Pravé cigánske karty a ich významy ☛

Cigánske karty


Cigánske karty sú popri tarotových kartách pravdepodobne najrozšírenejšie a najpoužívanejšie vykladacie karty v Európe, ktoré sa dnes používajú na veštenie. Ich pomenovanie však má s cigánskymi tradíciami len veľmi málo spoločné. Môžeme tu skôr hovoriť o určitom vývoji z iných druhov vykladacích kariet. Od ostatných druhov veštenia z kariet sa cigánske karty odlišujú najmä tým, že podávajú celkom konkrétnu veštbu. Poskytujú nám presné odpovede aj na celkom konkrétne otázky. Avšak ak niečo nemáme vedieť, tak nám to karty nepovedia. Cigánske karty majú rôzny počet: 32, 36, alebo 52 kariet. Najčastejšie sa však používajú sady s 36 kartami, ktoré pochádzajú z roku 1901.

Na týchto kartách sú vyobrazené rôzne životné situácie a pocity, ktoré prežívame v každodennom živote. Každá karta zobrazuje symbol, ktorý vyjadruje určitý druh energie. Odpoveď na našu otázku neprichádza len od náhodne vybratého kúska papiera, ale je výpoveďou nášho vnútra. Karty majú schopnosť upozorniť vás na súčasnú situáciu, nahliadnuť do príčin v minulosti a ukázať možný vývoj v budúcnosti. Ďalej si popíšeme hlavný význam jednotlivých kariet. Vždy je však dôležité to, ako ich vníma ten, kto karty vykladá. Pri vykladaní kariet sa preto vždy riaďte svojou intuíciou a pocitmi. Čítajte ich svojím inštinktom a nerozdeľujte ich na dobré, zlé či neutrálne.

Cigánske karty

Foto © Imcsike http://www.fotolia.com I pmalenky

Božie oko/Stálosť

Všeobecne: Táto karta sa nazýva tiež ochrannou kartou, sľubuje stabilitu, vyššiu ochranu, šťastie, úspech, pozitívny vývoj udalostí alebo vyriešenie problému. Vo všeobecnosti je to výzva, aby ste boli vytrvalí a dôslední. Vaše úsilie bude zavŕšené úspechom. Je to najpozitívnejšia karta a hovorí o tom, že šťastné záležitosti budú stáleho a dlhodobého charakteru. Nemáte sa čoho obávať. Posilňuje pozitívne karty a naopak znižuje intenzitu blízko nachádzajúcich sa negatívnych kariet.

Analógia s Tarotom: Hviezda, Miernosť, Svet

V láske: Sľubuje stabilnú a osudovú lásku, v prípade sporov ich vyriešenie. Požehnané partnerstvo plné lásky a istoty. Pokiaľ ste bez partnera, karta hovorí, že ten pravý určite príde.

V zamestnaní: Máte stabilné a pre vás veľmi vhodné pracovné miesto alebo máte možnosť ho získať.

Cesta

Všeobecne: Táto karta vždy znamená pohyb, smer, napredovanie, zmenu, životnú cestu, cesty a cestovanie. Upozorňuje nás aj na možnú krátku cestu v blízkom okolí. Môže to byť aj zmena miesta alebo bydliska, presťahovanie sa. Sledujte odkiaľ a kam voz mieri. Podľa ostatných kariet niečo prichádza alebo niečo odchádza. Všímajte si aj karty za touto kartou, niekedy sa môžeme dozvedieť, kam naša životná cesta smeruje. Udalosti sú v pohybe.

Analógia s Tarotom: Voz, Mečová 6, Kalichová 8

V láske: Cesta k milovanému človeku, spoločná cesta životom, spoločné cestovanie, zmeny vo vzťahu. Láska je na ceste, nebudete dlho sami.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s cestovaním alebo so zmenou bydliska. Niekedy vás táto karta môže nabádať aj k tomu, aby ste si hľadali prácu v inom meste. Práca v blízkom okolí.

Dar

Všeobecne: Táto karta znamená, že niečo dostaneme darom. Niečo príde samé od seba bez toho, aby sme sa o to pričinili. Čo dostaneme darom, určujú ostatné karty alebo to odvodíme z otázky. Niekedy to pre nás môže byť aj prekvapenie. Nemusíme dostať vždy vec, ktorá sa nám páči (môžu prísť aj problémy a podobne). Vždy sa však jedná o vec menšieho charakteru, z pozitívneho "daru" sa ale potešíme, negatívne "dary" nebudú mať dlhé trvanie a nemusíte sa ich báť. Tiež môže znamenať pozitívne vyriešenie nejakej situácie a zlepšenie stavu. Naopak s negatívnou kartou znamená to, že nič nedostanete darom.

Analógia s Tarotom: Mincová 6, Kalichová 6, Esá a Chlapci

V láske: Láska je darom, dať alebo dostať lásku, získať niečo z lásky. Predstavuje dobrý a láskyplný vzťah.

V zamestnaní: Dostávať všetko najnutnejšie aj bez práce, práca poskytuje človeku drobné radosti. Naša práca je pre nás darom. Predstavuje aj vhodný čas na investovanie, kedy vám investované peniaze budú prinášať zisk.

Dieťa

Všeobecne: Túto kartu si najlepšie vysvetlíte tak, keď si predstavíte svet z pohľadu malého dieťaťa. Niečo narodené, niečo nové, nové začiatky, nové lásky... Pre dieťa je všetko nové, zábavné, hravé, dieťa je ľahkovážne, unáhlené v činnostiach. Karta teda znamená nový začiatok, ľahkovážnosť hravosť, bezstarostnosť, nezrelosť či nesmelosť. Čaká vás pozitívne obdobie. Nový začiatok. Tiež znamená aj menšie starosti a problémy.

Analógia s Tarotom: Blázon, Esá, Chlapci

V láske: Možný príchod dieťaťa do rodiny (pokiaľ tomu nasvedčujú okolité karty). Čaká vás nový vzťah.

V zamestnaní: Nový začiatok, nové pracovné miesto. Pokiaľ sa chystáte zmeniť zamestnanie, kľudne sa do toho pustite. Novú prácu určite nájdete.

V zdraví: Začiatok choroby, ktorá dopadne dobre.

Dom

Všeobecne: Dom, domov, nehnuteľnosť, rodina, istota, stabilita, zázemie, bezpečie, spolužitie, súkromie, majetok (nie iba peniaze), pevné základy to sú najčastejšie charakteristiky tejto karty. Máte pred sebou stabilitu a bezpečie. Váš život je postavený na silných základoch.

Analógia s Tarotom: Svet, Kalichová 10, Mincová 10

V láske: Rodinné zväzky, rodina, bezpečný vzťah, spoľahlivosť v láske. Pevné rodinné zázemie. Váš vzťah je veľmi silný. Vzťah v dome.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s nehnuteľnosťami alebo pôdou. Rodinná firma. Práca z domu. Isté, stabilné zamestnanie.

Dopis

Všeobecne: Táto karta hovorí najčastejšie o komunikácií, vzdialenej, teda, nie v osobnom kontakte. Môže ísť o nejakú správu, list, e-mail, chat, SMS, telefonát, jednoducho akýkoľvek druh kontaktu na diaľku. Predstavuje tiež nové poznatky. Pozitívne vyriešenie problému. Blíži sa k vám nejaká dobrá správa či informácia. Podľa ostatných kariet to môže byť úradná, pracovná či milostná správa...

Analógia s Tarotom: Mág

V láske: Nepriama komunikácia s partnerom: e-mail... Komunikácia na diaľku. Nový vzťah na obzore.

V zamestnaní: Práca s písomnosťami, nová úloha, skúška, úspech. Všetky záležitosti týkajúce sa úradných listín zvládnete s ľahkosťou. Tiež aj skúšky alebo písomné testy urobíte bez problémov.

Dôstojník

Všeobecne: Dôstojník symbolizuje osobu, muža, ktorý neznázorňuje pýtajúceho sa ani partnera. Má vplyvné postavenie, moc, autoritu, dokáže nám poradiť, zaistiť nás, ochrániť nás. Na druhej strane môže byť prísny, dominantný, musí mať vždy pravdu. Význam karty je teda vplyv, autorita, prísnosť, istota, stabilita, rešpekt, úcta, rozkazovanie, moc a ochrana. Poukazuje na potlačovanie citov a uprednostňovanie rozumu. Tiež poukazuje na prácu a pracovné záležitosti. Niečo sa bude riešiť úradnou cestou. Budete riešiť nejaké úradné záležitosti.

Analógia s Tarotom: Vládca, Mág, Rytieri a Králi, Palicová 6

V láske: Pre ženu stretnutie s nejakým mužom, možno v uniforme, pre muža možný sok v láske. Tiež vzťah, kde chce mať jeden nad druhým moc. Partner. Iba spolužitie.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s uniformou alebo špeciálnym oblečením. Zamestnanie, ktoré poskytuje dlhodobé zaistenie.

Faloš

Všeobecne: Význam tejto karty hovorí sám za seba. Ide o zradu, pretvárku, faloš, ilúzie, nedôveru, znázorňuje tiež všetko to, čo nie je pravda, teda to, čo je klamstvo. Tiež my sami môžeme žiť v ilúzií, nahovárať si niečo čo nie je pravda, tajiť niečo alebo sa mýliť. Predstavuje neúprimného človeka.

Analógia s Tarotom: Luna, Mečová 7, Kalichová 7

V láske: Vo vzťahu táto karta znamená, že náš partner nám niečo zatajuje, nie je k nám úprimný, pretvaruje sa, klame alebo je neverný. Ide teda o neúprimnosť vo vzťahu.

V zamestnaní: Môže ísť o podvody, neúprimnosť. Nesprávne zamestnanie alebo nenájdenie vhodnej práce. Buď sa nenachádzate na správnom pracovisku alebo nie ste v správnom kolektíve.

V zdraví: Problémy v okolí brucha, žalúdka.

Hnev/Zlosť

Všeobecne: Karta poukazuje na nepríjemnú atmosféru, ide tu o trest a odplatu, zlosť, hnev, hádky, nepríjemnosti, problémy, konflikty, rozčúlenie, negatívne postoje iných ľudí voči nám, niekedy aj negatívny postoj nás samých voči sebe, a tiež ukazuje našu snahu sa obhájiť, brániť sa. Máte na svojich pleciach príliš veľa vecí a jednoducho nestíhate. Hnevá vás veľa vecí.

Analógia s Tarotom: Diabol, Mečová 5, Mečový rytier.

V láske: Nedorozumenie, hádky, konflikty, nezrovnalosti. Rodinné problémy.

V zamestnaní: V zamestnaní vás čaká nepríjemná kritika, neúspech, hádky, konflikty, problémy.

Choroba

Všeobecne: Táto karta hovorí všeobecne o problémoch a komplikáciách, ktoré nám vstúpia do života. Hovorí skôr o našom zlom psychickom stave, kedy sa budeme cítiť vyčerpaní a bez energie, ako o chorobe tela, i keď tiež na ňu môže poukazovať. Dlhodobé starosti a problémy. Pesimizmus, negatívne myšlienky, malá sebadôvera. Problém, ťažkosti, ktoré človeka vyčerpávajú.

Analógia s Tarotom: Mincová 5, Mečová 4, Mečová 9, Luna

V láske: Niečo nie je také, aké by malo byť. Komplikovaný vzťah. Vzťah len kvôli sexu.

V zamestnaní: Nevhodná práca. Situácia na pracovisku nie je v poriadku. Vyčerpávajúca práca. Práca zdraviu škodlivá. Môže znamenať aj prácu v zdravotníctve.

Láska

Všeobecne: Pozitívny pekný vzťah, láska, cit, priateľstvo, všeobecne táto karta poukazuje na niečo, čo máme radi, čo radi robíme a z čoho máme radosť. Máte pred sebou krásne, šťastné, pozitívne obdobie.

Analógia s Tarotom: Milenci, Kalichové eso, Kalichová 2, Kalichová 10

V láske: Zamilovanosť. Hľadanie lásky, priateľstva. Šťastný, naplnený vzťah. Veľká, bohatá, srdcová láska.

V zamestnaní: Práca, ktorá je radosťou a potešením. Láska k práci, obľúbená práca. Povolanie, po ktorom ste túžili celý život máte teraz na dosah ruky.

V zdraví: Problémy so srdcom.

Kňaz

Všeobecne: Kňaz sa považuje za také "slabšie Božie oko". Kňaz znamená pre veriacich niekoho, komu dôverujú, kto ich požehnáva, kto ich vedie, kto je pripravený ich vypočuť poradiť. Karta teda znamená požehnanie, čistotu (činov, úmyslov...), pokoj, nadhľad, vyrovnanosť, múdrosť, pochopenie, tiež ale aj plachosť, nepriebojnosť a skromnosť. Duchovná cesta. Znižuje intenzitu negatívnych kariet a zvyšuje intenzitu pozitívnych kariet. Vo všeobecnosti znamená aj komunikáciu.

Analógia s Tarotom: Veľkňaz, Pustovník, Súd

V láske: Nesebecký, idealistický vzťah, duševná spriaznenosť, dobrá komunikácia. Niekedy znamená aj svadbu.

V zamestnaní: Zamestnanie v oblasti starostlivosti o druhých - najmä starostlivosť o duševnú stránku. Nájdenie naplnenia v zamestnaní - v akomkoľvek. Komunikácia o práci.

Milenec

Všeobecne: Milenec je osobnou kartou muža - pýtajúceho sa alebo predstavuje partnera, manžela, milenca, muža srdca ženy - pýtajúcej sa. Poukazuje na stálu lásku, citovú stabilitu, stabilný, istý, dlhodobý vzťah. Táto osobná karta vystihuje podstatu osoby, ktorá sa pýta. Pozornosť treba upriamiť na okolité karty, informácie nájdete práve tam.

Analógia s Tarotom: Vládca, Králi

V láske: Karta predstavuje pýtajúceho sa muža alebo partnera pýtajúcej sa ženy. Čiernovlasý muž, 35 - 45 rokov.

V zamestnaní: Karta predtavuje pýtajúceho sa muža alebo partnera pýtajúcej sa ženy. Potrebné informácie poskytujú okolité karty.

Milenka

Všeobecne: Táto karta zobrazuje buď ženu - pýtajúcu sa alebo v prípade muža - pýtajúceho sa jeho partnerku, manželku, milenku, ženu jeho srdca. Ďalej hovorí o láske, o cite, o vzťahu, o zamilovanosti, a tiež o tom, čo robíme s láskou a radi. Môže naznačovať aj nový vzťah.

Analógia s Tarotom: Vládkyňa, Kráľovné

V láske: Karta predstavuje pýtajúcu sa ženu alebo partnerku pýtajúceho sa muža. Zamilovanie.

V zamestnaní: Karta predstavuje pýtajúcu sa ženu alebo partnerku pýtajúceho sa muža. Potrebné informácie poskytujú okolité karty. Obľúbená práca. Práca, ktorú máte radi.

V zdraví: Problémy s tlakom.

Myšlienky

Všeobecne: Na karte je znázornený vážne sa tváriaci muž, ktorý premýšľa. Premýšľa vážne, dáva si na tom záležať a dáva si na čas, aby neurobil chybu. Karta poukazuje na rozmýšľanie, zvažovanie, rozhodovanie, plánovanie alebo riešenie budúcnosti, riešenie nejakého problému, niečoho, čo nás trápi. Môže premýšľať nad určitými záležitosťami alebo tiež sám nad sebou. Zamýšľanie sa nad budúcnosťou. Patrí tiež medzi osobné karty a predstavuje mladšieho muža. Blond alebo hnedovlasý muž, 20 - 35 rokov.

Analógia s Tarotom: Pustovník, Mečová 4

V láske: Vážne sa zamýšľať nad spoločnou budúcnosťou alebo nad riešením spoločných problémov.
Uzatvorenosť. Rozhodovanie o zásadných veciach. Brať vzťah vážne. Môže to byť aj nová známosť.

V zamestnaní: Vzdelávanie. Je vhodné ďalšie štúdium. Práca v oblasti vzdelávania. Duševná práca. Premýšľanie o práci. Pri hľadaní práce sa nespoliehať na náhodu, ale zodpovedne si naplánovať postup a konať.

Nádej

Všeobecne: Táto karta znamená nádej na splnenie priania, sľubuje priaznivý vývoj záležitosti, na ktorú sa pýtame alebo nádej podľa ostatných kariet. Kotva je symbol nádeje. Predstavuje optimizmus, blíži sa zlepšenie, úspech a šťastie. Znamená aj možnosť cesty do zahraničia. Je to časová karta.

Analógia s Tarotom: Hviezda, Mečová 3

V láske: Pozitívna zmena, pozitívne možnosti, pre ktoré je ale potrebné aj niečo urobiť. Možnosť tehotenstva. Budúcnosť v láske.

V zamestnaní: Pozitívna zmena, možnosť splnenia vašich plánov, ale pre ich dosiahnutie bude potrebné aj niečo urobiť. Cestovanie za prácou. Práca v zahraničí.

V zdraví: Ľadviny.

Nečakaná radosť

Všeobecne: Táto karta poukazuje na niečo nečakaného, čo sa nám prihodí alebo čo nám vstúpi do života, napr. na nejaké prekvapenie. Náhodné a nečakané šťastie vás čaká už v blízkej budúcnosti. Väčšinou ide o radostnú udalosť, ale nemusí to byť vždy pravidlom! Ide o niečo, čo sme nečakali a nič sme pre to sami neurobili, jednoducho to prišlo bez nášho pričinenia. Môže znamenať aj možnosť výhry. Je to aj karta neistoty a pochybností. Niečo, o čom pochybujete.

Analógia s Tarotom: Esá (najmä mincové), Koleso šťastia, Palicová 8

V láske: Prekvapujúci prejav lásky. Nerozhodnosť vo vzťahu.

V zamestnaní: Nečakaná radosť, napr. pochvala, povýšenie, finančné ohodnotenie. Nerozhodnosť v práci.

V zdraví: Problémy s kĺbami.

Nepriateľ

Všeobecne: Táto karta poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré nevidíte, na skrytého nepriateľa, podraz, zradu, podvod, nepriateľský postoj ostatných, nečestné prostriedky. Niekto alebo niečo vám chce ublížiť, uškodiť. Podľa otázky, treba zvážiť aj to, či si neškodíte vy sami. Karta vystihuje aj negatívnu osobu muža alebo ženu. Upozorňuje na to, že vo vašom okolí sa nachádza osoba, ktorá vám nedopraje.

Analógia s Tarotom: Diabol, Mečová 5, Mečový rytier

V láske: Niekto, kto škodí vzťahu alebo sa o to snaží, môže to byť aj postoj jedného z partnerov.

V zamestnaní: Konkurencia, niekto sa vám snaží škodiť. Dávajte si pozor na svoju pracovnú pozíciu.

Nešťastie

Všeobecne: Táto karta znamená nepríjemnosti, nešťastnú udalosť, prekážky, veľké, vážne ťažkosti alebo problémy, poukazuje na niečo, čo nás určite nepoteší, na problémy, ktoré sa akoby sypú, na nepriaznivý vývoj nejakej záležitosti. Tiež môže poukazovať na tendenciu zatvárať oči pred problémami a vyhýbať sa zodpovednosti. Môže upozorňovať aj na prírodné katastrofy a agresivitu ľudí.

Analógia s Tarotom: Veža, Mečová 10

V láske: Nepriaznivá situácia ovplyvňujúca vzťah, niekto vo vzťahu uteká od problémov, dlhotrvajúce ťažkosti, ktoré môžu mať aj fatálne následky. Nebezpečenstvo rozchodu, rozvodu, strata partnera.

V zamestnaní: Ťažkosti, veľké problémy. Smola, trápenie sa. Fyzicky namáhavá práca.

V zdraví: Zápalové ochorenie, problémy s pečeňou, alkoholizmus.

Peniaze

Všeobecne: Už podľa názvu vidíme, že jedným z významov tejto karty sú najmä peniaze, bohatstvo a majetok, ktoré nadobudneme, avšak všetky karty majú aj svoj prenesený, teda metaforický význam. Ide tu o prísun niečoho, čoho sa nám dostane, a čoho máme alebo budeme mať nadbytok. Podľa otázky môže ísť aj o nadbytok citov a podobne. Poukazuje aj na zlepšenie situácie, že sa niečo dá do poriadku, alebo, že v niečom máme "poklad". Materiálny úspech. Vaša finančná situácia sa bude zlepšovať.

Analógia s Tarotom: Vládkyňa, Slnko, Mincové eso, Mincová 9 a 10, Kalichová 9

V láske: Bohatý partner, milenec, vzťah pre peniaze, bohatstvo citov. Vzťah z vypočítavosti.

V zamestnaní: Lukratívne zamestnanie. Obchody a podnikanie. Veľký zárobok.

Smrť

Všeobecne: Táto karta neznamená priamo fyzickú smrť, ale skôr poukazuje na zmenu, premenu a transformáciu, niečo staré, čo doslúžilo, je na konci, aby uvoľnilo miesto novému, čo prichádza alebo ešte len príde. Táto zmena býva väčšinou bolestivá, ale nutná. Nie je potrebné sa ale báť, to nové, čo príde, je pre nás vždy lepšie. Nejakú skutočnosť môžete mať zastavenú, zablokovanú. Koniec niečoho starého a začiatok niečoho nového.

Analógia s Tarotom: Smrť

V láske: Niečo zaniká, rozchod, koniec vzťahu. Zmeny.

V zamestnaní: Zmena zamestnania alebo v zamestnaní. Prichádzajú nové príležitosti. Odchod do dôchodku.

V zdraví: Bolesti hlavy a chrbtice.

Smútok/Žiaľ

Všeobecne: Táto karta predstavuje smútok, žiaľ, trápenie, túžbu po niečom, čo nemôžeme mať, niečo nedosiahnuteľného, chýbanie. V tejto karte je však veľká dávka pasivity, človek len trpí a je smutný, ale zároveň nič nerobí pre uskutočnenie svojho sna alebo svojho priania. Dlhodobá stagnácia.

Analógia s Tarotom: Veľkňažka, Pustovník, Obesenec, Luna, Mečová 2, Mečová 4

V láske: Smútok v láske, túžba po niekom nedosiahnuteľnom. Nenaplnenie a sklamanie.

V zamestnaní: Činnosť, ktorá sa vám nepáči, žiadna nádej na zmenu. Práca, ktorá vás nebaví či nenaplňuje. Smútok z práce.

V zdraví: Gynekologický problém.

Sobáš

Všeobecne: Táto karta poukazuje na vzťah, trvalý vzťah, partnerstvo, na spojenie, môže ísť o milostné alebo pracovné spojenie, uzatvorenie výhodného obchodu. Vo vzťahu sa jedná o spolužitie, ale pozor, nemusí ísť o manželstvo. Na skutočnú svadbu by poukazovalo spojenie kariet Sobáš + Sudca. V tomto spojení nemusíte byť, ale vždy šťastní, záleží to od ostatných kariet.

Analógia s Tarotom: Milenci, Kalichová 2

V láske: Citový vzťah a spoločné spolužitie - manželstvo (najmä + Sudca) alebo život v jednej domácnosti. Keď vzťah nemáte, v tomto období máte možnosť stretnúť životného partnera.

V zamestnaní: Zmluva, zlúčenie, spolupráca, skupinová práca, nadviazanie obchodného partnerstva, dobrý pracovný kolektív. Ak ste si dali žiadosť o prijatie na nové miesto, môžete počítať s jej úspechom.

Správa

Všeobecne: Táto karta znamená najmä komunikáciu. Ide o komunikáciu v akejkoľvek forme, ústnu, písomnú, elektronickú. Predstavuje správy, nové poznatky, novinky, informácie, ktoré k nám prídu, tiež aj o nových pomeroch a aspektoch vzhľadom k otázke, na ktorú sa pýtame. Vo všeobecnosti ide o prekvapujúcu príjemnú správu.

Analógia s Tarotom: Mág, Súd, Všetci chlapci

V láske: Komunikácia s partnerom, informácie od partnera alebo súvisiace s partnerom. Správa od partnera.

V zamestnaní: Získavajte informácie a vedomosti, rozširujte ich. Nové možnosti v zamestnaní. Pracovná správa.

Strata

Všeobecne: Táto karta hovorí o strate, ktorá je spôsobená našou vinou, našou ľahkomyseľnosťou, nerozvážnosťou, neopatrnosťou, nedôslednosťou a podceňovaním situácie. O niečo prídeme, niečo stratíme, o niečo budeme ochudobnení. Čo to je, posudzujeme z okolitých kariet alebo podľa druhu otázky. Znamená aj zlú investíciu, hazard, riziko a neúspech.

Analógia s Tarotom: Blázon, Koleso šťastia, Mincová 5

V láske: Hrozí strata partnera. Rozchod, koniec vzťahu.

V zamestnaní: Vaša pozícia je ohrozená, neriskujte. Zložité pracovné podmienky, konfliktné pracovné prostredie. Strata práce.

Stretnutie/Návšteva

Všeobecne: Tu sa jedná o rodinné, spoločenské, priateľské alebo pracovné stretnutie, o osobný kontakt s niekým, zoznámenie s nejakou osobou. Väčšinou nejde o milostné záležitosti, ale skôr o rodinné a priateľské. Čaká vás veľmi rušné obdobie, plné stretnutí a rôznych spoločenských udalostí.

Analógia s Tarotom: Kalichová 2, Kalichová 6, Kalichová 3

V láske: Neviazať sa, nezáväzné stretávanie sa s väčším okruhom ľudí, zoznámenie sa s novým človekom. S niekým sa stretnete.

V zamestnaní: Rozhovory, množstvo rôznych kontaktov, nové kontakty, práca, kde dochádza k častému jednorázovému alebo krátkodobému kontaktu s rôznymi ľuďmi. Stretnutie pri hľadaní práce.

Sudca

Všeobecne: Táto karta môže poukazovať na nejakú dôležitú osobu, úradníka alebo niekoho kompetentného. Ďalej poukazuje na úradné a súdne záležitosti. V prenesenom význame znamená spravodlivosť, objektívny úsudok, rozhodnutie, vyriešenie, spravodlivé rozriešenie určitej záležitosti. Tiež predstavuje rozum a rozumové záležitosti, potlačovanie citov rozumom.

Analógia s Tarotom: Spravodlivosť, Pustovník, Veľkňaz

V láske: Rozhodnutie v oblasti lásky, férový vzťah, ale založený skôr na rozume než cite. Môže znamenať aj rozchod či rozvod.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s právom, s úradmi, v zamestnaní príde k slovu nejaká nezávislá, kompetentná osoba. Rozhodnutie.

Šťastie

Všeobecne: Fortuna podľa legendy rozdávala zo svojho rohu hojnosti šťastie, úspech a slávu. Jednoznačne je to karta šťastia. Karta ukazuje, že sa nám dostane nadbytok všetkého, materiálne i citové šťastie, naplnenie našich túžob, príležitosť, splnenie našich prianí, predstavuje nadbytok, hojnosť, veľké množstvo čohokoľvek. Pokiaľ sú ale okolo iba negatívne karty, tak ukazuje nadbytok práve týchto negatívnych vecí, príliš problémov, smoly, nešťastia a podobne.

Analógia s Tarotom: Koleso šťastia

V láske: Prísľub toho, že vzťah je príležitosťou ku šťastiu. Šťastný vzťah. Pokiaľ partnera nemáte, v blízkej budúcnosti sa objaví.

V zamestnaní: Vysnívané zamestnanie, nejaká pozitívna náhoda, ktorá vás ovplyvní. Dokonca je možná aj výhra. Niekto zručný. Šťastena stojí pri vás.

Trochu peňazí

Všeobecne: Táto karta znamená, že niečo dostaneme, niečoho sa nám dostane, ale len v malej alebo minimálnej miere. Môže ísť o malú finančnú čiastku, drobnosť, maličkosť alebo o mierne zlepšenie, niečoho môžeme mať "tak akurát". Nepodceňujte však význam malých peňazí, len vďaka nim sa dostanete aj k väčším zárobkom.

Analógia s Tarotom: Mincová 6, Mincová 2, Mincová 8

V láske: Niekto sa k vám chce vrátiť z minulosti. Od vašich blízkych k vám príde malé množstvo peňazí.

V zamestnaní: Príjmy naviac - úroky, prémie... Zamestnanie platené dostatočne, ale nie skvele. Zamestnanie spojené s niečím drobným alebo s detailom. Práca v oblasti ekonomiky, financií. Pravidelný príjem.

Túžba

Všeobecne: Táto karta zobrazuje našu túžbu po niečom alebo po niekom, niečo si prajeme, na niečo čakáme, môžeme mať v hlave myšlienky na niečo nového. Treba si uvedomiť, po čom naozaj túžite.

Analógia s Tarotom: Miernosť, Hviezda, Palicová 2 a 3, Mincová 7, Mincový chlapec

V láske: Túžba po citoch, láske alebo partnerovi.

V zamestnaní: Hľadanie nového miesta, uplatnenie, realizácia. Nedosiahnuteľné či ťažko dosiahnuteľné miesto.

Vdova

Všeobecne: Táto karta môže predstavovať osobnú kartu ženy, nejakej inej ženy, ako je pýtajúca sa alebo partnerka pýtajúceho sa muža. Väčšinou sa jedná o staršiu ženu v rodine, napr. matku... Ak však pri nej ležia karty Myšlienky alebo Túžba, poukazuje na mladšiu príbuznú. V ostatných prípadoch symbolizuje osamelosť, opustenosť, smútok, negatívnu psychiku.

Analógia s Tarotom: Veľkňažka, Luna, Obesenec, Mečová 3, 8 a 9, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicová 10, Všetky kráľovné.

V láske: Poddávať sa depresiám. Stretnutie so staršou ženou, osamelou, ovdovenou alebo rozvedenou. Hrozí osamelosť.

V zamestnaní: Táto karta nemá význam v tejto oblasti.

Vdovec

Všeobecne: Môže predstavovať osobnú kartu muža, nejakého iného muža, ako je pýtajúci sa alebo partner pýtajúcej sa ženy. Väčšinou sa jedná o staršieho muža v rodine alebo otca. Ak však pri nej ležia karty Myšlienky alebo Túžba, poukazuje na mladšieho muža v rodine. V ostatných prípadoch symbolizuje osamelosť, opustenosť, smútok, negatívnu psychiku. Znamená aj stabilitu, silu osobnosti a schopnosť vedieť sa nevzdávať.

Analógia s Tarotom: Pustovník, Obesenec, Mečová 9, 3 a 8, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicová 9

V láske: Snažiť sa zvládnuť smútok. Stretnutie so starším mužom, osamelým, ovdoveným alebo rozvedeným. Hrozí osamelosť.

V zamestnaní: Táto karta nemá význam v tejto oblasti. Niekedy môže znamenať samostatnosť a nezávislosť. Starší pán.

Vernosť

Všeobecne: Táto karta vyzerá podľa názvu síce pekne, ale nenechajme sa pomýliť. Môže znamenať istotu, stálosť, trvalosť, pevnosť, vernosť, dlhodobosť, ale rovnako tak pekných a príjemných vecí ako aj tých nepríjemných. Podľa ostatných kariet posúdime, čoho sa táto stálosť, vernosť, nemennosť, stabilita, istota týka a čo sa nás vlastne drží.

Analógia s Tarotom: Hviezda, Palicová 3, Mečová 4, Mincová 4, 7 a 10

V láske: Dlhodobý vzťah, spoľahlivý, verný partner. Dôvera vo vzťahu.

V zamestnaní: Máte stále miesto a istý príjem. Lojalita, dlhodobá perspektíva. Dôvera v práci.

Zábava

Všeobecne: Táto karta znamená radosť, veselosť, zábavu, užívanie si, radosť zo života, radosť z niečoho, čas oddychu, dobré obdobie, optimizmus. Máte pred sebou veľmi príjemné obdobie.

Analógia s Tarotom: Slnko, Palicová 4, Kalichová 3 a 9

V láske: Vzájomné potešenie. Dobrý vzťah. Pokiaľ si hľadáte nového partnera, odporúča sa ísť do spoločnosti.

V zamestnaní: Svoju prácu robíte s radosťou a aj ste primerane finančne ohodnotení. Dobrá udalosť. Obľúbená práca, radosť, tešenie sa.

Zlodej

Všeobecne: Táto karta znamená, že utrpíme škodu, ujmu. O niečo prídeme, s niečím sa budeme musieť rozlúčiť, niečoho budeme mať menej. Väčšinou to nie je z našej viny, o to niečo nás pripraví konkrétna osoba alebo nejaký vplyv okolia. Podľa ostatných kariet posudzujeme, o čo prídeme a čo je toho príčinou. Ide o nepríjemné, problematické a konfliktné obdobie. Treba si dávať pozor aj na prehnanú dôverčivosť. Zlodej + Dom upozorňuje na hypotéku a dlhy.

Analógia s Tarotom: Obesenec, Palicová 7, Mečová 5 a 7, Mincová 5

V láske: Sok v láske. Vzťah, ktorý vám škodí. Vy sami škodíte svojmu vzťahu a tým aj sebe. Zásah tretej osoby do vzťahu.

V zamestnaní: Práca vás nebaví. Pozor na zdanlivo lukratívne ponuky, hrozí nečestné jednanie, pozor na nekalú konkurenciu. Problémy s prácou.

Žiarlivosť

Všeobecne: Táto karta všeobecne zobrazuje závisť a žiarlivosť na to, čo sami nemáme a čo má ten druhý. Ukazuje, že niečo niekomu neprajeme a závidíme mu. Žiarlivosť, akákoľvek, vždy otravuje vzduch. Otravuje nás samých aj všetkých okolo nás. Pozor na hádky, konflikty a nepríjemnosti.

Analógia s Tarotom: Diabol, Palicová 7, Kalichová 5, Mečová 5, Mečový rytier

V láske: Žiarlivosť vo vzťahu. Vzťah, ktorý nie je pre pýtajúceho sa dobrý. Láska odlúčená na určitý čas.

V zamestnaní: Intrigy, ohováranie, závisť, nepríjemná atmosféra. Ohrozený úspech, prekážky a problémy. Práca odlúčená na určitý čas (krátky časový úsek).

Logo Cigánske karty

Cigánske karty

Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Rozumné využívanie cigánskych kariet

Komunikácia s podvedomím.

Pri rozhodovaní ste zobrali do úvahy všetko, napriek tomu máte zlý pocit.

Analýza problému tam, kde vás vaše pocity môžu klamať.

Bežnou analýzou nenachádzate žiadne jednoznačné riešenie.

Duchovný rozvoj a komunikácia s astrálnymi bytosťami.

Menej rozumné využívanie cigánskych kariet

Chcieť za každú cenu ospravedlniť svoje správanie.

Myslieť si to, že naša budúcnosť je vopred presne daná a my ju nemôžeme ovplyvniť.

Ako náhrada návštevy lekára.

Ako klientovo rozhodnutie.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Cigánske karty vám dajú odpovede na akékoľvek otázky, či už z oblasti lásky, práce ako aj zdravia...

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar