Mágia, skúsenosti, životopis

Marion Daghan-Malenky

Magička Damona

Marion Daghan-Malenky, uzrela svetlo sveta v roku 1955. Už čoskoro zaznamenala Marion Daghan-Malenky svoje schopnosti, vidieť a cítiť niečo, čo je pre ostatných ľudí skryté. Talent na mágiu a mystické schopnosti zdedila Marion Daghan-Malenky po svojej prababičke, ktorá sa tiež od detstva zaoberala mágiou. Už od najútlejšieho detstva, si prostredníctvom svojich negatívnych životných skúseností a zážitkov uvedomovala svoje poslanie.

Viac ako 30 rokov sa zaoberá bielou mágiou. Počas svojich ciest po Egypte, si začala spomínať na svoje minulé životy. Magička Damona navštívila niekoľko známych mágov a voodoo majstrov po celom svete. Marion Daghan-Malenky sa učila voodoo mágiu okrem iného aj prostredníctvom mnohých ciest do Brazílie a Afriky, kde tiež strávila niekoľko rokov. Niekoľko rokov strávila aj v Sahare ako voodoo majsterka medzi berbermi. Magička Damona precestovala mnohé krajiny (Indiu, Arábiu, Brazíliu, rovnako ako aj africké krajiny, Egypt a New York) a v Brazílii vyštudovala za veľmajsterku voodoo, vďaka čomu je dnes oslovovaná ako veľkňažka. Vďaka všetkému, čo zažila a čo sa naučila na svojich cestách sa často snaží poukázať aj na to, že všetky svetové náboženstvá vytvárajú jeden celok, v popredí ktorého stojí láska, etika, poznanie a rovnováha! Niektorí ľudia zneužívajú náboženstvá, aby nimi reprezentovali len ich vlastný kult osobnosti! Niet pochýb o tom, že povesť Marion Daghan-Malenky siaha široko ďaleko a hovorí sa o nej po celom svete.

Marion Daghan-Malenky vykonávala najskôr mágiu popri iných zamestnaniach, ale keďže neustále narastal počet klientov, prešla Marionina firma z podniku jednotlivca na obchodnú spoločnosť a neskôr na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o). K Marion Daghan prichádzajú stále noví a noví záujemcovia a adepti mágie, ktorí sa u Marion Daghan-Malenky a Pavla Malenkýho chcú naučiť spirituálnu mágiu. Hlavné myšlienky pri magickom výcviku sú: 1. Uvedomenie si samého seba ako večnej duše, 2. Uvedomenie si jednoty všetkých náboženstiev a magických systémov. Najdôležitejším nástrojom mágie je duchovný a osobný rozvoj samotného mága.

Marion Daghan Malenky

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia je životný štýl. Ako človek myslí v kritických situáciách, ako má pod kontrolou svoje pocity a myšlienky. Mágia začína tam, kde človek vidí všetko ako vedomie, energiu a svetlo.
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky vyvinula unikátnu metódu mágie, ktorá spája dohromady nielen rôzne magické techniky z celého sveta, ale využíva aj nové poznatky z oblasti psychológie a kognitívnej neurovedy. Úspechy týchto metód sú naozaj pozoruhodné, a to aj pre ľudí, ktorí žijú v dnešnom modernom svete. Pri tejto technike sa totiž miešajú staré tradície mágie s najnovšími poznatkami z oblasti psychológie. Ale vyžaduje si aj spoluprácu a komunikáciu. Marion Daghan-Malenky učí, že v každom z nás sa skrýva mág a v rámci osobnej starostlivosti učí klientov a žiakov aj to, aby objavili svoju vlastnú silu a aby sa ju naučili používať pre seba aj pre ostatných. Má žiakov z celého sveta (z Českej republiky, Nemecka, Ameriky, zo Slovenska, atď.). Okrem toho je Marion Daghan-Malenky ešte matkou 3 detí a viacnásobnou babičkou.

Ďalej sa Marion Daghan-Malenky zaviazala, že nebude v mágii vykonávať žiadne zvieracie obete. Obetovať v prvom rade znamená nájsť si čas na svoj vlastný rozvoj, zbaviť sa svojich zlých návykov a osvojiť si nové lepšie návyky.

Keď sa niekto spýta Marion Daghan-Malenky, aká obeta je najlepšia, dostane odpoveď, že by mal urobiť niečo pre iných! Preto, ak by ste mali urobiť nejakú obetu, môžete napríklad niečo darovať detskému domovu v Brazílii, ktorý podporujeme, alebo si nájdite nejaké organizácie či ľudí, ktorým dôverujete!

Magička Damona sa snaží poukázať na jednotu všetkých svetových náboženstiev. Do popredia sa dáva etika, láska, rovnováha a poznatky, a nie osobný kult.

Sme večné vedomie a toto vedomie je vo všetkom a v každej živej bytosti. Keď urobíte niečo pre druhých, urobíte to aj sami pre seba. A keď niekto urobí niečo dobré pre seba, urobí zároveň niečo dobré aj pre ostatných.

Sme jedno! Všetko je vedomie, ktoré sa neustále a nekonečne rozvíja.
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Priateľka si spomína...

Skúsenosti Ľúbostná mágia Marion Daghan

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Marion Daghan-Malenky sa narodila 18.06.1955 v Kasseli. Jej matka, vtedy len 17 ročná žila ešte sama so svojimi rodičmi a priniesla na svet zdravé dievčatko menom Marion. Otec bol utečenec z Českej republiky, ktorý utiekol z Českej republiky so svojou manželkou a dieťatom v čase vtedajších vojnových rokov.

Jej babička sa už vtedy zaoberala rôznymi bylinkami, liečením a tiež vykladaním kariet. Aj mágia bola oblasť, ktorou sa rada zaoberala. A Marion ju pozorovala a bola ohromená vecami, ktoré jej babička robila. Čas u starých rodičov si malé dievčatko Marion veľmi užívalo. Čas so starými rodičmi však niečo poznačilo - jej matka spoznala nového muža a vydala sa za neho. Marion sa musela so svojou matkou odsťahovať k jej novému manželovi, a potom sa jeden po druhom narodili jej súrodenci Alfred, Walter, Hans Jürgen, Karin a Carola.

Jej nevlastný otec, ktorý veľmi inklinoval k alkoholu, malú Marion ponižujúco bíjaval a sexuálne zneužíval. Potešenie nachádzala už iba u starých rodičov, každá návšteva u nich bola pre túto malú detskú dušičku objatím. Babička naučila Marion veľa o mágií a bylinkách. V roku 1969 zomrel jej nenávidený nevlastný otec! Začala teraz novú etapu života? Nie, nový manžel jej matky bol predo dvermi už v budúcom roku a všetko bolo ešte horšie!

Škaredo nezaobchádzali iba s Marion, ale aj so súrodencami, ktorí vo svojej veľkej sestre vždy videli druhú mamu. Neustále hľadala Marion pomoc a náklonnosť u svojich starých rodičov, babička ju vždy naučila pár vecí, ako napríklad vykladať karty, alebo zbierať bylinky. Avšak doma našla len poníženie. Bitky a alkohol, to bola pre deti každodenná rutina. Prostredníctvom mágie sa snažila dať zmysel svojmu životu. Marion povedala, že v tomto čase si spomenula na svoje minulé životy. Tak Marion Daghan-Malenky začala svoju cestu magičky a kartárky. Vďaka ranám osudu a utrpeniu, Marion rozvíjala svojho ducha a svoju dušu, a tak sa stala silnejšou. Chceli by ste sa dozvedieť a prečítať si o osobnom živote Marion Daghan-Malenky niečo viac? Potom sa pozrite sem.

Vždy existuje cesta k Svetlu! Na každý problém existuje riešenie!
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Pokračovanie životného príbehu…

Marion Daghan-Malenky: Dokonca ešte aj dnes, mnoho rokov po tom, čo nás môj svokor predišiel do večnosti, si stále pamätám na práve túto jednu ružu. Pre mňa to bolo znamením, že dobre dorazil. Tak nám to sľúbil. A ja som nekonečne vďačná za takých láskyplných ľudí ako on a za to, že som ich mohla sprevádzať aspoň na kúsku ich života. A predsa som sa neustále pýtala samej seba, prečo. Prečo milý Boh, prosím povedz mi, prečo tu nesmeli zostať? Prečo to musím všetko znášať, keď to zakaždým stratím? Avšak už čoskoro som dostala odpoveď.

Moje sny boli čím ďalej tým viac intenzívnejšie, a moja túžba cestovať bola stále silnejšia, bolo to, ako keby ma niekto volal. Ale komu som to mala povedať, aj tak by mi nikto neveril. Tak som trávila veľmi veľa času s mojimi starými rodičmi. Keďže som bola ešte veľmi mladá, moje deti často trávili čas u svojich starých rodičov. S mojou priateľkou sme sa veľakrát rozprávali o tom, kedy teda konečne podnikneme našu cestu, ktorú sme plánovali už predtým v domove. Ale kým sme ju mohli naozaj uskutočniť, malo prejsť ešte niekoľko mesiacov.

Medzitým som sa musela vysporiadať s ďalšou stratou. Jedného dňa prišiel telefonát od mojej tety, že moju babičku zobrali do nemocnice, a ona krátko po prevoze umrela. Zrútil sa mi celý svet, moja babička, moja poradkyňa, a moja utešiteľka tu už viac nie je, prečo len? Prečo ma len museli opustiť všetci ľudia, ktorých som milovala? Jediný deň všetko zmenil a už zase nič nebolo ako predtým. Nedokázala som to pochopiť, kričala som a plakala, hádala som sa s Bohom, a obviňovala som ho. Ako to len mohol dopustiť? Často som si myslela, že viac sĺz už nemám, ale tento deň mi ukázal, že som ich mala ešte dosť.

Ako môžete vidieť a čítať, viem veľmi dobre, čo znamená bolesť. A veľmi dobre poznám aj vnútorný zmätok a pocit osamelosti. No musela som pochybovať aj o viere a nádeji, ale prečo?

Marion Daghan-Malenky: Po smrti mojej babičky som začala pracovať v zariadení opatrovateľskej služby. Túžba pomáhať iným ľuďom a priniesť im trošku svetla, bola vo mne stále silnejšia. Kontakt s dušami, ktoré boli už dlhé roky v kóme a pozorovanie toho, čo oni cítili a videli pri odchode z tohto sveta, ma opakovane utvrdzovalo v tom, že som si zvolila správne svoju cestu. Spomínam si na jednu pacientku, ktorá tam už štyri roky ležala v stave, v ktorom už nebola schopná žiadnej komunikácie v čase, keď som sa o ňu mohla starať. Vždy, keď som vstúpila do jej izby, reagovala tým spôsobom, že sa začala náhle modliť "Otčenáš". Ja som ju objala a snažila som sa ju s pár láskavými slovami utešiť, aby nadobudla pocit, že nie je sama.

Jedna ďalšia pacientka mala veľmi silné bolesti, keď sa jej už len niekto dotkol. Mala veľmi veľký strach, ale akonáhle počula môj hlas, tak sa jej rozžiarila celá tvár, ostatné sestričky poslala preč, a vyžiadala si, aby mala pri sebe "svojho bieleho anjela". Takáto neuveriteľná vďačnosť sa vrátila od týchto ľudí, keď im človek prejavil čo len trošku náklonnosti. Mnohí z nich nedostali ešte ani raz návštevu od svojich príbuzných. Boli jednoducho odvrhnutí, a boli pre nich len príťažou.

Spomínam si aj na veľa situácií pri umierajúcich. Predstavte si, že stojíte v tejto miestnosti a zrazu máte pocit, že sa tu niečo odohráva, že to už viac nedokážete ovládať. Umierajúci človek sa náhle začína rozprávať pre vás s neviditeľnými ľuďmi, ukazuje rukami na nejaký bod v priestore, aby vám vysvetlil, kde táto pre vás neviditeľná osoba stojí. Lapajú potom rukami, na perách sa im zjaví úsmev a vy cítite, že tu vyčíňa sila, z ktorej vám naskakuje husia koža. Veľmi zvláštna situácia sa odohrala potom, ako zomrela jedna ďalšia pacientka. Už dávnejšie ju odviezol pohrebný zriadenec, keď sa zrazu z ničoho nič začali dvere samé od seba otvárať a zatvárať.

Toto všetko sú zážitky, ktoré ma znovu a znovu utvrdili v tom, ísť ďalej a ďalej po mojej duchovnej ceste.

To vám napíšem neskôr…


Marion Daghan-Malenky teda zažila na svojej životnej ceste veľa osudových rán, ktoré ju posilnili na duchu a vďaka tomu sa dnes stala tou, ktorou je.

Bojujte sami za seba a za svoju nesmrteľnú dušu!
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Moje utrpenie

Už nejaký ten čas som sa cítila veľmi zle, cítila som sa slabá, a moja ľavá ruka ma veľmi bolela. Tak som išla k môjmu lekárovi, ktorý ma okamžite poslal ku gynekológovi, pretože na boku môjho ľavého prsníka nahmatal nejakú hrčku. Napočudovanie som zostala napriek tomu stále veľmi pokojná a veľmi rýchlo som si u tohto lekára dohodla termín.

Keď som vstúpila do ordinácie, ovládol ma veľmi nie skľučujúci, ale skôr ľahký pocit, tak by som to opísala. Lekár ma prezrel a potom mi urobil ultrazvuk. Po celý čas hovoril len to najnutnejšie zo všetkého. Áno, a potom, čo som sa znovu obliekla, ma požiadal o rozhovor. Ale ani teraz som ešte nebola ani ustráchaná, ani rozrušená. Pre mňa je to tiež veľmi, veľmi neobvyklý jav. Nemal by byť človek v skutočnosti plný strachu? Lekár sa posadil oproti mne, krátko si odkašľal a potom vyslovil to, čo som už vlastne aj sama vedela, Marion, máte nádor, musíme urobiť ďalšie vyšetrenia na klinike. Nariadil mi okamžitú hospitalizáciu, a tak som sa tam predstavila a o dva dni neskôr som dostala termín na operáciu.

Moja najlepšia priateľka, hovorme jej Marianne stála po celý ten čas vždy pri mne, rozprávala sa so mnou a dodávala mi vždy odvahu.

Niekedy povedala: "Marion, niekedy nerozumiem tomu, ako môžeš byť taká pokojná a dávať ešte iným silu, ktorú by si potrebovala predsa ty sama". To jediné, čo som jej na to mohla odpovedať, bolo: "Ja viem, že pre toto všetko existuje jeden veľmi výnimočný dôvod." O dva dni neskôr ma presunuli do prípravnej miestnosti operačnej sály, a v mojich myšlienkach som bola s mojimi deťmi a mojou priateľkou.
A v tomto okamihu som si priala pokoj. Stalo sa toho už toľko veľa, čo ma vykoľajilo. Avšak toto všetko ešte ani zďaleka neskončilo, o čom som sa presvedčila už čoskoro.

Teraz si môžete povedať: Áno, ale to všetko sú skúsenosti, ktoré majú aj tisíce iných ľudí. Z vášho pohľadu tomu tak naozaj môže byť. Moje / tieto skúsenosti ma ale priviedli na jednu cestu, na ktorú sa nemôže dostať každý. Vo vzdialených krajinách som spoznala ľudí, ktorí žijú ďaleko od normálnej reality. A ktorí ma s pokorou prijali. Oboznámili ma s rôznymi obradmi a dovolili mi naučiť sa to, čo pre normálnych ľudí zostáva skryté. A na vlastnej koži som zažila to, čo vždy bolo a vždy bude, a to bezpodmienečnú lásku. Za to budem v tomto a každom ďalšom živote vždy vďačná.

O tom všetkom vám ešte napíšem.

Logo Marion Daghan Malenky

Marion Daghan-Malenky

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania.

Marion Daghan-Malenky už za dlhé roky svojej magickej praxe pomohla veľkému množstvu klientov nielen z Nemecka, ale aj z Rakúska, Švajčiarska, Česka, Slovenska, Veľkej Británie, Japonska, USA a mnohých ďalších krajín. Kto sa stane klientom magičky Damony, čoskoro zistí, že Marion pre svojich blížnych, a teda pre všetkých ľudí na svete, naozaj žije.

TU sa môžete dozvedieť viac o bielej mágii, voodoo.

Veľa klientov sa po vyriešení daného problému posunulo vo svojom živote natoľko, že sa stali magickými žiakmi Marion Daghan-Malenky a šíria spoločne s ňou ďalej lásku do svojho okolia.

Našu úspešnosť môžeme podložiť množstvom ďakovných listov. Presvedčte sa sami! TU si môžete prezrieť správy o našich úspechoch.

Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Preložené z nemeckého originálu: Marion Daghan-Malenky

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar