Meditácia a zlepšenie zdravia

Meditácia a zlepšenie zdravia

Meditácia s hypnózou

Začiatok


Budeš počuť môj hlas a počas celej meditácie budeme v kontakte. Zaberie to asi 15 minút. Povediem ťa.

Zapáľ bielu sviečku a sadni si tak, aby si sa cítil/a pohodlne a bezpečne.

Koncentruj sa na svoj dych. Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychuj sa pomaly nosom a vydychuj pomaly ústami. Ešte raz. Zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni ústami. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami a pomaly zatvor svoje oči...

Vnímaj a pozoruj svoje vnútorné myšlienky a pocity bez toho, aby si ich posudzoval/a a reagoval/a na ne. Všetko, čo je pod tvojou kontrolou, čo by si mal/a a čo môžeš urobiť, urobíš v pravý čas. Ver v sám/sama seba!

Všetko, čo nie je pod tvojou kontrolou, čo je mimo rámca tvojich možností, nechaj voľne plynúť a odovzdaj to vyššej moci, všemohúcej láske a všetko presahujúcemu vedomiu a inteligencii.

Meditácia Zdravie

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Vo svojom vnútri vidíš biele svetlo. Pristúp k nemu. Nachádza sa tam vstupná brána do záhrady a 3 schody, ktoré ťa zavedú k týmto vstupným dverám do prekrásnej záhrady.

Biela mágia Pentagram

Meditácia


Budem počítať do 3, a s každým započítaním urobíš pomaly jeden krok smerom k tejto záhrade.

Teraz urob prvý krok. Cítiš a vnímaš teplé svetlo vychádzajúce z dverí do záhrady, uvoľni sa. Urob druhý krok. Počuješ štebot a spev krásnych vtáčikov a cítiš čerstvý vzduch. Urob tretí krok a vkroč dverami do záhrady. Užívaj si prekrásny pohľad na prírodu…

Pred sebou vidíš krásne a pohodlné kreslo, pohodlne sa naň posaď a užívaj si ten nádherný pohľad (teraz spustíme hudbu so zvukmi prírody, napr. Cestička sa otvára od Maoka…).

Počuješ krásnu hudbu a zvuky prírody, cítiš sa zrazu ťažší a ťažší/ťažšia a ťažšia, akoby si sa vnáral/a stále hlbšie a hlbšie do kresla, a relaxujúco medituješ.

Dýchaj pomaly a pokojne, vnímaj svoje telo vnárajúce sa stále hlbšie a hlbšie do kresla, a uvoľni sa.

Počuješ zvuky prírody a môj hlas. Si úplne uvoľnený/á a v bezpečí.

Dýchaj pomaly a vnímaj, aká sila k tebe prichádza ako svetlo. Ty si sila a svetlo, Ja som sila a svetlo a my sme jedno.

Si v absolútnej rovnováhe a radosti, a túto rovnováhu a šťastie budeš vnímať a cítiť každý deň v tvojom živote. Ty si rovnováha a šťastie, Ja som rovnováha a šťastie a my sme jedno.

Cítiš múdrosť a ochranu prírody. Si múdry/a, životaschopný/á, v kondícii a kedykoľvek budeš meditovať, budeš cítiť túto múdrosť a ochranu. Ty si v bezpečí, Ja som v bezpečí a my sme jedno.

Teraz sa sústreďme na to negatívne a chorobu. Predstavme si túto chorobu ako tmavé svetlo. Zameraj svoju pozornosť na miesta, kde máš bolesti alebo problémy. Daj tejto bolesti farbu, svetlo tmavej farby. Farba by sa mala hodiť k bolesti. Čo sa ti snaží bolesť povedať? Aké ďalšie vlastnosti má táto bolesť?

Meditácia s hypnózou

Foto © lavoview http://www.istockphoto.com I pmalenky

Teraz si predstav, ako prichádzajú anjeli a odnášajú tvoju bolesť. Poproste o pomoc anjela milosrdenstva, anjela liečenia a anjela spásy o pomoc. Môžete požiadať o pomoc aj archanjela Gabriela.

Teraz si predstav, ako anjeli z teba odstraňujú tmavé svetlo. Predstav si, ako na teba anjeli siahajú svojimi rukami a ako vysávač odsávajú z teba všetko negatívne, všetky bolesti a blokády. Vŕŕŕ...

Cítiš úľavu a energiu. A teraz sú anjeli opäť aktívni. Napĺňajú ťa energiou a svetlom. Predstav si, ako z anjelov vyžaruje liečivé svetlo a s každým nádychom sa cez tvoje pľúca rozširuje do celého tela.

S každým nádychom, s každým úderom srdca sa táto liečivá energia rozširuje stále ďalej a ďalej a anjeli do teba pumpujú ešte viac energie... Usmievaš sa, pretože je to veľmi príjemné.

Svetlo a energia sa šíri ďalej do vnútorných orgánov, pokračuje ďalej do chodidiel a cez spodnú časť nôh prechádza do chrbta. Tvoj chrbát sa uvoľňuje a tak ti môžu anjeli poslať ešte viac svetla! Nasávaš ho ako suchá špongia, ktorá sa napĺňa energiou. Teraz je už energia v tvojich rukách a môžeš cítiť na rukách mierne brnenie alebo mravčenie. A svetlo stúpa ďalej do hlavy a napĺňa tvoju hlavu láskou, svetlom a ľahkosťou. Daj tomuto svetlu farbu, ktorá ti je najpríjemnejšia. Veľmi, veľmi dobre...

“Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen”

Ata Gibor Leolam Adonai.

Počúvaš hudbu, si uvoľnený/á a vieš, že si večná duša, radosť a sila. Ja som večná duša, radosť a sila, a my sme jedno.

Vnímaš svoje telo, počuješ môj hlas a cítiš dôveru a silu. Ty si dôvera a sila, Ja som dôvera a sila a my sme jedno.

S každým nádychom cítiš stále viac a viac energie.

Pomaly sa postav z kresla a porozhliadni sa okolo seba. Zhlboka sa nadýchaj tohto čerstvého vzduchu a pomaly sa vráť späť k dverám do nášho sveta. Neobávaj sa, môžeš toto miesto znova navštíviť kedykoľvek, keď budeš potrebovať získať silu, múdrosť a inšpiráciu.

Vidíš dvere do nášho sveta a zopár schodov. Prosím, choď k nim pomaly. Tvoja sila, múdrosť a viera s tebou zostanú aj naďalej!

Pomaly vstúp do dverí do nášho sveta. Radosť a múdrosť sú spolu s tebou. Pomaly urob druhý krok a vnímaj ako sila a rovnováha sú stále s tebou. Urob posledný krok a si späť vo svojej izbe, vo svojom kresle, plný/á svetla a viery.

Koncentruj sa na svoj dych.

Meditácia

Foto © CWLawrence http://www.istockphoto.com I pmalenky

Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami. Ešte raz. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Zhlboka sa nadýchni nosom, vydýchni ústami, a pomaly otvor svoje oči...Príklad: Meditácia na uvoľnenie vnútorných bariér

V našich životoch sa odohráva veľa rôznorodého, v zmysle dobrého i zlého. Pod vplyvom prežitého, a hlavne z rôznych skúseností v tých situáciách, si vytvárame rôzne bariéry alebo vnútorné bloky. Tie nás vo veľkej miere obmedzujú pri rozvíjaní alebo plnení našich snov. Tieto bariéry sú ukryté v podvedomí, a preto je ťažké ich vidieť. A to, čo je neviditeľné, nemôžeme rozoznať a ani zmeniť.
Nasledujúce duchovné cvičenie vám môže pomôcť začať prirodzený proces uvoľnenia vnútorných bariér. Jedinou podmienkou pre dosiahnutie úspechu je pripustiť si, že je veľa vecí, ktorých sa bojíme a veľa vecí, ktoré nechceme vidieť, pretože to bolí. Naše podvedomie je náš priateľ, môžeme si z neho urobiť spojenca. Pozná, čo je pre nás dobré a chce nám pomôcť, ak to dovolíme a požiadame ho o to. Tak nemajme strach otvoriť sa a so zvedavosťou sa pozrime do tieňa... Ak ste dostatočne odvážni, prinesie vám to veľa skrytých pokladov!

1. Sadnite si a uvoľnite sa, zhlboka sa niekoľkokrát nadýchnite, a sledujte ako sa s každým výdychom vaše telo uvoľňuje viac a viac.

2. Predstavte si ako stojíte pred veľkou bránou. To je vstup do vášho podvedomia. Pozdravte s láskou svoje podvedomie a požiadajte ho o pomoc a spoluprácu. Naše podvedomie je mnohonásobne silnejšie, než si myslíme. Ak ho urobíme svojim spojencom, dá nám veľa sily. Požiadajte ho, aby ukázalo tie skryté bariéry a bloky, ktoré nás obmedzujú dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nás dôležité. Nie je nutné vedieť presne, ktorých bariér a blokov sa to týka! Pracujeme len so silnými obrazmi!

3. Otvorte dvere pre svoje podvedomie. Dnu je tma, ale teraz, keď ste otvorili dvere, lúč svetla preniká cez tmu.

Môžete tu vidieť kus ľadu, obrovskú ľadovú kocku. Predstavuje tie prekážky vo vás, ktoré vás držia. Teraz si uvedomte, že svetlo rozpúšťa ľad. Povedzte: „Ako slnko a teplo rozpúšťajú ľad, moje podvedomie rozpúšťa všetky bloky, ktoré ma držia.“ Pozorujte sa ako sa ľad topí, robí sa mláka a potom sa voda premieňa na paru a mizne vo vzduchu. Povedzte: „Ako sa ľad premenil na paru, moje prekážky sa uvoľnili z môjho života.“

4. Vráťte sa z podvedomia a zatvorte dvere. Uvedomte si náhly pocit ľahkosti. Poďakujte podvedomiu za to, čo sa stalo a pomaly otvorte svoje oči.

Meditácia v prírode

Buddha dosiahol svoje osvietenie vo voľnej prírode. Hovorí sa, že veľmi dlho meditoval pod stromom. Raz, keď meditoval pod stromom, uvidel prvú hviezdu: bola to Venuša. Pozrel sa na hviezdu a bol osvietený. Sme súčasťou prírody a v prírode dokážeme vedomejšie vnímať energiu okolo nás. Preto by ste mali meditovať v prírode, ak máte príležitosť. Počas meditácie môžeš pozorovať, ako príroda okolo teba žije, pretože sa utíšiš a máš čas sám pre seba. Príroda nám dáva silu pokračovať ďalej a pomáha nám získať jasnosť.

Choď k stromu, ktorý má primerane hrubý peň a objím ho. Predstav si, že si spojený s týmto stromom. Stromy nám dávajú silu a vitalitu a sú schopné prelomiť negatívne vzorce myslenia.

Slnko a more nám dávajú veľa sily - krátke opaľovanie na slnku je tiež dobrou meditáciou. Nemusí byť nevyhnutne leto; stačí keď pár slnečných lúčov prenikne cez okno a dobije nás to subtílnou energiou. Z tohto dôvodu je veľa ľudí depresívnych, pretože žijú v krajinách, v ktorých slnko svieti veľmi zriedka alebo len veľmi málo (napr. v Grónsku).

Mnohí ľudia radi meditujú na pláži. Mali by ste si užívať vodu – ak ste vo vode na pláži, tak na to, aby ste privolali anjela vody stačí, keď budete vo vode po kolená. Predstav si, že si súčasťou vody a všetka negatívna energia sa z teba jednoducho zmýva preč. Boli sme stvorení z rýb a voda je prírodný prvok. Na 80% pozostávame z vody. Predstav si, že vlny odnášajú preč všetky tvoje starosti, strachy a pochybnosti. Nechaj, aby prúd odniesol so sebou všetky negatívne veci, ktoré máš vo svojej hlave.

Pozorovanie vtákov, včiel alebo samotnej vody je pre nášho ducha veľmi upokojujúce. Pre mnohé národy sú vtáky niečím posvätným. Zvuky ako čvirikanie vtákov alebo bzučanie včiel môžu byť veľmi upokojujúce a liečivé.

Dobrým spôsobom meditácie je aj práca v záhradke: Štúdie ukázali, že ľudia, ktorí sa venujú starostlivosti o záhradu sú oveľa uvoľnenejší a pokojnejší ako ľudia z mesta, ktorí k takýmto veciam nemajú vzťah. V Japonsku stúpa počet pokusov o samovraždu, pretože ľudia sú obklopení príliš veľkým množstvom umelých vecí a majú príliš málo času a možností ísť niekde von do prírody.

Pokiaľ žijete v meste, skúste si zasadiť aspoň niekoľko byliniek alebo niečo podobné. Keď sadíte, rozvíja sa presne to, čo je užitočné pre vaše uzdravenie. Môžete si všimnúť, že keď púšťate rastlinám napr. klasickú hudbu, tak sa im darí lepšie. Čo sa však často ešte nevie, je to, že ak sa o niečo obetavo staráte s dôverou, láskou a náklonnosťou, táto rastlina bude v sebe automaticky produkovať zložky, ktoré sú pre vás tým najlepším liekom, či liečbou.

Zber ovocia je tiež veľmi dobrou meditáciou: Dnes už môžete zbierať ovocie a zeleninu na mnohých krásnych miestach.

Ďalším príjemným spôsobom meditácie v prírode je ísť večer von a pozerať sa na hviezdy. Pohľad na hviezdy nám pomáha spojiť sa s vyšším Ja alebo s Bohom a anjelom! Vždy, keď máte príležitosť meditovať niekde vonku v prírode, urobte to. V prírode sa môžete oveľa ľahšie spojiť s anjelmi a dostať sa do súladu so svojím vyšším Ja.

Výčitky svedomia a pocity viny

Čo sa stane, keď máme výčitky svedomia, pocity viny?

Výčitky svedomia, pocity viny – je to kontraproduktívna činnosť človeka. To znamená, že čím väčšie výčitky svedomia, pocity viny, človek má, tým je istejšie, že danú vec bude opakovať. Pretože tomu dáva energiu prostredníctvom pozornosti a posilňuje to. Takže, ak má niekto z niečoho výčitky svedomia, pocity viny, tak to znamená, že to bude robiť znova. To je dôvod, prečo napríklad narkomani, hazardní hráči alebo ľudia závislí od alkoholu, ďalej pijú. Keď sa preberú, tak majú výčitky svedomia a pocity viny, štyri dni tomu venujú pozornosť práve kvôli výčitkám svedomia a pocitom viny, a potom to robia znovu.

Budú pokračovať ďalej v tom istom vzorci správania sa. To znamená, že jediný spôsob, ako sa niečoho zbaviť je:

A.) Prestať tomu venovať pozornosť.
B.) Pochopiť, prečo to robím.
C.) Presmerovať energiu, pozornosť, slová a akciu na tie veci, ktoré človek chce.

Je potrebné spojiť sa s tou predstavou, ktorú chcete, predstavovať si to, čo chcete a každý deň pre to, čo chcete aj niečo aktívne robiť!

Pozornosť

Dychové techniky

Pozornosť je forma meditácie a našla pri liečbe burnOutu mnohonásobné využitie. Vedome žiť znamená byť jednoducho Tu a Teraz. To sa samozrejme veľmi ľahko povie, ale ťažšie urobí. Najjednoduchšia meditačná technika, ktorá vedie k Tu a Teraz, je uvedomenie si svojho vlastného dýchania. Dýchame neustále, a preto to považujeme za samozrejmosť. V strese a hektike ale dýchame veľmi plytko, a nedostatočne. Keď jednoducho pozorujeme náš dych, naše dýchanie sa nám samé od seba prehĺbi. K tomu je dobré z času na čas si na začiatku meditácie v krátkosti precvičiť plné jogové dýchanie. To pomáha stať sa vedomým v Tu a Teraz a uvoľniť sa. Pozornosť znamená, že sa človek snaží vyriešiť veci počas dňa postupne a neprepadá hektike. Cesta je tu teda rovnako dôležitá ako cieľ. Som práve vystretý/á? Smejem sa, alebo som nervózny/a? Je moje dýchanie plytké alebo hlboké a uvoľnené? Snažím sa len kŕčovito dosiahnuť svoj cieľ, alebo si uvedomujem to, čo je v Tu a Teraz a pozorujem svoje dýchanie?

Pozornosť znamená zaoberať sa základnými otázkami. Používať svoj vlastný dych ako prostriedok k tomu, aby sme získali viac energie a zároveň sa uvoľnili.

V buddhizme a joge sa už pred tisícročiami pozorovalo, že pozorný a uvedomelý život je základným predpokladom pre hlbokú meditáciu. Bez pozorovania samého seba cez deň a bez vedomého prežitia dňa má večerná meditácia len obmedzený účinok! V buddhizme, joge a bojovom umení používa človek preto mnohé dychové techniky, aby sa na jednej strane uvoľnil, ale na druhej strane aj získal energiu. Keď niekto prehĺbi svoj výdych a automaticky sa nadýchne, vedie to k uvoľneniu. Keď niekto naopak prehĺbi svoj nádych a automaticky vydýchne, tak sa zrevitalizuje a bude plný energie. To robia napríklad mnohí športovci pred súťažami. Ďalej sú z buddhizmu známe aj mnohé vizualizačné techniky, ktoré sa používajú dokonca ešte aj dnes napríklad v športe. Človek dýcha vedome a predstavuje si napr. víťazstvo alebo to, ako dosiahol vytúžený čas.

Meditácia .MP3

Prvé meditácie


Meditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!
Logo Meditácia a liečenie

Meditácia a liečenie

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

TU si u nás môžete objednať konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar