Ďakovné listy od klientov

Ďakujem za mágiu

Chcela by som sa ti poďakovať, bez teba resp. bez vás by som to údolie ťažkých čias nebola znovu prekonala. Ty, resp. vy, si/ste stále so mnou, keď ťa (vás) potrebujem, cítim vašu prítomnosť vo dne i v noci. Mám sa len dobre.
Som vďačná za to, že ty, resp. vy, existujete!!!!! Ďakujem Ďakujem Ďakujem