Orákulum

Biela mágia & voodoo

Nie je žiadna „poistka šťastia", ktorú by bolo možné aplikovať na systém. Požiadavky života, prekonávanie vnútorných a vonkajších napätí a rozporov je výzvou, ktorej musíme v tomto svete čeliť – to je naša úloha. Zosúladenie týchto rozporov a napätí je tým najvyšším cieľom. Orákulum zohráva pri dosahovaní tohto cieľa svoju časť úlohy, ale v konečnom dôsledku je vždy na jednotlivcovi, ako využije to, čo nám bolo dané.

Orákulum existovalo od nepamäti. Čo so sebou prinieslo, čo urobilo dokonca nevyhnutným? Prečo znova zmizlo a čo si môžeme o jeho návrate myslieť v 20. storočí? Na tieto otázky sa vám pokúsime teraz odpovedať.

Biela mágia Logo

Orákulum

Dnes & v histórii

Už po tisíce rokov sa ľudia zaoberali predpovedaním budúcnosti a chceli jej porozumieť.

Nie je nič, čo by si musel urobiť. Je toho veľa, čo budeš robiť, ale nič také, čo by sa od teba žiadalo. Boh nič nechce, nič nepotrebuje, nič nežiada, nič neprikazuje. Boh hovorí ku každému v každom čase. Otázkou nie je: Ku komu sa Boh prihovára? Otázkou je: Kto počúva?
Neale Donald Walsch - 25 posolstiev – »Rozhovory s Bohom«

Prevládajúcou pomôckou sú tu rôzne formy orákula, aj keď nie je jasné, odkiaľ vskutočnosti pochádzajú. Potom, čo boli v minulosti veľmi populárne, sa zdalo, že zmizli. Ako k tomuto zmiznutiu došlo? A odkiaľ sa zase vzali?

Svätci vo všetkých častiach sveta dokázali predpovedať budúcnosť človeka! Ako to bolo možné? Keď niekto dosiahol dostatočnú úroveň duchovného rozvoja, dokázal predpovedať budúcnosť človeka... Ako bytosť s vedomím, poznaním a neustálym a bezprostredným uvedomovaním si svojej konečnosti je človek opakovane konfrontovaný s výzvami, medzi ktoré patria predovšetkým tieto:

  • 🔮 naša slobodná vôľa je nedotknuteľná! Sme tu na to, aby sme sa rozhodli, či sa budeme duchovne rozvíjať alebo nie... Od toho závisí náš osud! Ale čo presne by sme mali robiť?

  • 🔮 vôľa prežiť, chrániť a zachovať existenciu toho, čo máme; Neustále sa snažíme robiť „správnu vec“ bez toho, aby sme vedeli, čo to presne je. Pokiaľ sa budeme na problémy pozerať len z materiálneho hľadiska, nikdy nenájdeme „najlepší“ smer! Ale čo chce Boh?

  • 🔮 pokúša sa pátrať po svojom osude; máme vedenie? Je už vopred dané, čo sa stane?

  • 🔮 obavy z budúcnosti; čo bude? Stane sa skutočne to, čo očakávame? Budem ja a moji blízki v poriadku? Čo môžem urobiť, aby som problémy vyriešil alebo im predišiel?

  • 🔮 bezbrannosť, priam bezmocnosť voči všemocnej prírode. Čomu sa dá vyhnúť a čomu nie?

Robiť „to správne“, konať dobro, je niečo, čo sa ľudia snažia robiť neustále a každý deň, s rôznym pozadím svojho konania. Staroveká čínska Kniha premien – I-ťing, má na to veľmi jednoduchú odpoveď: „Keď to pravé sa urobí v správny čas, na správnom mieste, tým správnym spôsobom, potom to je v poriadku.“ Je to také jednoduché.

Lebo, ak je človek v súlade s vyššou mocou, prírodou, vnútorným a vonkajším napätím, potom sa cíti v bezpečí a chránený. O to sa snaží väčšina ľudí. Niektorí ľudia si chcú byť touto ochranou úplne istí, buď preto, že neveria tomu, čo by sa mohlo stať, alebo preto, že chcú vedieť dopredu, ako by mohla ich budúcnosť vyzerať.

Za týmto účelom sa ľudia už tisíce rokov pýtajú svoje otázky orákula. Zachovali sa nám presne štyri klasické metódy veštenia, z ktorých sa všetky zakladajú na náhode a nižšie by sme vám ich radi predstavili.

Čo sa môže zdať dnešnému človeku zvláštne, bolo pre ľudí v skorších časoch celkom prirodzené. Náhoda nebola pre nich bezvýznamná alebo absurdná. Práve v nepredvídateľnom je očividná Božská vôľa, zatiaľ čo konanie ľudí je predvídateľné.

Preto sa spytovanie Orákula nazýva tiež divinácia (vnuknutie), čo je odvodené z latinského slova divinitas (božstvo, božskosť). Pri používaní Orákula existuje ešte aj jedno iné pokušenie, ktorému by mal dnešný človek odolávať. Prianie, aby bola za každú cenu nájdená jednoznačná odpoveď. Častokrát sú výpovede viacvýznamové a je ťažké im porozumieť, a teda nie sú ani absolútne isté.

Existujú mnohé pokusy, ktoré sa snažia túto mnohoznačnosť zredukovať na jednoznačnosť. Všetky sa vzťahujú na metódy, ktoré vznikli pred 20. storočím a pochádzajú z úplne deterministického pohľadu na svet.

Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Štyri klasické metódy Orákula

Lós – Orákulum

Najznámejším orákulom je lós orákulum. Hodiť lós, aby sme si privodili rozhodnutie alebo odpoveď je zvykom, ktorý je nepochybne známy vo všetkých kultúrach. Väčšina ľudí pozná hod mincou pri rozhodovaní, čo je najjednoduchšia forma lós orákula. Zďaleka zložitejším sa to stáva, keď človek, ako v tradičnom I-ťingu, hodí šesťkrát tri mince, a tým sa získa hexagram, ktorého význam si môžeme zistiť v starodávnej knihe orákula.

Výklad foriem: Význam Omenu

Latinské slovo Omen znamená znamenie osudu. S tým sa spája presvedčenie, že všetko na svete je spolu poprepájané tak, aby sa dalo prechádzať z jednej udalosti na nejakú inú, ďalšiu. Pretože Omen často vzbudzoval obavy, má toto slovo dodnes osudný až pochmúrny charakter.

Tu patrí hlavne Auspicium, veštenie z pohybu vtákov, ktoré predovšetkým v starom Ríme bolo v rukách vtáčích veštcov (lat. Auguren). Patrí k obľúbeným spôsobom rozpoznávania a čítania znamení. Veštenie z pohybu vtákov existovalo už pri založení starovekého Ríma a malo určiť presnú polohu základného kameňa mesta, z ktorého by vyrástlo a stalo sa prvou svetovou veľmocou. To, že vtáci vedia predpovedať budúcnosť, je už staré presvedčenie. Preto boli aj jasnovidci a bohovia, ktorí mohli vidieť budúcnosť, zobrazovaní a nepretržite sprevádzaní jedným alebo viacerými vtákmi.

Tak napríklad egyptský boh múdrosti Thot bol sprevádzaný ibisom, grécky Apolón (boh slávneho delfského orákula) žeriavmi a germánskeho boha múdrosti Odina sprevádzali dva havrany nazývané Hugin a Munin, ktoré sedia na jeho pleciach a rozprávajú mu všetko, čo sa vo svete deje. Odin musel dokonca obetovať vlastné oko, aby mohol nahliadať do budúcnosti a získal schopnosť jasnovidectva.

Na získanie posolstva z nejakej formy existovali aj jednoduchšie metódy Orákula. Napríklad z pohybu dymu, ktorý vystupuje z kadidla, z formy horúceho vosku, ktorý necháme nakvapkať do studenej vody alebo zo štruktúry popola, ktorý zanechá nejaký oheň. V neposlednom rade boli veľmi obľúbené olejové veštby, pri ktorých sa kvapla kvapôčka oleja na vodnú hladinu a ktorej forma sa potom vykladala. Každému je dobre známe odlievanie olova na Silvestra, ktoré by nám malo každý rok ukázať, čo si pre nás nový rok prichystal.

Orákulum: Spontánne vnuknutie

Pýtanie sa orákula nie je pre väčšinu ľudí také cudzie, ako by si mysleli. Tu sa jedná o veštenie, ktoré každý človek robil nevedome už ako dieťa, keď sme trhali lupienky kvetov alebo počítali kroky schodov. Zakladajú sa na spontánne dohodnutých systémoch, ako napríklad: Ak je počet schodov na tomto schodisku nepárny, znamená to „Áno“ alebo ak je počet schodov párny, tak to znamená „Nie“. Alebo, keď sa otočí hlavou so zatvorenými očami smerom k oknu a po otvorení očí má prvá vec, čo človek uvidí nejaký určitý význam. Tak isto je možné otvoriť knihu a prstom si vybrať určitú stránku. V nájdenom slove sa skrýva odpoveď.

Orákulum: Vízie, tranz a výklad snov

Na rozdiel od spontánneho veštenia nie je veštenie prostredníctvom tranzu, vízií alebo vykladania snov určené laikom, ale patrí k hlavným úlohám kňazov. Dokonca aj v časoch pred Kristom bol chrám miestom predpovedí, v ktorom sa praktikoval predovšetkým tranz a vykladanie snov. Slovo Vatikán sa vzťahuje na vaticinum, čo v latinčine znamená veštbu. Podľa legendy sa Dóm sv. Petra nachádza nad starou etruskou svätyňou, ktorá bola celkom určite miestom veštenia.

Pôvodne sa podstata Orákula nachádzala, ako aj všetky ostatné kultové diania, v rukách kňažiek. Až s postupným nástupom patriarchátu od 3. tisícročia pred Kristom si začali kňazi prisvojovať okrem obety, kalendára a písomných zvestí aj Orákulum.

Príkladom toho je Orákulum v Delfách. Potom, čo sa grécky boh Apolón stal pánom Delfskej veštiarne, ktorá najskôr patrila bohyni Zeme Gai, neskôr bohyni spravodlivosti a druhej žene Zeusa- Themis, ktorá taktiež patrila ku prorokom, tam slúžila aj naďalej ako sprostredkovateľka božej vôle nejaká kňažka. Veštby vraj vyslovovala kňažka Pýthia. Pre prorokov bolo najdôležitejšie odolať pokušeniu upraviť výklad intelektuálnym zásahom, aby sa počuté, unáhlene prenieslo do jasnej odpovede. Aby odkryli význam výkladu, venovali viac pozornosti a dostatok času tomu, čo videli a počuli. Slová veštby prirovnávali k semienkam, ktoré už sú naplnené a obsahujú významové dimenzie, no ich význam sa odkryje až postupom času. S rozširovaním sa kresťanstva stará veštba utíchala stále viac, až bola nakoniec v roku 391 po Kristovi cisárom Theodorusom I. zakázaná; v tom čase však Delfská veštiareň už dávno utíchla. Približne 30 rokov predtým okolo roku 360 n. l. si bol jeden z jeho predchodcov, cisár Julián, v Delfách po radu. Vtedy veštba hovorila o svojom viac než tisícročnom príbehu poslednýkrát. Ústami jeho kňažky dal Apollo cisárovi vedieť, že už nikdy nebude predpovedať budúcnosť. A toto posledné proroctvo sa aj splnilo.

Vynára sa otázka, do akej miery je Orákulum aktuálne aj dnes. Závisí to predovšetkým od toho, ako to s veštbou jednotlivec myslí. Pýta sa človek Orákula ako slabý alebo ako silný? Ten, kto si nechá vyložiť iba z určitej slabosti, sa podriadi Orákulu a svoj dom opúšťa len vtedy, ak mu to „dovolia“ karty alebo hviezdy. Takýto človek by si mal čo najrýchlejšie uvedomiť, že Tarot (alebo každý iný prostriedok veštby) je dobrým sluhom, ale zlým pánom. Človek sa môže radou, ktorú mu Orákulum poskytne, obohatiť, ale ak sa veštbe slepo podriadi, môže zísť zo správnej cesty. Niektorí ľudia hľadajú vo veštbách často niečo podobné ako ezoterické zabezpečenie šťastia, teda nejaký systém, ktorý má v každom čase zabezpečovať tú skutočnosť, že sa veci vyvíjajú dobrým smerom. Stávajú sa závislými na predpovediach kariet alebo hviezd a nie sú schopní skutočne žiť svoj život. Je, ale veľmi sporné, či sme sa na tento svet narodili iba preto, aby sme sa tu mali dobre. Oveľa väčšia je pravdepodobnosť, že sme tu preto, aby sme prekonávali vnútorné a vonkajšie napätie a protiklady, a to dokážeme sotva v tom prípade, keď sa vyhneme všetkým výzvam z cesty. Pohľad do horoskopu nám ukazuje, že každý človek sa narodil s mnohými napätiami a vnútornými protikladmi a vyzerá to tak, že po celý život máme čas na to, aby sme túto disharmóniu pretvorili na veľkú symfóniu.

Orákulum: Veštenie

Ako sa dá vysvetliť Orákulum?

Slovo synchronicita, ktoré C. G. Jung ovplyvnil, je síce veľmi pekné, ale nič nevysvetľuje. Určuje len, že dve veci, ktoré sa odohrávajú v tom istom čase môžu byť spoločne zmysluplne prepojené. Preto sa pokúsime aj o ďalšie dva názory:

Na jednej strane tu je kvalita času, čo znamená, že každý okamih má svoj vlastný význam. Na druhej strane v celkovom pohľade na svet existujú naraz otázka a odpoveď a tvoria tak jeden celok. Ak sa obidve tieto myšlienky spoja, tak je jasné, že v okamihu, keď je položená otázka existuje na ňu aj odpoveď. Ak sa podarí rozlíšiť správny čas pre položenie otázky, je možné z toho odvodiť odpoveď. A práve toto uskutočňujú svojím spôsobom všetky systémy Orákula. Astrológ sa preto pozrie na hviezdy – alebo dnes skôr do počítača – v starej Číne to bol pohľad do I–ťingu, druid sa spytoval rún, kartár vyložil karty. Všetky tieto systémy Orákula odrážajú v ich vlastnej reči obrazov a symbolov kvalitu okamihu, a tým nám poskytujú odpoveď na položenú otázku. Žiadny z týchto systémov však nie je lepší ako ostatné. Rozhodujúce je, ktorému orákulu veštec rozumie najlepšie.

Existuje tiež jedna zaujímavá myšlienka, ktorá predpokladá zdroj poznania v hĺbke nášho podvedomia. Často hovoríme o našom podvedomí tak, ako keby patrilo k nášmu súkromnému vlastníctvu, ktoré si nosíme v sebe. Pritom, ale nikto nemôže povedať, kde sa nachádza a ako ďaleko siaha. Možno je neohraničené a možno nás dokonca spája s večnosťou.

Uveďme si na porovnanie vlnu, ktorá je stále spojená s hĺbkou mora. Samotná vlna je symbolom našej individuálnej prírodnej podstaty. Biela pena na jej vrchole zastupuje naše vedomie, zatiaľ čo tmavý vrchol vlny zodpovedá nášmu osobnému nevedomiu. Samotné more zastupuje kolektívne vedomie, s ktorým sú spojené všetky vlny a všetci jednotlivci. Rovnakým spôsobom môže byť naše vedomie ustavične prepojené s nejakým väčším celkom.

Dnešný človek by mal chápať, že pri mnohoznačnosti a protikladoch vzniká veľké kreatívne pole pre odstránenie napätia, ktoré by však úplnou jednoznačnosťou mohlo zaniknúť. C. G. Jung sa k tomuto raz vyjadril: „Paradoxnosť patrí ku podivu k najvyššiemu duchovnému dobru; jednoznačnosť je ale oproti tomu znakom slabosti. Iba paradoxné veci nám pomáhajú lepšie pochopiť plnosť života."

Zmena osuduAko môžem zmeniť svoj osud?

Častokrát sa nás ľudia pýtajú, či je možné zmeniť svoj osud. Niečo také ako osud človeka ale neexistuje. Ak by tomu tak bolo, tak by sme nemali slobodnú vôľu. Zvieratá nemajú slobodnú vôľu. Rozhodujú sa v rámci určitých pudov. A tým pádom, čo toto zviera urobí alebo neurobí je možné vypočítať presne dopredu. Každý človek má v sebe ego (to zvieracie, živočíšne) a má v sebe dušu (to božské). Čím viac sa človek stotožňuje so svojou dušou, čím viac koná podľa lásky, tým menej je vypočítateľný systém. Tým je aj jeho karma a budúcnosť lepšia. Otázkou je, či tou cestou pôjde. Táto cesta nemusí byť vždy na prvý pohľad výhodná. Keď je človek ľudskejší a duchovnejší, tak to neznamená, že bude aj automaticky bohatší. Ale určite bude úspešnejší vo svojom vnútri. Pretože ľubovoľne bohatý človek, ktorý si na bohatstve zakladá ako na zdroji svojho šťastia, bude sklamaný. Všetci vo svojej podstate hľadáme šťastie a naplnenie. Ale toto šťastie a naplnenie nemôžeme nájsť v materiálnom svete. To ešte neznamená, že nemáme nič materiálne chcieť. Len si od toho nesmieme sľubovať niečo, čo nám to neprinesie. Ak niekto chce ísť vskutku mimo svojho vypočítaného osudu, tak musí v prvom rade ovládať svoje myšlienky. Človek má svoj osud vo svojich rukách do tej miery, do akej dokáže ovládať svoje emócie a myšlienky. To ešte neznamená, že tomu človeku sa nikdy nič zlé nemôže stať. Napríklad Ježiš Kristus bol tiež ukrižovaný. Žil však šťastný a naplnený život v jednote s Bohom.

Takže, ak sa niekto pýta, môžem sa vyhnúť svojmu osudu, čo tým myslí? Môžem sa vyhnúť nejakému nešťastiu? Niektorým veciam sa dá vyhnúť a niektorým zase nie. Vždy sa však dá zmeniť to, ako na to nešťastie alebo výzvu osudu zareagujeme. To je možné meniť a od toho sa potom odvíja aj osud toho človeka. V zmysle toho, či to toho človeka zlomí alebo posilní, či sa z toho niečo naučil alebo nie.

Keď sa budeme neustále pýtať: „Prečo, prečo, prečo", niekto niečo povedal-nepovedal, urobil-neurobil, pomyslel si-nepomyslel si, tak vždy prídeme k dvom zdrojom. Prvým zdrojom je láska (inšpirácia), ktorý vychádza z toho, že sa stotožňujeme so svojou dušou. Druhým zdrojom je strach (nepokoj), ktorý vychádza z toho, že sa stotožňujeme s našim telom. Ale my nie sme týmto telom a týmito myšlienkami. Sú to len naše nástroje. Keď ale kôň, na ktorom máme cválať, nám sedí na chrbte, tak je nám ťažko. Ak je niekomu ťažko, tak to znamená, že jeho nástroj mu sedí na chrbte, namiesto toho, aby on na ňom cválal.

Pýtate sa teda, čo môžem urobiť, aby som sa vyhol svojmu osudu? Pracuj na sebe! Pracuj na kultivácii svojich myšlienok, pocitov a činov!

Viac YouTube videí

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Veštenie úspešne & osobne

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti