Existuje spätný odraz vo voodoo?

Otázka spätného odrazu je veľmi individuálna. V prvom rade je dôležité vedieť - kto, prečo, za čo, a ako niečo urobil. A to sa tiež nedá všeobecne povedať. Stretávame sa aj s názormi, že za mágiu sa nemajú brať peniaze. Ale my dávame ľuďom náš čas, našu energiu a oni nám tú energiu musia tiež nejakým spôsobom vrátiť, aby bola vo Vesmíre zachovaná rovnováha. To, že to ale takto robímy my, ešte neznamená, že to môže, alebo má robiť každý. Znovu to závisí od toho, čo a prečo to, daný človek robí. Robí to naozaj ako odraz svojho životného štýlu a poznania? Má na to oprávnenie od svojho majstra? Alebo si iba sám povedal: “Ja urobím to a to!”

A potom tu nejde o to, či ten človek robí nejakú voodoo techniku alebo sa “hrá” s tibetskými božstvami, a či prináša alebo neprináša obety. Ale ide o to, kto je, aké má poznanie, a na základe čoho sa rozhodol robiť to, čo robí. Preto sa my venujeme bielej mágii. A to aj dôvod, prečo sme takí prísni na našich klientov, pretože všetko sa vždy vráti. Môžeme to nazvať karmou, spätným odrazom alebo čímkoľvek iným.
Foto © Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / VeraPetruk

Prečo sa za magické služby platí...

Prečo sa za mágiu platí?

Ľudia si častokrát kladú túto otázku a myslia si, že ak má niekto nejaký dar alebo schopnosti, tak by mal tieto schopnosti využívať pre dobro iných a pomáhať im bezplatne, alebo iba za nejakú symbolickú cenu. Avšak už zabúdajú na to, že za magickou prácou sa toho skrýva oveľa viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať a aj Vesmír funguje na inom princípe…

Ale to najpodstatnejšie je to, že táto otázka je v podstate položená zle. Ide o to, že drvivá väčšina ľudí považuje peniaze za niečo zlé. Myslia si, že je to niečo zlé a mali by ťažko pracovať, prebíjať sa, aby sa k týmto peniazom dostali, a potom vo voľnom čase robiť to, čo ich baví. Ale to je omyl! A to je aj dôvod, kvôli ktorému je v dnešnej dobe drvivá väčšina ľudí nespokojných a neúspešných. Peniaze, rovnako ako mágia, nie sú ani negatívne, ani pozitívne.
Foto © Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / gabrielabertolini

Na internete a v knižkách som si už toho veľa prečítal/a a pohľadal/a - ako mám ale vedieť, ktorá metóda je správna?

Existuje toľko veľa variánt a možností, a ja neviem, čo z toho je správne.

V bielej mágii neexistuje žiadna jedna alebo “správna” metóda. V závislosti od konkrétnej problémovej situácie alebo individuálnej situácie existujú rôzne spôsoby prístupu.
Bez ohľadu na to a vo všeobecnosti, ale platí jedno: Pozitívne myšlienky. Pozitívne emócie. Iba čisto pozitívne myslenie môže pritiahnuť pozitívne výsledky, čo je už pre väčšinu z nás výzvou.
Ako jednoduchý príklad by sme radi uviedli niekoho, kto vykonáva mágiu peňazí, a pritom myslí na to, že nemá žiadne peniaze. Toto je príklad negatívneho myslenia. Oveľa lepšie je myslieť na pozitívny výsledok: Budem mať veľa peňazí!
Podobné je to aj v ľúbostnej mágii: Namiesto premýšľania o tom, že osoba, po ktorej túžite, je ďaleko, mali by ste mať pozitívnu predstavu toho, ako ste v budúcnosti spolu šťastní.
Foto © Pavol Malenky, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / Thomas-Soellner

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.

Ako mám vedieť, že tentokrát to bude iné?

Samozrejme tu sa ponúka najskôr otázka u akého mága ste boli. V dnešnej dobe existuje na internete neskutočné množstvo webových stránok, ktoré neudávajú žiadnu adresu, neposkytujú žiadne ďalšie kontaktné informácie, a ani neponúkajú možnosť navštíviť daného mága osobne.

Práve pri bielej mágii je dôležité sa s mágom aj osobne porozprávať, navštíviť ho alebo prinajmenšom s ním nadviazať aspoň telefonický kontakt. V prípade, že tieto podmienky nebudú splnené, čo je prípadom aj mnohých internetových stránok, možno predpokladať, že nám nebude poskytnutá ani žiadna pomoc alebo podpora zo strany bielej mágie. Mágia iba prostredníctvom e-mailovej komunikácie je nezmysel.
Foto © Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH

Ovplyvňujeme pri ľúbostnej mágii slobodnú vôľu toho druhého?

Mágiou nikdy neovplyvňujeme slobodnú vôľu toho druhého partnera. Iba odstraňujeme už existujúce blokády, ktoré bránia tomu, aby sa láska rozvinula.

Čo robíme my - ľudia často nie sú spolu, pretože im k spoločnému šťastiu bráni nejaká blokáda, hádajú sa kvôli zbytočnostiam, nevedia správne komunikovať, majú nesprávne predstavy o sebe samom a o živote. Tieto veci sa dajú mágiou veľmi dobre napraviť a tá láska a harmónia je tým pádom vo vzťahu dvoch ľudí už navždy.

Naopak pri čiernej mágii sa slobodná vôľa človeka porušuje a jeden partner je pritiahnutý k tomu druhému pomocou démonických bytostí. Takáto partnerské spojenie však ešte nikdy nikoho neurobilo šťastným a pritiahnutý partner sa pôsobením démona stáva takým negatívnym, že každý, kto takú mágiu lásky použil ju 1000-krát ľutuje.
Foto © Pavol Malenky, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / skynesher

Je mágia vhodná pre každého klienta alebo kedy mágiu neodporúčate a musíte klienta odmietnuť?

Mágia nie je vhodná pre každého klienta a niekedy musíme klienta aj odmietnuť. Vo všeobecnosti mágiu neodporúčame do 24 rokov. Je to dané nevyzretosťou Bytosti ako takej a nedá sa urýchliť niečo neurýchliteľné. Mágiu neodporúčame ani vtedy, ak sú u klienta nejaké psychické poruchy. Samozrejme sú aj ďalšie situácie, kedy mágia jednoducho nie je vhodná a je vhodné použiť niečo iné. Je to však vždy veľmi individuálne, a preto to aj individuálne posudzujeme. Posudzujeme tiež to, do akej miery je človek, ktorý má záujem stať sa našim klientom, stabilný. To je tiež veľmi dôležitá vec. Stabilný znamená, že v kritických situáciách dokáže zachovať aspoň do istej miery chladnú hlavu.
Foto © Pavol Malenky, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / 1001nights

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?

Voodoo je náboženstvo. Existuje neskutočné množstvo rôznych majstrov a každý z nich má svoju vlastnú techniku. Zasvätenie vo voodoo funguje tak, že človek sa spojí s určitým božstvom. Vo voodoo sú vzývané rôzne božstvá, napríklad Erzulie pre lásku alebo Loco pre liečenie, ale každý človek má určitú predispozíciu komunikovať viac s jedným božstvom a zasvätenie vo voodoo znamená spojenie práve s týmto božstvom.

Zasvätenie vo voodoo môže fungovať aj tak, že zasvätenec odovzdáva časť tela tomu božstvu a to božstvo sa potom snaží cez tú časť tela s ním komunikovať. Vo voodoo sa to takto často robí. Napríklad malíček patrí Locovi a potom do istej miery (alebo celkom) človek stráca kontrolu nad týmto malíčkom a malíček robí určité pohyby, ktorými sa dané božstvo snaží človeku niečo naznačiť. Nie je to však niečo, čo by sme vám odporúčali. Je to klasická voodoo technika, ktorú my neodporúčame a ani ju nerobíme.
Foto © Pavol Malenky, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / adventtr

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?

Samozasvätenie neexistuje. Zasvätiť vás vždy musí niekto iný. Význam zasvätenia spočíva v tom, že mágia vyžaduje aj určité mimozmyslové vnímanie.

Existujú rôzne druhy a stupne zasvätenia. Pri týchto zasväteniach sa v podstate tieto schopnosti aktivujú a dáva sa tomu žiakovi istým spôsobom návod na to, ako má s týmito silami správne zaobchádzať.

K zasväteniu však patria aj skúšky. Každý žiak nimi musí prejsť a až vtedy, keď nimi prejde, tak môže dostať zasvätenie.
Foto © Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH

Čo je skutočne biela mágia?

Skutočná biela mágia vychádza z poznania seba samého. Z toho, že človek našiel sám seba, že našiel Boha. Potom aj Boh dáva človeku nejaké zvláštne sily. Musí tam ale vždy byť dobro. Mágia je neutrálny nástroj a iba sám človek - mág jej dáva farbu. V bielej mágii človek pracuje na sebe, aby pomohol iným. V čiernej mágii človek pracuje na iných, aby pomohol sám sebe. Čierna farba znamená teda niečo negatívne, zatiaľ čo biela farba má pozitívne úmysly. Čo je však pozitívne alebo negatívne je pomerne relatívne a mení sa to aj s časom.

Biela mágia je neutrálny nástroj. Len v rukách človeka je možné ho použiť dobrým alebo zlým spôsobom. Rozhodujúce je, aký je cieľ a motivácia mága a klienta. Biela mágia je nástroj podobný atómovej energii. Môže nám vyrábať svetlo, ktoré nám pomáha, alebo môže aj ničiť, pokiaľ nie je použitá správne.
Foto © Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH

Musí človek - klient v mágiu veriť, aby fungovala?

Nemusí veriť, ale musí spolupracovať. Viera je významná, ale podstatná je spolupráca. Človek nemusí vôbec veriť v mágiu a ani nám samotným, ale podstatné je, aby počúval naše rady a aby rešpektoval naše pokyny. Keď klientovi napríklad povieme, aby si prečítal určitú knihu, tak je podstatné, aby si ju aj skutočne prečítal alebo, keď mu povieme, aby si urobil kúpeľ v slanej vode tak, aby ho urobil. Toto sú podstatné veci.

Čarodejníci a šamani v minulosti plnili skôr úlohu lekárov, psychológov, radcov a mudrcov. Stačí, keď ste odhodlaní svoju situáciu riešiť a chcete lepší život. Nejde preto ani tak o vieru v mágiu alebo dôveru v nás, ako samotné vaše rozhodnutie, že sa vám dostane pomoci. Ak v to veríte, cesty sa vždy nájdu!
Foto © Pavol Malenky, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / gehringj

Otázky & odpovede o mágii, meditácii & spiritualite! Pekná inšpirácia, motivácia k duchovnej praxi a meditácii.

Stres začína hneď, ako nejakú situáciu opíšete ako zlú alebo neriešiteľnú. Ale na všetko v tomto vesmíre existuje riešenie! Ale kým sme v strese, riešenie nevidíme. To našu prácu ani nezlepší ani nezhorší! Prípadne, ak je stres príliš vysoký, tak sa to určite prejaví aj na výkone. Dôležité je pokojne urobiť všetko, čo môžeme. A pustiť to, čo nemáme pod kontrolou. Ľahko sa to povie, ale ťažšie urobí. Keď máme vieru a sme vďační, vyššie sily, anjeli a bohovia sú na našej strane. Keď budete v rovnováhe, uvidíte riešenie!


Kruh Logo Divider

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti