Ochranné amulety & Exorcizmus & Ochrana proti čiernej mágii

Ochranná mágia

Ochranné amulety, oslobodenie od čiernej mágie

Chráňte sa pred negatívnymi energetickými vplyvmi! Ochranná mágia, exorcizmus, vyháňanie negatívnych entít a oslobodenie od čiernej mágie patria k našim najdôležitejším službám. Našich klientov zbavujeme negatívnych vplyvov a vytvárame pre nich energetickú ochranu a individuálne ochranné amulety. Praktizujeme exorcizmus a oslobodzujeme od čiernej mágie a posadnutia démonmi a negatívnymi entitami. Hovorte s nami!

Nabíjame amulety magickými silami, ktoré vám poskytnú potrebnú ochranu pred negatívnymi energetickými vplyvmi, démonmi a negatívnymi entitami. Tieto amulety vám dodajú vnútornú silu, aby ste dokázali prekonať ťažké časy. Takto vám ochranná mágia dodá viac sily, viery a sebadôvery. V prípade záujmu o nezáväzný telefonický rozhovor alebo o kontakt e-mailom kliknite TU.

Ponúkame vám možnosť kúpiť pre vás vhodný ochranný amulet a nabiť ho magickými silami, ktoré sú vhodné len a len pre vás. Klienti si vyberajú z veľkej ponuky, podľa svojich individuálnych predstáv a možností.

Ochranná mágia

V našich rukách sa na ochranný amulet môže zmeniť aj váš obľúbený šperk, ktorý už máte a radi ho nosíte! Magické nabíjanie trvá vždy 28 dní, a to od novu do novu Mesiaca.

Biela mágia Pentagram

Exorcizmus, vyháňanie negatívnych entít — odborne, profesionálne a úspešne!

Exorcizmus

Vyháňanie negatívnych entít, ochranná mágia

Slovo exorcizmus je pomenovanie činnosti, pri ktorej sa vypudzujú démoni a iné negatívne entity z ľudí. Keď sa démon usadí hlboko v niektorej z čakier človeka, prejavuje sa to počutím cudzích hlasov, nezvyčajnou agresivitou alebo aj ochorením. Učinne sa dá situácia vyriešiť použitím exorcizmu. Jeho pôsobením sa negatívne entity vyženú do podsvetia. Následne je potrebné vytvoriť ochranný amulet. Pôsobením jeho energie sa zamedzí návrat vypudeného vampíra späť.

Exorcizmus je z energetického hľadiska veľmi náročná činnosť. Zvyčajne sa musí obetovať malé zviera, na prilákanie démona. Pokým sa démon kŕmi energiou obetovaného zvieraťa, mág rýchlo vytvorí ochranný energetický obal okolo postihnutého. Tým zamedzí démonovi návrat do čakier jeho ľudskej obete.

Následne si oslobodený človek musí posilniť svoje energetické pole energiou z meditácií a rituálov. Po vykonaní exorcizmu odporúčame dlhší čas (aj niekoľko mesiacov) nepiť žiaden alkohol a nevystavovať sa žiadnej extrémnej záťaži. Ani fyzickej, ani psychickej. Obidve oslabujú imunitný systém človeka a znižujú jeho energiu. Absolútne neprípustné je užívanie čo len ľahkej drogy! Vypudený démon okamžite využije situáciu, a vráti sa do tela svojej obete.

Je dobré vedieť, že:
- ak je niekto posadnutý, tak vždy trpí depresiami a nedostatkom energie;
- po vykonaní exorcizmu je veľmi potrebné pravidelne navštevovať odborne vedené meditácie, či modliť sa v kostole.
Dajte sa do čítania duchovnej literatúry. Skvelá je aj táto knižka:
David BurnsCítit se dobře (angl. originál Feeling Good: The New Mood Therapy).
Autor podrobne vedie čitateľa ako sa dostať z pasce ničivých myšlienok; ako poraziť letargiu a ako sa zbaviť depresie bez liekov; či ako si poradiť so zlosťou, alebo poraziť pocit viny.

Žiaden démon sa dobrovoľne nevzdá svojej obete. Preto s ním musíme pri exorcizme nadviazať spojenie a prinútiť ho obeť opustiť.

Postupy a zásady ochrany mága, jeho domu, rituálneho priestoru, osôb jemu blízkych a tých, ktorí sa zúčastnia rituálov exorcizmu

Ako je vyššie v úvode. Mág, ktorý vykonáva exorcizmus môže vykonávať tieto rituály jedine s podporou a ochranou duchovných majstrov a boha všemohúceho. Musí dodržiavať pravidlá duchovnej cesty a pravidelne očisťovať rituálne priestory a svoj dom. Napredovať v živote stabilne na duchovnej ceste s prijatím zodpovednosti za svoje činy a aj za nepriateľstvo voči jeho osobe od negatívnych bytostí, ktoré počas rituálov z posadnutých osôb vyhnal. Tieto bytosti využijú každú jednu možnosť pomstiť sa a ublížiť mágovi za jeho činy proti nim.

Preto je mimoriadne dôležité napredovať stabilne a zodpovedne duchovnou cestou k bohu všemohúcemu s jeho ochranou a podporou a nedať tak príležitosť negatívnym bytostiam na ich prejavy späť smerom k mágovi a osobám, ktorým mág svojou exorcistickou činnosťou v živote pomohol.

Z týchto dôvodov sú pre mága realizujúceho rituály exorcizmu zásady ochrany a dodržiavania duchovnej cesty záväzkom na celý život. Za odmenu sú mágovi dané duchovné sily a schopnosti, ktoré on využíva na pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Tak ako je písané v úvode, po ukončení rituálov exorcizmu je bezpodmienečne nutné, aby klient dodržiaval nasledovné postupy a doporučenia, ktoré zabránia tomu, aby sa negatívna bytosť vrátila tam odkiaľ bola rituálom exorcizmu vyhnaná a začala na klienta znovu pôsobiť.

Pre klientov je potrebné dodržiavať nasledovné hlavné zásady. Mág ich dodržiava automaticky po celý život:

 • Vyvarovať sa látkam, ktoré energeticky oslabujú (alkohol, drogy, silné utlmujúce lieky a iné).

 • Vyvarovať sa negatívnym myšlienkam a emóciám, ich extrémnym prejavom.

 • Vyvarovať sa extrémnym názorom, životným postojom (napr. extrémne puritánstvo, úchylky a iné).

 • Vykonávať očistné kúpele v slanej vode (kúpeľ nôh, omývanie tváre, rúk, alternatívne celkový kúpeľ vo vani v slanej vode s cca 1 kg (väčšia vaňa 2 kg) soli po dobu 15 minút).

 • Pravidelne meditovať s pomocou soli a bielej sviečky.

 • Pravidelne sa modliť k bohu všemohúcemu.

 • Čítať duchovné knihy a literatúru, ktorú odporúčame a pomáha udržiavať pozornosť klienta na pozitívnych témach.

Ďalej je pre mága a aj pre klienta postihnutého negatívnou silou vhodné využiť nasledovné doplňujúce rady a zásady na ochranu proti negatívnym silám:

 • Vo svojom dome a aj v priestoroch, kde vykonáva rituály exorcizmu, prípadne, kde sa dlhšie zdržuje, môže umiestniť štyri zrkadielka s nasledovným textom, ktorý je napísaný na prednej časti zrkadla:
  „Všetky šípy, ktoré boli vystrelené proti mne nech sa obrátia späť k tomu, kto ich poslal a jeho luky nech sú zlomené.“
  Zrkadielka s týmto textom sa umiestnia odrazovou plochou smerom von do okien, ktoré smerujú na jednotlivé svetové strany. Každá svetová strana, jedno zrkadielko.

 • Nad všetkými vstupmi do domu a do rituálnych priestorov môže zavesiť ochranný magický znak (kríž, pentagram a pod.) do ktorého vloží ochrannú energiu a prípadne z predmetu vytvorí ochranný predmet do ktorého vloží elementálnu astrálnu bytosť, ktorá má za úlohu ochraňovať zverené miesto.

 • Pripraviť ochranný magický amulet ideálne s ochrannou astrálnou elementálnou bytosťou a neustále ho pri sebe nosiť.

Oslobodenie od čiernej mágie

Biela mágia & Čierna mágia

Mágia je neutrálny nástroj. V správnych rukách sa dá využiť na DOBRO, v nesprávnych rukách zneužiť na ZLO. Určujúci je cieľ a motivácia mágaklienta. Silu mágie môžeme prirovnať k jadrovej energii. Môže byť nápomocná, a ako riadená jadrová reakcia využiteľná na výrobu elektrickej energie. Vtedy nám pomáha. Neriadená jadrová reakcia funguje živelne a nekontrolovateľne, a NIČÍ. Ako v Hirošime, či Nagasaki...

Mágia tiež môže byť mimovoľná, alebo cielená. Vedomá. Mág pracuje na vedomej úrovni a sám sa rozhoduje. Či použije bielu alebo čiernu mágiu. Pri praktizovaní čiernej mágie sa mág upíše diablovi. Po smrti musí čierny mág slúžiť diablovi. Je to protihodnota za zneužívanie magických síl pri egoistických cieľoch.

Takéto duše po smrti trpia, a je takmer nemožné, aby sa ešte niekedy inkarnovali. Sú to zväčša veľmi materiálne zameraní ľudia. Skoro vôbec neveria na existenciu duše, či ďalšie narodenia, a tak padnú do pasce. Títo ľudia začnú na konci života ľutovať svoje skutky, a chcú „zmluvu” zrušiť. Je skoro nemožné takúto dušu zachrániť. Situáciu môže zvrátiť iba veľmajster bielej mágie a čierny mág musí s plnou oddanosťou spolupracovať. To sa vo väčšine prípadov neudeje, lebo skúšky pre vykúpenie čiernej duše sú mimoriadne obtiažne. Veľmi dobre je to popísané v knihe Františka Bardona - Frabato.

Princípom bielej mágie je, že biely mág získava ako odmenu za svoj duchovný rozvoj magické sily a schopnosti.

Exorcizmus

V prípade napadnutia čiernou mágiou odporúčame klientom použiť kompetentnú profesionálnu pomoc bieleho mága. S čiernou mágiou nie sú žarty!

Logo Ochranná mágia

V určitých prípadoch ponúkame našu pomoc iba pod podmienkou, že sa klient pri zbavovaní prekliatia z čiernej mágie, úplne podriadi našim pokynom. Oslobodzovanie od čiernej mágie a vyháňanie negatívnych entít pokladáme za naše najdôležitejšie služby.Ochranná mágia

Posilnite svoju auru!

Každý človek má okolo seba auru, inak povedané magnetické pole. V aure sa môžu urobiť vplyvom chorôb, stresu, používaním drog alebo negatívnych emócií, slabé miesta, až diery. Nimi do tela ľahko prenikajú negatívne entity. Každý človek si dokáže do určitej miery svoju auru obnoviť. Správne stravovanie, primeraný pohyb a duchovné cvičenia. K tomu patrí čítanie svätých kníh ako sú: Biblia, Rámajána, Bhagavad Gíta, Budhistické písma (napríklad – Po stopách Budhu), I-ťing a mnoho ďalších. Všetky náboženstvá pochádzajú z jedného zdroja, a tak môže človek nájsť veľa pravdy v mnohých náboženstvách. Mali by sme ale vedieť, že každé náboženstvo deklaruje aj veľa poloprávd. A preto by sa mal naučiť každý múdry človek používať svoje pocity. Aby odlíšil pravdu od nepravdy.
Na posilnenie aury, samozrejme, pomáha pravidelné meditovanie a modlenie.

Vďaka ochrannej mágii vás môžeme oslobodiť od démonov, blokád a prekliatí. S pomocou Božskej sily vám vytvoríme energetický ochranný obal. Tento vám pomôže viesť bezpečný život.

Pôsobením ochrannej mágie sa dá vybudovať silnejšia ochrana pre auru, než je bežná u normálnych zdravých ľudí. Takáto ochrana vydrží aj niekoľko rokov. Tak sú naši klienti chránení pred negatívnymi vplyvmi až niekoľko desaťročí. To znamená, že taký človek zažíva oveľa viac náhodne šťastných situácií. Žije svoj život vo väčšej rovnováhe, zdraví a blahobyte. Preto odporúčame ochrannú mágiu pre každého.

TU nájdete rituály ochrannej mágie.


Modlitba pre spásu duše


Za účelom ochrany veľmi odporúčame aj túto modlitbu. Prvou časťou je modlitba Agapita Pečerského.

Otče môj Všemohúci,
Do Teba jediného vkladám svoje nádeje
A prosím Teba, Pane,
Len o spásu duše svojej
Buď vôľa Tvoja Svätá
Posilnením mojím na tejto ceste
Lebo život bez Teba je okamih prázdny.
Len v službe Tebe je život večný.

Ja som večná duša, radosť a svetlo.
Ja som láska, dôvera a vďačnosť.
Ja som súčasťou Boha, múdrosti a života.
Ja som zdravie, úspech a rovnováha.

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ochranná mágia

Máte pocit, akoby nad vaším životom visela kliatba? Cítite, akoby vás premohli zlé sily alebo negatívne energie? Vieme vás týchto negatívnych síl a čiernej mágie zbaviť.

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Vieme vám pomôcť!

Nabíjame amulety magickými silami, ktoré vás ochránia pred negatívnymi energetickými zdrojmi, démonmi a negatívnymi entitami! Tieto amulety vám dodajú vnútornú silu, aby ste prekonali ťažké časy. Tak vám dá ochranná mágia viac sily, viery a sebadôvery.

Ochranný amulet môže byť nabitý nielen silou vôle, alebo liečivou silou, ale môže byť s ním na určitý čas spojená spolupracujúca dobrá bytosť, alebo anjeli, ktorí vám dajú potrebnú silu a ochranu. Tak budete mať vďaka ochrannému amuletu viac sily, dôvery a úspechu. Každý mág používa svoj ochranný amulet. Tiež používa špeciálne amulety pri rituáloch a vyzývaní duchov a božstiev. Výborné sú tiež amulety pre zdravý spánok, pretože sa nevieme vedome v spánku chrániť.

TU nájdete rituály ochrannej mágie.

Kontakt.

Žalm 23
Hospodin je môj pastier,
nebudem mať nedostatku.

Na pastvách zelených ma pasie
a k vodám osviežujúcim ma privádza.

Dušu mi občerstvuje,
po spravodlivých cestách vodí ma
pre svoje meno.

Keby som kráčal hoci temným údolím
nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou;
Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi,
hlavu mi pomazávaš olejom,
je preplnený kalich môj.

Len dobrota a milosť
bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života
a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Preložené z nemeckého originálu: Schutzmagie

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a ochranu!

Máš pocit, akoby nad Tvojím životom visela kliatba? Cítiš, akoby Ťa premohli zlé sily alebo negatívne energie? Vieme Ťa týchto negatívnych síl a čiernej mágie zbaviť. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp alebo Viber
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar