Test pre elementy

Ktorý element si ty?

Test pre elementy

Ktorý element si ty?

Pre spiritualitu máme individuálne otázky, na ktoré, keď odpoviete „áno“ tak to znamená jeden bod pre spiritualitu alebo pre ducha. Ostatné otázky sú už napísané takým spôsobom, že sú k nim priradené rôzne odpovede a každý by si mal vybrať tú odpoveď, ktorá mu najlepšie vyhovuje, a teda takpovediac zodpovedá aj príslušnému elementu. Ak sú vhodné dve odpovede, tak si môžete vybrať dve.

Ak žiadna z ponúkaných odpovedí nie je správna, mali by ste si vybrať tú, ktorá je vám najbližšie, keďže to nemôžete vyjadriť úplne presne. Môžete získať maximálne 21 bodov pre každý element a aj pre element ducha, alebo 0 bodov ako nič.

Tu nájdete test pre priradenie elementov. Je to zjednodušený spôsob, ako k sebe priradiť jednotlivé elementy, ale nie je taký presný, ako zoznam s vlastnosťami.

Otázky a odpovede

Duch - aký je človek duchovný? Koľko duchovnosti v sebe má?

1.) Je pre teba dôležité, že to, čo robíš má aj nejaký vyšší zmysel alebo sa snažíš dať vyšší zmysel tomu, čo robíš alebo musíš robiť?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

2.) Medituješ alebo modlíš sa pravidelne?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

3.) Čítaš pravidelne duchovné knižky alebo duchovných sprievodcov? (bez ohľadu na to, o aké náboženstvo alebo autora ide...)

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

4.) Je pre teba dôležité počúvať a brať do úvahy hlas svojho racia alebo sú prednejšie tvoje city?

Ak nerozumieš otázke, odpoveď je nie. Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

5.) Robíš niečo pre ostatných bez toho, aby si za to očakával niečo na oplátku?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

6.) Robíš niečo len tak, pre dobrý skutok? Naozaj ťa poteší, ak pomôžeš človeku, ktorý to potrebuje?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

7.) Záleží ti na zdraví? Stravuješ sa podľa zásad zdravej výživy? Vieš, čo je vlastne zdravá výživa? Máš primerané pohybové aktivity a zohľadňuješ pri nich svoju konštitúciu a vek?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

8.) Je pre teba Matka Zem niekým, kto má tiež vedomie, vnímaš ju ako Bytosť?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

9.) Vnímaš, že zvieratá, rastliny a vôbec príroda má dušu?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

10.) Vidíš, počuješ alebo cítiš energie, ktoré iní ľudia nevnímajú?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

11.) Dokážeš mať rád ľudí bez očakávaní? Snažíš sa vidieť v ostatných to dobré?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

12.) Chápeš, že tvoje vnútorné reakcie (strach, láska, stres...) nezávisia od samotných udalostí, ale od tvojho hodnotenia situácie?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

13.) Spomeň si na nejakú svoju ťažkú životnú situáciu. Bola to pre teba A.) rana osudu, alebo si v nej B.) dokázal/a vidieť aj príležitosť? Dokázal/a si ju prijať?

Falls B) - 1 bod pre duchovnosť.

14.) Zamýšľaš na nad zmyslom svojho života?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

Test pre elementy

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

15.) Máš ujasnené, respektíve čiastočne rozumieš tomu, prečo sa ti opakovane dejú isté veci v tvojom živote, zažívaš podobné životné situácie?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

16.) Pracuješ na tom, aby si poznal/a lepšie sám/sama seba, vedel/a si, čo máš rád/rada, čomu sa vyhýbaš, a prečo je tomu tak?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

17.) Keď ti niečo nevyjde, rozmýšľaš nad tým, prečo sa to stalo a ako to môžeš využiť pre svoj ďalší rast a rozvoj?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

18.) Si si vedomý/á toho, že ostatní ľudia majú dušu rovnako ako ty? Že aj v tých, ktorých nemáš rád, je to Božské a my všetci sme jedno?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

19.) Kto je tvojim najväčším vzorom a prečo?

Duchovný človek (napr. Buddha, tvoj duchovný učiteľ…) alebo duchovná príčina, prečo niekoho uznávam - 1 bod pre duchovnosť.

20.) Darí sa ti v priebehu tvojho života rásť, stávaš sa lepším a chápavejším človekom?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.

21.) Prestávajú ťa zaujímať všedné veci (napr. televízor…), neuspokojujú ťa materiálne veci a radšej sa zaoberáš svojím vnútrom?

Ak áno - 1 bod pre duchovnosť.


Takže to je teraz maximálne 21 bodov pre ducha. Môže sa tiež stať, že niekto má 0 duchovnosti a to je tiež v poriadku.

Biela mágia Pentagram

Štyri elementy

1.) Čo je tvojou prioritou pri najdôležitejších rozhodnutiach?

A.) Že daná situácia je pre mňa prospešná, že niečo dosiahnem. (1 bod pre oheň)
B.) Že sa pri tom zabavím alebo zažijem niečo nové. (1 bod pre vzduch)
C.) Že všetko je dobre pripravené, logické a dobre naplánované. (1 bod pre zem)
D.) Že ja a ostatní sme v pohode a šťastní. (1 bod pre vodu)

2.) Ako by si sa najlepšie opísal/a?

A.) Skôr plachý/á, ale priateľský/á. (1 bod pre vodu)
B.) Sebavedomý/á.(1 bod pre oheň)
C.) Veselý/á a hravý/á. (1 bod pre vzduch)
D.) Analytický/á. (1 bod pre zem)

3.) Pracuješ radšej samostatne na vlastných projektoch alebo v skupine?

A.) Ak na vlastných projektoch, (1 bod pre oheň).
B.) Ak v skupine, prečo:
- pretože je tam viac zábavy a akcie. (1 bod pre vzduch)
- kvôli medziľudským vzťahom. (1 bod pre vodu)
- pretože viac ľudí vie toho viac. (1 bod pre zem)

4.) Mal/a by si urobiť prednášku.

A.) Žiadny problém. (1 bod pre oheň)
B.) Je to pre mňa v poriadku. Ale urobím to relatívne spontánne. (1 bod pre vzduch)
C.) Je to pre mňa v poriadku. Ale budem sa na ňu dlho a dobre pripravovať. (1 bod pre zem)
D.) Prosím, len nie ja!!! (1 bod pre vodu)

5.) Rád/a vedieš iných ľudí?

A.) Áno, jasné. (1 bod pre oheň)
B.) Áno, ale skôr priateľsky, spontánne, bez veľkých hierarchií. (1 bod pre vzduch)
C.) Väčšinou ľudia nie sú takí pedantní ako ja, a preto dochádza často k problémom. Takže áno, ale závisí to od situácie, s kým, prečo, ako. (1 bod pre zem)
D.) Nie. (1 bod pre vodu)

6.) Aké auto by si si kúpil/a, keby si mal/a na účte 200 000 EUR?

A.) Super auto. Najhorúcejšiu novinku. (1 bod pre oheň)
B.) Najbezpečnejšie auto, ale nie za toľko veľa peňazí, a je tu veľa ďalších faktorov, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Nielen cena. (1 bod pre zem)
C.) Auto, v ktorom môžem s ostatnými pohodlne cestovať alebo môžem niečo podnikať s rodinou. (1 bod pre vodu)
D.) Kabriolet, alebo niečo inovatívne, čo nemá nikto v mojom okolí. (1 bod pre vzduch)

7.) Ako riadiš iných ľudí?

A.) Poviem a urobí sa to! (1 bod pre oheň)
B.) Diskutujem, čítam, zvažujem. (1 bod pre zem)
C.) Ak chcem urobiť dobré rozhodnutia, mal by som s celým tímom niekde odcestovať a tam nám prichádzajú pri vzájomných rozhovoroch najlepšie-spontánne nápady. (1 bod pre vzduch)
D.) Radšej sa starám o dobrú atmosféru, potom prichádzajú dobré rozhodnutia aj bezo mňa. (1 bod pre vodu)

8.) Vzdelávaš sa stále ďalej?

A.) Áno, ale musí to byť rýchlo a k veci. Nemám čas na nezmysly. (1 bod pre oheň)
B.) Áno.(1 bod pre zem)
C.) Áno, keď mám na to chuť a aj sa pri tom zabavím. (1 bod pre vzduch)
D.) Áno, ale keď som rozrušený/á, tak sa nedokážem sústrediť a najskôr sa musím vysporiadať s emóciami a konflitkmi. Alebo nie. (1 bod pre vodu)

9.) Čo si o mne myslia iní ľudia je:

A.) pre mňa dôležité. (1 bod pre vodu)
B.) mi jedno. (1 bod pre oheň)
C.) ak sú to kamaráti, tak je to pre mňa dôležité. (1 bod pre vzduch)
D.) ak majú logické a dobré argumenty, tak o tom premýšľam. (1 bod pre zem)

10.) Čo je pre teba najdôležitejšie?

A.) Úspech.(1 bod pre oheň)
B.) Istota. (1 bod pre zem)
C.) Radosť.(1 bod pre vzduch)
D.) Slúžiť druhým. (1 bod pre vodu)

11.) Čo má pri podnikaní / vo firme väčšiu hodnotu?

A.) Odborná spôsobilosť. (1 bod pre zem)
B.) Sociálna kompetencia a dobré vzťahy. (1 bod pre vodu)
C.) Mať z toho radosť. (1 bod pre vzduch)
D.) Dosahovanie cieľov a dobré rozdelenie práce. (1 bod pre oheň)

12.) Pri šoférovaní som:

A.) rýchly/a.(1 bod pre oheň)
B.) jazdím bezpečne. (1 bod pre zem)
C.) radostný/á. (1 bod pre vzduch)
D.) tolerantný/á. (1 bod pre vodu)

13.) Keď v spoločnosti / vo firme chýba srdce:

A.) necítim sa tam dobre. (1 bod pre vodu)
B.) je mi to jedno, kým sa to netýka peňazí. (1 bod pre oheň)
C.) pokúsim sa to zmeniť alebo odídem. (1 bod pre vzduch)
D.) pokiaľ môžem vykonávať dobre svoju prácu, tak to neposudzujem. (1 bod pre zem)

14.) Si skôr pasívny alebo aktívny?

Pasívny: voda, zem (1 bod pre vodu a 1 bod pre zem)
Aktívny: vzduch, oheň (1 bod pre vzduch a 1 bod pre oheň)
(pravá a ľavá strana päťcípej hviezdy)!

15.) Si orientovaný/á skôr na ľudí a pomoc pre ľudí, alebo na výkon či výsledky?

Výkon: zem, oheň (1 bod pre zem a 1 bod pre oheň)
Ľudia: vzduh, voda (1 bod pre vzduch a 1 bod pre vodu)
(horná a spodná časť päťcípej hviezdy)!

16.) Rád riskuješ?

A.) Áno, jasné. Mám z toho predsa prospech, úžitok. (1 bod pre oheň)
B.) Áno, vnáša mi to nové veci do života. (1 bod pre vzduch)
C.) Nie. Bývam sklamaný/á z výsledku. (1 bod pre vodu)
D.) Nie. Narúša to moju stabilitu a vôbec, ja nemám rád/a zmenu. (1 bod pre zem)

17.) Som kreatívny/a a spontánny/a?

A.) Áno. Nové veci ma privádzajú k dobrým tvorivým nápadom. A ide to ako po masle. (1 bod pre vzduch)
B.) Áno. Neustále ma niečo vyzýva robiť veci po novom. Vychutnávam si to, je predsa dosť času na dolaďovanie – vylepšovanie výtvorov. (1 bod pre vodu)
C.) Nie. Závisí to však od okolností. Ak som pri niečom takom trošku ma to zaujme, ale je tak veľa iného, čo sa dá robiť. (1 bod pre oheň)
D.) Nie, nie. To nie je nič pre mňa. Ja si rád/a pozriem výsledok. (1 bod pre zem)

18.) Keby si si mohol/mohla vybrať, ktoré veci by si chcel/a mať v živote vždy v poriadku?

A.) Stabilitu, rodinu. (1 bod pre zem)
B.) Učenie, zmenu. (1 bod pre vzduch)
C.) Dobré vzťahy, priateľstvo. (1 bod pre vodu)
D.) Osobný rast, dosahovanie mojich cieľov. (1 bod pre oheň)

19.) Čo obdivuješ na druhých?

A.) Inteligenciu. (1 bod pre vzduch)
B.) Schopnosť presadiť sa. (1 bod pre oheň)
C.) Vernosť a rozvahu. (1 bod pre zem)
D.) Citlivosť a empatiu. (1 bod pre vodu)

20.) Aké športy sa ti páčia?

A.) Bojové umenia, gymnastika. (1 bod pre oheň)
B.) Beh, bicyklovanie. (1 bod pre vzduch)
C.) Kolektívne športy, turistika. (1 bod pre zem)
D.) Tai chi, joga. (1 bod pre vodu)

21.) Aké aktivity preferuješ?

A.) Hru na hudobnom nástroji, maľovanie. (1 bod pre vodu)
B.) Ručné práce, vyrezávanie z dreva, záhradku. (1 bod pre zem)
C.) Počítače, nové technológie a aplikácie. (1 bod pre vzduch)
D.) Rýchlu jazdu na motorke, šerm, lezenie. (1 bod pre oheň)

Logo Test pre elementy

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

TU si u nás môžete objednať konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžete nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona