Román Anuri ❤

Román o Anuri

"Definitívne zbohom neexistuje, vždy príde opätovné stretnutie."

Sen o minulých životoch – Anuri

Hoci mal Peter ešte len dvadsať rokov, pravidelnej meditácii sa venoval už niekoľko rokov. Taktiež už zažil mnoho zlých vecí. Vedel, že nemôže zmeniť svet, kde žije a ľudí okolo seba. Vedel však aj to, že mnoho dobrých vecí môže dosiahnuť vďaka svojmu pozitívnemu vnútornému postoju a disciplíne, ktorá sa dá docieliť prostredníctvom meditácie. To, či sme šťastní alebo nešťastní záleží od nášho vnútorného postoja a uhla pohľadu, nie od „skutočnosti“ okolo nás. Tá istá vec, čo jedného človeka dokáže urobiť veľmi šťastným, môže druhého človeka urobiť nešťastným.

Jedného dňa, zavčas rána – bolo to práve po meditácii – Peter zaspal. Náhle sa ocitol v minulom živote. Bolo to v Egypte, v čase, keď sa stavali pyramídy. Peter bol kupec a do Egypta dovážal rôzny tovar z cudziny, a potom ho predával. V tom čase Egyptu vládol svätý faraón, ktorý bol uctievaný ako Boh, podobne ako Ježiš alebo Krišna. Faraón mál zvláštne schopnosti, vedel napríklad čítať myšlienky iných ľudí, taktiež ich dokázal uzdravovať z rôznych chorôb a mohol ovplyvňovať budúcnosť jednotlivcov, aj celého sveta. Zároveň bol hlavou cirkvi, ktorá sa delila na tri úrovne. Prvá úroveň bola prístupná všetkým, druhá ľuďom na vyššom stupni vývinu, ktorí sa zaujímali o duchovné veci, a tá najvyššia len tým, ktorí sa rozhodli odísť do pyramíd a svoj život zasvätiť duchovnosti.

Anuri Kapitola 1

Foto © 578foot http://www.istockphoto.com I pmalenky

Peter bol veľmi zvedavý a priam dychtil po tom, aby sa dopátral pravdy, no tiež sa bál odísť do pyramíd, pretože potom by už nikdy nemohol viesť „normálny život“. Napriek tomu však skúšal robiť duchovné cvičenia a venoval sa meditácii. Keď mal štyridsať rokov, priniesol faraónovi z cudziny veľmi vzácny dar. V tej dobe žil Peter sám, bez záväzkov, len pre svoju prácu – bol však šťastný, lebo sa mohol venovať hľadaniu pravdy. Peter stále veril, že bude môcť vidieť pravdu aj bez toho, aby musel odísť do pyramíd a všetkého sa vzdať. Peter nemusel nič z toho čo myslel a cítil vysvetľovať faraónovi, pretože ten videl všetky jeho túžby a želania skôr, ako sa Peter pred neho postavil.

Faraón, na Petrovo prekvapenie, mal tiež pre neho pripravený dar – bola to žena, pôvodne určená a „pripravovaná“ pre faraóna. Faraón mal veľa žien: nie preto, že by ich potreboval, ale preto, aby sa jeho gény mohli miešať s ľudskou populáciou. Takto počaté deti sa rodili ako bytosti na vyššej duchovnej úrovni. Dievčina, ktorú Peter dostal od faraóna, mala len pätnásť a on musel sľúbiť, že sa jej nedotkne, kým nedospeje v zrelú ženu, a tiež, že ju naučí všetko, čo vie o duchovnosti. Peter nebol veľmi nadšený z toho, že si má za manželku vziať tak mladé dievča, nemohol ju však odmietnuť. Všetko, čo bolo od faraóna, bolo zákonom a dar od neho bol najvyším požehnaním. Tak sa Peter oženil s dievčinou, ktorá sa volala Anuri a učil ju všetko, čo vedel o duchovnosti. Dievčina však bola veľmi nadaná a to, čo Petrovi trvalo roky, sa ona dokázala naučiť za niekoľko mesiacov.

Medzi nimi sa postupne zrodila nesmierne hlboká láska. V skutočnosti to, čo k sebe cítili, bolo viac ako láska – bola to dokonalá jednota. Absolútne pochopenie, rovnováha a vzájomná podpora. Jeho želania boli aj jej želaniami. Nemuseli medzi sebou bojovať, kto bude mať hlavné slovo v ich vzťahu – jeden druhému rozumeli aj bez slov. Chápali, čo ten druhý potreboval, cítili a vedeli, čo sa odohráva v jeho vnútri. Boli ako jedna duša v dvoch telách.

Dievčina však mala jedno veľké želanie: odísť do pyramíd, aby mohla slúžiť bohu. Peter ju nechcel stratiť. No najvyšším prejavom lásky je dať voľnosť tomu, koho milujeme. Preto ju Peter nechal ísť. Dvere sa za ňou zatvorili a on si uvedomil, že už ju asi nikdy neuvidí... Nemohol žiť bez svojej druhej polovice. Najťažšie niesol, keď sa dozvedel, že jeho milovaná zomrela po tom, čo dosiahla najvyšší stupeň osvietenia. Vtedy od žiaľu zomrel. Avšak láska, ktorú cítil k tejto dievčine, ho sprevádzala aj po smrti.

Auri Kapitola 1 Pyramídy

Foto © sculpies http://www.istockphoto.com I pmalenky

Peter sa nechcel prebudiť, nevedel však tomu zabrániť, a tak napokon precitol z tohto „sna“. Plačúc si uvedomil, že ešte nikdy necítil a nezažil takú hlbokú lásku. Avšak práve túto lásku odjakživa hľadal! Ale kde, pre boha živého, by mal začať hľadať túto dievčinu? Kde? Kam má ísť? A vôbec – žije ona v tejto zdegenerovanej dobe, kedy sú ľudia vynaliezavejší a technicky oveľa vyspelejší, no nemajú ani páru o duchovnosti? V ktorej krajine by mal začať svoje hľadanie? Môže mať istotu, že sa znovu narodila ako žena, a ak áno, môže dúfať, že ho bude ešte milovať?

Jediná vec, ktorú vedel, bola, že ju ešte uvidí. Nevedel, či to bude v tomto živote alebo nie. Vedel však, že ak kedysi medzi dvoma ľuďmi existovala taká výnimočná láska, tak Boh zariadi, aby sa znova našli.

Peter hľadal dievčinu, ktorú miloval v Egypte, v každom dievčati do ktorého sa zamiloval. Svoj príbeh rozpovedal každej žene, ku ktorej pocítil lásku. Sledoval jej reakcie a snažil sa zistiť, či by to mohla byť jeho láska z minulého života. Po nejakom čase si však Peter uvedomil, že ani jedna z týchto žien nebola jeho večnou láskou. A tak pokračoval v hľadaní a dúfal, že raz stretne svoju Anuri...

Druhú kapitolu uvedieme čoskoro....

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar