Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Volanie

Volanie
Prosím Bože, pomôž mi
uvidieť svetlo z tejto tmy.
Zobudiť sa a začať žiť,
ukáž mi prosím, kým mám byť.

Prežívam každý deň čo deň,
no cítim stále, že to je len sen.
Sen, čo ide vždy dookola,
srdce mi po niečom inom volá.

Cítim, že niečo iné sa má teraz diať,
niečo musí prísť a z očí šatku vziať.
Toto nie je to, prečo tu som,
cítim sa ako osamotený strom.

Naše problémy zdajú sa byť vážne,
no sú to naše materialistické vášne.
Ach Stvoriteľ, ukáž mi skutočný svet,
ukáž mi lásku, ktorej na tomto svete niet.

Autorka: Lenka G.

Osvietenie.

Foto © Yuri_Arcurs - Istockphoto.com I pmalenky

Osvietenie

Osvietenie znamená pochopiť, že netreba nikam ísť, nič nové urobiť ani sa nestať iným, než sme presne v tomto momente.

Osvietenie

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia: Slová

Slabosťou slov je to, že nám môžu rozžiariť dušu, ale keď sa otočíme, aby sme sa pozreli svetu do očí, môže sa stať, že nás nechajú bez povšimnutia a my si budeme musieť pomôcť sami, tak ako vždy predtým, bez osvietenia. Z tohto dôvodu sa bojovník vždy usiluje viacej o činy ako o slová...

Carlos Castaneda

Biela mágia: Rituály