Karta dňa

Tarot Online

Toto je odpoveď na vašu otázku:

Tarot Blázon

Blázon

0 Blázon: Písmeno Alef א, Planéta Urán ⛢

Blázon predstavuje dieťa v nás. Stojí za spontánnym novým začiatkom a nezištnou otvorenosťou. Je vyjadrením hravej bezstarostnosti a radosti zo života a ukazuje nám, že vstupujeme do nového životného obdobia bez nejakých stanovených očakávaní a často bez znalostí. Taktiež môže predstavovať detinskú myseľ a z toho vyplývajúcu ľahkomyseľnosť, pochabú naivitu, alebo hlúposť, ale tiež môže poukazovať na jednoduchosť, múdrejší a pokornejší náhľad, ku ktorému môžeme dospieť po dlhom, často namáhavom hľadaní. Blázon môže stelesňovať figliara a chuligána ako napríklad Till Eulenspiegels, ale tiež veľmi čestného nepodplatiteľného radcu vo dvore Kráľa-Ega. V každej situácii žije plne v prítomnosti, je vyjadrením otvorenosti a spontánnej čestnosti, stojí pripravený získavať nové skúsenosti. Či tento postoj pramení z nášho odmietania byť dospelým, alebo tento múdry pohľad pramení z duševnej zrelosti, musí byť posúdené mimo karty, z kontextu situácie a iných, susediacich tarotových kariet. Blázon vždy poukazuje na oživenie a nové skúsenosti, ktoré sú niekedy dosť chaotické, ale aj keď „padneme na nos", nepredstavujú skutočné riziko. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: začiatok, nové možnosti, skok do nového, kreativita, karta nabáda nebáť sa a ísť do rizika. V negatívnom smere: bláznovstvo, naivita, nezodpovednosť, podceňovanie situácie, brať veci na ľahkú váhu. Všetko o tarote.

Tarot Mág

Mág

1 Mág: Písmeno Reš ר, Planéta Merkúr ☿

Mág predstavuje múdrosť, šikovnosť, sebavedomie a aktívne formovanie života. Tiež prislúcha obdobiu, kedy môžeme úspešne zápasiť s ťažkými problémami a ľahko zvládame výzvy vďaka zostrenému vedomiu a bdelosti. Hoci táto karta predstavuje silu vedomia, neznamená to, že zabúda na cit a iné nevedomé sily. Naproti tomu: mimoriadna sila a účinnosť, ktoré sa prostredníctvom mága objavujú, spočívajú v tajomstve hlbšej harmónie medzi vedomým a nevedomým. Iba takto získaná istota dokáže prenášať hory. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: aktívne jednanie, tvorivé myslenie, využívanie schopností, majstrovstvo. V negatívnom smere: zneužitie moci a schopností, snaha manipulovať a mať moc. Všetko o tarote.

Tarot Veľkňažka

Veľkňažka

2 Veľkňažka: Písmeno Tav ת, Planéta Mesiac ☾

Veľkňažka predstavuje naše nevedomé sily, náš šiesty zmysel, našu jasnozrivosť a tiež nevysvetliteľné, ale hlboko zakorenené presvedčenie. Ona je kľúčom ku tajným pravdám, ktoré sa vymykajú prístupu logicky uvažujúceho rozumu. Ona vie, že pravda, ktorú môžeme vysloviť, nie je nikdy pravdou večnou. V jej svetlej stránke je vyjadrením trpezlivosti, porozumenia, ohľaduplnosti, dobra a pripravenosti odpustiť a prejavuje sa tiež ako pomocnica, liečiteľka alebo jasnovidka, ktorá používa sily pre blaho iných. Jej temná stránka sa naopak prejavuje ako archetyp „temnej sestry", čarodejnice, ktorá využíva svoje sily, aby iných zviedla, ochromila alebo škodila . Vo význame tarotu má však vplyv iba jej priateľská, nápomocná stránka. Tradične slúži ako jedna z troch ochranných kariet, čo zodpovedá v chápaní kresťanskej mytológie, v ktorej je hrdina, ktorý je pod ochranou panny, nedotknuteľný. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: intuícia, tajomstvo, múdrosť, ochrana, žena/matka. V negatívnom smere: pretvárka, pomsta, pasivita, nesprávny úsudok. Všetko o tarote.

Tarot Vládkyňa

Vládkyňa

3 Vládkyňa: Písmeno Vav ו, Znamenie zverokruhu Býk ♉️

Vládkyňa zosobňuje nevyčerpateľnú silu prírody, vďaka ktorej neustále dokáže rodiť nový život. Preto predstavuje živosť, plodnosť, rast a narodenie nového života. Ona je nevysychajúcim zdrojom všetkého života, ktorý obnovuje náš tvorivý potenciál a naše schopnosti prijať impulzy a tým nechať vznikať nové. Na fyzickej úrovni predstavuje rast a plodnosť, na duchovnej úrovni múdre nápady a hojnosť objavov a v oblasti vedomia poznanie. Neustály zrod nového znamená tiež ustavičnú zmenu v našich životoch a tiež nevyhnutnosť vydržať bolesti tohto zrodenia. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: bohatstvo a plodnosť, milovaná žena: matka/manželka/milenka, šťastné obdobie, svadba alebo materstvo. V negatívnom smere: márnivosť, povrchnosť, nevera, voľba partnera zo ziskuchtivosti, neschopnosť riešiť problémy. Všetko o tarote.

Tarot Vládca

Vládca

4 Vládca: Písmeno Gimel ג, Planéta Jupiter ♃

Vládca predstavuje element vytvárajúci štruktúru, predstavuje našú túžbu po stabilite, bezpečí a trvanlivosti. Ukazuje naše úsilie po nezávislosti od obmedzeností prírody, od jej nevypočítateľnosti. Preto zodpovedá nášmu civilizačnému rozvoju, vďaka ktorému staviame domy, kúrenie a klimatizačné zariadenia, aby nás chránili pred horúčavami, chladom a vlhkosťou, autá a lietadlá, aby sme prekonávali vzdialenosti pohodlnejšie a rýchlejšie ako keď ideme pešo, a školy, aby sme pre seba zaistili vzdelanie. Keďže sa tu môže často vykonať veľa dobrého, mali by sme si patrične vážiť pozitívne stránky tejto veľakrát podozrievavo vnímanej karty. Vládca ukazuje tiež náš zmysel pre poriadok, striedmosť, disciplínu, zodpovednosť a pragmatický spôsob jednania ale tiež aj prehnané prejavy vo forme strnulosti, neschopnosti žiť, perfekcionizmu, panovačnosti a tvrdého boja o moc. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: označenie nejakého muža (manžel, šéf, iná autorita), aktivita, schopnosť presadiť sa, úspech, ambície. V negatívnom smere: despota, zneužitie moci, presadzovanie vlastných záujmov na úkor ostatných. Všetko o tarote.

Tarot Veľkňaz

Veľkňaz

5 Veľkňaz: Písmeno Samek ס, Znamenie zverokruhu Strelec ♐️

Veľkňaz predstavuje svet viery a hlbokej dôvery vyplývajúcej z úprimného vyznania. V starších časoch slúžil ako jedna z troch ochranných kariet tarotu; tá, ktorá v princípe priaznivo zosúladí priebeh vecí. Toto porozumenie znamená veľa, pretože skrze neho vyjadrená sila viery sa vzťahuje tiež na naše sebavedomie ako aj na dôveru v hlbší zmysel našich osobných životov a a tým aj na dôveru v našu budúcnosť. Okrem toho ukazuje táto karta cestu etiky a mravných zásad a predstavuje naše osobné úmysly, ktoré vyplývajú z našich základných morálnych hodnôt. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: učiteľ/radca/muž s autoritou, spriaznená duša, dobrá rada, dobrá zmluva, duchovný radca, vnútorné vedenie. V negatívnom smere: fanatizmus, falošný vodca, zlá rada. Všetko o tarote.

Tarot Milenci

Milenci

6 Milenci: Písmeno Pe פ, Planéta Venuša ♀

Táto karta stelesňuje dve oblasti. Poukazuje na skúsenosť veľkej lásky a vedie nás tiež k poznaniu, že s týmto krokom je spojené nejaké dôležité rozhodnutie: zrieknutie sa doterajších životných postojov (rodičovský dom, mládežnícke združenia, veľa ľúbostných pletiek) a jasné potvrdenie tejto lásky. Iba tento krok vedie ku uchvacujúcim zážitkom, ktoré ukazujú „milenci“. Táto karta sa preto predtým nazývala „rozhodnutie". Môže poukazovať aj na dôležité rozhodnutia, ktoré majú s láskou spoločné málo alebo vôbec nič. V takých prípadoch znamená, že sa máme rozhodovať celým srdcom, bez zloby a bez otvorených zadných dvierok. Ktorúkoľvek z týchto tém karta prízvukuje, vo svojej podstate podporuje položenú otázku. V každom prípade znamená veľké bezvýhradné „áno". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: dobré rozhodnutie, skúška, láska, manželstvo, spojenie, stretnutie, životná križovatka. V negatívnom smere: sklamanie v láske, neúspešná skúška, nevera, zlé rozhodnutie, konflikt, nerozhodnosť. Všetko o tarote.

Tarot Voz

Voz

7 Voz: Písmeno He ה, Znamenie zverokruhu Baran ♈️

Voz predstavuje veľký skok dopredu. Ukazuje, že opúšťame známe prostredie a ideme vlastnou cestou. Pritom sú našou hnacou silou túžba po slobode, ctižiadostivosť, hľadanie strateného raja alebo jednoducho túžba mať hodnotu. Voz je jediná tarotová karta, ktorá významovo ukazuje vydať sa na cestu s úplnou dôverou a radosťou. U ostatných kariet označuje rozlúčku s pocitmi ťažoby a strachu. Tu však ide o rozhodnú, smelú túžbu podnikať cestu vpred a pripravenosťou znášať riziko. Karta poukazuje na veľkú šikovnosť (vplyv voza), zároveň však aj neskúsenosť (vstup do neznámeho sveta). Preto by sa mala chápať aj ako varovanie nepreceňovať vlastné sily a nevystupovať sebaisto a euforicky. Namiesto toho by sme mali včas dospieť k poznaniu, že sa máme ešte veľa čo učiť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: cesta, víťazstvo, prekonanie prekážok, úspech, zmena- skok dopredu. V negatívnom smere: porážka, vzdor, problémy, pomsta. Všetko o tarote.

Tarot Sila

Sila

11 Sila: Písmeno Tet ט, Znamenie zverokruhu Lev ♌️

Karta Sila má určitú súvislosť s kartou Mág (I). Podobne sa aj tu zakladá nezvyčajná sila na tajomstve hlbokej vnútornej harmónie. Ako je veľká sila vôle u mága založená na harmonickom súzvuku vedomého a nevedomého, tak sú životná sila, odvaha a vášeň tejto karty prejavom zmierenia civilizovaného človeka s jeho animálnou povahou. V mytológii sa to výrazne ukázalo v priateľstve medzi Gilgamešom a jeho najskôr zarytým nepriateľom Enkidom. Táto karta zdôrazňuje, že by našim cieľom nemalo byť schovávať našu inštinktívnu prirodzenosť za vyblednuté mravné zásady, ale skôr by sme sa mali otvoriť v nás prebývajúcim ohromným archaickým silám, aby sme ich mohli postupne ovládnuť prostredníctvom láskyplného prevzatia a jemného pôsobenia. Pri tomto procese nezískame prístup iba k týmto prapôvodným silám, ale aj k rezervným silám, ktoré sme až doposiaľ používali na potláčanie týchto inštinktov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: sila, sila vôle, poznanie a úsudok, energia, odvaha, fyzická aktivita. V negatívnom smere: zneužitie moci, strata energie, fyzické problémy, nerovnováha (fyzická, duševná). Všetko o tarote.

Tarot Pustovník

Pustovník

9 Pustovník: Písmeno Ajin ע, Znamenie zverokruhu Kozorožec ♑️

Pustovník je karta osamelosti a vnútorného pozastavenia. Predstavuje introvertnú životnú fázu, v ktorej sa bránime cudzím vplyvom, aby sme sa mimo diania a ďaleko od ľudí dopracovali k pokoju a predovšetkým k nám samým. Preto pustovník symbolizuje významné skúsenosti, pri ktorých môžeme zistiť, kto sme, čo chceme a kam smerujeme. Zjednocuje v sebe dva vzácne extrémy: hĺbku prežívania a výšku poznania. Tejto karty sa veľa ľudí neprávom obáva. Iba tam, kde nebudú vaše kvality prijímané, dochádza k strachu zo samoty, opustenosti. Kto volanie pustovníka ochotne nasleduje, bude obohatený čistotou, silou a blaženou skúsenosťou môcť byť sám so sebov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: prehodnocovanie predstavy o sebe a o svete, ponorenie sa do seba, hľadanie správnej cesty, úspech pri vzdelávaní, záujem o duchovné náuky. V negatívnom smere: samota, opustenosť, smútok, útek pred svetom, podivínstvo. Všetko o tarote.

Tarot Koleso šťastia

Koleso šťastia

10 Koleso šťastia: Písmeno Bet ב, Planéta Saturn ♄

Podľa toho, ako sa svojmu osudu postavíme, prežívame naše koleso osudu buď ako prejav moci – a bezmocnosť, alebo ako upozornenie na životnú skúsenosť, vďaka ktorej môžeme rásť a vyzrieť. Z pohľadu výsledku koleso ukazuje často situácie, na ktoré nemáme žiaden vplyv. Keď sa koleso kotúľa preč, znamená to, že naše zámery sa jednoducho nemôžu podariť. Počasie, dopravná situácia, štrajky, falošnosť predmetu nášho záujmu alebo "vyššia moc " naše plány zmaria. Koleso šťastia nám potom ukazuje, že ešte nedozrel čas, aby sme uskutočnili naše plány. Karty na zvyšných miestach nám môžu v tomto prípade dať užitočné pokyny, ako sa môžeme dostať na opačnú, vzostupnú stranu kolesa. Predstavuje aj šťastné, príjemné a tiež prekvapivé zvraty. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: aktívna vonkajšia zmena, zásah osudu dobrým smerom, nová príležitosť, šťastná šanca. V negatívnom smere: nešťastie, nestabilita, nepriazeň osudu, náhly obrat zlým smerom. Všetko o tarote.

Tarot Spravodlivosť

Spravodlivosť

8 Spravodlivosť: Písmeno Písmeno Jod י, Znamenie zverokruhu Panna ♍️

Karta spravodlivosť zahŕňa viaceré tématické oblasti. Predstavuje jasné, objektívne poznanie, vedomý a rozhodnutím potvrdený úsudok, nepodplatiteľnosť, vyváženosť a čestnosť a hovorí nám, že sa dočkáme spravodlivosti. Na bežnej úrovni nám hovorí, že okolitý svet prežívame ako odraz od nášho okolia a budeme konfrontovaní tak s dobrými ako aj so zlými následkami našich činov: naše jednanie bude nepochybne a náležite odmenené; kde sa však budeme snažiť dosiahnuť výhodu nečestnými prostriedkami, tam zlyháme. Preto táto karta zdôrazňuje vysokú mieru zodpovednosti za svoje jednanie. Ukazuje, že nič nedostaneme len tak do daru, a naopak nebudeme bez príčiny potrestaní; a preto nesieme za všetko, čo dostaneme a prežijeme, plnú a osobnú zodpovednosť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: spravodlivosť, rovnováha, poctivosť, následok nášho konania, súdne procesy, zmluvy. V negatívnom smere: nespravodlivosť, zaujatosť, faloš, problémy so súdmi. Všetko o tarote.

Tarot Obesenec

Obesenec

12 Obesenec: Písmeno M מ, Planéta Neptún ♆

Obesenec znamená predovšetkým to, že sme uviazli v problémoch a nevieme sa pohnúť z miesta. Pri hlbšom pozorovaní však môžeme vo vonkajšej strnulosti, takom nútenom pokoji, vidieť príležitosť dospieť cez hlboké pochopenie k nutnému zmenenému pohľadu na svet a k životnej zmene. Pasivita, ku ktorej sme v takejto fáze odsúdení, je najvac prejavuje formou nejakej choroby, ktorá sa často ohlasuje prostredníctvom tejto karty. K žitiu prejavenom prostredníctvom obesenca hovorí C.G.Jung :"Ako pozitívne možno(...)" dokonca považovať uviaznutie (hanging on), čo znamená na jednej strane zdanlivo neprekonateľné ťažkosti, na druhej strane ale na druhej strane predstavuje jedinečnú situáciu, na ktorej zvládnutie je potrebné veľké úsilie, a preto povoláva na splnenie plánu celého človeka. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: zmena smeru, nový pohľad na svet, skúška, duchovný rast, obeta, obrátenie hodnôt. V negatívnom smere: stagnácia, závislosť a neschopnosť sa jej vzdať, straty, tresty, nešťastie, choroba. Všetko o tarote.

Tarot Smrť

Smrť

13 Smrť: Písmeno Nun נ, Znamenie zverokruhu Škorpión ♏️

Smrť znamená rozlúčku, veľké uvoľnenie, koniec. Preto je dobré tiež pripraviť priestor na cestu za novým, prichádzajúcim; karta sama o sebe nám ukazuje predovšetkým koniec pre oči. Pritom to môže byť niečo dobré, pretože prichádza vytúžený, pre nás oslobodzujúci koniec, ale samozrejme spájame s touto kartou aj naše najbolestivejšie zážitky. V protiklade s kartou 10 mečov, ktorá ukazuje zámerný a tiež aj predčasný koniec, znamená táto karta vždy prirodzený koniec a hovorí, že je na čase niečo nechať odísť. Karta Smrť patrí neprávom k najobávanejším kartám. Večný prikrášľovateľ, ktorý vám nerozumie, nám ju ukazuje iba ako zvestovanie niečoho nového a tým nás ochudobní o hlboký zážitok rozlúčky a s tým spojené pozitívne životné skúsenosti. "Oddelili sme život od smrti a interval medzi nimi naplnil strach.", hovorí Krishnamurti, a: „Nemôžete žiť bez toho, aby ste neumreli." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: ukončenie (práce, etapy života), zmena (môže, ale nemusí byť vítaná), prirodzený koniec. V negatívnom smere: bolestná skúsenosť, rozlúčka, smútok, neúspech, nešťastie, choroba, strata (vzťahu, práce a pod.). Všetko o tarote.

Tarot Miernosť

Miernosť

14 Miernosť: Písmeno Lamed ל, Znamenie zverokruhu Váhy ♎️

Význam karty miernosť bude zrozumiteľnejší, keď ju nazveme „správna miera". Stelesňuje zdravý protiklad ku svojej v tarote nasledujúcej karte Diabla (XV), ktorá predstavuje nestriedmosť. Harmónia, vyváženosť, miernosť a pokoj duše sú proti tomu symboly, ktoré charakterizujú mieru. Preto táto karta predstavuje život požehnaný, zdravý a v rovnováhe so sebov samým, dobré zaobchádzanie so sebov samým a láska k sebe samému a z tohto správania tiež vyplýva harmonická zhoda so svojím okolím. V kontexte so stanovenou otázkou znamená táto karta vyliečenie a nádej na uzdravenie. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: harmonická, postupná zmena, uzdravenie, kompromis, rovnováha. V negatívnom smere: disharmónia, stratená šanca, prekročiť mieru, konflikty. Všetko o tarote.

Tarot Diabol

Diabol

15 Diabol: Písmeno Šin ש, Planéta Pluto ♇

Karta diabol sa zo všetkých tarotových kariet najťažšie vykladá, pretože má prekaždého z nás inú tvár. Samotná karta znamená prežívanie závislosti, stratu vôle, nevydarené dobré predsavzatia ako aj spôsoby konania, ktoré sú v rozpore s naším presvedčením. Diabol predstavuje temnú stránku mnohých tarotových kariet: protiklad k mágovi (I) predstavuje čierneho mága, je záhadnou stránkou veľkňažky (II), pokrytecký a materialistický protiprincíp veľkňaza (V), zápas o moc alebo bezduchú, zmyselnosť živiacu stránku milencov (VI), podplatiteľný alebo svojhlavý tieň spravodlivosti (XI). Stelesňuje neovládateľnú náruživosť u sily (VIII), bezuzdnosť ako protiklad s správnej miere (XIV), je vládcom nad odvrátenou stranou mesačnej krajiny (XVIII). Diabol nás najčastejšie pokúša nejakým lákavým spôsobom. Karta ukazuje, že keď sa hráme s ohňom, musíme si dávať diabolsky pozor, aby sme si nepopálili prsty. Na hlbšej úrovni karta znamená, že sme v prostredí, kde narážame na naše temné stránky. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: byť si vedomý svojej temnej stránky, čo ma ovláda, z čoho mám strach. Diabol pracuje cez neistotu, strach a hlúposť. Ak si človek uvedomí z čoho má strach, kde sa musí ešte učiť a ovládať sám seba, diabol zmizne. V negatívnom smere: moc, byť ovládaný, pokušenie, závislosť, slabá vôľa, zdanlivo príťažlivé riešenia, zlo. Všetko o tarote.

Tarot Veža

Veža

16 Veža: Písmeno Dalet ד, Planéta Mars ♂

Veža nám ukazuje, že sme sa v záujme zabezpečenia istoty zamurovali v priestore, ktorý sa zrazu začal pod nami otriasať. Preto sa vždy jedná o štruktúry a dimenzie, ktoré sa pre nás stali príliš úzke a malé. Z toho dôvodu sa karta môže týkať našich presvedčení a životných zásad ako naše myšlienky na zabezpečenie v zmysle kariéry a financií, ale tiež osobné priateľstvá a partnerské vzťahy. Vo všetkých prípadoch znamená veža koncept, ktorý pre nás predtým znamenal príjemnú mieru bezpečia či istoty, ale ktorý sme už prerástli. Vo všeobecnosti sú to prekvapujúce skúsenosti, niekedy skutočne bleskové nápady, ktoré zrúcajú starý koncept. Keďže ide o podstatu našej istoty, budeme tieto náhle zmeny prežívať najprv ako katastrofy. Až keď opadne prvý šok, cítime úľavu, oslobodenie od starej záťaže. Tento prelom môže byť vyvolaný buď vlastným poznaním alebo vonkajšou udalosťou. I Ťing k tomu hovorí:"Búrka prekonáva hrmením a bleskami rušivé napätie v prírode." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: zrútenie starých ideí a plánov, náhle zmeny, nečakané udalosti, oslobodenie od ťaživej situácie. V negatívnom smere: nešťastie, neúspech, choroba, nehoda, udalosti nepôjdu podľa našich predstáv. Všetko o tarote.

Tarot Hviezda

Hviezda

17 Hviezda: Písmeno Cade צ, Znamenie zverokruhu Vodnár ♒️

Hviezda je kartou nádeje, múdrosti a nahliadnutia do vyšších súvislostí. Ukazuje, že začíname alebo plánujeme veci, ktoré v budúcnosti dosiahneme a do ktorých môžeme vkladať naše oprávnené nádeje. Pritom si často v tomto počiatočnom štádiu realizácie našich zámerov tohto ešte nie sme vedomí. Až pohľad späť nám napovie, cez aké výhybky, identifikované prostredníctvom hviezdy, sme v tých časoch prechádzali. Podobne ako je po sejbe potrebný určitý čas, aby bolo poznať úrodné pôsobenie našich činov. V tradičnom význame sa na hviezdu pozerá ako na jednu z troch ochranných kariet, ktoré zvestujú potešiteľný úspech. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: nádej, zrušenie zlých vplyvov, priaznivý vývoj, uzdravenie, splnenie priania, nový začiatok. V negatívnom smere: sklamanie, stratená príležitosť, odtrhnutie od reality. Všetko o tarote.

Tarot Mesiac

Mesiac

18 Mesiac: Písmeno Chet ח, Znamenie zverokruhu Rak ♋️

Karta mesiac nás vedie do tajuplnej oblasti temna a do noci a do obrazového sveta duše, k našim predtuchám, túžbam, snom, živým fantáziám a silným schopnostiam vnímania. Svetlá tvár predstavuje romantické snenie, bujnú fantáziu, schopnosť vcítiť sa do ostatných. Skôr však karta ukazuje temnú stránku, priepasti našej duše. Znamená strachy, neistotu, nočné mory, temné predtuchy a poukazuje na hrôzu z neviditeľného, nepochopiteľného. Tento strach cítime, keď ideme v noci osamotení lesom, a to nás učí báť sa v tme. Alebo to predstavuje strach pred démonmi našich predkov, ktorých v našich osvietených časoch nazývame novými menami: baktérie, vírusy, znečistený vzduch, kyslý dážď. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: varovanie pred nástrahami, inšpirácia, snenie, vplyv skrytých síl. V negatívnom smere: neistota, sebeklam, dôvera v niečo, čo neexistuje, neznáme nebezpečenstvo, smútok, duševná kríza, ohováranie, omyly. Všetko o tarote.

Tarot Slnko

Slnko

19 Slnko: Písmeno Zajin ז, Znamenie zverokruhu Blíženci ♊️

Karta slnko je vyjadrením väčšej radosti zo života, vitality, tepla a dôvery. Predstavuje tiež osvietené sily vedomia, s ktorými dosiahneme čistotu, a ktoré prekonávajú starosti, podráždenie a nepríjemný strach. Preto je symbolom mladistvej sviežosti a pocitov znovuzrodenia. Charakterizuje slnečnú stránku života. Na hlbšej úrovni nás vyzýva, aby sme v sebe premohli temnú stránku, rozvíjali našu stránku slnečnú, aby sme oslobodili nášho temného brata alebo temnú sestru a priviedli ich do svetla. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: úspech, zisk, rast, šťastie, radosť, zdravie, povýšenie, manželstvo. V negatívnom smere: sklamanie, prílišná aktivita. Všetko o tarote.

Tarot Súd

Súd

20 Súd: Písmeno Qof ק, Znamenie zverokruhu Ryby ♓️

Keď sa necháme ovplyvniť názvom, karta súd môže byť ľahko zle pochopená. Súd, predovšetkým tu myslený posledný súd, sa spája predovšetkým s trestom, odsúdením a teda aj so strachom a tiesňou. Význam každej karty sa môže chápať len ako duchovné a mytologické obrazy niečoho, čo ostalo nevybavené. Toto na obrázku vyjadrené vzkriesenie poukazuje na dojímavý zážitok vykúpenia a oslobodenia a ukazuje, že čo bolo predtým skryté alebo uväznené, pravda a božské toto temné väzenie otvoria a príde svetlo. Preto má táto karta pozitívny význam. Ukazuje rozhodujúci krok ku získaniu sebahodnoty, vydarený proces alchymistickej premeny, v rámci ktorej sa premení nižšie na vyššie. Z pohľadu bežného života znamená táto karta všetky formy oslobodenia: od starostí a problémov, z nepríjemných situácií a záväzkov, od prekážok a strachov. Okrem toho môže upozorňovať, že v našom zámere leží náš „poklad". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: možnosť východiska, pokrok, nové začiatky, vyriešenie problému, splnenie cieľov, narodenie dieťaťa. V negatívnom smere: strata príležitosti, nepremyslený čin s negatívnymi dôsledkami, rozchod. Všetko o tarote.

Tarot Svet

Svet

21 Svet: Písmeno Kaf כ, Planéta Slnko ☉

Svet poukazuje na znovunájdenú jednotu, prežívanie väčšej harmónie a pozitívny výsledok nejakého rozvoja. Vyjadrením krásy tejto karty v slovách sa vystavujeme nebezpečenstvu, že použijeme gýčovité označenie „happy end“. Na ceste hrdinov ukazuje šťastný koniec, znovunájdený raj, čo prenesené do nášho života znamená, že dosiahneme cieľ. V niektorých prípadoch to neznamená životný cieľ, ale v princípe skôr dôležitú medzistanicu. Z pohľadu vonkajšieho prežívania to znamená, že sme našli svoje miesto, práve to miesto, kde patríme. Z pohľadu vnútornej skúsenosti karta ukazuje, že sme urobili významný, alebo rozhodujúci krok k pochopeniu svojej hodnoty, k skutočnej autenticite a celistvosti. Na úrovni vonkajších udalostí predstavuje svet šťastnejšie časy, v ktorých si častejšie a plnšie užívame krásu nášho bytia. Môže tiež znamenať, že sa máme starať o medzinárodné kontakty alebo že cestujeme. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: dosiahnutie cieľa, úspech, dokončenie vecí, istota, správne miesto, správny postoj. V negatívnom smere: neschopnosť dokončiť, čo sa začalo, nie je miesto pre ďalší rozvoj. Všetko o tarote.

Máte ešte nejakú inú otázku? Opýtajte sa znovu!

Tarot Online vám môže pomôcť s ľahšími rozhodnutiami. Avšak nikdy nenahradí termín na vykladanie kariet, pri ktorom sa skúsená kartárka nachádza vždy v stave tranzu, kde prijíma informácie z vyššieho zdroja. Rovnako tak Tarot online nenahradí návštevu lekára, právnika alebo mága! Nechajte si tiež vždy poradiť od ľudí, ktorí sa vyznajú v oblasti, v ktorej máte problémy. Na druhej strane môže byť Tarot online dobrou alternatívou, pokiaľ ide o jednoduché alternatívne možnosti. Meditujte potom nad tarotovou kartou a jej možnom význame. V meditácii môžete odhaliť ďalšie významy danej tarotovej karty.

Logo Tarot Online

Tarot Online

Máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie alebo neviete, čo by ste mali v súčasnej situácii robiť? Využite naše dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám!

Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezáväznú konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar