Štyri elementy & Rituál magického kruhu

Ovládanie elementov: Biela mágia a voodoo

Rituál magického kruhu

Potrebujete 4 sviečky, ktoré umiestnite okolo seba na 4 svetové strany: žltú na východ, červenú na juh, modrú na západ a zelenú na sever.

Farby a svetové strany symbolizujú 4 magické sily. Keď sa venujete bielej mágii, voodoopomocným prostriedkom dlhší čas, vyskúšajte umiestniť na východe meč (dýku alebo nôž), na juhu magickú paličku, na západe kalich a na severe pentagram, alebo misku so soľou. Stredom týchto 4 síl ste vy sám/sama.

Začnite na východe a poproste sily vzduchu, nech sa jasné porozumenie stane súčasťou vášho kruhu. Sústreďte sa a zapáľte žltú sviečku.

Pokračujte v smere na juh. Poproste sily ohňa, nech sa silná vôľa stane súčasťou vášho kruhu. Sústreďte sa a zapáľte červenú sviečku.

Ovládanie elementov

Pokračujte v smere na západ. Poproste sily vody, nech sa hlboké pocity stalú súčasťou vášho kruhu. Sústreďte sa a zapáľte modrú sviečku.

Skončíte na severe. Poproste sily zeme, nech sa stanú súčasťou vášho kruhu. Sústreďte sa a zapáľte zelenú sviečku. Následne sa obráťte opäť na východ.

Posadíte sa do stredu kruhu a pozeráte sa na východ. Venujte sa elementu vzduchu, ktorého kvalitou sú intelektuálne/rozumové schopnosti. Buďte k sebe úprimný/á. Používate ich v správnej miere, alebo im nevenujte pozornosť? Ak v sebe nájdete odpoveď na túto otázku, otočte sa na juh a porozmýšľajte o  sile svojej vôle. Ovláda táto sila vás, alebo ste vy ovládaný/á svojou vôľou a vášňami? Alebo si dokonca neveríte, a nepoužívate svoju vôľu? Odpovedzte aj na túto otázku úprimne. Otočte sa na západ a opýtajte sa seba na svoj vzťah k vlastným pocitom. Počúvate ich, alebo ich ignorujete? Alebo dokonca nad vami víťazia? Po tomto pozorovaní sa otočte na sever a preskúmajte svoj vzťah k vlastnému telu a vašej schopnosti konať. Ako dobre poznáte svoje telo a svoje reakcie? Veríte mu, staráte sa oň dostatočne?

Nakoniec by ste mali meditovať alebo sa vážne zamyslieť, ako to s vami v skutočnosti je. Čo všetko viete spraviť preto, aby vaše telo (zem), rozum (vzduch), vôľa (oheň) a pocity (voda) boli plne funkčné a harmonicky spolupracovali. Ukončite svoju meditáciu, prejdite znovu magický kruh a zhasnite (nesfukujte!) sviečky od východu po sever. Popritom vyjadrite svoju vďaku všetkým 4 svetovým stranám a 4 elementom.

Biela mágia Pentagram

Biela mágia a voodoo

Ovládanie elementov

Mág, ktorý chce dosahovať hmatateľné účinky vlastnej sily, nevyhnutne potrebuje vedieť ovládať jednotlivé elementy. Nasledovné cvičenia môžu mágovi pri tomto cieli pomôcť.

Element vzduchu

Biela mágia a voodoo

Mág sa usadí do pohodlnej meditačnej polohy a predstaví si, že sa nachádza vo voľnom priestore bez hraníc. A okolo neho je iba vzduch. Nasáva ho cez póry svojho tela do seba. Robí to v rovnakom rytme ako svoje prirodzené dýchanie. Ako pumpa mág nasáva do seba stále viac vzduchu. Nakoniec sa cíti tak ľahko, akoby bol sám vzduchom. Dosiahol cieľ cvičenia. Element vzduchu potom rovnakým počtom nádychov a výdychov z tela vypustí. Telo opäť nadobudne svoju obvyklú tiaž, pocit ľahkosti v dôsledku prítomnosti živlu pominie. Takto dokáže mág ovládať element vzduchu. Umožňuje mu to v momente sa fyzicky bez problémov premiestňovať aj na vzdialené miesta.
Princíp vzduchu: Mantra PAM, inteligencia: Coradiel, Sumnidiel, Coachiel


Poznámka: Na systéme 4 elementov fungovala medicína mnohé stáročia. Dnes je to Jungova psychológia, ktorá opätovne siahla po 4 typoch osobnosti a ich väzbe na ľudské správanie a konanie.

Element vzduchu

Element ohňa

Biela mágia a voodoo

Mág sa usadí do pohodlnej meditačnej polohy a predstaví si, že celý vesmír je jedno obrovské ohnivé more. Použije svoju silnú vôľu a vpúšťa tento element cez pokožku do svojho tela ako dych. Sleduje pritom svoj prirodzený rytmus dýchania, a dbá na rovnaký počet nádychov a výdychov. Pozorne vníma rozširujúcu sa silu ohňa. Keď sa telo zreteľne prehrialo, cieľ cvičenia bol dosiahnutý. Element ohňa vydýcha z tela von rovnakým počtom nádychov a výdychov. Telo má opäť svoju obvyklú teplotu. Ovládnutie elementu ohňa umožní mágovi pohybovať sa aj na snehu bez oblečenia. Dokáže tiež rozpustiť sneh v okruhu niekoľkých metrov, či kilometrov. Okrem toho má aj schopnosť na istú vzdialenosť zapáliť sviečku.
Princíp ohňa: Mantra RAM, inteligencia: Jovis

Element ohňa

Element vody

Biela mágia a voodoo

Mág sa usadí do pohodlnej meditačnej polohy. Predstaví si vesmír ako nekonečný oceán, v ktorého strede pláva on sám. Vpíja do seba cez povrch tela túto vodu. Zreteľne pritom cíti jej chlad a magnetickú silu. Dáva pozor na to, aby sa počet nádychov elementu do tela rovnal počtu výdychov z tela. Po ukončení cvičenia by mág nemal cítiť žiadne zvláštne pocity. Kto toto cvičenie robí správne, ten dosiahne schopnosť ovládnutia elementu vody. Mág je potom schopný vyvolať napríklad dážď na púšti.
Princíp vody: Mantra VAM, inteligencia: Hydriel

Element zeme

Biela mágia a voodoo

Mág sa usadí do pohodlnej meditačnej polohy. Predstaví si, že celý vesmír je zložený zo zeme. Jasne pritom preciťuje jej váhu a hustotu. Cez póry v pokožke vdychuje do svojho tela zem, pričom počíta nádychy a výdychy. Keď cíti ťažobu, akoby bolo jeho telo z olova, dosiahol cieľ cvičenia. Rovnakým počtom nádychov a výdychov vytláča element zeme z tela von, pokým nedosiahne normálny pocit v tele. Element zeme sa dá mnohostranne využiť. Napríklad keď chceme niečo presunúť z nehmotného do hmotného sveta. Alebo aj vtedy, keď sa chceme pred niečím brániť. Ak to mág dokáže urobiť bleskurýchlo, útočníka doslova ochromí. Dokonalé ovládanie elementu zeme dáva mágovi nezraniteľnosť.
Princíp zeme: Mantra LAM, inteligencia: Marbuel, Buriel, Urinaphton

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Ovládanie elementov

Element éteru

Biela mágia a voodoo

Výnimočné postavenie medzi elementami prislúcha elementu éter. Svojimi kvalitami a pôsobením je odlišný od predošlých 4 a právom je na osobitom mieste. Je pre človeka neviditeľný, nepočuteľný, nehmatateľný, nezachytiteľný. Napriek tomu tu je, a treba akceptovať jeho silu. Je to vlastne nosič vyšších energií. Nie je možné odmietnuť jeho existenciu, jeho neuveriteľnú schopnosť niesť neviditeľné, nepočuteľné, nehmatateľné. Čo všetko dokáže, dnes ešte nie je úplne známe.

Mág sa usadí do pohodlnej meditačnej polohy. Dôležité je to, aby okolo neho vládlo úplné ticho. Predstaví si nekonečný biely vesmírny priestor, v ktorého strede sa nachádza on sám.

Cieľom cvičenia je úplné odlúčenie sa od sveta. Na mieste, kde čas a priestor neexistujú. Potom mág umožní éteru, aby prúdil cez jeho povrch tela dnu a von. Element éter sa nedá v tele zadržiavať, a ani využívať ako ostatné elementy. Keď sa mágovi podarí ovládnuť éter, získa nezávislosť na čase a priestore.
Princíp éteru: Mantra HAM, inteligencia: Metatron

Potrebujete pomoc alebo máte nejaký problém? Hovorte s nami!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar