Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Hľadanie Boha

Hľadanie Boha
Muž zašepkal: ‘Bože, prehovor ku mne’. A zaspieval slávik. Ale muž to nepočul.
Tak muž zakričal: ‘Bože, prehovor ku mne!!’ A naprieč oblohou sa prevalil hrom a blesk. Ale muž nepočúval...
Muž sa poobzeral a povedal: ‘Bože, daj sa mi vidieť’. A jasne sa rozžiarila hviezda. Ale muž ju nevidel.
A muž zavolal: ’Bože, ukáž mi zázrak!’ A zrodil sa nový život. Lenže muž si to nevšimol.
Ten muž v zúfalstve vykríkol: ‘Dotkni sa ma, Bože, a daj mi poznať, že si tu!!’ Na to sa Boh načiahol a dotkol sa ho. Ale muž zmietol motýľa a šiel ďalej...

Foto: © onebluelight - Istockphoto.com I pmalenky

Veci nie sú vždy také, akými sa zdajú byť

Veci nie sú vždy také, akými sa zdajú byť
Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc v dome bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní v studenej pivničnej izbe. Akonáhle si ustlali na tvrdej podlahe, starší anjel uvidel v stene dieru a opravil ju. Keď sa mladší anjel udivene pýtal prečo, starší anjel mu odpovedal: "Veci nie sú také, akými sa zdajú byť."

Ďalšiu noc si išli odpočinúť do domu veľmi chudobného, ale pohostinného farmára a jeho ženy. Potom, čo sa s nimi manželia podelili o trochu jedla čo mali, povedali anjelom, aby spali v ich posteli, kde si dobre odpočinú. Ráno po svitaní našli anjeli farmára a jeho ženu v slzách. Ich jediná krava, ktorej mlieko bolo jediným príjmom rodiny, ležala mŕtva na poli.

Mladší anjel sa pýtal staršieho anjela, ako sa to mohlo stať. „Prvý muž mal všetko a ty si mu napriek tomu pomohol“, vyčítal mu. „Druhá rodina mala málo, ale bola ochotná podeliť sa o všetko, a ty si dovolil, aby im zomrela krava“.

"Veci nie sú také, akými sa zdajú byť", odpovedal starší anjel. “Keď sme boli v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej diere v stene bola zásoba zlata. Keďže majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a neochotou zdieľať šťastie, utesnil som stenu tak, aby poklad nemohol nájsť. Potom, keď sme ďalšiu noc spali vo farmárovej posteli, prišiel si anjel smrti pre jeho manželku. Dal som mu namiesto nej kravu. Veci nie sú také, akými sa zdajú byť.“

Foto: © hypergon - Istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Voodoo Orákulum