Všetko o meditácii

Čo je to meditácia? Na čo je dobrá meditácia?

Meditácia je technika, pomocou ktorej je možné pozorovať a kontrolovať svoje myšlienky, pocity a tok energie. Pracuje sa tu s pozornosťou, sústredením, predstavivosťou, dýchaním a pocitmi.

Pojem „meditácia“ znamená (v latinčine) „premýšľanie“. Meditáciou sa rozumie stav, v ktorom človek dosiahne maximálnu koncentráciu vo vzťahu k určitému objektu alebo naopak úplné rozptýlenie pozornosti: zmenený stav vedomia, tranz.

Biela mágia Logo

Meditácia

Meditácia je metóda na prebudenie duchovna. Duša je dokonalá a jej možnosti sú neobmedzené. Skutočná moc je moc nad sebou samým.

Ako dlho už medituješ? ☞

Poznať druhých je múdrosť.
Poznať sám seba je osvietenie.
Zvíťaziť nad inými - to je sila,
zvíťaziť nad sebou - to je mohutnosť!
Lao-c’ / Lao Tzu

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes, vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

V tomto stave dochádza k zastaveniu vnímania a myšlienkových procesov a celé sústredenie potom smeruje do vnútorného duchovného sveta, na duchovnú bytosť. Počas meditácie sa hladina „vnútorných rušivých myšlienok“ v mozgu extrémne zníži a vzniká príležitosť na maximálne využitie vnútorných síl a na riešenie určitých úloh.

Meditácia

Meditácia je nástroj na spoznanie vlastnej večnej duše a spoznanie hlasu duše. Viac sa dočítate v článku 5 vnútorných hlasov. Kam smerujeme svoju vnútornú alebo vonkajšiu pozornosť, to bude rásť a to si privoláme do života! Čím silnejšia je emócia, tým má myšlienka väčšiu silu a tým rýchlejšie sa prejaví. Kam smeruješ svoju pozornosť?

„Vediem naplnený život? Prečo som na tomto svete? Prečo myslím, ako myslím?"
Ak hľadáš odpovede na tieto alebo podobné otázky, meditácia ti pomôže. Za týmto účelom sa môžete dať na učenie budhizmu. Alebo uplatniť aj cvičenia z modernej kognitívnej terapie alebo autogénneho tréningu a progresívnej svalovej relaxácie.

Meditácia je technika, pomocou ktorej sa človek učí kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim pocitom a spoznávať samého seba. Meditácia je technika, pri ktorej človek vstupuje sám do seba a pozoruje svoje vnútorné procesy a riadi ich. My nie sme iba týmto telom, myšlienkami a pocitmi, ale aj tým, čo sa dá označiť ako vedomie, duša, svetlo a radosť. Veriť tomu však nestačí. Meditácia je metóda, ktorá to človeku pomáha rozpoznať a zažiť. Je to metóda, pri ktorej sa človek učí vypnúť myšlienky a hlavu a čerpať energiu z Tu a Teraz.

Existujú veci, ktoré nemožno zmeniť. Napriek tomu si užívaj to, čo je Tu a Teraz. Zmeň svoje zameranie prostredníctvom meditácie a vizualizácie. Vždy existuje cesta. Kto hľadá, nájde!
Tam, kde smeruješ svoju pozornosť, to privedieš k životu!
Pozornosť je energia. Ak po niečom túžime, tak to priťahujeme. Ak máme z niečoho strach, tak to priťahujeme tiež.

Pohár je poloplný alebo poloprázdny. Ty rozhoduješ.

V tichu sa ti objaví idea, ktorá ťa posunie ďalej.

Kedy je pre mňa čo vhodné?

Na tejto stránke vám predstavíme meditačné techniky. Pomôžeme vám rozpoznať a vybrať pre vás tú najlepšiu. Pretože pomocou správnej techniky môžeme dosiahnuť naše ciele ľahšie a rýchlejšie. Ak nemáte čas čítať si toho veľa o meditácii, len sa pohodlne posaďte a zapnite si meditáciu, ktorú nájdete pod týmto linkom. Urobte to TERAZ! :-) Trvá 18 minút a je vhodná pre každého.

Meditácia je prastará. Existuje v mnohých rôznych kultúrach.
Meditácia je technika pomocou ktorej sa učíme:

  • ovládať svoje myšlienky,
  • porozumieť svojim pocitom
  • a poznať sám seba.

Meditácia predstavuje možnosť „ísť do seba“ a pozorovať a ovládať svoje vlastné vnútorné procesy.

Žiadny človek nie je len hmotou – nie sme len „telom“; žijú v nás myšlienky a pocity. Každá ľudská bytosť pozostáva aj z vedomia a večnej duše; z toho, čo možno nazvať dušou, svetlom a radosťou.

Meditácia nám pomáha uvedomiť si to. A hlavne to zažiť. Čo tak jednoducho zastaviť neustále krúžiace myšlienky, vysunúť závoru a zamknúť ich? Nedá sa to? Ale predsa! Dá sa to – meditácia je metóda, pri ktorej sa naučíte zastaviť myšlienky a vypnúť hlavu. Aby ste načerpali energiu z „tu a teraz“. Meditujúci obracia svoju pozornosť do svojho vnútra. A rozpoznáva pôvod myšlienok, pocitov a energetických tokov. Zostaň v láske a vďačnosti a produkuj tieto emócie v každej situácii! Pošli lásku do solárneho plexu, tam sú dvere k Bohu.

Meditačná-prax

v každodennom živote

Naša meditačná prax by nás nemala odvádzať od nášho každodenného života. Má nám uľahčiť každodenný život a vrátiť nám radosť a ľahkosť. Aj keď máte stresujúcu prácu, stále si môžete nájsť tých 20 minút na meditáciu.

Jedno čínske príslovie hovorí, že každý by mal meditovať aspoň 20 minút denne. Ak však máte príliš veľa práce alebo príliš veľa stresu, mali by ste meditovať dokonca hodinu. Je v tom veľa múdrosti, pretože v dnešnej spoločnosti nejde o to, ako dlho pracujete, ale o to, ako efektívne pracujete. V dnešnej dobe existujú rôzne technológie a možnosti na urýchlenie procesov, či už počítačmi alebo rozvrhnutím práce. Ale čo je oveľa dôležitejšie ako pracovať stále viac a viac, je pracovať efektívnejšie.

Každý to pozná: Keď máte dobrú náladu, dokážete sa lepšie sústrediť a za osem hodín, ktoré musíte odpracovať, urobíte toho oveľa viac. Naopak, ak sa nedokážete sústrediť, ste psychicky a fyzicky vyčerpaní, môžete pracovať aj 16 hodín vkuse a aj tak nič neurobíte. A presne o tom je každodenná meditácia: o pozornosti.

To znamená, že meditovať by sme nemali len vo vymedzenom čase, napríklad 20 minút, ale našou pozornosťou, naším vedomím by sme mali byť neustále vo svojom vnútornom systéme a mali by sme vedieť, ako sa cítime a prečo sa tak cítime. Musíme sa tak cítiť? Musíme takto myslieť / konať? Každý, kto už má za sebou nejakú meditačnú prax, už zistil, že ak ste mali cez deň priveľa stresu a boli ste pod veľkým tlakom, tak večerná meditácia nemá hĺbku.

Ale ak ste v každodennom živote všímaví a zastavíte určité negatívne myšlienky a pocity, keď prídu, ako napríklad: „Môj šéf mi povedal, že mi dá výpoveď“, alebo „Momentálne to v mojej firme nejde tak dobre, ako by som si predstavoval“ –, tak musíte tieto myšlienky zastaviť hneď, len čo sa objavia. Potom si musím položiť otázku: Je to naozaj tak? Je táto myšlienka skutočná? Je táto myšlienka pre mňa užitočná alebo mi spôsobuje len stres?

V tomto bode je tiež dôležité pracovať so svojimi emóciami a myšlienkami a povedať si: Ak ma šéf vyhodí, tak si jednoducho nájdem novú prácu. To neznamená, že som neslušný alebo že mi je to jedno, ale že sa sústredím len na to, čo môžem a robím to najlepšie – a ak to najlepšie nestačí, tak to nechám ísť.

Rovnaké je to aj s vlastnou firmou: každý má len dve ruky, jedny ústa a môžete robiť len to, čo je vo vašich silách. To znamená, že si môžete vytvoriť plán a opýtať sa sami seba: Čo je najdôležitejšie? Robím jedno po druhom, ale viac už nemôžem urobiť, a ak to nestačí, tak firma skrachuje. Mali by ste sa pozrieť na to, ako veci napraviť alebo urobiť inak. 

Bytie v Tu a Teraz prináša túto pozornosť do každodenného života, a je veľmi dôležitým predpokladom na to, aby samotná večerná alebo ranná meditácia bola oveľa hlbšia. To znamená, že meditačná prax sa počas dňa posilňuje, pretože pracujete vedomejšie so svojimi myšlienkami. Deje sa to prijatím svojich myšlienok, pocitov alebo určitých impulzov, ktoré sa objavujú a zastavením negatívnych myšlienok a pocitov hneď, keď prídu. Nečakáte, kým začne samotná meditácia a nezačnete až potom s vnútornou očistou.

Ak to takto praktizujete, táto nová pozornosť tiež neuveriteľne podporuje kreativitu: Ak máte potom veľa práce alebo veľa stresu, môžu k vám prostredníctvom pokoja, pozornosti, rovnováhy, začať zrazu prichádzať geniálne myšlienky. Problémy potom uvidíte z celkom inej perspektívy a dokážete na probléme kreatívne pracovať, takže sa zrazu objavia častokrát veľmi nezvyčajné a kreatívne riešenia, ktoré dokážu problém vyriešiť z inej perspektívy.

Úspech & disciplína:

Prečo by mala byť meditácia zábavou

Sme dobrí len v tom, čo robíme radi. To platí aj pre meditáciu. Meditácia by mala byť zábava. Mala by nám spôsobovať radosť. A svojim spôsobom predstavuje odmenu. Nenúť sa. Samozrejme, chce to istú disciplínu a trpezlivosť, aby ste boli v meditácii úspešní. Nič sa nenaučíme len tak.

My sami rozhodujeme o tom, čím sa odmeňujeme. Odmenou je dobrý pohár vína, cigareta po jedle, ale aj drogy či sex. Rovnako tak meditácia, prechádzka alebo čítanie duchovnej knihy.

Nedávajte si vysoké „ciele“. Každý, kto sa chce pomocou meditácie stať výkonnejším, rýchlejším alebo lepším, kto chce získať určitú schopnosť, bude sklamaný.

Meditácia je cesta k nám a nášmu šťastiu. To je odmena. Áno, určite dosiahnete nejaké schopnosti alebo sa stanete výkonnejším. Ako následok. Nemôžeme si to vynútiť. Meditácia navyše zvyšuje sebavedomie. Naučíš sa:

To všetko spôsobí, že sa sústredíš na to, čo sa v tebe deje. Cítiš, ako energia prúdi stále viac a viac tvojím telom. Pravidelná meditácia upokojí myseľ a spôsobí, že sa stane jasnou. Existujú rôzne meditačné techniky a meditácie – vyskúšaj, ktorá ti bude najviac vyhovovať.

Moc našej pozornosti

Dvojštrbinový experiment

Toto video hovorí o tom, ako fyzici strieľali malé guličky hmoty, ktoré prechádzali štrbinou. Ide v ňom o tzv. Youngov pokus alebo dvojštrbinový experiment. Fyzici zistili, že v určitých momentoch sa elektrón správa ako vlna a v určitých momentoch zase ako gulička. Do dnes im nie je jasné, prečo k tomu dochádza. Pri tomto pokuse išlo o to zistiť, čo je to elektrón, či je to vlna alebo gulička. Ak predpokladáme, že elektrón je gulička a máme dve štrbiny, tak by sa mali aj na druhej strane zobraziť dva pruhy. Preto fyzici urobili tento pokus so strieľaním elektrónov, ale namiesto dvoch pruhov sa zobrazila vlnová interferencia a to ich prekvapilo. Tak si povedali, že vyskúšajú strieľať elektróny po jednom. Ale aj vtedy, keď ich strieľali po jednom, vznikla interferencia, čo ich znovu prekvapilo. To znamená, že jeden elektrón vo forme vlny prešiel zároveň obidvoma štrbinami a zároveň žiadnou. Fyzikom to nedávalo zmysel. Preto k nemu postavili špeciálnu kameru, aby mohli pozorovať, ako môže elektrón po vystrelení prejsť obidvomi štrbinami a žiadnou. V momente, keď to začali pozorovať dopadol pokus inak a zobrazili sa opäť dva pruhy. Elektrón zmenil svoje správanie a začal sa správať ako gulička.

Fyzici sa dnes hrajú na to, že nevedia, prečo je tomu tak a nemôžu alebo nechcú to povedať kvôli tomu, lebo samotné vysvetlenie má duchovný charakter. Elektrón, ktorý je vlastne vlnou, sa stáva matériou. Zistili aj to, že keď tento pokus pozoruje pes alebo mačka, tak sa nestane nič. Musí to byť iba človek, pretože iba človek má dušu.

Pozornosť človeka má obrovskú energiu a práve pozornosť človeka spôsobuje, že sa vlny stávajú hmotou. Vesmír existuje len vďaka pozorovaniu bytostí a pozorovaniu Boha. Naše myšlienky sú tiež jemnohmotné a majú vlnový charakter. Myšlienky, ktoré nám prichádzajú do hlavy ako vlny, samé o sebe neexistujú, až kým im nezačneme venovať pozornosť. Akonáhle im začneme venovať svoju pozornosť začnú sa zhmotňovať a začnú priťahovať tú realitu, ktorej venujeme viac pozornosti. Je preto dôležité, aby si každý človek uvedomil, akú má v sebe silu a aby nevenoval pozornosť negatívnym myšlienkovým štruktúram.

Ochranná meditácia 4 anjeli

Vypočuj si Ochrannú meditáciu 4 anjeli a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Meditácia s lotosovým kvetom

V hinduizme, budhizme, rovnako ako aj v staroegyptských náboženstvách bol lotos veľmi uctievaný. Vo všetkých troch náboženstvách môžeme na mnohých sochách, na mnohých maľbách vidieť, že božstvá všetkých troch náboženstiev buď držia v rukách lotosový kvet alebo sa narodili z lotosového kvetu alebo jednoducho sedia na lotosovom kvete. To nie je náhoda: Meditácia s lotosovým kvetom je jednou z najstarších techník duchovného rozvoja.

Táto meditácia je sama o sebe pomerne jednoduchá: V našej slnečnej pleteni (solar plexus) sa nachádza veľmi dôležité centrum, ktoré dnes nazývame tretia čakra. To je to, čo ľudia v dnešnej dobe poznajú ako vnútorný pocit v bruchu (intuíciu).

Pri tejto meditácii si človek predstavuje biely lotosový kvet, ktorý pomaly vyrastá v tejto tretej čakre. Človek si predstaví, že do tretej čakry zasadí semienko lotosu a pri každej meditácii sa o tento lotosový kvet stará. Lotosový kvet je potrebné v meditácii, ako aj počas dňa „zalievať“ láskou a vďačnosťou, aby neustále rástol a rozvíjal sa stále viac a viac. V ideálnom prípade bude lotosový kvet v našej predstave taký veľký, že obalí celé naše telo. Nejde o žiadnu prázdnu predstavu - čakra sa začína sama rozvíjať a otvára nás vyššej energií. Naša duša sídli v našej tretej čakre, kde je náš solar plexus (nie v našom srdci). Samozrejme, že duša je tam v inej dimenzii. Naša duša je bránou do vyšších dimenzií, dverami k Bohu! Čím viac lásky a vďačnosti vysielame cez túto bránu, tým viac lásky k nám prichádza z iných dimenzií cez našu dušu!

Lotosový kvet je naozaj veľmi zaujímavý: jeho semienka vydržia viac ako 1000 rokov a aj potom ešte stále rozkvitnú. Takže lotosový kvet je naozaj veľmi odolný kvet - a nielen to: dnešné nanotechnológie sa od lotosového kvetu toho veľa naučili.

Lotosový kvet vyrastá zo špinavých vôd a bahna, ale zostáva nimi nedotknutý a čistý. Bez ohľadu na to, koľko znečistenej vody alebo bahna lotosový kvet zasiahne, odteká z jeho povrchu preč. Vďaka výskumu lotosového kvetu vznikla nanotechnológia.

Naša duša, symbolicky, ako lotosový kvet, zostáva nedotknutá bahnom materiálneho sveta. Sústredením sa na našu 3. čakru a prostredníctvom predstavy lotosového kvetu sa čakra otvára a naše centrá sa potom harmonizujú. Cieľom nie je sústrediť sa na lotosový kvet len počas meditácie, ale aj v priebehu dňa. Keďže centrum reaguje veľmi silno na negatívne a pozitívne vibrácie, môžeme ich rozpoznať prostredníctvom nášho vnútorného pocitu alebo nás upozornia na výkyvy.

Lotosový kvet prenikne do našich energetických centier a bude chrániť našu auru. Preto je táto meditácia taká dôležitá. Ak sa dostatočne dlho sústredíte na tento lotosový kvet, začne náš vnútorný lotosový kvet žiť a bude naše astrálne telo zásobovať energiou a tiež určitými zvukmi. Tieto zvuky čistia celý energetický systém a pomáhajú nám spojiť sa s našou dušou. Myšlienky, ktoré vám prichádzajú, nepozorujete, ale vrátite sa k svojmu vlastnému sústredeniu. Ak budete túto meditáciu praktizovať dostatočne dlho, bude spojenie s dušou a tým aj s vlastnou hlbokou múdrosťou a vlastným božským Ja, stále väčšie. V tejto meditácii ide o to, aby ste sa prostredníctvom lásky a vďačnosti dostali do bezmyšlienkového stavu a dokázali ste si tento stav udržať aj počas dňa, nielen počas meditácie!

Viac o meditácii s lotosovým kvetom nájdete v knihe: Sensei zo Šambaly 1.

Anjel a diabol v nás

Krátky príbeh

V mojom vnútri je anjel a diabol.
Ten, komu venujem viac pozornosti a emócií, je silnejší a vyhráva.
Anjel je láska, diabol je strach.
Anjel je inšpirácia, diabol je nepokoj a lenivosť.
Anjel je dôvera, diabol je zúfalstvo.
Anjel je život, diabol je smrť.
Anjel je láska a večnosť, diabol je hlad a dočasná existencia.
Anjel je pokojná a veľkorysá bytosť duchovného sveta, plná života a rozdávajúca lásku;
Diabol je hladný bezduchý program, ktorý vampirizuje a zabíja človeka.
Anjel je slobodný, diabol je otrok.
Anjel je jednota v mnohosti, túžba po jednote,
Diabol je nutkaním rozdeľovať a panovať.
Ak si mylne myslím, že som telo a myseľ, podporujem diabla. Ale moje telo, myšlienky a pocity sú len mojimi nástrojmi, ktoré môžem používať na obmedzený čas.
Ja som pozorovateľom pozorovateľa, ja som láska, vďačnosť a dôvera.
Sústreď sa na lásku a never svojim myšlienkam.
Sú ti tvoje myšlienky užitočné?
Pochádzajú od anjela alebo diabla?

Ktorá poloha je vhodná na meditáciu?

Čím hlbšie chceš ísť do seba, tým stabilnejšie by si si mal sadnúť alebo ľahnúť.

Meditácia je pre teba nová? Si nepokojný? Potom medituj pri pomalých prechádzkach. Aj popritom je možné vykonávať pozorovanie a introspekciu (sebareflexiu). Dobrým spôsobom, ako začať meditovať, sú aj jogové cvičenia. Pozoruj svoje vnútorné procesy. Sústreď sa na svoje vnútro. Je to možné, ak ideš pomaly a vedome. Alebo rob ľahké jogové cvičenia.

Chceš ísť hlbšie? Vtedy je veľmi dôležitá stabilná poloha. Zaujmi pozíciu lotosového kvetu. Sadni si vzpriamene. Nohy sú prekrížené, päty sú na stehnách. Je to pre teba zatiaľ nepríjemné? V tom prípade si len rovno sadni. Precíť zem. Pozícia lotosového kvetu nás ukotvuje pevne so zemou – môžeš v nej aj zaspať a aj tak sa neprevrátiš. Ak je pozícia lotosového kvetu pre teba príliš ťažká, jednoducho si len sadni alebo ľahni tak, aby si v tejto polohe mohol bezpečne zaspať. Keď meditácia ide do hĺbky (mimo priestor a čas), človek stráca pocit tela. V takom prípade je najvhodnejšia poloha v ľahu alebo v poloľahu.

Odporúčania pre pokročilých – ako sa stať majstrom meditácie

Ten, kto sa spolieha na vonkajšie veci, ten môže len predpokladať. Ten, kto sa spolieha na vnútorné, ten získa pravé znalosti! Keď si uvedomíte rozdiel medzi nádobou a jej obsahom, potom získate skutočné znalosti.

  • I.M. Danilov

Čo je vlastne zmyslom a účelom môjho života? Ktorým smerom sa chcem uberať?

Meditácia nám prostredníctvom vhľadu do seba dáva na to odpovede: Zmysel je jednoduchý – prísť nakoniec k Bohu ako vyspelá bytosť... Človek, to je syntéza duchovnej a materiálnej podstaty. A táto syntéza je nevyhnutná, pretože aby duša nadobudla určitú formu, musí prejsť materiálnym štádiom, teda dozrieť. Človek, podobne ako motýľ, prežíva štádium rozvoja svojej duše. Sensei zo Šambaly, kniha 1, kapitola 30

Zachovávať vnútorný pokoj – pustiť to

Na začiatku myšlienky krúžia hlavou. Opakujú sa. Neustále sa vynárajú. Nereagovanie na ne nám pomáha znovu nadobudnúť vnútorný pokoj.

Nie všetko, čo zamestnáva našu myseľ, môžeme zmeniť. Niektoré veci sa ma osobne dotýkajú, iné závisia od vonkajších faktorov. Dôležité je odovzdať veci, problémy, ktoré nemôžem ovplyvniť, vyšším silám.

Napríklad, ak neustále premýšľam o tom, že mám málo peňazí alebo nemám peniaze, a odoberá mi to energiu, môžem tieto myšlienky rozdeliť na dve časti.

A to na:

- To môžem zmeniť. Mám tieto možnosti, čo môžem pre to urobiť.
- To nemôžem zmeniť. Nemám ani žiadne možnosti na to, aby som pre to niečo urobil. Preto to odovzdávam vyšším silám.

Ak to budem robiť pri meditácii pravidelne, tak nakoniec príde ticho. Bezmyšlienkovitý stav. V tomto pokoji a bezmyšlienkovitom stave mám prístup k mojim vnútorným silám, ktorých si ešte nie som vedomý. Pri meditácii je dôležité uvedomiť si, že sa môžem naladiť na rôzne myšlienkové štruktúry. Ako napríklad rádio, ktoré je naladené na určitú frekvenciu. Dôležité je rozpoznať: TO NIE SOM JA. JA SOM pozorovateľ pozorovateľa. Tento pozorovateľ si môže vybrať, ako chce na určité veci reagovať.

Preto ak sa chce človek dostať v meditácii hlbšie a ďalej, mal by dbať na to, ako strávi deň, ako reaguje alebo nereaguje. Čomu venuje pozornosť a čomu nie.

Kto chce ísť ešte hlbšie, môže si meditáciu rozšíriť na celý deň. To neznamená, že budem celý deň neprítomný duchom, ale že smerujem časť mojej pozornosti neustále dovnútra a pýtam sa sám seba: V akej som nálade? Čomu venujem pozornosť?

Podľa toho môžeš rozpoznať, ako hlboko už dokážeš meditovať. Dokážem meditovať len tam, kde je úplné ticho? Alebo môžem meditovať aj na miestach, kde je veľa zvukov a hluku? Keď je kvalita meditácie nezávislá od vonkajších podnetov, potom vieš, že si urobil pokrok.

1. Ako môžem prežiť tento deň šťastne?
2. Koľko ľahkosti je v mojich činoch?
3. Ako reagujem v kritických situáciách?

Ako reagujem na znepokojivé okolnosti? V ťažkej finančnej situácii, pri strate zamestnania alebo pri zdravotných problémoch?

Keď si človek zachová pokoj v takýchto kritických situáciách, vidí veci pokojnejšie. Samozrejme, že pri tom cíti smútok alebo hnev. Musí si priznať svoje pocity. Napriek tomu však možno takéto situácie prijať s pokojom a pokorou. Je tomu tak? Potom si vo svojej práci na sebe samom už veľmi ďaleko.

7 dní v tme

Technika pobytu v tme, ktorá je popísaná nižšie, nie je vhodná pre začiatočníkov. Napríklad aj samotná Darinka sa stretla s jednou pani, ktorá bola tiež v tme a bol to pre ňu neskutočne stresujúci a negatívny zážitok. Je to podobné, ako keď ide človek do fitness centra a chce hneď zdvihnúť 200 kg. Činka ho rozmliaždi.

Táto technika je vhodná len pre ľudí, ktorí pravidelne meditujú minimálne tri roky. Je to iba približný čas, ktorý môže byť kratší, ako aj dlhší. Závisí to od toho, ako hlboko daný človek ide. Ďalej je táto technika vhodná iba pre ľudí, ktorí sa vyhýbajú alkoholu, cigaretám a drogám. Ak si niekto raz za mesiac zapáli cigaretu alebo vypije po jedle jeden pohár vína alebo pálenky, tak to nie je problém. Ale pokiaľ niekto svoje psychické alebo fyzické problémy rieši alkoholom alebo sa dokáže uvoľniť alebo zabaviť len s pomocou alkoholu, potom táto technika nie je vhodná.

Táto technika je ďalej vhodná iba pre ľudí, ktorí majú upravenú aj stravu. To znamená, že sa stravujú zdravo, vyvážene a idú vegetariánskym smerom. Nemusia byť vyslovene vegetariáni, ale je lepšie, ak sú. Technika nie je vhodná ani pre ľudí, ktorí majú psychické problémy a ľahko upadajú do depresie. Duchovne vyvinutý človek by mal byť odolný voči stresu a problémom a mal by ich vedieť pozitívne riešiť. To isté platí aj pre minulé životy. Existujú rôzne techniky, ako sa dostať do minulých životov, ale tiež to nie je vhodné pre začiatočníkov. Ak daný človek nedokáže vyriešiť svoje problémy v tomto živote, tak aj poznanie jeho minulých životov mu môže len priťažiť.

Napríklad: Niekto má zlý vzťah s rodičmi. Ide do minulých životov a tam sa mu ukáže, že jeho mama ho v jednom minulom živote otrávila a v nejakom ďalšom živote ho otec predal. Jeho psychický problém s rodičmi bude ešte väčší.

Ak si však daný človek prečítal stovky duchovných kníh, roky pravidelne medituje, zdravo sa stravuje a je psychicky a fyzicky stabilný, potom je to pre neho veľmi vhodná technika na to, ako ísť hlbšie.

Ak začínaš s meditáciou, klikni TU!

Výhody pobytu v tme:

Pobyt v tme je veľmi vhodný na niekoľko vecí:

1. Ujasnenie si cieľov a vnútorných pohnútok – to znamená ujasniť si, aké ciele mám v telesnej, duševnej, duchovnej, pracovnej a vzťahovej oblasti. Je potrebné položiť si otázku, prečo mám tieto ciele a pýtať sa stále znova a znova: Prečo? Prečo? Prečo? Väčšina ľudí nemá jasne stanovené ciele, a ak ich aj má, tak už vôbec nemá jasno v tom, prečo. Adept by mal ísť do hĺbky, ktorá sa dotýka duše jeho osobnosti, karmy a uvedomuje si prepojenie seba, svojich cieľov a všetkého živého aj neživého. Osvietenie, rovnako ako aj veľké fyzické, či finančné zmeny v živote, je možné dosiahnuť len vtedy, ak to človek nerobí len pre seba (napríklad Budha alebo Milarepa).

Pobyt v tme je potrebné brať ako smrť svojej starej osobnosti a zrodenie novej osobnosti!

Treba sa pozrieť na svoj doterajší život, a to nielen zo svojho pohľadu, ale aj z pohľadu iných ľudí. Na to je potrebné vzdať sa pri pobyte svojho ega!

2. Zlepšenie citlivosti – je potrebné pozorovať svoju myseľ: Kto je ten, kto myslí? Odkiaľ pochádzajú podnety k môjmu konaniu? Kto je ten, kto má strach, nudí sa alebo má vízie? Pred pobytom odporúčame prečítať si aj tento článok: 5 vnútorných hlasov. Pokús sa priradiť k jednotlivým elementom a čakrám rôzne emócie a myšlienky a ovládnuť ich podľa pokynov. Je potrebné byť úplne v TU a TERAZ!

3. Nadviazanie kontaktu s jednotlivými elementmi a bytosťami za účelom získania nových poznatkov.

4. Nadviazanie kontaktu so svojím anjelom strážnym, prípadne so Strážcom prahu, premôcť ich a spriateliť sa s nimi. Vydať sa potom s nimi na astrálnu cestu! Strážca prahu sa objaví v podobe, ktorá danému človeku naháňa strach (väčšinou vo forme veľkého pavúka alebo hada). Človek sa s ním musí spriateliť a ukázať mu svoju silu a odvahu.

5. Zrodenie novej osobnosti – keď si po nejakom čase človek ujasní, čo chce, prečo chce a na čo to chce, stále sa pýta PREČO, PREČO, PREČO, tak potom sa odporúča pridať k tomu aj motiváciu pomoci iným ľuďom. Je vhodné predstavovať si seba samého ako novú, lepšiu verziu svojho Ja a stotožniť sa s touto novou predstavou. Predstavuj si teda, čo robíš, ako to robíš a prečo to robíš.

Príbehy:Otázky a odpovede:

Rozdiel medzi „pitím & fajčením“ a meditáciou

Tu je veľmi veľký rozdiel: Alkohol a Drogy nepomáhajú, ale len potláčajú problémy. Veľa ľudí ich konzumuje, pretože veria, že sú riešením na všetko. Nie je to však tak. Meditácia tiež nezmení situácie, môže však zmeniť vnútorný postoj. Povedzme, že máte doma psa a vyšpiní sa na koberec. Ak naň len položíte ďalší koberec, príčinu to nezmení.

V meditácii sa učíme pustiť veci, ktoré nemôžeme zmeniť, a sústrediť sa na veci, ktoré môžeme zmeniť. Napríklad, niekto prišiel o prácu. Aby sa s tým vyrovnal, berie drogy a začne piť alkohol. Pomôže mu to? Nie, samozrejme, že nie! Len to pod vplyvom drog a alkoholu potláča a na krátky čas na to zabudne.

Naopak pri meditácii si povieme: „Nemôžem zmeniť to, že som prišiel o prácu a preto to prijímam tak, ako to je“.

Môžem si nájsť novú prácu alebo sa ďalej vzdelávať, aby som získal ešte lepšiu prácu. Tým sa problém nevyrieši, ale pre nás to už nebude problém. Meditáciou meníme svoj postoj, rozširuje sa takpovediac náš uhol pohľadu. Je to príležitosť na zmenu, na nový začiatok. Navonok sa nič nezmenilo, ale moja reakcia na to, aby som sa s tým vyrovnal a zlepšil situáciu, je iná. To neznamená, že nič nerobíš! Znamená to zamerať sa na veci, ktoré môžeš zmeniť sám.

Dá sa to využiť vo všetkých oblastiach života, či už ide o zdravie, peniaze alebo aj vzťahy. V tom spočíva rozdiel medzi užívaním drog a meditáciou.

V meditácii pracujem sám so sebou, mením veci, ktoré môžem zmeniť, a púšťam veci, ktoré nemôžem ovplyvniť. Som teda v rovnováhe sám so sebou a mám viac času na iné veci.
Drogami a pitím alkoholu len na krátky moment zabúdaš na problém, no strácaš veľa energie, čo situáciu v konečnom dôsledku len zhorší.

2 mnísi a mladá žena.

Dvaja budhistickí mnísi išli do druhého kláštora na špeciálnu meditáciu. Obaja prišli k rieke, ktorú museli prekročiť, ale most bol zbúraný. Nezostávalo im nič iné, len sa prebrodiť cez vodu. Na jednom mieste to bolo možné, tam, kde bola voda síce veľká, ale nie až taká hlboká...

Na brehu stála mladá žena. Chcela prejsť cez rieku, ale nemala odvahu a zrejme ani dosť síl na to, aby došla na koniec druhého brehu. Starší mních nevenoval žene žiadnu pozornosť, keďže v kláštore bolo zakázané dotýkať sa žien alebo sa na ne dlho pozerať.

Mladší mních však videl beznádej ženy a spýtal sa, či jej môže nejako pomôcť. Poprosila ho o pomoc, a tak mladší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju na druhý breh. Na druhom brehu sa mu mladá žena poďakovala, poprosila ho o požehnanie a potom obaja mnísi pokračovali ďalej.

Cesta do druhého kláštora bola dlhá, ale obaja mnísi sa ponáhľali mlčky. Keď obaja dorazili do druhého kláštora, pred začatím meditácie sa starší mních prihovoril tomu mladšiemu:
Uvedomuješ si, že máme zakázané pozerať sa na ženy, ešte k tomu na také mladé ženy, nieto sa s nimi rozprávať alebo sa ich dotýkať?
Mladší mních sa len prekvapene pozrel na staršieho a povedal:

Ja som mladú ženu nechal na druhom brehu... Ty ju ešte stále nesieš vo svojej hlave?

Aký je rozdiel medzi návštevou sauny, masážou a meditáciou?

Keď sa cítim zle, idem do sauny alebo na masáž. To by malo predsa stačiť – nepotrebujem žiadnu meditáciu?!

Masáže alebo návštevy sauny sú vonkajšie veci. Meditácia je čisto vnútorná vec. Meditácia neznamená sadnúť si a tupo sa pozerať do sviečky alebo len tak ležať a snívať. Meditácia znamená, že sa ponorím do svojho vnútra, pozorujem svoje myšlienky a v tom lepšom prípade dokážem myšlienky aj zastaviť. Potom pochopím, odkiaľ prichádzajú moje myšlienkové alebo energetické prúdy a ako ich môžem pozitívne nasmerovať.

Do určitého bodu dokážem meditovať aj pri masáži alebo v saune. Pri hlbšej meditácii alebo astrálnom cestovaní to ale nie je možné, pretože na to potrebujem iné podmienky. Buď meditujem v ľahu, aby som mohol stratiť pocit tela a nemusel som sa báť, že spadnem alebo si ublížim. Vo východných krajinách je tradičná pozícia pri meditácii lotosový kvet. Táto pozícia je obľúbená, pretože človek pri meditácii môže aj zaspať a nemusí sa báť, že sa prevráti. Obzvlášť dobrá je pri veľmi hlbokej meditácii.

Okrem toho je meditácia niečo ako vnútorná očista: Sprchovanie a čistenie zubov je čisto vonkajšia očista. Meditácia naproti tomu pôsobí ako vnútorná očista. Pozorujem, aké reakcie mám vo všeobecnosti alebo počas dňa. Prečo reagujem tak, ako reagujem? Pýtam sa, či to môžem zmeniť. To je súčasťou introspekcie.

Samozrejme meditácia má v sebe aj niečo uvoľňujúce a sauna alebo masáž je veľmi dobrou prípravou na meditáciu. Aj počas nich už môžem robiť určité cvičenia. Napríklad si môžem opakovať mantru alebo reflektovať svoje vlastné reakcie: Kedy som reagoval správne a kedy nesprávne, čo môžem nabudúce urobiť inak? Nechávam odísť to, čo nemôžem zmeniť. Urobím si plány a robím to, čo môžem alebo by som mal zmeniť, aby veci mohli ísť lepšie. Tento druh uvoľnenia je veľmi dobrý!

V meditácii nejde v zásade len o uvoľnenie. Ide viac o spoznávanie seba samého. Aby sme si uvedomili, že nie sme len týmto telom, týmito myšlienkami, pocitmi a energiou, ale že sme aj vedomím. Sme niečím, čo sa nazýva dušou. Ide o prácu s vnútrom, jeho ovládanie a nájdenie vnútornej rovnováhy. Ide o prácu s pozornosťou! V tom spočíva najväčší rozdiel.

Nie to, čo sa stane, ale to, ako na to reagujeme, rozhoduje o našom osude.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Meditácia úspešne & osobne

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti