Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvätenie neexistuje. Zasvätiť vás vždy musí niekto iný. Význam zasvätenia spočíva v tom, že mágia vyžaduje aj určité mimozmyslové vnímanie.

Existujú rôzne druhy a stupne zasvätenia. Pri týchto zasväteniach sa v podstate tieto schopnosti aktivujú a dáva sa tomu žiakovi istým spôsobom návod na to, ako má s týmito silami správne zaobchádzať.

K zasväteniu však patria aj skúšky. Každý žiak nimi musí prejsť a až vtedy, keď nimi prejde, tak môže dostať zasvätenie.

Biela mágia (Meditácia, cesta k sebe samému)
Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval a učil sa ich kontrolovať. Zároveň sa meditujúci pokúša spoznať pôvod svojich myšlienok a pocitov ako aj smer prúdenia energie.

Biela mágia. Weiße Magie.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH