Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Pokrok a zmena

Pokrok bez zmeny je nemožný. Tí, ktorí nedokážu zmeniť svoju myseľ, nedokážu zmeniť ani nič iné.

- G. B. Shaw

Pokrok a zmena

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH