Ďakovné listy od klientov

Liečenie

heilung_danke
Chcem vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za vašu prácu, ktorá je pre mňa veľmi pozitívna. Taktiež za váš príjemný spôsob ma počúvať a dávať mi podnety na zamyslenie. Som ešte niekedy zmätený, ale oveľa silnejší ako pred pol rokom.