Ďakovné listy od klientov

Ďakujem za rozvoj

Vážená pani Daghan-Malenky,
Weiße Magie Meditation Heilen Danke

veľká vďaka za vašu pomoc a prácu za minulý rok. Bez vás by som si s terajšími situáciami určite tak dobre neporadil. Ďakujem za rozvoj (hoci som ku vám prišiel z iných dôvodov. Dnes často rozmýšľam, že všetko malo byť práve takto). Všimol som si na sebe veľa zmien, ktoré od vás prišli počas cesty ku mne. Ďakujem za hlbokú istotu, vieru a pocit, že existuje toľko duchovnosti. Človek by mal byť tomu otvorený a nechať to pôsobiť. Momentálne cítim, že ma to obohatilo. Veľa krásnych pozdravov U.B