Ďakovné listy od klientov

Vďaka za všetko

Milá pani Daghan, všetci ľudia na tomto svete chcú byť šťastní. A vždy sa objavujú nové návody a cesty ku šťastiu.

Ale vy, pani Daghan, vy ste mi nedali inštrukcie, ale zmenili ste svojimi schopnosťami celý môj život k dobrému. Vy ste otvorili dvere, ktoré boli vždy pre mňa zatvorené, previedli ste ma cez tmavé údolie k svetlu, dali ste lásku môjmu srdcu, keď sa cítilo stratené. Dali ste mi ochranu, lásku, zdravie a podporu vo všetkých oblastiach môjho života. Ďakujem vám a vaším nemerateľným schopnostiam.

S vdakou.
H.M.