Obrázky pre meditáciu

Ako mám meditovať?

Biela mágia: Cesta k sebe samému.

Či už hovoríme o koncentračných cvičeniach, alebo Bensonovej metóde , joge, Tai Chi či zenovej meditácii – vo všetkých tieto metódy predstavujú mentálne cvičenie, ktoré v sebe zahŕňa tento proces : "Meditujúci človek sleduje svoje duševné stavy a procesy. Vedome pri tom precvičuje pretváranie vlastného vedomia."

Meditácia upokojuje telo a myseľ a pomáha nám v tom, aby sme sami k sebe dokázali zaujať zhovievavejší postoj. Ale ako môžeme tento stav dosiahnuť? Ako účinný prostriedok zvládania stresu sa osvedčila koncentrácia na vlastné dýchanie:

„Prostredníctvom vedomého dýchania môžeme lepšie vnímať naše vnútorné potreby, prostredníctvom neho sa dokážeme stíšiť a upokojiť."

Čo je to meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Fyzické reakcie na stres, ako búšenie srdca, sa dajú týmto spôsobom výrazne ovplyvniť, dôsledkom čoho sú pocity vnímané a prežívané ako menej dramatické a znepokojujúce. To je dôvod, prečo sme po meditácii nielen fyzicky uvoľnení, ale cítime sa aj mentálne a citovo pokojní a vyrovnaní. Tento účinok meditácie nepredstavuje žiaden nepochopiteľný zázrak. Stavy „uvoľnený“ a „úzkostlivý“ sa vzájomne vylučujú, nemôžu existovať súčasne. Úplná koncentrácia na náš vlastný dych nás oslobodzuje od neustáleho plánovania a bolestného uväznenia v nekonečných myšlienkach, pomáha nám udržať si od nich zdravý odstup a je preto veľmi efektívna.

Toto prerušenie toku myšlienok, ku ktorému dochádza počas koncentrácie a introspekcie, nám dáva viacej možností. Okrem krátkodobého zníženia napätia získame možnosť pozorovať vlastnú situáciu z iného uhla pohľadu, prípadne ju prehodnotiť. To, či pociťujeme stres, závisí predovšetkým na našom hodnotení. Ku chronickému, zdraviu škodlivému stresu, nekontrolovateľnej stresovej reakcii dochádza iba vtedy, keď sme uviazli v situácii, ktorú vnímame ako neprípustnú a neznesiteľnú, a z ktorej sa nedokážeme oslobodiť za pomoci bežných reakcií. Ak sa zastavíme a dokážeme situáciu pozorovať s istým odstupom, máme možnosť to, čo spôsobuje náš stres, prehodnotiť a vnímať ako "výzvu" , a tak to zmeniť na problém, ktorý sa dá riešiť. Napríklad, môžeme rozchod alebo rozvod vnímať ako katastrofu alebo ako príležitosť dať veciam v našom živote nový smer, výpoveď nám môže poskytnúť príležitosť, aby sme znovu zvážili, aký typ práce by sme chceli skutočne robiť. Môžu sa tiež objaviť nové spôsoby liečenia chronického ochorenia.

Základná meditačná prax spočíva v tom vlastné myšlienky "pozorovať a nechať prúdiť bez hodnotenia". Môže to znieť banálne, ale zatiaľ čo zvonku pozorujeme a skúmame svoje vlastné myšlienky a sledujeme seba samých, získavame tak nové dôležité poznatky. Už táto schopnosť sledovať myšlienky s odstupom pomáha zrušiť našu identifikáciu, stotožnenie sa s našimi vlastnými myšlienkami.

A to znamená možnosť, že teoreticky by sme mali byť schopní myslieť aj na niečo iné. Presne preto sa pri meditovaní môžu objaviť rôzne pocity ako svrbenie chodidiel, pálenie v nohách, v takom prípade mali by sme mali ostať pokojní – mali by sme pocity a myšlienky vnímať a nechať ich voľne prúdiť. Ten, kto to dokáže, už položil základný kameň pre mechanizmus úniku z nekonečného kolotoča, v ktorom sa odohrávajú naše uponáhľané životy.

Meranie mozgových vĺn elektroencefalografom (EEG) a skúmanie nášho mozgu pomocou magnetickej rezonancie (MRI), ukazuje, že v našom mozgu prebieha neustála aktivita. Pri meditovaním je mozog síce tiež veľmi aktívny, ale model tejto aktivity a náš duševný stav sú podstatne odlišné. Namiesto toho, aby sme sa myšlienkami zaoberali, nasledovali ich a vytvárali ďalšie myšlienky, pozorujeme ich pokojne - a sledujeme ako sa upokojujú..

"Cvičením sa učíme pozerať na veci z inej perspektívy, prestávame sa identifikovať so všetkými našimi pocitmi a myšlienkami. Tento odstup v nás tiež vytvára rastúca dôveru, že je možné v nás znovu rozpustiť aj tie najväčšie vnútorné drámy. Ak sa nám to podarí, zamedzíme tým vstupu nevhodných myšlienok do našej mysle."

Meditovaním nebude posilnená len naša dôvera, že môžeme kontrolovať našu myseľ. Prostredníctvom sústredenej introspekcie, sa staneme tiež citlivejší a vnímavejší ku všetkému, čo prežívame. Prekrásne sfarbené jesenné lístie, jasnú modrú oblohu – si v kolobehu každodenného života všimne len málokto.

Obrázky pre vašu meditáciu

Človek sa môže viac sústrediť a zlepšiť svoju vlastnú meditačnú prax aj pomocou správnej hudby alebo obrázkov. Vyskúšajte meditovať s niektorým z nasledujúcich obrázkov. Prvý obrázok je zameraný na niekoľko vlastností, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme sa stali sústredenejšími a boli sme v harmónii so svojím hlbším / vyšším Ja. Meditujte o každom slove na tomto obrázku...

Meditačný obrázok

Obrázok © sstresnakova / whitemagichelp

Stacks Image 903270

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Čo je to meditácia? Ako mám meditovať?

Meditácia nie je vecou viery!!!

Rôznorodé vplyvy tejto relaxačnej metódy sú vedecky podložené

Meditácia, alebo koncentrovaná introspekcia, prežíva v posledných rokoch skutočný výskumný boom: tri štvrtiny všetkých štúdií boli zverejnené v posledných piatich rokoch. Základom týchto výskumov je jeden skutočne nový poznatok, že náš mozog má aj v dospelosti schopnosť učiť sa. Podľa toho, ako ho používame, sa prestavuje v súlade s našimi aktivitami. Najznámejší príklad prináša jedna štúdia, ktorá skúmala mozgy londýnskych taxikárov. Štúdia preukázala, že ich areály mozgu pre „priestorovú pamäť" boli výrazne väčšie ako u iných osôb.

Získanie takýchto poznatkov exaktným „procesom snímania" bolo možné až pred niekoľkými desaťročiami. Obrázky štruktúry mozgu s vysokým rozlíšením sa robia napríklad magnetickou rezonanciou. Ale nielen to. Keďže aktívne nervové bunky majú vyššiu spotrebu kyslíka a energie, môžu tiež vedci zistiť, ktorá časť mozgu momentálne pracuje. Nedávno výskumníci týmto spôsobom porovnávali, či je nejaký rozdiel v práci mozgu meditujúceho a nemeditujúceho človeka – a našli reálne výsledky, ktoré dokladajú mnohé tvrdené vplyvy osobného rozvoja.

Meditácia zvyšuje čulosť, jasnosť a pozornosť: v jednej štúdii boli skúmané osoby požiadané, aby reagovali z množstva podráždení, ktoré im boli predvádzané rýchlo po sebe, len na tie „správne". Meditáciou trénovaní respondenti si už po troch mesiacoch tréningu viedli vďaka meditácii lepšie ako netrénovaní. Medziiným sa ukázalo, že ich mozog reagoval na „bezvýznamné" podráždenia menej.

Ďalšia štúdia naznačuje, že človek dokáže už po krátkom čase meditovania lepšie znášať stres a jeho imunitný systém sa posilňuje. V rámci nej reagovali respondenti už po šesťtýždňovom tréningu „meditácie súcitu" menej nervózne, keď boli úmyselne nechaný pod tlakom – boli požiadaný, aby pred publikom predniesli reč. Výsledky krvných testov taktiež potvrdili lepší stav ich imunitného systému.

Ďalej vedci našli v časti mozgu nazývanej orbitofrontálny kortex, vo všeobecnosti viac sivých buniek u meditujúcich respondentov ako u ostatných. Táto oblasť podľa vedcov zodpovedá medzi iným za to, ako hodnotíme situácie a ako emotívne na ne reagujeme. Jedna ďalšia štúdia ozrejmila, že hustota nervových buniek v tejto časti mozgu je o to vyššia, o čo dlhšie sa človek venuje meditácii.

Meditovanie zlepšuje medziľudské spolužitie. Respondenti, ktorí meditovali denne iba niekoľko minút za „najláskavejšie dobro", sa potom správali priateľskejšie k neznámym ľuďom a reagovali menej podozrievavo ako ostatní, ktorí sa zúčastnili neutrálneho imaginačného cvičenia trvajúceho rovnaký čas.

Neurovedec Ulrich Ott zhŕňa vo svojej knihe Meditácia pre skeptikov výsledky výskumov v tejto oblasti. Všetky doteraz uvedené štúdie, v ktorých boli meditujúci porovnávaní s nemeditujúcimi respondentmi, preukazujú vyššiu hustotu šedej hmoty alebo zväčšenie častí mozgu zodpovedných za nasledujúce pocity, myslenie alebo konanie:

- percepcia tela a riadenie pohybov,
- ovládanie pocitov a zmierenie sa s nepríjemnými skúsenosťami,
- emocionálne zhodnotenie situácií a reakcií,
- pocity prítomnosti, radosti a jednoty,
- sústreďovanie a udržiavanie pozornosti,
- regulácia dýchania a krvného obehu..

Ktoré ochorenia meditácia lieči, existujú isté empirické výsledky?

Výsledky výskumov potvrdzujú účinok meditácie predovšetkým pri stavoch bolesti, depresiách a stavoch strachu. Zakrátko bude meditácia úspešne podporovať aj liečenie v oblastiach: poruchy jedenia a zvládanie syndrómu deficitu pozornosti (ADHS). Najviac štúdií sa zaoberá účinkami na stres. Tu sa v súčasnosti najviac uplatňuje program „zvládnutie stresu prostredníctvom pozornosti" (MBRS). Štúdia publikovaná koncom roku 2009 poukazuje aj na dobrú účinnosť – už po ôsmych týždňoch tréningu preukazovali respondenti výrazne menej symptómov stresu. .

Kde je najlepšie ísť, keď chcem meditovať bez prepojenia na náboženstvo?

Treba sa poobzerať, kde je vo vašom okolí skupina, ktorá má podobný záujem o túto metódu a zároveň nemá dogmatické názory. Veľmi silno bývajú pre túto metódu zamerané skupiny praktizujúce Zen; praktizujú meditáciu bez náboženského obsahu za účelom sebaočisťovania. Ale ani tu nie sú všetky skupiny rovnaké. Najlepšie je vyskúšať ponuky priamo na mieste. Pozrite sa najprv dobre na ľudí, ktorí tam chodia a zistite, komu by ste mohli veriť v procese vášho osobného rozvoja. Radil by som vám, aby ste svoje rozhodnutie urobili v prvom rade podľa ľudí v skupine a pocitu, aký z nich máte a až potom v závislosti od používanej metódy. Napríklad, aj v skupinách transcendentálnej meditácie alebo Sahaja jogy sa nájdu dobrí ľudia, ktorí majú pramálo spoločné s hnutiami, ktoré ja vnímam dosť kriticky. V budhizme, kresťanstve ale aj v joge, sa vyskytujú samozvaní guruovia a šarlatáni, no rovnako aj centrá s ľuďmi, ktoré sú úprimné, srdečné a ktoré ľudí nechcú viesť misionársky a v rámci nejakej pevnej doktríny.

Meditácia

Šesť pokladov. Meditačné texty.

V našom vnútri leží ukrytých šesť výnimočných schopností, ktoré nám pomáhajú pochopiť duchovnu cestu a prekonávať vnútorné a vonkajšie bariéry a prekážky.

Pomocou meditácie a dodržiavania etických princípov dokážeme očistiť nášho ducha, vedomie, intelekt a ego, dokážeme prekonať falošné pripútanosti a zlé vlastnosti a dokážeme tiež premeniť energie deštruktívne na energie pozitívne.

Tieto poklady sú nasledovné: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnútorný pokoj a miernosť. Tieto dosiahneš vtedy, keď stiahneš ducha a zmysly zo zhonu vonkajšieho sveta a sústredíš sa na vnútorné Ja.

Dama znamená sebakontrolu. V rámci nej rozumom (Buddhi) krotíš zmysly, myšlienky a pocity, takže necválajú sem a tam ako splašené kone; dokážeš sa vyvarovať neuvážených činov a ušetriť svoj život od následných problémov a utrpenia.

Meditácia

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Shradda dôvera. Dôvera je niečo veľmi podstatné nielen v duchovnom, ale aj v každom svetskom vzťahu. Kde sa stratí dôvera, rastie pochybnosť a pozvoľna zničí lásku. Komu môžeš dôverovať? Predovšetkým samému sebe. Veľa ľudí však svoju dôveru v seba samého stratilo.

Dôveru vo svoju cestu a svoju úlohu máš z toho dôvodu, aby ťa od nich nemohol nikto a nič odviesť alebo úplne odradiť. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmienečnú dôveru.

Keď si sa raz pre nejakú cestu rozhodol, nedaj sa odradiť ťažkosťami. Zostaň o dosiahnutí toho, čo si si predsavzal, čo najhlbšie presvedčený a hovor si s vnútornou istotou: „Dokážem to". Nehovor si: „Skúsim to". Tým sa iba ochromuješ. Postav sa k šanci odvážne, pretože ti ju ponúkol osud a nechaj výsledok svojho snaženia v rukách božích.

A za ďalšie, daruj svojmu majstrovi a Bohu absolútnu dôveru. Keď neustále pochybuješ, nemôžeš uvidieť pravdu, aj keby stála priamo pred tvojimi očami..

Uparati znamená, byť nad vecou, nebyť na ničom závislý a ničoho sa nebáť. Keď pristupuješ ku všetkému čo ťa postretne pozitívnym spôsobom, nič ti nemôže spôsobiť skutočnú škodu, pretože si dokážeš odniesť hodnotné ponaučenie aj z najnešťastnejších udalostí. Obavy a problémy vznikajú iba vtedy, keď sa človek bojí, že niečo stratí. Bohatý človek, ktorý sa obklopí strážcami, múrmi a zámkami, je v skutočnosti väzňom svojho majetku.

Titiksha je vyrovnanosť a duševná sila. Každý vie, že v živote sa znovu a znovu stretávame s prekážkami a ťažkosťami. Bolo niekedy Bytie úplne bez problémov? Nestrácaj nervy ani keď situácia vyzerá beznádejne. Mysli nato, že nič netrvá večne. Nemenné a večné je len Ja. Všetko ostatné je nestále a premenlivé, pretože čas ide nezadržateľne vpred. Telo sa mení každou sekundou; rovnako sa neustále menia myšlienky, pocity a situácie. Nikdy nezúfaj, aj keby sa ti malo niekedy vodiť zle. Modli sa k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnútornú silu, statočnosť a vytrvalosť.

Samadhana, posledný zo šiestich pokladov, označuje vnútornú koncentráciu a orientáciu na cieľ. Nikdy nestrať cieľ z očí. Keď sa objavia problémy a prekážky, pokojne sa usaď, zavri oči a porozmýšľaj o situácii. Keď ti hrozí, že ťa premôže nával zlosti a vášní, nejednaj hneď. Drž si odstup a iba pozoruj svoje pocity.

Mahaprabhuji povedal: „Keď sú vlny vysoké, nemal by sa človek potápať v mori za perlami." Počkaj teda, pokým sa tvoje vnútorné vlny čiastočne nevyhladia.

Samadhana znamená aj úplne nezávislé stiahnutie sa do seba a pozorovanie sa. Keď upokojíš vnútorné vlnenie, môžeš sa ponoriť hlboko do svojho Ja. Iba tam môžeš zažiť pravdu a realitu a pochopiť význam všetkých ťažkostí a utrpenia. Tým že stiahneš ducha dovnútra od vonkajších vecí, dokážeš sa spojiť s vyšším Vedomím v sebe, ktoré vie odpovede na všetky tvoje otázky.

Meditácia .MP3

Prvé meditácie


Meditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!
Logo Meditačné obrázky

Meditačné obrázky

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

TU si u nás môžete objednať konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar