Karma

Čo je to karma a ako vzniká?

Karma

Čo je to karma a ako vzniká?

Zákon karmy je taký istý, ako zákon akcie a reakcie v tomto svete. To znamená: Keď buchnem rukou do stola, tak stôl buchne do mojej ruky. Vychádza teda z príčin, ktoré sme niekedy v minulosti sami uviedli do pohybu a znamená nesplatený účet v negatívnom zmysle alebo v pozitívnom zmysle o nej hovoríme ako o dobrej karme. Ak má niekto šťastný život a sprevádza ho úspech aj bez toho, aby na to vynaložil priveľké úsilie. Slovo karma znamená v sanskrite čin, skutok alebo pôsobenie. Karma začína vznikať v momente, keď sa človek prvýkrát narodí ako človek, a keď získa ego. Ego možno definovať ako pojem oddelenej bytosti. Karma začína vznikať v okamihu, keď v rámci vývoja má človek možnosť prvej slobodnej voľby. Pes, mačka alebo zvieratá vo všeobecnosti sú dopredu naprogramované. To znamená, že mačka bude stále reagovať ako mačka. Pes bude stále reagovať ako pes. Had bude stále reagovať ako had. A nie je možné, aby mačka reagovala ako pes alebo naopak.

Karma

Foto © Yury Zap http://www.fotolia.com I pmalenky

Človek ako ďalší vývojový stupeň má možnosť uvedomiť si, že v určitých situáciách automaticky reaguje, a že tým pádom preberá rozhodovanie jeho podvedomie. A on má možnosť na to podvedomie začať reagovať a preprogramovať ho (napríklad prostredníctvom meditácie alebo hypnózy). To znamená, že on sa síce narodí s určitými vlastnosťami, ale môže na týchto vlastnostiach aj pracovať a môže ich zmeniť. Napríklad: Ak má niekto strach z vody, tak napriek tomu môže tento strach prekonať a môže sa naučiť plávať. Alebo niekto nevie dobre komunikovať a nedokáže sa vyjadriť, ale keď to bude trénovať, tak sa to naučí :-). Je to len otázka chcenia, duchovného vývoja a disciplíny! Patrí sem aj uvedomenie si toho, aké vlastnosti mám, a prečo reagujem, ako reagujem.

TU si môžete kúpiť naše meditačné mp3 ☸️☯️🕉

Ďakujeme! ✔︎
Biela mágia Pentagram

Karma

Biela mágia

Karma teda začína od momentu, keď sa človek prvýkrát zrodí ako človek. Keď prvýkrát niekomu niečo ukradne, tak aj jemu bude niečo ukradnuté. V tomto alebo v niektorom budúcom živote. Niekto niekoho zabije, tak v tomto alebo budúcom živote bude aj on zabitý, alebo bude mať možnosť túto negatívnu karmu vrátiť v pozitívnom zmysle tak, že on niekomu zachráni život. Najlepšie tej istej duši. A týmto spôsobom vzniká karma. Ako zákon akcie a reakcie. Z toho vyplýva, že čokoľvek človek urobí, tak vždy sa mu to nejakým spôsobom vráti naspäť. To je karma. Napríklad, ak niekto v tomto živote zažíva veľa nešťastných náhod, tak to znamená, že má zlú karmu. Ale on túto karmu môže v každom momente vždy meniť. Ak niekto vie, že má zlú karmu, tak ju môže prevážiť pozitívnou karmou. Karma teda hovorí, že čokoľvek urobíme sa nám raz v rámci uzatvoreného kruhu vráti naspäť.

Napríklad: Niekto bol v minulých životoch zlodejom a okradol veľa ľudí. V tomto živote môže založiť nejaký dobročinný spolok a pomáhať ľuďom. Týmto spôsobom potom svoju negatívnu karmu splatí v pozitívnom zmysle, a sled negatívnych udalostí sa následne preruší. Karmické dlhy teda môžeme splácať aj dobrými skutkami.

Zákon karmy

Foto © Sergey Nivens http://www.fotolia.com I pmalenky

To, ako dlho bude musieť niečo takéto robiť závisí už od toho, koľko negatívnej karmy daný človek má. Keď bol niekto v minulom živote vojakom a zabil napr. 500 ľudí, tak v ďalšom živote môže byť liečiteľom alebo lekárom a môže 500 ľuďom zachrániť život. Takto vyrovná svoju karmu a jeho karma bude znovu na bode nula.

Ďalšie príklady: Ak niekto niekomu pomohol a dal niečo nejakému žobrákovi, tak sa mu to tiež vráti naspäť a niekto pomôže zase jemu. Alebo niekto sa zrodil v obci, ktorá bola postihnutá prírodnou katastrofou a prišla záplava. V rámci tejto záplavy zachránil 20 ľudí. To znamená, že 20 ľudia sú mu nejakým spôsobom karmicky zaviazaní a zažije od nich v tomto alebo ďalšom živote pozitívne skutky. V niečom ho zase oni podporia, pomôžu mu dosiahnuť úspech bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú chcieť.
Alebo človek sa zrodí ako kupec a začne iným pomáhať učiť sa čítať, písať alebo im dáva prácu. To znamená, že sa mu to opäť všetko vráti. V čase núdze bude o neho postarané a niekto iný zabezpečí, že mu bude dané vzdelanie a práca. Napr. sa narodí tiež v rodine bohatého kupca, ktorý zabezpečí, že jeho syn bude mať to najlepšie vzdelanie a dostatok jedla.

Poznámka: Narodenie sa v bohatých pomeroch nemusí byť len zásluhou za niečo alebo na základe dobrej karmy, ale môže to byť aj príležitosť.

Možno sa niekto narodil v bohatej rodine nie kvôli jeho dobrej karme, ale naopak kvôli tomu, že má veľa negatívnej karmy a má mu byť daná možnosť narodiť sa v bohatej rodine preto, aby túto svoju negatívnu karmu mohol splatiť svojou dobrosrdečnosťou.

Negatívne veci môže človek teda vždy splatiť buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Pozitívnym spôsobom - ak zabil tisíc ľudí, tak sa môže zrodiť ako lekár a zachrániť 1000 ľudí. Alebo sa môže zrodiť ako bohatý človek, má možnosť robiť niečo pre chudobných a zachrániť 1000 ľudí. Negatívnym spôsobom - 1000-krát bude zabitý. To znamená, že sa narodí do nejakých vojnových krajín, kde bude ešte ako dieťa zabitý. Keď je číslo týchto negatívnych vecí príliš veľké, tak jeho duša sa dokonca môže rozdeliť aj na tisíc čiastočiek a inkarnuje sa do tisíc afrických detí, z ktorých každé žije päť dní a potom je zabité alebo znásilnené. Týmto spôsobom sa karma vyrovná.

U čierneho mága je to horšie. Čierny mág musí najskôr slúžiť démonickej bytosti dovtedy, pokiaľ aj sama démonická bytosť neprestane byť démonickou a buď sama nezomrie alebo ho neprepustí. Až potom je možné u čierneho mága hovoriť o jeho ďalšej inkarnácií a iných veciach. To môže trvať tisícky, ale aj milióny rokov.

Existuje mravná zásada podľa ktorej by sa mal riadiť celý život človeka? Určite, je to zásada lásky a vľúdnosti: Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.
Konfucius

Karma

Zákon príťažlivosti

Okrem toho, na to, čo sa nám deje má vplyv nielen karma, ale aj náš spôsob zmýšľania a cítenia, ktorý sa prejavuje v zákone príťažlivosti. Tento zákon môže každú situáciu zobrať z pozitívneho alebo negatívneho konca. Odporúčame prečítať si o tom niečo viac - v knižke Šťastnejší než Boh od autora Neale Donald Walsch. Túto knižku odporúčame dokonca viac ako knižku „Secret (Tajomstvo)“, pretože poukazuje na oveľa hlbšie súvislosti.

Duša pred svojím narodením z jednej strany rozhoduje sama o tom, ako splatí svoju negatívnu karmu, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, ale pokiaľ daný človek nie je na dostatočne vysokej úrovni, tak určité veci musí zažiť. Jeho pozitívna alebo negatívna karma sa musí nejakým spôsobom prejaviť, bez ohľadu na to, či to duša alebo ego chce, alebo nechce. Je to z toho dôvodu, že nejaká duša si môže jednoducho povedať: „Ale ja nechcem tú zlú karmu zažiť!“

Zákon príťažlivosti

Foto © styleuneed http://www.fotolia.com I pmalenky

Ale, či ona chce alebo nechce, ona ju zažiť MUSÍ, pretože si ju sama vytvorila a tomuto zákonu sa nevyhne. Pokiaľ to nebude chcieť sama, tak jej to bude uložené. Keď to nejde podobrotky, tak to pôjde pozlotky. Skutočný čistý výber – kto, ako, kedy a kde sa narodí alebo nenarodí má iba človek, ktorý dosiahol osvietenie. Až ľudia, ktorí sú na 6. a 7. stupni podľa knižky Zasvätenie od autorky Elisabeth Haich (tzn. stupeň proroka a stupeň boh-človek) majú úplnú slobodnú voľbu toho - ako, kto, kedy a ako čo sa zrodia. Pretože už nie sú zaťažení negatívnou karmou. Nie je nič, čo by museli zažiť. Samozrejme na to, aby sa tam človek vôbec dostal, tak musí mať sám veľa pozitívnej karmy. To je podmienka.

Už iba to, že daný človek má v živote vôbec čas, inteligenciu a možnosť venovať duchovným náukám sa považuje za najvyššie dobro. Lebo to nie je samozrejmosť!!! Alebo sa to považuje za výsledok veľmi pozitívnej karmy.

A ako je to napríklad s takými dušami, ako bol Adolf Hitler? Takéto duše budú znášať následky svojej karmy tak dlho, pokiaľ sa celá nesplatí. To znamená, že Adolf Hitler bude musieť toľkým ľuďom, koľkým zobral život, život aj zachrániť. Ak to neurobí alebo si povie, že on to robiť nebude, tak sa bude možno naraz vteľovať v dušiach mnohých ľudí, ktorí budú mať veľmi ťažký život. Jeho duša sa napríklad rozdelí na tisíc kúskov a v 1000 životoch naraz bude zažívať veľké útrapy tak, aby sa to všetko v nejakom „reálnom“ čase splatilo, a aby to zažil aj z tej druhej strany.

Karma

Preberanie alebo zmiernenie karmy

Na to, aby mág mohol zmierniť alebo prebrať na seba karmu iného človeka musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Mág musí byť na šiestej alebo siedmej úrovni s tým, že pri šiestej nie na začiatku, ale skôr pri konci,

  • nesmie byť zrodený z karmických dôvodov, ale zrodil sa na tento svet kvôli tomu, že súcití s inými a na to, aby ich viedol.

Keď sú splnené tieto podmienky, tak môže na seba preberať karmu iných ľudí. Zo strany človeka, u ktorého sa má karma zmierniť nemusia byť splnené žiadne špeciálne podmienky. Je to vždy na uvážení daného mága, ale s tým človekom samým o sebe to nemá nič spoločné. Mág to vždy urobí iba vtedy, ak to má svoj hlbší zmysel.
Napríklad, keď uvidí, že daný človek sa už sedemkrát za sebou zabil, a preto sa nikdy nedostal ďalej, teraz má ochrnuté ruky a nohy práve kvôli tomu, aby sa znovu nezabil, tak ho tohto ochrnutia nezbaví. Práve kvôli tomu, aby sa znovu nezabil. Tieto veci dokáže človek, ktorý je na takej úrovni, že môže preberať karmu iných ľudí na seba, aj posúdiť.

Vie posúdiť, kedy to tomu človeku prospeje a urýchli to jeho vývoj, a kedy nie. To je aj základom vzťahu žiak a guru. Guru sa snaží pozitívnu karmu žiaka dať viac dopredu a negatívnu zase viac dozadu na to, aby žiak mal možnosť sa čím rýchlejšie dostať čím viac dopredu.

Napríklad: Karma nejakého človeka je, že keď bude mať 30 rokov, tak ho prejde parný valec a bude ochrnutý. Mág má možnosť túto udalosť potom posunúť napríklad do 60-teho roku jeho života a naopak pozitívne veci, ktoré by prišli až v 60 roku života posunúť dopredu tak, aby do toho 60 roku urobil človek taký duchovný pokrok, aby k tomu negatívnemu vôbec nemuselo dôjsť. Dôvodom, prečo by ho mal prejsť parný valec by bolo dajme tomu to, že v predchádzajúcom živote sám týral alebo zabíjal. Pokiaľ ale v rámci svojho duchovného vývoja urobí dostatočné množstvo pozitívnych skutkov, tak táto negatívna udalosť sa buď nestane alebo sa stane iba v minimálnej miere. To znamená, že ho síce prejde parný valec alebo ho zrazí auto a bude v nemocnici, ale bude tam iba 3 mesiace a nakoniec sa z toho dostane. Nebude na vozíku. Toto je tiež základom práce žiaka a majstra. Platí to ale aj naopak. Ak žiak nerobí to, čo majster hovorí, tak aj majster má potom právo nejakú negatívnu udalosť, ktorá by sa stala možno až v 60 roku života toho žiaka posunúť dopredu na to, aby ten človek dostal facku, zastavil sa a spamätal sa.

Logo Karma

Karma

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžete nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona