Karma

Čo je to karma a ako vzniká?

Zákon karmy je taký istý, ako zákon akcie a reakcie v tomto svete. To znamená: Keď buchnem rukou do stola, tak stôl buchne do mojej ruky. Vychádza teda z príčin, ktoré sme niekedy v minulosti sami uviedli do pohybu a znamená nesplatený účet v negatívnom zmysle alebo v pozitívnom zmysle o nej hovoríme ako o dobrej karme. Napríklad niekto urobil v predchádzajúcich životoch veľa dobrých vecí a preto má šťastný život a sprevádza ho úspech aj bez toho, aby na to vynaložil priveľké úsilie. Slovo karma znamená v sanskrite čin, skutok alebo pôsobenie. Karma začína vznikať v momente, keď sa človek prvýkrát narodí ako človek, a keď získa ego. Ego možno definovať ako pojem oddelenej bytosti.

Karma začína vznikať v okamihu, keď v rámci vývoja má človek možnosť prvej slobodnej voľby.

Pes, mačka alebo zvieratá vo všeobecnosti sú dopredu naprogramované. To znamená, že mačka bude stále reagovať ako mačka. Pes bude stále reagovať ako pes. Had bude stále reagovať ako had. A nie je možné, aby mačka reagovala ako pes alebo naopak.

Karma

© Daghan-Malenky GmbH / Foto istockphoto.com / sdominick / Pavol Malenky

Človek ako ďalší vývojový stupeň má možnosť uvedomiť si, že v určitých situáciách automaticky reaguje, a že tým pádom preberá rozhodovanie jeho podvedomie. A on má možnosť na to podvedomie začať reagovať a preprogramovať ho (napríklad prostredníctvom meditácie alebo hypnózy).

To znamená, že on sa síce narodí s určitými vlastnosťami, ale môže na týchto vlastnostiach aj pracovať a môže ich zmeniť. Napríklad: Ak má niekto strach z vody, tak napriek tomu môže tento strach prekonať a môže sa naučiť plávať. Alebo niekto nevie dobre komunikovať a nedokáže sa vyjadriť, ale keď to bude trénovať, tak sa to naučí :-) (napr. prostredníctvom improvizačného divadla...). Je to len otázka chcenia, duchovného vývoja a disciplíny! Patrí sem aj uvedomenie si toho, aké vlastnosti mám, a prečo reagujem, ako reagujem.

Karma

Biela mágia

Karma teda začína od momentu, keď sa človek prvýkrát zrodí ako človek. Keď prvýkrát niekomu niečo ukradne, tak aj jemu bude niečo ukradnuté. V tomto alebo v niektorom budúcom živote. Niekto niekoho zabije, tak v tomto alebo budúcom živote bude aj on zabitý, alebo bude mať možnosť túto negatívnu karmu vrátiť v pozitívnom zmysle tak, že on niekomu zachráni život. Najlepšie tej istej duši. A týmto spôsobom vzniká karma. Ako zákon akcie a reakcie. Z toho vyplýva, že čokoľvek človek urobí, tak vždy sa mu to nejakým spôsobom vráti naspäť. To je karma. Napríklad, ak niekto v tomto živote zažíva veľa nešťastných náhod, tak to znamená, že má zlú karmu (alebo je obklopený zlými ľuďmi, ktorí ho negatívne ovplyvňujú alebo mu škodia!). Ale on túto karmu môže v každom momente vždy meniť. Ak niekto vie, že má zlú karmu, tak ju môže prevážiť pozitívnou karmou. Karma teda hovorí, že čokoľvek urobíme sa nám raz v rámci uzatvoreného kruhu vráti naspäť.

Napríklad: Niekto bol v minulých životoch zlodejom a okradol veľa ľudí. V tomto živote môže založiť nejaký dobročinný spolok a pomáhať ľuďom. Týmto spôsobom potom svoju negatívnu karmu splatí v pozitívnom zmysle, a sled negatívnych udalostí sa následne preruší. Karmické dlhy teda môžeme splácať aj dobrými skutkami.

To, ako dlho bude musieť niečo takéto robiť závisí už od toho, koľko negatívnej karmy daný človek má. Keď bol niekto v minulom živote vojakom a zabil napr. 500 ľudí, tak v ďalšom živote môže byť liečiteľom alebo lekárom a môže 500 ľuďom zachrániť život. Takto vyrovná svoju karmu a jeho karma bude znovu na bode nula.

Ďalšie príklady: Ak niekto niekomu pomohol a dal niečo nejakému žobrákovi, tak sa mu to tiež vráti naspäť a niekto pomôže zase jemu. Alebo niekto sa zrodil v obci, ktorá bola postihnutá prírodnou katastrofou a prišla záplava. V rámci tejto záplavy zachránil 20 ľudí. To znamená, že 20 ľudia sú mu nejakým spôsobom karmicky zaviazaní a zažije od nich v tomto alebo v ďalšom živote pozitívne skutky. V niečom ho zase oni podporia, pomôžu mu dosiahnuť úspech bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú chcieť.
Alebo človek sa zrodí ako kupec a začne iným pomáhať učiť sa čítať, písať alebo im dáva prácu. To znamená, že sa mu to opäť všetko vráti. V čase núdze bude o neho postarané a niekto iný zabezpečí, že mu bude dané vzdelanie a práca. Napr. sa narodí tiež v rodine bohatého kupca, ktorý zabezpečí, že jeho syn bude mať to najlepšie vzdelanie a dostatok jedla.

Poznámka: Narodenie sa v bohatých pomeroch nemusí byť len zásluhou za niečo alebo na základe dobrej karmy, ale môže to byť aj príležitosť.

Možno sa niekto narodil v bohatej rodine nie kvôli jeho dobrej karme, ale naopak kvôli tomu, že má veľa negatívnej karmy a má mu byť daná možnosť narodiť sa v bohatej rodine preto, aby túto svoju negatívnu karmu mohol splatiť svojou dobrosrdečnosťou.

Negatívne veci môže človek teda vždy splatiť buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Pozitívnym spôsobom - ak zabil tisíc ľudí, tak sa môže zrodiť ako lekár a zachrániť 1000 ľudí. Alebo sa môže zrodiť ako bohatý človek, má možnosť robiť niečo pre chudobných a zachrániť 1000 ľudí. Negatívnym spôsobom - 1000-krát bude zabitý. To znamená, že sa narodí do nejakých vojnových krajín, kde bude ešte ako dieťa zabitý. Keď je číslo týchto negatívnych vecí príliš veľké, tak jeho duša sa dokonca môže rozdeliť aj na tisíc čiastočiek a inkarnuje sa do tisíc afrických detí, z ktorých každé žije päť dní a potom je zabité alebo znásilnené. Týmto spôsobom sa karma vyrovná.

U čierneho mága je to horšie. Čierny mág musí najskôr slúžiť démonickej bytosti dovtedy, pokiaľ aj sama démonická bytosť neprestane byť démonickou a buď sama nezomrie alebo ho neprepustí. Až potom je možné u čierneho mága hovoriť o jeho ďalšej inkarnácií a iných veciach. To môže trvať tisícky, ale aj milióny rokov.

Existuje mravná zásada, podľa ktorej by sa mal riadiť celý život človeka? Určite, je to zásada lásky a vľúdnosti: Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.
Konfucius

Karma

Zákon príťažlivosti

Okrem toho, na to, čo sa nám deje má vplyv nielen karma, ale aj náš spôsob zmýšľania a cítenia, ktorý sa prejavuje v zákone príťažlivosti. Tento zákon môže každú situáciu zobrať z pozitívneho alebo negatívneho konca. Pozornosť je energia! Keď si niečo prajeme, tak to priťahujeme! Keď sa niečoho bojíme, tak to priťahujeme tiež! Takže veľa z toho, čo sa deje v našich životoch, nie je dôsledkom karmy z našich minulých životov, ale toho, ako myslíme a cítime! Odporúčame prečítať si o zákone príťažlivosti niečo viac - v knižke Šťastnejší než Boh od autora Neale Donald Walsch. Túto knižku odporúčame dokonca viac ako knižku „Secret (Tajomstvo)“, pretože poukazuje na oveľa hlbšie súvislosti.

Duša pred svojím narodením z jednej strany rozhoduje sama o tom, ako splatí svoju negatívnu karmu, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, ale pokiaľ daný človek nie je na dostatočne vysokej úrovni, tak určité veci musí zažiť. Jeho pozitívna alebo negatívna karma sa musí nejakým spôsobom prejaviť, bez ohľadu na to, či to duša alebo ego chce, alebo nechce. Je to z toho dôvodu, že žiadna duša si nemôže povedať: „Ale ja nechcem tú zlú karmu zažiť!“

Ale, či ona chce alebo nechce, ona ju zažiť MUSÍ, pretože si ju sama vytvorila a tomuto zákonu sa nevyhne ani ho nemôže obísť. Pokiaľ to nebude chcieť sama, tak jej to bude uložené. Keď to nejde podobrotky, tak to pôjde pozlotky. Skutočný čistý výber – kto, ako, kedy a kde sa narodí alebo nenarodí má iba človek, ktorý dosiahol najvyššie osvietenie. Až ľudia, ktorí sú na 6. a 7. stupni podľa knižky Zasvätenie od autorky Elisabeth Haich (tzn. stupeň proroka a stupeň boh-človek) majú úplnú slobodnú voľbu toho - ako, kto, kedy a ako čo sa zrodia. Pretože už nie sú zaťažení negatívnou karmou. Nie je nič, čo by ešte museli zažiť alebo čo by museli splatiť. Samozrejme na to, aby sa tam človek vôbec dostal, tak musí mať sám veľa pozitívnej karmy. To je podmienka. Už iba to, že daný človek má v živote vôbec čas, inteligenciu a možnosť venovať duchovným náukám sa považuje za najvyššie dobro. Lebo to nie je samozrejmosť!!! Alebo sa to považuje za výsledok veľmi pozitívnej karmy.

A ako je to napríklad s takými dušami, ako bol Adolf Hitler? Takéto duše budú znášať následky svojej karmy tak dlho, pokiaľ sa celá nesplatí. To znamená, že Adolf Hitler bude musieť toľkým ľuďom, koľkým zobral život, život aj zachrániť. Ak to neurobí alebo si povie, že on to robiť nebude, tak sa bude možno naraz vteľovať v dušiach mnohých ľudí, ktorí budú mať veľmi ťažký život. Jeho duša sa napríklad rozdelí na tisíc kúskov a v 1000 životoch naraz bude zažívať veľké útrapy tak, aby sa to všetko v nejakom „reálnom“ čase splatilo, a aby to zažil aj z tej druhej strany. Či už ako obeť alebo ako záchranca a liečiteľ.

Slovo karma sa však väčšinou považuje za niečo negatívne. Podľa mnohých náboženstiev alebo škôl by sa mal človek toho vyvarovať, ale to nie je možné. Je to ako zemská príťažlivosť. Môžete tejto sile určitý čas pomocou energie vzdorovať a nechať "lietadlo" letieť, ale vždy musíte rátať s energiou, tá tam vždy bude. Rovnaké je to aj s karmou. Všetko, čo urobíme alebo neurobíme, bude mať svoje následky a dôsledky! Keď sa staráme o svoje zdravie a dbáme na zdravý životný štýl, ovplyvňuje nás to rovnako, ako keď sa napchávame stále dookola tučnými jedlami a alkoholom. Akcia a reakcia. Vďaka tejto energii a zákonom sa učíme. Učíme sa, že sami nemôžeme napredovať a že musíme spolupracovať s ostatnými. Že ostatní nie sú ostatní, ale my sami!

Ak robíme niečo pre seba, robíme to aj pre ostatných. Ak robíme niečo pre ostatných, robíme to aj pre seba!


Nebojte sa teda karmy. Stačí sa správať k ostatným tak, ako by ste sa správali sami k sebe, a karma vám bude vždy slúžiť. Mali by ste to však robiť zo srdca, nie z vypočítavosti. Prinesie vám viac radosti obdarovať niekoho, ako keď sa obdarujete sami (to by ste mali tiež urobiť!). Nie sme žiadne oddelené bytosti, sme závislí jeden na druhom. Nielen my ľudia, ale aj príroda a matka zem. Robte to, čo vám hovorí vaše srdce, že máte robiť! Karma vám bude tiež slúžiť!

Karma

Preberanie alebo zmiernenie karmy

Na to, aby mág mohol zmierniť alebo prebrať na seba karmu iného človeka musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Mág musí byť na šiestej alebo siedmej úrovni (pri šiestej úrovni nie na začiatku, ale skôr pri konci),

 • nesmie byť zrodený z karmických dôvodov, ale zrodil sa na tento svet kvôli tomu, že súcití s inými a na to, aby ich viedol.

Keď sú splnené tieto podmienky, tak môže na seba preberať karmu iných ľudí. Zo strany človeka, u ktorého sa má karma zmierniť nemusia byť splnené žiadne špeciálne podmienky. Je to vždy na uvážení daného mága, ale s tým človekom samým o sebe to nemá nič spoločné. Mág to vždy urobí iba vtedy, ak to má svoj hlbší zmysel.
Napríklad, keď uvidí, že daný človek sa už sedemkrát za sebou zabil, a preto sa nikdy nedostal ďalej, teraz má ochrnuté ruky a nohy práve kvôli tomu, aby sa znovu nezabil, tak ho tohto ochrnutia nezbaví. Práve kvôli tomu, aby sa znovu nezabil. Tieto veci dokáže človek, ktorý je na takej úrovni, že môže preberať karmu iných ľudí na seba, aj posúdiť.

Vie posúdiť, kedy to tomu človeku prospeje a urýchli to jeho vývoj, a kedy nie. To je aj základom vzťahu žiak a guru. Guru sa snaží pozitívnu karmu žiaka dať viac dopredu a negatívnu zase viac dozadu na to, aby žiak mal možnosť sa čím rýchlejšie dostať čím viac dopredu.

Napríklad: Karma nejakého človeka je, že keď bude mať 30 rokov, tak ho prejde parný valec a bude ochrnutý. Mág má možnosť túto udalosť potom posunúť napríklad do 60-teho roku jeho života a naopak pozitívne veci, ktoré by prišli až v 60 roku života posunúť dopredu tak, aby do toho 60 roku urobil človek taký duchovný pokrok, aby k tomu negatívnemu vôbec nemuselo dôjsť. Dôvodom, prečo by ho mal prejsť parný valec by bolo dajme tomu to, že v predchádzajúcom živote sám týral alebo zabíjal. Pokiaľ ale v rámci svojho duchovného vývoja urobí dostatočné množstvo pozitívnych skutkov, tak táto negatívna udalosť sa buď nestane alebo sa stane iba v minimálnej miere. To znamená, že ho síce prejde parný valec alebo ho zrazí auto a bude v nemocnici, ale bude tam iba 3 mesiace a nakoniec sa z toho dostane. Nebude na vozíku. Toto je tiež základom práce žiaka a majstra. Platí to ale aj naopak. Ak žiak nerobí to, čo majster hovorí, tak aj majster má potom právo nejakú negatívnu udalosť, ktorá by sa stala možno až v 60 roku života toho žiaka posunúť dopredu na to, aby ten človek dostal facku, zastavil sa a spamätal sa.

Dvaja priatelia

Tento príbeh hovorí o dvoch priateľoch z Indie. Títo dvaja priatelia boli ale čo sa týka charakteru a spôsobu života úplne rozdielni. Prvý pochádzal z veľmi bohatej a váženej rodiny, nepoznal žiadnu biedu ani problémy. Nikdy sa ani nezaujímal o spirituálne veci alebo modlitby. Ten druhý sa už narodil relatívne chorý, ale veľmi sa zaujímal o spirituálny život, modlitby, čítanie kníh s duchovnou tematikou alebo o vegetariánske stravovanie, čo napĺňalo jeho život. Napriek svojej chorobe bol stále veľmi milý k svojim blízkym, priateľom a bol vždy nápomocný svojej rodine. Bohatší priateľ chcel niečo zažiť, tak sa rozhodol ísť na diskotéku. Keď sa večer skončil a chcel ísť domov, našiel na ceste zlatú mincu. S touto zlatou mincou išiel potom k svojmu chorému priateľovi, ktorý ležal doma s vysokou horúčkou. Začal rozprávať svojmu chorému priateľovi, aké je to nezmyselné, že on si len bezstarostne užíva, a keď sa ide zabávať, nájde ešte aj zlatú mincu. Ale on, čo robí stále dobro, modlí sa, pomáha ostatným, je stále chorý.

Obaja priatelia počuli o jednom svätom mužovi, ktorý ale býval veľmi ďaleko v lese. Napriek tomu sa rozhodli, že daného muža navštívia a požiadajú ho o vysvetlenie. Malo im to konečne zodpovedať otázky, ktoré si priatelia kládli.

Prečo ja nájdem zlatú mincu, keď mám všetko, a len mrhám časom? Prečo si ty taký chorý, aj keď každému praješ len to najlepšie? Nie je to fér, a kde je logika?

Obaja sa nakoniec vydali na dlhú cestu aj napriek chorobe priateľa. Keď sa konečne dostali k svätému mužovi, ten okamžite spoznal, že priateľ je chorý a začal sa o neho starať. Muž im dal jedlo a povedal, že vie, prečo k nemu prišli. Svätý muž im povedal, že odpovede na svoje otázky dostanú až nasledujúci deň, takže tam museli zostať celú noc. Nasledujúce ráno povedal svätý muž chlapcovi, ktorý našiel zlatú mincu: “Žil si vo veľmi dobrej rodine, pretože máš veľmi dobrú karmu, ale nevyužil si ju správne. V ten deň si nemal nájsť mincu, ale poklad, tento deň mal z teba urobiť bohatého muža. Rozhadzovaním peňazí sa tvoja dobrá karma vyčerpala. Minca je síce pekná, ale tvoj plán bol iný.“

Druhému priateľovi svätý muž povedal: “Ty si mal byť už týždeň mŕtvy, ale tvoja karma bola vždy dobrá, takže zlá karma sa prejavila len ako táto choroba. Tvoja choroba už tiež odznela a o pár dní ti bude opäť lepšie.“

Keď sa priatelia vrátili domov, mali obaja dosť času premýšľať o živote.

2 odporúčané knihy na tému „KARMA”

Mahábhárata má pôvodne viac ako 30 000 strán, ak by ste si ju chceli prečítať v origináli potrebovali by ste na to pravdepodobne roky. Na túto tému boli sfilmované stále nové a nové krátke dokumenty, jeden z nich natočil napr. aj Peter Brook. Tento príbeh je veľmi komplikovaný, ide tu väčšinou o karmu a dharmu. Karma znamená: „Čo zaseješ, to budeš žať." a dharma znamená správne (eticky) hovoriť, myslieť a správať sa. V tomto epose sa objavujú rôzni ľudia, najznámejší je Krišna.

Krišna a Ardžuna boli na bojovom poli a rozprávali sa o zmysle života, prečo by mal bojovať a nevzdávať sa. Tento rozhovor je celosvetovo známy ako Bhagavadgíta. Epos jasne poukazuje na to, aký vplyv môže mať myšlienka a prečo niekto nedospeje k iným výsledkom, keď koná tak či onak. Mahábhárata sa prirodzene snaží zdôrazniť to správne (etické) a poukazuje na to, že ak niekto myslí určitým spôsobom, stanú sa z toho skutky, ktoré sa stanú našim osudom.

Ďalšia kniha sa volá „Zasvätenie„ od Elisabeth Haich. Je to autobiografický román. Je o dievčati, ktoré sa narodilo v Maďarsku a počas druhej svetovej vojny emigrovala do Švajčiarska. Rozpráva o svojom detstve a veciach ktoré sa jej prihodili. Počas čítania knihy si čitateľ povie, prečo to všetko hovorí, pre mnohých ľudí by to mohlo byť v dnešnej dobe nudné. Keď si však spomenie na svoj minulý život, je zrejmé, že v tomto živote sa má stať veľa vecí. Ukazuje sa tu jasná súvislosť medzi rôznymi životmi a rôznymi problémami, ktorým musí človek čeliť v dôsledku svojej vlastnej karmy (skutkov, myšlienok a pocitov). To vysvetľuje, prečo sa všetko stalo takto, prečo tento život, táto rodina a tieto problémy a nie iné. Dozviete sa, prečo musela čakať na zasvätenie. Po prečítani tejto knihy vám bude jasné, čo znamená karma. Druhá časť knihy, pravda o pyramídach a učenie Ptahhotepa sú veľmi vzrušujúce a veľmi logicky a matematicky vysvetlené.

Karma

Meditácia pre začiatočníkov .MP3

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

 • Meditácia pre začiatočníkov .MP3

  Pri meditácii odovzdávame všetko, čo nemôžeme zmeniť. Zbierame odvahu a silu, aby sme dokázali zvládnuť to, čo nám naše sily a možnosti dovoľujú.

  Pri meditácii sa najskôr učíme nereagovať. Nereagovať na vonkajšie ani na vnútorné impulzy.

  Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval, pochopil ich tok a učil sa ich kontrolovať.

  Keď sa vaše myšlienky a pocity neustále vracajú k tej istej téme, tak to znamená, že nejakej časti reality hovoríte príliš: "Áno, to sa musí stať!", alebo nejakej časti reality hovoríte príliš: "Nie, to sa nesmie stať!”

  Prijmite to, čo je! Akceptujte veci také, aké sú. To je prvý krok k zlepšeniu a k nájdeniu nových riešení.

  Ďakujem Svetlu a Láske za silu prijať to, čo nemôžem zmeniť, ďakujem za odvahu a silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť rozlišovať medzi jedným a druhým.

  Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie.

  Pozorujete, ako vaše telo dýcha bez námahy. Počúvate hudbu a odovzdávate všetko, čo nemôžete zmeniť.

  Pozorujete svoje myšlienky a pocity, uvedomujete si samých seba a nechávate sa viesť svojou vlastnou vnútornou múdrosťou.

  Moje telo a duša sú obklopené silou, svetlom a energiou.
  Viem, čo chcem, a každý deň som bližšie a bližšie k môjmu úspechu.
  Ja som radosť, svetlo a vedomie.
  Ja som rovnováha a sila.
  Ja som láska a odpustenie.
  Ja som harmónia a úspech.
  Ja som mier a pokoj.
  V mojom vnútri je hlboký pokoj a vyrovnanosť.
  Ticho vo mne mi ukazuje správnu cestu.

  Nechajte sa teraz ďalej viesť svojím vlastným vnútorným svetlom...

  Nome ten Buschido Tischami.

  In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.

  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a vráťte sa pozornosťou naspäť k svojmu telu.
  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a pomaly otvorte svoje oči.
  Tešte sa a rozdávajte ďalej lásku, svetlo a pokoj, ktorý ste prežili v meditácii.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Karma je zdarma a sú veci, ktoré sú pre nás nepochopiteľné.

Prečo sa zamýšľaš nad tým, že aj Hitler môže ísť do neba,
prečo posudzuješ všetkých ostatných, ale nepozeráš aj na seba.

Prečo sa ľahšie ohovára, ako sa vraví pravda,
Prečo má človek vždy ďalej od dobra a ťahá ho zločinecká banda.

Prečo má henten lepší život ako iný,
prečo má dobrák výčitky svedomia a tí zlí chcú na iných hádzať viny.

Prečo sa alkoholikovi pri úraze nikdy nič nestane,
a prečo sa k dobrákovi pri každej príležitosti niečo zlé dostane.

Prečo, keď sa o niečo snažím, nikdy sa mi nedarí,
prečo, hlupákovi sa pri prvom podaní, milión vyhrať podarí.

Prečo, niekto musí tak ťažko trpieť na tomto svete,
Prečo, niekto sa má tak dobre, že si môže vybrať život na inej planéte.

Prečo sa dobrákom toľko zlých vecí stáva,
Prečo tým zlým osud len dobré karty nahráva.

Prečo sa len chudobným narodí postihnuté dieťa a bohatým nie,
prečo, prečo, prečo je to tak a nie INAK, moja otázka znie.

…Nepoznáš osudy, rozhodnutia, následky, príčiny…
Kto si, aby si mohol posudzovať iných,
nech vystúpi ten, čo je bez viny….

Tento svet je dokonalý, lebo ho stvoril BOH.
Neznepokojuj sa nad cestami iných a sústreď sa na tú svoju cestičku poľnú,
oni možno vyhrali bitku, ale TY celú vojnu.

Autorka: Lenka G.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH & © Neustockimages & © Thomas-Soellner https://www.istockphoto.com I pmalenky

Meditácia úspešne & osobne

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti