Význam jednotlivých symbolov

I-ťing

Veštenie a biela mágia

I-ťing je vlastne staroveké čínske orákulum. Známe je tiež ako „Kniha premien“ a jedným spolutvorcom tohoto učenia je aj Konfucius. Je teda zrejmé, že svoj pôvod má v starovekej Číne. Pri práci s technikou I-ťing sa nielen zhodnotí a posúdi vaša aktuálna situácia. Staroveká múdrosť hovorí aj o skrytých príčinách, prečo je všetko ako je. A nie len to. Dá sa v nej zistiť, aj to ako sa bude daná situácia ďalej vyvíjať.

I-ťing orákulum sa skladá zo 64 symbolov. Sú vyskladané zo šiestich plných alebo prerušovaných čiar. Samozrejme je tam toho oveľa viac. Každá z čiar môže byť nielen plná alebo prerušovaná, ale môže byť aj premenná. V zmysle plná na prerušovanú, alebo opačne prerušovaná na plnú.

Tak vzniká v technike I-ťing široká škála kombinácií premenných čiar – až 4096. Praktizujú rôzne spôsoby veštenia. Najviac sa používa mincové orákulum, pri ktorom sa používajú 3 mince (najlepšie pravé čínske).

Každá strana mince má svoju číselnú hodnotu 2 alebo 3. Pri jednom hode troma mincami vznikajú súčtom čísel sumy 6, 7, 8 alebo 9. Každé číslo prináleží jednej buď plnej, alebo prerušovanej čiare, ale môžu byť aj dve premenné čiary. Celkový počet hodov v I-ťingu je vždy šesť. Na základe toho vznikne šesť čiar hexagramu, ktoré zapisujeme zdola nahor. Čísla 6 a 9 sú tzv. premenné. To znamená, že ak také padnú, hexagram sa zapisuje v ešte raz v premennej hodnote. Číslo 6 sa pri tom mení na plnú čiaru, číslo 9 prerušovanú. Tým aj hexagram dostáva iný - nový zmysel. A je veľmi dôležitou súčasťou výkladu.

Dokresľuje veľmi podstatne hlavnú charakteristiku významu. Chcete sa I-ťingu alebo iného orákula niečo spýtať? Kontaktujte nás TU!

V tejto časti sa pokúsime vysvetliť vám hlavné významy symbolov, ktoré sa používajú pri veštení I-ťing a pri bielej mágii a voodoo. Treba prihliadať nato, že uvedený význam nemusí byť len jediným možným významom symbolu. Pre hlbšie pochopenie odporúčame preštudovať knihy od Richarda Wilhelma.

Neskutočne trefné i presné sú hodmi získané hexagramy. Len ten, kto sa zaoberá výkladom I-ťingu získava presné informácie z reči ukrytej v symboloch. Dá sa z nich vyčítať tak veľa podrobností, ktoré diletantovi unikajú. A doplnenia z premenných dotvárajú pôvodný význam. To znamená, že zdôrazňujú, alebo zjemňujú pôvodný význam základnej charakteristiky. Ten kto sa pýta, nemusí vedieť rozlíšiť presne, o čom JE tá odpoveď ukrytá v hexagramoch. Je preto veľmi dôležité zo strany vykladača I-ťingu vo výklade ozrejmiť dopytovanému, ako to vlastne všetko spolu súvisí. Pritom to vôbec nie je jednoduché nájsť ten správny význam. Význam, ktorý je pre jedného obrazne povedané „čierne“, a pre iného to isté je „biele“. Až tak rôzne sa dajú vnímať jednotlivé vety z tejto „Knihy premien“. Ona je vlastne jadrom celého tohoto tajomného umenia.

Je veľmi vzrušujúce sa zahĺbiť do reči symbolov. Starobylé čínske umenie zakaždým dokáže prekvapiť. Svojou hlbokou múdrosťou. Svojimi odporúčaniami, tak praktickými a múdrymi pre každého, ktorý chce o sebe vedieť viac.

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na I-ťing Online.

I-Ging Hexagram 01
1. KIEN / TVORENIE

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Tvorenie privodí vytúžený úspech. Podporované je vytrvalosťou.

Pre toho, kto získal túto veštbu to znamená, že mu bude udelený úspech z prahĺbky svetového diania a že všetko závisí na tom, či on sám prostredníctvom vytrvalosti ide správne a hľadá iné šťastie.

Skutočne veľká je počiatočná sila tvorenia, všetky bytosti jej vďačia za stvorenie. A táto sila preniká celým nebom.

Pohyb nebies je plný sily.

Takto sa stáva Ušľachtilý silný a vytrvalý.

2. KUN / PRIJATIE

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Kun, prijatie, zem.

Prijatie privodí vznešený úspech, podporovaný je vytrvalosťou kobyly. Ak sa Ušľachtilý pokúsi o iniciatívu a prevezme vedenie, zíde z cesty; ak sa nechá viesť, nájde vedenie. Je dobré nájsť priateľov na západe a juhu, na východe a severe priateľov minúť. Pokojná vytrvalosť prináša blaho.

Zatiaľ čo Tvorivé veci plodí, vy sa narodíte z prijatia. Tu je dobré niečo vykonať. Nie chcieť viesť- tak človek len poblúdi, nechať sa viesť, to je úloha. Keď to človek pochopí, že nemá nechať ísť osud proti sebe, nájde istotne potrebné vedenie. Ušľachtilý sa nechá viesť. Nejde slepo vpred, ale vyberá si výzvy, ktoré sa od neho vyžadujú a nasleduje hlas osudu.

Keď človek má niečo, čo treba urobiť, potrebuje počas úsilia a konania svojej práce pomocníkov a priateľov, keď sú už pevne stanovené myšlienky, ktoré majú byť uskutočnené.

3. DSCHUN / POČIATOČNÉ ŤAŽKOSTI

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Počiatočné ťažkosti privodia vytúžený úspech. Podporený cez vytrvalosť. Človek nech nič nekoná. Bude vedený, aby stretol pomocníkov.

Treba pochopiť, že je všetko v pohybe; keď má človek vytrvalosť, je tu napriek existujúcemu nebezpečenstvu vyhliadka na veľký úspech. Keď prídu počas začiatkov z vôle osudu takéto časy, tak je všetko bez formy a temné. Preto treba vyčkať, pretože všetky predčasné akcie môžu vyústiť do neúspechu. Rovnako je veľmi dôležité, aby človek neostal sám. Aby bol človek schopný premôcť chaos, potrebuje mať pomocníkov, ktorí mu s tým pomôžu. Ale to tiež neznamená, že sa má človek len pasívne všetkému prizerať. Aj on musí priložiť ruku k dielu a sám byť inšpiráciou a vedením, účastníkom diania.

4. MONG / MLADÍCKA POCHABOSŤ

Hore Gen, byť ticho, hora. Dole Kan, bezodné, voda.

Mladícka pochabosť má úspech. Nie ja hľadám mladého blázna, mladý blázon hľadá mňa. Pri prvom veštení mu dám informáciu. Keď sa opýta aj druhý-, tretíkrát, to je už dotieranie. Keď bude dotierať, nič mu nebudem vysvetľovať. Nasleduje vytrvalosť.

V čase mladosti nie je na bláznovstve nič zlé. Dokonca vám môže priniesť úspech. A to za predpokladu, že si človek nájde skúseného učiteľa a berie učenie správnym spôsobom. To znamená, že si je mladý človek vedomý nedostatku vlastných skúseností a hľadá učiteľa. Iba takáto skromnosť a záujem prinesie potrebnú citlivosť na rozpoznanie a uznanie učiteľa. Preto musí učiteľ pokojne čakať, kým bude nájdený. Odpoveď učiteľa na žiakovu otázku musí byť jasná a určitá ako odpoveď pri veštení. Potom musí byť aj zobraná ako vyriešenie pochybností a podľa toho aj urobené rozhodnutie. Pochybovačné a hlúpe otázky iba nahnevajú učiteľa a budú v tichu ignorované; rovnako ako orákulum dá odpoveď len raz a odmieta odpovedať na pochybovačné otázky.

5. SÜ / ČAKANIE (VÝŽIVA)

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Čakanie. Keď si úprimný, máš svetlo a úspech. Vytrvalosť prináša blaho. Podporí človeka prekročiť veľkú vodu.

Čakanie nie je len prázdne dúfanie. Obsahuje vnútornú istotu, že dosiahneme cieľ. Iba táto vnútorná istota dáva svetlo, ktoré nás vedie k úspechu. To nás robí vytrvalými. Vytrvalosť dáva blaho a prináša silu na prekročenie veľkej vody. Pred nami leží nebezpečenstvo, ktoré treba prekonať. Slabosť a netrpezlivosť nezmôžu nič. Len ten, kto je silný, vyrovná sa s osudom, lebo on zotrvá vďaka svojej vnútornej istote. Táto sila sa prejavuje nekompromisnou úprimnosťou k sebe samému. Iba keď sa človek pozerá na veci tak, aké v skutočnosti sú, bez sebaklamu a ilúzie, stane sa z udalostí svetlo, v ktorom môže byť rozpoznaná cesta k úspechu. Toto rozpoznanie musí vyvolať rozhodné a vytrvalé jednanie; pretože iba človek, ktorý sa ide rozhodne stretnúť so svojim osudom, je vybavený nato, aby ho prekonal. Potom môže človek prekročiť veľkú vodu, t.j. prijať rozhodnutie a podstúpiť nebezpečenstvo.

6. SUNG / KONFLIKT

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Kan, bezodné, voda.

Konflikt: Si úprimný a si brzdený. Láskavé zastavenie na polceste prinesie šťastie. Ísť ďalej do konca prinesie nešťastie. Vedie to k stretnutiu s veľkým mužom. Nevedie to k prekročeniu veľkej vody.

Keď je človek v konflikte, jeho jedinou záchranou je, že sa bude so silnou rozvahou zakaždým snažiť spor urovnať a bude pripravený, aby dosiahol zmierenie, prejsť polovicu cesty k oponentovi. Pokračovanie v spore až do trpkého konca bude mať nedobré následky, a to aj v prípade, že človek má pravdu, pretože sa takto zachová naveky nepriateľstvo. Je dôležité vidieť veľkého muža, t.j. nestranného človeka, ktorého autorita spôsobí buď priateľské ukončenie konfliktu alebo rozhodne vo veci spravodlivo. V časoch nepriateľstva sa treba vyvarovať „prekročiť veľkú vodu", t.j. začínať riskantné aktivity, pretože keď v nich chceme uspieť, potrebujeme jednotné smerovanie sily. Konflikt vo vnútri oslabuje silu potrebnú na prekonanie nebezpečenstiev vonku.

7. SCHI / ARMÁDA

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Kan, bezodné, voda.

Armáda potrebuje vytrvalosť a silných mužov. Šťastie bez poškvrny. Bez pevnej disciplíny sa nedá nič dosiahnuť. Táto disciplína sa však nemá dosahovať nasilu, ale prostredníctvom silného muža, ktorý si získa srdcia ľudí a vzbudí ich nadšenie.

Vojna je však vždy niečo nebezpečné a prináša so sebou škody a skazu. Preto by nemal človek podnikať nič ľahkovážne, ale iba v tak, ako sa jedovatý liek podáva až ako posledné východisko. Spravodlivý dôvod a jasný, zreteľný cieľ vojny musí ľuďom zrozumiteľne vysvetliť skúsený vodca. Iba keď existuje úplne jasný cieľ vojny, vytvorí sa u ľudí jednota a sila presvedčenia, ktoré povedú k víťazstvu. Ale vodca sa musí starať aj o to, aby bojová vášeň a opojenie z víťazstva nespôsobili nespravodlivosť, ktorá vzbudí všeobecné pohoršenie. Spravodlivosť a vytrvalosť sú základnými podmienkami, aby šlo všetko dobre.

8. BI / SPOJENIE (DRŽAŤ SPOLU)

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Kun, prijatie, zem.

Spojenie prináša blaho. Preskúmaj ešte raz veštbu, či máš vznešenosť, trvácnosť a vytrvalosť; potom tam nie je žiadna poškvrna. Neistí postupne prichádzajú. Kto príde neskoro, má smolu.

Človek sa spája s inými, aby sa všetci v jednote navzájom dopĺňali a pomáhali si. Pre takéto spojenie je však potrebný centrálny bod, aby ostatných držal pokope. Byť osobou, ktorá drží ľudí pokope, je ťažká úloha s veľkou zodpovednosťou. Vyžaduje si to mať vnútornú hĺbku, cieľavedomosť a silu. Preto si sám preskúšaj, či ten druhý, čo chce zjednocovať, je na to zrelý, pretože ak bude niekto zjednocovať bez toho, aby bol nato povolaný, urobí viac zmätku ako keby nevzniklo žiadne spoločenstvo.

9. SIAU TSCHU / SILA OVLÁDANIA MALÉHO

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Malá sila ovládania má úspech. Husté mraky, od našej západnej oblasti bez dažďa.

Situácia nie je nepriaznivá. Avšak je tu nádej na úspech. Ale v ceste sú ešte prekážky. Treba sa na to jednoducho pripraviť. Treba konať len prostredníctvom malých priateľských dohovorení, tak uplatňovať vplyv. Ešte neprišiel čas na použitie dôrazných prostriedkov. Avšak mali by sme konať v obmedzenom rozsahu, utlmujúco a krotko. Aby sme presadili svoju vôľu, je potrebné pevné odhodlanie vo vnútri a jemné prispôsobenie navonok.

10. LÜ / SPRÁVANIE SA (NAŠĽAPOVANIE)

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Dui, radostné, jazero.

Šľapanie po tigrom chvoste. Nepohryzie ľudí. Úspech. Situácia je naozaj zložitá, najsilnejšie a najslabšie sú pri sebe blízko. Slabé prichádza za silným a chce ho dostihnúť. Ale silné je láskavé a nič zlé slabému neurobí, pretože kontakt je preňho zábavný a neškodný.

V situácii, v ktorej sa človek nachádza, má do činenia s neprístupnými ľuďmi. V tomto prípade človek dosiahne čo potrebuje, ak drží svoje správanie v medziach dobrých mravov a slušnosti. Dobrá, príjemná forma správania dosiahne úspech aj u popudlivých ľudí.

11. TAI / POKOJ

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Pokoj. Malé odchádza, veľké prichádza. Blaho! Úspech! Nebo sa podriadilo zemi. Ich sily sa zjednocujú vo vnútornej harmónii. Preto predstavujú pokoj a požehnanie všetkým bytostiam. Vo svete ľudí je čas na svornosť v spoločnosti. Vysokopostavení sa znížia ku nízkopostaveným a nízkopostavení a malí zmýšľajú o vysokopostavených priateľsky, takže je koniec všetkým sporom.

Svetlo má silnejší vplyv, tma je na ústupe. Keď dobré elementy spoločnosti vládnu a sú v centre, dostávajú sa do ich vplyvu aj zlé elementy a zlepšujú sa. Keď v ľuďoch vládne z nebies prichádzajúci duch, pod jeho vplyv sa dostáva aj ich animálna prirodzenosť a nachádza si svoje náležité určenie.

12. PI / STAGNÁCIA

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Kun, prijatie, zem.

Stagnácia. Zlí ľudia nepodporujú vytrvalosť Ušľachtilých. Veľké odchádza, malé prichádza.

Čo je hore nemá vzťah s tým čo je dolu, na zemi vládne zmätok a chaos. Vnútri je tma a navonok je svetlo. Vnútri je slabosť, navonok je sila, v centre sú Nevedomí a na okraji sú Ušľachtilí. Vlastnosti Nevedomých sú na vzostupe, vlastnosti Ušľachtilých sú na ústupe. Ušľachtilí sa nenechajú spliesť vo svojich zásadách. Keď nemajú viac možnosť pôsobiť, tak ostávajú týmto zásadám predsa len verní a stiahnu sa do ústrania.

13. TUNG JEN / SPOLOČENSTVO S ĽUĎMI

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Li, lipnúce, oheň.

Otvorené spoločenstvo ľudí: úspech. Má podporu prekročiť veľkú vodu. Má podporu vytrvalosť Ušľachtilého.

Skutočné spoločenstvo medzi ľuďmi má byť založené na všeobecnom blahu. Potom uspeje. Kde vládne takáto jednota, tam sa dajú zvládnuť aj ťažké a nebezpečné úlohy ako prekročenie veľkej vody. Ale aby sa takéto spoločenstvo vytvorilo, je potrebné nájsť vytrvalého a osvieteného vodcu, ktorý má jasné, presvedčivé a inšpirujúce ciele a silu ich naplniť. (Vnútorný trigram znamená čistotu, vonkajší silu.)

14. DA YU / VLASTNÍCTVO VO VEĽKOM

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Vlastníctvo vo veľkom: vznešený úspech.

Kto zostane na vysokom mieste skromný a zdvorilý, získa všetko. Sila a jasnosť sa spájajú. Vlastniť niečo veľké je vám osudom určené a zodpovedá to dobe. Sila sa prejavuje jemne a pod kontrolou, čo prináša nádherný úspech a bohatstvo. Ušľachtilý krotí zlo, podporuje dobro a plní tak vôľu nebies. Aj s majetkom je nutné vedieť správne zaobcházdať.

15. KIEN / SKROMNOSŤ

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Gen, byť ticho, hora.

Skromnosť dosiahne úspech. Ušľachtilého dovedie dokonca. Je to zákon nebies, urobiť z plného prázdne a to, čoho je poskromne, naplniť. Keď je slnko v najvyššom bode, musí podľa nebeského zákona začať klesať, a keď je najhlbšie pod Zemou, začne nový vzostup.

Ale človek má vo svojich rukách silu formovať svoj osud. A to podľa toho, či sa dostáva svojím správaním do vplyvu žehnajúcich alebo ničiacich síl. Keď človek stojí vysoko a správa sa skromne, žiari vo svetle múdrosti. Keď je človek nízko a správa sa skromne, nemôže byť premenený. Tak Ušľachtilí môžu úspešne vykonať svoju prácu dokonca bez toho, aby sa vychvaľovali, keď ju dovŕšia.

16. YÜ / NADŠENIE

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Kun, prijatie, zem.

Nadšenie. Podporuje sa nasadiť pomocníkov a nechať armádu pochodovať.

Čas nadšenia spočíva v tom, že je tu významný človek, ktorý je v kontakte s dušou národa a jedná v súlade s ňou. Preto nachádza všeobecnú dobrovoľnú poslušnosť. Je to práve nadšenie, ktoré umožňuje vyslať pomocníkov, aby vykonali prácu bez toho, aby sme sa obávali opozície (k nášmu konaniu). Je to práve nadšenie, ktoré má silu tak zjednotiť pohyb masy, že ako vo vojne dosiahnu víťazstvo.

17. SUI / NASLEDOVANIE

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Nasledovanie má vznešený úspech. Je podporované vytrvalosťou. Bez poškvrny.

Aby človek dosiahol nasledovanie, musí najprv pochopiť, ako sa prispôsobiť. Iba cez slúženie sa človek dostane k vládnutiu; pretože len tak dosiahne radostný súhlas Nevedomých, ktorý je potrebný k nasledovaniu. Kto si chce vynútiť nasledovanie prostredníctvom lsti, násilia, sprisahania alebo rozdeľovania, podnieti tým vždy iba odpor, ktorý bráni ochotnému nasledovaniu. Nasledovanie však musí byť vždy sprevádzané vytrvalosťou (konať dobro) a musí byť „bez poškvrny", iba tak nespôsobí škody.

18. GU / PRÁCA NA POKAZENOM

Hore Gen, byť ticho, hora. Dole Sun, jemné, vietor.

Práca na pokazenom má vznešený úspech. Vedie k prekročeniu veľkej vody. Pred okamihom začatia tri dni, po okamihu začatia tri dni. Čo je pokazené chybou ľudí, dá sa prácou ľudí opäť opraviť (tento stav nebol spôsobený riadením osudu).

Práca na zlepšení je sľubná, pretože je v súlade s možnosťami v čase. Len sa človek nesmie nechať zastrašiť prácou a nebezpečenstvom symbolizovanými prekročením veľkej vody, ale musí energicky zasiahnuť. Úspech totiž závisí od správneho uvažovania. To je vyjadrené slovami: „Pred okamihom začatia tri dni, po okamihu začatia tri dni." Najprv musí človek spoznať príčiny, ktoré spôsobili pokazenie, aby sme sa im mohli postaviť: preto je potrebné dávať pozor v čase pred začatím. A potom človek musí dávať pozor keď začne. Namiesto nevšímavosti a ťažkopádnosti, ktoré viedli ku skaze, sa musia nastúpiť rozhodnosť a energickosť, takže na konci práce bude nasledovať nový začiatok.

19. LIN / PRIBLIŽOVANIE

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Dui, radostné, jazero.

Približovanie má vznešený úspech. Podporovaný je vytrvalosťou. Keď príde ôsmy mesiac, bude tam nešťastie.

Hexagram ako celok poukazuje na čas nádejného, radostného pokroku. Jar je blízko. Radosť a poddajnosť navzájom približujú vysoké a nízke. Úspech je istý. Len si to vyžaduje odhodlanú a vytrvalú prácu, aby sme plne využili priazeň času. No ešte jedno: jar netrvá večne. Vo ôsmom mesiaci sa aspekty obrátia. Zostanú tam už len dve silné línie svetla, ktoré budú nie na vzostupe, ale na ústupe. To musíme mať na zreteli, aby sme stihli veci predtým, než príde temnota.

20. GUAN / POZOROVANIE (POHĽAD)

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Kun, prijatie, zem.

Pozorovanie. Spravilo sa umývanie, ale ešte nie obetovanie. Vzhliadajú k nemu plní dôvery.

Prinášanie obetí v Číne začínalo umývaním a (rituálnym) vyliatím, prostredníctvom ktorého bolo privolané božstvo. Potom sa prinášali obete. Čas medzi týmito časťami obety je najsvätejší, je to moment najhlbšieho vnútorného sústredenia.

Pozorovanie božských symbolov pozemského diania dáva človeku, ktorý je povolaný konať v mene ľudí, do rúk prostriedok vykonať také isté pôsobenia. K tomu, aby sa religiózne pozorovanie (rozjímanie) vytvorilo u veľkých ľudí plných viery, je nevyhnutná vnútorná koncentrácia. Preto oni sledujú tajomné božské zákony života a snažia sa ich uskutočniť vo svojej vlastnej osobnosti prostredníctvom najvyššieho možného vnútorného sústredenia. Tak z nich vychádza tajomná duchovná moc, ktorá pôsobí na ľudí a podmaňuje si ich bez toho, aby si uvedomili, že sa niečo deje.

21. SCHI HO / PREBIŤ SA

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Prebiť sa má úspech. Je dobré nechať pôsobiť spravodlivosť.

Keď stojí v ceste prekážka k zjednoteniu, úspech sa dosiahne energickým prebitím vpred. To platí vo všetkých situáciách. Takéto vedomé prekážky nezmiznú samy od seba. K zastrašeniu resp. k odstráneniu budú potrebné súdy a tresty. Ale oplatí sa pritom postupovať správnym spôsobom. Hexamgram spája Li, jasnosť a Chen, stimulovanie. Li je poddajný, Chen je tvrdý. Samotná tvrdosť a stimulovanie by boli v trestaní príliš prudké. Samotná jasnosť a poddajnosť by zas boli príliš slabé. Spoločne v jednote dosiahnu správnu mieru.

22. BI / PÔVAB

Hore Gen, byť ticho, hora. Dole Li, lipnúce, oheň.

Pôvab má úspech. Podporuje sa podnikať veci v malom.

Pôvab prináša úspech. Ale nie je to to najdôležitejšie, najpodstatnejšie, je to iba ozdoba. Preto sa má používať iba skromne, v malom rozsahu.

Hexagram ukazuje nehybnú krásu: vnútornú čistotu a pokoj. Toto je pokoj čistého pozorovania. Keď sa túžba umlčí, prichádza úmysel byť ticho, potom vstupuje svet ako predstava o rozhodnutí. A ona je sama o sebe krásna a odníma boj v prítomnosti. To je svet umenia. Ale čistou úvahou sa neprinesie úmysel ku konečnému pokoju. Znova sa prebudí a všetko krásne bolo len dočasným momentom povstania. Preto toto ešte nie je skutočná cesta vykúpenia.

23. BO / ROZBITIE

Hore Gen, byť ticho, hora. Dole Kun, prijatie, zem.

Rozbitie. Odporúča sa nikam nejsť.

Teraz je čas, keď sú Nevedomí vpredu a práve sú toho názoru, že posledných silných a ušľachtilých treba potlačiť. Preto, že v tomto čase je to takto zariadené, je za takýchto okolností pre Ušľachtilých nedobré niečo podnikať. Správne chovanie v týchto nepriaznivých časoch sa dá vyčítať z obrazov a ich vlastností. Dolný trigram je zem, ktorej vlastnosti sú poddajnosť a obetavosť. Horný trigram je hora, ktorej vlastnosťou je ticho. Navrhovaná rada je teda odovzdať sa týmto zlým časom a zostať ticho. Nejedná sa tu o ľudské konanie, ale o správanie sa času, ktorý podľa nebeských zákonov ukazuje striedanie vzostupu a pádu, plnosti a prázdnoty. Tomuto pôsobeniu času sa nedá vzdorovať. Preto nie je zbabelosť, ale múdrosť, keď sa človek poddá a vyvaruje sa konania.

24. FU / NÁVRAT (ČAS OBRATU)

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Návrat. Úspech. Odchod a príchod bez chyby. Priatelia prichádzajú bez hanby. Cesta ide tu a tam. Návrat príde na siedmy deň. Podporuje to mať kam ísť.

Po časoch úpadku prichádza čas obratu. Silné svetlo, ktoré bolo vyhnané, sa opäť vracia. Je tu pohyb. Tento pohyb ale nie je silený. Budú zavedené nové veci, to zodpovedá tomuto času a preto neprináša žiadne škody. Pohyb je cyklický. Cesta sa uzavrela do seba. Preto človek nepotrebuje nič umelo urýchľovať. Všetko prichádza samé od seba ako má v danom čase. To je význam neba a zeme. Všetky pohyby sa uskutočňujú v šiestich stupňoch. Siedmy stupeň potom prináša návrat. Tak prichádza v siedmom mesiaci po letnom slnovrate, od ktorého ide rok smerom dolu, zimný slnovrat a rovnako prichádza po západe slnka na siedmu dvojhodinu východ slnka.

25. WU WANG / NEVINNOSŤ (NEOČAKÁVANÉ)

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Nevinnosť. Vznešený úspech. Treba byť vytrvalý. Keď je niekto iný, než by mal byť, nemá šťastie a nie je podporovaný niečo podnikať.

Človek dostal pôvodne od nebies dobrú náturu, aby ho viedla pri všetkých jeho pohyboch. Oddanosťou tomuto božskému v ňom si získal človek čistú nevinnosť, ktorá s inštinktívnou istotou koná dobro bez postranných myšlienok na odmenu a výhodu. Táto inštinktívna istota prináša vznešený úspech a je podporovaná cez vytrvalosť. V tomto vyššom zmysle slova ale nie je inštinktívna nátura všetko, ale iba to správne, čo je v súlade s vôľou nebies. Bez tejto správnosti spôsobuje neuvážený inštinktívny spôsob jednania nešťastie. Majster Kung to vyjadril takto: "Kto sa odkloní od nevinnosti, kam dôjde? Vôľa nebies a blaho nie sú v jeho činoch."

26. DA TSCHU / SILA OVLÁDANIA VEĽKÝCH

Hore Gen, byť ticho, hora. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Sila ovládania veľkých. Podporovaná je vytrvalosť. Nejesť doma prináša blaho. Je podporované prekročiť veľkú vodu.

K nahromadeniu a podržaniu veľkých tvorivých síl, o ktorých hovorí hexagram, sú potrební silní , čistí ľudia, ktorých si ctí panovník. Trigram Ken predstavuje odolnosť a pravdu, trigram Ch´ien predstavuje mohutnú silu tvorenia. Obidva spolu poukazujú na svetlo a čistotu a na dennú obnovu charakteru. Iba prostredníctvom takéhoto denného sebaobnovovania zostane človek na vrchole sily. Počas pokojnejšieho obdobia pomáha udržať poriadok sila zvyku, no počas veľkých časov, kedy je nahromadená sila, všetko závisí od sily osobnosti. A keďže sú ctené hodnoty ako silná osobnosť, ktorá je opatrená vedením od panovníka, je výhodné nejesť doma, ale zarábať si na chlieb na verejnosti, prevzatím nejakého postu. Človek je v súlade s nebesami; preto majú úspech aj ťažké, nebezpečné aktivity, akou je prekročenie veľkej vody.

27. I / KÚTIKY ÚST (VÝŽIVA)

Hore Ken, byť ticho, hora. Dole Chen, vyburcovanie, hrom.

Kútiky úst. Vytrvalosť prináša blaho. Dbaj na výživu a čo človek sám hľadá, tým naplň jeho ústa.

Pri finančnej podpore starostlivosti a výživy je dôležité, aby bolo postarané o správnych ľudí a aby sa človek staral správnym spôsobom o svoju vlastnú výživu. Keď chceme niekoho spoznať, treba sa pozerať len nato, komu venuje ten človek svoju starostlivosť a o ktoré stránky svojej vlastnej bytosti sa stará a vyživuje. Príroda vyživuje všetky bytosti. Veľký človek vyživuje a stará sa o schopných, aby sa prostredníctvom nich staral o všetkých ľudí. Keď chce človek spoznať, či je niekto schopný alebo neschopný, nepotrebuje sa pozerať na nič iné ako nato, ktorú časť svojej bytosti ten človek považuje za obzvlášť dôležitú (telo, duša, duch ...).

28. DA GO / PREVAHA VEĽKÉHO

Hore Tui, radostné, jazero. Dole Sun, jemné, vietor.

Prevaha veľkého. Hrebenica sa prehýba. Je dobré vedieť, kam človek ide.

Veľké má nadváhu. Bremeno je pre nosné sily príliš veľké. Hrebenica, na ktorej spočíva celá strecha, sa prehýba, pretože jej nosné konce sú na záťaž príliš slabé. Je to čas a situácia, ktorých zvládnutie si vyžaduje prijatie mimoriadnych opatrení. Toto je výnimočná situácia. Preto musí byť človek opatrný, nájsť čo najrýchlejšie riešenie a potom jednať; to zaručí úspech; pretože hoci je silné v prevahe, je predsa len v strede, to znamená vo vnútornom ťažisku, preto sa netreba obávať revolúcie (prevratných zmien). Násilnými prostriedkami sa nič nedosiahne. Človek musí „povoľovať uzlíky" prostredníctvom jemného vniknutia do zmyslu situácie.

29. KAN / BEZODNÉ, VODA

Hore K´an, bezodné, voda. Dole K´an, bezodné, voda.

Bezodné sa opakuje. Keď si úprimný, v srdci máš úspech. A čokoľvek robíš, má úspech.

Keď sa nebezpečenstvo opakuje, človek si naň zvykne. Voda dáva na takéto prípady príklad, ako sa správne zachovať. Stále tečie ďalej a ďalej a vypĺňa všetky miesta, cez ktoré tečie; neodkloní sa od žiadneho nebezpečného miesta, od žiadneho zrázu a pritom nikdy nestratí svoju vlastnú, základnú povahu. Vo všetkých situáciách zostáva verná sebe samej. Tak úprimnosť v ťažkých situáciách dosiahne to, že človek vnútorne v srdci prenikne situáciou. A keď získame nad situáciou najprv vnútorné majstrovstvo, potom sa veci daria samé od seba a vonkajšie konanie je sprevádzané úspechom. Pri nebezpečenstve ide o dôkladnosť, ktorá všetko, čo sa robí, skutočne dokončí a o pozitívne prenikanie vpred, aby človek neprišiel o život zdržiavaním sa v nebezpečenstve.

30. LI / LIPNÚCE, OHEŇ

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Li, lipnúce, oheň.

Lipnúce. Vytrvalosť je prospešná. Prináša úspech. Starostlivosť o kravu prináša šťastie.

Dvojnásobná čistota povolaného muža spočíva v spravodlivosti a týmto je schopná vytvárať svet. Keď človek, ktorý je na svete podmienene a nie nezávisle, túto podmienenosť rozpozná, stane sa závislým od harmonických a dobrých síl svetového rádu, a bude mať úspech. Krava je znakom vonkajšej poddajnosti. Tým, že človek v sebe pestuje túto poddajnosť a dobrovoľnú závislosť, dosiahne čistotu a nájde svoje miesto vo svete.

31. HIEN / PÔSOBENIE

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Gen, byť ticho, hora.

Pôsobenie. Úspech. Vytrvalosť je prospešná. Oženiť sa s dievčaťom prinesie úspech.

Slabé je hore, silné je dole, ich sa sily priťahujú, až sa napokon zjednotia. Toto vytvára úspech. Pretože všetok úspech je založený na vzájomnej príťažlivosti. Keď pri prežívaní radosti navonok zostaneme v stave vnútorného pokoja, tak radosť neprekročí svoju mieru ale zostane v správnych medziach. Toto je zmyslom dodaného varovania: Vytrvalosť je prospešná. Pretože dvorenie sa od zvádzania líši tým, že silný muž sa skloní pred slabou dievčinou a bude voči nej ohľaduplný. Táto príťažlivosť k zvolenému príbuznému je univerzálnym zákonom prírody. Nebo a zem sa navzájom priťahujú, a tak vznikajú všetky bytosti. Múdry pôsobí príťažlivosťou na srdcia ľudí, tak vstupuje svet do stavu pokoja. Z rôznych príťažlivostí sa dá rozpoznať podstata všetkých bytostí na nebi a zemi.

32. HONG / TRVANIE

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Sun, jemné, vietor.

Úspech, bez poškvrny. Podporovaný vytrvalosťou. Je dobré, mať kam ísť...

Trvanie je stav, ktorého pohyb sa prekážkami nezničí. Nie je to stav pokoja; pretože úplná nehybnosť je spätným chodom. Trvanie je skôr pohyb uzavretý do seba a preto neustále sa obnovujúci, uskutočňovaný podľa pevných pravidiel. Je to pohyb organizovaného, pevne do seba uzavretého celku, kde po každom konci nasleduje začiatok. Koniec dosiahneme pohybom dovnútra, nádychom, sťahom srdca, koncentráciou. Tento pohyb prechádza novým začiatkom, kde je pohyb orientovaný dovonka, predstavuje výdych, uvoľnenie srdca, expanziu. A tak má aj povolaný neprestajný zmysel na svojej ceste, a svet tým príde k dokonalému stvoreniu. Povaha všetkých bytostí na nebi a zemi sa dá rozpoznať z toho, v čom majú veci svoje trvanie.

33. DUN / ÚSTUP

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Gen, byť ticho, hora.

Ústup. Úspech. Podporuje sa vytrvalosť v malom.

Pomery sú také, že nepriateľské sily pokročili vďaka výhode priaznivého času. V tomto prípade je ústup to pravé, a práve ním dosiahneme úspech. Úspech spočíva v tom, že sme schopní ústup správne vykonať. Ústup si nesmieme zameniť s útekom, ktorý je zameraný na našu záchranu za každých okolností. Ústup je znakom sily. Nesmieme premeškať ten pravý moment, kým máme v úplnom vlastníctve silu a postavenie. V pravý čas pochopíme, čo nám naznačujú znamenia času a pripravíme sa na dočasný ústup, namiesto toho aby sme sa pustili do zúfalého boja na život a smrť.

Zmysel, ktorý je ukrytý v takejto dobe, je významný.

34. DA DSCHUANG / MOC VEĽKÉHO

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Moc veľkého. Prospešná je vytrvalosť.

Tento znak poukazuje na obdobie, keď vnútorná hodnota prudko stúpa a získava moc. Ale moc už prekročila svoj stred. Nablízku je nebezpečenstvo, že sa spoľahneme na svoju moc, a zabudneme na spravodlivosť a vyčkanie správneho času. Preto vytrvalosť je prospešná. A to je práve tá skutočne veľká moc, ktorá nevedie len tak k obyčajnému násiliu, ale zostane vo vnútri pevne spojená s podstatou práva a spravodlivosťou. Ak pochopíme, že veľkosť a spravodlivosť musia byť nerozlučne spojené, tak pochopíme i pravý zmysel všetkého svetového diania na nebi i na zemi.

35. DSIN / POKROK

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Kun, prijatie, zem.

Pokrok. Silný panovník je poctený koňmi vo veľkom množstve. V jeden deň bude trikrát prijímať. Osvietený pán a poslúchajúci sluha, to sú podmienky veľkého pokroku. Slnko vychádza hore nad obzor: obraz pokroku. Tak aj vznešený sám rozjasňuje svoje vlastné danosti.

Svetlo slnka, ktoré vystupuje nad zem, je od prírody jasné. Ale čím vyššie slnko stúpa, tým viac vychádza z hmlistého oparu a žiari vo svojej pôvodnej čistote v ešte väčšom rozsahu. Tak je aj pravá podstata človeka dobrá, a zakalí sa len v kontakte s pozemským a preto potrebuje vedenie, aby mohla žiariť vo svojej pôvodnej čistote.

36. MING / STMIEVANIE

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Li, lipnúce, oheň.

Stmievanie. V núdzi je prospešné byť vytrvalý.

Človek sa nesmie nechať bezbranne zlomiť nepriaznivými pomermi, ani dovoliť ohnúť pevnosť svojej vôle. Toto je možné, keď zostaneme vo vnútri jasní a navonok pružní a poddajní. Takýmto postojom sa dá prekonať aj obdobie veľkej biedy.

Svetlo sa ponorilo do zeme: obraz stmievania. Tak žije ušľachtilý: zahalí svoj jas a predsa zostane naďalej jasný. V časoch stmievania by sme mali byť opatrní a zdržanliví. Netreba si vytvoriť zbytočne veľa silných nepriateľov bezohľadným vystupovaním. V takýchto časoch by sa človek nemal zúčastňovať na zvyklostiach ľudu, a ani by ich nemal kritizovať.

37. GIA JEN / RODINA

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Li, lipnúce, oheň. Rodina. Vytrvalosť ženy je prospešná.

Tri z piatich spoločenských vzťahov sa nachádzajú v rámci rodiny: vzťah medzi otcom a synom – láska, medzi mužom a ženou – výchova, a vzťah medzi starším a mladším bratom – poriadok.

Láskyplná úcta syna sa ďalej prenáša na vzťah k panovníkovi ako svedomitosť, poriadok a priazeň bratov sa prenáša na vzťah k priateľovi ako vernosť a vzťah ku nadriadeným ako podriadenie. Rodina je zárodočnou bunkou spoločnosti, prirodzená základňa, v ktorej sa ľahko vykonávajú morálne povinnosti vďaka prirodzenej náklonnosti. Tieto účinky sa potom prenášajú na medziľudské vzťahy. Vietor vzíde z ohňa: obraz rodiny.

Takto ušľachtilý obsiahne celú vec vo svojich slovách, a trvanie je v premene. Aby bolo možné takto pôsobiť, musia mať slová silu; to sa stane iba vtedy, keď majú základ v niečom skutočnom, ako plameň vznikne na palive. Len pevné a dôsledné konanie zapôsobí na druhých tak, že sa mu prispôsobia a budú podľa neho chovať. Ak slovo a skutok nie sú v súlade a dôsledné, účinok sa nedostaví.

38. KUI / PROTIKLAD

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Dui, radostné, jazero.

Protiklad. V malých veciach je úspech. Keď ľudia žijú v protikladoch a odcudzení, vtedy nie je možné vytvoriť veľké spoločné dielo. Predovšetkým sa nesmie postupovať príliš tvrdo, tým by sa protiklad ešte vyostril. Je treba sa zamerať na postupné pôsobenie v malom. Tu sa ešte dá očakávať úspech, pretože situácia je taká, že protiklad nevylučuje zhodu.

Protiklady medzi nebom a zemou, duchom a prírodou, mužom a ženou spôsobujú, že ich vyrovnaním dôjde k tvorbe a rozmnožovaniu života. Vo viditeľnom svete vecí umožňuje protiklad výber druhov, vďaka čomu nastane poriadok vo svete. Hore oheň, dole jazero: obraz protikladu.

Tak si uchováva vznešený v spoločnosti svoju vlastnú osobitosť. Oba elementy oheň a voda sa nikdy nespoja, ale hoci sú pospolu, ponechajú si svoju vlastnú povahu. Tak si aj vzdelaný človek pri kontakte a spoločných záujmoch s odlišnými ľuďmi pri všetkej svojej podobnosti vždy zachová svoju vlastnú osobitosť.

39. GIAN / PREKÁŽKA

Prekážka. Priaznivý je juhozápad. Nepriaznivý je severovýchod. Prospešné je, vidieť veľkého muža. Vytrvalosť vedie k úspechu.

Juhozápad je oblasť ústupu, severovýchod je oblasť napredovania. Jedná sa tu situáciu, keď sa nám stavajú do cesty prekážky, ktoré sa nedajú priamo prekonať. Vtedy je múdre, zostať stáť zoči-voči nebezpečenstvu a stiahnuť sa. Tento ústup však predstavuje prekonanie prekážok. Je prospešné spojiť sa s rovnako zmýšľajúcimi priateľmi a podriadiť sa vedeniu muža, ktorý vyrástol na úroveň takejto situácie. Vtedy sa nám podarí odstrániť prekážky.

K tomu je potrebný vytrvalý postoj práve vtedy, keď zdanlivo musíme robiť niečo, čo nás odvádza od cieľa. Takéto cieľavedomé nasmerovanie svojho vnútra nám prinesie nakoniec šťastie. Prekážka, ktorá trvá len určitú dobu, je dôležitá pri vytvorení hodnoty vlastnej osobnosti, toto je cenou doby núdze. Na vrchole je voda: Obraz prekážky. Takto sa obracia ušľachtilý ku svojej vlastnej osobe a vytvára si tak svoj vlastný charakter.

40. HIA /  OSLOBODENIE

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Kan, bezodné, voda.

Oslobodenie. Priaznivý je juhozápad. Ak už nie je kam ísť, prospešný je návrat. Ak ešte je kam ísť, prospešné je poponáhľať sa.

Jedná sa o dobu, keď sa napätie a problémy začínajú uvoľňovať. V týchto časoch je potrebné sa čo najskôr, ako je to len možné vrátiť späť ku zvyčajnému poriadku života – toto je zmyslom juhozápadu. Takéto časy náhleho obratu sú veľmi dôležité. Podobne, ako oslobodzujúci dážď uvoľní napätie v atmosfére a privedie všetky puky do rozpuku, tak aj oslobodenie sa od starostí pôsobí na život vyslobodzujúco a povzbudzujúco.

Avšak jedno je pritom dôležité: Človek nesmie chcieť svoje víťazstvo preháňať. Platí tu, že sa netreba snažiť ísť ďalej ako je nevyhnutné. Ak dosiahneme oslobodenie, prospešné je sa vrátiť naspäť k obyčajnému poriadku života. Ak je treba spracovať ešte nejaké resty, musíme to vykonať tak rýchlo ako sa len dá, aby sa veci donekonečna nepreťahovali a nedošlo tak ku zdržaniu. Hrom a dážď sa pozdvihnú: Obraz oslobodenia. Tak aj ušľachtilý chyby prepáči a vinu odpustí.

41. SUN / ÚBYTOK

Hore Gen, ticho, hora. Dole Dui, radostné, jazero.

Úbytok spojený s pravdivosťou prináša šťastie bez poškvrny. Môže byť podporované vytrvalosťou. Prospešné je niečo podniknúť. Ako to vykonať?

Dve malé mištičky ryže postačia ako obetný dar. Úbytok neznamená vždy niečo zlého. Množenie a úbytok sa dostavia vo vhodný čas. Platí tu, že chudobu nemôžeme chcieť prekryť prázdnym leskom. Keď takáto doba vynesie na povrch vnútornú pravdu, tak sa netreba hanbiť za tú jednoduchosť. Práve ona je to pravé, čo nám poskytne vnútornú silu, vďaka ktorej môžeme znovu niečo vykonať.

Pred bohom nie je treba falošného lesku. Aj pomocou málo prostriedkov sa dá vyjadriť zmýšľanie srdca. Dolu pod vrchom je jazero: Obraz ubúdania. Tak ušľachtilý krotí svoj hnev a tlmí svoje pudy. Hnev sa musí zmierniť upokojením, pudy je potrebné utlmiť obmedzením. Takýmto uberaním nižších duševných síl sa obohatia hodnotnejšie stránky duše.

42. I / RAST, MNOŽENIE

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Rast. Podporuje sa niečo podniknúť. Prospešné je prekročiť veľkú vodu.

Prostredníctvom obety, ktorá je vykonaná zhora v prospech vzostupu spodného, sa dostaví u ľudí pocit radosti a vďačnosti, ktorý je nadovšetko dôležitý pre rozvoj spoločného vedomia. Keď je ľud takto naklonený svojmu vládcovi, je možné niečo podniknúť, a aj ťažké veci plné nebezpečenstva sa vydaria. Preto platí, že v časoch rastu, ktorých vývoj je sprevádzaný úspechom, je potrebné pracovať a tento čas využiť. Keď objavíme na iných niečo dobré, je nutné to napodobniť a takto si osvojiť všetko dobro na zemi. Ak uvidíme na sebe niečo zlé, máme sa toho zbaviť. Tým sa oslobodíme od zla.

43. GUAI / PREPUKNUTIE, ROZHODNOSŤ

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Kien, tvorenie, nebo.

Je nutné, aby daná záležitosť bola oznámená rozhodne na kráľovskom na dvore. Musí byť vyhlásená úprimne. Nebezpečenstvo!!! Je potrebné oboznámiť svoje vlastné mesto. Nie je dobré siahnuť na zbrane. Prospešné je niečo vykonať.

Ak sa v meste drží hoci len jeden bezcharakterný na vládnucom mieste, tak je schopný utláčať šľachetných. Ak má človek v srdci iba jednu vášeň, táto mu môže pomútiť rozum. Vášeň a rozum nevedia existovať spoločne, preto je potrebný boj na to, aby sa dobro dostalo k moci. Pri odhodlanom boji dobra proti zlu platia určité pravidlá, ktoré je nutné dodržať, ak chceme byť úspešní:
1 Rozhodnosť musí byť založená na zjednotení sily a láskavosti.
2 Kompromis so zlom nie je možný, musí byť za každých podmienok pokorený. Ale ani vlastné vášne a chyby nesmieme zakrývať.
3 Boj nesmieme viesť priamo násilím. Tam, kde je kritizované zlo, hľadajú sa zbrane, a keď zlu preukážeme láskavosť a bojuje úder proti úderu, ťaháme za kratší koniec, pretože sa tým sami zapletieme do nenávisti a vášne. Preto platí, že treba začať najskôr vo vlastnom dome: mať sa na pozore pred kritizovanými chybami. Zbrane zla sa otupia sami od seba, ak nenájdu protivníka. Taktiež človek nesmie bojovať priamo ani proti svojim vlastným chybám. Pokiaľ sa s nimi bijete, budú vždy víťaziť.
4 Najlepším spôsobom ako poraziť zlo, je energicky konať dobro.

44. GOU / VYCHÁDZANIE V ÚSTRETY, STRETNUTIE

Hore Kien, tvorenie, nebo. Dole Sun, jemné, vietor.

Vychádzanie v ústrety. Dievča je silné. Takéto dievča si neberte za manželku.

Vzostup zlého je napísaný v obraze drzého dievčaťa, ktoré sa správa ľahkomyseľne, aby tak strhlo vládu na seba. Toto by nebolo možné, keby mu silný a jasný nevyšiel v ústrety. Zlo vyzerá tak nevinne a lichotivo, až má človek z neho radosť. Vyzerá byť také drobné a slabé, až si človek myslí, že s ním možno bezstarostne žartovať. Takto sa zlo presadí už len tým, že ho ušľachtilý pokladá za neškodné a poskytne mu moc. Ak by sme mu od začiatku kládli odpor, tak by nikdy nemohlo získať vplyv.

Ale čas vychádzania v ústrety má ešte aj inú stránku, ktorá stojí za povšimnutie. Keď si nebo a zem navzájom vyjdú v ústrety, tak všetky stvorenia prekvitajú. Keď si panovník a jeho služobník navzájom vyjdú v ústrety, tak svet príde k poriadku. Vzájomná ústretovosť princípov určených sebe a naviazaných na seba je potrebná. Musí byť len oslobodená od nečistých postranných úmyslov, inak pochádza zo zla.

45. TSUI / ZHROMAŽĎOVANIE

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Kun, prijatie, zem.

Zhromažďovanie. Úspech. Kráľ sa blíži k svojmu chrámu. Je dobré vidieť veľkého muža. Toto prináša úspech. Užitočná je vytrvalosť. Prinášanie veľkých obetí vytvára blaho. Prospešné je niečo podniknúť.

Zhromažďovanie ľudí vo väčších spoločenstvách je buď prirodzené, ako je tomu v rodine, alebo umelé ako v štáte. Tam, kde sa ľudia majú zhromaždiť, je potrebný morálny základ. Musí však existovať aj vodca, ktorý je centrálnym bodom zhromaždenia. Aby mohol zhromažďovať druhých, musí byť najprv sám sústredený v sebe. Len prostredníctvom sústredenej morálnej sily je možné zjednotiť svet. Toto je zmyslom veľkej obety, ktorá je vykonaná. V období zhromažďovania je taktiež na svetovom území potrebné zanechať veľké diela.

46. SCHONG / STÚPANIE NAHOR (PRENIKNUTIE NA POVRCH)

Hore Kun, prijatie, zem. Dole Sun, jemné, vietor.

Snaha dostať sa nahor bude mať úspech. Je nutné vyhľadať veľkého muža. Neboj sa! Odchod na juh prináša šťastie.

Preniknutie vhodných elementov na povrch nenaráža na žiadnu prekážku, preto je sprevádzané veľkým úspechom. Správanie, ktoré táto doba stúpania prináša, nie je násilné, ale skromné a poddajné. A keďže je človek sprevádzaný priazňou doby, bude napredovať. Je nutné ísť vyhľadať rozhodujúcich ľudí. Netreba sa toho obávať, pretože úspech sa dostaví. Takže je len nevyhnutné pustiť sa do práce, pretože činnosť (toto je význam juhu) prinesie úspech.

47. KUN / TIESEŇ (VYČERPANIE)

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Kan, bezodné, voda.

Tieseň. Úspech. Vytrvalosť. Veľký muž prináša šťastie. Bez poškvrny. Keď je niečo, čo chceme povedať, nie je tomu uverené.

Časy núdze sú opakom úspechu. Môžu však viesť k úspechu, ak postretneme správneho človeka. Ak sa silný človek dostane do stavu núdze, tak zostane napriek všetkému nebezpečenstvu jasný. A táto jasnosť je základom jeho neskorších úspechov. Predstavuje stabilitu, ktorá je silnejšia ako osud. Kto sa nechá vyčerpaním vnútorne zlomiť, ten prirodzene nebude mať žiaden úspech. Ale koho tieseň iba ohne, tomu dodá silu vzdorovať, vytvorí tým silu opačného pôsobenia, ktorá sa určite časom ukáže. Navonok je človeku úspech najskôr odoprený, pretože jeho slová nemajú žiaden účinok. Preto platí, že v časoch tiesne je potrebné byť vnútorne silný a mlčať.

48. DSING / STUDŇA

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Sun, jemné, vietor.

Studňa. Môžeme zmeniť miesto. Nepribudne ani neubudne. Všetci prichádzajú a odchádzajú a čerpajú zo studne. Ak sme takmer dosiahli hladinu vody v studni, ale ešte sme nespustili dolu lano, alebo sme rozbili krčah, tak toto prinesie neúspech. Štýl stavania sa menil počas storočí, ale tvar studní sa zachoval rovnaký od pradávnych čias až po dnešok.

Politické výtvory a národy sa menia, ale život ľudí s ich základnými potrebami zostane vždy rovnaký. Je treba zísť až dolu ku základom života. Každá povrchnosť v životnom poriadku, ktorá necháva najhlbšie životné potreby neuspokojené, je takisto nedokonalá, ako keby sme neurobili vôbec žiaden pokus o poriadok. Práve tak nedbanlivosť, kvôli ktorej sa rozbije krčah, je zlá. Ak sa napr. vojenská ochrana nejakého štátu preženie a vyvolá vojnu, ktorá zlomí moc štátu, tak toto môžeme prirovnať k rozbitiu krčaha. Aj pre jednotlivca prichádza tento znak v úvahu. Tak, ako sú samotné povahy a vzdelanie u ľudí rozdielne, tak je základ ľudskej povahy vo svojej podstate u každého rovnaký. A každý človek môže čerpať pri svojom vzdelávaní z nevyčerpateľnej studnice božskej podstaty ľudského bytia. Ale aj tu hrozia dve nebezpečenstvá: Jedno je, že sa človek pri svojom vzdelávaní nedostane až ku koreňom ľudstva, ale ustrnie v konvenciách – takéto polovičné vzdelanie je práve také zlé ako žiadne vzdelanie. Druhé je, že sa človek odrazu zrúti a zanedbá vzdelávanie svojej bytosti.

49. GO / PREVRAT (SKONCOVANIE SO STARÝM)

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Li, lipnúce, oheň.

Prevrat. Jedného dňa nájdeš vieru. Úspech sa dostaví vďaka vytrvalosti. Ľútosť sa vytratí.

Štátne prevraty sú niečím veľmi ťažkým. Smú byť vykonané iba v najkrajnejšom núdzovom prípade, keď už nie je možné žiadne iné východisko. Nie každý je k tomu povolaný, no iba ten, kto má dôveru ľudu, a tiež len vo vhodnú dobu. Pritom je potrebné postupovať tým správnym spôsobom, tak, aby sme potešili ľud a jasným vyhlásením zabránili násilnostiam. Taktiež je nevyhnutné, aby sme boli oslobodení od svojich sebeckých cieľov, musíme skutočne pomáhať ľudu v núdzi. Len potom človek nemusí ničoho ľutovať. Časy sa menia a s nimi aj požiadavky doby.

50. DING / KOTOL (ZAVEDENIE NOVÉHO)

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Sun, jemné, vietor.

Kotol. Vznešené blaho. Úspech.

Obraz kultúry sa ukazuje aj jej vrcholom v náboženstve. Kotol slúži na vykonanie obety bohu. Najvyššie pozemské musí byť obetované božskému. Ale to pravé božské sa neprejavuje v odlúčení od ľudského. Najvyššie zjavenie boha sídli v prorokoch a svätcoch. Ich uctievanie je skutočným uctievaním boha. Vôľu boha, ktorý sa cez nich zjavuje, musíme pokorne prijímať, tak vznikne vnútorné osvietenie a správne chápanie sveta, čo povedie k veľkému blahu a úspechu.

51. DSCHEN / VYBURCOVANIE (OTRAS, HROM)

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Dschen, vyburcovanie, hrom.

Otras prináša zdar. Otras prichádza: Hu Hu! Slová smiechu: Ha, Ha! Otras vydesí na sto míľ, ale pritom nedovolí pustiť z ruky obetnú lyžicu ani kalich.

Otras, ktorý vzniká prejavením boha vo vnútri zeme, spôsobuje, že sa človek bojí. Avšak tento strach pred bohom je dobrý, pretože po ňom nasleduje veselosť a radosť. Aj keď vonku duní hrom a vyľaká v okruhu sto míľ, tak zostaneme vo svojom vnútri takí vyrovnaní a pokorní, že neprerušíme vykonávanie obety. Takáto hlboká vnútorná pravdivosť, vďaka ktorej sa všetky vonkajšie hrôzy odrazia, je duševný postoj, aký musia mať vodcovia ľudí a vládcovia.

52. GEN / ZOSTAŤ TICHO, V POKOJI, HORA

Hore Gen, byť ticho hora. Dole Gen, byť ticho, hora.

Tak budeme držať vyrovnaný chrbát, že ani svoje telo nepocítime. Vchádzame na svoj dvor a svojich ľudí nevidíme. Bez poškvrny.

Pravý pokoj je ten, keď sa zastavíme, keď to doba vyžaduje, a keď napredujeme, keď nastane doba napredovania. Takto sú pokoj a pohyb v súlade s požiadavkami času, a tým sa vzniká svetlo života.

Tento znak je koniec a začiatok všetkého pohybu. Chrbticu uvádzame, lebo sa tu nachádzajú všetky nervové dráhy, ktoré umožňujú pohyb. Keď sa uvedie pohyb týchto miechových nervov do kľudu, tak zmizne takpovediac Ja vo svojom nepokoji. Ak sa človek takto vnútorne zastavil, môže sa obrátiť k vonkajšiemu svetu. Už v ňom nevidí boj a hádky jednotlivcov, pretože sám našiel pravý pokoj, aký je potrebný na pochopenie zákonov svetového diania a na konanie podľa nich. Ten, kto koná z takej hĺbky, nerobí žiadne chyby.

53. DSIEN / ROZVOJ (POSTUPNÝ POKROK)

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Gen, byť ticho, hora.

Rozvoj. Dievča sa vydá. Šťastie! Podporované vytrvalosťou.

Pomalý je taký rozvoj, ktorý vedie k tomu, že dievča nasleduje muža do jeho domu. Skôr než nastane sobáš sa musia vybaviť rozličné formality. Takýto postupný rozvoj je možné preniesť aj na iné prípady, vždy keď sa jedná o korektnú spoluprácu, napr. pri zamestnávaní pracovníka. Tu sa musí na ten správny vývoj počkať. Unáhlený postup by nebol dobrý.

Práve postupnosť rozvoja je nevyhnutná na to, aby nastala trvalosť. Pretože len trvalosť zaručí, že sa pomalý pokrok sa nerozplynie v piesku.

54. GUI ME / DIEVČA SA VYDÁVA

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Dui, radostné, jazero

Dievča sa vydáva. Skutky prinášajú neúspech. Nič, čo by sa mohlo podariť.

Dievča, ktoré je prijaté do rodiny, bez toho, aby bolo hlavnou paňou, sa musí správať mimoriadne opatrne a zdržanlivo. Nesmie chcieť samo od seba vytlačiť domácu pani, pretože toto by prinieslo neporiadok, a tým by sa dostalo do neudržateľných pomerov.

Toto sa vzťahuje na všetky voľné vzťahy medzi ľuďmi. Zatiaľ čo právne upravené pomery prinášajú pevný vzťah medzi právami a povinnosťami, vzťahy vytvorené náklonnosťou ľudí sú založené vo svojom trvaní čisto na taktnej zdržanlivosti.

55. FONG / HOJNOSŤ

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Li, lipnúce, oheň.

Hojnosť má úspech. Kráľ ju dosiahne. Nebuď smutný, musíš byť ako slnko na poludnie.

Schopnosť dosiahnuť obdobie najväčšej veľkosti a hojnosti nie je daná každému smrteľníkovi. Musí to byť rodený vládca, ktorý je takéhoto niečoho schopný, pretože jeho vôľa je namierená na dosahovanie veľkého. Čas takejto hojnosti je väčšinou krátky.

Mudrc by mohol byť preto vzhľadom na prichádzajúci koniec smutný. No však nehodí sa mu byť takto smutný. Iba muž, ktorý je vo vnútri oslobodený od starostí a obáv, môže takýto čas hojnosti vybudovať. Musí byť ako slnko napoludnie, ktoré prežiari a rozradostí všetko, čo sa nachádza pod nebeskou klenbou.

56. LÜ / PÚTNIK

Hore Li, lipnúce, oheň. Dole Gen, byť ticho, hora.

Pútnik. V malom sa nachádza úspech. Pútnikovi je vytrvalosť spásou.

Človek ako pútnik a cudzinec nesmie byť nezdvorilý a chcieť príliš mnoho. Pútnik nemá veľký okruh známych, preto sa nesmie vystatovať. Mal by byť opatrný a zdržanlivý, tak sa ochráni pred zlom. Ak je voči druhým zdvorilý, dosiahne úspech. Pútnik nemá žiadne pevné miesto, ulica je jeho domovom. Preto sa musí postarať o to, aby bol vnútorne pevný a správny, aby sa zdržiaval vždy len na správnych miestach a stýkal sa len s dobrými ľuďmi. Tak bude mať úspech a môže sa bez pochyby presunúť na svoju ulicu.

57. SUN / JEMNOSŤ (PRENIKAVOSŤ, VIETOR)

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Sun, jemné, vietor.

Jemné. V malom je úspech. Je dobré mať kam ísť. Prospešné je, vidieť veľkého muža.

Prenikavosť vytvára postupný a nenápadný efekt. Nesmieme pôsobiť násilím, ale neprerušovaným ovplyvňovaním. Takéto pôsobenie bije menej do očí, ako také, ktoré dosiahneme nečakaným prepadnutím, je trvalejšie a dokonalejšie. Musíme mať jasný cieľ, aby bolo možné vplývať týmto spôsobom. Dôrazné ovplyvňovanie pôsobí vždy iba jedným smerom, len takto môžeme niečo dosiahnuť.

Malé môže len vtedy niečo dosiahnuť, keď sa podriadi významnému mužovi, ktorý má schopnosť vytvoriť poriadok.

58. DUI / RADOSTNOSŤ (JASNOSŤ), JAZERO

Hore Dui, radostné, jazero. Dole Dui, radostné, jazero.

Radostnosť. Úspech. Prospešná je vytrvalosť.

Veselá nálada pôsobí nákazlivo a preto má úspech. Avšak radosť potrebuje ako základ stabilitu, aby sa nezvrhla k neovládateľnej veselosti. Pravda a sila musia sídliť v srdci, zatiaľ čo navonok ukazujeme láskavosť. Takto zaujmeme voči bohu a druhým ľuďom ten správny postoj a môžeme niečo dosiahnuť. Obyčajým zastrašovaním bez láskavosti sa dá za určitých okolností v danom momente niečo dosiahnuť, ale nie natrvalo. Ak si však naproti tomu priateľskosťou získame srdcia ľudí, podnietime tým, že si radi naberú všetky starosti na seba, áno, ak to musí byť, dokonca sa nenaplašia ani smrti. Takúto veľkú moc nad ľuďmi má radosť.

59. HUAN / ROZPTÝLENIE

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Kan, bezodné, voda.

Rozptýlenie. Úspech. Kráľ sa blíži k svojmu chrámu. Priaznivé je prekročiť veľkú vodu. Podporuje sa vytrvalosť.

Na prekonanie egoizmu, ktorý rozdeľuje ľudí, sú potrebné náboženské sily. Veľkí panovníci zaviedli spoločné oslavy významných obetných sviatkov a bohoslužieb, ktoré boli prejavom súdržnosti a zároveň sociálneho rozdelenia rodiny a štátu. Panovníci používali tento prostriedok, aby uviedli srdcia ľudí k uvedomeniu si rovnakého pôvodu všetkých bytostí. Dialo sa tak na základe spoločného víru pocitov zo svätej hudby a krásy ceremónií. Takto panovníci prekonali oddelenosť a strnulosť sa rozptýlila. Ďalším prostriedkom bolo spolupôsobenie na spoločných významných aktivitách. Avšak len ten je schopný dosiahnuť takýto rozklad tvrdosti egoizmu, kto je sám oslobodený od všetkých vedľajších egoistických úmyslov a spočíva v stave spravodlivosti a stability.

60. DSIE / OBMEDZENIE

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Dui, radostné, jazero.

Obmedzenie. Úspech. V drastickom obmedzovaní sa nesmieme vytrvalo trénovať.

Zábrany a námaha. Ale môžu niečo dokázať. Vďaka hospodárnosti v obyčajnom živote je človek vyzbrojený na horšie časy. Takto vedie šetrnosť k tomu, že pevnými obmedzeniami vo výdavkoch sa tovar podarí zachovať a ľudia nebudú poškodení.

Aj v obmedzovaní je však nutné poznať mieru. Ak by sme chceli sami sebe klásť príliš drastické obmedzenia, tak by sme trpeli pod týmto tlakom. Ak by sme príliš obmedzovali druhých, tak by sa vzbúrili. Preto sú aj v obmedzovaní potrebné určité hranice.

61. DSCHUNG FU / VNÚTORNÁ PRAVDA

Hore Sun, jemné, vietor. Dole Dui, radostné, jazero.

Vnútorná pravda. Prasatá a ryby. Úspech! Priaznivé je prekročiť veľkú vodu. Podporuje sa vytrvalosť.

Prasatá a ryby sú najmenej duchovné a preto najťažšie ovládateľné zvieratá. Sila vnútornej pravdy musí dosiahnuť vysoký stupeň, ešte skôr, než bude mať vplyv aj na takéto bytosti. Ak stojíme pred takýmito nepoddajnými, ťažko ovplyvniteľnými ľuďmi, celé tajomstvo úspechu spočíva v nájdení toho správneho spôsobu, pomocou ktorého k nim získame prístup. Najprv sa musíme vo vnútri úplne oslobodiť od svojej predpojatosti. Musíme nechať na seba pôsobiť psychiku druhého človeka úplne nenútene, takto sa k nemu dostaneme vnútorne bližšie, porozumieme mu a získame nad ním moc. Sila vlastnej osoby tak získa cez otvorené vráta vládu nad tým druhým.

Tam, kde pominú spoločné záujmy, tam prestane aj vzájomná súdržnosť, a i najintímnejšie priateľstvo sa často zmení na nenávisť. Len tam, kde je základom spravodlivosť a stabilita, tam zostane spojenie také pevné, že prekoná všetko.

62. SIAU GO / PREVAHA MALÉHO

Hore Dschen, vyburcovanie, hrom. Dole Gen, byť ticho, hora.

Prevaha malého. Šťastie. Vytrvalosť je prospešná. Smieme robiť malé veci, nemali by sme sa však púšťať do veľkých. Letiaci vták prinesie posolstvo. Nie je dobré sa šplhať nahor, je nutné zostať dolu. Veľké šťastie!

Len mimoriadna skromnosť a svedomitosť budú odmenené úspechom. Dôležité je však, aby sa nestali iba prázdnou formulou a človek podliezavou bytosťou. Človek by mal byť pri svojom vystupovaní neustále spojený so svojou pravou hrdosťou, aby ním druhí nepohŕdali. Je treba pochopiť, aké sú požiadavky doby, aby sa nám podarilo nájsť tie pravé doplnky za nedostatky a chyby doby. Človek by nemal očakávať veľké úspechy, pretože na to chýba ešte potrebná sila. Tvrdenie, že vták prinesie posolstvo, vychádza z tvaru znaku. Štyri silné, ťažké čiary vo vnútri, ktoré sú podopierané len dvomi vonkajšími slabými čiarami, predstavujú pri hexagrame Da Go č.28 obraz ťaživej hrebenice. Tu sú zase ľahké nosné čiary vonku a v prevahe, obraz vznášajúceho sa vtáka. No vták by sa nemal vystatovať, a chcieť letieť vysoko až k slnku, ale mal by sa nechať spustiť k zemi, kde je jeho hniezdo. Týmto oznamuje posolstvo, ktoré tento znak v sebe nosí.

63. GI DSI / PO DOKONČENÍ

Hore Kan, bezodné, voda. Dole Li, lipnúce, oheň.

Úspech v malom. Prospešná je vytrvalosť. Na začiatku úspech, na konci zmätok.

Prechod od starej do novej doby je už dokonaný. V zásade je už všetko usporiadané. Už len v ojedinelom je možné dosiahnuť úspechy. Tu však záleží na tom, aby sme si vždy zachovali ten pravý stav mysle. Všetko ide svojím chodom akoby samo od seba. Ľahko nás to však zvedie k tomu, že poľavíme vo svojej bdelosti a necháme veci voľne plynúť, bez toho, že by sme sa museli o niečo starať. Treba si uvedomiť, že táto ľahostajnosť je koreňom všetkého zla. Z nej pramení hrozba rozkladu. Na základe tohto bolo sformulované pravidlo o tom, ako je vo zvyku postupovať v takejto situácii. Ale toto pravidlo nie je nevyhnutne zákonom. Kto mu rozumie, ten je schopný sa vyhnúť jeho účinkom vďaka ustavičnej odolnosti a obozretnosti.

64. WE DSI / PRED DOKONČENÍM

Hore, Li, lipnúce, oheň. Dole Kan, bezodné, voda.

Pred dokončením. Úspech. Keď malá líška takmer dosiahla druhý breh, ale svojím čiernym chvostom sa dostala do vody, potom to neznamená nič dobrého.

Pomery sú ťažké. Úloha je veľká a plná zodpovednosti. Nejedná sa tu o nič menšie ako priviesť svet naspäť od zmätku k poriadku. Predsa však ide o úlohu, ktorá predpovedá úspech, keďže existuje cieľ, kde je možné zjednotiť dve protichodné sily. Najprv je však nevyhnutné postupovať potichu a opatrne. Je treba postupovať ako stará líška, ktorá kráča po ľade. V Číne je opatrnosť líšky, kráčajúcej po ľade, povestná. Neustále načúva praskaniu ľadu a vyhľadáva dôkladne a prezieravo tie najistejšie miesta. Mladá líška, ktorá túto opatrnosť ešte nepozná, smelo na ľad vykročí, a môže sa stať, že spadne dnu, keď je už takmer za vodou a zamočí si svoj chvost. Potom bola samozrejme celá námaha zbytočná. Na základe tohto je v období pred dokončením uvažovanie a obozretnosť základnou podmienkou úspechu.

I-ťing

Online

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na I-ťing Online.

Máte chuť sa opýtať na svoju budúcnosť I-ťingu online? Pošlite nám vyplnený kontaktný formulár a my vám vypracujeme I-ťing a spolu si ho odkonzultujeme. Môžete nám zavolať a my vám vysvetlíme vašu situáciu a navrhneme vám vhodné riešenia. Ak sa vám z rôznych dôvodov nedá telefonovať, môžete samozrejme aj sami nahliadnuť do nášho online I-ťingu. Digitálny generátor určite nenahradí žiadne živé poradenstvo a konzultáciu so skúseným mágom-poradcom. Zobrazovaný i-ťing, runa alebo tarotová karta vám však môže poskytnúť užitočnú radu, akým smerom by ste sa mali ďalej uberať. Meditujte a premýšľajte v pokoji o tom, čo vám orákulum ukázalo.

Máte záujem o I-ťing konzultáciu online? Kliknite TU.

Logo I-ťing

I-ťing a Biela mágia

Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste robili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!


Mincové orákulum I-ťing

Podľa legendy bolo mincové orákulum I-ťing vyvinuté daoistickým pustovníkom a filozofom Gui Guo Zi. Kladenie otázok a predovšetkým vykladanie orákula by sa malo vykonávať tesne po alebo počas meditácie.

Predná strana mince predstavuje číselnú hodnotu 3, zadná strana 2. Pri jednom hode troma mincami tak súčtom hodnôt vzniknú sumy 6, 7, 8 alebo 9.

Čísla 6 a 8 zodpovedajú prerušovanej čiare Jin - -.
Čísla 7 a 9 zodpovedajú plnej čiare Jang ---.

Tento postup zopakujeme šesťkrát, na základe čoho vznikne 6 čiar hexagramu, ktoré zapisujeme zdola nahor.

Čiary, ktoré zodpovedajú hodnotám 6 a 9 sú takzvané premenné čiary, prostredníctvom ktorých sa prejaví ich príslušný protiklad a tak sa premenia do jedného z ďalších 63 znakov.

Kien — Tvorenie, je silné, je nebo, otec.

Kun — Prijatie, je obetavé, je zem, matka.

Dschen — Vyburcovanie, je pohybujúce sa, je hrom alebo drevo, najstarší syn.

Kan — Bezodné, je nebezpečné, je voda alebo oblak, stredný syn.

Gen — Bytie v tichu, je spočívajúce vo vnútri, je hora, najmladší syn.

Sun — Jemné, je prenikajúce, je vietor alebo drevo, najstaršia dcéra.

Li — Lipnúce, je žiariace alebo podmienené, je slnko alebo blesk, oheň, stredná dcéra.

Dui — Radostnosť, je radostné, je jazero, najmladšia dcéra.


Tvoriace má tri plné čiary.
____   
____
____

Prijímajúce má šesť polovičných čiar.
__  __
__  __
__  __

Burcujúce je ako otvorená miska.
__  __
__  __
_____

Bytie v tichu je ako prevrátená šálka.
_____
__  __
__  __

Bezodné je v strede plné.
__  __
_____
__  __

Lipnúce je v strede prázdne.
_____
__  __
_____

Radostné má hore medzeru.
__  __
_____
_____

Jemné je dole rozdvojené.
_____
_____
__  __

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar