Impressum &Ochrana osobných údajov

Právna doložka, VOP

Texty, obrázky, grafiky použité na našej webovej stránke sú chránené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšou legislatívou na ochranu. Tieto materiály môžu byť použité výhradne na osobné a nekomerčné účely, a to úplne alebo čiastočne.

Všetky práva vyhradené

Vylúčenie zodpovednosti a výhrada zmien

Naša spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH sa snažila zostaviť túto stránku s najlepším vedomím a úsilím. Avšak nie je zodpovedná za kompletnosť, správnosť, aktuálnosť a technickú správnosť informácií na stránke uvedených. Taktiež naša spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH nie je zodpovedná za možnú škodu spôsobenú prehliadaním alebo sťahovaním dát z našej webovej stránky. Spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť alebo dopĺňať informácie a jednotlivé časti tejto webovej stránky.

V prípade vášho záujmu o niektorú z našich služieb by sme vás radi upozornili na niektoré podmienky, za akých vykonávame magickú činnosť:

Pri vykonávaní magickej činnosti nemôžeme vopred garantovať úspech fungovania nadprirodzených a/alebo magických síl, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Odporúčania na vykonávanie mágie z našej strany sú robené pri najlepšom možnom využití našich znalostí a úsudku. Napriek tomu sú pokyny a informácie pre klienta nezáväzné a nemôžu byť podkladom pre akékoľvek nároky z jeho strany.

Nárok na poskytnutie ezoterických poradenských služieb vzniká až po zaplatení platby. Zaplatením platby v plnej výške klient vyjadruje súhlas so všetkými všeobecnými podmienkami tu uvedenými.

Poradenské služby nenahrádzajú lekársku a psychologickú starostlivosť! Nenahrádzajú ani psychiatrickú liečbu! Naše služby dopĺňajú vyššie uvedenú starostlivosť a liečbu.

Klient nemá žiadny nárok na vrátenie svojej platby, ak vykonaný rituál nie je úspešný.

Chceme upozorniť na to, že predpovedanie budúcnosti, veštenie, vykladanie kariet a poradenstvo cez telefón alebo e-mail sú tiež platené služby.

Vaše podklady nám môžete zasielať e-mailom, cez Facebook, Skype, Viber alebo WhatsApp (+421 902 734 483 alebo +421 944 572 078) alebo nám ich môžete poslať aj poštou. Fotografie, ktoré zašlete poštou, nemôžeme žiaľ po začatí magickej činnosti vrátiť, pretože budú použité v magických rituáloch.

Odporúčania pre zdravie uvedené na tejto webovej stránke nenahrádzajú návštevu lekára! Obsah webovej stránky slúži výhradne iba na informačné účely. Meditácie a užívanie doplnkov výživy je na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné riziko. Firma Daghan-Malenky GmbH nezodpovedá ani priamo ani nepriamo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré boli spôsobené informáciami, ktoré sú tu uvedené.

Minimálna veková hranica klientov na používanie našich služieb je 24 rokov.

Linky (hypertextové odkazy) na webové stránky tretích strán

Niektoré linky (hypertextové odkazy) spomenuté na webovej stránke duchovného poradenstva a bielej mágie Daghan-Malenky GmbH vás môžu prepnúť na iné webové stránky. Ich obsah a dizajn, ako aj zmeny, ktoré sa môžu na takejto webovej stránke uskutočniť nie sú pod našou kontrolou. Preto nezodpovedáme za obsah iných webových stránok, na ktoré odkazuje naša webová stránka. Robíme všetko v súlade s: IT-právom, Spolkový súdny dvor v Nemecku (BGH) obmedzuje zodpovenosť za odkazy na iné webové stránky.


Google Analytics

Na tejto webovej stránke nepoužívame žiadny analytický softvér, ani Google Analytics. Prečo? Na analýzu našich webových stránok používame Google Search Console, Sistrix a karlsCORE public. Preto nemusíme na webstránku nainštalovať žiadny kód a nemusíme sa v tomto smere riadiť Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). To nám stačí... Z tohto dôvodu nemáme na webstránke ani žiadne súbory cookies alebo podobný sledovací program a webové stránky sú preto rýchlejšie... Pristúpili sme k tomuto kroku, pretože za posledné 3 roky sme sa na Google Analytics takmer nepozerali... a tiež preto, lebo celý tento systém a informácie, ktoré tam môžeme získať sú pre nás veľmi neprehľadné a málo prakticky použiteľné…


Údaje, ktoré nám pošlete...

So všetkými osobnými údajmi, ktoré potrebujeme na bezplatnú analýzu zaobchádzame prísne dôverne. Ak sa niekto rozhodne, že sa nestane našim klientom, budú údaje z nášho systému vymazané. Ak nás znovu kontaktuje neskôr, tak nám musí všetky požadované údaje poslať ešte raz. Tieto údaje (e-maily a prílohy, SMS, správy WhatsApp...) budú vymazané približne jedenkrát za 3 mesiace. Na požiadanie klienta budú vymazané okamžite.
Keď sa niekto stane našim klientom, uschováme si tie údaje, ktoré sú potrebné pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály. Každý klient s nami komunikuje takým spôsobom, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Napríklad prostredníctvom e-mailu, cez mobil, telefón, Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook, Twitter... Tieto údaje sú prísne dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Vaše osobné údaje nebudú zasielané tretím stranám. Klienta kontaktujeme len vtedy, keď máme dohodnutý termín alebo ho potrebujeme zmeniť. Ak chce náš klient vedieť, čo sme si o ňom uschovali, môže sa kedykoľvek pozrieť do svojho e-mailového priečinku prichádzajúcich správ alebo sa pozrieť, čo nám poslal cez Facebook, WhatsApp alebo podobné aplikácie… Samozrejme neuschovávame všetko, iba to, čo potrebujeme, ako bolo uvedené vyššie: "pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály". To, čo je potrebné, je vždy individuálne. Údaje budú použité pre individuálne konzultácie s klientom, pre poskytnutie pre daný prípad dôležitých informácií, pre vedenie a usmerňovanie klienta a pre rituály. Klient sa tiež zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a v prípade porušenia si vyhradzujeme právo ukončiť našu spoluprácu a negarantujeme výsledok magickej činnosti.


Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania občasného newslettera bude upravený samostatne... To znamená, že aj keď sa niekto stane naším klientom, nebude automaticky zahrnutý do nášho e-mailového newsletteru. Klient sa musí na odber nášho newslettera prihlásiť zvlášť, alebo ak si o niekom myslíme, že by mohol mať záujem, tak mu napíšeme samostatný e-mail a požiadame ho o súhlas. Každý sa môže z odberu nášho newslettera samozrejme kedykoľvek odhlásiť.
Newsletter píšeme vo veľmi nepravidelných intervaloch a informujeme záujemcov o týchto udalostiach:

 • Meditácia: Meditačné semináre alebo prednášky, nové semináre o mágii.
 • Kniha (film) o mágii: Naša kniha je publikovaná, uverejnenie nových dôležitých videí alebo filmov.
 • Nové MP3: Vydanie novej motivačnej pesničky, vydanie nového meditačného mp3.

Zmluva o sprostredkovaní v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Pavol Malenký: +49 160 95813493‬.

Ak sa vám na našej webovej stránke objaví niečo znepokojujúce, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na hore uvedenom telefónnom čísle...

Biela mágia: Impressum VOP

V pracovné dni nás môžete zastihnúť telefonicky alebo e-mailom od 10:00 do 20:00 hod. Cez víkendy a sviatky od 13:00 do 17:00 hod.

Zapísaný v Obchodnom registri súdu Kassel, IČO: 88 HRB 15208
Daňové identifikačné číslo (IČ DPH): DE 272748576
Konateľ: Marion Daghan-Malenky
Samostatná prokúra: Pavol Malenký

Našu úspešnosť môžeme podložiť množstvom ďakovných listov. Presvedčte sa sami o našich schopnostiach! TU si môžete prezrieť správy o našich úspechoch. Kontakt.

Preložené z nemeckého originálu: Impressum Datenschutz AGB

Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia / Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Nemecko

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Pavol Malenký
Marion Daghan-Malenky
Mobil: +49 160 9581 3493

Známka: Magierin Damona

 • Logo Obrazová ochranná známka

  Logo Obrazová ochranná známka

 • Magierin Damona Názov značky

  Magierin Damona Názov značky

Magierin Damona (magička Damona) je registrovaná ochranná známka. Registrácia bola vykonaná Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky (pozri obrázky). Naše logo, rovnako ako aj meno "Magierin Damona" sú chránené autorským právom a sú majetkom spoločnosti Daghan-Malenky GmbH. Používanie bez nášho súhlasu nie je povolené. Už čoskoro si budete môcť kúpiť naše produkty pod touto značkou aj na Amazone... Nechajte sa prekvapiť... (čoskoro vyjde aj naša kniha v slovenčine...)

Foto © DNY59 © khz http://www.istockphoto.com I pmalenky © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti