Ďakovné listy od klientov

Ďakujem z Kanady

Povedali, že rok 2013 je rokom zmien a posunov, ja by som povedala, že som narazila na vašu webovú stránku a viete; že nastala zmena v mojom živote, pán Pavol chcela by som vám vyjadriť svoju najhlbšiu vďačnosť za všetku podporu, ktorú od vás dostávam, v mnohých veciach ste mi otvorili oči, aj keď som tak ďaleko a my stále pracujeme na mojom prianí prísť k pravde, ktorú ja cítim, že sa dostávame veľmi blízko J” a tiež týchto posledných pár mesiacov zmenilo môj život, rozhovory s vami mi dávajú vnútorný pokoj, vaše rady a pokyny, neustála podpora, vedenie pri meditácii, čítanie vami odporúčaných kníh, všetky tieto veci a ich vplyv na mňa sú pre mňa oveľa viac, no môžem úprimne povedať len ĎAKUJEM VÁM!
Nemôžem nespomenúť ani drahú Slávku, jej trpezlivosť a podporu počas našich rozhovorov, naše meditácie cez telefón sú jednoducho úžasné. Žehnám vám všetkým!
S úprimnou vďačnosťou
MS – Kanada