Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženstvo. Existuje neskutočné množstvo rôznych majstrov a každý z nich má svoju vlastnú techniku. Zasvätenie vo voodoo funguje tak, že človek sa spojí s určitým božstvom. Vo voodoo sú vzývané rôzne božstvá, napríklad Erzulie pre lásku alebo Loco pre liečenie, ale každý človek má určitú predispozíciu komunikovať viac s jedným božstvom a zasvätenie vo voodoo znamená spojenie práve s týmto božstvom.

Zasvätenie vo voodoo môže fungovať aj tak, že zasvätenec odovzdáva časť tela tomu božstvu a to božstvo sa potom snaží cez tú časť tela s ním komunikovať. Vo voodoo sa to takto často robí. Napríklad malíček patrí Locovi a potom do istej miery (alebo celkom) človek stráca kontrolu nad týmto malíčkom a malíček robí určité pohyby, ktorými sa dané božstvo snaží človeku niečo naznačiť. Nie je to však niečo, čo by sme vám odporúčali. Je to klasická voodoo technika, ktorú my neodporúčame a ani ju nerobíme. Pri zasvätení je lepšie, keď s tým božstvom budete mať telepatický kontakt a bude sa vám snažiť povedať, čo máte a čo nemáte robiť. To je hlavným zmyslom zasvätenia - komunikácia medzi božstvom a človekom. A k tomu patria aj astrálne cesty. Nie je to teda len otázka techniky, ale otázka duchovného rozvoja a otázka toho, aký ten človek je. Skutočný mág musí pracovať na svojich slabostiach a skutočný zasvätenec sa nesmie nikoho a ničoho báť! To ešte neznamená, že zasvätenec alebo mág necíti strach, ale dokáže akékoľvek negatívne pocity využiť aj vo svoj prospech. Využije ich pre akciu a nie je týmito vecami paralyzovaný.

Ďalej do voodoo zasvätenia patrí aj majstrovanie astrálnych ciest. Daný človek musí dokázať realizovať minimálne astrálne cesty 2. stupňa. Potom sa to testuje tým spôsobom, že často sa tomu adeptovi zlomí ruka alebo nejakým iným spôsobom ho zbijú, tak aby zistili, či vskutku nereaguje. To znamená, či je naozaj v astrále, mimo svojho tela dostatočne silným spôsobom. Techniky, ktoré sa však používajú v Afrike alebo na Haiti sa nám Európanom môžu zdať veľmi brutálne, ako napríklad to, že adepta zatvoria do truhly so živým hadom, zlomia mu ruku, zbijú ho alebo mu vypália ohňom na ruku nejaké znamenie, vychádzajú však z danej kultúry a majú svoju tradíciu. V Európe sa väčšinou takéto techniky nepoužívajú. O to subtílnejšie a často aj inak stavané potom dané skúšky sú.

Ďalším dôležitým bodom sú sny. Sny zohrávajú vo voodoo neskutočne podstatnú úlohu. Pretože prostredníctvom snov sa božstvá a rovnako tak aj predkovia, anjeli, či iní duchovia, snažia s daným človekom komunikovať. A nezáleží na tom, či ide o mága alebo člena daného spoločenstva. Predtým ako má niekto magické spojenie s nejakým loa, tak tomu vždy predchádzajú sny u toho daného človeka a tieto sny musí samozrejme potvrdiť príslušná mambo alebo príšlušný papa vo voodoo (mágovia vo voodoo). Keď sa tieto veci u daného človeka opakujú, napríklad daný človek zažíva vo snoch spojenie s Erzulie alebo s Locom, tak tento daný človek je ako keby vysvätený ceremoniálne a je pripravený na spojenie s tým daným božstvom.

Dané božstvo sa v sne vždy prejaví tak, že je jasné, o aké konkrétne božstvo ide. Keď sa niekomu prisnije napríklad biely had, ktorý na neho syčí, tak je jasné, že ide o Simbiho. Keď je to hadia žienka, ktorá ho chce znásilniť, tak je to Erzulie. A keď je to biela panna, ktorá vychádza z vody, tak je to určite Yemanja. Vyplýva to už z tých snov. Čím užšie to spojenie s daným loa je, tým viac obmedzení daný človek vo svojom fyzickom živote zažíva a tým viac privilégií v rámci voodoo spoločenstva má.

To znamená, niekto sa spája napríklad s Locom - čím užšie je toto spojenie, tým viac sa ten človek musí venovať liečiteľstvu, pretože od Loca prijíma správy, čo sa ako lieči a nemôže ísť robiť napr. do banky alebo musí svoju inú prácu pomaly redukovať na minimum, avšak tým väčšiu podporu od spoločenstva aj má. Kvôli tomu, že on komunikuje s touto vyššou bytosťou, tak aj jeho spoločenstvo ho musí podporovať v zmysle toho, že mu dáva stravu, jedlo, peniaze. Tieto veci môžu zájsť až tak ďaleko, že mu môže byť zakázané mať sa oženiť a mať deti. Čo sa nemusí, ale môže stať! Pretože napríklad Erzulie je žiarlivá a mohla by toho iného partnera alebo partnerku napadnúť. Toto sú iba príklady, ktoré my poznáme, ale každé spoločenstvo je iné. Voodoo nemá jednu knižku ako je napríklad Biblia v kresťanstve alebo Védy, Rámájana a Mahábhárata v hinduizme, ktorou sa dané náboženstvo riadi. Takže to, čo je pravda v Afrike je zase iné na Haiti, iné na Kube (Santéria) a je iné v Brazílii (Candomblé).

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov.