Čakry

Ako ich poznáme i nepoznáme.

Čakry

Ako ich poznáme i nepoznáme.

Vieme, čo sme? Ale vieme to naozaj? Sme tu len pre to, aby sme jedli, pili, pracovali a užívali si zábavu rôzneho druhu? To v tom lepšom prípade. V horšom ohľade strádanie, bolesť a beznádej. Určite to nie je len tak, a hoci sa trošku hlbší pohľad na vec začne uberať k hlbokej filozofii, nemusí byť ŽIVOT sám žiadnou komplikovanou záležitosťou. Príde na to, čo od neho človek očakáva, a ako sa k tomuto daru z nebies postaví. Či s úctou a radosťou, alebo ľahostajnosťou a strasťami. Je tu voľba. Pre každého. Neplatí, že je všetko dopredu naplánované a treba sa podriadiť toku času a vplyvu vonkajších okolností. Tí, ktorí si už niečo prešli, sa určite stotožnia s možnosťou voľby a správneho výberu pre seba. A potom následne so zodpovedným prístupom k sebe samému. Ako bytosti najdôležitejšej na tomto svete, pre seba samého. A garantujeme, nie je to SEBECTVO!

Čakry

Foto © rafo http://www.fotolia.com I pmalenky

Máme fyzické telo, je to ale všetko?

Určite nie! Naša bytosť je mnohoúrovňová a ak by sme sa pustili do hlbokého bádania, našli by sme všeličo. To, čo vieme bežnou orientáciou zistiť, je len vrchol ľadovca plávajúceho vo vode. Nebudeme sa venovať všetkému naraz, lebo by sme sa dosť zamotali v spleti informácií. Chceme sa teraz zamerať na jednu veľmi dôležitú štruktúru v živých bytostiach. Je známa pod názvom ČAKRY. Je ich sedem, rovnako ako dní v týždni. Počet zdanlivo nesúvisiaci... Alebo predsa len?

Čo je za tým?

Určite sa stotožníte s tým, že všetko stvorené BOŽSKOU SILOU je dokonalé. Telo, ktoré je hmotným nosičom pre nehmotnú dušu je dokonalým výtvorom. Plne funkčným harmonicky pracujúcim v súlade s hodinami v dni, dňami v mesiacoch i s ročnými obdobiami. A riadne predimenzované, čiže s rezervou pre rôzne ľudské výstrednosti. V pití či jedení, v spaní – či nespaní, atď.
Geniálny výtvor Boha, ako hybnej inteligentnej sily Univerza. A Tvorca si dal záležať. Stvoril človeka na vlastný obraz. A celkovo vzaté tvoril šesť dní a siedmy odpočíval. Preto je aj siedma čakra výnimočná. Miestom kráľovským, spojnicou s nekonečnou životodarnou silou menom LÁSKA.

Biela mágia Pentagram

Čo vlastne čakry sú?

Biela mágia

Energetické centrá v mieste stretávania sa hlavných životných uzlov na úrovni fyzického tela.

Nie je možné ich vidieť ľudským zrakom, ani nahmatať dotykom. Napriek tomu jestvujú, a vie sa o nich od vekov. Vedomosť o ich existencii je vo východných kultúrach všeobecne známa, a bežne využívaná. V našej západnej kultúre sa o nich začalo viac hovoriť v druhej polovici 20. storočia.

Tých uzlov na tele je sedem, a pretože sa pohybujú otáčaním okolo svojej osi, ako koliesko, dostali aj jednoduchý výstižný názov čakra, z prastarého ľudského jazyka SANSKRTU. Výraz je ča (rotujúce) – kra (koleso).

Sú životne dôležité, a preto sa nenachádzajú len tak niekde na povrchu tela. Sú dobre chránené vo vnútri a majú svoje náležité miesto pozdĺž vnútornej strany chrbtice. Každá z nich má svoj vlastný názov prenesený tiež zo sanskrtu: Muladhára, Svadhistána, Nábhi, Anahat, Višudhi, AdžňaSahasrára.

1. Muladhára sa nachádza na konci ľudskej kostrče a je základom, vyživujúcim prvkom celého jemnohmotného systému.

2. Svadhistána je na úrovni podbruška. Na fyzickej úrovni má pod dohľadom vylučovací systém a sčasti sexualitu. Na jemnohmotnej úrovni k nej náleží tvorivosť a poznávanie v mnohých oblastiach.

7 čakier

Foto © 21kompot http://www.istockphoto.com I pmalenky

3. Nábhi je o niečo vyššie v oblasti pupočníka. Stará sa o trávenie a pocity blaha na fyzickej úrovni. Aj na báze energií jej prináleží kvalita spokojnosti a hojnosti.

4. Anahat sídli v oblasti srdca. Tak ako aj básnici píšu o tomto mieste pre lásku, je táto čakra zviazaná s oblasťou srdca. Na fyzickej úrovni stráži našu hnaciu silu – srdce. Bez jeho tlkotu nie je v nás život na tomto svete. Tiež ďalej nevyhnutné a vlastne najdôležitejšie, náš dych - a teda pľúca - sú pod jej dohľadom. Hovoriť o láske ako o veci je nezmysel, je to najkrajšia a najdôležitejšia energia celého stvorenstva.

5. Višudhi uložená v krčnej jamke, má vo svojej kompetencii úplne odlišné funkcie. Hlas a sluch na úrovni tela. A pestrosť chutí v ústach. Spôsob komunikácie na jemnohmotnej úrovni.

6. Adžňa alebo aj tretie oko, ako zvykneme toto miesto nazývať. Je nad slnko jasné, že hovoríme o mieste v strede čela medzi obočím. Úžasne silné, preduchovnelé miesto vhľadu do vyšších sfér. Na fyzickej úrovni dozoruje náš zrak, teda videnie a funkcie mozgu spolu s myšlienkami. Čo sa týka energií a duchovnosti je toto miesto pre odpúšťanie. Jedine, ak dokážeme odpustiť všetkým, ktorí nám ublížili, ale i sebe samému, dochádza k jeho plnému rozvinutiu sa.

7. Sahasrára je najvyššie položeným miestom na fyzickom tele každého jedinca, na temene hlavy. Koruna každej bytosti v pravom zmysle slova, nie len symbolicky vyjadrené. Spojnica medzi telom a duchovnom, medzi fyzičnom a nadčasovým priestorom. S ním sa spája všetko prenikajúca sila Boha – Prána.

Ako pracuje čakrový systém?

Čakry a biela mágia

Môžeme si čakry predstaviť ako detské veterníky, ktoré sa už pri malom ofúknutí sami od seba krútia. Čím silnejší je prúd vzduchu, tým je ich otáčanie rýchlejšie. Vyskúšajte, v podstate stačí taký veterník primontovať na riaditká a pri bicyklovaní sa točí sám. Stačí len nasadnúť a ísť.

Čakry sú navzájom prepojené cez energetické dráhy, v ktorých prúdi už spomínaná životodarná energia PRÁNA. Sú teda vlastne automaticky poháňané jej prúdením – tokom.

Prvé tri čakry sú svojim charakterom a funkčnosťou späté s fyzičnom a materiálnym svetom. Pocity uvedomovania si života v Muladháre, správne vylučovanie v Svadhistáne a nasýtenia sa v Nábhi čakre, nie sú ničím iným ako aspekty základného prežívania.

Anahat čakra je prvou nemateriálnou čakrou v systéme čakier, začiatok duchovného vnímania. Práve láska je tým prvkom, ktorý nie je hmatateľný, ale výrazne potrebným. Pre každú živú bytosť. Nie len pre človeka...

Nuž a Anahat je nasledovaná tromi ďalšími čakrami: Višudhi, Adžňa a Sahasrára. Tieto sú už miesta s čoraz vyššími energiami. Dá sa k nim dostať cez túžbu po duchovnom raste, objavovaním nepoznaného a železnou sebadisciplínou. Samozrejme vierou vo svoju vnútornú silu a úžasnú vnútornú pokoru. Takže len obyčajným životom bežného smrteľníka sa k ničomu vznosnejšiemu nedopracujeme. Iba uvedomením si, že chcem byť iným a dosiahnuť viac je cesta. Jej okraj je lemovaný starostlivosťou o svoje telo a hľadaním zdrojov múdrosti.

Čakrový systém

Foto © DeoSum http://www.fotolia.com I pmalenky

Logo Čakry

Čakry

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!


Nová kniha o modernej & praktickej mágii a meditácii bude čoskoro dokončená. Ak by ste si ju chceli objednať medzi prvými, prihláste sa prosím TU k odberu nášho newslettera. Píšeme vo veľmi nepravidelných intervaloch a informujeme záujemcov o týchto udalostiach:

Meditácia

  • Meditačné semináre alebo prednášky.
  • Nové semináre a kurzy o mágii.

Nové MP3

  • Vydanie novej motivačnej pesničky.
  • Vydanie nového meditačného mp3.

Kniha (film) o mágii

  • Naša kniha je publikovaná.
  • Uverejnenie nových dôležitých videí alebo filmov.

Ako poďakovanie za prihlásenie sa na odber nášho newslettera si tu môžete zadarmo stiahnuť naše meditačné mp3 a motivačnú pesničku Experience 3! Ďakujeme. ♡

Z odberu nášho newslettera sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona