Aura

Energetické pole človeka

Každý živý predmet (človek, zviera, vec, rastlina…) má okolo seba určité neviditeľné pole – auru. Slovo „aura“ pochádza z gréckeho slova „avron“ a znamená vánok. Je to energetické vyžarovanie človeka. V tomto vyžarovaní sa odzrkadľuje aj náš zdravotný stav, naše vlastnosti, charakter, ale aj duševný a duchovný vývoj. Aura je u každého človeka jedinečná a neopakovateľná. Zmienky o nej nájdeme už aj v Biblii. Napríklad:

A keď Aron a Izraeliti uvideli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu pristúpiť. (Exodus)

Aura čakier: harmonická funkcia


Auru možno vnímať rôznymi spôsobmi - niekto ju vníma zrakom a rozoznáva jej farby, iní ju vnímajú skôr pocitovo.

Jednotlivé vrstvy aury: Aura sa skladá zo štyroch zložiek. Prvá časť aury súvisí s energiou. To znamená: Závisí od zdravia, od toho, do akej miery je daný človek v telesnej forme, od jeho veku, od toho, do akej miery sa vyspal alebo nevyspal, od momentálnej únavy. Nachádza sa v okolí tela od 0 až do 30 cm. Človek, ktorý má schopnosť ju vidieť, ju vidí ako modré svetlo. Ak je človek chorý, berie silné lieky, má negatívne myšlienky, tak v aure vznikajú „diery“, cez ktoré sa potom môžu dostať démoni, ktorý sa potom môžu dostať pri posadnutosti až do čakier.

Čakry súvisia s druhým typom aury, ktorá sa nachádza v nás - v našom okolí od 5 až do 60 cm. Táto aura závisí od emócií, charakteru a intelektu. Presne tieto veci emócie, charakter a intelekt sa nachádzajú aj v čakrách. Z toho vyplýva, že ak má človek napríklad nejakú charakterovú chybu, chybu v intelekte alebo má dlhodobo nesprávne emócie, tak sa to prejavuje na tejto druhej úrovni. Samozrejme čo je správne a čo je nesprávne je úplne samostatná kapitola individuálneho rázu. Správne je to, čo funguje s ohľadom na cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť.

Aura človeka pri nedostatku energie

Aura človeka pri dostatku energie

Aura môže mať rôzne farby. Táto farba závisí práve od toho, aké emócie, aký charakter, intelekt, daný človek má, a čím sa zaoberá. Patria sem všetky farby. Človek môže mať pri hlave inú farbu, ako má pri nohách.

Tretia časť aury závisí od duchovného rozvoja. Má veľkosť 0 až niekoľko 100 metrov. Niekoľko 100 metrov má veľkosť práve u ľudí, ktorí sú na vysokej duchovnej úrovni, ako napríklad náš majster Buschido. Začína vznikať vtedy, keď sa človek začína duchovne rozvíjať a začína to, ako taká „gulička“ v oblasti nášho srdca. Táto „gulička“ sa potom neustále zväčšuje, a keď to má veľký rozmer, tak to vyzerá asi takto - viď obrázky nižšie (najskôr je to len taká gulička v strede a potom sa to neustále rozširuje). Táto časť aury je biela, zlatá alebo strieborná. Má iba tieto 3 farby a žiadne iné farby tu nie sú. Nedá sa povedať, ktorá z nich je lepšia alebo horšia.

Štvrtá časť aury závisí od toho, s akými bytosťami je daný mág alebo duchovný človek v spojení. To znamená, že čím viac má rôznych duševných a duchovných spojencov, ktorí pre neho pracujú, tým výraznejšia je táto aura. Nemá žiadnu farbu a môžeme ju popísať ako nejaký energetický vír. Môže vyzerať napríklad takto - viď obrázky nižšie. Závisí aj od karmy človeka. To znamená, že v závislosti od toho, akú má daný človek karmu, tak potom vyzerá aj táto ďalšia časť aury.

Existuje spirituálna sféra obklopujúca každú bytosť, prírodnú aj telesnú.
Emmanuel Swedenborg

Aura

Farby aury a ich význam

Aura má viacero farieb. Na odtieň farby aury vplýva veľa rôznych faktorov - náš momentálny emocionálny stav, naše myšlienky, zdravie, psychika, duchovný rozvoj a mnohé iné. Farba aury alebo lepšie povedané odtieň danej farby teda vždy zodpovedá nášmu duševnému stavu. Jednotlivé farby majú svoj pevný význam, ale u rôznych ľudí sa to môže meniť.

Nefunguje to ale tak, že nejaká farba je pozitívna, iná zase negatívna alebo odráža určité vlastnosti. Je to trošku komplikovanejšie, pretože každá farba má tmavý a svetlý odtieň. Nejde o to, či má nejaký človek zelenú auru a teda je to niečo pozitívne, alebo má zelenú auru a je to niečo negatívne. On môže mať zelenú auru a môže to byť niečo pozitívne aj negatívne. To znamená, že každá farba odráža určité vlastnosti, ale tmavý odtieň tej farby odráža negatívne vlastnosti alebo nepochopenie určitej veci a svetlá farba alebo žiarivá farba odráža zase pozitívne vlastnosti. Nie je možné to teda zovšeobecniť v tom zmysle, že červená farba je dobrá a znamená toto a toto alebo zelená farba je zlá a znamená zase toto a toto. Takto to nie je. Žiadna z týchto farieb nie je ani dobrá, ani zlá, ale tieto farby istým spôsobom vyjadrujú duchovný a duševný stav človeka. Temné farby hovoria o tom, že človek niečo nepochopil a svetlé farby hovoria zase o tom, že niečo pochopil alebo sa vyvinul. Okrem toho aj každý orgán má tendenciu žiariť v inej farbe. Tieto farby súvisia do istej miery aj s farbami čakier.

Červená farba – odráža v prvom rade silu a prislúcha prvej čakre. To znamená, že ak má niekto dostatok vnútorného poznania, ak stojí pevne nohami na zemi, ak dokáže aspoň do určitej miery ovládať svoju sexualitu, tak má svetločervenú farbu vo svojej aure a je to niečo pozitívne. Ale ak to ide do niečoho negatívneho, napr. ak niekto pracuje ako prostitútka alebo ako pasák, alebo niekto nemá dobrý styk s realitou, alebo je niekto agresívny, tak potom táto farba prechádza do tmavočervenejtemnočervenej. Takže nedá sa povedať, že červená farba je dobrá alebo zlá, pretože tu ide o to, aký odtieň červenej farby tam je.
Červenou farbou svietia pohlavné orgány. To znamená, že ak má človek nejakú fyzickú poruchu v rámci pohlavných orgánov, tak sa to prejavuje na tejto farbe. Ak je všetko v poriadku, tak sa to tak isto prejavuje. Samozrejme sa to prejavuje aj vtedy, keď ide človek do extrému.

Napríklad, keď niekto odsudzuje sex, tak bude mať vo svojej aure tmavočervenú farbu alebo nejaký jej iný odtieň. Alebo tak isto sa bude negatívne prejavovať aj druhý extrém, keď bude striedať partnerov alebo bude uplatňovať sado-maso. Ak má „normálny“ sexuálny život, v ktorom sa zameriava na kvalitu, tak je táto červená farba v poriadku.

Oranžová farba - na oranžovo, ak je všetko v poriadku, svieti pečeň. Ide tu v prvom rade o rovnováhu medzi aktivitou a pasivitou. Ak je človek príliš aktívny alebo pasívny, tak táto oranžová je poškodená. Tak isto bude táto farba poškodená aj vtedy, keď je poškodená pečeň. To znamená, ak človek pije alebo užíva nejaké silné lieky.

Žltá farba - pozitívna svetložltá farba sa prejavuje u ľudí, ktorí majú určitú disciplínu a určité vonkajšie poznanie. To znamená, že majú určitý rozhľad. Pozitívne na to vplýva učenie sa, a to akékoľvek (napr. cudzí jazyk, matematika alebo niečo iné). Patrí sem aj schopnosť plánovať do budúcna. Tmavožltá farba hovorí naopak o slabej inteligencii. To znamená, že tieto veci sa rozvíjajú tým spôsobom, že človek na sebe inteligenčne pracuje.
Žltou farbou svietia črevá. Ak má človek problémy s trávením, tak sa to prejavuje aj na jeho aure. A tak isto sa na črevách odráža strach. To znamená, že ak má človek veľa strachu, tak sa to odráža v jeho aure na tejto žltej farbe.

Zelená farba - ak má niekto dobré manažérske schopnosti alebo pracuje ako vojak, dôstojník s tým, že túto službu používa na dobré veci - napr. na ochranu vlasti, ochranu majetku iných, ochraňovanie slabších, ochraňovanie hodnôt ako policajt, tak má vo svojej aure svetlozelenú farbu. Súvisí aj so schopnosťou presadiť sa v živote. Ale ak niekto napr. zabíja ľudí, je hrubý na ostatných, bije ľudí alebo je síce vojak, ale vojak, ktorý potláča iné krajiny a zabíja iných ľudí (napr. ako vojaci Islamského štátu - IS), tak bude mať vo svojej aure temnozelenú farbu. A temnozelená farba potom znamená niečo zlé.
Zelenou farbou svieti žalúdok (podžalúdková žľaza). To znamená, že ak žalúdok funguje správne, tak táto zelená má dobrú farbu. Ak je ale žalúdok pokazený, tak má človek vo svojej aure tmavozelenú farbu.

Modrá farba - súvisí v prvom rade s komunikáciou. To znamená, že ak človek vie správne používať mlčanie a rozprávanie, tak v takom prípade je táto modrá farba správne vyvinutá. Ako sa píše aj v knižke Zasvätenie od Elisabeth Haich: Mlčanie a hovorenie patrí medzi dvanásť blíženeckých vlastností. Pokiaľ človek mlčí tam, kde by mal rozprávať, tak je to zlé. Pokiaľ človek rozpráva tam, kde by mal mlčať, tak je to tiež zlé. Dôležité je naučiť sa mlčať alebo hovoriť vždy v správnom čase a na správnom mieste. Modrá farba súvisí aj s piatou čakrou – teda s hlasivkami a so štítnou žľazou. Táto 5. čakra alebo modrá farba môže byť poškodená aj fajčením alebo životom v zlom ovzduší. Alebo naopak môže byť podporovaná a posilnená čerstvým vzduchom, pohybom na čerstvom vzduchu alebo správnymi dychovými cvičeniami.

Fialová farba - súvisí so 6. zmyslom a so 6. čakrou. To znamená, že ak je niekto blokovaný negatívnym alebo neustálym myslením alebo má nevyvinutý 6. zmysel, tak táto fialová nemá správnu farbu. A naopak, čím vyvinutejší 6. zmysel je, čím viac sa človek dokáže dostať do bezmyšlienkového stavu, tým je táto fialová farba jasnejšia a silnejšia.

Keď má niekto viac alebo menej určitých farieb, alebo sú tieto farby temnejšie alebo svetlejšie, tak to znamená, že určité veci sú u neho viac alebo menej vyvinuté, alebo že určité jeho charakterové vlastnosti sú lepšie alebo horšie, a tým smerom sa potom musí uberať.

Aura

Ako si posilniť svoju vlastnú auru

Farba a žiarenie aury je vždy len dôsledkom niečoho. A je to práve dôsledok vyššie uvedeného. Každá časť aury (všetky 4 zložky) sa musí posilovať tým svojím spôsobom. Prvá časť aury, keďže závisí od spánku a stravovania, tak ju môžeme posilniť presne týmito vecami - napr. dostatočným spánkom, správnym stravovaním a podobne. Nie je možné posilniť ju iba tým, že si budeme okolo seba vizualizovať určité svetlo. Takto to nefunguje.
Druhá časť aury hovorí o charaktere človeka. Keď nejaký človek nie je dobrým človekom, tak mu nepomôže to, keď si bude okolo seba predstavovať bledomodré svetlo. Týmto spôsobom vytvorí okolo seba bledomodrého elementála, ale s jeho aurou to nebude mať nič spoločné. Túto časť aury môže posilniť prácou na svojom charaktere. Je potrebné preto rozlišovať medzi elementálom a aurou. Tretiu časť aury si môžeme posilniť prácou na duchovnosti a štvrtú časť aury prácou na transcendentnom – to znamená prácou na spájaní sa s ďalšími božskými bytosťami.

Elementál – je bytosť, ktorá bola vytvorená silnou koncentráciou. Keď do tejto silnej koncentrácie vložíme ešte silnú emóciu, a keď to spojíme ešte s nejakým elementom, prípadne s nejakým duchom, tak vznikne elementál.
Napríklad: Keď si okolo seba predstavujeme žiarivú žltú guľu so špicami, tak vytvoríme presne takého elementála. Ale nemá to vôbec nič spoločné s našou aurou a sú to dve rozdielne veci.

Elementáli sú vlastne bytosti, ktoré vznikajú tým, že človek neustále na niečo myslí. Keď k tomuto nepretržitému myšlienkovému pochodu pridá ešte emóciu alebo sa k tomu pridá nejaká modlitba alebo niečo iné, tak z toho vzniká elementál, ktorý po čase môže začať na danom človeku vampirizovať.

A keď človek nemá pod kontrolou svoje vlastné myšlienky, tak nebude mať pod kontrolou ani tohto elementála a potom nastáva problém.

Ako názorný príklad by sme radi uviedli jeden príbeh o elementálovi psa z knižky Strovoloský mág od Kyriacosa C. Markidesa:

„Hovorí sa v ňom o tom, že Daskalos mal jedného žiaka, ktorý si vytvoril elementála psa, ale potom ho prestal ovládať. Tento žiak vedel vytvárať silných elementálov. Vytvoril si elementála psa, ktorému nemusel dávať jesť a on strážil jeho dom. Štyridsať dní sa na tohto elementála silno koncentroval a nabíjal ho éterom. Tento elementál ale zosilnel tak veľmi, že ho po nejakej dobe už nedokázal viac ovládať a v noci ho počuli ešte aj jeho susedia. Elementál vždy získava vlastnosti toho, kto ho vytvára.

To je dôležité vedieť už pri jeho vytváraní a netreba na to nikdy zabúdať! Ak ten, kto vytvára elementála nemá niekoho rád, tak elementál nebude mať túto osobu tiež rád a zaútočí na ňu. Platí to ale aj naopak. Keď niekto negatívne zmýšľa alebo je nahnevaný na tú osobu, ktorá elementála vytvorila. Aj v tomto prípade elementál zaútočí. A toto sa stalo aj tomuto žiakovi. Pes na neho začal útočiť a už ho nedokázal vôbec ovládať. Nakoniec prišiel celý zúfalý za Daskalom a prosil ho o pomoc. Daskalovi sa tohto psa horko-ťažko podarilo rozpustiť a daného žiaka vylúčil zo svojho kruhu.“

Aura

Meditácia pre začiatočníkov .MP3

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

 • Meditácia pre začiatočníkov .MP3

  Pri meditácii odovzdávame všetko, čo nemôžeme zmeniť. Zbierame odvahu a silu, aby sme dokázali zvládnuť to, čo nám naše sily a možnosti dovoľujú.

  Pri meditácii sa najskôr učíme nereagovať. Nereagovať na vonkajšie ani na vnútorné impulzy.

  Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval, pochopil ich tok a učil sa ich kontrolovať.

  Keď sa vaše myšlienky a pocity neustále vracajú k tej istej téme, tak to znamená, že nejakej časti reality hovoríte príliš: "Áno, to sa musí stať!", alebo nejakej časti reality hovoríte príliš: "Nie, to sa nesmie stať!”

  Prijmite to, čo je! Akceptujte veci také, aké sú. To je prvý krok k zlepšeniu a k nájdeniu nových riešení.

  Ďakujem Svetlu a Láske za silu prijať to, čo nemôžem zmeniť, ďakujem za odvahu a silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť rozlišovať medzi jedným a druhým.

  Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie.

  Pozorujete, ako vaše telo dýcha bez námahy. Počúvate hudbu a odovzdávate všetko, čo nemôžete zmeniť.

  Pozorujete svoje myšlienky a pocity, uvedomujete si samých seba a nechávate sa viesť svojou vlastnou vnútornou múdrosťou.

  Moje telo a duša sú obklopené silou, svetlom a energiou.
  Viem, čo chcem, a každý deň som bližšie a bližšie k môjmu úspechu.
  Ja som radosť, svetlo a vedomie.
  Ja som rovnováha a sila.
  Ja som láska a odpustenie.
  Ja som harmónia a úspech.
  Ja som mier a pokoj.
  V mojom vnútri je hlboký pokoj a vyrovnanosť.
  Ticho vo mne mi ukazuje správnu cestu.

  Nechajte sa teraz ďalej viesť svojím vlastným vnútorným svetlom...

  Nome ten Buschido Tischami.

  In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.

  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a vráťte sa pozornosťou naspäť k svojmu telu.
  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a pomaly otvorte svoje oči.
  Tešte sa a rozdávajte ďalej lásku, svetlo a pokoj, ktorý ste prežili v meditácii.

Foto © AleksandarNakic https://www.istockphoto.com I pmalenky & Ilustrácia © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

Meditácia úspešne & osobne

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti