Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvätenie neexistuje. Zasvätiť vás vždy musí niekto iný. Význam zasvätenia spočíva v tom, že mágia vyžaduje aj určité mimozmyslové vnímanie.

Existujú rôzne druhy a stupne zasvätenia. Pri týchto zasväteniach sa v podstate tieto schopnosti aktivujú a dáva sa tomu žiakovi istým spôsobom návod na to, ako má s týmito silami správne zaobchádzať.

K zasväteniu však patria aj skúšky. Každý žiak nimi musí prejsť a až vtedy, keď nimi prejde, tak môže dostať zasvätenie.

Človek môže získať určitý status alebo schopnosti aj bez vedenia majstra, ale iba v tom prípade, ak aj v minulých životoch tento status dosiahol. V takomto prípade sa s ním spojí nejaká energia alebo božstvo samostatne. Napriek tomu ale musí prejsť neformálnymi skúškami. Vtedy tieto neformálne skúšky nie sú iniciované majstrom, ale nejakou vyššou inteligenciou alebo božstvom, s ktorým sa ten človek spája alebo je to iniciované majstrom z inej energetickej roviny. To znamená, že daný človek je vedený bez toho, aby mal fyzický kontakt s majstrom. Je vedený len nejakými majstrami z astrálu, či už z roviny zosnulých alebo terajších majstrov, ktorí sú na Zemi. Ak prejde týmito neformálnymi skúškami, tak dosiahne určitý status a dôjde k určitému zasväteniu. Napriek tomu, ale musí mať to energetické vedenie neviditeľných majstrov. Ale vedenie týchto majstrov má každý.

Je to podobné, ako v knižke Rozhovory s Bohom od Neala Donalda Walscha: „Boh rozpráva s každým.“ Vedenie má každý. Ide o to, kto počúva. A ide o to, kto sa nechá viesť.

Biela mágia (Meditácia, cesta k sebe samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH