Čo nasleduje po smrti?

Život po Živote

Čo je predtým, ako sa človek zrodí?

Predtým ako nejaký druh, živočíšny, rastlinný alebo ľudský, začne existovať, existuje niečo ako “účel, zámer a úmysel”. Zbiera sa energia a informácia na to, aby sa vytvoril vzorec daného zvieraťa alebo ľudskej rasy. V tomto prvotnom “odtlačku” informácie, sú spísané všetky vnútorné a vonkajšie reakcie. To znamená, čo daný druh vie alebo nevie, ako sa správa v určitých situáciách. Samozrejme, že je tam vždy vývoj. Všetko má svoju postupnosť. To znamená, že aj z predchádzajúcich druhov, ktoré už nie sú také funkčné, sa môže vyvinúť niečo nové, funkčnejšie a lepšie. Takže existuje nejaký prvotný človek a v ňom sú všetky reakcie. Slúži to ako informácia, ktorú má človek automaticky v sebe. Hovoríme tomu podvedomie, DNA alebo aj autonómny nervový systém (ANS). V podvedomí sa nachádza aj informácia, ktorá viedla k vývoju daného druhu. Náš ANS napríklad vie, ako má človek tráviť, štiepiť bielkoviny, ako majú rásť svaly atď. Bez toho, aby nám to bolo vedomé. Je to dané týmto prvotným odtlačkom. To isté platí aj pre každý strom a pre každé zviera.

Život po Živote

Foto © Slávka Strešňáková I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Ďalej sú v podvedomí informácie o predchádzajúcich druhoch. Ľudia sa vyvinuli z opíc alebo z nejakých iných rás, či iných planét a nachádza sa tam informácia o tom, čo tieto rasy už zažili. Časť z týchto zážitkov formuje charakter daného jedinca a zoberie sa aj ako čiastočka duše, ktorej potom dáme meno. To znamená, že je tam informácia o tom, čo prechádza automaticky v podobe ANS, informácia o karme - čo človek alebo daná rasa zažila v predchádzajúcich životoch, a vyššia - božia čiastočka, ktorá je vedomím. Tieto tri veci sa zlúčia do jednej a tvoria dušu človeka alebo zvieraťa. S týmto sa potom človek zrodí. Je zaťažený karmou svojich predchádzajúcich zrodení. V prípade zvierat tomu ale nehovoríme karma, ale len zákon akcie a reakcie - skúsenosti.

Čím je tvor nižší, tak tým sú tieto skúsenosti hlbšie v podvedomí. Čím je človek alebo rasa vyspelejšia, tak tým viac sú mu tieto veci vedomé. To je aj proces duchovného vývoja. To znamená z nevedomých vecí urobiť veci vedomé a snažiť sa ich pochopiť. Človek musí spoznať svoje minulé životy alebo spoznať prvotný vzorec Adama Kadmona (pôvodný alebo prvotný človek), alebo aj iných inkarnácií, ktoré spôsobili jeho terajšiu inkarnáciu. Pretože daný človek mohol byť inkarnovaný aj na nejakých iných planétach, ako sme boli napríklad aj my. A potom zomrie. Následne ide o to, na akú duchovnú úroveň sa človek dostal a čo urobil.

Biela mágia Pentagram

Život po Živote

Čo nasleduje po smrti?

Po smrti prechádza človek do astrálnej roviny. Veľa autorov má pre túto rovinu veľa rôznych označení, ako napríklad bardo v Tibete, štvrtá dimenzia, úroveň, do ktorej idú ľudia po smrti, astrálna úroveň a podobne. V danom momente neexistuje v tomto zmysle medzi autormi žiadny jednotný názor.

Napríklad: Keď povieme Afrika, tak každý na tomto svete vie, o čom hovoríme. Afrika je kontinent, ktorý má svoje hranice. Keď povieme napríklad bardo, tak to nič neznamená. Iba nejaký autor to takto pomenoval. Môžeme povedať, že existuje astrálna úroveň, ktorá má rôzne frekvencie. Nedá sa ale povedať, že jedna frekvencia sa volá X, druhá Y a ďalšia Z. To je nezmysel.

V tomto článku hovoríme o astrálnej úrovni, do ktorej idú ľudia, keď zomrú. Neexistujú tu žiadne presné hranice. Rovnako ako keď povieme slovo Afrika. Afrika je iba umelý pojem, ktorým sme pomenovali daný kontinent. Tento kontinent ale susedí určitým spôsobom aj s Európou a Áziou. Keď zoberieme napríklad Áziu a Európu, tak hranica medzi nimi je tiež umelá. Nie je tam žiadne more, ani nič iné, čo by ich oddeľovalo. To znamená, že sú rôzne frekvenčné úrovne, ktoré plynule prechádzajú z jednej do druhej a neexistuje medzi nimi žiadna presná hranica. Tento prechod je pomalý a plynulý. Jednotlivé úrovne po smrti si môžeme predstaviť na základe nasledujúcej praktickej ukážky.

Čo nasleduje po smrti?

Foto © bestdesigns http://www.istockphoto.com I pmalenky

Praktický pokus:

Do pohára s vodou dajte kamene a nalejte olej. Bude to vyzerať tak, ako je na obrázku. Kamene sú dole, potom je voda a na povrchu pláva olej. Keď to aj umelo zamiešame, tak olej postupne vyjde naspäť hore a kamene spadnú zase dole. Je to dané tým, že kameň má väčšiu hustotu ako voda, takže vždy padne dole. Olej má zase menšiu hustotu ako voda, takže bude vždy hore. Je to fyzikálny zákon.

Poznámka: Môžeme tam urobiť čiaru a povedať, že toto je sféra oleja, ale akonáhle tam pridáme olej alebo vodu, tak táto čiara už nebude platiť.

Presne tak isto je to aj s dušami v astrále. Duša má určitú svetelnosť alebo prešla určitým duchovným vývojom, ktorý hovorí aj o jej základnej frekvencií, na ktorej kmitá. O týchto frekvenciách píše aj Elisabeth Haich v knižke Zasvätenie. Najhrubšiu frekvenciu predstavuje neživá hmota, potom sú rastliny, zvieratá, ľudia, géniovia, proroci a boh alebo božský človek. Sú to rôzne frekvencie bytia a existencie. Ale ani medzi týmito rôznymi frekvenciami nie je možné povedať, že by všetky zvieratá, všetky rastliny alebo všetci ľudia boli na jednej frekvencií. Hmyz má úplne inú frekvenciu a úroveň bytia, ako napríklad delfín. Každá z týchto úrovní sa ešte ďalej rozdeľuje. Tak ako zvieratá sa delia na hmyz, deflínov, opice a podobne, tak rovnako sa delia aj ľudia na úplne jednoduché až úplne vyspelé duše, duše, ktoré potom idú do stavu génia a v rámci toho génia sú tiež rôzne rozdiely. Astrálny svet je jeden svet, ale v rámci tohto jedného sveta existujú rôzne frekvencie a duša pôjde na tú úroveň, akú frekvenciu má sama. Zvieratá majú tiež svoju samostatnú úroveň. Každý rod alebo podrod má svoju vlastnú úroveň.

Praktický pokus: Úrovne

Foto © Monika Slivová I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Kameň v našom príklade pôjde dole. To znamená, že aj ťažká duša, duša človeka, ktorý klamal, podvádzal a zabíjal, pôjde v astrále na iné miesto, stretne sa s tými dušami, ktoré robili to isté, ako duša, ktorá žila duchovným životom a pomáhala. Je to ale jeden a ten istý svet. Podstatné je, že v rámci tohto sveta môžeme ísť, kde chceme. V rámci posmrtného sveta ide naša duša na tú úroveň, akú má frekvenciu.

Existuje jedna astrálna úroveň, ktorá má rôzne frekvencie. Jedným zo spôsobov jej rozdelenia je napríklad toto rozdelenie:

- úroveň, kde sa duša pozerá na svoj súčasný život,
- úroveň, kde sa duša pozerá na svoj súčasný a ďalšie minulé životy,
- úroveň, kde sa duša zotavuje,
- úroveň, kde sa duša pripravuje na svoj ďalší život
a
- úroveň tesne predtým, ako sa duša narodí.

Stretneme sa po smrti s ľuďmi, ktorých sme mali na tomto svete radi?

Áno, aj nie. Keď ľudia zomrú, tak sú v astrále privítaní tými dušami, ktoré s nimi počas života harmonizovali. To znamená, že ak nás mal niekto rád a my sme mali radi jeho, tak často nás potom títo ľudia privítajú aj na druhom svete. Ale to ešte neznamená, že s nimi môžeme aj zostať. Nikdy nás ale neprivíta náš nepriateľ. To znamená, že človek sa dostáva na určitú úroveň a stretáva ľudí s podobnou frekvenciou. Tak isto ani tí ľudia nie sú počas života priateľmi kvôli tomu, že sú úplne odlišní, ale kvôli tomu, že majú rovnaké ciele a podobné frekvencie. Podobné je to aj po smrti. To znamená, že po smrti sa len ťažko stretneme so svojím vrahom, ktorý by nás tam privítal. Vrah je na nejakej inej frekvencií. Keby nás chcel poprosiť o odpustenie, tak na to nie je vhodný moment. Môže si na tomto druhom svete oddýchnuť, získať energiu a ísť potom do inej frekvencie, aby nás poprosil o odpustenie. Bude ho to stáť veľa energie a v rámci toho sa môže ďalej vyvinúť. Napriek tomu po čase znovu klesne na tú frekvenciu, ktorá zodpovedá jeho úrovni.

Keď sa chce duša v astrále stretnúť s niekým, kto je v nejakej inej frekvencií, tak to nie je také jednoduché. Môže s ním mať iba telepatické spojenie alebo môžu o sebe navzájom vedieť. Na určitý moment síce môže ísť duša aj do tejto inej frekvencie, ale bude ju to stáť veľa energie. Je to podobné, ako v našom príklade.

Život po Živote: Duše

Foto © bestdesigns http://www.istockphoto.com I pmalenky

Keď chceme, aby kameň nebol dole, ale aby bol hore, tak to musíme poriadne zamiešať alebo ho dať hore svojou rukou. Ale keď ho pustíme, tak znovu spadne dole. Takže, krátkodobo môže ísť človek na inú frekvenčnú úroveň, ale tak či tak potom klesne tam, kam patrí. To je aj problém posmrtného života. Duša človeka sa tam stretne iba s dušami toho istého typu, takže sa nemôže toho naučiť toľko, koľko na tomto svete. Keď máme okolo seba iba ľudí, ktorí majú také isté povahové vlastnosti ako máme my, rovnaké dobré alebo zlé názory, tak sa učíme pomalšie. Preto sa musíme vteliť. Na tomto svete sa potom môžu energie a ľudia navzájom miešať.

Ak nejaký vzťah na jednej strane je harmonický a nie je harmonický, tak to stretnutie je potom tiež len dočasné. Týchto ľudí môžeme navštevovať alebo vidieť natoľko, nakoľko budeme mať dosť energie ísť do inej sféry alebo oni budú mať energiu ísť do našej sféry. Ísť z vyššej úrovne do nižšej je ľahšie a ísť z nižšej úrovne do vyššej je ťažšie. Je to podobné, ako s návštevami na tomto svete. Ak má niekto známych v Amerike, tak ich môže tiež navštíviť, ale potrebuje k tomu čas a peniaze. Na druhom svete je to to isté, len peniazmi je energia. Koľko má daná duša energie, toľko si môže aj dovoliť. Niektoré duše musia prejsť ešte dodatočným školením, ale tie, ktoré sú už na vyššej duchovnej úrovni, nie. Môžeme tam potom s danou dušou zostať aj navždy, ale aj naše chcenie má určitú silu a nemôžeme bojovať proti určitým zákonom. Napríklad: Niekto chce zostať v Amerike, ale nemá tam dlhodobé vízum, takže to nezávisí od neho. Môže tam zostať na čierno, ale nebude to dlhodobo fungovať. Také isté je to aj v inej sfére. Niekto tam chce zostať, ale pokiaľ nie je svätcom, nemá dostatok energie, tak po čase ho to jednoducho samočinne prenesie do inej sféry.

Príklad: Svätec má priateľa, ktorý je v pekle. Povie si, že ho chce podporiť a chce ísť tiež do pekla. Nie je to pre neho žiadny problém. Keď ale človek, ktorý je v pekle povie, že on chce ísť do neba, tak to už problém je. Musí najskôr prejsť očistným procesom a nemôže to obísť.

Samozrejme existujú aj anjelské a božské bytosti alebo guruovia, ktorí vzhľadom na svoju múdrosť a energiu dokážu chodiť po rôznych úrovniach. K tomu sa ale daná bytosť musí tiež vypracovať, trénovať to a potrebuje na to energiu a múdrosť. Keď to už niekto trénoval počas života, tak to bude pre neho ľahšie. Ak počas života netrénoval, tak to bude pre neho prakticky nemožné. Adept mágie sa dokáže v týchto rovinách pohybovať lepšie, pretože to trénuje už počas života a jeho magický výcvik pokračuje ďalej aj po smrti. Jeho majster je preto majstrom, pretože dokáže prechádzať týmito sférami a byť v nich. Príde do danej sféry za žiakom a adept tam bude ďalej robiť nejaké cvičenia, pokiaľ bude chcieť. Ale aj na týchto úrovniach majú ľudia slobodnú vôľu, rovnako ako na tomto svete. Keď niekoho na tomto svete nezaujímajú meditácie, tak nebude meditovať ani na druhom svete. Nikto ich nenúti sa niečo učiť. Tí, ktorí sa učia, postupujú rýchlejšie, ktorí sa neučia zostávajú na svojej úrovni.

Zosnulá osoba niekedy rozdiel medzi hmotným a astrálnym telom nepostrehne hneď. Neuvedomuje si, že zomrela. Niektoré duše na to neprídu nikdy, pretože to nedokážu ešte pochopiť. Pokiaľ má duša ešte určitú energiu, tak je schopná nejakým spôsobom agovať alebo reagovať, a keď tú energiu už prestane mať, tak ju prúd energií len jednoducho bude ťahať tam, kde má a bude sa ďalej pripravovať jej ďalšia inkarnácia. Jedinou výnimkou z toho je to, ak by sa takáto duša naučila vampirizovať na živých ľuďoch alebo zvieratách. To sú potom energetickí upíri.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

TU nájdete naše meditačné semináre.

Čo sa deje s dušou po smrti a čím prechádza v jednotlivých štádiách?

Vysvetlíme si to na troch základných úrovniach – veľmi zlý človek, priemerný človek a veľmi duchovný človek, pretože zážitky pre týchto ľudí budú po smrti iné.

Negatívny človek - v astrále sa po smrti stretne s rôznymi negatívnymi bytosťami a démonmi. Tento zážitok je pre neho veľmi stresujúci. To, či pochopí alebo nepochopí, že zomrel, závisí od jeho inteligencie, od toho, kam sa dostal a čo považoval ešte počas života za možné alebo nemožné. Energetický tok ho vtiahne do tej dimenzie, v ktorej musí vidieť dôsledky svojich činov aj z iného uhla pohľadu. To však pre túto dušu nie je príjemné. Ak človek zomrel násilnou a rýchlou smrťou, tak môže mať ešte tendenciu sa tomu brániť. Môže odísť aj naspäť na Zem, pretože to z tej druhej strany nechce vidieť. Sú tam samozrejme aj rôzne anjelské bytosti, ktoré sa mu budú snažiť pomôcť. Povedia mu, že je potrebné, aby to videl a je potrebné, aby sa pripravila jeho ďalšia inkarnácia. Môžu ho však nútiť len do určitej miery.
Napríklad: Človek zomrel násilnou smrťou. To znamená, že má ešte dosť energie a na teoretickej úrovni sa môže naučiť priživovať sa na starých a chorých ľuďoch, zvieratách a nejaký čas tu ešte môže ďalej existovať ako energetický upír. V takomto prípade často mág alebo vysoko vyspelý duchovný človek ho môže potom dostať do tej dimenzie, kde sa môže pozrieť na svoje minulé životy.

Život po smrti

Foto © Slavka Stresnakova I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Veľmi pekný príklad nájdete v knižke Strovoloský mág od Kyriacosa C. Markidesa v časti, kde išlo o exorcizmus (Vyháňanie nacistických duchov - 2. kapitola). Išlo tam o židovské dievča, ktoré bolo posadnuté démonmi. Vo svojich snoch videla a počula hlasy démonov. Daskalos sa pri exorcizme rozprával s danými bytosťami a zistilo sa, že sú to bývalí nacisti. Nenávisť voči židom prechovávali aj po smrti a nepodarilo sa im úplne odísť na druhý svet. Zostali medzi hmotným svetom a astrálom. Prostredníctvom bielej sviečky ich potom dával do stavu, v ktorom sa už nemohli brániť a boli prinútení odísť do tej dimenzie, do ktorej mali ísť. Druhá možnosť je, že daný človek alebo vampír postupne stráca energiu, a tým pádom ho to znovu vtiahne do tej dimenzie, pozrie si to aj z pohľadu iných a naplánuje sa jeho ďalšia inkarnácia. Keď sa to všetko takto naplánuje, tak duša si musí potom oddýchnuť. Duša ma niekoľko zložiek:

  • Božské Ja - ktoré ide do tých vyšších dimenzií, ktoré je vždy božské a nie je zaťažené karmou alebo zlými skutkami.
  • Informácia - ide do informačného balíčka toho daného druhu (druh - ľudia). Všetky skutky, myšlienky, pocity idú do balíčka, ktorý nazývame Adam Kadmon a predstavuje akýsi vzorec človeka. Podľa týchto zážitkov sa potom tento vzorec upravuje tak, aby všetko išlo správnym spôsobom a vyhodnocuje sa to.
  • Energia

Priemerný človek - na druhom svete ho privítajú ľudia, s ktorými harmonizoval. Môžu to byť jeho priatelia alebo rodinný príslušníci, ale iba tí, s ktorými mal srdečný vzťah. Vysvetlia mu, že zomrel a že je to v poriadku. Povedia mu, že smrť neexistuje. Ďalej mu vysvetlia, že je potrebné, aby sa pozrel na svoj život aj z tej všeobecnej stránky a potom sa pripraví aj jeho ďalšia inkarnácia. Opäť môže namietať a povedať: “Nie, ale ja žijem a chcem ďalej pracovať na svojom políčku”. V takomto prípade ho nechajú a on žije ďalej vo svete predstáv (viď príklad “Kniha mŕtvych” alebo “Strovoloský mág” - je tam opísaný príbeh muža, ktorý ešte aj po smrti ďalej oral na svojich vymyslených políčkach, ktoré neboli reálne a bol to len jeho imaginárny svet. Keďže tento imaginárny svet bol na tej istej frekvencií, ako bol on, tak v ňom žil a bol to pre neho reálny svet tak, ako pre nás je reálny tento náš svet.).

Duchovný človek - ak zomrie niekto, kto bol na vysokej duchovnej úrovni, tak sa už nemusí, ale môže zrodiť (napríklad náš majster Buschido). Zrodí sa kvôli tomu, aby iným dušiam a energiám pomohol dostať sa vyššie. Takýmto dušiam je vždy daná možnosť buď sa zrodiť a v rámci fyzického sveta niečo robiť, alebo môžu aj z duchovného sveta robiť poslov energií alebo informácií. To znamená, že posol môže napríklad spôsobiť to, čo môžeme ukázať na príklade Neala Donalda Walscha. Neale počuje hlas, ktorý mu niečo diktuje vždy, keď sa naladí na určitú frekvenciu. To nie je Boh, kto mu to diktuje, ale vysoko vyvinutá duša, ktorá sa nachádza na siedmej úrovni.

Takejto duši hovoríme, že má plné spojenie s Bohom. Môže napríklad aj inšpirovať iných ľudí prostredníctvom snov. Niekto môže povedať, že mal sen, v ktorom mu niekto niečo povedal alebo počul hudbu, či dostal inšpiráciu, že má napísať knihu a podobne.

Počas obdobia, ako duša čaká na svoju ďalšiu inkarnáciu, sa zotavuje a učí sa. Predtým ako sa inkarnuje musí načerpať energiu. Pre dušu je vždy stresujúce byť na tomto svete, pretože duša nepozná žiadne hranice, ani obmedzenia. To je dôvod, kvôli ktorému potrebujeme spať. Pretože nielen naše telo je unavené, ale aj duša. Potrebuje odísť z tela na vyššiu frekvenciu a znova sa tam nabiť energiou. Podobné je to aj po smrti. Hoci sme na inej frekvencií, chceme ísť ešte na vyššiu a nabiť sa božskou energiou lásky. Niektoré duše môžu v tomto období dostať aj nejaké dodatočné úlohy, ktoré súvisia s jej karmou. To znamená, že by bolo vhodné, aby sa daný človek narodil vtedy a vtedy, ale jeho duša ešte musí oddychovať a je potrebné “vylepšiť” jeho karmu. Môže to urobiť tak, že napriek tomu, že ešte “oddychuje a čerpá energiu”, tak dostáva ešte určité úlohy - napríklad ísť za niekým, povedať mu niečo, inšpirovať ho a podobne. Na určitý čas v podstate pôsobí ako anjel. Až potom, keď sa duša plne zotaví, čo môže znamenať tri dni, niekoľko rokov, storočí alebo aj tisícročí, podľa toho, aké stresujúce tie zážitky pre ňu boli a podľa toho, na akej duchovnej úrovni sa duša nachádzala, sa potom znovu inkarnuje na tejto alebo inej planéte.

Každému človeku pridelia na druhom svete aj nejaké miesto, ale nie je možné to úplne presne vymedziť. Je to dané tým, že niektoré dimenzie sú porovnateľné s naším fyzickým svetom, pretože sa v nich nachádzajú informácie o tomto a iných svetoch.
Napríklad informácia o psoch. Toto je pes - prvotná informácia - táto informácia nie je len vo forme núl a jednotiek ako na počítači, ale je vo forme astrálneho psa, ktorý má všetky tieto vlastnosti a veci sám v sebe. Tento astrálny pes potom v astrále aj normálne žije, rovnako ako iné zvieratá. Keď sú rôzne druhy psov, tak tieto rôzne druhy existujú aj v astrále. Ale sú aj dimenzie, ktoré sú čisto energetické a informačné. Tam sa potom nedá hovoriť o tom, že tam je nejaký dom alebo cesta. Čím vyššie sa ide, tým menej formovateľné tie veci sú, pretože tým sa stále viac približujete k nulovému bodu. Nulový bod nemá formu. Z tejto nuly sa potom vždy prechádza do svetla a tmy a potom sa to ďalej delí na geometrické útvary a podobne. Stále sú tie formy potom zložitejšie a zložitejšie. Čím ale idete vyššie “k Bohu”, tak tým sú tieto formy zase jednoduchšie, až sa dostávate k niečomu, čo je možné popísať iba ako svetlo. Informácia ide vždy do informačnej časti toho daného druhu a podľa toho sa ďalej rozhoduje. Keď daný druh prestane mať zmysel, vymrie a zostane iba ako informácia, ktorá prejde do nového druhu, ktorý sa z toho vyvinie.

Odporúčame Vám pozrieť si na túto tému aj tieto filmy Náš Domov a Zázraky z neba.

Život po živote - a čo ďalej

A tu je niečo, čo nás stále vedie k skúmaniu, ako to vlastne môže byť. Naozaj to je tak, že vlastne nezomieram a žijem ďalej? Ako žijem? Kam vchádzam a som tam vítaný? Nečaká na mňa ďalšia hrôza, ešte väčšia než som žil doteraz? Strach takto zmýšľajúceho človeka je tak veľký, že mu bráni pozrieť sa na tento naozaj NEZNÁMY PROCES inými očami. Očami bytosti oslobodenej od všetkých názorov predkov i dogiem, ktoré robia z tohoto prirodzeného procesu niečo neprirodzené. Logicky vzaté a prevedené do jednoduchej reči pre každého, kto sa chce zaoberať touto tajomnou témou. Čo je podstatou strachu? NEPOZNANÉ. Do nepoznaného sa dajú vmontovať všetky hrôzy, aké ľudská fantázia dokáže stvoriť. A potom účelovo „vyťahovať" na jedinca. Mučiť ho stále sa vracajúcimi fiktívnymi obrazmi.

Nič nie je také, ako nám to popisujú a podsúvajú tí, ktorí sa snažia tváriť, že sú v obraze. Tí, ktorí sa vrátili späť z miest blízkych rozhrania dvoch svetov, sú plní pohody a zázračnej zmeny, ktorá sa v dôsledku prežitku u nich naplno prejavuje. Hovoria o bielom svetle, neskutočnom uvoľnení a bezhraničnej láske, ktoré všetko spolu vytvára extázu. Nemôžu už kvôli tomu zážitku pokračovať v tom spôsobe života, čo žili doteraz. Nenachádzajú pôvodne prežívané radosti z toho, čím sa obklopovali. Zážitok z toho, čo videli, im ukazuje podstatu – o čo má ísť, aby bola každá bytosť spokojná, naplnená radosťou. Život po živote je niečím, za čo sa oplatí žiť. Žiť tu, ale v úplne inom zmysle.

Logo Život po Živote

Život po Živote

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar