Naučte sa meditovať a nájdite svoj vnútorný pokoj

Meditácia

Čo je to meditácia? Na čo je dobrá meditácia?

Meditácia je technika, pomocou ktorej je možné pozorovať a kontrolovať svoje myšlienky, pocity a tok energie. Pracuje sa tu s pozornosťou, sústredením a predstavivosťou. Meditácia je nástroj na spoznanie vlastnej večnej duše a spoznanie hlasu duše. Viac sa dočítate v článku 5 vnútorných hlasov.

„Vediem naplnený život? Prečo som na tomto svete? Prečo myslím, ako myslím?"
Ak hľadáš odpovede na tieto alebo podobné otázky, meditácia ti pomôže. Za týmto účelom sa môžete dať na učenie budhizmu. Alebo uplatniť aj cvičenia z modernej kognitívnej terapie alebo autogénneho tréningu a progresívnej svalovej relaxácie.

Existujú veci, ktoré nemožno zmeniť. Napriek tomu si užívajte to, čo je Tu a Teraz. Zmeňte svoje zameranie prostredníctvom meditácie a vizualizácie. Vždy existuje cesta. Kto hľadá, nájde! Tam, kde smeruješ svoju pozornosť, to privedieš k životu!

Meditácia ponúka možnosti:

 • na uvoľnenie,
 • zvýšenie sebavedomia,
 • získanie vnútornej jasnosti.

Meditácia je technika, pomocou ktorej sa človek učí kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim pocitom a spoznávať samého seba. Meditácia je technika, pri ktorej človek vstupuje sám do seba a pozoruje svoje vnútorné procesy a riadi ich. My nie sme iba týmto telom, myšlienkami a pocitmi, ale aj tým, čo sa dá označiť ako vedomie, duša, svetlo a radosť. Veriť tomu však nestačí. Meditácia je metóda, ktorá to človeku pomáha rozpoznať a zažiť. Je to metóda, pri ktorej sa človek učí vypnúť myšlienky a hlavu a čerpať energiu z Tu a Teraz.

Na tejto stránke vám predstavíme meditačné techniky. Pomôžeme vám rozpoznať a vybrať pre vás tú najlepšiu. Pretože pomocou správnej techniky môžeme dosiahnuť naše ciele ľahšie a rýchlejšie. Ak nemáte čas čítať si toho veľa o meditácii, len sa pohodlne posaďte a zapnite si meditáciu, ktorú nájdete pod týmto linkom. Urobte to TERAZ! :-) Trvá 18 minút a je vhodná pre každého.

Dodatočná navigácia stránky

Niektorí ľudia sú toho názoru, že meditácia predstavuje únik z nášho života, pred našimi bolestivými pocitmi, alebo dokonca od reality samotnej. V skutočnosti predstavuje meditácia presný opak. Meditácia znamená vystúpiť z hluku okolitého sveta a vrátiť sa späť k jednoduchej a pokojnej jasnosti tu a teraz. Meditácia znamená zastaviť sa a pozrieť sa tvárou v tvár realite. V meditácii preskúmame našu myseľ otvorene a úprimne, bez toho aby sme čokoľvek popierali.

Meditácia

Všetci chceme byť šťastní.

Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval a učil sa ich kontrolovať. Zároveň sa meditujúci pokúša spoznať pôvod svojich myšlienok a pocitov ako aj smer prúdenia energie.

Všetci chceme byť šťastní. Napriek modernej technike a všetkému pokroku sú dnes ľudia ešte vo väčšom strese, ako kedykoľvek predtým, a nie sú práve najšťastnejší. Od detstva sme naprogramovaní tak, aby sme niečo chceli a potom to dosiahli. Na tom nie je nič zlé, kým nám naše ciele a priania nám nebránia v tom, aby sme boli šťastní. Máme mylnú predstavu, myslíme si, že až potom, keď niečo dosiahneme alebo sa niekým staneme, že až keď si o nás niečo myslia ostatní alebo nás uznávajú, že až vtedy budeme šťastní a spokojní. Takto to ale nikdy nebude…

Meditácia Návod

Foto © Spanishalex http://www.istockphoto.com I pmalenky

Prečo by som mal meditovať?

Zdroj sily, múdrosti a zdravia

Najskôr chceme dokončiť školu, potom získať dobré pracovné miesto, potom dobrého partnera, potom zdravé deti, potom dom, dovolenku… Už sme toho dosiahli veľa, no šťastie stále akosi neprichádza. Prečo? Pretože šťastní môžeme byť buď Tu a Teraz, s tým, čo máme teraz a takí, akí teraz sme, alebo nikdy.

Je veľmi ťažké zostať v živote sústredený a zároveň uvoľnený. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na jednu vec, nechávame sa neustále rušiť a rozptyľovať našimi vlastnými obavami a myšlienkami. Často sa cítime vyčerpaní a vyhorení. Meditácia dokáže tento stav zvrátiť. Jej blahodarný vplyv na naše zdravie bol už mnohokrát dokázaný. Napriek tomu sú mnohí presvedčení, že meditácia pre nich nie je vhodná. Pravdepodobne o nej nemajú dostatočné množstvo informácií...

A tu niekde sa treba zastaviť, tu je jadro celého. Je tu túžba, ktorá vedie každého hľadača vpred je spoznať lepšie svoju cestu. Zistiť svoje možnosti a aj úlohy, ktoré tu čakajú na nás. Na ten čas, keď sa zobudíme a naozaj vedomí, vykročíme vpred a vyššie. Je na nás samotných, aby sme to urobili. Nik iný to za nás neurobí!

Správne meditovať

Foto © DanielBendjy http://www.istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Je dobré, aby sme prestali byť pohltení všetkým tým, čo sa deje okolo nás. Udalosťami, ktoré sa nás viac, alebo menej, bytostne dotýkajú. Ako ich môžeme len tak odložiť nabok? Niečo, čo nám spôsobuje priam fyzickú bolesť. Keď sa už nedokážeme povzniesť nad tú kritickú chvíľu s takzvaným „nadhľadom“. Nezaseknúť sa kdesi v polovici svojej cesty, ale pohnúť sa ďalej. Ak meditácie nie sú tak intenzívne, a ani čisteniu nedávame patričnú váhu, vždy potom nasleduje tvrdé STOP od života a riadne pristátie s udretým čelom, aby sme sa konečne zobudili. Čo by sme vlastne mali hľadať? A čo by sme mohli nájsť? Zvykne sa tomu hovoriť tichý hlások vo vlastnom vnútri. Viete, čo to vlastne je? Je to naše vyššie Ja. Naše vnútorné dieťa, nekonečne veľakrát zrodená Duša. Ona má svoju múdrosť vekov, a nikdy nezomiera, len prichádza zas a zas.

Potrebu konečne vypnúť, prísť opäť na iné myšlienky, vystúpiť aspoň na chvíľu z každodenného kolotoča povinností, zbaviť sa stresu, vytvoriť si svoj vlastný priestor a možnosť rozvíjať nové myšlienky a ciele – tieto želania pozná pravdepodobne väčšina z nás.

Obvykle získavame potrebnú rovnováhu tým, že sa jednoducho vyspíme, oddýchneme si, zatancujeme si, alebo sa venujeme nejakej svojej záľube.

Nie vždy sme však schopní zbaviť sa napätia týmto spôsobom. A čo potom? Potom sme nútení hľadať iné spôsoby. A práve meditácia sa môže stať jedným z nich, pretože je to predovšetkým metóda relaxačná. Pre všetky vedecky overené metódy relaxácie platí, že tomu, kto ich ovláda, pomáhajú nielen zostať pokojným, ale zároveň ho učia aj alternatívnym spôsobom reakcie na stres. Stres môže predstavovať záťaž v každodennom živote, s ktorou sa dokážeme pokojne vysporiadať, alebo nadobudne podobu chronickej bolesti, ktorá sa znáša oveľa horšie.

K životu plnému námahy a úsilia patrí obdobie odpočinku, uvoľnenia a relaxácie.

Najmä v prípade chronického stresu, keď nedokážeme nájsť spôsob, akým by sme mohli zmeniť situáciu spôsobujúcu stres a všetky stratégie, ktorými sa voči nemu bránime, zlyhávajú, je čas sa zastaviť, upokojiť sa a nájsť alternatívne cesty k jeho zvládnutiu. Tu prichádzame my s meditačnými technikami, za pomoci ktorých je to skutočne možné.

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru, alebo o kontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Ako mám meditovať?

Biela mágia: Cesta k sebe samému.

Či už hovoríme o koncentračných cvičeniach, alebo Bensonovej metóde , joge, Tai Chi či zenovej meditácii – vo všetkých tieto metódy predstavujú mentálne cvičenie, ktoré v sebe zahŕňa tento proces : "Meditujúci človek sleduje svoje duševné stavy a procesy. Vedome pri tom precvičuje pretváranie vlastného vedomia."

Meditácia upokojuje telo a myseľ a pomáha nám v tom, aby sme sami k sebe dokázali zaujať zhovievavejší postoj. Ale ako môžeme tento stav dosiahnuť? Ako účinný prostriedok zvládania stresu sa osvedčila koncentrácia na vlastné dýchanie:

„Prostredníctvom vedomého dýchania môžeme lepšie vnímať naše vnútorné potreby, prostredníctvom neho sa dokážeme stíšiť a upokojiť."

Čo je to meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Fyzické reakcie na stres, ako búšenie srdca, sa dajú týmto spôsobom výrazne ovplyvniť, dôsledkom čoho sú pocity vnímané a prežívané ako menej dramatické a znepokojujúce. To je dôvod, prečo sme po meditácii nielen fyzicky uvoľnení, ale cítime sa aj mentálne a citovo pokojní a vyrovnaní. Tento účinok meditácie nepredstavuje žiaden nepochopiteľný zázrak. Stavy „uvoľnený“ a „úzkostlivý“ sa vzájomne vylučujú, nemôžu existovať súčasne. Úplná koncentrácia na náš vlastný dych nás oslobodzuje od neustáleho plánovania a bolestného uväznenia v nekonečných myšlienkach, pomáha nám udržať si od nich zdravý odstup a je preto veľmi efektívna.

Toto prerušenie toku myšlienok, ku ktorému dochádza počas koncentrácie a introspekcie, nám dáva viacej možností. Okrem krátkodobého zníženia napätia získame možnosť pozorovať vlastnú situáciu z iného uhla pohľadu, prípadne ju prehodnotiť. To, či pociťujeme stres, závisí predovšetkým na našom hodnotení. Ku chronickému, zdraviu škodlivému stresu, nekontrolovateľnej stresovej reakcii dochádza iba vtedy, keď sme uviazli v situácii, ktorú vnímame ako neprípustnú a neznesiteľnú, a z ktorej sa nedokážeme oslobodiť za pomoci bežných reakcií. Ak sa zastavíme a dokážeme situáciu pozorovať s istým odstupom, máme možnosť to, čo spôsobuje náš stres, prehodnotiť a vnímať ako "výzvu" , a tak to zmeniť na problém, ktorý sa dá riešiť. Napríklad, môžeme rozchod alebo rozvod vnímať ako katastrofu alebo ako príležitosť dať veciam v našom živote nový smer, výpoveď nám môže poskytnúť príležitosť, aby sme znovu zvážili, aký typ práce by sme chceli skutočne robiť. Môžu sa tiež objaviť nové spôsoby liečenia chronického ochorenia.

Základná meditačná prax spočíva v tom vlastné myšlienky "pozorovať a nechať prúdiť bez hodnotenia". Môže to znieť banálne, ale zatiaľ čo zvonku pozorujeme a skúmame svoje vlastné myšlienky a sledujeme seba samých, získavame tak nové dôležité poznatky. Už táto schopnosť sledovať myšlienky s odstupom pomáha zrušiť našu identifikáciu, stotožnenie sa s našimi vlastnými myšlienkami.

A to znamená možnosť, že teoreticky by sme mali byť schopní myslieť aj na niečo iné. Presne preto sa pri meditovaní môžu objaviť rôzne pocity ako svrbenie chodidiel, pálenie v nohách, v takom prípade mali by sme mali ostať pokojní – mali by sme pocity a myšlienky vnímať a nechať ich voľne prúdiť. Ten, kto to dokáže, už položil základný kameň pre mechanizmus úniku z nekonečného kolotoča, v ktorom sa odohrávajú naše uponáhľané životy.

Meranie mozgových vĺn elektroencefalografom (EEG) a skúmanie nášho mozgu pomocou magnetickej rezonancie (MRI), ukazuje, že v našom mozgu prebieha neustála aktivita. Pri meditovaním je mozog síce tiež veľmi aktívny, ale model tejto aktivity a náš duševný stav sú podstatne odlišné. Namiesto toho, aby sme sa myšlienkami zaoberali, nasledovali ich a vytvárali ďalšie myšlienky, pozorujeme ich pokojne - a sledujeme ako sa upokojujú..

"Cvičením sa učíme pozerať na veci z inej perspektívy, prestávame sa identifikovať so všetkými našimi pocitmi a myšlienkami. Tento odstup v nás tiež vytvára rastúca dôveru, že je možné v nás znovu rozpustiť aj tie najväčšie vnútorné drámy. Ak sa nám to podarí, zamedzíme tým vstupu nevhodných myšlienok do našej mysle."

Meditovaním nebude posilnená len naša dôvera, že môžeme kontrolovať našu myseľ. Prostredníctvom sústredenej introspekcie, sa staneme tiež citlivejší a vnímavejší ku všetkému, čo prežívame. Prekrásne sfarbené jesenné lístie, jasnú modrú oblohu – si v kolobehu každodenného života všimne len málokto.

Literatúra:
 • Steve Hagen: Meditation – beginnt jetzt genau hier! Windpferd, Obersdorf 2010
 • Ulrich Ott: Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst. O. W. Barth, Frankfurt 2010
Centrum pre meditáciu

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I Skúsenosti Espenauer Str. 10, 34246 Vellmar

Pozornosť je energia. Ak po niečom túžime, tak to priťahujeme. Ak máme z niečoho strach, tak to priťahujeme tiež.

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Meditácia

Šesť pokladov. Meditačné texty.

V našom vnútri leží ukrytých šesť výnimočných schopností, ktoré nám pomáhajú pochopiť duchovnu cestu a prekonávať vnútorné a vonkajšie bariéry a prekážky.

Pomocou meditácie a dodržiavania etických princípov dokážeme očistiť nášho ducha, vedomie, intelekt a ego, dokážeme prekonať falošné pripútanosti a zlé vlastnosti a dokážeme tiež premeniť energie deštruktívne na energie pozitívne.

Tieto poklady sú nasledovné: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnútorný pokoj a miernosť. Tieto dosiahneš vtedy, keď stiahneš ducha a zmysly zo zhonu vonkajšieho sveta a sústredíš sa na vnútorné Ja.

Dama znamená sebakontrolu. V rámci nej rozumom (Buddhi) krotíš zmysly, myšlienky a pocity, takže necválajú sem a tam ako splašené kone; dokážeš sa vyvarovať neuvážených činov a ušetriť svoj život od následných problémov a utrpenia.

Meditácia

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Shradda dôvera. Dôvera je niečo veľmi podstatné nielen v duchovnom, ale aj v každom svetskom vzťahu. Kde sa stratí dôvera, rastie pochybnosť a pozvoľna zničí lásku. Komu môžeš dôverovať? Predovšetkým samému sebe. Veľa ľudí však svoju dôveru v seba samého stratilo.

Dôveru vo svoju cestu a svoju úlohu máš z toho dôvodu, aby ťa od nich nemohol nikto a nič odviesť alebo úplne odradiť. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmienečnú dôveru.

Keď si sa raz pre nejakú cestu rozhodol, nedaj sa odradiť ťažkosťami. Zostaň o dosiahnutí toho, čo si si predsavzal, čo najhlbšie presvedčený a hovor si s vnútornou istotou: „Dokážem to". Nehovor si: „Skúsim to". Tým sa iba ochromuješ. Postav sa k šanci odvážne, pretože ti ju ponúkol osud a nechaj výsledok svojho snaženia v rukách božích.

A za ďalšie, daruj svojmu majstrovi a Bohu absolútnu dôveru. Keď neustále pochybuješ, nemôžeš uvidieť pravdu, aj keby stála priamo pred tvojimi očami..

Uparati znamená, byť nad vecou, nebyť na ničom závislý a ničoho sa nebáť. Keď pristupuješ ku všetkému čo ťa postretne pozitívnym spôsobom, nič ti nemôže spôsobiť skutočnú škodu, pretože si dokážeš odniesť hodnotné ponaučenie aj z najnešťastnejších udalostí. Obavy a problémy vznikajú iba vtedy, keď sa človek bojí, že niečo stratí. Bohatý človek, ktorý sa obklopí strážcami, múrmi a zámkami, je v skutočnosti väzňom svojho majetku.

Titiksha je vyrovnanosť a duševná sila. Každý vie, že v živote sa znovu a znovu stretávame s prekážkami a ťažkosťami. Bolo niekedy Bytie úplne bez problémov? Nestrácaj nervy ani keď situácia vyzerá beznádejne. Mysli nato, že nič netrvá večne. Nemenné a večné je len Ja. Všetko ostatné je nestále a premenlivé, pretože čas ide nezadržateľne vpred. Telo sa mení každou sekundou; rovnako sa neustále menia myšlienky, pocity a situácie. Nikdy nezúfaj, aj keby sa ti malo niekedy vodiť zle. Modli sa k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnútornú silu, statočnosť a vytrvalosť.

Samadhana, posledný zo šiestich pokladov, označuje vnútornú koncentráciu a orientáciu na cieľ. Nikdy nestrať cieľ z očí. Keď sa objavia problémy a prekážky, pokojne sa usaď, zavri oči a porozmýšľaj o situácii. Keď ti hrozí, že ťa premôže nával zlosti a vášní, nejednaj hneď. Drž si odstup a iba pozoruj svoje pocity.

Mahaprabhuji povedal: „Keď sú vlny vysoké, nemal by sa človek potápať v mori za perlami." Počkaj teda, pokým sa tvoje vnútorné vlny čiastočne nevyhladia.

Samadhana znamená aj úplne nezávislé stiahnutie sa do seba a pozorovanie sa. Keď upokojíš vnútorné vlnenie, môžeš sa ponoriť hlboko do svojho Ja. Iba tam môžeš zažiť pravdu a realitu a pochopiť význam všetkých ťažkostí a utrpenia. Tým že stiahneš ducha dovnútra od vonkajších vecí, dokážeš sa spojiť s vyšším Vedomím v sebe, ktoré vie odpovede na všetky tvoje otázky.

Ktoré meditačné techniky sú pre mňa tie pravé?

Pozorovať a nereagovať? Dychové techniky a pozorovanie? Koncentrácia na mantru, jantru, na vety a na svetlo? Koncentrácia na anjela, introspekcia, astrálne cestovanie alebo vizualizácia?

To je veľmi dobrá a podrobná otázka. Meditačná technika alebo výber meditačnej techniky závisí od toho, ako dlho už človek medituje a aké pokroky už dosiahol. Taktiež to záleží aj od každodennej potreby. Čo tým chcem vlastne docieliť?

Na tieto otázky nie je možné odpovedať všeobecne. Napríklad, aký bežecký tréning je pre mňa vhodný? Je daný človek začiatočník alebo už má za sebou dlhoročné skúsenosti? Chcel by si tento človek zlepšiť svoj beh na 100 metrov alebo sa chce pripraviť na maratón? Prejdeme si tu jednotlivé techniky a vysvetlíme si, ktorá z týchto techník je najlepšia a prečo.

1. Na začiatku je najlepšia technika „Pozorovať a nereagovať“ jednoducho zamerať pozornosť na svoj dych, svoje telo a energiu. Keď sa vaša pozornosť vytratí, tak sa skúste sústrediť opäť na dýchanie a na svoje telo. Táto technika je základnou meditačnou technikou. Túto techniku aplikujeme opakovane. Pomáha nám spoznať a tiež pochopiť to, že nie sme len našim telom, ale sme aj našimi myšlienkami, našimi pocitmi a sme niečo ako večná duša. Keď budete túto techniku praktizovať určitý čas, tak na sebe spozorujete, že určité problematické myšlienky vám zakaždým vystúpia do popredia. Napríklad, ak niekto určitej časti reality hovorí príliš často „Áno“ alebo „Nie“. Tú časť reality alebo problému, ktorému hovorí príliš „Áno“ alebo „Nie“ potrebuje rozdeliť na dve časti - na časť, ktorú môže zmeniť a na časť, ktorú nemôže zmeniť. Napríklad, ak niekto pri ľúbostnej mágii povie: „Tohto muža musím mať za každú cenu. On musí byť mojim mužom alebo milencom.“ Tejto časti reality hovorí príliš „Áno“. To znamená, že túto časť reality, ktorej hovorí príliš „Áno“, musí rozdeliť na dve časti. Na časť, ktorá závisí odo mňa a časť, ktorá odo mňa nezávisí. Ktorú časť tejto problematiky alebo reality mám pod kontrolou, a ktorú nie? Čo môžem zmeniť ja sám? Musím to prenechať na Vyššiu silu? Napríklad odo mňa závisí to, ako sa oblečiem, ako sa budem na toho človeka usmievať, ako ho oslovím. Ale napriek, že ja urobím všetko preto, aby som ho očarila alebo získala, tak on môže povedať, že ho nezaujímam. Túto časť reality musím potom odovzdať Vyššej moci. Možno sa tým nebudem chcieť zaoberať, pretože to nemám pod kontrolou a je to zbytočná strata energie.

2. Ďalšou základnou technikou, ktorá sa objavuje neskôr je introspekcia. Introspekcia znamená: Prečo myslím, ako myslím, prečo cítim, ako cítim? Čo sa skrýva za určitými našimi emóciami? Sú tieto myšlienky alebo pocity pre mňa užitočné? Vedú ma tieto myšlienky a moje pocity tam, kam chcem ísť?
Napríklad: Keď ráno vstanem a myslím si, že všetko je zlé... je to naozaj tak? Prečo si to myslím? Možno preto, že mám depresiu. Prečo ju mám? Pretože ma opustil môj partner/partnerka? Je to ale definitívne? Nemožno to vrátiť späť? Ale áno, je to možné! A tu sa dostávame k tej časti, kedy si poviem, čo môžem urobiť, a ako môžem danú situáciu zmeniť, alebo prenechám kontrolu vyššej moci. Ide o to, že prostredníctvom introspekcie človek zistí, ktoré myšlienkové vzorce sú pre neho užitočné, a ktoré nie sú. Ktoré z nich mi bránia v mojom rozvoji? Ak mám napríklad pocit viny, posunie ma to skutočne ďalej? Nie! Zlyhanie patrí k životu. Ak mám pocit viny, tak potom dávam energiu určitým myšlienkovým pochodom a takýmto spôsobom to od seba neodženiem preč, ale práve naopak, vracia sa to naspäť ku mne! Takže namiesto toho, aby som pociťoval vinu, by som sa mal radšej sústrediť na to, čo chcem!

Nič mi to nedá, ak beriem veci príliš osobne, alebo myslím čierno-bielo, alebo keď sa utiekam k predčasným záverom a preháňam. Všetko toto patrí k introspekcii. Pri introspekcii nemusíme len ležať alebo sedieť, introspekciu môžeme praktizovať neustále. Tí z vás, ktorí sa chcú dostať ďalej, zistia, že prvou prekážkou pri duchovnom rozvoji je pravidelné meditovanie. Ako ďalšie človek zistí, že meditácia je niekedy super a niekedy je zlá. Meditácia je zlá väčšinou vtedy, keď mám vo svojej hlave zlé myšlienkové vzorce. Keď meditácia slúži jednoducho k tomu rozpoznať a opraviť tieto zlé vzory, až kým skončím meditáciu, tak potom tých 20 - 30 minút utečie ako voda. Je lepšie, keď je človek vnútorne aktívny s jednou časťou svojej pozornosti, a vykonáva tak introspekciu. To znamená, že človek myslí a cíti vedomejšie. Človek spozoruje, ktoré myšlienkové vzorce a ciele sú pre neho tie dôležité a ktoré sú nedôležité, a ktoré človeka posúvajú dopredu, a ktoré zase nie. Ak to opravím hneď na mieste, a nečakám až do večernej meditácie, tak potom bude moja večerná meditácia o poznanie hlbšia.

3. Ďalšou formou meditácie sú Dychové techniky alebo pozorovanie nášho dychu. Na to, aby sme sa v meditácii dostali hlbšie, je dôležité pozorovať svoj vlastný dych. Existujú chvíle, kedy sme príliš nepokojný a nemáme toľko energie. V týchto chvíľach môžeme užitočne využiť svoj dych. To znamená, že ak máte príliš málo energie, tak sa snažte prehĺbiť svoje dýchanie. Vďaka hlbokého nádychu a výdychu človek dostane do seba viac energie. Ale netreba to preháňať.
Ak má človek za sebou nejaký zlý deň, a chcel by sa trochu upokojiť, pretože jeho myseľ zamestnávajú rôznorodé myšlienky, tak odporúčam hlboký výdych. Pritom sa vedome koncentrujete so všetkými svojimi svalmi, vydýchnuť zo seba všetok vzduch, a nádych sa tak automaticky stane hlbším. Vďaka tomu sa opäť upokojíte a načerpáte novú energiu. Ak sa vedome zameriate na svoje dýchanie, tak sa vaša hlava oslobodí od problémov. Túto techniku vám však neodporúčame aplikovať po celú dobu meditácie, ale len na prvých 10 až 100 výdychov a nádychov.

4. Ako ďalšia technika by potom nasledovala „Koncentrácia“. Ak chce človek ďalej napredovať, tak je dobré začať s niekoľkými koncentračnými cvičeniami. Na začiatku je dobré koncentrovať sa na niečo všeobecné, ako napríklad na svetlo alebo farbu. Človek sa koncentruje na rôzne svetlá alebo farby podľa toho, aký problém, prípadne čakru by chcel riešiť. TU nájdete link k jednotlivým čakrám. Nájdete tam popísané aj to, aké svetlo zodpovedá jednotlivým čakrám.

Neskôr sa môžete sústrediť na mantru. Mantra je niečo ako krátka modlitba. Väčšinou sú mantry v sanskrite a začínajú s OM. Aj v Biblii je napísané: “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Hovorí sa, že počiatočnou vibráciou je AUM (spolu OM) a potom sa pokračuje ďalej s mantrami. Napríklad “Óm Só ham“, alebo „ÓM, SÓ HAM ŠRÍ DEVA PURISA MAHADEVAYA NAMAHA“, alebo „Óm maní padmé húm“. Mantry sa nemusia spievať v sanskrite, ale mala by sa opakovať jedna veta a táto veta je ako autohypnóza. Príkladom tohto je veta „Každým dňom sa mi darí lepšie a lepšie.“, „Každý deň som o krok bližšie k môjmu úspechu.“ „Budem stále zdravší a zdravší.“ „Učím sa z každého neúspechu a budem stále úspešnejší a úspešnejší.“ Tieto vety je dôležité formulovať tak, aby boli uveriteľné aj pre toho, kto si ich stále opakuje a vedel sa s nimi stotožniť. Uhol pohľadu musí byť pravdou. Ak si niekto niečo vkuse opakuje, ale neverí tomu, tak potom to celé vôbec nefunguje.

Zoberme si jeden extrémny príklad: Niekto má rakovinu. Ak si dotyčný bude stále opakovať: „Som zdravý, som zdravý.“ aj keď to má napísané čierne na bielom, že má rakovinu, tak potom v sebe nájde zrniečko pochybnosti a táto veta nebude fungovať.

Kvet života podľa skúseností Daghan-Malenky

Foto © Daghan-Malenky GmbH I Espenauer Str. 10, 34246 Vellmar I Pavol Malenky I Kvet života podľa skúseností Daghan-Malenky

Ak si človek povie, ja nie som len toto telo, táto myšlienka, ale aj duša. Duša je vždy zdravá, takže sa musíme na seba pozerať ako na dušu. Keď potom vyslovím túto vetu, „Som zdravý“, tak sa považujem za dušu. Z tohto uhla pohľadu je táto veta pravdivá. Ak si opakujem túto vetu: “Som zdravý, som energia, som rovnováha“, tak to vzťahujem na svoju dušu, a teda je to pravda. Ak niekto nevie, či má dušu, alebo sebavedomie a je to na neho príliš, tak potom by si mal nájsť iné formulácie, s ktorými sa dokáže stotožniť. Príkladom je táto veta: „Moje telo má inteligenciu a tá ma uzdravuje.“ Alebo „S každým nádychom do mňa prúdi energia a uzdravuje ma.“ Dôležité je, aby formulácia tejto vety bola pre toho, kto ju vyslovuje aj prijateľná, a že v ňu človek verí.

Tieto mantry nám pomáhajú zaoberať sa našim podvedomím, aby sme ho mohli následne preprogramovať. Odporúčame vám, aby ste takéto opakovanie viet alebo mantier praktizovali na začiatku alebo na konci každej meditácie. Aby sa tak vaša priemerná meditácia prehĺbila a aby ste sa mohli hlbšie a intenzívnejšie zaoberať sami sebou. Ak ide človek ešte hlbšie, tak môže zažiť určitý bezmyšlienkovitý stav. To znamená, že človek nezažije len svoje telo, pocity alebo myšlienky, ale že zažije aj večnú dušu. To nám pomôže sa preprogramovať a myslieť pozitívne. Ak viete, že ste večnou dušou, tak potom už nepotrebujete mať žiadny strach. Zmyslom meditácie je eliminovať strach a žiť v radosti a rovnováhe.

5. Ďalšou meditačnou technikou je „Vizualizácia“. Odporúčame vám používať ju na začiatku meditácie, spolu s dychovými technikami. To znamená, že mojim cieľom je dosiahnutie bezmyšlienkového stavu. Dosiahnuť tento stav je obzvlášť náročné. Veľmi často je k tomu potrebné našej hlave dať niečo, s čím by sa mohla hrať. K tomu slúžia mantry alebo vety, ktoré sme spomenuli už vyššie. Naša hlava by nám nemala predstierať žiadne hororové scenáre, ale mala by nám práve pomôcť dosiahnuť naše ciele. K tomu je potrebné, aby sme vedeli, aké sú naše ciele. Tu vám odporúčame, aby ste si viedli denník, do ktorého si budete zapisovať všetky svoje ciele a priania, a to na všetkých úrovniach. Mali by ste to robiť tak často, ako je to len možné. Týmto spôsobom naznačíme našej hlave konkrétny smer. Ak sa nachádzame v stresových situáciách, tak by sme sa nemali zameriavať na problém, ale predovšetkým na jeho riešenie. V najťažších situáciách sa musíme zamerať na svoj cieľ a nesmieme sa nechať ovládať negatívnymi myšlienkami, ale musíme hľadať riešenia. Je nápomocné, ak na začiatku alebo na konci meditácie popremýšľate o tom, čo by ste chceli dosiahnuť. Dôležité sú pritom pozitívne emócie. Niekde vo vesmíre sa nachádzajú možnosti, ako sa človek môže dostať k svojmu cieľu. Niekde vo vesmíre už existuje riešenie! Sústreďte sa na pozitívnu emóciu, aby vám vaše podvedomie pomohlo nájsť k nemu cestu. Túto techniku by ste nemali tiež používať príliš dlho. Ak ste na ceste k vrcholu, tak sa nepozerajte stále na ten vrchol, ale aj na to, čo sa nachádza pod vašimi nohami. Taktiež je dobré mať vždy výhľad na vrchol, aby sme zistili, či sme na správnej ceste, alebo sa máme pozrieť do mapy, ale potom by sme sa mali sústrediť na ďalší krok. Rovnako je to s tým byť v Tu a Teraz a s prácou s predstavami. Je dôležité si z času na čas navodiť pozitívne emócie a vizualizovať si to, čo chcem. To nám pomáha nestrácať smer! Potom je ďalej dôležité byť v Tu a Teraz a sústrediť sa na ďalší krok, ktorý momentálne idem uskutočniť.

6. Ak pokračujeme ešte ďalej, tak sa dostávame k astrálnemu cestovaniu. To je už úplne iná úroveň a hlbší druh meditácie. Ak človek prejde do stavu astrálneho cestovania, tak na krátky čas stratí kontakt so svojím telom, tak ako počas spánku. Astrálne cestovanie má v zásade štyri fázy:

 • Stav tranzu.
 • Potom astrálne cestovanie prvého stupňa. To znamená, že meditujúci ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú vo fáze snového spánku a potom sa vedome vrátia znovu naspäť.
 • Astrálne cestovanie druhého stupňa. Človek ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú v hlbokom spánku, ale s tým, že je to pri plnom vedomí, a človek sa potom môže pri plnom vedomí vrátiť znovu naspäť a môže si na to spomenúť.
 • Astrálne cestovanie tretieho stupňa. Človek ide tam, kde chodia ľudia, keď zomrú. Človek ide pri plnom vedomí dovnútra a vedome sa vracia znovu naspäť.

To sú už techniky pre pokročilých. Človek ich môže vykonávať až vtedy, keď je schopný dosiahnuť bezmyšlienkový stav, a keď dobre pozná a ovláda sám seba. Tu je predpokladom to, že človek má vo svojom vnútri pod kontrolou všetky elementy, a že dokáže ovládať aj hlasy vychádzajúce z týchto elementov. Tu odporúčame prečítať si článok „Päť vnútorných hlasov" a "Práca s elementmi“. Ak sa niekto zaujíma o tieto veci a chcel by sa dostať do týchto hlbokých stavov, tak mu odporúčame sústrediť sa počas meditácie na Šrí Jantru a kvet života. Odporúčame tiež ráno vstať pri východe Slnka a následne meditovať. Po meditácii by si mal človek ešte na pol hodiny ľahnúť spať. Človek pri tom už nezaspí hlbokým spánkom, ale si tým trénuje vedomé prechody medzi spánkom a bdením. Po koncentrácii na Šrí Jantru alebo na Kvet života by ste si mali po meditácii jednoducho ľahnúť spať. Táto samotná technika stačí aj na trénovanie astrálneho cestovania. Astrálnemu cestovaniu sa venujeme v samostatnom článku.

Ďalšou dôležitou otázkou je, mal by som meditovať s otvorenými alebo so zatvorenými očami?

Závisí to od toho, ako je človek unavený alebo bdelý. Ak je človek príliš rozrušený alebo nepokojný, tak by mal meditovať so zatvorenými očami. Ak je človek príliš unavený a chce sa mu spať, tak je lepšie meditovať s otvorenými očami. Mal by sa sústrediť buď na plameň sviečky, na Šrí Jantru alebo na Kvet života.

V akej pozícií by som mal/a meditovať?

Záleží to od toho, ako hlboko chce človek ísť. Ak sa človek nevie na začiatku uvoľniť a nedokáže pokojne sedieť, tak je možné praktizovať pomalé prechádzky a popri tom vykonávať pozorovanie, introspekciu. Rovnako tak pomalé cvičenie jogy môže predstavovať veľmi dobrý vstup do meditácie. Pri prechádzkach alebo joge nemôžeme ísť tak hlboko, ale na začiatok je to presne to pravé orechové. Vykonávam to pomaly a pritom sa snažím rozpamätať sa na svoje vnútro, aby som tak mohol/a pozorovať svoje vnútorné procesy. A presne to môžeme urobiť veľmi dobre vtedy, keď ideme pomalou chôdzou alebo cvičíme pomaly jogu. Ale čím hlbšie chcete ísť, tým dôležitejšie je, aby bola vaša vlastná pozícia stabilná.

Preto sa pre meditáciu odporúča pozícia, ktorá je príjemná a stabilná, ako je napríklad v ľahu alebo pozícia lotosového kvetu. Pozícia lotosového kvetu nás ukotvuje pevne so zemou a dáva nám stabilitu. V tejto pozícii je možné aj zaspať bez toho, aby sa človek prevrátil, a dokonca je v tejto polohe možné aj astrálne cestovanie.

Ako ste sa tu práve dočítali, meditačné techniky sa odvíjajú od toho, ako skúsený alebo pokročilý je daný jednotlivec a od toho, čo by v konečnom dôsledku chcel dosiahnuť. Každá jednotlivá forma meditácie, ako napríklad transcendentálna meditácia, jogová meditácia, koncentrácia na Šrí Jantru a tiež práca s našim dychom je rovnako individuálna ako sme my ľudia, a preto nie je vždy vhodná pre každého z nás. Kľúčovú úlohu zohráva tiež to, prečo človek medituje, alebo to, čo by tým chcel dosiahnuť.

Šrí Jantra podľa skúseností Daghan-Malenky

Foto © Daghan-Malenky GmbH I Espenauer Str. 10, 34246 Vellmar I Pavol Malenky I Šrí Jantra podľa skúseností Daghan-Malenky

Aká forma meditácie je pre mňa tá správna?

Toto všetko sú otázky, ktoré sú dôležité pri výbere vhodnej meditačnej techniky.

Pokiaľ si nie ste istí, alebo máte ohľadom toho otázky, budeme radi, keď sa na nás obrátite a navštívite naše meditačné centrum. Ponúkame vám častejšie bezplatné meditačné hodiny, rovnako ako aj meditačné semináre. V našom meditačnom centre sa čoraz častejšie stretávajú rôzni jogíni alebo budhistickí mnísi, aby si medzi sebou vymenili svoje poznatky a skúsenosti.

Takéto udalosti by sme radi robili aj verejne, a to znamená, že noví ľudia sú srdečne vítaní. Naše meditačné centrum nepatrí k žiadnej konkrétnej škole. Praktizujeme rôzne meditačné techniky z celého sveta a z rôznych svetových náboženstiev. Aby sme to ešte raz zdôraznili, nejde tu nevyhnutne o techniku, ale ide hlavne o to, aký druh meditácie daný človek práve potrebuje a čo je pre neho/ňu dobré. Avšak to sa môže tiež meniť v závislosti od životnej situácie a časového obdobia.

Príklad: Meditácia na uvoľnenie vnútorných bariér

V našich životoch sa odohráva veľa rôznorodého, v zmysle dobrého i zlého. Pod vplyvom prežitého, a hlavne z rôznych skúseností v tých situáciách, si vytvárame rôzne bariéry alebo vnútorné bloky. Tie nás vo veľkej miere obmedzujú pri rozvíjaní alebo plnení našich snov. Tieto bariéry sú ukryté v podvedomí, a preto je ťažké ich vidieť. A to, čo je neviditeľné, nemôžeme rozoznať a ani zmeniť.
Nasledujúce duchovné cvičenie vám môže pomôcť začať prirodzený proces uvoľnenia vnútorných bariér. Jedinou podmienkou pre dosiahnutie úspechu je pripustiť si, že je veľa vecí, ktorých sa bojíme a veľa vecí, ktoré nechceme vidieť, pretože to bolí. Naše podvedomie je náš priateľ, môžeme si z neho urobiť spojenca. Pozná, čo je pre nás dobré a chce nám pomôcť, ak to dovolíme a požiadame ho o to. Tak nemajme strach otvoriť sa a so zvedavosťou sa pozrime do tieňa... Ak ste dostatočne odvážni, prinesie vám to veľa skrytých pokladov!

1. Sadnite si a uvoľnite sa, zhlboka sa niekoľkokrát nadýchnite, a sledujte ako sa s každým výdychom vaše telo uvoľňuje viac a viac.

2. Predstavte si ako stojíte pred veľkou bránou. To je vstup do vášho podvedomia. Pozdravte s láskou svoje podvedomie a požiadajte ho o pomoc a spoluprácu. Naše podvedomie je mnohonásobne silnejšie, než si myslíme. Ak ho urobíme svojim spojencom, dá nám veľa sily. Požiadajte ho, aby ukázalo tie skryté bariéry a bloky, ktoré nás obmedzujú dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nás dôležité. Nie je nutné vedieť presne, ktorých bariér a blokov sa to týka! Pracujeme len so silnými obrazmi!

3. Otvorte dvere pre svoje podvedomie. Dnu je tma, ale teraz, keď ste otvorili dvere, lúč svetla preniká cez tmu.

Môžete tu vidieť kus ľadu, obrovskú ľadovú kocku. Predstavuje tie prekážky vo vás, ktoré vás držia. Teraz si uvedomte, že svetlo rozpúšťa ľad. Povedzte: „Ako slnko a teplo rozpúšťajú ľad, moje podvedomie rozpúšťa všetky bloky, ktoré ma držia.“ Pozorujte sa ako sa ľad topí, robí sa mláka a potom sa voda premieňa na paru a mizne vo vzduchu. Povedzte: „Ako sa ľad premenil na paru, moje prekážky sa uvoľnili z môjho života.“

4. Vráťte sa z podvedomia a zatvorte dvere. Uvedomte si náhly pocit ľahkosti. Poďakujte podvedomiu za to, čo sa stalo a pomaly otvorte svoje oči.

TU nájdete ďalšie príklady na meditáciu: Inštrukcie pre meditáciu

Meditácia s lotosovým kvetom

V hinduizme, budhizme, rovnako ako aj v staroegyptských náboženstvách bol lotos veľmi uctievaný. Vo všetkých troch náboženstvách vidíme na mnohých sochách, na mnohých maľbách, že božstvá všetkých troch náboženstiev buď držia v rukách lotosový kvet alebo sa narodili z lotosového kvetu alebo jednoducho sedia na lotosovom kvete. To nie je náhoda. Meditácia s lotosovým kvetom bola jednou z najstarších techník duchovného rozvoja. Meditácia sama o sebe je pomerne jednoduchá. V našej slnečnej pleteni (solar plexus) sa nachádza veľmi dôležité centrum, ktoré dnes nazývame tretia čakra a to je to, čo ľudia v dnešnej dobe poznajú ako pocit v bruchu (intuíciu). V našej tretej čakre - v oblasti solar plexus, sa nachádza veľa nervov, ktoré majú spojenie s našou dušou. Pri tejto meditácii si človek predstavuje biely lotosový kvet, ktorý pomaly vyrastá v tejto tretej čakre. Človek si predstaví, že do tretej čakry zasadí semienko lotosu a pri každej meditácii sa o tento lotosový kvet stará. Tento lotosový kvet by mal neustále rásť a mal by sa stále viac a viac rozvíjať. V ideálnom prípade bude lotosový kvet v našej predstave taký veľký, že obalí celé naše telo. Nejde o žiadnu prázdnu predstavu. Čakra sa začína sama rozvíjať a otvára sa vyššej energii.

Lotosový kvet je naozaj veľmi zaujímavý, semienka lotosového kvetu vydržia viac ako 1000 rokov a aj potom ešte stále rozkvitnú. Takže je to naozaj veľmi odolný kvet a nielen to, dnešné nanotechnológie sa od lotosového kvetu toho veľa naučili.

Lotosový kvet vyrastá zo špinavých vôd a bahna, ale zostáva nimi nedotknutý a čistý. Bez ohľadu na to, koľko znečistenej vody alebo bahna lotosový kvet zasiahne, odteká z jeho povrchu preč. Vďaka výskumu lotosového kvetu vznikla nanotechnológia.

Naša duša zostáva symbolická, ako lotosový kvet nedotknutý bahnom materiálneho sveta. Prostredníctvom sústredenia sa na našu 3. čakru a prostredníctvom tejto predstavy lotosového kvetu sa čakra otvára a naše centrá sa potom harmonizujú. Cieľom nie je sústrediť sa na lotosový kvet len počas meditácie, ale aj počas dňa. Keďže centrum reaguje veľmi silno na negatívne a pozitívne vibrácie, môžeme ich rozpoznať prostredníctvom pocitov v bruchu, prípadne nimi budeme upozornení na výkyvy. Lotosový kvet prenikne do našich energetických centier a bude chrániť našu auru. Preto je táto meditácia taká dôležitá. Ak sa dostatočne dlho sústredíte na tento lotosový kvet, začne lotosový kvet vo vnútri žiť a bude naše astrálne telo zásobovať energiou a tiež určitými zvukmi. Tieto zvuky čistia celý energetický systém a pomáhajú nám spojiť sa s našou dušou. Myšlienky, ktoré vám prichádzajú, nepozorujete, ale vrátite sa k svojmu vlastnému sústredeniu. Ak robíte túto meditáciu dostatočne dlho, bude spojenie s dušou, a teda s vlastnou hlbokou múdrosťou a vlastným božským Ja, stále väčšie.

Meditácia v prírode

Buddha dosiahol svoje osvietenie vo voľnej prírode. Hovorí sa, že veľmi dlho meditoval pod stromom. Raz, keď meditoval pod stromom, uvidel prvú hviezdu: bola to Venuša. Pozrel sa na hviezdu a bol osvietený. Sme súčasťou prírody a v prírode dokážeme vedomejšie vnímať energiu okolo nás. Preto by ste mali meditovať v prírode, ak máte príležitosť. Počas meditácie môžeš pozorovať, ako príroda okolo teba žije, pretože sa utíšiš a máš čas sám pre seba. Príroda nám dáva silu pokračovať ďalej a pomáha nám získať jasnosť.

Choď k stromu, ktorý má primerane hrubý peň a objím ho. Predstav si, že si spojený s týmto stromom. Stromy nám dávajú silu a vitalitu a sú schopné prelomiť negatívne vzorce myslenia.

Slnko a more nám dávajú veľa sily - krátke opaľovanie na slnku je tiež dobrou meditáciou. Nemusí byť nevyhnutne leto; stačí keď pár slnečných lúčov prenikne cez okno a dobije nás to subtílnou energiou. Z tohto dôvodu je veľa ľudí depresívnych, pretože žijú v krajinách, v ktorých slnko svieti veľmi zriedka alebo len veľmi málo (napr. v Grónsku).

Mnohí ľudia radi meditujú na pláži. Mali by ste si užívať vodu – ak ste vo vode na pláži, tak na to, aby ste privolali anjela vody stačí, keď budete vo vode po kolená. Predstav si, že si súčasťou vody a všetka negatívna energia sa z teba jednoducho zmýva preč. Boli sme stvorení z rýb a voda je prírodný prvok. Na 80% pozostávame z vody. Predstav si, že vlny odnášajú preč všetky tvoje starosti, strachy a pochybnosti. Nechaj, aby prúd odniesol so sebou všetky negatívne veci, ktoré máš vo svojej hlave.

Pozorovanie vtákov, včiel alebo samotnej vody je pre nášho ducha veľmi upokojujúce. Pre mnohé národy sú vtáky niečím posvätným. Zvuky ako čvirikanie vtákov alebo bzučanie včiel môžu byť veľmi upokojujúce a liečivé.

Dobrým spôsobom meditácie je aj práca v záhradke: Štúdie ukázali, že ľudia, ktorí sa venujú starostlivosti o záhradu sú oveľa uvoľnenejší a pokojnejší ako ľudia z mesta, ktorí k takýmto veciam nemajú vzťah. V Japonsku stúpa počet pokusov o samovraždu, pretože ľudia sú obklopení príliš veľkým množstvom umelých vecí a majú príliš málo času a možností ísť niekde von do prírody.

Pokiaľ žijete v meste, skúste si zasadiť aspoň niekoľko byliniek alebo niečo podobné. Keď sadíte, rozvíja sa presne to, čo je užitočné pre vaše uzdravenie. Môžete si všimnúť, že keď púšťate rastlinám napr. klasickú hudbu, tak sa im darí lepšie. Čo sa však často ešte nevie, je to, že ak sa o niečo obetavo staráte s dôverou, láskou a náklonnosťou, táto rastlina bude v sebe automaticky produkovať zložky, ktoré sú pre vás tým najlepším liekom, či liečbou.

Zber ovocia je tiež veľmi dobrou meditáciou: Dnes už môžete zbierať ovocie a zeleninu na mnohých krásnych miestach.

Ďalším príjemným spôsobom meditácie v prírode je ísť večer von a pozerať sa na hviezdy. Pohľad na hviezdy nám pomáha spojiť sa s vyšším Ja alebo s Bohom a anjelom! Vždy, keď máte príležitosť meditovať niekde vonku v prírode, urobte to. V prírode sa môžete oveľa ľahšie spojiť s anjelmi a dostať sa do súladu so svojím vyšším Ja.

Odporúčania pre pokročilých

Ako sa naučiť meditovať.

Na začiatku je najväčšou výzvou pre každého, zvyknúť si meditovať každý deň. Postupom času si ľudia všimnú, že každodenná meditácia robí človeku veľmi dobre a je podobná umývaniu zubov alebo sprchovaniu sa - vnútorná očista. Byť vnútorne čistý znamená byť v harmónii so sebou samým. Často je tomu tak, že hlava hovorí jedno a srdce to druhé, telo niečo tretie a disciplína chce niečo úplne iné. Nie ste za jedno so samým sebou. Pravidelná meditácia spôsobí to, že sa tieto rôzne časti môjho Ja spoja v jeden celok a vytvorí pre mňa jasnosť v tom, čo skutočne chcem, kam vedie moja cesta, čo je pre mňa dôležité a čo je zmyslom môjho života, ako aj ktorým smerom sa chcem uberať.

Ďalšia dôležitá vlastnosť meditácie je, že udržiava tento vnútorný pokoj. Na začiatku je dôležité, ak sa stále nejaká myšlienka opakuje, určiť a rozpoznať, že existujú určité časti reality, ktorým hovorím príliš “ÁNO“ alebo "NIE“. Je dôležité nechať to tak a pustiť to. To znamená, že ak neustále premýšľam o peniazoch, tak buď ich mám príliš málo alebo mám strach z toho, že ich budem mať málo a musím proti tomu niečo urobiť, teda niečo zmeniť a musím tieto myšlienky / problémy zohľadniť ako 2 časti.

Jedna časť je to – čo môžem urobiť, napr. nájsť si prácu, naučiť sa niečo nové, ďalej sa vzdelávať atď. Niektoré veci nemusia závisieť odo mňa, možno aj preto, že ekonomická situácia v krajine nie je ružová, aj napriek vyššiemu vzdelaniu dostane prácu niekto iný atď. A preto musíme túto 2. časť prenechať Vyššej sile. Z materialistického hľadiska mi moje mudrovanie hovorí: „Tieto veci nezvládnem.“ A to mi odoberá extra energiu, ktorú však potrebujem na to, aby som robil to, čo od základu chcem a čo je v mojich možnostiach. Meditácia slúži na to, aby sa toto zmýšľanie alebo ťažkosti a problémy rozdelili na:

- To môžem urobiť a tieto možnosti pre to mám.
- To urobiť nemôžem a nemám pre to ani možnosti, preto to odovzdávam Vyšším silám.

Ak budem toto robiť pravidelne pri meditácii, tak potom príde pokoj. V tomto pokoji a bezmyšlienkovom stave mám prístup k mojim vnútorným silám, ktoré mám, ale nie som si ich vedomý. Dôležité pri meditácii je uvedomiť si, že moje myšlienky neexistujú, že existujú rôzne myšlienkové štruktúry, na ktoré sa môžem sám naladiť; ako napríklad rádio, ktoré je naladené na istú frekvenciu. Dôležité je rozpoznať: TO NIE SOM JA. JA SOM vedomie, ktoré to celé môže pozorovať a toto vedomie si môže dokonca samé vybrať, ako budem chcieť na určité veci reagovať.

Túto slobodu mám až vtedy, keď počas meditácie urobím tento krok dozadu a rozpoznám, že ja som vedomie a ako vedomie mám slobodu vedome reagovať inak. Keď si človek zvykne meditovať každý deň, zistí, že meditácia má rôzne hĺbky a kvality. Tie závisia od toho, aký máme deň. Ak sa nechávam príliš veľa stresovať mojim šéfom, dieťaťom, ženou, mužom atď., tak potom má večerná meditácia úplne iné účinky a hĺbku, ako keď strávim deň v pokoji a rovnováhe. Preto ak chce ísť človek v meditácii hlbšie a ďalej, mal by dbať na to, ako strávi deň, ako reaguje alebo nereaguje, čo tak povediac nechá, aby sa stalo a čo nie.

Ďalším krokom k ešte väčšej hĺbke je predĺžiť meditáciu na celý deň. To ale neznamená, že budem neprítomný duchom ako „zombie“, ale že nasmerujem časť mojej pozornosti vždy dovnútra a opýtam sa samého seba, v akej som nálade.

Teraz som dostal strach, pretože môj šéf mi niečo povedal, alebo som nahnevaný, pretože niekto na ceste nereagoval tak, ako by som to ja chcel. Ak to človek počas dňa každý deň pozoruje a dostane sa hneď do rovnováhy, bude pre neho jednoduchšie pri večerných meditáciách preniknúť do ešte hlbších úrovní a dosiahnuť ich. Kto dlhšie medituje, to už zistil aj sám. Na začiatku nie je dôležité, v akej pozícii meditujete, či v sede alebo v ľahu. Neskôr uvidíte, že čím hlbšie človek ide, tým viac sa musí dbať na to, aby bol napr. chrbát vystretý a pomaly, ale isto uvoľňuje pocit tela (že, ja nie som "len" toto telo). Dôležitý je turecký sed (lotosová pozícia), alebo aj meditácia v ľahu. Dôvodom preto je, že keď sa moje vedomie uvoľní, alebo sa hlboko oddám podvedomiu alebo astrálnej rovine, tak potom môžem stratiť kontakt s mojím telom.

Je dôležité, aby telo mohlo ísť do tejto „spiacej polohy“ (bez toho, aby spalo). Meditácia je ako spánok, no napriek tomu som ja, všetko vo mne a aj všetko okolo mňa pri vedomí. Na začiatku človek potrebuje hudbu, aby sa upokojil po stresujúcom dni, neskôr zistí, že už túto hudbu viac nepotrebuje a dokáže meditovať všade. Dosiahnutie požadovanej hĺbky už nebude závisieť od okolia. Dá sa povedať, že je to isté meradlo pre každého, kto medituje, na preskúšanie samého seba, ako hlboko už dokáže meditovať, či vie meditovať len na pokojných miestach alebo vie meditovať aj tam, kde je veľa hluku. Ak si potvrdí aj tú poslednú možnosť, tak už urobil pokroky. Keď je kvalita meditácie nezávislá od vonkajších podnetov, potom viete, že ste urobili pokroky:

1. Ako šťastne môžem fungovať cez deň.
2. Koľko ľahkosti je v mojich činoch.
3. To najdôležitejšie: Ako reagujem v kritických situáciách.

V situáciách / okolnostiach, keď nemáte peniaze, keď nie ste úplne zdraví, stratíte svoje pracovné miesto, uvidíte, aké pokroky robíte vo svojich meditáciách. Keď si človek zachová pokoj v takýchto kritických situáciách, samozrejme, že pri tom smie dať na povrch svoje pocity ako smútok, hnev atď., ak si zachováte chladnú hlavu, a aj tak takéto údery osudu prijmete s pokojom a pokorou, potom ste vo svojej práci na vedomí už veľmi ďaleko.

Prijatie vecí, ktoré človek nemôže zmeniť, je tým správnym smerom a človek tak meditáciou niečo pochopil. Čím hlbšie človek v meditácii ide, tým hlbšie skúsenosti má, a tým viac bude vedieť. Smer je k „JA VIEM“, začínajúc od „Myslím si, že“, „Dúfam“, „Verím“. Kto zažil meditáciu a spoznal ju ako mystickú skúsenosť vie, že nie sme len toto telo, myšlienky a pocity, ale sme večné duše, ktoré prechádzajú z jedného života do druhého. Nepomôže len tomu veriť, ale musíte ísť do hĺbky a prežiť to. To je to, čo je dôležité.

Čo chýba tomuto okamihu? Nič! Ak ho neposudzujete okuliarmi svojich túžob.

Vízie v meditácii

- alebo ako možno alebo by sa mal merať úspech v meditácii

Keďže sú ľudia rôzni, všetci reagujú inak na meditáciu a magické techniky. Existujú ľudia, ktorí majú veľmi veľa vnuknutí a vízií, napr. vidia svetlo, archanjela Gabriela alebo archanjela Michaela, alebo komunikujú s jednotlivými bytosťami, pohybujú sa v astrálnych rovinách a rozprávajú sa tam s niekým a niekto im tam to alebo ono odovzdá. Iní na začiatku necítia vôbec nič alebo necítia nič aj po celé roky a pýtajú sa prečo a sú z toho potom demotivovaní. Aj od mojich klientov som často počúval otázky: „áno, ten alebo tá niečo vidí, a ja ešte stále nič nevidím a čo teraz?“

V konečnom dôsledku to nie je relevantné, či niekto má alebo nemá vízie. Astrálna rovina sa dá porovnať s internetom. Na internete môžem nájsť veľa užitočného, ale aj veľa hlúpostí a nezmyslov. V astrálnej rovine je to podobné. Zoberme si príklad, že sa tam niekto rozprával s archanjelom Gabrielom, čo je síce milé, ale položme si otázku, či tým zistil niečo dôležité, alebo či to bol len taký všeobecnejší „small talk“, alebo možno hovoril s bytosťou, ktorá mu porozprávala o tom, ako sa stavali pyramídy.

Áno, a? Má to nejaký význam pre jeho život, alebo nie? Nechcem povedať, že vízie sú zlé, ale nie sú ani dobré. Sú také, aké sú. Každá vízia je nejaká informácia, nejaká energia. Čo s nimi človek urobí, a to je to, o čo aj ide, je ale zároveň tiež „problémom“. Existujú ľudia, ktorí vďaka tomu, že majú určité vízie, alebo že sa ľahko dostanú do iných úrovní, si tak povediac rozvíjajú spirituálny egoizmus. Myslia si, že sú niečím výnimoční, keď sa rozprávali napr. s archanjelom Gabrielom, že sú niečo špeciálne v porovnaní s inými ľuďmi, ktorí to ešte nedokážu. V normálnom živote sa dostanú na šikmú plochu. To sa stáva napr. v takej situácii, keď mu archanjel Gabriel povedal, že už by daný človek nemal viac vykonávať tú prácu, ktorú vykonával doteraz, pretože je určený pre niečo lepšie. Preto človek nepremýšľajúc odíde z práce a v najhoršom prípade skončí potom možno na podpore pre nezamestnaných. Čo mu teda tento dar, že sa môže rozprávať v uvedenom príklade s archanjelom Gabrielom, priniesol?

Keď sa človek rozhodne pre takúto cestu, pre nezamestnanosť a napíše super spirituálnu knižku - znamená to, že je teda niekto lepší? Ak áno, úžasné. Ak nie? Čo potom? Pre mňa, a to najmä na začiatku týmto merítkom nie je to, či niekto má alebo nemá vízie, ale:

 • Ako človek reaguje v kritických situáciách. Keď nemá dosť peňazí, keď je niekto chorý, keď niekto zomrie, reaguje daný človek pokojne, s kľudom alebo on / ona stratí hlavu. To neznamená, že človek nemá nárok na strach alebo smútok, ale nemal by sa nechať prevalcovať týmito negatívnymi pocitmi.

 • Aký som šťastný a spokojný.

 • Ako dlho dokážem zostať v bezmyšlienkovom stave, čo neznamená, že nedokážem myslieť, ale nie som neustále v nútenom myšlienkovom procese. Znamená to, že môžem zastaviť hluk mojich myšlienok, a tak nájsť môj vnútorný pokoj. Toto je veľmi dôležitý bod.

 • Ako užitočné sú vízie a informácie, ktoré takto získam, pre mňa a pre iných?! Zistil som niečo dôležité pre mňa a pre ostatných ľudí? Mohol by som prostredníctvom vízie dostať nejakú inšpiráciu pre svoju knihu, alebo pieseň, svoju prácu?...

Keď prostredníctvom meditácie, ako aj Eckhart Tolle a Neale D. Walsch, niečo zažijem, získam veľkú inšpiráciu na písanie kníh, alebo komponovanie hudby, alebo vidím nové riešenia, ako môžem zlepšiť svoju pozíciu, alebo ako iní môžu zlepšiť svoju pozíciu, zdravie a situáciu, vtedy je úžasným darom mať vízie alebo vnímať tieto energie vo vizuálnych alebo zvukových formách. Ale keď sa 2 hodiny rozprávam s bytosťou o nezmyselných veciach, ktoré už možno aj viem a neprinesú mi žiadny úžitok, a nič nové sa nedozviem, tak potom rastie len moje spirituálne ego, čo znamená, že sám seba považujem za niekoho dôležitého. Na duchovnej ceste by sa malo ego zmenšovať, porovnávanie a posudzovanie by malo zmiznúť. Samozrejme, v určitej miere nám ego zostane aj naďalej a to je úplne v poriadku, pretože inak by sme sa nemohli vnímať ako oddelené, samostatné bytosti. Ale je dôležité udržať toto vlastné ego v správnej miere a zmenšiť ho vtipom a určitou sebairóniou.

Jeden buddhistický mních dostal otázku od človeka zo západu a mal 1 minútu na to, aby mu popísal, čo je to Buddhovo učenie. Mních povedal, že na odpoveď stačí len 1 veta: „Žiadne ego - žiadny problém!“

To je skutočná duchovná cesta. Ďalší pekný príbeh je o 2 žiakoch a 2 rôznych majstroch, a každý žiak sa snaží povedať len to najlepšie o svojom majstrovi. Jeden z nich si myslí:

„Môj majster je taký veľký, že keď stojí na jednom brehu rieky a pohne rukou, ty stojaci na druhom brehu rieky to pocítiš ako facku“.
Čo všetko dokáže tvoj majster? Opýtal sa toho druhého. On odpovedal: „Vieš, môj majster, keď spí, tak spí, keď číta, tak číta, a keď je, tak je.“

To je skutočné majstrovstvo. Byť tam, kde človek práve je - v Tu a Teraz, bez vytvárania problémov. To je to, čo by mal človek dosiahnuť meditáciou. Nejde o to, kto má viac vízií alebo nadprirodzených síl, ktoré samozrejme v určitej miere prichádzajú so sebarozvojom. Človek sa nevydáva na cestu sebapoznania z dôvodu získania vízií a/alebo nadprirodzenej sily. Ak to urobí kvôli tomu, tak ich nikdy nezíska, pretože sa tým ešte viac prebudí len ego a to je prekážkou na duchovnej ceste.

Ďalší príbeh: Žiak sa pýta svojho majstra: „Čo mám urobiť, aby som uvidel osvietenie?“ Majster odpovedal: „Osvietenie je už Tu a Teraz s tebou.“ Žiak si myslel, že ho ale nevidí, a keď ho nevidel, tak sa opýtal, či ho majster vidí a dokáže ho dosiahnuť. Majster odpovedal: „Vieš, osvietenie je tu vtedy, keď pojmy Ja, Ty, On atď. stratia svoj význam a prestanú existovať.“

Úspech meditácie je merateľný aj prostredníctvom pozorovania seba samého, sledovania, aké silné ešte ego je, či nás ešte stále kontroluje, alebo či my kontrolujeme jeho. Merateľný v správaní a reagovaní každého pri jednotlivých situáciách, a predovšetkým v „návrate“ do svojho vlastného stredu, bez ohľadu na to, čo a ako sa ukáže navonok.

Mali by ste meditovať 20 minút denne. Ak ste príliš zaneprázdnení, potom by ste mali meditovať aspoň jednu hodinu.
zenové príslovie

Introspekcia ako meditácia

Vnútorné pozorovanie myšlienok

V predchádzajúcich článkoch sme písali o výhodách meditácie, pokúsili sme sa vysvetliť, čo meditácia je a čo nie je. Spojili sme meditáciu s bezmyšlienkovým stavom a so schopnosťou získať odstup a pozorovať svoje vlastné myšlienky. Zlepšenia v tejto oblasti je možné dosiahnuť len praxou, žiadne vysvetlenia alebo inštrukcie nepomôžu dostatočne. Najefektívnejšou pomocou je vedenie od niekoho, kto to už dosiahol. Pozitívnym výsledkom v tejto oblasti je schopnosť kontrolovať našu myseľ. My všetci sme jedinečné osobnosti plné osobitných schopností a tiež limitov. Niektorí ľudia považujú za pomerne ľahké sledovať svoje vlastné myšlienky, iní ľudia so silnou vôľou majú schopnosť na nejaký čas zastaviť prúd myšlienok. Ale existujú aj ľudia, ktorí nedokážu (najmä na začiatku) pokojne sedieť, alebo nedokážu dosiahnuť bezmyšlienkový stav. Takíto ľudia môžu byť demotivovaní a povedať si: “U mňa to jednoducho nefunguje.“

Aj pre týchto ľudí existuje spôsob, ako môžu dosiahnuť výsledky. Týmto nástrojom je sebapozorovanie. Introspekcia je definovaná ako: "Skúmanie alebo pozorovanie svojich vlastných mentálnych alebo emocionálnych procesov." Väčšina ľudí má problémy s kontrolou myšlienok, lebo si jednoducho nie sú vedomí toho, ako funguje ich vnútorný svet. Ak sme napr. veľmi vystresovaní, tak jednoducho nedokážeme prestať myslieť. Prečo? Pretože naša myseľ považuje niektoré životné situácie za kritické a musí sa na túto situáciu koncentrovať vo dne aj v noci, pretože ak "by sa na to nezameriavala, tak by to mohlo ohroziť váš život!

Poznajte samých seba!!! Hľadajte odpovede na otázky: “Prečo je táto situácia taká silná? Je tento stres alebo strach reálny? Som skutočne v stave ohrozenia? Čo sa mi stane, ak sa táto moja nočná mora vyplní?“ Odpovede na tieto otázky môžu odhaliť realitu a možno si uvedomíte, že niektoré situácie nie sú pre vás také nebezpečné, a tak môžete byť pokojnejší a uvoľniť sa. Vaša myseľ sa nebude tak silno na niečo zameriavať a prúd vašich myšlienok nebude taký intenzívny. Alebo je tu aj iný extrém, niektoré sny, ktoré máme. Ak niečo veľmi chceme a veľmi si to prajeme, opakovane myslíme na túto situáciu, prehrávame si tento film o želanom výsledku stále dookola. Týmto spôsobom, aj keď ide o pozitívne pocity, myslí naša myseľ tiež príliš veľa. Nie je tam žiadne miesto pre pokoj. Naše nervy sa nemôžu uvoľniť a realita nášho života je znovu prekrytá hmlou myšlienok.

Introspekcia môže byť pre vás veľmi cenná a môže vám priniesť skutočný poklad: poznatky a pokoj. To je moja vlastná skúsenosť. Nachádza sa vo mne viac poznatkov o mne samom, som si viac vedomý reality, prichádza viac pokoja. A v dôsledku toho, je moja myseľ automaticky pokojnejšia, nemám potrebu príliš veľa rozmýšľať o živote a moje vízie sú jasnejšie. Bezmyšlienkový stav prichádza bez špeciálnej snahy, pretože “tam nie je o čom premýšľať“.

Introspekcia je forma predmeditácie. To znamená: Keď niekto pravidelne medituje, má za to, že kvalita meditácie závisí od toho, ako pozitívne alebo negatívne človek prežil svoj deň. Aké myšlienky má človek v sebe, pozitívne alebo negatívne. Keď mal človek za sebou tak povediac „nanič deň“, tak potom potrebuje vlastne meditáciu len na to, aby sa vyrovnal s týmito negatívnymi myšlienkami. Preto človek pri meditácii potrebuje čas na introspekciu, aby sa vysporiadal s týmito negatívnymi myšlienkami. Preto človek pri meditácii potrebuje čas na introspekciu, aby zistil, aké chyby napr. pri svojich myšlienkach robí alebo urobil a musí tieto myšlienky preformulovať opačne.

Existujú rôzne myšlienkové chyby a ja sa tu pokúsim vymenovať aspoň niektoré, vymenovať všetky, by trvalo príliš dlho a presahuje to už rámec tohto článku. Pre cvičenia, ktorú sú to popísané, alebo myšlienkové pochody, ktoré sú tu uvedené, nepotrebujete meditáciu. V tom zmysle, že človek len sedí alebo leží a zaoberá sa len samým sebou. Takúto introspekciu je možné robiť pri šoférovaní, vo vlaku, vlastne všade, kde môžete ísť aspoň sčasti so svojou pozornosťou do svojho vnútra a vidieť, čo sa tam deje.

1. Myšlienková chyba: Pocit viny

Ak má človek pre niečo pocit viny, znamená to, že sa táto vec / téma bude znovu a znovu opakovať. Prečo?

To, čomu venujeme pozornosť, to bude rásť. V tomto mentálnom vzorci je jedno, či je to štruktúra ÁNO alebo NIE. Napr.: dieťa sa učí bicyklovať a ustarostená mama mu povie: „Daj si pozor na ten kameň, ktorý leží v strede cesty.“ Dieťa si to zreteľne všimne a začne sa báť, a tak sa zameria na tento spomenutý kameň, že do neho potom aj naozaj narazí. Čo sa stane? Matka mu bude nadávať, že nepočúva to, čo mu hovorí atď. Dieťa si bude myslieť, že urobilo chybu a obviňuje za to samo seba. Toto je možné preniesť na každú situáciu v živote. Ak človek niečo nesmie, tak potom nasmeruje svoju pozornosť práve na to a napriek zákazu to urobí. Aj tu je opäť rozhodujúce to ÁNO alebo to NIE. Takto vznikajú pocity viny, ktoré sa v tejto podobe budú stále opakovať. Protimyšlienka k pocitu viny je - Neexistuje nič, za čo by sme mali mať pocit viny. Všetko je ľudské a ľudským je aj robenie chýb. Chyby sú súčasťou úspechu! Až po mnohých zlyhaniach sa človek môže stať majstrom v tom, čo robí. Tu platí toto príslovie: „Cvičenie robí majstra!“

Ďalšími možnosťami tejto mentálnej a negatívnej štruktúry sú:

2. Brať si veci osobne / Personalizácia

Napríklad: Šéf má zlú náladu a kritizuje svoju asistentku. V konečnom dôsledku ale nemá táto kritika vôbec nič spoločné s asistentkou alebo jej prácou, šéf je len "zle" naladený, pretože je zrejme on sám pod tlakom, alebo nezvláda svoju prácu. Kritika nie je nikdy osobná a nikdy sa nevzťahuje na daného človeka. Myslíte si, že keď budete v tejto forme kritizovaní, boli by ste zlým človekom. Znamená to, že človek by sa mal na to pozrieť z nadhľadu a opýtať sa sám seba: "Sú tieto slová primerané? Má tá zlá nálada naozaj niečo spoločné so mnou?"

3. Značkovanie - súdiť a odsúdiť seba samého alebo iných

Poviete si napr.: „Toto nezvládnem. Vždy som bol dobrý v matematike, ale nikdy nie v cudzích jazykoch. Po nemecky sa nikdy nenaučím.“ Alebo si myslíte, že všetci „čierni“ sú podvodníci, alebo všetci „bieli“ nemilosrdní a necitliví. Takéto zovšeobecnenia v rôznych variantoch vytvárajú negatívne pocity. Negatívne vzorce sa znovu objavia v emocionálnom správaní. Mnohí považujú svoje vlastné emócie za meradlo.
Príklad: Mám pocit, že ten človek je zlý, takže taký aj je. Alebo: Dnes ráno som mal zlý pocit, takže dnes sa určite stane niečo zlé. Musíme sa voči takýmto "zlým" myšlienkovým pochodom brániť a povedať im NIE.
Len preto, že niekto má sám zlú náladu, alebo zlý pocit, neznamená to ešte, že sa aj niečo zlé stane, alebo že sa táto zlá nálada možno prenesie ešte na niekoho iného.
Väčšinou to má úplne iné príčiny, ako napr. to, že človek má príliš málo alebo nedostatok energie, alebo telu chýbajú vitamíny, alebo má príliš málo odpočinku, príliš málo alebo zle spal atď.

4. Myslenie typu „Musím"

Čo človek môže introspekciou odstrániť je myslenie typu "musím":
„Musím dokázať toto alebo tamto. Musím byť dobrou matkou. Musím to zvládnuť, ak to nezvládnem, tak nie som dosť dobrý a nestojím za nič.“ V tomto živote neexistuje žiadne "Musím". Existuje len „Chcel / a by som“ a / alebo „Urobím všetko, čo je v mojich silách“. Každé "Musím" alebo „Ja nesmiem“ vytvára príliš veľké emocionálne napätie, ktoré potom vedie k negatívnym emóciám.

Meditácia Introspekcia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

5. Ďalšími myšlienkovými chybami je „Preháňanie“ a „Zľahčovanie“

Mnoho ľudí hovorí: „Áno, pretože som zažil to alebo ono, tak nezvládnem toto alebo tamto. Už som to skúsil desaťkrát a aj tak to nevyšlo.“ Alebo: „V práci som urobil chybu a určite ma teraz prepustia.“ Alebo: „Ostatní potrebujú na riešenie týždeň, ja to už robím dva týždne a stále žiadny výsledok.“ Všetky tieto preháňania, rovnako ako aj podceňovania, vytvárajú opäť negativitu a mali by ste si to v introspekcii uvedomiť a eliminovať.

6. Svojvoľná dedukcia / Predčasné závery

Pri tejto negatívnej myšlienke, rovnako ako aj pri predčasných záveroch sa človek správa ako jasnovidec a myslí si, že dopredu vie, ako to všetko bude. Príkladom je napríklad videnie čiernej mačky alebo piatok 13-teho. Z poverčivosti v zlé veci človek dopredu rozmýšľa nad tým, čo negatívne sa stane. Tu ešte raz opakujeme: Ak sa človek sústredí na niečo negatívne, stačí len myšlienkami a zameria na to svoju pozornosť, privolá si to. Preto je dôležité to pri introspekcii vziať do úvahy a povedať si: „Čo sa ešte nestalo, sa ani nestane. Urobím všetko, čo je v mojich silách a vytiahnem z tejto situácie to najlepšie.“

7. Diskvalifikácia pozitívneho

Jedna z najdôležitejších chýb myslenia, ktorej sa treba vyhnúť. Existujú ľudia, ktorí majú 100 dôvodov na radosť, ale aj tak si vždy nájdu iba jeden dôvod, aby sa mohli sťažovať. Tu je to otázka vôle, či človek vidí tých 100 dôvodov a teší sa alebo či z tých 100 vytiahne 1 dôvod, prečo sa netešiť.
V podstate nie je žiadna situácia pozitívna alebo negatívna. Je taká, aká je. Ide o to, aby človek z tejto situácie vyťažil pre seba to najlepšie a nie negatívne veci, a aby sa na ne nezameriaval a nekoncentroval. Najlepším príkladom je pohár vody. Je poloplný alebo poloprázdny? Je oboje! Rozdiel je v tom, aký pocit to vo mne vyvoláva pri pohľade na tento pohár. Čo znie pre vás lepšie? Poloplný alebo poloprázdny? Rozumiete?

8. Myslenie "Všetko" alebo "Nič"

Rovnako veľká myšlienková chyba a spôsob preháňania. Príklad: Študent mal vždy známky 1 a 2 a pri dvoch skúškach prepadne. Myslí si, že je nemožný a že celé jeho štúdium nemá zmysel. Toto „Všetko“ alebo „Nič“ myslenie, dve neurobené skúšky a hneď všetko zahodiť, to je perfekcionizmus. Neznamená to, že sa človek nemá snažiť naplno, robiť všetko tak povediac „perfektne“, mal by ale pochopiť, že "Nič" nie je perfektné. Existuje veľa známych piesní, ktoré väčšinou ich tvorcovia nikdy nepovažovali za perfektné a naplno sa prejavili. Väčšinou im chýbal čas ďalej na nich pracovať. Nie je to možné zvládnuť, bez ohľadu na to, čo vytvárate tak, že to bude absolútne perfektné v každom bode. S tým by sa mal človek zmieriť a povedať si, že urobil to najlepšie, čo sa dalo a mal by zanechať perfekcionizmus.

9. Prehnané zovšeobecňovanie

Zamilovanú ženu opustí jej partner. Myslí si, že všetci muži sú taký odporný, myslia len na sex, a už nikdy viac nebude dôverovať žiadnemu mužovi. Majte ale na pamäti to, že správanie vašej polovičky nemá s vami nič spoločné. Keď ste verní a milujúci, a mali ste partnerstvo plné pochopenia a rozišli ste sa, potom mi verte, že to nemá nič spoločné s vašou osobou, ale s tým druhým.

Veľmi dobrou možnosťou a cvičením je mentálne filtrovanie. To znamená, že každý vidí realitu tak, ako ju vidieť má. Ale u každého je tento mentálny filter vyvinutý inak - buď slabšie alebo silnejšie. Existujú ľudia, ktorí cez tento filter vidia len to negatívne, iní zase vidia alebo chcú vidieť všetko skôr pozitívne. Žena, ktorá je pekná a múdra, ale nemá športovú postavu a všetci si z nej na telesnej robili srandu, si to vezme príliš k srdcu, a namiesto toho, aby si tieto svoje nedostatky priznala a vylepšila ich, sa už v ničom neuvidí ako pekná a múdra. To je mentálne filtrovanie - človek sa nesústredí na slabé miesta, ale vyzdvihne tie dobré veci.

Zoznam všetkých možných myšlienkových chýb, ktoré sa dajú pozorovať pri introspekcii, je myslím nekonečný. Toto sú len niektoré príklady, ktoré sa vo veľkej miere vyskytujú u väčšiny ľudí. Každý by mal byť k sebe samému, čo najúprimnejší, čo je jedným z ťažších krokov pri meditácii, ak chce človek robiť pokroky. Nastaviť si zrkadlo, pozrieť sa a pochopiť, prečo človek myslí tak, ako myslí. Ako môžem tieto negatívne myšlienkové vzorce, ktoré som si vytvoril alebo odpozoroval, odstrániť a nahradiť ich pozitívnymi myšlienkovým vzormi? Ako ich môžem zmeniť?

Nie je to jednoduché a vyžaduje si to svoj čas. Každý, kto chce dosiahnuť pokrok v meditácii, musí počítať s tým, že si to vyžaduje od neho veľa práce. Od tejto práce záleží, či meditujúci robí pokroky. Byť k sebe úprimný a čestný v introspekcii, alebo pri tomto vnútornom preskúmavaní, alebo pri tomto zrkadle, alebo pri pozorovaní tejto vnútornej myšlienkovej štruktúry. Pýtať sa, či mi tento vzor myslenia v niečom bráni, alebo či je pre mňa prospešný, alebo či ma zväzuje a ja sa nemôžem ďalej rozvíjať a nemôžem si užívať dni šťastne.

Pri poslednom vysvetlenom vzore myslenia, ktorý nás negatívne ovplyvňuje, je dôležité uvedomiť si, že žiadnou hlbokou meditáciou nie je možné nahradiť ho inými pozitívnymi myšlienkovými štruktúrami, pretože tieto myšlienky sa v nás odohrávajú dlhodobo a opakovane a človek ich sám nezastaví. Bojovať proti tomu nepomôže, ale môžete svoju pozornosť odpútať od týchto myšlienok, upriamiť ju jednoducho na pozitívne myšlienkové štruktúry, a tak dlho sa na ne koncentrovať, až kým nepreniknú do podvedomia.
Príklad: „Smiem robiť chyby, pretože som človek a každá chyba ma posúva ďalej. Nejde o to, koľko chýb urobím, ale o to, koľko sa z nich naučím a či sa zlepším.“

V tichu dostanete nápad, ktorý vás posunie ďalej.
Logo Meditácia

Výčitky svedomia a pocity viny

Čo sa stane, keď máme výčitky svedomia, pocity viny?

Výčitky svedomia, pocity viny – je to kontraproduktívna činnosť človeka. To znamená, že čím väčšie výčitky svedomia, pocity viny, človek má, tým je istejšie, že danú vec bude opakovať. Pretože tomu dáva energiu prostredníctvom pozornosti a posilňuje to. Takže, ak má niekto z niečoho výčitky svedomia, pocity viny, tak to znamená, že to bude robiť znova. To je dôvod, prečo napríklad narkomani, hazardní hráči alebo ľudia závislí od alkoholu, ďalej pijú. Keď sa preberú, tak majú výčitky svedomia a pocity viny, štyri dni tomu venujú pozornosť práve kvôli výčitkám svedomia a pocitom viny, a potom to robia znovu.

Budú pokračovať ďalej v tom istom vzorci správania sa. To znamená, že jediný spôsob, ako sa niečoho zbaviť je:

A.) Prestať tomu venovať pozornosť.
B.) Pochopiť, prečo to robím.
C.) Presmerovať energiu, pozornosť, slová a akciu na tie veci, ktoré človek chce.

Je potrebné spojiť sa s tou predstavou, ktorú chcete, predstavovať si to, čo chcete a každý deň pre to, čo chcete aj niečo aktívne robiť!

Pozornosť

Dychové techniky

Pozornosť je forma meditácie a našla pri liečbe burnOutu mnohonásobné využitie. Vedome žiť znamená byť jednoducho Tu a Teraz. To sa samozrejme veľmi ľahko povie, ale ťažšie urobí. Najjednoduchšia meditačná technika, ktorá vedie k Tu a Teraz, je uvedomenie si svojho vlastného dýchania. Dýchame neustále, a preto to považujeme za samozrejmosť. V strese a hektike ale dýchame veľmi plytko, a nedostatočne. Keď jednoducho pozorujeme náš dych, naše dýchanie sa nám samé od seba prehĺbi. K tomu je dobré z času na čas si na začiatku meditácie v krátkosti precvičiť plné jogové dýchanie. To pomáha stať sa vedomým v Tu a Teraz a uvoľniť sa. Pozornosť znamená, že sa človek snaží vyriešiť veci počas dňa postupne a neprepadá hektike. Cesta je tu teda rovnako dôležitá ako cieľ. Som práve vystretý/á? Smejem sa, alebo som nervózny/a? Je moje dýchanie plytké alebo hlboké a uvoľnené? Snažím sa len kŕčovito dosiahnuť svoj cieľ, alebo si uvedomujem to, čo je v Tu a Teraz a pozorujem svoje dýchanie?

Pozornosť znamená zaoberať sa základnými otázkami. Používať svoj vlastný dych ako prostriedok k tomu, aby sme získali viac energie a zároveň sa uvoľnili.

V buddhizme a joge sa už pred tisícročiami pozorovalo, že pozorný a uvedomelý život je základným predpokladom pre hlbokú meditáciu. Bez pozorovania samého seba cez deň a bez vedomého prežitia dňa má večerná meditácia len obmedzený účinok! V buddhizme, joge a bojovom umení používa človek preto mnohé dychové techniky, aby sa na jednej strane uvoľnil, ale na druhej strane aj získal energiu. Keď niekto prehĺbi svoj výdych a automaticky sa nadýchne, vedie to k uvoľneniu. Keď niekto naopak prehĺbi svoj nádych a automaticky vydýchne, tak sa zrevitalizuje a bude plný energie. To robia napríklad mnohí športovci pred súťažami. Ďalej sú z buddhizmu známe aj mnohé vizualizačné techniky, ktoré sa používajú dokonca ešte aj dnes napríklad v športe. Človek dýcha vedome a predstavuje si napr. víťazstvo alebo to, ako dosiahol vytúžený čas.

Príbehy; Otázky a odpovede:

Pravá cesta k osvieteniu: Príbeh

Jeden muž už dlho hľadal pravú cestu k Bohu. Po nejakom čase stretol svätého muža, ktorý mu dal nasledujúce inštrukcie:
…Ty si večná božská duša. Musíš spojiť svoju osobnosť, ktorá stojí za tvojim egom a myšlienkami, so svojou večnou dušou, s čiastočkou Boha. Vo svojom vnútri choď v láske a vďačnosti k Bohu a spýtaj sa v meditácii sám seba: „Kto som?" Pozoruj pozorovateľa a spoj sa s ním prostredníctvom lásky! Svoje myšlienky, slová a činy musíš vždy udržiavať v súlade s láskou a vďačnosťou a smerovať svoju pozornosť na večnú dušu!...

Hľadajúci postupoval podľa tohto jednoduchého návodu, ale premohli ho pochybnosti a on si pomyslel: "Znie to veľmi jednoducho... " A nejako sa mu hneď nedarilo všetko splniť. Svätý mi nepovedal všetko... " A tak hľadal ďalej.

Tentokrát nehľadal len pár mesiacov, ale niekoľko rokov. Kto hľadá, nájde! A tak stretol v jednej ďalekej krajine iného svätca. Ten ho však nechcel prijať za svojho žiaka. Po dlhom žobronení ho svätec nakoniec prijal za svojho žiaka, ale musel mu slúžiť. Slúžil mu 12 rokov. Staral sa mu o dom, záhradu a pripravoval jedlo. Organizoval stretnutia a rituály s ostatnými žiakmi. Bolo to veľmi ťažkých a dlhých 12 rokov.

Potom mu svätý muž povedal: „Osvedčil si sa, čoskoro umriem. Takže ti prezradím tajomstvo!
…Ty si večná božská duša. Musíš spojiť svoju osobnosť, ktorá stojí za tvojim egom a myšlienkami, so svojou večnou dušou, s čiastočkou Boha. Vo svojom vnútri choď v láske a vďačnosti k Bohu a spýtaj sa v meditácii sám seba: „Kto som?" Pozoruj pozorovateľa a spoj sa s ním prostredníctvom lásky! Svoje myšlienky, slová a činy musíš vždy udržiavať v súlade s láskou a vďačnosťou a smerovať svoju pozornosť na večnú dušu!...

Čo je to meditácia? Ako mám meditovať?

Meditácia nie je vecou viery!!!

Rôznorodé vplyvy tejto relaxačnej metódy sú vedecky podložené

Meditácia, alebo koncentrovaná introspekcia, prežíva v posledných rokoch skutočný výskumný boom: tri štvrtiny všetkých štúdií boli zverejnené v posledných piatich rokoch. Základom týchto výskumov je jeden skutočne nový poznatok, že náš mozog má aj v dospelosti schopnosť učiť sa. Podľa toho, ako ho používame, sa prestavuje v súlade s našimi aktivitami. Najznámejší príklad prináša jedna štúdia, ktorá skúmala mozgy londýnskych taxikárov. Štúdia preukázala, že ich areály mozgu pre „priestorovú pamäť" boli výrazne väčšie ako u iných osôb.

Získanie takýchto poznatkov exaktným „procesom snímania" bolo možné až pred niekoľkými desaťročiami. Obrázky štruktúry mozgu s vysokým rozlíšením sa robia napríklad magnetickou rezonanciou. Ale nielen to. Keďže aktívne nervové bunky majú vyššiu spotrebu kyslíka a energie, môžu tiež vedci zistiť, ktorá časť mozgu momentálne pracuje. Nedávno výskumníci týmto spôsobom porovnávali, či je nejaký rozdiel v práci mozgu meditujúceho a nemeditujúceho človeka – a našli reálne výsledky, ktoré dokladajú mnohé tvrdené vplyvy osobného rozvoja.

Meditácia zvyšuje čulosť, jasnosť a pozornosť: v jednej štúdii boli skúmané osoby požiadané, aby reagovali z množstva podráždení, ktoré im boli predvádzané rýchlo po sebe, len na tie „správne". Meditáciou trénovaní respondenti si už po troch mesiacoch tréningu viedli vďaka meditácii lepšie ako netrénovaní. Medziiným sa ukázalo, že ich mozog reagoval na „bezvýznamné" podráždenia menej.

Ďalšia štúdia naznačuje, že človek dokáže už po krátkom čase meditovania lepšie znášať stres a jeho imunitný systém sa posilňuje. V rámci nej reagovali respondenti už po šesťtýždňovom tréningu „meditácie súcitu" menej nervózne, keď boli úmyselne nechaný pod tlakom – boli požiadaný, aby pred publikom predniesli reč. Výsledky krvných testov taktiež potvrdili lepší stav ich imunitného systému.

Ďalej vedci našli v časti mozgu nazývanej orbitofrontálny kortex, vo všeobecnosti viac sivých buniek u meditujúcich respondentov ako u ostatných. Táto oblasť podľa vedcov zodpovedá medzi iným za to, ako hodnotíme situácie a ako emotívne na ne reagujeme. Jedna ďalšia štúdia ozrejmila, že hustota nervových buniek v tejto časti mozgu je o to vyššia, o čo dlhšie sa človek venuje meditácii.

Meditovanie zlepšuje medziľudské spolužitie. Respondenti, ktorí meditovali denne iba niekoľko minút za „najláskavejšie dobro", sa potom správali priateľskejšie k neznámym ľuďom a reagovali menej podozrievavo ako ostatní, ktorí sa zúčastnili neutrálneho imaginačného cvičenia trvajúceho rovnaký čas.

Neurovedec Ulrich Ott zhŕňa vo svojej knihe Meditácia pre skeptikov výsledky výskumov v tejto oblasti. Všetky doteraz uvedené štúdie, v ktorých boli meditujúci porovnávaní s nemeditujúcimi respondentmi, preukazujú vyššiu hustotu šedej hmoty alebo zväčšenie častí mozgu zodpovedných za nasledujúce pocity, myslenie alebo konanie:

- percepcia tela a riadenie pohybov,
- ovládanie pocitov a zmierenie sa s nepríjemnými skúsenosťami,
- emocionálne zhodnotenie situácií a reakcií,
- pocity prítomnosti, radosti a jednoty,
- sústreďovanie a udržiavanie pozornosti,
- regulácia dýchania a krvného obehu..

Ktoré ochorenia meditácia lieči, existujú isté empirické výsledky?

Výsledky výskumov potvrdzujú účinok meditácie predovšetkým pri stavoch bolesti, depresiách a stavoch strachu. Zakrátko bude meditácia úspešne podporovať aj liečenie v oblastiach: poruchy jedenia a zvládanie syndrómu deficitu pozornosti (ADHS). Najviac štúdií sa zaoberá účinkami na stres. Tu sa v súčasnosti najviac uplatňuje program „zvládnutie stresu prostredníctvom pozornosti" (MBRS). Štúdia publikovaná koncom roku 2009 poukazuje aj na dobrú účinnosť – už po ôsmych týždňoch tréningu preukazovali respondenti výrazne menej symptómov stresu. .

Kde je najlepšie ísť, keď chcem meditovať bez prepojenia na náboženstvo?

Treba sa poobzerať, kde je vo vašom okolí skupina, ktorá má podobný záujem o túto metódu a zároveň nemá dogmatické názory. Veľmi silno bývajú pre túto metódu zamerané skupiny praktizujúce Zen; praktizujú meditáciu bez náboženského obsahu za účelom sebaočisťovania. Ale ani tu nie sú všetky skupiny rovnaké. Najlepšie je vyskúšať ponuky priamo na mieste. Pozrite sa najprv dobre na ľudí, ktorí tam chodia a zistite, komu by ste mohli veriť v procese vášho osobného rozvoja. Radil by som vám, aby ste svoje rozhodnutie urobili v prvom rade podľa ľudí v skupine a pocitu, aký z nich máte a až potom v závislosti od používanej metódy. Napríklad, aj v skupinách transcendentálnej meditácie alebo Sahaja jogy sa nájdu dobrí ľudia, ktorí majú pramálo spoločné s hnutiami, ktoré ja vnímam dosť kriticky. V budhizme, kresťanstve ale aj v joge, sa vyskytujú samozvaní guruovia a šarlatáni, no rovnako aj centrá s ľuďmi, ktoré sú úprimné, srdečné a ktoré ľudí nechcú viesť misionársky a v rámci nejakej pevnej doktríny.

Techniky pre pokročilých

7 dní v tme

Technika pobytu v tme, ktorá je popísaná nižšie, nie je vhodná pre začiatočníkov. Napríklad aj samotná Darinka sa stretla s jednou pani, ktorá bola tiež v tme a bol to pre ňu neskutočne stresujúci a negatívny zážitok. Je to podobné, ako keď ide človek do fitness centra a naloží si tam hmotnosť 200 kg. Činka ho rozmliaždi.

Táto technika je vhodná len pre ľudí, ktorí pravidelne meditujú minimálne tri roky. Je to iba približný čas, ktorý môže byť kratší, ako aj dlhší. Závisí to od toho, ako hlboko daný človek ide. Ďalej je táto technika vhodná iba pre ľudí, ktorí sa vyhýbajú alkoholu, cigaretám a drogám. Ak si niekto 1-krát do mesiaca zafajčí cigaretu alebo 1-krát do mesiaca si dá jeden pohár vína alebo pohár šnapsu za jedlom, tak je to v poriadku, ale pokiaľ niekto svoje psychické a fyzické problémy rieši alkoholom alebo sa dokáže uvoľniť alebo zabaviť len s pomocou alkoholu, tak v takomto prípade je táto technika nevhodná.

Táto technika je ďalej vhodná iba pre ľudí, ktorí majú aj upravenú stravu. To znamená, že sa stravujú zdravo, vyvážene a idú vegetariánskym smerom. Nemusia byť vyslovene vegetariáni, ale je lepšie, ak sú. Technika nie je vhodná ani pre ľudí, ktorí majú psychické problémy a rýchlo sa dostávajú pri problémoch do depresie. Duchovne vyvinutý človek by mal byť odolný voči stresom a problémom a mal by vedieť ich pozitívne riešiť. To isté platí aj pre minulé životy. Existujú rôzne techniky, ako sa dostať do minulých životov, ale tak isto to nie je vhodné pre začiatočníkov. Pokiaľ daný človek v rámci tohto života nedokázal vyriešiť svoje problémy, tak aj poznanie minulých životov mu môže len priťažiť.
Napríklad: Niekto má zlý vzťah s rodičmi. Ide do minulých životov a tam sa mu ukáže, že jeho mama ho v minulom živote otrávila a v nejakom ďalšom živote ho otec predal. Jeho psychický problém s rodičmi bude ešte väčší.

To znamená, že ak si daný človek prečítal stovky duchovných kníh, roky pravidelne medituje, zdravo sa stravuje, je psychicky a fyzicky stabilný, tak je to pre neho veľmi vhodná technika na to, ako ísť hlbšie.

Ak ste začiatočníci v meditácii, kliknite TU!

Výhody pobytu v tme:

Pobyt v tme je veľmi vhodný na niekoľko vecí:

1. Ujasnenie si cieľov a vnútorných pohnútok - to znamená ujasniť si, aké ciele mám v telesnej, duševnej, duchovnej, pracovnej a vzťahovej oblasti.

Je potrebné klásť si otázky, prečo mám tieto ciele a stále sa pýtať prečo, prečo, prečo. Väčšina ľudí nielenže nemá jasne stanovené ciele, ale už vôbec nemá jasno ani v tom, prečo. Adept by mal ísť do hĺbky, ktorá sa dotýka duše jeho osobnosti, karmy a uvedomuje si prepojenie seba, svojich cieľov a všetkého živého aj neživého. Osvietenie, rovnako ako aj veľké fyzické, či finančné zmeny v živote, je možné dosiahnuť len vtedy, ak to človek nerobí len pre seba (napríklad Buddha alebo Milarepa), prípadne pre svoju najbližšiu rodinu.

Pobyt v tme je potrebné brať ako smrť svojej vlastnej osobnosti a zrodenie novej osobnosti! Treba sa pozrieť na svoj doterajší život, a to nielen zo svojho pohľadu, ale aj z pohľadu iných ľudí. Na to je potrebné vzdať sa pri pobyte svojho ega!

2. Zlepšenie citlivosti - je potrebné pozorovať svoju myseľ, kto je ten, čo myslí? Odkiaľ pochádzajú podnety k mojej činnosti? Kto je ten, čo má strach, nudí sa alebo má vízie? Pred pobytom Vám odporúčame prečítať si aj tento článok: 5 vnútorných hlasov. Snažte sa priradiť rôzne emócie alebo myšlienky jednotlivým elementom, čakrám a ovládnuť ich podľa návodu. Je potrebné snažiť sa byť úplne v Tu a Teraz!

3. Nadviazanie kontaktu s jednotlivými elementmi a bytosťami s nimi spojenými za účelom získania nových poznatkov.

4. Nadviazanie kontaktu so svojim Anjelom strážnym, prípadne so Strážcom prahu, premôcť ich a spriateliť sa s nimi. Vydať sa potom s nimi na astrálne cesty! Strážca prahu sa objaví vo forme, ktorá danému človeku naháňa strach (väčšinou vo forme veľkého pavúka alebo hada). Človek sa s ním musí spriateliť a ukázať mu svoju silu a odvahu.

5. Zrodenie novej osobnosti - keď si po nejakom čase človek ujasní, čo chce, prečo chce a na čo to chce, stále sa pýta NA ČO, NA ČO, NA ČO to chce, tak potom sa odporúča pridať k tomu aj motiváciu pomoci iným ľuďom. Je vhodné predstavovať si seba samého ako novú lepšiu verziu svojho Ja a stotožniť sa s touto novou predstavou. Predstavovať si, čo robím, ako to robím a prečo to robím.

TU si môžete prečítať viac: Osobná skúsenosť od Darinky: 7 dní v tme.

TU si môžete prečítať viac o Darinke!


Meditácia pri východe slnka a spojenie sa s božstvom

Pri meditácii je veľmi dobré vstať pri východe slnka a potom 30 minút meditovať. Najlepšie je aj zaspievať si mantry a až potom začať meditáciu v tichosti. Nezáleží pritom na tom, ktorú mantru si vyberiete. Tu je aj odkaz k elementom, kde sa ich naučíte ovládať.

Potom si môžete zase ľahnúť spať, ale tento spánok už nebude taký hlboký a bude relatívne krátky. Tým, že spánok nie je taký hlboký, môžete trénovať astrálne cestovanie. Neustálym prebúdzaním sa a zaspávaním môžete lepšie precítiť medzičas medzi svetom snov a reálnym svetom.

Ďalšou technikou je predstaviť si lepšie Ja, pri ktorom si predstavíte všetky možné aspekty toho, akým človekom by ste chceli byť. Predstavte si, čím by ste chceli byť. Predstavte si, čo chcete dosiahnuť. Potom sa môžete spojiť s týmto božstvom. V budhizme a hinduizme existujú rituály na uctievanie božských vlastností. Pritom si predstavte, že tieto božské aspekty sú prítomné aj vo vás a že ich môžete prebudiť a spojiť sa s nimi. Táto technika je skutočne vhodná len pre pokročilých, pretože pri začiatočníkoch môže dôjsť ku skresleniu reality. Nebolo by totiž dobré, keby si niekto predstavil, že je Superman, a aj by sa tak správal. Človek nesmie stratiť kontakt s realitou. Ide skôr o vnútorné vlastnosti, charakterové vlastnosti a prácu.

Meditácia o prázdnote

Pri tejto meditácii musí zaniknúť akýkoľvek rozdiel medzi sústreďujúcim sa, predmetom sústredenia a medzi tým, na čo sa sústredíme. V tejto jednote sa človek snaží uvedomiť si a prežiť to, že všetko je energia. Všetko je vibrácia. Nie je žiadny rozdiel medzi nami a niečím iným, pretože všetko je energia a vedomie, ktoré sa vyvíja. Táto technika je veľmi dôležitá, ale pomôže iba vtedy, ak je na to daný človek karmicky pripravený a urobil veľké pokroky v introspekcii! Môžem si sám povedať: Ja som svetlo, energia a vedomie.

Ďalšou úrovňou je to, keď ten, kto sa sústredí, na čo, sa sústredí a proces sústredenia sú v jednote. (len pre veľmi pokročilých!) Pozorovaným objektom je v tomto prípade samotné naše vedomie, má sa zjednotiť s procesom pozorovania a pozorovateľom. Najskôr v mysli, potom v pocitoch a následne v duchu. Je to priama cesta k bezmyšlienkovému stavu a vyšším sféram!

Ako sa oslobodiť od svojho Ja? Zbavíte sa potom všetkých svojich chcení, prianí, túžob a podobne?

Ak sa človek zbaví všetkých svojich želaní, tak prestane existovať. Takže želania musia existovať, len sa postupne premieňajú zo sebeckých na nesebecké želania. To neznamená to, že tieto želania sa samé o sebe strácajú, ale motivácia k týmto želaniam je iná.

Napríklad: Niekto chce mať veľký dom. Pokiaľ ho chce mať iba preto, lebo sa chce ukázať alebo chce byť lepší ako jeho sused, tak je to egoistické želanie. Takéto želanie mu neprinesie žiadne šťastie. Keby ale povedal, že chce urobiť nejaké pekné centrum, kde môžu ľudia meditovať, dozvedieť sa niečo viac o vegetariánskej (vegánskej) strave, tak je to síce to isté želanie, ale má úplne inú motiváciu. A táto motivácia je nesebecká. To, či motivácia je sebecká alebo nesebecká je samozrejme vždy veľmi individuálne a každý si toto zrkadlo musí nastaviť sám. Nesebeckých želaní sa človek zbaví tak, že pochopí, kto je. To znamená, že pochopí: “Ja som duša.” Z pohľadu duše majú potom tieto želania už inú štruktúru. To ešte neznamená, že sa zbaví želania ako takého, ale je tu už iná motivácia. Buddha nepotreboval žiť, nepotreboval sa ukázať, ale jeho motivácia žiť bola v tom, že získal určitú energiu a poznanie, a to chcel odovzdávať ďalej.

Ďalší príklad: Niekto sa potrebuje inkarnovať, pretože ešte niečo nedosiahol, ešte nebol milionárom. Toto želanie je sebecké. Niekto druhý sa inkarnuje, chce byť milionárom, pretože chce pomôcť tomuto svetu - napríklad chce pomôcť deťom, ktoré sú v detskom domove, chce im poskytnúť nejaké vzdelanie. Alebo chce napísať knižku o tom, že existuje astrálny svet. Ide tu o ten istý milión, ale motivácia za ním je úplne iná. V prvom prípade ide o egoistické želanie a daný človek bude nešťastný, keď sa mu to nepodarí splniť, pretože jeho ego niečo nedosiahlo. Rovnako tak bude tento človek nešťastný aj vtedy, keď dosiahne svoj cieľ, pretože je prázdny a nič neprináša. Druhý človek bude stále v pohode, pretože si vždy povie: “Ok, urobil som všetko preto, aby to tak bolo?” a ak je odpoveď: “áno”, tak je v pohode.

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Nie to, čo sa stane, ale to, ako na to reagujeme, rozhoduje o našom osude.

Meditácia: Mágia lásky - vyriešiť vnútorné konflikty, dosiahnuť radosť a cítiť lásku...

Vypočuj si meditáciu (mágia lásky) a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, hojnosť a sebapoznanie!

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar