Meditácia a zlepšenie zdravia

Meditácia a zlepšenie zdravia

Meditácia s hypnózou

Začiatok


Budeš počuť môj hlas a počas celej meditácie budeme v kontakte. Zaberie to asi 15 minút. Povediem ťa.

Zapáľ bielu sviečku a sadni si tak, aby si sa cítil/a pohodlne a bezpečne.

Koncentruj sa na svoj dych. Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychuj sa pomaly nosom a vydychuj pomaly ústami. Ešte raz. Zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni ústami. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami a pomaly zatvor svoje oči...

Vnímaj a pozoruj svoje vnútorné myšlienky a pocity bez toho, aby si ich posudzoval/a a reagoval/a na ne. Všetko, čo je pod tvojou kontrolou, čo by si mal/a a čo môžeš urobiť, urobíš v pravý čas. Ver v sám/sama seba!

Všetko, čo nie je pod tvojou kontrolou, čo je mimo rámca tvojich možností, nechaj voľne plynúť a odovzdaj to vyššej moci, všemohúcej láske a všetko presahujúcemu vedomiu a inteligencii.

Meditácia Zdravie

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Vo svojom vnútri vidíš biele svetlo. Pristúp k nemu. Nachádza sa tam vstupná brána do záhrady a 3 schody, ktoré ťa zavedú k týmto vstupným dverám do prekrásnej záhrady.

Biela mágia Pentagram

Meditácia


Budem počítať do 3, a s každým započítaním urobíš pomaly jeden krok smerom k tejto záhrade.

Teraz urob prvý krok. Cítiš a vnímaš teplé svetlo vychádzajúce z dverí do záhrady, uvoľni sa. Urob druhý krok. Počuješ štebot a spev krásnych vtáčikov a cítiš čerstvý vzduch. Urob tretí krok a vkroč dverami do záhrady. Užívaj si prekrásny pohľad na prírodu…

Pred sebou vidíš krásne a pohodlné kreslo, pohodlne sa naň posaď a užívaj si ten nádherný pohľad (teraz spustíme hudbu so zvukmi prírody, napr. Cestička sa otvára od Maoka…).

Počuješ krásnu hudbu a zvuky prírody, cítiš sa zrazu ťažší a ťažší/ťažšia a ťažšia, akoby si sa vnáral/a stále hlbšie a hlbšie do kresla, a relaxujúco medituješ.

Dýchaj pomaly a pokojne, vnímaj svoje telo vnárajúce sa stále hlbšie a hlbšie do kresla, a uvoľni sa.

Počuješ zvuky prírody a môj hlas. Si úplne uvoľnený/á a v bezpečí.

Dýchaj pomaly a vnímaj, aká sila k tebe prichádza ako svetlo. Ty si sila a svetlo, Ja som sila a svetlo a my sme jedno.

Si v absolútnej rovnováhe a radosti, a túto rovnováhu a šťastie budeš vnímať a cítiť každý deň v tvojom živote. Ty si rovnováha a šťastie, Ja som rovnováha a šťastie a my sme jedno.

Cítiš múdrosť a ochranu prírody. Si múdry/a, životaschopný/á, v kondícii a kedykoľvek budeš meditovať, budeš cítiť túto múdrosť a ochranu. Ty si v bezpečí, Ja som v bezpečí a my sme jedno.

Teraz sa sústreďme na to negatívne a chorobu. Predstavme si túto chorobu ako tmavé svetlo. Zameraj svoju pozornosť na miesta, kde máš bolesti alebo problémy. Daj tejto bolesti farbu, svetlo tmavej farby. Farba by sa mala hodiť k bolesti. Čo sa ti snaží bolesť povedať? Aké ďalšie vlastnosti má táto bolesť?

Meditácia s hypnózou

Foto © lavoview http://www.istockphoto.com I pmalenky

Teraz si predstav, ako prichádzajú anjeli a odnášajú tvoju bolesť. Poproste o pomoc anjela milosrdenstva, anjela liečenia a anjela spásy o pomoc. Môžete požiadať o pomoc aj archanjela Gabriela.

Teraz si predstav, ako anjeli z teba odstraňujú tmavé svetlo. Predstav si, ako na teba anjeli siahajú svojimi rukami a ako vysávač odsávajú z teba všetko negatívne, všetky bolesti a blokády. Vŕŕŕ...

Cítiš úľavu a energiu. A teraz sú anjeli opäť aktívni. Napĺňajú ťa energiou a svetlom. Predstav si, ako z anjelov vyžaruje liečivé svetlo a s každým nádychom sa cez tvoje pľúca rozširuje do celého tela.

S každým nádychom, s každým úderom srdca sa táto liečivá energia rozširuje stále ďalej a ďalej a anjeli do teba pumpujú ešte viac energie... Usmievaš sa, pretože je to veľmi príjemné.

Svetlo a energia sa šíri ďalej do vnútorných orgánov, pokračuje ďalej do chodidiel a cez spodnú časť nôh prechádza do chrbta. Tvoj chrbát sa uvoľňuje a tak ti môžu anjeli poslať ešte viac svetla! Nasávaš ho ako suchá špongia, ktorá sa napĺňa energiou. Teraz je už energia v tvojich rukách a môžeš cítiť na rukách mierne brnenie alebo mravčenie. A svetlo stúpa ďalej do hlavy a napĺňa tvoju hlavu láskou, svetlom a ľahkosťou. Daj tomuto svetlu farbu, ktorá ti je najpríjemnejšia. Veľmi, veľmi dobre...

“Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen”

Ata Gibor Leolam Adonai.

Počúvaš hudbu, si uvoľnený/á a vieš, že si večná duša, radosť a sila. Ja som večná duša, radosť a sila, a my sme jedno.

Vnímaš svoje telo, počuješ môj hlas a cítiš dôveru a silu. Ty si dôvera a sila, Ja som dôvera a sila a my sme jedno.

S každým nádychom cítiš stále viac a viac energie.

Pomaly sa postav z kresla a porozhliadni sa okolo seba. Zhlboka sa nadýchaj tohto čerstvého vzduchu a pomaly sa vráť späť k dverám do nášho sveta. Neobávaj sa, môžeš toto miesto znova navštíviť kedykoľvek, keď budeš potrebovať získať silu, múdrosť a inšpiráciu.

Vidíš dvere do nášho sveta a zopár schodov. Prosím, choď k nim pomaly. Tvoja sila, múdrosť a viera s tebou zostanú aj naďalej!

Pomaly vstúp do dverí do nášho sveta. Radosť a múdrosť sú spolu s tebou. Pomaly urob druhý krok a vnímaj ako sila a rovnováha sú stále s tebou. Urob posledný krok a si späť vo svojej izbe, vo svojom kresle, plný/á svetla a viery.

Koncentruj sa na svoj dych.

Meditácia

Foto © CWLawrence http://www.istockphoto.com I pmalenky

Urob tri hlboké nádychy a výdychy. Nadýchni sa zhlboka nosom, vydýchni ústami. Ešte raz. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Zhlboka sa nadýchni nosom, vydýchni ústami, a pomaly otvor svoje oči...

Meditácia .MP3

Prvé meditácie


Meditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!
Logo Meditácia a liečenie

Meditácia a liečenie

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

TU si u nás môžete objednať konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar