpustiť, a všetkým, ktorí mi ublížili, ale aj tak to nedokážem. Rituál to všetko vyniesol znovu na povrch a ja som si myslela že tieto veci mám už dávno spracované.

Viem, že práca nemôže moju bolesť vziať preč. Daj mi prosím cvičenia, aby som sa naučila odpustiť im a naučila som sa prijať seba samú takú, aká som.

Ďakujem za túto skúsenosť.


Rituál Sylt 2016 / Muray, Mahea

Ahoj Pavol,

ešte raz sa ti chcem poďakovať za tento nádherný zážitok. Veľmi sa mi to páčilo a aj miesto bolo pre mňa veľmi mystické a plné energie. ĎAKUJEM

Zážitky a názory: po rituáli som cítil, že by som chcel byť radšej sám a v pokoji. Keď som sa vrátil domov a išiel som do práce, písomne som vzal späť svoju výpoveď a povedal som si, že tento čas natiahnem. Som plne motivovaný pustiť sa do toho!!!

Potom som mal super skúsenosť pri meditácii s dúhou a anjelom na nebi.

V noci sa mi niečo snívalo, na čo som si už ráno nemohol spomenúť. Až na to, čo som ti poslal cez WhatsApp. Cítil som sa však ráno veľmi dobre, predpokladám, že to boli dobré sny. Raz som mal rozhovor, v ktorom mi bolo povedané, že toto nie je moja cesta. Vzal som to na vedomie a pokračoval som ďalej.

Odvtedy okolo seba vidím a zažívam veľa vecí, zmätkov a cítim veľa odporov. Čím ďalej tým viac a viac mám pocit, že moje okolie ku mne už viac nepatrí, aj keď to všetko pripisujem práci. Ja / my sa cítime ako otroci, s ktorými sa človek hrá. To je vyčerpávajúce. V noci spím veľmi dobre, no aj tak sa ráno budím unavený, a keď vstanem, cítim za očami a na čele silný tlak. Neskôr to znova ustúpi. Odkedy som opäť doma, cítim sa stále viac a viac vnútorne veľmi rozrušený. Je to vnútorný hnev a agresivita a nemyslel som si, že sa niečo také môže ešte takto silno prejaviť.

Snažím sa veci v práci a okolo mňa, čo najlepšie prijať, ale stále sa mi to nedarí vždy. Aj môj spôsob komunikácie je pre mňa veľmi zarážajúci, niekedy si hovorím len tak okrajovo, aby som sám seba vzal do náručia a upokojil som sa.

Ak by si sa chcel so mnou porozprávať, pokojne mi napíš.
S pozdravom, XY

Logo Rituál Sylt

Rituál pre vyvolanie elementálnych bytostí

Experimentujte a nevzdávajte sa!

Keďže sme každý individuálna bytosť s rozdielnymi preferenciami a vlastnosťami, každému z nás je bližšie niečo iné. Niekto má rád teplo, iný zimu, jeden rád maľuje, druhý zase spieva, niekomu chutí špenát, zatiaľ čo inému sa chce zvracať už keď počuje jeho názov.

Práve túto individualitu je nutné brať tiež do úvahy a hlavne počas magickej praxe. Aj keď je dobré vo všeobecnosti dodržiavať zavedené postupy, pretože majú tak povediac vyšliapanú cestičku v astrále, vďaka ktorej efektívne fungujú, zostaňme kreatívni. Ak sa jednému mágovi osvedčil určitý postup rituálu, ešte to nemusí nutne znamenať, že sa presne takto osvedčí aj vám.

Ak napríklad nemáte hudobné nadanie a namiesto tónu potrebného pre samohláskové cvičenie vydávajú vaše hlasivky škrekot, ktorý rozozvučí úplne iné sféry, ako ktoré potrebujeme pre nadviazanie kontaktu s elementálnou bytosťou, skúste zapojiť napríklad vaše maliarske sklony a naladiť sa týmto spôsobom. Dobré je to, čo funguje vzhľadom na cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť!

Samozrejme tiež nie je dobré snaženie vzdať hneď po prvom neúspešnom pokuse a skúšať zakaždým niečo iné len preto, že sa nám to akurát dnes takto nepodarilo. Buďte vytrvalí a až keď sa pevne presvedčíte o tom, že práve tento postup nie je úplne ideálny, pristúpte k jeho alternácii.

Záverom tohto článku pridáme snáď už len inšpiratívny príbeh:

Niekoľko mudrcov sa tvrdošijne dohadovalo o tom, čí spôsob viery a uctievania je ten najlepší. Pretože mali všetci pádne argumenty, nemohli dôjsť k žiadnemu záveru. Obrátili sa teda k Šivovi, aby ich spor rozsúdil.

Ani ten však nebol schopný určiť, ktorá z metód by bola najlepšia, a tak sa rozhodli spojiť sa s Bohyňou nepodmieneného Poznania, transcendentnou Prasilou Vedomia prestupujúcou všetky tri stavy života (bdenie, snívanie a hlboký spánok). V spoločnej meditácii ju vyvolali a ona im povedala:

"Mudrci! Vaše otázky budú zodpovedané, pretože vždy odpoviem tým, ktorí sú so mnou. Som abstraktná inteligencia, z ktorej vesmír počína, v ktorej rozkvitá a do ktorej sa rozpúšťa ako obrazy v zrkadle. Nevedomý Ma pozná ako hrubý svet, múdry Ma však cíti ako svoje vlastné, číre Bytie, večne horiace ako "Ja-Ja" v jeho vnútri. Tohto poznania je možné dosiahnuť len v hlbokom tichu myslenia prostého Vedomia, ktoré je podobné hlbokému moru bez vĺn.

Milí sú mi tí, ktorí sú so mnou v meditácii. Milší sú mi potom tí, ktorí so mnou zostávajú aj počas bežného bdelého stavu. Ešte milší sú mi tí, ktorí so mnou zostávajú počas snívania. A úplne najmilší sú mi potom tí, ktorí so mnou sú aj počas hlbokého spánku."

(prevzaté a upravené z knižky “Tripura Rahasja“ od Jiřího Vaceka)

Upozornenie: Tento rituál nie je vhodný na opakovanie a nezverejňujeme ho kvôli tomu, aby ho niekto opakoval!!! Za normálnych okolností sa privoláva vždy len jedna bytosť a podľa tejto bytosti sa potom volí aj miesto. Keď budeme evokovať napr. nejakú bytosť vody, tak ju budeme evokovať niekde pri vode. Keď budeme evokovať trpaslíkov, tak si na to nájdeme na Slovensku nejakú jaskyňu.

Chceli by ste sa naučiť meditovať? Všetko o meditácii.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Autori Pavol Malenký & Monika Slivová I Všetky ilustrácie na tejto stránke © Anna Pospíšilová & Daghan-Malenky GmbH I Všetky fotografie na tejto stránke © Monika Slivová & Pavol Malenký & Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar