Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Hľadanie Boha

Hľadanie Boha
Muž zašepkal: ‘Bože, prehovor ku mne’. A zaspieval slávik. Ale muž to nepočul.
Tak muž zakričal: ‘Bože, prehovor ku mne!!’ A naprieč oblohou sa prevalil hrom a blesk. Ale muž nepočúval...
Muž sa poobzeral a povedal: ‘Bože, daj sa mi vidieť’. A jasne sa rozžiarila hviezda. Ale muž ju nevidel.
A muž zavolal: ’Bože, ukáž mi zázrak!’ A zrodil sa nový život. Lenže muž si to nevšimol.
Ten muž v zúfalstve vykríkol: ‘Dotkni sa ma, Bože, a daj mi poznať, že si tu!!’ Na to sa Boh načiahol a dotkol sa ho. Ale muž zmietol motýľa a šiel ďalej...

Foto: © onebluelight - Istockphoto.com I pmalenky