Ďakovné listy od klientov

Návrat partnera: Ďakujem

2012_06_Anka1a
Milý Pavol a Marion!
Úvodom svojho listu Vás oboch srdečne pozdravujem. Píšem Vám tento list ako vyjadrenie najhlbšej vďaky za pomoc, ktorú ste mi poskytli. Zároveň chcem tento list adresovať aj všetkým tým, ktorí sa na Vás obracajú s nádejou a žiadosťou o pomoc v ťažkých životných situáciách.
Ja som urobila to isté pred určitým časom, keď som stratila muža, ktorého som veľmi milovala – odviedla mi ho iná žena. Pavol, Ty si mi vtedy dal nádej a povedal si mi, že ho môžem získať naspäť a že my dvaja môžeme nájsť opäť spoločné šťastie. Ukázal si mi cestu, po ktorej ísť. Nebola to ľahká cesta, ako si ma dopredu varoval, ale cesta práce na sebe, spoznávania svojich nedostatkov a predností. Spolu s Marion ste mi dodávali energiu dlhé mesiace a poctivo pracovali na poli mágie, kým ja som nasledovala Tvoje pokyny a pracovala na sebe – kúpele, meditácie, čítanie, sebavzdelávanie.
Výsledky sa ukazovali takmer okamžite, ale neboli hneď trvalé, situácia bola komplikovaná. Ty si ma však žiadal o trpezlivosť a mal si pravdu. Teraz mám svojho milovaného muža opäť pri sebe a obaja sa snažíme vybudovať náš vzťah odznova, tentokrát na pevných základoch.
2012_06_Anka1a
Milý Pavol a Marion!
Úvodom svojho listu Vás oboch srdečne pozdravujem. Píšem Vám tento list ako vyjadrenie najhlbšej vďaky za pomoc, ktorú ste mi poskytli. Zároveň chcem tento list adresovať aj všetkým tým, ktorí sa na Vás obracajú s nádejou a žiadosťou o pomoc v ťažkých životných situáciách.

Ja som urobila to isté pred určitým časom, keď som stratila muža, ktorého som veľmi milovala – odviedla mi ho iná žena. Pavol, Ty si mi vtedy dal nádej a povedal si mi, že ho môžem získať naspäť a že my dvaja môžeme nájsť opäť spoločné šťastie. Ukázal si mi cestu, po ktorej ísť. Nebola to ľahká cesta, ako si ma dopredu varoval, ale cesta práce na sebe, spoznávania svojich nedostatkov a predností. Spolu s Marion ste mi dodávali energiu dlhé mesiace a poctivo pracovali na poli mágie, kým ja som nasledovala Tvoje pokyny a pracovala na sebe – kúpele, meditácie, čítanie, sebavzdelávanie.

Výsledky sa ukazovali takmer okamžite, ale neboli hneď trvalé, situácia bola komplikovaná. Ty si ma však žiadal o trpezlivosť a mal si pravdu. Teraz mám svojho milovaného muža opäť pri sebe a obaja sa snažíme vybudovať náš vzťah odznova, tentokrát na pevných základoch.

2012_06_Anka2a
Zvlášť sa chcem veľmi poďakovať Slávke za jej trpezlivosť a podporu pri našich rozhovoroch, hodiny so mnou rozoberala moje pocity a myšlienky, to mi vždy veľmi pomohlo.

Hlbokým zážitkom pre mňa a môjho priateľa bola návšteva vo Vašom meditačnom centre, kde sme Vás spoznali osobne a zažili spolu s Vami niekoľko krásnych meditácii a stretnutí.

Teraz, po prekonaní ťažkého obdobia, sa cítim vďaka Vám omnoho silnejšia, život a ľudí okolo seba vnímam inak. Teším sa z každého okamihu ktorý prežívam, ďakujem Vesmíru a nekonečnej energii za to, čo som prežila a že som mala to šťastie spoznať takých skvelých ľudí ako ste Vy – Pavol, Marion, Slávka. Prajem Vám len to najlepšie, čo od života môžete dostať. Meditácie a duchovné prepojenie s Vami sa stali pevnou súčasťou môjho života. Boli ste a ste pre mňa skala, na ktorú som sa mohla postaviť, keď sa mi zem pohla pod nohami.

Hlboko zo srdca ďakujem.
S láskou
A.