Veštenie z magickej gule

Krištáľová veštecká guľa, Magické zrkadlo

Všeobecná príprava: Veštenie z magickej gule umožňuje pohľad do budúcnosti, prípadne minulosti priamo. V prvom rade na to, aby pozeranie do magickej gule alebo do magického zrkadla bolo úspešné, tak človek musí vedieť ovládať svoje myšlienky a musí sa vedieť dostať do bezmyšlienkového stavu. Budete preto potrebovať veľa trpezlivosti a častý tréning.

Budúcnosť závisí od toho, čo urobíš dnes. - Mahatma Gandhi

Biela mágia Logo

Optimizmus je stratégia na vybudovanie lepšej budúcnosti. Pretože ak neveríš, že budúcnosť môže byť lepšia, je nepravdepodobné, že do nej vykročíš a prevezmeš zodpovednosť za to, aby taká bola. - Noam Chomsky

 • Všeobecná príprava
 • Video: Čo mám robiť, aby bola moja budúcnosť lepšia?
 • Magická príprava
 • Práca s magickou guľou
 • Magická guľa: Očistný rituál

 • Kruh Logo Divider

  Veštenie z magickej gule

  Magická guľa: Ako sa naučiť veštiť z magickej gule?

  "Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej chcem stráviť zvyšok života." - Ch. Chaplin

  Tak isto musí byť adeptovi jasné, odkiaľ k nemu prichádzajú jeho myšlienky. To znamená, či je to jeho vlastné ego, strach, láska, lipnutie na niečom, podvedomie, či sú to veci, ktorých sa bojí alebo, ktoré má rád alebo sú to veci z minulého života, alebo často tieto myšlienkové procesy sú tu aj preto, že k nám prichádzajú rôzne bytosti, či už pozitívne, negatívne alebo neutrálne a tiež sa nám snažia vnuknúť nejaké myšlienky. Priemerný človek všetky svoje myšlienky považuje za svoje myšlienky. Ale nič také, ako moja myšlienka neexistuje.

  To znamená, že my v podstate neustále fungujeme ako rádio, ktoré sa naladí na nejaké frekvencie alebo vlny, a potom tieto vlny alebo frekvencie prijíma. Rovnako aj našou výchovou a spoločnosťou sme programovaný určitým spôsobom myslieť alebo nemyslieť, mať určité názory.

  A je veľmi podstatné, aby mágovi, adeptovi alebo tomu, kto sa pozerá do magickej gule bolo jasné, aké programy alebo spôsoby reakcie získal počas svojej výchovy alebo od spoločnosti. Ten, kto sa nedokáže dostať do bezmyšlienkového stavu, tak musí najskôr urobiť pokrok v meditácii.

  Cieľ: Keď sa človek vie dostať do bezmyšlienkového stavu, lebo v podstate to pozeranie do magickej gule má zmysel len vtedy, keď sa človek vie dostať do bezmyšlienkového stavu, tak je podstatné, aby si určil, čo vlastne človek chce vidieť. To znamená, že keď sa bude len tak jednoducho pozerať do magickej gule bez toho, aby sa na niečo sústredil alebo si dal nejaký cieľ, tak tam budú len veci z jeho podvedomia alebo nič alebo jednoducho príde nejaká náhodná bytosť, ktorá je momentálne nablízku a bude sa snažiť o nejakú komunikáciu. Takže si musíme stanoviť cieľ. Napríklad: Chcem sa pozrieť do mojej budúcnosti, do budúcnosti nejakého iného človeka, chcem vidieť, ako prebiehalo ukrižovanie Ježiša alebo chcem komunikovať s nejakou bytosťou.

  Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

  Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

  Budúcnosť je doslova v našich rukách a môžeme ju formovať podľa svojich predstáv. Nemôžeme však čakať do zajtra. Zajtrajšok je dnes.
  Eleanor Roosevelt

  Magická príprava

  🔮 Krištáľová veštecká guľa

  Potom si pripravíme všetky potrebné veci vzhľadom na to, čo budeme robiť. K tomu, aby sme sa mohli sústrediť, napríklad, keď ide o nejakého klienta, tak si položíme jeho fotografiu k magickej guli. Ďalej zapálime príslušné sviečky. Ak ide o predpovedanie budúcnosti, tak sú to biele sviečky. Určite musí byť prítomné aj kadidlo. Aké kadidlo, závisí znova od toho, čo vlastne chceme. To znamená, ak chceme napríklad nadviazať telepatický kontakt so Shivom, tak musíme kadidlo a aj sviečky tomu prispôsobiť.

  A v podstate predtým, než tú magickú guľu začneme používať, musíme urobiť taký malý obrad na to, aby sme sa na toho Shivu napojili. Teda je potrebné urobiť niečo také ako malý rituál, pri ktorom toho Shivu pozveme a dáme mu nejaké dary. Čo sa týka predpovedania budúcnosti alebo získavania nejakých informácií, tak väčšinou to ide na začiatku za pomoci nejakého toho strážneho Anjela, ktorého má každý človek pri sebe. Takže na začiatku vždy odporúčame snažiť sa o telepatický kontakt buď so svojím duchovným učiteľom, ktorým je v našom prípade Buschido, Jeremias, Abrahám a Marion, alebo so svojím vyšším Ja alebo práve s týmto anjelom, ktorý je pri nás, a ktorý nás potom sprevádza cez astrálnu rovinu.

  Tak isto je veľmi podstatné, aby ten, kto sa pozerá do magickej gule vedel urobiť aj nejaký magický vymetací alebo zažehnávací rituál. Ten sa treba naučiť a trénovať ešte predtým, a nie potom. To je dôležité najmä preto, keď ku nám príde nejaká bytosť, ktorá tam nemá čo robiť a s ktorou nechceme komunikovať, aby sme ju vedeli zažehnať. Pretože hlavne na začiatku v podstate nejaké náhodné astrálne bytosti, ktoré sú v okolí sa snažia o komunikáciu. Napríklad: Voláme Shivu alebo Erzulie. To božstvo má určité vlastnosti a určitý spôsob vyžarovania. Niečo, na čo reaguje pozitívne. To znamená, že ja si musím ako mág v podstate najskôr overiť, či to skutočne Shiva alebo Erzulie je alebo, či je to niekto iný. Ak to človek nie je schopný urobiť, tak znovu musí najskôr urobiť pokrok v meditácii. V opačnom prípade jednoducho hrozí problém, že človek sa dostane k nejakým informáciám, ale v podstate nevie, z akého zdroja sú, nevie, odkiaľ prichádzajú a samozrejme potom sú tieto informácie väčšinou falošné.

  Magická guľa Monika

  Práca s magickou guľou

  Príprava magickej gule alebo magického zrkadla

  Magickú guľu je určite potrebné dávať za splnu Mesiaca, rovnako ako aj magické prívesky alebo iné veci, ktoré sa používajú na mágiu, na mesačné svetlo. Odporúčame deň pred splnom, v čase splnu a deň po splne ich vystaviť na mesačné svetlo. Takže si musíme nájsť nejaké vhodné miesto buď na balkóne, na streche alebo na južnom okne, kde to budeme môcť urobiť. K tomu patrí aj príprava svätenej vody. To je tiež veľmi podstatný bod. Na tento účel si budete musieť pozháňať malú striebornú misku. Nemusí byť veľká, ale musí byť z čistého striebra, a to stojí peniaze. Do tejto misky sa dá čistá voda, štipka soli, prípadne ďalšie veci, podľa toho, čo má mág za ľubom a tiež sa nechajú na mesačnom svite.

  Avšak ešte predtým, než tú magickú guľu a ostatné veci dáme na to mesačné svetlo, tak sa snažíme o telepatický kontakt s bohyňou Mesiaca a poprosíme ju o požehnanie. Ráno, keď predmety dávame preč, tak jej ďakujeme za požehnanie.

  Praktická príprava: Predtým, ako sa začneme pozerať do magickej gule, to znamená, že najskôr sa sústredíme na to, čo vlastne chceme, zapálime príslušné kadidlo, sviečky, prípadne urobíme magický kruh. Potom položíme magickú guľu pred seba tak, že podklad je čierny. Na to budeme potrebovať nejakú čiernu dečku, ktorú dáme pod magickú guľu alebo čierny vankúšik, na ktorý ju položíme. Všetky elektrické spotrebiče musia byť vypnuté. Zdrojom svetla sú len sviečky alebo Mesiac.

  Posadíme sa alebo si ľahneme tak, aby sme videli na magickú guľu bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom museli namáhať a aby sme v prípade vízií mohli upadnúť do tranzu. Odporúčame buď sedieť v lotosovej pozícií, ktorá je však pre väčšinu Európanov dosť ťažká alebo použiť také to polohovateľné kreslo, kde si môžete ľahnúť a vyložiť si nohy.

  To znamená, že si ľahneme a pozeráme sa na magickú guľu, ktorá je pred nami. Aj keď bude trochu ďalej, to nevadí. Takže vhodná poloha je buď tá lotosová pozícia alebo takéto sedenie v kresle.

  Podstatné je to, aby sa človek mohol totálne uvoľniť a aby sa mohol dostať do tranzu. Pretože, keď sedíte a akonáhle sa dostávate do tranzu, tak vám hlava padne dole, a tým pádom človek sám sebe v podstate zabraňuje tranzu. Ak niekto nezvláda tú lotosovú pozíciu, tak si to potom musí s tým stolom a kreslom zariadiť tak, aby na tom mohol v pohode ležať a mať magickú guľu pred sebou. Treba si teda nájsť vhodnú polohu, pretože každému vyhovuje niečo iné.

  Skôr ako sa človek začne pozerať do magickej gule, tak si spánky a zápästie potrie tou svätenou vodou, ktorú mal v striebornej nádobe na mesačnom svite 3 dni. Najskôr sa snažíme spojiť s bohyňou Mesiaca a poprosíme ju o vstup do sféry, do astrálu. A potom sa len ďalej uprene pozeráme na guľu alebo do magického zrkadla. Pre kontakt s negatívnymi bytosťami odporúčame použiť obsidiánovú platňu. S tým, že sviečky sa nachádzajú za chrbtom človeka. Akonáhle si človek je istý tým, že komunikuje s tou bytosťou, s akou chce alebo, že ide tým smerom, ktorým chce, tak sa len uvoľní, a najskôr k nemu prichádzajú vnemy fo forme pocitov, potom vo forme jednoduchých obrazov (dýka, koleso, kvet) a až potom vo forme ucelených ideí alebo viet.

  Avšak oveľa podstatnejšie, ako magická guľa, obsidiánová tabuľka alebo čokoľvek iné je to, na akom stupni vývoja je ten daný človek. To znamená, do akej miery dokáže ovládať svoje myšlienky a ako ľahko sa dokáže dostať do astrálu alebo do stavu tranzu. To sú podstatnejšie veci.

  Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, nie to, čo robíte zajtra. R. Kiyosaki

  Magická guľa: Očistný rituál

  Biela mágia

  Pri práci s magickou guľou je niekedy potrebný aj očistný rituál. Kedy, to závisí vždy od bytostí. Ak komunikujeme s nejakými anjelskými bytosťami a sme schopný rozoznať, že sú to anjelské bytosti, tak žiadny očistný rituál nie je potrebný. To sa týka aj pozerania do budúcnosti. Pokiaľ ale máme pocit, ze v okolí sa nachádza nejaká negatívna bytosť alebo ak ide o človeka, na ktorého sa pýtame, ktorý sám nie je veľmi pozitívny, tak očistný rituál treba predtým a aj potom.

  Hlavne potom odporúčame kúpeľ v slanej vode, keď aj len na 5 minút alebo prípadne urobiť magický kruh. Magická guľa musí byť uložená tak, aby sa nikomu inému okrem mága nedostala do ruky. Je to veľmi podstatná vec. Pretože čím dlhšie mág používa magickú guľu, čím dlhšie ju nabíja, hrá sa s ňou, tým je ona lepšia. Akonáhle ju ale dostane do ruky niekto iný, tak stráca akoby časť tej svojej energie. Vtedy ju treba ponoriť do slanej vody na 10 minút a urobiť očistný rituál aj pre tú magickú guľu. Je to potrebné aj z toho dôvodu, že do magickej gule majú tendenciu sa zahniezdiť rôzne bytosti a je veľmi zlé, ak sa tam zahniezdi nejaká negatívna bytosť a človek ju potom nevie z tej magickej gule dostať preč. Takto v podstate magická guľa stráca svoju hodnotu. Veľkým problémom veľa ľudí je aj to, že sa tam zahniezdi nejaký džin alebo nejaká iná bytosť a potom ukazuje tomu človeku bludy. A to sa stáva veľmi často.

  Máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie alebo neviete, čo by ste mali v súčasnej situácii robiť? Využite naše dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám!

  Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

  Veštenie úspešne & osobne

  Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

  Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

  Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

  Daghan-Malenky GmbH

  Mgr. Monika Slivová
  Topoľčianska 916/23
  951 97 Žitavany
  Mobil: +421 902 734 483
  bielamagia@me.com

  Darina Strešňáková
  Eža Vlkolinského 141
  930 41 Hviezdoslavov
  Mobil: +421 944 572 078

  Marion Daghan-Malenky
  Espenauer Straße 10
  342 46 Vellmar

  Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


  Kruh Logo Divider

  © 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti