Mágia lásky

Biela mágia

Mágia lásky: Pocit zamilovanosti nám často pripadá úžasný a nevysvetliteľný. Je to kúzlo, ktorého účinky sa dajú len veľmi ťažko popísať. Energie, ktoré sú medzi vami a vyvolenou osobou, prúdia od vás k nemu/nej a naopak. Majú mnoho odtieňov farieb a vôní. Neustále sa menia a možno ich zaregistrovať už v období, keď ešte nie ste zamilovaným párom, ale už hľadáte cestu k sebe. Prvé pohľady a dotyky sú veľmi dôležité. Je doslova umením vedieť vystihnúť pravú chvíľu, kedy a čo urobiť, aby to bol ten správny začiatok a pokračoval správnym smerom.

Sú ľudia, ktorí veria, že niekde vo svete existuje tá jedinečná bytosť, vhodná práve pre ich lásku a ich spoločný život. Ak niekto nemá to šťastie, a nedokáže túto bytosť nájsť, veľakrát ostáva sám, alebo žije s nesprávnou osobu. Máme však názor, že ak má byť človek dokonale šťastný, musí tú svoju jedinečnú bytosť aktívne hľadať. Aby vedel, čo má vlastne hľadať, je potrebné zistiť odpoveď na otázku: „Akého partnera chcem? Čo sa mi vlastne tak veľmi páči na tejto osobe? Ktoré vlastnosti sú dobré a ktoré vo vzťahu nechcem vôbec mať?“

Viete si vás dvoch predstaviť spolu ako šťastný pár? Ruku na srdce: Nech ste akokoľvek zaľúbený/á, nemusí to byť ešte ten pravá/ý! V podstate by to mohol byť presne ten typ, ktorý sedával vedľa vás v školskej lavici. Ibaže ste ho práve vtedy ešte nedokázali správne vnímať. Poďme to zmeniť! Vďaka ľúbostnej mágii a ľúbostným rituálom rozkvitne vaša láska prirodzeným spôsobom.

Rituál ľúbostnej mágie: Venuša

Spájanie partnerov

Upozornenie: Tento rituál sa robí iba vtedy, ak spájaní ľudia NIE sú v kontakte!

Miestnosť, v ktorej sa bude rituál vykonávať musí byť 8 dní počas rituálu osvetlená zeleným svetlom. Ak je tu predpoklad, že človek, o ktorého sa jedná, by počas tých 8 dní prišiel ku vám domov a mohol by uvidieť nejaké veci z rituálu, tak všetky pomôcky po rituáli odložte vždy na bezpečné miesto, aby žiadna osoba nič z toho nevidela.

Tento rituál robte od piatku do piatku pri pribúdajúcom Mesiaci a v hodine Venuše (viď tabuľku planetárnych hodín). Mesiac musí dorastať po celú dobu rituálu. Rituál sa robí 7 dní vkuse v tom čase, kedy Mesiac dorastá a 8 deň je len doplnkový, kedy sa rituál ukončí.

Na tento rituál budete potrebovať:

7 zelených sviečok, 7 zelených sladkých jabĺk, 7 škoricových tyčiniek (kúskov celej škorice), 7 vanilkových strukov, červenú, zelenú a čiernu fixku, trošku vlastnej krvi, papyrus alebo pergamen (môže to byť aj papier na pečenie), zápalky alebo zapaľovač, kružidlo, pravítko a kompas, 7 červených ruží (Musia sa kúpiť v pondelok na 4. deň rituálu! V prípade, že na 4. deň je sviatok, tak potom môžete ruže zakúpiť o 1 deň neskôr, ale je potrebné kúpiť ich v hodine Venuše.), medené mince (v hodnote 49 centov), 7 zelených kamienkov (napr. jadeit, smaragd, v obchode s kamienkami), zelenú, striebornú a červenú stužku, 7 zelených žiaroviek.

1. deň (piatok): Rituál sa začína presne v piatok v hodine Venuše o 21:00 hod. (pri letnom čase si k tomu pripočítajte + 1 hod.)

2. - 6. deň: Rituál môžete robiť v ľubovoľnom čase.

7. deň (štvrtok): Rituál budete robiť v ľubovoľnej hodine Venuše.

Obrázok A

Rituál ľúbostnej mágie: Venuša

Postup rituálu

Príprava sviečok a kamienkov (pozri obrázok A). Pri prvej meditácii budú sviečky usporiadané v jednom rade tak, aby sa nedotýkali. To znamená, že medzi každou sviečkou bude trošku medzera. Kamienky môžete usporiadať tiež do jedného radu pred každú sviečku. Po každej meditácii posuniete pravú sviečku k ľavej tak, aby sa dotýkali. Takže v prvý deň pred rituálom sú v jednom rade a sú od seba oddelené, pri ukončení rituálu sa spájajú prvá s druhou. S kamienkami budete robiť presne to isté. To znamená, že v prvý deň budú v jednom rade, potom na konci rituálu prvého dňa sa prvý kamienok dotkne druhého, takto pokračujete každý deň ďalej až na 6 deň sa všetky kamienky dotýkajú a na 7 deň sú v kruhu.
Všetkých 7 sviečok zapálite vždy z ľava do prava. Po meditácii zhasnete sviečky z prava do ľava. Najlepšie so zhášačom na sviečky. Takto pokračujete každý deň ďalej až na 6 deň sa všetky sviečky a kamienky dotýkajú. Na 7. deň usporiadajte všetky sviečky, rovnako ako aj kamienky do kruhu (pozri posledný obrázok - 7 deň rituálu).

7 škoricových tyčiniek sa v prvý deň rituálu previaže spolu so zelenou, červenou a striebornou stužkou. Na každej stužke sa urobí 7 uzlíkov, takže spolu budete mať 21 uzlíkov.

Na oltári musí byť po celú dobu rituálu 7 pekných a chutných zelených jabĺčok.

Na oltári sú v malej miske umiestnené aj medené mince v hodnote 49 centov. (Náhradou môže byť iná mena, nemusia to byť iba centy. Dôležité je, aby boli medené. Alternatívou je medený prívesok v tvare srdca, alebo malý kúsok pliešku z medi.)

Ruže kúpite v pondelok na 4. deň rituálu (pozri vyššie). Doma ich zviažete striebornou stužkou s 9 uzlíkmi. Následne ich dáte do vázy s vodou a položíte na oltár. Ruže musia byť čerstvé, aby vydržali do konca rituálu!

Nákres: Na pergamene (papieri na pečenie) s kružidlom nakreslíte kruh, s priemerom 21 cm a zostrojíte pravidelný sedemuholník (pozri video).

7-uholník obkreslíte zelenou fixkou a presne ho vystrihnete. Na pravú stranu nakreslíte zelenou fixkou štvorec a nakreslíte naň, ako na obrázku sigil Hagiela. Oproti na ľavú stranu napíšete červenou fixkou vaše meno a meno osoby, o ktorú ide (stačia krstné mená) tak, aby sa križovali (využijete spoločné písmená).

Pod mená napíšte ďalej do vnútra zelenou fixkou Venuša, Hagiel, Jahwe, a červenou fixkou napíšete mená 4 archanjelov Rafael, Gabriel, Michael a Uriel. Všetky slová napíšete na ľavú stranu v ľubovoľnej formácii (pod sebou, do kruhu, vo forme srdca, kríža...). Meno JHWHE napíšete v hebrejčine čiernou fixkou vpravo dole.

DEŇ 1: (všetko pripraviť a vyhotoviť sedemuholník)

Zapálite sviečky (z ľava do prava), sadnete si, alebo si ľahnete, a v krátkosti si predstavíte ako ste so svojou partnerkou/svojím partnerom šťastní. Táto predstava by mala trvať v rozmedzí 21 sekúnd až 7 minút. Nie menej a nie viac. Precíťte, aké je to byť spolu s touto osobou. Po vizualizácii povedzte:

"Nech je tak, nech sa tak stane. Prijímam Božiu vôľu. Vesmírne svetlo, ďakujem za rovnováhu, pokoj, ktorý je vo mne. Prijímam všetko, čo nemôžem zmeniť. Ďakujem za odvahu a silu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť, odlíšiť jedno od druhého."

TU si môžete stiahnuť prázdnu predlohu!

Sigil Hagiela

UPOZORNENIE: Vizualizujte si to a sústreďte sa na to (že to tak bude), a predovšetkým sa uvoľnite, aby energia mohla prúdiť, pretože inak vznikajú blokády a môže vzniknúť ešte väčšia nerovnováha.


DEŇ 2: Povedzte mantru 3-krát!

Mocný ohnivý had, ktorý ovíjaš Zem, univerzálne fluidum, obdivované všetkým, Ty Merkúrova palica, Ty piata esencia, Ty všetkého bytia soľ, všetkých vecí potencia. Od vekov existujúci, Ty boží spoločník, sem a tam idúci, plastický prostredník, ktorý si bol a budeš vždy princípom yliastrickým. Ty svetlo astrálne, akáša hinduistov, Ty strom poznania, azot alchymistov. Ty zásobník dávnych vôd, ktorému dali meno Ód. Ty pamätník dávnych dôb, ktorému dali meno Ób. Ty prazáklad dávnych hôr, ktorému dali meno Ór. Animo mundi, duch Zeme, volám ťa, aby si prišiel ku mne! Ďakujem! (Autor: Josef Veselý - Kniha formulí)

Potom urobte malý pentagramový rituál-rituál ochrannej mágie:

Otočíte sa smerom k východu a ťaháte päťcípu hviezdu vždy smerom zvrchu v smere hodinových ručičiek (pozri obrázky na Biela mágia rituály).
Povedzte: "Rafael, volám Ťa, prosím príď ku mne."
Otočte sa smerom k juhu a znovu ťaháte zvrchu pentagram.
Povedzte: "Michael, volám Ťa, prosím príď ku mne."
Otočte sa smerom k západu a nakreslite pentagram.
Povedzte: "Gabriel, volám Ťa, prosím príď ku mne."
Otočte sa smerom k severu a nakreslite pentagram.
Povedzte: "Uriel, volám Ťa, prosím príď ku mne."

Následne sa obrátite znovu k východu, obidve ruky zdvihnete hore, a ďalej poviete:

„Boh lásky, volám Ťa.“
„Venuša, volám Ťa.“
„Hagiel, volám Ťa.“

Potom, ako toto poviete, zopakujte ešte raz vizualizáciu ako v 1. deň a povedzte:

"Ďakujem za odvahu a silu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť, odlíšiť jedno od druhého."

Potom sa VŠETKÝM bytostiam, ktoré boli privolané poďakujete a rozlúčite sa s nimi. (Napr. "Hagiel, ďakujem Ti za tvoju pomoc a lúčim sa s Tebou“, atď.) Takto sa rozlúčite so všetkými bytosťami.

1. deň rituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii

Po rituáli zhasnete horiace sviečky (z prava do ľava). Každýkrát sa 1 sviečka a 1 kamienok posunú k sebe, ako je popísané vyššie. Nezáleží na tom, či sú sviečky pri posúvaní ešte zapálené alebo už zhasnuté. Sedemuholník (heptagón) si položte pod svoj vankúš alebo na nočný stolík.

Celý tento postup robte v dňoch 1 - 6.

UPOZORNENIE: Počas týchto 8 dní si veďte denník snov a najlepšie ešte aj 1 týždeň potom, a je vhodné dopriať si v týchto dňoch viac spánku, pokiaľ je to možné, tak 7. a 8. deň by mal mať menej stresujúci.


Kruh Logo Divider

2. deňrituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

3. deňrituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

4. deňrituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

5. deňrituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

6. deňrituálu

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

7. deňrituálu

DEŇ 7: (štvrtok)

V posledný 7 deň sa sviečky zapália, keď sú v kruhu v ľubovoľnej hodine Venuše, a nechajú sa horieť dovtedy, pokiaľ úplne nedohoria. (Prosím dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, čo sa týka požiaru. Dôležité je, aby ste sviečky položili na nejakú nehorľavú podložku.) Sviečky nechajte horieť tak dlho, ako je to len možné (poslednou možnosťou je tu hodina Venuše 23 - 24 hod.).

 • pred meditáciou

  pred meditáciou

 • po meditácii

  po meditácii


Kruh Logo Divider

DEŇ 8: RITUÁL SA UŽ NEVYKONÁVA

7 kamienkov, medené mince, zvyšky sviečok, fotka vytúženého partnera, obrázok so sigilom a okvetné lupienky zo 7-mych ruží (Zvyšok kvetov, previazaný striebornou stužkou hodiť do vody, na kompost, alebo aj celé ruže položiť k tomu hrobu, ale nevyhadzovať do smetí!) zakopeme najlepšie na cintoríne, v blízkosti hrobu, pri ktorom máme dobrý pocit, alebo napr. pri nejakom zosnulom členovi rodiny.
(POZNÁMKA: Zakopávame k hrobu človeka, ktorý zomrel medzi 18 a 45 rokom svojho života, a nie je mŕtvy dlhšie ako 5 rokov. Taký hrob sa musí nájsť dopredu! Odporúčame hľadať daný hrob v sobotu alebo nedeľu (teda 2. a 3. deň rituálu).
Môžete použiť aj dutinu stromu, nejakú škára pri hrobe, alebo nejakú priehlbinu v koreni stromu, do ktorej sa rituálové zvyšky zmestia. (Dutiny stromov sú veľmi vhodné najmä vtedy, ak je už mráz a nedá sa dobre kopať.) Po zakopaní všetkých vecí si môžete doma urobiť meditáciu pri 1 oranžovej sviečke.

DEŇ 8, 9 alebo 10:

Z jabĺk, ktoré boli po celý čas na oltári, vanilky a škoricových tyčiniek, je najlepšie hneď v piatok (alebo v sobotu - nedeľu) urobiť niečo, čo potom zjete. Ak nemáte fantáziu, tak ich môžete dať napr. aj do odšťavovača a šťavu postupne vypiť počas týchto 3 dní. Ľudia s fantáziou si urobia chutný jablkový koláč, či niečo iné. Dôležité pritom je, aby ste do koláčového cesta primiešali aj med a 1 kvapku vlastnej krvi. Nemusíte všetko zjesť sami. Zjedzte to s ľuďmi, ktorí pozitívne podporujú váš vzťah (nech je to ktokoľvek). A ak by ste kúsok z toho mohli dať aj priamo tej dotyčnej/tomu dotyčnému o ktorú/ého ide, tak je to veľmi dobré! BUĎ SA O TO PODEĽTE, DARUJTE ALEBO TO ZJEDZTE SAMI - ALE VŠETKO SKONZUMUJTE!

Odporúčame vám, aby ste si počas týchto 7 dní, keď budete vykonávať svoj rituál, našli aspoň 3 dni, kedy sa postavíte čelom k Venuši, v čase jej východu a západu. Snažte sa vtedy precítiť jej energiu.

Pri vykonávaní tohto rituálu sa riaďte najmä svojimi pocitmi. Všímajte si svoju intuíciu a nechajte sa ňou viesť. Dbajte na to, aby ste všetky bytosti privolávali pomaly, snažte sa s nimi spojiť a precítiť ich energiu. Veľmi dôležitá je pozitívna predstava pri meditácii a pri zaspávaní.

V žiadnom prípade si počas rituálu nehovorte a nemyslite, že to aj tak nevyjde! Ak máte čo len štipku pochybnosti, nemá to zmysel. Vtedy tento rituál nerobte! Tento rituál nie je vhodný ani pre ľudí, ktorí nedokážu pozitívne myslieť. Nemôžete klamať seba samého!!! Naučte sa, aby ste dokázali vidieť aj "poloprázdny pohár ako spolovice plný".
Prostredníctvom rituálu budú posilnené VŠETKY energie, teda aj negatívne myšlienky, alebo pochybnosti. Ak sa bojíte ísť na cintorín, tak v takom prípade by ste tento rituál tiež nemali robiť. Ak cítite, že ste veľmi silno prepojený s prírodou, tak potom môžete rituálové zvyšky na 8. deň dať aj do dutiny stromu.

Tabuľka planetárnych hodín LETNÝ ČAS (SEČ) - jednoduchá varianta:

Tabuľka planetárnych hodín ZIMNÝ ČAS (SEČ) - jednoduchá varianta:

Profesionálny mág počíta dennú dobu od východu do západu slnka a rozdelí ju na 12 častí. Takto získa planetárne hodiny pre daný deň. Rovnakým spôsobom počíta minúty a hodiny od západu do východu slnka a výsledok vydelí 12. Takto získa nočné planetárne hodiny. Tabuľky nižšie zobrazujú takto vypočítané hodiny, v ktorý deň patria ktorej planéte. Treba tu počítať aj s letným a zimným časom. Prvá planéta v tabuľke je uvedená pre deň, druhá pre nočný výpočet a priradenie.

Tabuľka planetárnych hodín

Kúzlo láskyPre kúzlo lásky potrebujete:

Na toto kúzlo si vymedzte minimálne 1 hodinu času, kedy nebudete skutočne nikým vyrušovaný.
1 List papiera
1 Pero
Látky a sviečky vo farbách, ktoré si vyberiete pre váš vzťah (najčastejšie sa používa červená a zelená).

Vyzdobte si oltár farbami, o ktorých si myslíte, že najlepšie vyjadrujú vaše pocity k milovanej osobe. Ak túžite po vášni, neváhajte použiť žiarivo červenú a ružovú. Ak sa vám zdá, že sa od seba vzďaľujete a váš vzťah začína byť chladný, je výbornou alternatívou kombinácia červenej a modrej farby. Ak sú podľa vás správnymi farbami čierna a biela, lebo vyjadrujú protiklady vášho vzťahu, a vystihujú vaše charaktery, tak použite práve tieto dve farby. Jednoducho sa nechajte viesť svojimi nápadmi a pocitmi.

Sviečky pridajte v súlade s vybranými farbami. Na začiatku najskôr urobte okolo seba a oltára magický kruh.

Na pripravený list papiera si napíšte svojej osobné kúzlo lásky: V akej situácii by ste sa radi videli s osobou, do ktorej ste sa zamilovali? Napríklad: sami vo vašej izbe, pri prechádzke na pláži, v daždi v lese, alebo celkom jednoducho spolu doma gazdovali. Bez ohľadu na to, kde sa pri písaní kúzla lásky nachádzate, dôležité je, aby ste sa tam cítili príjemne a mohli ste si v pokoji zapísať svoje myšlienky na papier.

Určite ste si už vo svojich myšlienkach často predstavovali to, ako ste vy dvaja spolu. Podržte si tú predstavu a teraz zapáľte sviečky. Potom jemným pohybom rúk rozvírte teplý vzduch zo sviečok okolo seba v magickom kruhu. Intenzívne pritom myslite na osobu, ktorú si tak veľmi želáte mať pri sebe a povedzte:

„V mene Márie Magdalény príď (meno osoby), príď sem.
Moje myšlienky sú čisté, moje pocity slobodné,
pozri sa na mňa a zaľúb sa,
pozri sa na mňa a nemôžeš byť bezo mňa.
Uzri moju krásu, moje silné stránky,
ucíť moc osudu,
ktorý nás spája.
Mocní bohovia, oheň a vietor, Ty si môj/moja pri vode, vzduchu a búrlivom vetre.

Amen. To je moja vôľa, tak nech sa stane!"

Poznámka: Slová zariekadla si môžete obmeniť a prispôsobiť tak, aby to zodpovedalo vašej viere. Ak neveríte tomu, že vám Mária Magdaléna pomôže, tak to nebude fungovať. Dôležité je, aby ste sa v prvom rade stotožnili s tou kartou, runou alebo božstvom, v ktoré veríte. A dokázali ste to potom pustiť.

Mágia lásky Rituál

Potom poskladajte papier 3-krát po dĺžke a položte ho na oltár. Sadnite si do lotosového alebo tureckého sedu, ruky si položte na kolená, dlane nahor a intenzívne sa sústreďte na vašu túžbu po vyvolenej osobe, na vašu vôľu a želajte si byť k tejto osobe blízko. Dýchajte pokojne a rovnomerne. Potom zhasnite sviečky a zrušte magický kruh.

Poskladaný list papiera musí zostať poskladaný dovtedy, kým sa s touto osobou nezblížite, alebo pokým nezistíte, že nie ste pre seba stvorení a vhodní.

Potom papier spáľte pri sviečke bez toho, aby ste sa dovnútra ešte raz pozreli.

Ďalšie rituály ľúbostnej mágie...

Meditácia: Mágia lásky

Ľúbostná mágia a spájanie partnerov

Meditácia: Mágia lásky

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote? Zraňujúce slová, hádky, chýba vám harmónia? Skončil sa práve váš vzťah? Alebo ho práve chcete vy, alebo váš partner, ukončiť? Často sa mnohé z týchto problémov dajú odstrániť. Stačí sa zdôveriť niekomu, kto vie, ako by sa dala vaša frustrujúca situácia riešiť. Vieme vám pomôcť! A váš vzťah bude opäť v harmonickom súzvuku!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Ľúbostná mágia patrí k najčastejším rituálom mágie. Predtým, než začneme so spájaním partnerov alebo opätovným spájaním partnerov, musí si klient ujasniť, prečo vôbec toho druhého tak veľmi chce.

Čo hľadám u partnera? Som unudený alebo len nechcem byť sám? Som pripravený nielen od partnera niečo vyžadovať, ale aj sám do vzťahu investovať? Sú moje životné priority v súlade s prioritami toho druhého? Akceptujem toho druhého takého aký je, alebo očakávam, že sa zmení? Čo získam ja a čo získa ten druhý?

TU nájdete viac rituálov ľúbostnej mágie!

Máte problém alebo potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať!

Vypočuj si meditáciu (mágia lásky) a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje vzťahy, hojnosť a sebapoznanie!

 • Meditácia: Mágia lásky: Text
  Zaujmite pohodlnú pozíciu. Nezáleží na tom, či ležíte alebo sedíte. Dôležité je iba to, aby ste sa cítili pohodlne a uvoľnili ste sa. Počúvate moje slová a uvoľňujete sa stále viac a viac. Nič nehodnoťte a na nič nereagujte, ani vnútorne, ani navonok. Ak je človek na niekom závislý v láske, tak nedokáže v mnohých situáciách správne reagovať a láska sa nemôže ďalej rozvíjať. Láska potrebuje vzduch na dýchanie, láska potrebuje slobodu a radosť. Ak sa príliš silno zameriavate na partnera, tak v určitom okamihu to partnera doslova prevalcuje. Nikto nechce byť zodpovedný za šťastie alebo nešťastie toho druhého. Pomaly zatvorte svoje oči.
  S každým nádychom sa uvoľňujete stále viac a viac. Cítite váhu vášho tela, počúvate moje slová a uvoľňujete sa stále viac a viac. S každou sekundou, ktorá prejde, sa dostávate do meditácie stále hlbšie a hlbšie. Cítite váhu vášho tela, ako tlačí na sedačku, posteľ alebo akúkoľvek inú podložku a ste maximálne uvoľnený. Veľmi, veľmi dobre. Pokiaľ počúvate moje slová, upadáte do hlbokého tranzu a ja vám pomôžem spojiť sa vedome s vašou dušou. Vaše telo dýcha ľahko a bez námahy.
  Hudba a moje slová vám pomôžu uvoľniť sa a odpútať sa od vašich starostí. S každým výdychom, s každou sekundou sa ponárate do svojho podvedomia stále hlbšie a hlbšie.
  ______________
  Predstavte si, aké by to bolo, keby bola Zem živou bytosťou - našou matkou. Aké by to bolo, keby všetci ľudia, zvieratá a rastliny žili spolu v mieri, v porozumení a v harmónii. Predstavte si, že ste na svojom obľúbenom mieste v prírode. Toto miesto je jedným z tých, kde sa cítite dobre a môžete tu slobodne lietať. Je to priestor, kde sa cítite v bezpečí a ktorý dobre poznáte. No môže to byť aj oblasť, kde ste ešte nikdy neboli, ale radi by ste ju raz navštívili. Pozrite sa, čo všetko sa na tejto ploche nachádza a všímajte si detaily. Precíťte lásku, ktorá je na tomto mieste a ktorú vyžaruje celá príroda. Príroda je život, príroda je láska. Vy ste láska.
  Potom zoberte všetku svoju lásku, sústreďte ju do jedného bodu a pošlite ju
  Matke Zemi. Povedzte si, že Matka Zem je vaša skutočná matka. A teraz pošlite všetku energiu, ktorá je vo vás a okolo vás do stredu zeme a počkajte, kým sa k vám vráti naspäť. Otvorte sa tejto láske a nechajte ju rásť vo svojom tele. Počkajte, kým vám Matka Zem túto lásku opätuje a pocítite ju vo svojom vnútri. Ste dieťaťom Matky Zeme, ktorá vás miluje. Vo svojom vnútri si povedzte: "Matka Zem, ľúbim ťa" a potichu počkajte na jej odpoveď.
  ______________________________
  Všetko je energia. Predstavte si, aké by to bolo, keby za každou energiou stála inteligencia, múdrosť a láska. Nazvime túto energiu
  Božským Otcom. Boh je v každom z nás ako svetlo, individuálna duša, vedomie a radosť. Všetci sme súčasťou Boha. Sme individuálnym vyjadrením Božskej lásky. Prejdite svojou pozornosťou k nebeskému Otcovi. Choďte svojou pozornosťou k mesiacu, slnku, hviezdam a k planétam. Povedzte si: "Boh Otec je môj Otec." Precíťte, ako vás obklopuje láska, precíťte, ako božské Ja a Božská sila vplýva na vašu pozornosť, podporuje vás, pomáha vám v ťažkých situáciách a vždy bola a je s vami. Hlboko vo svojom vnútri viete, že ste nikdy neboli sami, pretože Boh Otec tu stále bol. On cíti a vidí všetko, čo vy a všetci ostatní cítite a prežívate. Vracia vám naspäť vašu lásku a posiela vám svetlo. Zamerajte všetku svoju lásku do jedného bodu a pošlite ju do stredu galaxie. Alebo ju pošlite do stredu nášho Slnka. Počkajte, kým vám Boh Otec nepošle lásku naspäť.
  ______________________________
  Predstavte si, aké by to bolo, keby všetci ľudia boli navzájom prepojení láskou a porozumením. A dokonca ešte viac - predstavte si, aké by to bolo, keby všetci ľudia, ktorí vás milujú a chápu, boli vašou rodinou. Sústreďte všetku svoju energiu lásky do jedného bodu, pošlite ju všetkým ľuďom dobrej vôle a povedzte si pritom:
  Všetci ľudia, ktorí hľadajú lásku, svetlo a porozumenie, sú mojou rodinou.
  Nemusí ísť len o vašich príbuzných, ale môžu to byť aj ľudia, ktorých vy sami vnímate ako pozitívnych. Keď ste im poslali všetku svoju lásku, počkajte na odpoveď. Započúvajte sa do ticha a jemnej hudby, ktorá hrá v pozadí a vnímajte, čo k vám prichádza.
  ______________________________
  Každý z nás je jedinečný. Ste jedinečná duša.
  Ste milovaní Božou Matkou a Božím Otcom, pretože ste Božím dieťaťom. Precíťte hlbokú pravdu, ktorá je ukrytá v týchto slovách. Všetci sme láska, svetlo a večná individuálna duša.
  Teraz budem počítať do troch a až potom, keď poviem tri, otvoríte svoje oči. Budete úplne prebudení, šťastní a uvoľnení. Začínam počítať.
  1. Zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami.
  2. Začnite preciťovať celé svoje telo bez ohľadu na to, v akej pozícii práve ste.
  3. Ešte raz sa zhlboka nadýchnite nosom a vydýchnite ústami.
  Teraz znovu otvorte svoje oči. Ste úplne prebudení, cítite sa dobre a ste obklopení nekonečnou a životodarnou láskou.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I © kupicoo https://www.istockphoto.com

Ľúbostná mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, komunikáciu a sebaúctu!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti