Nový začiatok

Ako vytvoriť nový začiatok po smrti, chorobe, vo vzťahoch a v práci

Nový začiatok

Ako vytvoriť nový začiatok?

Nový začiatok - Na vlastnej koži prežívame rôzne osobné údery osudu alebo určité situácie, ktoré nás stále znova a znova stavajú pred nové etapy nášho života. Udalosti, ktoré sa nás dotýkajú a spôsobujú v nás zmätok a z rôznych dôvodov nám znemožňujú pokračovať ďalej tak, ako sme boli zvyknutí. Pretože vieme, že náš doterajší životný štýl viedol k chorobám, pretože nám umrel milovaný človek a my sme vystavení konfrontácii so smrťou, pretože sme prišli o prácu.

Ako teda vytvoriť nový začiatok? Ako môžem duchovnou cestou nájsť cestu k sebe samému a dostať sa z priepasti? V nasledujúcom texte by sme chceli odpovedať na túto otázku prostredníctvom rôznych situácií. Tie sú rozdelené do štyroch veľkých zlomových momentov, s ktorými sa v živote môžeme stretnúť a aj sa stretneme: smrť, práca, vzťahy a choroby.

Nový začiatok

Foto © SandraStumpf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ale začneme s pojmom, nový začiatok. Nový začiatok znamená jednu vec: Je to vstúpenie do seba, ujasnenie si, čo chceme a predovšetkým, prečo to chceme. Ľudia robia to, čo ich baví a čo im robí radosť, takže prvá otázka, ktorú sa musíme spýtať sami seba, je – čo mi robí radosť? A prečo?

Pre mnohých ľudí je ťažké to sformulovať a vyjadriť slovami. Niektoré veci robíme len preto, aby boli s nami ostatní ľudia spokojní, alebo aby sme zarobili peniaze, podľa motta "niečo predsa robiť musím!" No to je nesprávne.

Keď robím to, čo ma skutočne baví, tak jedného dňa zarobím aj peniaze a potom úplne prirodzene, takmer akoby v dôsledku toho, aj iným robím radosť. Robím jeden krok dopredu, jeden dozadu, jeden napravo a potom zase naľavo, zostanem odrazu stáť na mieste. Chcem dom, manžela, dve deti? Prečo to vlastne chcem? A budem len potom šťastný? Kedy nastane ten moment "bytia šťastným/ou"?

Avšak aj zdanlivo menšie veci sa dejú s plne vedomým zámerom, ktorý človeku nie je ihneď jasný. Bungee jumping, jazda po diaľnici rýchlosťou 200 km/h a podobné veci sú iba túžbou dosiahnuť jedno: bezmyšlienkový stav. Musíme si však uvedomiť, že to je to, čo potrebujeme – moment zastavenia sa, nemyslenia.

"Byť šťastný", a vedome, môžeme byť len Tu a Teraz. Len preto, že dosiahneme nejaký cieľ, neznamená to automaticky, že sme šťastní. Moje šťastie, prežívanie tohto momentu bezmyšlienkovosti a blaženosti, môže vychádzať jedine z môjho vnútra – čo tiež vždy znamená, že kvôli tomu musím vojsť do seba, aby som vypol/la a začal/a odznova. Predovšetkým by sme vás chceli povzbudiť k tomu, aby ste si splnili svoje ciele. Zistite, kam chcete ísť. Ale osobitne chceme poukázať aj na to, aby ste nepodľahli mylnému presvedčeniu, že človek môže byť šťastný len vtedy.

Biela mágia Pentagram

Nový začiatok

po smrti

Smrť je téma, ktorú väčšina ľudí z pochopiteľných dôvodov radšej obchádza. Je to téma, ktorou sa nechcú zaoberať a radšej ju zo svojho života vytesňujú. Avšak smrť je prítomná všade a raz sa s ňou bude musieť konfrontovať aj majster vytesňovania. Vždy príde, starí rodičia, rodičia a aj priatelia sa jedného dňa pominú.

Ak chcete vytvoriť nový začiatok po takomto šoku, spojenom s bolesťou, je dôležité, aby ste sa čo najskôr vysporiadali so smrťou. V hĺbke seba samého. Keď človek pocíti smrť a konfrontuje sa s ňou až vtedy, keď ju už prežíva ako situáciu, je často neskoro – človek svoj smútok nedokáže prekonať.

Nový začiatok po smrti

Foto © grandeduc http://www.fotolia.com I pmalenky

Základom je zaoberať sa ňou opakovane teraz, predovšetkým prostredníctvom meditácie. V budhizme sa napríklad medituje aj na miestach, kde sa spaľovali ľudia, nám je bližšie ísť na miesto, kde sú ľudia pochovaní a premýšľať nad tým, kam pôjdu. Kam pôjdem. A či to naozaj znamená koniec. Telo je iba fyzické a pominuteľné ohraničenie nášho neobmedzeného ducha, ktorý prekonáva hranicu medzi priestorom a časom.

Nový začiatok

po chorobe

To, čo musíme urobiť ako prvé, je položiť si túto jednoduchú otázku: Čo som urobil/a zle? V niektorých prípadoch môže zohrávať svoju rolu alkohol, drogy, nemierny alebo výstredný život, príliš veľa práce, príliš veľa stresu, nedostatok času pre seba a podobne. Druhá otázka sa týka inej úrovni: Čo je mojím cieľom ako duše, čo je mojím cieľom ako tela? A ako môžem dosiahnuť tieto rôzne ciele?

Tu môže pomôcť, keď si založíme zošiť: Ktoré ciele sledujem? Pridávať, meniť, odfajkovať si dosiahnuté ciele, vďaka zápisu si tieto ciele stále nanovo uvedomovať a konfrontovať sa s nimi. Povedzme, zapisovať si myšlienky, nalepovať obrázky alebo pracovať so zošitom iným spôsobom. Všetko toto pomáha, aby sme dokázali vidieť ciele z inej perspektívy.

Nový začiatok Choroba

Foto © Kovalenko Inna http://www.fotolia.com I pmalenky

Veci, ktoré človek nemôže uskutočniť - človek na invalidnom vozíku, ktorý túži stať sa šprintérom - je potrebné napísať na iný papier a ten slávnostne spáliť. Aby ich človek pustil z rúk a prijal božskú energiu. Je jedno, či ide o cieľ nedosiahnuteľný pre chorobu, pre niečiu smrť alebo kvôli partnerovi, ktorý sa už nikdy nevráti – týmto listom papiera alebo aj obrazom, ktorý pálime, hovoríme: "dávam ti slobodu, lúčim sa s tebou" a púšťame ho z rúk.

Po prekonaní ťažkej choroby je jedna vec, ktorá rozhoduje, či priepasť dokážeme alebo nedokážeme prekonať. Vedomie, že človek je predovšetkým "duch". Duch môže telo, ktoré máme, iba používať. Podobne ako na aute môžeme všeličo opraviť, ale pri totálnej škode si kúpime nové auto. To však tiež znamená, že aj keď som chorý, mám stále hodnotu! Je nesprávne myslieť si, že človek nemá žiadnu cenu len preto, že bol vrcholovým športovcom a pre chorobu sa tomuto športu nemôže ďalej venovať – človek má svoju hodnotu v každej situácii, len musí objaviť svoje možnosti. Sú ľudia, ktorí nemajú ruky a napriek tomu vedia hrať na gitare – nohami.

Základná otázka znie: Ako sa môžem sám realizovať v situácii, v ktorej sa nachádzam?

Človek si pritom nesmie zamieňať túžby s cieľmi. Práve k cieľom musí človek pristupovať s pokojom a vždy ich klásť do súvislostí. A práve tento pokoj v súvislosti s cieľmi môže človek dosiahnuť, keď na ne pozerá z duchovného hľadiska; keď niekto sedí na invalidnom vozíčku, potrebuje tento pokoj duchovnej perspektívy.

Mladí ľudia, aj keď sú milionári, sú v konečnom dôsledku vyčerpaní, úplne hotoví, sú na konci so silami a sú chorí z toho, čo robia, a to aj nevedome, a v podstate sú nešťastní. Naproti tomu človek, ktorý nemá nič, umrie chudobný na ulici a predsa je naplnený, spokojný a šťastný. Ako je to možné? Rozdiel spočíva v pohľade: Som naplnený, pochopil som to božské, vedieť vnímať a prežívať iskrenie?
Všetko, čo chcete na hmotnej úrovni, je v poriadku a mali by ste sa o to usilovať, či už sú to deti, dobré vzťahy, tučné bankové konto – avšak, to nie je nič také, čo ma urobí šťastným.

Ľudia, ktorým sa po ťažkej chorobe podarilo vyrovnať sa s touto situáciou, vedia, ako sa pozerať na veci z duchovnej perspektívy. Keď sa o to človek pokúša až v akútnej núdzi, je už často príliš neskoro. Človek je preťažený. A na niektoré veci človek potrebuje energiu a predošlú konfrontáciu, aby dokázal prekonať priepasť. To znamená, že aj keď sa fyzicky cítime dobre, aj keď sa práve v danej chvíli nemusíme vysporadúvať s údermi osudu, musíme sa trénovať v duchovnej perspektíve.

Nový začiatok

vo vzťahoch

Slovo, resp. myšlienku "vzťahu" často chápeme nesprávne, pretože požadujeme niečo od druhých. Vzťah je v skutočnosti na to, aby rástla naša vlastná radosť.

Avšak je potrebné zohľadniť aj toto: Ja by som svoju radosť rád s niekým zdieľal, viem, že ten niekto patrí ku mne, ale daná osoba to jednoducho nechce. Je dôležitá vlastná, vnútorná sila, aby sme druhým dokázali dať túto slobodu v tom zmysle, že dokážeme povedať: "ľúbim ťa tak veľmi, že ti dávam aj slobodu nebyť so mnou a nezdieľať svoju radosť so mnou". Toto zdieľanie často znamená, že si ľudia myslia, že nie sú sami. Ale nikto nie je sám.

Nový začiatok Vzťahy

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

To, čo druhý vydýchne, ja vdýchnem. Najmenšie častice kože sa tak stanú súčasťou môjho tela. Kde je "Ty" a kde je "Ja"? V konečnom dôsledku je to ilúzia. Je ľahké to povedať, ale existujú meditatívne stavy, v ktorých sa môžeme práve toto naučiť: Nie je žiadne "Ja" a žiadne "Ty", žiaden boh a vôbec. Existuje len "Ja", existuje len "Boh" a tento Boh sa prejavuje v rôznych formách. Sme vzájomne prepojení. A preto platí: Ak som urobil pre niekoho niečo dobré, v konečnom dôsledku som to urobil sám pre seba. Ak som urobil niekomu inému niečo zlé, tiež som urobil zle sebe samému. "Ja" je zároveň v tebe a v druhých, v rastlinách a v zvieratách, vo vzduchu.

To je tiež zákon karmy: akcia – reakcia. Ak buchnem na stôl, stôl buchne tiež mňa. Ak urobím niečo zlé, vráti sa mi to tiež naspäť.

To je tiež úlohou mágie: musím vždy dobre zvážiť, či to, čo človek chce, je tiež dobré aj pre všetkých zúčastnených. Keď sa napríklad dvaja ľudia spoja, vráti sa to potom aj mágovi. Keď sú šťastní, vráti sa to späť. Keď je zväzok negatívny, to sa tiež vráti späť. Strata vo vzťahu znamená, že nemôžem zdieľať to, čo by som zdieľať chcel.

To znamená po prvé: skúška vlastného "Ja" – čo som urobil zle? Čo sa môžem naučiť? K tomu môže, ale nemusí dôjsť. Možno sme však chybu neurobili my a porozumenie chýba u partnera alebo je to jeho zlé zaobchádzanie. To musíme akceptovať a dať partnerovi a situácii čas. Keď partner robí niečo nesprávne, ukáže sa to, uzol sa môže spraviť a rozviazať, takže ľudia nakoniec opäť nájdu cestu k sebe.

Vedzte, že nie ste sami!

Nový začiatok

v práci

Či sme teraz stratili prácu, či z rôznych príčin nie sme schopní pokračovať vo vykonávaní svojej činnosti alebo či nemôžeme začať pracovať v nejakej konkrétnej firme - musíme mať svoje ciele stále pred očami a musí nám byť jasné, ako môžeme tieto ciele realizovať aj inak. Ako sa môžem ďalej rozvíjať?

Neúspech v práci neznamená žiadny koniec, znamená to, že sa človek môže ešte niečo naučiť. Možno, že daná spoločnosť nebola pre mňa z tohto pohľadu dosť dobrá, možno je potrebné, aby som sa ešte ďalej vzdelával a rozvíjal sa, aby som uvidel nové obzory a rozšíril si tie moje.

Nový začiatok Práca

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

Ľudia, ktorí nemajú žiadne pracovné problémy, sú tí, ktorí majú problémy s učením. Človek sa musí učiť po celý svoj život. A mal by sa učiť celý svoj život. To by však vždy malo mať nejaký účel a stále by sme mali mať na pamäti tú celkom osobnú otázku: Čo skutočne chcem?

Musíme si vytýčiť čiastkové ciele, aby sme napokon dosiahli finálny cieľ. Čo chcem dosiahnuť? Ako sa tam dostanem? Kľúčovým bodom je motivácia.

Napríklad sa môžeme učiť ďalšie cudzie jazyky, aby sme rozširovali svoje vedomosti, vzdelávali sa, posúvali sa vpred, aby sme sa približovali k nášmu cieľu. Keď to bude ťažké, posunuli sme sa ďalej a sme na novej úrovni a primerane tomu máme aj nové výzvy.

Tragédie sú vždy aj nové príležitosti!

Logo Nový začiatok

Nový začiatok

Nový začiatok po smrti
Nový začiatok: Choroby
Nový začiatok: Vzťahy
Nový začiatok: Práca

Úplne vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru šité semináre stres manažmentu a meditačné semináre!

Potrebujete pomoc alebo máte problém? TU nás môžete kontaktovať!

Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Preložené z nemeckého originálu: Neuanfang

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžete nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona