Syndróm vyhorenia & Magická pomoc a liečba ✔

Burnout: syndróm vyhorenia

Kríza úspešných

Jedna vedecká analýza sa zaoberala počtom práceneschopeniek v rokoch 2004 až 2012 z dôvodu vážneho symptómu vyčerpanosti, nazývanej aj burnout. Vychádzalo sa až z 10 miliónov rôznych dát, ktoré vedecký inštitút spracoval. Výsledok bol alarmujúci. Až 30 % pracujúcej populácie bolo postihnutých ťažkým vyčerpaním. Toto zistenie sa zhoduje s výsledkami skoršej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie WHO pre Európu. Podľa nej sú dnes v Európskej únii psychické poruchy zodpovedné za viac ako 26% všetkých práceneschopeniek.

Burnout Pomoc

Foto © Otmar Winterleitner http://www.istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Na začiatku syndrómu vyhorenia je strach. Cítiť sa nenahraditeľným nesúvisí s nafúkanosťou, ale je prejavom strachu. Tlak na človeka plynúci z očakávaní rodiny, strachu z možnosti straty vytúženej pracovnej pozície. Vplývajú aj hodnotenia a očakávania priateľov a kolegov, ktoré nedokážeme naplniť. “Musím to urobiť!”, je mottom ľudí, ktorých postihuje burnout. TU nás môžete kontaktovať a dohodnúť si s nami stretnutie.


Burnout

Pomoc a liečba

Pomocou v tejto situácii je predovšetkým zvládnutie stresu. Najvhodnejším spôsobom je naučiť sa stres účinne eliminovať meditáciou.

Naučte sa meditovať:
Na našich kurzoch trénujú účastníci rôzne metódy meditácie. Účinná je aj špeciálna meditácia, ktorá podporuje lepšie uvedomenie svojich myšlienok a pocitov.
TU nás môžete kontaktovať a dohodnúť si s nami stretnutie.

Meditácia v každodennom živote:
Priaznivé a trvalé výsledky používania meditácie sa dajú dosiahnuť každodenným meditovaním. Vyčleňte si pre seba doma čas na pol až trištvrte hodinový meditačný tréning. Pripočítajte k tomu ešte pár minút na malé prestávky. Keď viete dobre po anglicky, tak vám veľmi odporúčame tento program: Headspace program.
Dnes existujú aplikácie, vďaka ktorým môžete meditovať kedykoľvek a kdekoľvek! Ponúkame semináre stresmenežmentu a meditačné semináre určené len pre vás!


Burnout:

(Výraz pre psychický stav vyčerpanosti)

Burnout liečba

Foto © Chris Gramly http://www.istockphoto.com I pmalenky

Vyskytuje sa najmä pri profesiách so zameraním na prácu s ľuďmi, alebo kontakt s ľuďmi so závislosťou na ich hodnotení. Prejavuje sa v oblasti psychickej, čiastočne aj fyzickej a sociálnej. Kľúčovou zložkou syndrómu je emočná vyčerpanosť, neschopnosť myslieť a sústrediť sa (kognitívne vyčerpanie), "opotrebovanosť" a celková únava. Všetky hlavné zložky burnout syndrómu pramenia z chronického stresu.

Burnout

Vyhorenie

Politik Mathias Platzeck je známou prominentnou obeťou burnoutu. Po kolapse, problémoch s krvným tlakom a rôznych poruchách sluchu, sa v roku 2006 vzdal postu predsedu SPD. Jeho predchodca Franz Müntefering o tom, čo obnáša byť predsedom SPD, povedal: „Je to najkrajšia práca, okrem postu pápeža. Ale aká je to len záťaž!“

Podľa štúdie Bertelsmannovej nadácie klesá výrazne riziko vyhorenia vtedy, keď vedenie firmy podporuje spolupracovníkov a podriadených v ich práci, a prejavuje im svoje uznanie, spolupatričnosť a dáva pocit istoty. Ešte lepšie je, ak sa firma zaujíma aj o osobné potreby svojich podriadených.

Rýnsky vestfálsky inštitút pre výskum hospodárstva vo svojej štúdii vyhodnotil, že podnikateľov v Nemecku stojí starostlivosť o svojich psychicky vyhorených zamestnancov ročne asi 9 miliónov euro. A je tu ešte skrytý fenomén v podobe neschopnosti dosiahnuť stanovené hospodárske výsledky.

Práve ekonomická kalkulácia privádza firmy k tomu, že začínajú zmierňovať svoje nároky na zamestnancov. Nie je to len láska k blížnemu (!), ale verme, že aj to je prvok, ktorý postupne prinesie zmenu. Musíme sa naučiť brať do úvahy človeka ako BYTOSŤ. Veď predsa nie je stroj, ktorý nepotrebuje prestávky a beží od rána do večera!

Burnout syndróm

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Kde mám hranice? Ako sa naučím povedať „NIE!“? Ako sa dokážem vysporiadať s kritikou? Čo s nárokmi, aby som bol(a) dokonalý(á)? Ako si opäť spravím čas na seba a svoju rodinu? Firma profituje aj z toho, keď učí zamestnancov, ako si dlhodobo udržať svoje sily. Aj tým znížuje počet práceneschopeniek, ktoré pramenia z role obete.

Každý pracujúci, alebo zvládajúci svoju rodinu, či rodinných príslušníkov, vie svoje o symptómoch vyčerpanosti. Tieto stavy sa vytrácajú dokončením stanovenej úlohy, alebo ak si zoberie dovolenku. Ak tlak narastá, musíme rátať s prehlbujúcimi sa problémami. Keď včas rozpoznáme symptómy, dá sa proces vyhorenia zastaviť a zvrátiť. Experti odporúčajú stanoviť si hranice, kde už hovorím: „NIE!“. Čas kedy už potrebujem pomoc, hlavne zvonka a aj profesionálne!

Najťažšie sa znáša, a vyžaduje najviac sebazaprenia, otvorene a nahlas povedať: „DOSŤ! UŽ STAČILO! VIAC NEROBÍM!“

Meditácia. Prečo, ako, čo...

Meditácia .MP3

Prvé meditácie


Meditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!
Logo Burnout

Burnout: Prevencia

Cítite sa dezorientovaní, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Toto všetko často súvisí z určitými spôsobmi jednania, trendami alebo zabehanou rutinou. Im ste podľahli bez toho, aby ste si to skutočne uvedomili. Spôsoby jednania, trendy i rutinu môžete zmeniť, aby váš život ovplyvňovali skôr pozitívne, a nie negatívne. Môžete dosiahnuť všetko čo chcete, ak do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce! A my vám s tým radi pomôžeme!

Všetko o meditácii.

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Dr. Deepak Chopra - Perfektné zdravie; Jednota mysle a tela.
Dr. Nobuo Shioya - Der Jungbrunnen des Dr. Shioya (Fontána mladosti Dr. Shioya - dostupné iba v nemčine)
Elisabeth Haich, Selvarajan Yesudian - Šport a jóga
Anthony William - Medicínske médium

Burnout špirála

1 Bolesti rôzneho druhu
2 Poruchy spánku
3 Strata energie
4 Rezignácia: “Túto situáciu neviem zmeniť!“
5 Podráždenosť, verbálne útoky až agresívne výbuchy
6 Problémy s koncentráciou a pamäťou
7 Potreba viac pracovať: „Musím dosiahnuť svoje ciele!“
8 Sociálna izolovanosť: „Moja práca mi jednoducho neumožňuje ani jeden voľný večer!“
9 Pocity viny
10 Myšlienky, ktoré sa nedajú zastaviť
11 Strata motivácie a záujmu
12 Výrazné zmeny nálad
13 Samovražedné myšlienky
14 Apatia a/alebo trýznivý vnútorný nepokoj
15 Depresie
16 Vyhorenie

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar