Meditácia a zlepšenie zdravia

Meditácia s hypnózou

Budeš počuť môj hlas a počas celej meditácie budeme v kontakte. Zaberie to asi 15 minút. Povediem ťa.

Zapáľ bielu sviečku a sadni si tak, aby si sa cítil/a pohodlne a bezpečne.

Koncentruj sa na svoj dych. Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychuj sa pomaly nosom a vydychuj pomaly ústami. Ešte raz. Zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni ústami. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami a pomaly zatvor svoje oči...

Vnímaj a pozoruj svoje vnútorné myšlienky a pocity bez toho, aby si ich posudzoval/a a reagoval/a na ne. Všetko, čo je pod tvojou kontrolou, čo by si mal/a a čo môžeš urobiť, urobíš v pravý čas. Ver v sám/sama seba!

Všetko, čo nie je pod tvojou kontrolou, čo je mimo rámca tvojich možností, nechaj voľne plynúť a odovzdaj to vyššej moci, všemohúcej láske a všetko presahujúcemu vedomiu a inteligencii.

Vo svojom vnútri vidíš biele svetlo. Pristúp k nemu. Nachádza sa tam vstupná brána do záhrady a 3 schody, ktoré ťa zavedú k týmto vstupným dverám do prekrásnej záhrady.

Meditácia

Budem počítať do 3, a s každým započítaním urobíš pomaly jeden krok smerom k tejto záhrade.

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes, vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Teraz urob prvý krok. Cítiš a vnímaš teplé svetlo vychádzajúce z dverí do záhrady, uvoľni sa. Urob druhý krok. Počuješ štebot a spev krásnych vtáčikov a cítiš čerstvý vzduch. Urob tretí krok a vkroč dverami do záhrady. Užívaj si prekrásny pohľad na prírodu…

Pred sebou vidíš krásne a pohodlné kreslo, pohodlne sa naň posaď a užívaj si ten nádherný pohľad (teraz spustíme hudbu so zvukmi prírody, napr. Cestička sa otvára od Maoka…).

Počuješ krásnu hudbu a zvuky prírody, cítiš sa zrazu ťažší a ťažší/ťažšia a ťažšia, akoby si sa vnáral/a stále hlbšie a hlbšie do kresla, a relaxujúco medituješ.

Dýchaj pomaly a pokojne, vnímaj svoje telo vnárajúce sa stále hlbšie a hlbšie do kresla, a uvoľni sa.

Počuješ zvuky prírody a môj hlas. Si úplne uvoľnený/á a v bezpečí.

Dýchaj pomaly a vnímaj, aká sila k tebe prichádza ako svetlo. Ty si sila a svetlo, Ja som sila a svetlo a my sme jedno.

Si v absolútnej rovnováhe a radosti, a túto rovnováhu a šťastie budeš vnímať a cítiť každý deň v tvojom živote. Ty si rovnováha a šťastie, Ja som rovnováha a šťastie a my sme jedno.

Cítiš múdrosť a ochranu prírody. Si múdry/a, životaschopný/á, v kondícii a kedykoľvek budeš meditovať, budeš cítiť túto múdrosť a ochranu. Ty si v bezpečí, Ja som v bezpečí a my sme jedno.

Teraz sa sústreďme na to negatívne a chorobu. Predstavme si túto chorobu ako tmavé svetlo. Zameraj svoju pozornosť na miesta, kde máš bolesti alebo problémy. Daj tejto bolesti farbu, svetlo tmavej farby. Farba by sa mala hodiť k bolesti. Čo sa ti snaží bolesť povedať? Aké ďalšie vlastnosti má táto bolesť?

Teraz si predstav, ako prichádzajú anjeli a odnášajú tvoju bolesť. Poproste o pomoc anjela milosrdenstva, anjela liečenia a anjela spásy o pomoc. Môžete požiadať o pomoc aj archanjela Gabriela.

Teraz si predstav, ako anjeli z teba odstraňujú tmavé svetlo. Predstav si, ako na teba anjeli siahajú svojimi rukami a ako vysávač odsávajú z teba všetko negatívne, všetky bolesti a blokády. Vŕŕŕ...

Cítiš úľavu a energiu. A teraz sú anjeli opäť aktívni. Napĺňajú ťa energiou a svetlom. Predstav si, ako z anjelov vyžaruje liečivé svetlo a s každým nádychom sa cez tvoje pľúca rozširuje do celého tela.

S každým nádychom, s každým úderom srdca sa táto liečivá energia rozširuje stále ďalej a ďalej a anjeli do teba pumpujú ešte viac energie... Usmievaš sa, pretože je to veľmi príjemné.

Svetlo a energia sa šíri ďalej do vnútorných orgánov, pokračuje ďalej do chodidiel a cez spodnú časť nôh prechádza do chrbta. Tvoj chrbát sa uvoľňuje a tak ti môžu anjeli poslať ešte viac svetla! Nasávaš ho ako suchá špongia, ktorá sa napĺňa energiou. Teraz je už energia v tvojich rukách a môžeš cítiť na rukách mierne brnenie alebo mravčenie. A svetlo stúpa ďalej do hlavy a napĺňa tvoju hlavu láskou, svetlom a ľahkosťou. Daj tomuto svetlu farbu, ktorá ti je najpríjemnejšia. Veľmi, veľmi dobre...

“Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen”

Ata Gibor Leolam Adonai.

Počúvaš hudbu, si uvoľnený/á a vieš, že si večná duša, radosť a sila. Ja som večná duša, radosť a sila, a my sme jedno.

Vnímaš svoje telo, počuješ môj hlas a cítiš dôveru a silu. Ty si dôvera a sila, Ja som dôvera a sila a my sme jedno.

S každým nádychom cítiš stále viac a viac energie.

Pomaly sa postav z kresla a porozhliadni sa okolo seba. Zhlboka sa nadýchaj tohto čerstvého vzduchu a pomaly sa vráť späť k dverám do nášho sveta. Neobávaj sa, môžeš toto miesto znova navštíviť kedykoľvek, keď budeš potrebovať získať silu, múdrosť a inšpiráciu.

Vidíš dvere do nášho sveta a zopár schodov. Prosím, choď k nim pomaly. Tvoja sila, múdrosť a viera s tebou zostanú aj naďalej!

Pomaly vstúp do dverí do nášho sveta. Radosť a múdrosť sú spolu s tebou. Pomaly urob druhý krok a vnímaj ako sila a rovnováha sú stále s tebou. Urob posledný krok a si späť vo svojej izbe, vo svojom kresle, plný/á svetla a viery.

Koncentruj sa na svoj dych.

Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami. Ešte raz. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Zhlboka sa nadýchni nosom, vydýchni ústami, a pomaly otvor svoje oči...

Príklad: Meditácia na uvoľnenie vnútorných bariér

V našich životoch sa odohráva veľa rôznorodého, v zmysle dobrého i zlého. Pod vplyvom prežitého, a hlavne z rôznych skúseností v tých situáciách, si vytvárame rôzne bariéry alebo vnútorné bloky. Tie nás vo veľkej miere obmedzujú pri rozvíjaní alebo plnení našich snov. Tieto bariéry sú ukryté v podvedomí, a preto je ťažké ich vidieť. A to, čo je neviditeľné, nemôžeme rozoznať a ani zmeniť.

Nasledujúce duchovné cvičenie ti môže pomôcť začať prirodzený proces uvoľnenia vnútorných bariér. Jedinou podmienkou pre dosiahnutie úspechu je pripustiť si, že je veľa vecí, ktorých sa bojíme a veľa vecí, ktoré nechceme vidieť, pretože to bolí. Naše podvedomie je náš priateľ, môžeme si z neho urobiť spojenca. Pozná, čo je pre nás dobré a chce nám pomôcť, ak to dovolíme a požiadame ho o to. Tak nemaj strach otvoriť sa a so zvedavosťou sa pozri do tieňa... Ak si dostatočne odvážny, prinesie ti to veľa skrytých pokladov!

1. Sadni si a uvoľni sa, zhlboka sa niekoľkokrát nadýchni, a sleduj ako sa s každým výdychom tvoje telo uvoľňuje viac a viac.

2. Predstavte si ako stojíš pred veľkou bránou. To je vstup do tvojho podvedomia. Pozdrav s láskou svoje podvedomie a požiadaj ho o pomoc a spoluprácu. Naše podvedomie je mnohonásobne silnejšie, než si myslíme. Ak ho urobíme svojim spojencom, dá nám veľa sily! Požiadaj ho, aby ukázalo tie skryté bariéry a bloky, ktoré ťa obmedzujú dosiahnuť ciele, ktoré sú pre teba dôležité. Nie je nutné vedieť presne, ktorých bariér a blokov sa to týka! Pracujeme len so silnými obrazmi!

3. Otvor dvere pre svoje podvedomie. Dnu je tma, ale teraz, keď si otvoril dvere, lúč svetla preniká cez tmu. Môžeš tu vidieť kus ľadu, obrovskú ľadovú kocku.

Predstavuje tie prekážky v tebe, ktoré ťa držia. Teraz si uvedom, že svetlo rozpúšťa ľad. Povedz: „Ako slnko a teplo rozpúšťajú ľad, moje podvedomie rozpúšťa všetky bloky, ktoré ma držia.“ Pozoruj sa ako sa ľad topí, robí sa mláka a potom sa voda premieňa na paru a mizne vo vzduchu. Povedz: „Ako sa ľad premenil na paru, moje prekážky sa uvoľnili z môjho života.“

4. Vráť sa z podvedomia a zatvor dvere. Uvedom si náhly pocit ľahkosti. Poďakuj podvedomiu za to, čo sa stalo a pomaly otvor svoje oči.

Meditácia v prírode

Buddha dosiahol svoje osvietenie vo voľnej prírode. Hovorí sa, že veľmi dlho meditoval pod stromom. Raz, keď meditoval pod stromom, uvidel prvú hviezdu: bola to Venuša. Pozrel sa na hviezdu a bol osvietený. Sme súčasťou prírody a v prírode dokážeme vedomejšie vnímať energiu okolo nás. Preto by ste mali meditovať v prírode, ak máte príležitosť. Počas meditácie môžeš pozorovať, ako príroda okolo teba žije, pretože sa utíšiš a máš čas sám pre seba. Príroda nám dáva silu pokračovať ďalej a pomáha nám získať jasnosť.

Choď k stromu, ktorý má primerane hrubý peň a objím ho. Predstav si, že si spojený s týmto stromom. Stromy nám dávajú silu a vitalitu a sú schopné prelomiť negatívne vzorce myslenia.

Slnko a more nám dávajú veľa sily - krátke opaľovanie na slnku je tiež dobrou meditáciou. Nemusí byť nevyhnutne leto; stačí keď pár slnečných lúčov prenikne cez okno a dobije nás to subtílnou energiou. Z tohto dôvodu je veľa ľudí depresívnych, pretože žijú v krajinách, v ktorých slnko svieti veľmi zriedka alebo len veľmi málo (napr. v Grónsku).

Mnohí ľudia radi meditujú na pláži. Mali by ste si užívať vodu – ak ste vo vode na pláži, tak na to, aby ste privolali anjela vody stačí, keď budete vo vode po kolená. Predstav si, že si súčasťou vody a všetka negatívna energia sa z teba jednoducho zmýva preč. Boli sme stvorení z rýb a voda je prírodný prvok. Na 80% pozostávame z vody. Predstav si, že vlny odnášajú preč všetky tvoje starosti, strachy a pochybnosti. Nechaj, aby prúd odniesol so sebou všetky negatívne veci, ktoré máš vo svojej hlave.

Pozorovanie vtákov, včiel alebo samotnej vody je pre nášho ducha veľmi upokojujúce. Pre mnohé národy sú vtáky niečím posvätným. Zvuky ako čvirikanie vtákov alebo bzučanie včiel môžu byť veľmi upokojujúce a liečivé.

Dobrým spôsobom meditácie je aj práca v záhradke: Štúdie ukázali, že ľudia, ktorí sa venujú starostlivosti o záhradu sú oveľa uvoľnenejší a pokojnejší ako ľudia z mesta, ktorí k takýmto veciam nemajú vzťah. V Japonsku stúpa počet pokusov o samovraždu, pretože ľudia sú obklopení príliš veľkým množstvom umelých vecí a majú príliš málo času a možností ísť niekde von do prírody.

Pokiaľ žijete v meste, skúste si zasadiť aspoň niekoľko byliniek alebo niečo podobné. Keď sadíte, rozvíja sa presne to, čo je užitočné pre vaše uzdravenie. Môžete si všimnúť, že keď púšťate rastlinám napr. klasickú hudbu, tak sa im darí lepšie. Čo sa však často ešte nevie, je to, že ak sa o niečo obetavo staráte s dôverou, láskou a náklonnosťou, táto rastlina bude v sebe automaticky produkovať zložky, ktoré sú pre vás tým najlepším liekom, či liečbou.

Zber ovocia je tiež veľmi dobrou meditáciou: Dnes už môžete zbierať ovocie a zeleninu na mnohých krásnych miestach.

Ďalším príjemným spôsobom meditácie v prírode je ísť večer von a pozerať sa na hviezdy. Pohľad na hviezdy nám pomáha spojiť sa s vyšším Ja alebo s Bohom a anjelom! Vždy, keď máte príležitosť meditovať niekde vonku v prírode, urobte to. V prírode sa môžete oveľa ľahšie spojiť s anjelmi a dostať sa do súladu so svojím vyšším Ja.

Meditácia pre harmonizáciu tela

Všimli ste si, že myšlienky majú obrovský vplyv na vaše telo? Nie je to nič "výnimočné"... Ak chcete napríklad zdvihnúť svoju ruku, pomyslíte si na to a zdvihnete ju... Všetky myšlienky, ktoré máme, ovplyvňujú naše telo! A teraz popremýšľajte o tom, ako vaše telo ovplyvní myšlienka typu: "Moje telo nie je vôbec pekné, má čudný tvar..." !!! Možno máte "pravdu". Možno nevyzeráte ako víťaz/víťazka v súťaži fitness alebo profesionálny/a tanečník/tanečníčka. Alebo potrebujete zredukovať svoju váhu. Ale toto nie je dôvod na to, aby ste nemali radi svoje vlastné telo! Potrebujeme sa na naše telo pozrieť z inej perspektívy. Pravdou je, že nie sme len toto telo. Samozrejme, naše telo je súčasťou nás, ale vnímajme ho skôr ako užitočný nástroj ako symbol našej hodnoty! Musíme znovu vidieť jeho krásu a jedinečnosť. A toto je účelom tejto meditácie.

1. Sadnite si alebo si ľahnite.

Ak sedíte, ubezpečte sa, že sedíte pohodlne, inak vás môže začať bolieť chrbát alebo iná časť vášho tela a dostatočne sa nesústredíte! Najvhodnejšie je oprieť si chrbát o niečo.

2. Zatvorte svoje oči.

Ak ste unavení, nechajte svoje oči otvorené, ale na niečo sa sústreďte (napríklad pozorujte plameň sviečky).

3. Vnímajte všetko, čo je okolo vás.

…vašu izbu, zvuky vo vnútri aj vonku, vône, tlak vášho tela na stoličku, na ktorej sedíte...

4. Sústreďte sa na svoj dych.

Teraz je čas spomaliť. Vizualizujte si, že všetko okolo vás sa spomaľuje, a aj váš dych je pomalší.

5. Pozorujte svoje telo.

Pozorujte, ako dýchate, ako váš dych spôsobuje to, že sa vaša hruď hýbe s každým nádychom a výdychom. Vnímajte celé vaše telo – nohy, ramená, trup, hlavu. Uvedomte si, že vo vnútri vášho tela sa práve teraz dejú veľkolepé veci!!! Trávenie, biochemické procesy, transformácia energie z jedla na energiu/teplo, tlkot nášho srdca, aktivita nášho mozgu... Naše telo je niečo výnimočné, symfónia miliónov buniek, ktoré pracujú dohromady! Je to zázrak.

6. Porozprávajte sa so svojím telom.

Čo teraz cítite? Čo by ste teraz najradšej povedali svojmu telu, telu, ktoré vám dáva možnosť pre neuveriteľný zážitok nazývaný ľudský život? Rozprávajte sa teraz so svojím telom, s plným vedomím. Môžete mu povedať niečo ako: "Ó, moje drahé telo, ďakujem ti za to, čo si, že robíš to najlepšie každý deň, že sa snažíš poslúchať všetky moje pokyny. Želám ti veľa zdravia a vitality. Si naozaj obrovským darom. Budem sa snažiť dávať ti iba to najlepšie – najlepšiu výživu, zdravý pohyb, milujúcu pozornosť..."

7. Pozorujte, čo sa teraz deje.

Čo cítite, že vám "hovorí" vaše telo? Hovorí s vami prostredníctvom pocitov.

8. "Zoskenujte" svoje telo od chodidiel až k vrcholu vašej hlavy.

Predstavte si, že môžete vidieť, čo je vo vašom vnútri, vo vnútri vášho tela. Cítite, že všetko je v poriadku? Alebo cítite, že niektoré jeho časti nie sú v poriadku? Venujte pozornosť "problematickým" zónam, nasmerujte tam svoju pozornosť, energiu a lásku.

9. Vráťte sa naspäť.

Dýchajte zhlboka niekoľkokrát. Nechajte veci ísť. Pomaly otvorte svoje oči a vráťte sa do normálneho stavu vedomia.

Stromová meditácia

Najlepšie miesto, kde túto meditáciu možno uskutočňovať je niekde vonku, v prírode. Choďte do lesa alebo si nájdite nejaké tiché miesto v parku. Ak je pekný a teplý slnečný deň, meditujte bez topánok, bosí.

1. Postavte sa na trávu, nohy sú mierne od seba. Musíte sa cítiť príjemne pri tom, ako stojíte. Zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite sa, relaxujte.

2. Pozorujte stromy okolo seba. Stoja pokojne s koreňmi v zemi a s konármi ťahajúcimi sa k slnku a oblohe.

3. Zatvorte svoje oči. Predstavte si, že ste tiež strom. Vaše telo je kmeň, vaše chodidlá sú korene, vaše ramená a ruky sú konáre. Precíťte korene. Prerastajú z vašich chodidiel do zeme. Idú hlbšie a hlbšie, hľadajú si cestu cez zem a kamene. Precíťte, aké je to byť zakorenený v zemi. Cíťte zem, počúvajte jej šepot. Zdvihnite ruky k slnku. Predstavte si, že sú to konáre. Precíťte teplo a svetlo, ktoré prichádza zo slnka. Precíťte vietor na vašej tvári. Precíťte vodu, ktorá prúdi vo vnútri vášho tela.

4. Čo je za tým všetkým? Esencia života, ktorá prúdi v každej bytosti na tomto svete. Je tomu tak u človeka, rovnako ako aj v strome, či v malej muške. Precíťte to. Nepremýšľajte o tom! Nepremýšľajte, ako by ste to mali cítiť alebo či to cítite správne! Každý z nás má svoj jedinečný spôsob, ako cítiť a prežívať veci. Ak žijete, táto energia je bez pochyby vo vás. Takže, uvoľnite sa a cítťe. Nechajte veci plynúť...

5. Ak cítite, že už stačilo, vráťte sa naspäť. Zhlboka sa nadýchnite, jemne sústreďte opäť pozornosť na svoje telo a otvorte svoje oči.

Strom života

Základný význam Stromu Života vychádza z funkcie stromu ako zdroja životodarnej potravy, liečivých plodov, ktorými sa živia aj sami bohovia a dôležitej stavebnej suroviny - dreva.

Strom Života pre nás ale znamená predovšetkým lásku ku všetkému živému. Je určený všetkým, ktorí milujú a rešpektujú našu Planétu Zem, ľudí i zvieratá.

Fantázii sa však medze nekladú a každý si v ňom môže nájsť svoj vlastný hlbší význam.

Môže tiež symbolizovať prepojenie všetkého vo Vesmíre, súdržnosť a pripomienku toho, že nikdy nie sme sami. Že každý z nás je súčasťou rodiny. Jeho zložitá sieť koreňov je symbolom predkov, vetvy zase predstavujú, ako táto rodina rastie a rozširuje sa po mnoho generácií.

U nás v Láskavostiach Strom vyvoláva pocit kľudu a mieru. Človek, ktorý so Stromom Života súznie, ctí rovnováhu medzi Zemou a Vesmírom. Berie každého ako seberovného a nemá voči ostatným predsudky.

Medzi stromy, do lesa, chodíme najčastejšie čerpať potrebnú energiu a inšpiráciu k našej práci. Strom je vznešený. Na jeho majestátnom pevnom vysokom kmeni plápolajú vo vetvách nežné, krehké lístky.

K výrobe našich Stromov Života využívame techniku macramé. Macramé alebo po slovensky drhanie je remeslo, či dokonca umenie, ktoré spočíva v ručnom viazaní rôznorodých geometrických vzorov z prírodných látok bez využitia háčikov alebo ihiel.

Láskavé Stromy Života sú tvorené v Boho štýle, ktorý je o vyjadrení vlastnej osobnosti, ktorú rešpektuje a neobmedzuje. Je symbolom slobody, je nespútaný a pre svoju ľahkosť zároveň jemný a jednoduchý.

Buďme k sebe i k našej Planéte láskaví, zaslúžime si to!

Strom života - korálky

Foto © Zuzka R. I pmalenky

Výčitky svedomia a pocity viny

Čo sa stane, keď máme výčitky svedomia, pocity viny?

Výčitky svedomia, pocity viny – je to kontraproduktívna činnosť človeka. To znamená, že čím väčšie výčitky svedomia, pocity viny, človek má, tým je istejšie, že danú vec bude opakovať. Pretože tomu dáva energiu prostredníctvom pozornosti a posilňuje to. Takže, ak má niekto z niečoho výčitky svedomia, pocity viny, tak to znamená, že to bude robiť znova. To je dôvod, prečo napríklad narkomani, hazardní hráči alebo ľudia závislí od alkoholu, ďalej pijú. Keď sa preberú, tak majú výčitky svedomia a pocity viny, štyri dni tomu venujú pozornosť - práve kvôli výčitkám svedomia a pocitom viny - a potom to robia znovu.

Budú pokračovať ďalej v tom istom vzorci správania sa. To znamená, že jediný spôsob, ako sa niečoho zbaviť je:

A.) Prestať tomu venovať pozornosť.
B.) Pochopiť, prečo to robím.
C.) Presmerovať energiu, pozornosť, slová a akciu na tie veci, ktoré človek chce.

Je potrebné spojiť sa s tou predstavou, ktorú chceš, predstavovať si to, čo chceš a každý deň pre to, čo chceš aj niečo aktívne robiť!

Pozornosť: Dychové techniky

Pozornosť je forma meditácie a našla pri liečbe burnoutu mnohonásobné využitie. Vedome žiť znamená byť jednoducho Tu a Teraz. To sa samozrejme veľmi ľahko povie, ale ťažšie urobí. Najjednoduchšia meditačná technika, ktorá vedie k Tu a Teraz, je uvedomenie si svojho vlastného dýchania. Dýchame neustále, a preto to považujeme za samozrejmosť. V strese a hektike ale dýchame veľmi plytko, a nedostatočne. Keď jednoducho pozorujeme náš dych, naše dýchanie sa nám samé od seba prehĺbi. K tomu je dobré z času na čas si na začiatku meditácie v krátkosti precvičiť plné jogové dýchanie. Nadýchni sa nosom, vydýchni ústami do všetkých troch častí trupu. To pomáha stať sa vedomým v Tu a Teraz a uvoľniť sa.

Pozornosť znamená, že sa človek snaží vyriešiť veci počas dňa postupne a neprepadá hektike. Cesta je tu teda rovnako dôležitá ako cieľ. Som práve vystretý/á? Smejem sa, alebo som nervózny/a? Je moje dýchanie plytké alebo hlboké a uvoľnené? Snažím sa len kŕčovito dosiahnuť svoj cieľ, alebo si uvedomujem to, čo je v Tu a Teraz a pozorujem svoje dýchanie?

Pozornosť znamená zaoberať sa takýmito otázkami. Používať svoj vlastný dych ako prostriedok k tomu, aby sme získali viac energie a zároveň sa uvoľnili.

V buddhizme a joge sa už pred tisícročiami pozorovalo, že pozorný a uvedomelý život je základným predpokladom pre hlbokú meditáciu. Bez pozorovania samého seba cez deň a bez vedomého prežitia dňa má večerná meditácia len obmedzený účinok! V buddhizme, joge a bojovom umení používa človek preto mnohé dychové techniky, aby sa na jednej strane uvoľnil, ale na druhej strane aj získal energiu.

Keď niekto prehĺbi svoj výdych a automaticky sa nadýchne, vedie to k uvoľneniu. Keď niekto naopak prehĺbi svoj nádych a automaticky vydýchne, tak sa zrevitalizuje a bude plný energie.

To robia napríklad mnohí športovci pred súťažami. Ďalej sú z buddhizmu známe aj mnohé vizualizačné techniky, ktoré sa používajú dokonca ešte aj dnes napríklad v športe. Človek dýcha vedome a predstavuje si napr. víťazstvo alebo to, ako dosiahol vytúžený čas.

Inštrukcie pre meditáciu

Meditácia pre začiatočníkov .MP3

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

 • Meditácia pre začiatočníkov .MP3

  Pri meditácii odovzdávame všetko, čo nemôžeme zmeniť. Zbierame odvahu a silu, aby sme dokázali zvládnuť to, čo nám naše sily a možnosti dovoľujú.

  Pri meditácii sa najskôr učíme nereagovať. Nereagovať na vonkajšie ani na vnútorné impulzy.

  Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval, pochopil ich tok a učil sa ich kontrolovať.

  Keď sa vaše myšlienky a pocity neustále vracajú k tej istej téme, tak to znamená, že nejakej časti reality hovoríte príliš: "Áno, to sa musí stať!", alebo nejakej časti reality hovoríte príliš: "Nie, to sa nesmie stať!”

  Prijmite to, čo je! Akceptujte veci také, aké sú. To je prvý krok k zlepšeniu a k nájdeniu nových riešení.

  Ďakujem Svetlu a Láske za silu prijať to, čo nemôžem zmeniť, ďakujem za odvahu a silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť rozlišovať medzi jedným a druhým.

  Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie.

  Pozorujete, ako vaše telo dýcha bez námahy. Počúvate hudbu a odovzdávate všetko, čo nemôžete zmeniť.

  Pozorujete svoje myšlienky a pocity, uvedomujete si samých seba a nechávate sa viesť svojou vlastnou vnútornou múdrosťou.

  Moje telo a duša sú obklopené silou, svetlom a energiou.
  Viem, čo chcem, a každý deň som bližšie a bližšie k môjmu úspechu.
  Ja som radosť, svetlo a vedomie.
  Ja som rovnováha a sila.
  Ja som láska a odpustenie.
  Ja som harmónia a úspech.
  Ja som mier a pokoj.
  V mojom vnútri je hlboký pokoj a vyrovnanosť.
  Ticho vo mne mi ukazuje správnu cestu.

  Nechajte sa teraz ďalej viesť svojím vlastným vnútorným svetlom...

  Nome ten Buschido Tischami.

  In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.

  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a vráťte sa pozornosťou naspäť k svojmu telu.
  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a pomaly otvorte svoje oči.
  Tešte sa a rozdávajte ďalej lásku, svetlo a pokoj, ktorý ste prežili v meditácii.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH & © ImagineGolf & © lavoview http://www.istockphoto.com I pmalenky

Meditácia úspešne & osobne

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti