Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženstvo. Existuje neskutočné množstvo rôznych majstrov a každý z nich má svoju vlastnú techniku. Zasvätenie vo voodoo funguje tak, že človek sa spojí s určitým božstvom. Vo voodoo sú vzývané rôzne božstvá, napríklad Erzulie pre lásku alebo Loco pre liečenie, ale každý človek má určitú predispozíciu komunikovať viac s jedným božstvom a zasvätenie vo voodoo znamená spojenie práve s týmto božstvom.

Zasvätenie vo voodoo môže fungovať aj tak, že zasvätenec odovzdáva časť tela tomu božstvu a to božstvo sa potom snaží cez tú časť tela s ním komunikovať. Vo voodoo sa to takto často robí. Napríklad malíček patrí Locovi a potom do istej miery (alebo celkom) človek stráca kontrolu nad týmto malíčkom a malíček robí určité pohyby, ktorými sa dané božstvo snaží človeku niečo naznačiť. Nie je to však niečo, čo by sme vám odporúčali. Je to klasická voodoo technika, ktorú my neodporúčame a ani ju nerobíme. Pri zasvätení je lepšie, keď s tým božstvom budete mať telepatický kontakt a bude sa vám snažiť povedať, čo máte a čo nemáte robiť. To je hlavným zmyslom zasvätenia - komunikácia medzi božstvom a človekom. A k tomu patria aj astrálne cesty. Nie je to teda len otázka techniky, ale otázka duchovného rozvoja a otázka toho, aký ten človek je. Skutočný mág musí pracovať na svojich slabostiach a skutočný zasvätenec sa nesmie nikoho a ničoho báť! To ešte neznamená, že zasvätenec alebo mág necíti strach, ale dokáže akékoľvek negatívne pocity využiť aj vo svoj prospech. Využije ich pre akciu a nie je týmito vecami paralyzovaný.

Ďalej do voodoo zasvätenia patrí aj majstrovanie astrálnych ciest. Daný človek musí dokázať realizovať minimálne astrálne cesty 2. stupňa. Potom sa to testuje tým spôsobom, že často sa tomu adeptovi zlomí ruka alebo nejakým iným spôsobom ho zbijú, tak aby zistili, či vskutku nereaguje. To znamená, či je naozaj v astrále, mimo svojho tela dostatočne silným spôsobom. Techniky, ktoré sa však používajú v Afrike alebo na Haiti sa nám Európanom môžu zdať veľmi brutálne, ako napríklad to, že adepta zatvoria do truhly so živým hadom, zlomia mu ruku, zbijú ho alebo mu vypália ohňom na ruku nejaké znamenie, vychádzajú však z danej kultúry a majú svoju tradíciu. V Európe sa väčšinou takéto techniky nepoužívajú. O to subtílnejšie a často aj inak stavané potom dané skúšky sú.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Čítať viac...

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvätenie neexistuje. Zasvätiť vás vždy musí niekto iný. Význam zasvätenia spočíva v tom, že mágia vyžaduje aj určité mimozmyslové vnímanie.

Existujú rôzne druhy a stupne zasvätenia. Pri týchto zasväteniach sa v podstate tieto schopnosti aktivujú a dáva sa tomu žiakovi istým spôsobom návod na to, ako má s týmito silami správne zaobchádzať.

K zasväteniu však patria aj skúšky. Každý žiak nimi musí prejsť a až vtedy, keď nimi prejde, tak môže dostať zasvätenie.

Človek môže získať určitý status alebo schopnosti aj bez vedenia majstra, ale iba v tom prípade, ak aj v minulých životoch tento status dosiahol. V takomto prípade sa s ním spojí nejaká energia alebo božstvo samostatne. Napriek tomu ale musí prejsť neformálnymi skúškami. Vtedy tieto neformálne skúšky nie sú iniciované majstrom, ale nejakou vyššou inteligenciou alebo božstvom, s ktorým sa ten človek spája alebo je to iniciované majstrom z inej energetickej roviny. To znamená, že daný človek je vedený bez toho, aby mal fyzický kontakt s majstrom. Je vedený len nejakými majstrami z astrálu, či už z roviny zosnulých alebo terajších majstrov, ktorí sú na Zemi. Ak prejde týmito neformálnymi skúškami, tak dosiahne určitý status a dôjde k určitému zasväteniu. Napriek tomu, ale musí mať to energetické vedenie neviditeľných majstrov. Ale vedenie týchto majstrov má každý.

Je to podobné, ako v knižke Rozhovory s Bohom od Neala Donalda Walscha: „Boh rozpráva s každým.“ Vedenie má každý. Ide o to, kto počúva. A ide o to, kto sa nechá viesť.

Biela mágia (Meditácia, cesta k sebe samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH