Vykladanie kariet s Tarotom & Veľká a malá arkána Tarotu ❤

Vykladanie kariet s Tarotom.

Veštenie, jasnovidectvo a predpovedanie budúcnosti.

Každá tarotová karta má niekoľko rôznych významov. Význam nezávisí iba od druhu otázky (povolanie, vzťahy alebo duchovný rozvoj), ale tiež od toho, aký spôsob vykladania sa použije (napr. tajomstvo vysokej kňažky, keltský kríž, kríž) – pozerajúc doprava a dole...) alebo od toho, ktorá karta leží pred alebo po vytiahnutej karte.

V tomto kontexte sa budeme zaoberať hlavnými významami kariet, ktoré používame v rámci vykladania kariet a bielej mágie. Nemáme v úmysle presne popísať všetky významy. Je to kvôli tomu, že jedna karta ponúka veľakrát rôzne, čiastočne až protichodné perspektívy, z ktorých sa skladá alebo dá vykladať konkrétny obraz alebo symbol. Tu môžeme odporučiť knižky od Hajo Banzhaf (Tarot - váš sprievodca na ceste životom, Medzi nebom a zemou. Univerzálny tarot) a od Anny Franklin a Paula Masona.

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na Tarot Online.

Tarot Malá arkána Palice
Tarot Malá arkána Meč
Tarot Malá arkána Kalich
Tarot Malá arkána Mince

Tarot: 22 tromfových kariet Veľkej arkány

Tarot Blázon

Blázon

0 Blázon: Písmeno Alef א, Planéta Urán ⛢

Je otvorený všetkému, bez predsudkov a okamžite pripravený na nový začiatok, s nadšením vnútorného dieťaťa v nás. Blázon je vyjadrením hravej ľahkosti a bezstarostnosti plnej radosti zo života. Znamená nový začiatok, ale aj určitú nerozvážnosť. Vstupujeme do nového životného obdobia.

Blázon žije v prítomnosti svojho života, je to dieťa v nás, ktorému by sme mali venovať svoju pozornosť, dávať naň pozor a žiť viac tu a teraz. Niektorí sa jednoducho nechcú stať dospelými a to môže byť tiež interpretáciou tejto tarotovej karty. Táto karta zvyčajne znamená, že dieťa v nás, ktoré sa pokúša začať niečo nové, si chce dôverovať a hravo vymýšľať nové veci, ako aj produkovať najvyššie majstrovstvo. Pre ostatných je to blázon, ale je to len maska, za ktorou sa skrýva majster, aby ho ostatní nerušili.

Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: začiatok, nové možnosti, skok do nového, kreativita, karta nabáda nebáť sa a ísť do rizika. V negatívnom smere: bláznovstvo, naivita, nezodpovednosť, podceňovanie situácie, brať veci na ľahkú váhu.

Tarot Mág

Mág

1 Mág: Písmeno Reš ר, Planéta Merkúr ☿

Mág predstavuje múdrosť, šikovnosť, sebavedomie a aktívne formovanie života. Tiež prislúcha obdobiu, kedy môžeme úspešne zápasiť s ťažkými problémami a ľahko zvládame výzvy vďaka zostrenému vedomiu a bdelosti. Hoci táto karta predstavuje silu vedomia, neznamená to, že zabúda na cit a iné nevedomé sily. Naproti tomu: mimoriadna sila a účinnosť, ktoré sa prostredníctvom mága objavujú, spočívajú v tajomstve hlbšej harmónie medzi vedomým a nevedomým. Iba takto získaná istota dokáže prenášať hory. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: aktívne jednanie, tvorivé myslenie, využívanie schopností, majstrovstvo. V negatívnom smere: zneužitie moci a schopností, snaha manipulovať a mať moc.

Tarot Veľkňažka

Veľkňažka

2 Veľkňažka: Písmeno Tav ת, Planéta Mesiac ☾

Veľkňažka predstavuje naše nevedomé sily, náš šiesty zmysel, našu jasnozrivosť a tiež nevysvetliteľné, ale hlboko zakorenené presvedčenie. Ona je kľúčom ku tajným pravdám, ktoré sa vymykajú prístupu logicky uvažujúceho rozumu. Ona vie, že pravda, ktorú môžeme vysloviť, nie je nikdy pravdou večnou. V jej svetlej stránke je vyjadrením trpezlivosti, porozumenia, ohľaduplnosti, dobra a pripravenosti odpustiť a prejavuje sa tiež ako pomocnica, liečiteľka alebo jasnovidka, ktorá používa sily pre blaho iných. Jej temná stránka sa naopak prejavuje ako archetyp „temnej sestry", čarodejnice, ktorá využíva svoje sily, aby iných zviedla, ochromila alebo škodila . Vo význame tarotu má však vplyv iba jej priateľská, nápomocná stránka. Tradične slúži ako jedna z troch ochranných kariet, čo zodpovedá v chápaní kresťanskej mytológie, v ktorej je hrdina, ktorý je pod ochranou panny, nedotknuteľný. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: intuícia, tajomstvo, múdrosť, ochrana, žena/matka. V negatívnom smere: pretvárka, pomsta, pasivita, nesprávny úsudok.

Tarot Vládkyňa

Vládkyňa

3 Vládkyňa: Písmeno Vav ו, Znamenie zverokruhu Býk ♉️

Vládkyňa zosobňuje nevyčerpateľnú silu prírody, vďaka ktorej neustále dokáže rodiť nový život. Preto predstavuje živosť, plodnosť, rast a narodenie nového života. Ona je nevysychajúcim zdrojom všetkého života, ktorý obnovuje náš tvorivý potenciál a naše schopnosti prijať impulzy a tým nechať vznikať nové. Na fyzickej úrovni predstavuje rast a plodnosť, na duchovnej úrovni múdre nápady a hojnosť objavov a v oblasti vedomia poznanie. Neustály zrod nového znamená tiež ustavičnú zmenu v našich životoch a tiež nevyhnutnosť vydržať bolesti tohto zrodenia. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: bohatstvo a plodnosť, milovaná žena: matka/manželka/milenka, šťastné obdobie, svadba alebo materstvo. V negatívnom smere: márnivosť, povrchnosť, nevera, voľba partnera zo ziskuchtivosti, neschopnosť riešiť problémy.

Tarot Vládca

Vládca

4 Vládca: Písmeno Gimel ג, Planéta Jupiter ♃

Vládca predstavuje element vytvárajúci štruktúru, predstavuje našú túžbu po stabilite, bezpečí a trvanlivosti. Ukazuje naše úsilie po nezávislosti od obmedzeností prírody, od jej nevypočítateľnosti. Preto zodpovedá nášmu civilizačnému rozvoju, vďaka ktorému staviame domy, kúrenie a klimatizačné zariadenia, aby nás chránili pred horúčavami, chladom a vlhkosťou, autá a lietadlá, aby sme prekonávali vzdialenosti pohodlnejšie a rýchlejšie ako keď ideme pešo, a školy, aby sme pre seba zaistili vzdelanie. Keďže sa tu môže často vykonať veľa dobrého, mali by sme si patrične vážiť pozitívne stránky tejto veľakrát podozrievavo vnímanej karty. Vládca ukazuje tiež náš zmysel pre poriadok, striedmosť, disciplínu, zodpovednosť a pragmatický spôsob jednania ale tiež aj prehnané prejavy vo forme strnulosti, neschopnosti žiť, perfekcionizmu, panovačnosti a tvrdého boja o moc. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: označenie nejakého muža (manžel, šéf, iná autorita), aktivita, schopnosť presadiť sa, úspech, ambície. V negatívnom smere: despota, zneužitie moci, presadzovanie vlastných záujmov na úkor ostatných.

Tarot Veľkňaz

Veľkňaz

5 Veľkňaz: Písmeno Samek ס, Znamenie zverokruhu Strelec ♐️

Veľkňaz predstavuje svet viery a hlbokej dôvery vyplývajúcej z úprimného vyznania. V starších časoch slúžil ako jedna z troch ochranných kariet tarotu; tá, ktorá v princípe priaznivo zosúladí priebeh vecí. Toto porozumenie znamená veľa, pretože skrze neho vyjadrená sila viery sa vzťahuje tiež na naše sebavedomie ako aj na dôveru v hlbší zmysel našich osobných životov a a tým aj na dôveru v našu budúcnosť. Okrem toho ukazuje táto karta cestu etiky a mravných zásad a predstavuje naše osobné úmysly, ktoré vyplývajú z našich základných morálnych hodnôt. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: učiteľ/radca/muž s autoritou, spriaznená duša, dobrá rada, dobrá zmluva, duchovný radca, vnútorné vedenie. V negatívnom smere: fanatizmus, falošný vodca, zlá rada.

Tarot Milenci

Milenci

6 Milenci: Písmeno Pe פ, Planéta Venuša ♀

Táto karta stelesňuje dve oblasti. Poukazuje na skúsenosť veľkej lásky a vedie nás tiež k poznaniu, že s týmto krokom je spojené nejaké dôležité rozhodnutie: zrieknutie sa doterajších životných postojov (rodičovský dom, mládežnícke združenia, veľa ľúbostných pletiek) a jasné potvrdenie tejto lásky. Iba tento krok vedie ku uchvacujúcim zážitkom, ktoré ukazujú „milenci“. Táto karta sa preto predtým nazývala „rozhodnutie". Môže poukazovať aj na dôležité rozhodnutia, ktoré majú s láskou spoločné málo alebo vôbec nič. V takých prípadoch znamená, že sa máme rozhodovať celým srdcom, bez zloby a bez otvorených zadných dvierok. Ktorúkoľvek z týchto tém karta prízvukuje, vo svojej podstate podporuje položenú otázku. V každom prípade znamená veľké bezvýhradné „áno". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: dobré rozhodnutie, skúška, láska, manželstvo, spojenie, stretnutie, životná križovatka. V negatívnom smere: sklamanie v láske, neúspešná skúška, nevera, zlé rozhodnutie, konflikt, nerozhodnosť.

Tarot Voz

Voz

7 Voz: Písmeno He ה, Znamenie zverokruhu Baran ♈️

Voz predstavuje veľký skok dopredu. Ukazuje, že opúšťame známe prostredie a ideme vlastnou cestou. Pritom sú našou hnacou silou túžba po slobode, ctižiadostivosť, hľadanie strateného raja alebo jednoducho túžba mať hodnotu. Voz je jediná tarotová karta, ktorá významovo ukazuje vydať sa na cestu s úplnou dôverou a radosťou. U ostatných kariet označuje rozlúčku s pocitmi ťažoby a strachu. Tu však ide o rozhodnú, smelú túžbu podnikať cestu vpred a pripravenosťou znášať riziko. Karta poukazuje na veľkú šikovnosť (vplyv voza), zároveň však aj neskúsenosť (vstup do neznámeho sveta). Preto by sa mala chápať aj ako varovanie nepreceňovať vlastné sily a nevystupovať sebaisto a euforicky. Namiesto toho by sme mali včas dospieť k poznaniu, že sa máme ešte veľa čo učiť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: cesta, víťazstvo, prekonanie prekážok, úspech, zmena- skok dopredu. V negatívnom smere: porážka, vzdor, problémy, pomsta.

Tarot Sila

Sila

11 Sila: Písmeno Tet ט, Znamenie zverokruhu Lev ♌️

Karta Sila má určitú súvislosť s kartou Mág (I). Podobne sa aj tu zakladá nezvyčajná sila na tajomstve hlbokej vnútornej harmónie. Ako je veľká sila vôle u mága založená na harmonickom súzvuku vedomého a nevedomého, tak sú životná sila, odvaha a vášeň tejto karty prejavom zmierenia civilizovaného človeka s jeho animálnou povahou. V mytológii sa to výrazne ukázalo v priateľstve medzi Gilgamešom a jeho najskôr zarytým nepriateľom Enkidom. Táto karta zdôrazňuje, že by našim cieľom nemalo byť schovávať našu inštinktívnu prirodzenosť za vyblednuté mravné zásady, ale skôr by sme sa mali otvoriť v nás prebývajúcim ohromným archaickým silám, aby sme ich mohli postupne ovládnuť prostredníctvom láskyplného prevzatia a jemného pôsobenia. Pri tomto procese nezískame prístup iba k týmto prapôvodným silám, ale aj k rezervným silám, ktoré sme až doposiaľ používali na potláčanie týchto inštinktov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: sila, sila vôle, poznanie a úsudok, energia, odvaha, fyzická aktivita. V negatívnom smere: zneužitie moci, strata energie, fyzické problémy, nerovnováha (fyzická, duševná).

Tarot Pustovník

Pustovník

9 Pustovník: Písmeno Ajin ע, Znamenie zverokruhu Kozorožec ♑️

Pustovník je karta osamelosti a vnútorného pozastavenia. Predstavuje introvertnú životnú fázu, v ktorej sa bránime cudzím vplyvom, aby sme sa mimo diania a ďaleko od ľudí dopracovali k pokoju a predovšetkým k nám samým. Preto pustovník symbolizuje významné skúsenosti, pri ktorých môžeme zistiť, kto sme, čo chceme a kam smerujeme. Zjednocuje v sebe dva vzácne extrémy: hĺbku prežívania a výšku poznania. Tejto karty sa veľa ľudí neprávom obáva. Iba tam, kde nebudú vaše kvality prijímané, dochádza k strachu zo samoty, opustenosti. Kto volanie pustovníka ochotne nasleduje, bude obohatený čistotou, silou a blaženou skúsenosťou môcť byť sám so sebov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: prehodnocovanie predstavy o sebe a o svete, ponorenie sa do seba, hľadanie správnej cesty, úspech pri vzdelávaní, záujem o duchovné náuky. V negatívnom smere: samota, opustenosť, smútok, útek pred svetom, podivínstvo.

Tarot Koleso šťastia

Koleso šťastia

10 Koleso šťastia: Písmeno Bet ב, Planéta Saturn ♄

Podľa toho, ako sa svojmu osudu postavíme, prežívame naše koleso osudu buď ako prejav moci – a bezmocnosť, alebo ako upozornenie na životnú skúsenosť, vďaka ktorej môžeme rásť a vyzrieť. Z pohľadu výsledku koleso ukazuje často situácie, na ktoré nemáme žiaden vplyv. Keď sa koleso kotúľa preč, znamená to, že naše zámery sa jednoducho nemôžu podariť. Počasie, dopravná situácia, štrajky, falošnosť predmetu nášho záujmu alebo "vyššia moc " naše plány zmaria. Koleso šťastia nám potom ukazuje, že ešte nedozrel čas, aby sme uskutočnili naše plány. Karty na zvyšných miestach nám môžu v tomto prípade dať užitočné pokyny, ako sa môžeme dostať na opačnú, vzostupnú stranu kolesa. Predstavuje aj šťastné, príjemné a tiež prekvapivé zvraty. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: aktívna vonkajšia zmena, zásah osudu dobrým smerom, nová príležitosť, šťastná šanca. V negatívnom smere: nešťastie, nestabilita, nepriazeň osudu, náhly obrat zlým smerom.

Tarot Spravodlivosť

Spravodlivosť

8 Spravodlivosť: Písmeno Jod י, Znamenie zverokruhu Panna ♍️

Karta spravodlivosť zahŕňa viaceré tématické oblasti. Predstavuje jasné, objektívne poznanie, vedomý a rozhodnutím potvrdený úsudok, nepodplatiteľnosť, vyváženosť a čestnosť a hovorí nám, že sa dočkáme spravodlivosti. Na bežnej úrovni nám hovorí, že okolitý svet prežívame ako odraz od nášho okolia a budeme konfrontovaní tak s dobrými ako aj so zlými následkami našich činov: naše jednanie bude nepochybne a náležite odmenené; kde sa však budeme snažiť dosiahnuť výhodu nečestnými prostriedkami, tam zlyháme. Preto táto karta zdôrazňuje vysokú mieru zodpovednosti za svoje jednanie. Ukazuje, že nič nedostaneme len tak do daru, a naopak nebudeme bez príčiny potrestaní; a preto nesieme za všetko, čo dostaneme a prežijeme, plnú a osobnú zodpovednosť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: spravodlivosť, rovnováha, poctivosť, následok nášho konania, súdne procesy, zmluvy. V negatívnom smere: nespravodlivosť, zaujatosť, faloš, problémy so súdmi.

Tarot Obesenec

Obesenec

12 Obesenec: Písmeno M מ, Planéta Neptún ♆

Obesenec znamená predovšetkým to, že sme uviazli v problémoch a nevieme sa pohnúť z miesta. Pri hlbšom pozorovaní však môžeme vo vonkajšej strnulosti, takom nútenom pokoji, vidieť príležitosť dospieť cez hlboké pochopenie k nutnému zmenenému pohľadu na svet a k životnej zmene. Pasivita, ku ktorej sme v takejto fáze odsúdení, je najvac prejavuje formou nejakej choroby, ktorá sa často ohlasuje prostredníctvom tejto karty. K žitiu prejavenom prostredníctvom obesenca hovorí C.G.Jung :"Ako pozitívne možno(...)" dokonca považovať uviaznutie (hanging on), čo znamená na jednej strane zdanlivo neprekonateľné ťažkosti, na druhej strane ale na druhej strane predstavuje jedinečnú situáciu, na ktorej zvládnutie je potrebné veľké úsilie, a preto povoláva na splnenie plánu celého človeka. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: zmena smeru, nový pohľad na svet, skúška, duchovný rast, obeta, obrátenie hodnôt. V negatívnom smere: stagnácia, závislosť a neschopnosť sa jej vzdať, straty, tresty, nešťastie, choroba.

Tarot Smrť

Smrť

13 Smrť: Písmeno Nun נ, Znamenie zverokruhu Škorpión ♏️

Smrť znamená rozlúčku, veľké uvoľnenie, koniec. Preto je dobré tiež pripraviť priestor na cestu za novým, prichádzajúcim; karta sama o sebe nám ukazuje predovšetkým koniec pre oči. Pritom to môže byť niečo dobré, pretože prichádza vytúžený, pre nás oslobodzujúci koniec, ale samozrejme spájame s touto kartou aj naše najbolestivejšie zážitky. V protiklade s kartou 10 mečov, ktorá ukazuje zámerný a tiež aj predčasný koniec, znamená táto karta vždy prirodzený koniec a hovorí, že je na čase niečo nechať odísť. Karta Smrť patrí neprávom k najobávanejším kartám. Večný prikrášľovateľ, ktorý vám nerozumie, nám ju ukazuje iba ako zvestovanie niečoho nového a tým nás ochudobní o hlboký zážitok rozlúčky a s tým spojené pozitívne životné skúsenosti. "Oddelili sme život od smrti a interval medzi nimi naplnil strach.", hovorí Krishnamurti, a: „Nemôžete žiť bez toho, aby ste neumreli." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: ukončenie (práce, etapy života), zmena (môže, ale nemusí byť vítaná), prirodzený koniec. V negatívnom smere: bolestná skúsenosť, rozlúčka, smútok, neúspech, nešťastie, choroba, strata (vzťahu, práce a pod.).

Tarot Miernosť

Miernosť

14 Miernosť: Písmeno Lamed ל, Znamenie zverokruhu Váhy ♎️

Význam karty miernosť bude zrozumiteľnejší, keď ju nazveme „správna miera". Stelesňuje zdravý protiklad ku svojej v tarote nasledujúcej karte Diabla (XV), ktorá predstavuje nestriedmosť. Harmónia, vyváženosť, miernosť a pokoj duše sú proti tomu symboly, ktoré charakterizujú mieru. Preto táto karta predstavuje život požehnaný, zdravý a v rovnováhe so sebov samým, dobré zaobchádzanie so sebov samým a láska k sebe samému a z tohto správania tiež vyplýva harmonická zhoda so svojím okolím. V kontexte so stanovenou otázkou znamená táto karta vyliečenie a nádej na uzdravenie. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: harmonická, postupná zmena, uzdravenie, kompromis, rovnováha. V negatívnom smere: disharmónia, stratená šanca, prekročiť mieru, konflikty.

Tarot Diabol

Diabol

15 Diabol: Písmeno Šin ש, Planéta Pluto ♇

Karta diabol sa zo všetkých tarotových kariet najťažšie vykladá, pretože má prekaždého z nás inú tvár. Samotná karta znamená prežívanie závislosti, stratu vôle, nevydarené dobré predsavzatia ako aj spôsoby konania, ktoré sú v rozpore s naším presvedčením. Diabol predstavuje temnú stránku mnohých tarotových kariet: protiklad k mágovi (I) predstavuje čierneho mága, je záhadnou stránkou veľkňažky (II), pokrytecký a materialistický protiprincíp veľkňaza (V), zápas o moc alebo bezduchú, zmyselnosť živiacu stránku milencov (VI), podplatiteľný alebo svojhlavý tieň spravodlivosti (XI). Stelesňuje neovládateľnú náruživosť u sily (VIII), bezuzdnosť ako protiklad s správnej miere (XIV), je vládcom nad odvrátenou stranou mesačnej krajiny (XVIII). Diabol nás najčastejšie pokúša nejakým lákavým spôsobom. Karta ukazuje, že keď sa hráme s ohňom, musíme si dávať diabolsky pozor, aby sme si nepopálili prsty. Na hlbšej úrovni karta znamená, že sme v prostredí, kde narážame na naše temné stránky. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: byť si vedomý svojej temnej stránky, čo ma ovláda, z čoho mám strach. Diabol pracuje cez neistotu, strach a hlúposť. Ak si človek uvedomí z čoho má strach, kde sa musí ešte učiť a ovládať sám seba, diabol zmizne. V negatívnom smere: moc, byť ovládaný, pokušenie, závislosť, slabá vôľa, zdanlivo príťažlivé riešenia, zlo.

Tarot Veža

Veža

16 Veža: Písmeno Dalet ד, Planéta Mars ♂

Veža nám ukazuje, že sme sa v záujme zabezpečenia istoty zamurovali v priestore, ktorý sa zrazu začal pod nami otriasať. Preto sa vždy jedná o štruktúry a dimenzie, ktoré sa pre nás stali príliš úzke a malé. Z toho dôvodu sa karta môže týkať našich presvedčení a životných zásad ako naše myšlienky na zabezpečenie v zmysle kariéry a financií, ale tiež osobné priateľstvá a partnerské vzťahy. Vo všetkých prípadoch znamená veža koncept, ktorý pre nás predtým znamenal príjemnú mieru bezpečia či istoty, ale ktorý sme už prerástli. Vo všeobecnosti sú to prekvapujúce skúsenosti, niekedy skutočne bleskové nápady, ktoré zrúcajú starý koncept. Keďže ide o podstatu našej istoty, budeme tieto náhle zmeny prežívať najprv ako katastrofy. Až keď opadne prvý šok, cítime úľavu, oslobodenie od starej záťaže. Tento prelom môže byť vyvolaný buď vlastným poznaním alebo vonkajšou udalosťou. I Ťing k tomu hovorí:"Búrka prekonáva hrmením a bleskami rušivé napätie v prírode." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: zrútenie starých ideí a plánov, náhle zmeny, nečakané udalosti, oslobodenie od ťaživej situácie. V negatívnom smere: nešťastie, neúspech, choroba, nehoda, udalosti nepôjdu podľa našich predstáv.

Tarot Hviezda

Hviezda

17 Hviezda: Písmeno Cade צ, Znamenie zverokruhu Vodnár ♒️

Hviezda je kartou nádeje, múdrosti a nahliadnutia do vyšších súvislostí. Ukazuje, že začíname alebo plánujeme veci, ktoré v budúcnosti dosiahneme a do ktorých môžeme vkladať naše oprávnené nádeje. Pritom si často v tomto počiatočnom štádiu realizácie našich zámerov tohto ešte nie sme vedomí. Až pohľad späť nám napovie, cez aké výhybky, identifikované prostredníctvom hviezdy, sme v tých časoch prechádzali. Podobne ako je po sejbe potrebný určitý čas, aby bolo poznať úrodné pôsobenie našich činov. V tradičnom význame sa na hviezdu pozerá ako na jednu z troch ochranných kariet, ktoré zvestujú potešiteľný úspech. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: nádej, zrušenie zlých vplyvov, priaznivý vývoj, uzdravenie, splnenie priania, nový začiatok. V negatívnom smere: sklamanie, stratená príležitosť, odtrhnutie od reality.

Tarot Mesiac

Mesiac

18 Mesiac: Písmeno Chet ח, Znamenie zverokruhu Rak ♋️

Karta mesiac nás vedie do tajuplnej oblasti temna a do noci a do obrazového sveta duše, k našim predtuchám, túžbam, snom, živým fantáziám a silným schopnostiam vnímania. Svetlá tvár predstavuje romantické snenie, bujnú fantáziu, schopnosť vcítiť sa do ostatných. Skôr však karta ukazuje temnú stránku, priepasti našej duše. Znamená strachy, neistotu, nočné mory, temné predtuchy a poukazuje na hrôzu z neviditeľného, nepochopiteľného. Tento strach cítime, keď ideme v noci osamotení lesom, a to nás učí báť sa v tme. Alebo to predstavuje strach pred démonmi našich predkov, ktorých v našich osvietených časoch nazývame novými menami: baktérie, vírusy, znečistený vzduch, kyslý dážď. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: varovanie pred nástrahami, inšpirácia, snenie, vplyv skrytých síl. V negatívnom smere: neistota, sebeklam, dôvera v niečo, čo neexistuje, neznáme nebezpečenstvo, smútok, duševná kríza, ohováranie, omyly.

Tarot Slnko

Slnko

19 Slnko: Písmeno Zajin ז, Znamenie zverokruhu Blíženci ♊️

Karta slnko je vyjadrením väčšej radosti zo života, vitality, tepla a dôvery. Predstavuje tiež osvietené sily vedomia, s ktorými dosiahneme čistotu, a ktoré prekonávajú starosti, podráždenie a nepríjemný strach. Preto je symbolom mladistvej sviežosti a pocitov znovuzrodenia. Charakterizuje slnečnú stránku života. Na hlbšej úrovni nás vyzýva, aby sme v sebe premohli temnú stránku, rozvíjali našu stránku slnečnú, aby sme oslobodili nášho temného brata alebo temnú sestru a priviedli ich do svetla. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: úspech, zisk, rast, šťastie, radosť, zdravie, povýšenie, manželstvo. V negatívnom smere: sklamanie, prílišná aktivita.

Tarot Súd

Súd

20 Súd: Písmeno Qof ק, Znamenie zverokruhu Ryby ♓️

Keď sa necháme ovplyvniť názvom, karta súd môže byť ľahko zle pochopená. Súd, predovšetkým tu myslený posledný súd, sa spája predovšetkým s trestom, odsúdením a teda aj so strachom a tiesňou. Význam každej karty sa môže chápať len ako duchovné a mytologické obrazy niečoho, čo ostalo nevybavené. Toto na obrázku vyjadrené vzkriesenie poukazuje na dojímavý zážitok vykúpenia a oslobodenia a ukazuje, že čo bolo predtým skryté alebo uväznené, pravda a božské toto temné väzenie otvoria a príde svetlo. Preto má táto karta pozitívny význam. Ukazuje rozhodujúci krok ku získaniu sebahodnoty, vydarený proces alchymistickej premeny, v rámci ktorej sa premení nižšie na vyššie. Z pohľadu bežného života znamená táto karta všetky formy oslobodenia: od starostí a problémov, z nepríjemných situácií a záväzkov, od prekážok a strachov. Okrem toho môže upozorňovať, že v našom zámere leží náš „poklad". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: možnosť východiska, pokrok, nové začiatky, vyriešenie problému, splnenie cieľov, narodenie dieťaťa. V negatívnom smere: strata príležitosti, nepremyslený čin s negatívnymi dôsledkami, rozchod.

Tarot Svet

Svet

21 Svet: Písmeno Kaf כ, Planéta Slnko ☉

Svet poukazuje na znovunájdenú jednotu, prežívanie väčšej harmónie a pozitívny výsledok nejakého rozvoja. Vyjadrením krásy tejto karty v slovách sa vystavujeme nebezpečenstvu, že použijeme gýčovité označenie „happy end“. Na ceste hrdinov ukazuje šťastný koniec, znovunájdený raj, čo prenesené do nášho života znamená, že dosiahneme cieľ. V niektorých prípadoch to neznamená životný cieľ, ale v princípe skôr dôležitú medzistanicu. Z pohľadu vonkajšieho prežívania to znamená, že sme našli svoje miesto, práve to miesto, kde patríme. Z pohľadu vnútornej skúsenosti karta ukazuje, že sme urobili významný, alebo rozhodujúci krok k pochopeniu svojej hodnoty, k skutočnej autenticite a celistvosti. Na úrovni vonkajších udalostí predstavuje svet šťastnejšie časy, v ktorých si častejšie a plnšie užívame krásu nášho bytia. Môže tiež znamenať, že sa máme starať o medzinárodné kontakty alebo že cestujeme. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: dosiahnutie cieľa, úspech, dokončenie vecí, istota, správne miesto, správny postoj. V negatívnom smere: neschopnosť dokončiť, čo sa začalo, nie je miesto pre ďalší rozvoj.

Žezlo = Oheň

Horúci, netrpezlivý, má šťastie v podnikaní, silný

Tarotová karta Žezlové eso
Žezlové eso

Tak ako každé eso - karty hovoria, že žezlové eso znamená šancu, ktorá leží v nás a ktorú máme nájsť a rozvíjať. Toto eso znamená chuť podnikať, odvahu a radosť z rizika, a tiež nadšenie a elán a často hovorí aj o podobných oblastiach rozvoja našej osobnosti. Oheň, ktorý žezlo symbolizuje, sa môže prejaviť ako posilnenie našej vôle, ako naše presvedčenia a morálna sila, alebo ako ďalšie vnútorné procesy dozrievania a rastu. Žezlové eso znamená pozitívne vnímanie života, optimizmus a chuť žiť, no popri tom aj obdobie výbušnosti a nedostatočnej trpezlivosti...

Tarotová karta Žezlová dvojka
Žezlová dvojka

Nedostatočná angažovanosť, neurčité stanovisko. ľahostajnosť, nezúčastnenosť, neutralita, prejav únavy.

Tarotová karta Žezlová päťka
Žezlová päťka

Zdravá súťaživosť, vzrušujúce meranie síl, športové zápolenie, tréning, vzájomné tvorivé zápasy.

Žezlová trojka
Žezlová trojka

Sebadôvera, suverenita a dôvera. Predvídavosť a dobré vyhliadky.

Tarotová karta Žezlová šestka
Žezlová šestka

Dobré vyhliadky, úspech, víťazstvo, optimizmus, potešujúce správy.

Žezlová štvorka
Žezlová štvorka

Byť otvorený, byť družný, mať radosť zo života, potešenie.

Tarotová karta Žezlová sedmička
Žezlová sedmička


Úspešne sa presadiť, udržať si svoju pozíciu, odraziť útok.

Tarotová karta Žezlová osmička
Žezlová osmička

Niečo sa blíži, dobré správy visia vo vzduchu, oživujúce impulzy, potešiteľný vývoj, nebyť ďaleko od cieľa, priaznivé vnuknutie.

Tarotová karta Žezlová deviatka
Žezlová deviatka

Uzavretosť, robiť okolo seba ochranný pancier, zaujímať obranný postoj, cítiť sa ohrozený.

Tarotová karta Žezlová desiatka
Žezlová desiatka

Ťažké bremeno, kríza v raste, dočasné preťaženie, strata radosti, strata perspektívy, naraziť na svoje hranice.

Žezlový chlapec
Žezlový chlapec

Vzrušujúca príležitosť, podpora  odvahy, pozvanie do dobrodružstva alebo inej horúcej výzvy.

Tarotová karta Žezlový rytier
Žezlový rytier

Horkokrvnosť, túžba po zážitkoch, búrlivá túžba ísť vpred, netrpezlivosť, temperamentný až výbušný entuziazmus.

Tarotová karta Žezlová kráľovná
Žezlová kráľovná

Kráľovná so silnou vôľou, jedná sa o hrdú, temperamentnú osobnosť, ktorá je pre toho, kto sa pýta dôležitá a motivuje ho, alebo zaujíma tento postoj ten, kto sa pýta.

Tarotová karta Žezlový kráľ
Žezlový kráľ

Kráľ so silnou vôľou, jedná sa o temperamentnú, dynamickú osobnosť, ktorá je pre toho, kto sa pýta dôležitá a motivuje ho, alebo zaujíma tento postoj ten, kto sa pýta.

Meč = Vzduch

Chladný, mrazivý, vypočítavý, konfliktný typ, inteligentný

Tarotová karta Mečové eso
Mečové eso

Každé eso predstavuje šancu, ktorá leží pred nami. Mečové eso predstavuje princíp hlbšieho porozumenia, ktoré tu, ako sila poznania, vedie k jasnosti, jednoznačnosti a rozhodnosti. Na rozdiel od nasledovnej karty (mečová dvojka), ktorá vyjadruje deptajúcu silu pochybností, táto karta symbolizuje silu rozumu, ktorá vyjasňuje a oslobodzuje. Ide o to, aby sa problém použitím ostrovtipu rozpoznal a analyzoval, pričom treba dbať nato, aby sa nestratil pohľad na celok a aby sa nestratil či nepodceňoval jeho význam.

Tarotová karta Mečová dvojka
Mečová dvojka

Vnútorné pochybnosti, chodiť stále do kruhu, nenachádzať východisko, neistota a z toho prameniaca beznádej.

Tarotová karta Mečová päťka
Mečová päťka

Porážka, pokorenie, podlosť, nepríjemnosť, zloba.

Mečová trojka
Mečová trojka

Dezilúzia, vnútorné konflikty, múdre, ale ťažké rozhodnutia, správy, ktoré nás zasiahnu do srdca.

Tarotová karta Mečová šestka
Mečová šestka

Odchod spojený s pocitmi neistoty, zmena, sťahovanie, cesta.

Mečová štvorka
Mečová štvorka

Vynútený pokoj. bezmocnosť, choroba, stav uviaznutia, ktorý sa môže použiť na vnútorné rozjímanie.

Tarotová karta Mečová sedmička
Mečová sedmička

Lesť a zákernosť, mať v tom prsty, podvod, klam, vyhybanie sa povinnostiam.

Tarotová karta Mečová osmička
Mečová osmička

Prekážky, zákazy, zrieknutie sa, obmedzenosť, nemôcť rozvinúť niečo dôležité.

Tarotová karta Mečová deviatka
Mečová deviatka

Strach, starosti, hryzenie svedomia, bezsenné noci, nočné mory, zúfalstvo.

Tarotová karta Mečová desiatka
Mečová desiatka

Násilný koniec, bolestné rozlúčenie, smrť, „tabula rasa".

Mečový chlapec
Mečový chlapec

Šanca niečo si vyjasniť, pravdepodobný, ale tiež blížiaci sa konflikt.

Tarotová karta Mečový rytier
Mečový rytier

Triezvy, chladný, mrazivý pohľad, pokles teploty, agresivita, chladnokrvné kalkulovanie.

Tarotová karta Mečová kráľovná
Mečová kráľovná

Žena s kvalitami vzdušného elementu: chladná, duchaplná, prefíkaná, nezávislá, šarmantná, rečníčka, múdra, vypočítavá, dodržiava si odstup, krehká. Žena, ktorá sa oslobodila silou svojho rozumu od závislostí.

Tarotová karta Mečový kráľ
Mečový kráľ

Muž s kvalitami vzdušného elementu: chladný a múdry, silného rozumu, duchaplný, vtipný, kritický, bystrý, vecný, dodržiava si odstup, nestály, objektívny a odborný poradca.

Kalich = Voda

Dobrotivý, zasnený, harmonický, jemný

Tarotová karta Kalichové eso
Kalichové eso

Kalichové eso je jednou z najšťastnejších kariet tarotu. Ukazuje, ako aj ostatné esá, veľkú príležitosť, ktorá leží v nás: v tomto prípade nás vedie k najhlbšiemu naplneniu. Čo konkrétne toto naplnenie znamená, závisí od individuálneho životného postoja. Významové spektrum tejto karty začína radosťou, vďačnosťou a spokojnosťou a potom tiež zahŕňa osobné úspechy až k najvyššiemu šťastiu z jednoty. V popredí stojí mystérium lásky vo všetkých formách: láska k blížnemu, k rodičom, zmyselná erotická láska, láska k sebe samému a láska k Bohu. Môže však naznačiť aj inú, všednejšiu podobu šťastia, pričom hmotná stránka tohto pojmu je vyjadrená mincovým esom. V každom prípade musíme mať na zreteli, že sa jedná o veľkú šancu, ktorá leží v nás alebo pre nás v našich zámeroch. Nevnucuje sa nám, to my ju musíme najprv objaviť a potom využiť.

Tarotová karta Kalichová dvojka
Kalichová dvojka

Láskyplné stretnutie, byť vítaný, navzájom sa nachádzať.

Tarotová karta Kalichová päťka
Kalichová päťka

Zármutok, strata, výraz rozlúčenia, starosti, stratená nádej.

Kalichová trojka
Kalichová trojka

Úspech a vďačnosť, uzdravenie, deliť sa o svoju radosť s ostatnými.

Tarotová karta Kalichová šestka
Kalichová šestka

Radostný, alebo bolestný pohľad späť, spomínať na minulé udalosti, želania, plány a predstavy, nostalgia.

Kalichová štvorka
Kalichová štvorka

Namrzenosť, byť urazený, prepásť kvôli vlastnej zlej nálade hodnotnú príležitosť.

Tarotová karta Kalichová sedmička
Kalichová sedmička

Vízie, často zasnenosť, klam a ilúzie, túžby.

Tarotová karta Kalichová osmička
Kalichová osmička

Lúčenie s ťažkým srdcom, ísť do neistoty, odchod z vlastného rozhodnutia.

Tarotová karta Kalichová deviatka
Kalichová deviatka

Spokojnosť, radosť zo života, družnosť, bezstarostnosť, odreagovať sa.

Tarotová karta Kalichová desiatka
Kalichová desiatka

Veľké šťastie, hlboká harmónia, rodinné šťastie, emocionálna istota.

Kalichový chlapec
Kalichový chlapec

Priateľský hosť, ktorý sa pýtajúcemu ponúka, dobrá príležitosť, ktorá sa mu ponúka, ktorá ho poteší.

Tarotová karta Kalichový rytier
Kalichový rytier

Priateľská, láskyplná, pokojná atmosféra, harmónia a zaľúbenosť.

Tarotová karta Kalichová kráľovná
Kalichová kráľovná

Žena s vlastnosťami vodného elementu: empatická, nežná, mediálna, romantická, nápomocná, citlivá.

Tarotová karta Kalichový kráľ
Kalichový kráľ

Muž s vlastnosťami vodného elementu: empatický, nežný, mediálny, romantický, intuitívny.

Mince = Zem

Dôveryhodná, spoľahlivá, stabilná, pevná

Tarotová karta Mincové eso
Mincové eso

Mincové eso poukazuje, tak ako aj ostatné esá, na driemajúce možnosti v nás. V tomto prípade ide o objavenie príležitosti v sebe alebo v súčasnej situácii. Príležitosť v zmysle dobrých hmatateľných výsledkov (pretože minca je element zeme)k vonkajšiemu materiálnemu alebo vnútornému duševnému bohatstvu. Popri kalichovom ese je to druhá najšťastnejšia karta Malej arkány. Toto šťastie sa ale nevnucuje, chce byť objavené. Je celkom možné, že jeho hľadanie, podobne ako hľadanie pokladu vo vinici, je spojené s veľkou námahou. Výsledok ale potom nebude iba trvalý a nezvratný, ale nás aj hlboko poteší.

Tarotová karta Mincová dvojka
Mincová dvojka

Flexibilita, hravá nerozhodnosť, ísť s prúdom, bezstarostnosť, inštinktívna dôvera.

Tarotová karta Mincová päťka
Mincová päťka

Kríza, strádanie, neistota, úzke miesto, ktorým treba prejsť, sypká pôda, chudoba, ísť do rizika.

Mincová trojka
Mincová trojka

Pokrok, zložiť skúšku, niečo dokázať, vstúpiť do novej (tajomnej) úrovne.

Tarotová karta Mincová šestka
Mincová šestka

Veľkomyseľnosť, darovať a byť obdarovaný, tolerancia, ochota pomôcť, blahobyt, byť priateľský k ľuďom.

Mincová štvorka
Mincová štvorka

Hrabivosť, lakomstvo, pochybná potreba istoty, zovretie, obava zo zmien.

Tarotová karta Mincová sedmička
Mincová sedmička

Trpezlivosť, pomalý ale vytrvalý rast, čas dozrievania.

Tarotová karta Mincová osmička
Mincová osmička

Začiatok, učiť sa novému, tvorivé nadšenie a dôvera, dobré vyhliadky.

Tarotová karta Mincová deviatka
Mincová deviatka

Výhra, príjemné prekvapenie, náhle zlepšenie, výhodný zvrat udalostí.

Tarotová karta Mincová desiatka
Mincová desiatka

Bohatstvo, istota, stabilita, úspech, solídny základ.

Mincový chlapec
Mincový chlapec

Naskytujúca sa dobrá príležitosť, dobre použiteľný návrh, pre pýtajúceho sa hodnotný impulz.

Tarotová karta Mincový rytier
Mincový rytier

Pevný, rýdzi stav mysle prameniaci z usilovnosti a vytrvalosti, spoľahlivý základ.

Tarotová karta Mincová kráľovná
Mincová kráľovná

Žena s vlastnosťami elementu zeme: stabilná, spoľahlivá, zameraná na skutočnosť, dobromyseľná, usilovná, plodná, praktická, majúca zmyselnú radosť.

Tarotová karta Mincový kráľ
Mincový kráľ

Muž s vlastnosťami elementu zeme: má obchodného ducha, pragmatický, spoľahlivý, zviazaný so zemou, zmyselný, pôžitkársky.

Logo Tarot

Tarot

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Pôvod, názov a štruktúra Tarotu

Pôvod tarotových kariet nie je známy. Do Európy sa prvýkrát dostali na konci 14. storočia, údajne z islamského sveta. Karty z tohto obdobia sú uložené v múzeu Topkapi v Istanbule. Pochádzajú od mamelukov, panovníckeho rodu, ktorý panoval Sýrii a Egyptu od 13. storočia. Tam sa prvýkrát objavili symboly štyroch sérií, ktoré sú dodnes typické pre tarot ale aj pre hracie karty: Meč (pika); kalich (srdce), minca (káro) a žezlo. Mamelukovia boli nadšenci pre hru pólo, a preto hráča pólo povýšili na symbol pre palice (žezlo). V Európe našli tieto štyri série zaujímavým spôsobom svoju obdobu v štyroch stredovekých cechoch: meč = rytieri, minca = obchodníci, kalich = duchovenstvo a žezlo (palica) = sedliaci.

Dnes má Tarot 78 kariet. Jadro Tarotu tvorí 22 kariet prislúchajúcich Veľkej arkáne (veľkému tajomstvu). Tie sa prvýkrát objavili v roku 1428 na dvore milánskeho vojvodu Filippa Maria Viscontiho ako „Hra tromfov". Tieto krásne, ručne maľované karty obsahovali symbolické samostatné motívy, od symbolov blázna, pápeža, cisára a pustovníka, cez koleso osudu, smrť, diabla, po slnko, mesiac a hviezdu.

Neskôr boli karty znovuobjavené v 18. Storočí Antoinom Court de Gebelin (1725-1784), ktorý ich prvýkrát popísal vo svojom rozsiahlom diele „Monde Primitiv" (1775-1784) ako „jediné dielo, ktoré sa zachovalo zo stratených pokladov egyptskej knižnice". Odvtedy sa aj iní chopili tohto predpokladu, podľa ktorého tvoril práve národ Izraela prepojenie medzi starým Egyptom a západom. Táto hypotéza bývala často podkladaná súvislosťou medzi 22 kartami Veľkej arkány a kabalistickým výkladom 22 písmen hebrejskej abecedy. Hlavne veľký francúzsky okultista Aphonse-Luis Constant (1810-1875), viac známy pod pseudonymom Eliphas Levi (Zahed), nás vo svojom hlavnom diele „Dogma a rituály vyššej mágie" (1856) uisťuje, že Tarot je práve tou knihou, ktorú napísal podľa Hebrejcov Enoch, podľa Egypťanov Hermes Trismegistos a podľa Grékov mýtický zakladateľ miest Kadmos. Iní sa domnievajú, že by táto hra mohla byť indického pôvodu, pretože najdôležitejšie kartové symboly majú atribúty indických božstiev. Napríklad Roger Tilley upozorňuje vo svojej knihe "Hracie karty" (1973) na zaujímavú paralelu, že štyri hlavné symboly Malej arkány (žezlo, meč, minca, kalich) sa priradzujú aj najvyššiemu božstvu Ardhanari, u ktorého predstavuje ľavú stranu Šiva a pravú stranu nebeská Šakti.

Na prelome minulého storočia nielenže vzrastal záujem o tarotové karty, ale boli prostredníctvom Arthura Edwarda Waitea (1857-1941) aj významným spôsobom obohatené: Waite, rodený Američan, ktorý vyrastal v Anglicku, bol veľkým znalcom okultizmu. Stal sa členom a neskôr aj veľmajstrom „Hermetického rádu zlatého úsvitu", vplyvného magického rádu založeného v roku 1888 Samuelom McGregorom Mathersom, Dr.Wynnom Westcottom a Dr.Williamom Woodmanom. Ďalšími známymi členmi rádu boli básnik William Butler Yeats a známy mág Aleister Crowley. Waite je krstným otcom nového Tarotu, ktorý bol umelecky spracovaný ďalšou členkou rádu, maliarkou Pamelou Coleman Smithovou. Jej iniciály PCS môžete nájsť na všetkých 78 kartách. V predchádzajúcich tarotových kartách boli ilustrované iba karty Veľkej arkány, niektoré figúry a štyri esá. Waiteové karty majú ilustrovaných aj zvyšných 36 kariet obrazovými motívmi, ktoré inšpirujú k výkladu karty.

Chronológia Tarotu

Okolo roku 1370 – prvá zmienka o kartách v mnohých európskych mestách.

Okolo roku 1430  - talianske kniežactvá objavujú kartové hry, ktoré pozostávajú rovnako ako dnešné tarotové karty z 22 trumfov a z 56 ďalších kariet.

Po roku 1505 – objavuje sa taliansky názov tarocco/ tarochi, ktorý sa neskôr vyvinul do francúzskeho Tarot a nemeckého Tarock.

Od 16. stor. – postupne sa dotvárajú obrázky dnes známych klasických tarotových kariet z Marseille.

Antoine Court de Gebelin odkrýva ezoterickú stránku tarotových kariet.

 1781 - Eliphas Levi spája Tarot a kabalu, Paul Christian spája Tarot s astrológiou a zavádza pojem arkána na označenie kariet.

Polovica 19.stor. - Ely Star prvýkrát hovorí o Malej a Veľkej arkáne. 

1889 - Oswald Wirth uverejňuje prvý ezoterický výklad kariet.

Novodobý Tarot

1909/ 1910 – Objavujú sa karty Rider - Waite, dnes najpopulárnejšie tarotové karty.

1944 - Crowley uverejňuje svoje tarotové karty ako KNIHU THOTH

Od 1970 - Tarot získava dovtey nevídaný záujem. Objavujú sa stovky nových variánt Tarotu.

1983 - Salvator  Dali vydáva svoj obsažný nádherný Tarot.

1979-1996 - Umelkyňa Niki de Saint - Phalle prispieva fenomenálnym spôsobom do sveta Tarotu. V Capalbio v Toskánsku vybuduje tarotovú záhradu, v ktorej umiestni motívy Veľkej arkány vo forme plastík a sôch.

Vykladacie metódy Tarotu

 3 
1   2
 4

Kríž

Vhodná na: zhodnotenie situácie. Návrh a budúci vývoj

Kríž je jedným z najľahších, napriek tomu ale nie menej zaujímavých spôsobov vykladania. Je to krátke, výstižné vyjadrenie, ktoré vie často podať hodnotnú informáciu. Preto je aj všestranne použiteľný. Ak si ešte nie ste istý používaním všetkých 78 kariet, pri tejto metóde stačí, ak použijete 22 kariet Veľkej Arkány. Vytiahnite 4 karty a uložte ich nasledovne:

Význam jednotlivých umiestnení kariet:

1 = O to ide.
2 = Toto vás možno vzrušuje, ale mali by ste sa tomu vyhnúť.
3 = Toto je správna cesta.
4 = Táto cesta vedie tam.

Postup pri výklade kariet

Vytiahnite kartu 1, tá niekedy znamená skutočný Aha- efekt, niekedy však podá iba skôr bezvýznamnú informáciu. Následne je veľmi dôležité pochopiť rozdiel medzi kartami na 2. a 3. mieste, pretože tu sa nachádza samotná rada kariet k danému problému. Treba si uvedomiť, že u podobných kariet nie je jednoduché postrehnúť jemný rozdiel medzi nimi a môže uniknúť niečo podstatného. Na záver vyberte kartu na 4. miesto, ktoré pojednáva o vývoji, čo sa nasledovne bude diať.

Varianty

Rovnaký spôsob výkladu môžete použiť v prípade, že ste neporozumeli významu niektorej karty. Zamiešajte nanovo všetky karty a vyložte karty znovu podľa tejto metódy s otázkou: "Čo znamená karta X z poslednej hry?"

V tomto prípade majú jednotlivé miesta nasledovný význam:

1 = O to ide.
2 = Toto karta neznamená.
3 = Toto karta znamená.
4 = Tam nás vedie, k tomu je táto skúsenosť dobrá.

Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste robili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar